Omega DPI620G-QS El kitabı

Tip
El kitabı
Hızlı Başlangıç Kılavuzu Druck DPI 620 Genii
2 Mayıs 2013 K0542 Yayın 2 1-1
1 Genel Bilgiler
Druck DPI620 Genii, elektrik ölçümü ve kaynak işlemleri ve HART
®
iletişimi için pille çalışan bir cihazdır. Druck DPI 620 Genii ayrıca tüm
isteğe bağlı öğelere güç ve kullanıcı arayüzü işlevleri sağlar.
Dokunmatik ekran altı taneye kadar farklı parametreyi görüntüler.
2 Kutudaki Ekipman
Druck DPI 620 Genii ile birlikte aşağıdaki öğeler sağlanır:
•DC güç kaynağı/pil şarj ünitesi.
Li-polimer pil.
•Altı test ucu seti.
•AC Prob.
•Hızlı Başlangıç Kılavuzu.
İğne.
3 İsteğe Bağlı Öğeler
Aşağıdakiler Druck DPI 620 Genii ile kullanılabilen isteğe bağlı öğelerdir:
Basın Modülü Taşıyıcı, MC 620; bu doğrudan Druck DPI 620 Genii
ürününe bağlanarak tamamen entegre bir basınç cihazı oluşturur.
Basınç Modülü, PM 620; bu basınç ölçüm işlevini geliştirmek için
basınç modülü taşıyıcıya (MC 620) veya bir basınç istasyonuna
(PV 62X) bağlanır.
Basıİstasyonları, PV 62X; Druck DPI 620 Genii bir bası
istasyonuna takılırsa, tamamen entegre bir basınç kalibratörü
haline gelir.
Hızlı Başlangıç Kılavuzu Druck DPI 620 Genii
2 Mayıs 2013 K0542 Yayın 2 1-2
UYARI
3.1 Elektrikle ilgili uyarılar
Elektrik çarpmasını veya cihazın zarar görmesini önlemek için,
terminaller arasına veya terminallerle toprak arasına 30V CAT I
üzerinde gerilim bağlamayın.
Harici devrelerin uygun şebeke yalıtımı olmalıdır.
Elektrik çarpmasını önlemek için, 20 Vrms üzerindeki AC
voltajları ölçmek amacıyla sadece GE tarafından belirtilen AC
probu (Parça: IO620-AC) kullanın. IO620-AC uçları arasına veya
uçlarla toprak arasına 300V CAT II üzerinde gerilim bağlayın.
Sadece belirtilen bağlantılara takın.
Bu cihaz bir Lityum-Polimer (Li-Polimer) pil paketi kullanır.
Patlama ve yangınları önlemek için kısa devre yapmayın,
parçalarına ayırmayın ve hasar görmemesine dikkat edin.
Patlama ve yangınları önlemek için, sadece GE tarafından
belirtilen pil (Parça: 191-356), güç kaynağı (Parça: 191-339) ve
pil şarj aleti (Parça: IO620-CHARGER) kullanın.
Pilin
akmasını veya ısı üretmesini önlemek için, pil şarj aletini ve
güç kaynağını sadece 0 - 40°C (32 - 104°F) sıcaklık aralığında
kullanın.
•Güç kaynağının giriş aralığı: 100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz, 250 mA;
montaj kategorisi: CAT II.
•Güç kaynağını kaynak bağlantısını kesme aygıtı
engellenmeyecek şekilde yerleştirin.
Ekranda doğru verilerin gösterildiğinden emin olmak için, güç
ılmadan önce ya da bir ölçüm veya kaynak işlevine
geçmeden önce test uçlarının bağlantısını kesin.
Tehlikeli bir basınç boşalmasını önlemek için, ilgili tüm
boruların, hortumların ve ekipmanın doğru basınç d
eğerine
sahip olduğundan, güvenli olduğundan ve doğru takıldığından
emin olun.
Hızlı Başlangıç Kılavuzu Druck DPI 620 Genii
2 Mayıs 2013 K0542 Yayın 2 1-3
4 Pili Takma
1. Beş Pozidriv vidasını (A) çıkarın (ref: Şekil 1, Arka Görünüm).
2. Pil kapağını çıkarın.
3. Pildeki bağlantıların pil bölmesindeki bağlantılarla hizalı olduğunu
kontrol edin.
4. Pili pil bölmesine yerleştirin.
5. Pil kapağını yerine takın.
6. Beş Pozidriv vidayla kapağı sabitleyin.
Şekil 1 Arka Görünüm
5 Pili Şarj Etme
1. DC güç kaynağı/pil şarj ünitesini cihazın yan tarafındaki +5V
DC
bağlantısına takın (ref: Şekil 2, Yan Görünüm).
2. Pil, USB bağlantısı kullanılarak da şarj edilebilir (ref: Şekil 2, Yan
Görünüm).
3. Şarj sırasında ünite açık veya kapalı olabilir. Ünite açıkken şarj
edilirse şarj süresi daha uzun olabilir.
5.1 Pili Şarj Etme
Şarj Bağlantısı Şarj Süresi
DC Güç Kaynağı 6,5 Saat
Harici Pil Şarj Aleti 6,5 Saat
Mini USB Bağlantısı 13 Saat.
Hızlı Başlangıç Kılavuzu Druck DPI 620 Genii
2 Mayıs 2013 K0542 Yayın 2 1-4
6 Temel Modlar
6.1 Gücü Açma.
Kapalı durumdayken pano görüntüleninceye kadar güç
ğmesine (ref: Şekil 2, Yan Görünüm) basın.
6.2 Gücü Kapatma.
Ekran boş hale gelinceye kadar güç ğmesini basılı tutun.
6.3 Uyku Modu.
Uyku modu için güç düğmesine basıp bırakın.
6.4 Uyku Modundan Açma.
Ref: 6.1 Gücü Açma.
Uyku modundan tekrar açıldığında, cihaz her zaman uyku moduna
geçmeden önce gösterilmekte olan son ekranı açar.
6.5 Temalar
GE Dark (Koyu) ve GE Light (Açık) olmak üzere iki tema vardır; ışık
düzeyine uygun temayı seçin. Themes'e (Temalar) erişmek için
Settings (Ayarlar) simgesini seçin.
.
Şekil 2 Yan Görünüm
+5 VDC
Hızlı Başlangıç Kılavuzu Druck DPI 620 Genii
2 Mayıs 2013 K0542 Yayın 2 1-5
7 Druck DPI 620 Genii, Modlar (Ref: Şekil 3, Pano)
Druck DPI 620 Genii aşağıdaki şekilde kullanılabilir:
Kalibratör (altı kanalın her birinde bağımsız işlevlerle).
•HART
®
İletişimi
Foundation Alan Veri Yolu İletişimi
•Osiloskop
•Ölçüm
Kalibratör.
7.1 Dashboard'da (Pano) gezinme.
Panoda, bir parmakla ekrana dokunup üstten alta doğru
kaydırmak suretiyle gezilebilir.
İşlev ekranlarında, bir parmakla ekrana dokunup sağdan sola
kaydırmak suretiyle gezilebilir.
7.2 Tarihi, Saati ve Dili Ayarlama
Date (Tarih), Time (Saat) ve Language (Dil) menülerine erişmek için
Settings (Ayarlar) simgesini seçin.
7.3 Druck DPI 620 Genii Kılavuzu
Kılavuza erişmek için Dashboard'da (Pano) Manual (Kılavuz)
simgesini seçin. Druck DPI 620 Genii cihazını çalıştırmak için
gereken tüm bilgiler Dashboard'un (Pano) kılavuz bölümünde
bulunmaktadır.
Şekil 3 Pano - Dokunmatik Ekran
Not: Alan veri yolu tüm ünitelerde yüklü değildir.
İşlev
menüsü
Ayarlar
menüsü
Kaydırma
göstergesi
Gösterge ışığı aktif işlevi
gösterir
Hızlı Başlangıç Kılavuzu Druck DPI 620 Genii
2 Mayıs 2013 K0542 Yayın 2 1-6
rnek Pano İşlevleri
8.1 Kalibratör
Şekil 4 Kalibrasyon Ekranları
Bu uygulamayı bir test cihazının/sistemin çıkışını girişle karşılaştırmak
için kullanın.
Gelişmiş kalibratör özellikleri
•Veri günlüğü tutma yetenekleri. Test sonuçlarını saklayın.
Belgele yetenekleri. Otomatik prosedürler gerçekleştirin ve
sonuçları saklayın.
8.2 HART
®
Şekil 5 HART
®
Ekranı
Hızlı Başlangıç Kılavuzu Druck DPI 620 Genii
2 Mayıs 2013 K0542 Yayın 2 1-7
HART® uygulamasını aşağıdakileri yapmak için kullanın:
HART® protokolü kullanan cihazlarla iletişim kurma
•HART® cihazının ayarlarını okuma ve değiştirme
•HART® cihazı değişkenlerini dengeleme ve kalibre etme.
9Aşırı Voltaj Kategorileri
Aşağıdaki kurulum ve ölçüm aşırı voltaj kategorileri özeti IEC61010-1
standardından gelmektedir. Dört aşırı voltaj kategorisi CAT I - CAT IV
olup bir geçici aşırı voltajın önem derecesini gösterir.
10 Genel Özellikleri
Veri Sayfasına bakın.
11 Çevresel Koşullar
Veri Sayfasına bakın.
12 şteri Hizmetleri
www.ge-mcs.com
Aşırı Voltaj
Kategori
ıklama
CAT I Bu şiddeti en az olan geçici aşırı voltajdır. CAT I cihazlar
şebeke elektriğine doğrudan bağlanamaz. CAT I
cihazına örnek olarak işlem döngüsünden beslenen bir
cihaz verilebilir.
CAT II Bu tek fazlı elektrik tesisatı içindir. Örnekleri elektrikli
cihazlar ve taşınabilir aletlerdir.
Hızlı Başlangıç Kılavuzu Druck DPI 620 Genii
2 Mayıs 2013 K0542 Yayın 2 1-8
Özellikle Boş Bırakılmıştır
1 / 1

Omega DPI620G-QS El kitabı

Tip
El kitabı