Vega VEGAFLEX 81 Ürün Bilgisi

Marka
Vega
Kategori
ölçme, test etme
Model
VEGAFLEX 81
Tip
Ürün Bilgisi
Product information
Guided Wave Radar
Sıvılarda dolum seviyesi ve ayırma katmanı ölçümü
VEGAFLEX 81
VEGAFLEX 83
VEGAFLEX 86
Document ID: 46597
2
İçindekiler
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
İçindekiler
1 Ölçmeprensibi ....................................................................................................................................................................................................... 3
2 Modelegenelbakış ................................................................................................................................................................................................ 5
3 Cihazseçimi ........................................................................................................................................................................................................... 8
4 Seçmeölçütleri ....................................................................................................................................................................................................11
5 Gövdeyegenelbakış ...........................................................................................................................................................................................12
6 Montaj ...................................................................................................................................................................................................................13
7 Elektronik-4…20mA/HART-İkitel ................................................................................................................................................................ 14
8 Elektronik-4…20mA/HART-dörttel ............................................................................................................................................................. 15
9 Elektronik-ProbusPA ......................................................................................................................................................................................16
10 Elektronik-FoundationFieldbus .......................................................................................................................................................................17
11 Elektronik,Modbus,Levelmasterprotokolleri .................................................................................................................................................. 18
12 Ayar .......................................................................................................................................................................................................................19
13 Ebatlar ...................................................................................................................................................................................................................21
Exuygulamalariçingüvenliktalimatlarınıdikkatealın
www.vega.com sayfasındaki Ex uygulamalardan Ex özel güvenlik açıklamalarını göz önünde bulundurun ve bunları kullanacağınız cihaza iliş-
tirin. Patlama tehlikesi olan bölümlerdeki ilgili talimatlar, sensörlerin ve tedarik cihazlarının uygunluk ve tip onay sertikaları dikkate alınmalıdır.
Sensörler sadece kendi güvenliği olan akım devrelerinden kullanılabilir. İzin verilen elektrik değerleri ruhsat üzerindedir.
3
Ölçme prensibi
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
1 Ölçmeprensibi
Ölçmeprensibi
Yüksek frekanslı mikrodalga darbeleri bir kabloya veya çubuğa iletilir ve
sonda boyunca yürütülür. Darbeler ürün yüzeyi tarafından yansıtılı. Yansıtı-
lan sinyallerin gönderiminden algılanmasına kadar geçen zaman, doluluk
mesafesiyle orantılıdır.
Cihazlar teslimatta sonda uzunluğuna ayarlıdır (%0 ve %100). Bu genel-
likle kurulacakları yerde devreye alımı kolaylaştırır. VEGAFLEX cihazını
her halukârda içinde dolum malzemesi olmadan devreye alın. Kısaltılabi-
lir, çıplak kablo ve çubuğu, yerel ortamın gereklerine kolayca uydurmanız
münkündür.
Sıvılardaseviyeölçümü
Yoğunluk dalgalanmaları, buhar oluşumu veya basınç ve ısıdaki kuvvetli
dalgalanmalar, ölçüm sonucuna etki etmez. Ayrıca sondaya veya hazne
duvarına yapışma gibi durumlar da ölçümü etkilemez. Bu özellikler VE-
GAFLEX cihazının plan ve projelendirilmesini kolaylaştırır.
İdeal bir uygulama, bir bypass veya dikey borusunda yapılacak seviye
ölçümüdür. Burada size sunduğu avantaj, dielektrisite değeri 1,6'nın al-
tında olan ürünleri güvenli ve doğru bir şekilde ölçmenize izin vermesidir.
Bu ölçüm sırasında kaynak dikişi, yapışmalar ve borunun iç tarafındaki
korozyon seviye ölçümünün kesinliğine etki etmez. Proses bağlantısı
seviyesine kadar yapılacak fazla doldurmalar dahi ölçüme zarar veremez.
VEGAFLEX 81 ayrıca amonyak uygulamlarında da özel bir çözüm sun-
maktadır.
Farklı birkaç ölçüm sondası hazır bulunmaktadır.
Kablo ölçüm sondaları, 75 m'ye (246 ft) kadar olan yüksek hazneler-
deki kullanımlar için
Çubuk ölçüm sondaları, 6 m'ye (20 ft) kadar olan haznelerdeki kulla-
nımlar için
Koaksiyel ölçüm sondaları, yüksekliği 6 m'ye (20 ft) kadar olan ve
hazne tesisatı bulunan haznelerin içindeki viskoz sıvıların ölçüm uygu-
lamasında kullanılır.
Ölçüm büyüklüğü sensörün proses bağlantısı ile dolum malzemesi yüzeyi
arasındaki mesafedir. Referans zemin, sensörün modeline bağlı olarak
altıgen başlığın contalanan yüzeyi ya da anşın alt tarafıdır.
2
4
5
3
2
4
5
3
1 1
Res. 1: VEGAFLEX cihazının ölçüm aralıkları - kablo ve çucuk modelleri
1 Referans düzlem
2 Ölçüm sonda uzunluğu (L)
3 Ölçüm aralığı
4 Üst blok uzaklığı
5 Alt blok uzaklığı
2
4
5
3
1
2
4
5
3
1
Res. 2: VEGAFLEX cihazının ölçüm aralıkları - koaksiyel model
1 Referans düzlem
2 Ölçüm sonda uzunluğu (L)
3 Ölçüm aralığı
4 Üst blok uzaklığı
5 Alt blok uzaklığı
Sıvılardaayırmakatmanıölçümü
İletken olmayan dolum malzemesi, mikrodalga enerjinin yalnızca bir
kısmını yansıtır. Yansıtılmayan enerji, dolum malzemesini geçerek, faz
sınırında ikinci sıvıya yansıtılır. Ayırma katmanı ölçümü işte bu efektten
yararlanır. VEGAFLEX cihazının bu işlevini, kullanım araçları üzerinden
seçebilirsiniz.
Böylece, hem toplam dolum seviyesine hem de haznenin alt tarafındaki
malzemenin dolum seviyesine ilişkin doğru ve güvenilir ölçüm sonuçları-
na ulaşabilirsiniz.
Tipik kullanımlar, depolama tanklarında, ayırıcı aygıtlarda ve pompalı
çukurlarda yapılan ayırma katmanı ölçümleridir. VEGAFLEX cihazı genel-
likle, iletken olmayan malzemenin altında bulunan su katmanının dolum
seviyesini ölçer. Söz konusu malzemenin yoğunluğunun yapılan ölçüme
etki etmemesi, sizin için güvenilir, bakım gerektirmeyen ve doğru ölçüm
sonuçları ifade eder.
Cihazlar, kolayca yapılabilen bir işlev seçimiyle sıvıların ayırma katmanı
ölçümünde kullanılabilir.
Koaksiyel model, kılavuz borusu sayesinde hazne tesisatından etkilen-
mez ve düşük dielektirisite değerli ürünleri de güvenilir bir şekilde ölçer.
Bu nedenle bu model tercih edilmelidir.
Ayırmakatmanıölçümüiçinönşartlar
Üstortam(L2)
Üst ortam iletken olmayabilir.
Üstte bulunan malzemenin dielektrisite değeri mutlaka bilinmelidir.
Üst ortamın terkibi kararlı olmalıdır (Ortam veya karışım oranları
değişmemelidir.).
Üst ortam homojen olmalıdır (Ortamın altında tabakalanmalar olma-
malıdır.).
Katman, 100 mm (4 in) kalınlıktan itibaren ölçülebilir.
Alt ortamdan net bir şekilde ayrılma, emülsiyon fazı yok, karışık
katman
Üst yüzeyde köpük olmamasına dikkat edilmelidir
Altölçümmalzemesi(L1)
Dielektrisite değeri, üst dolum malzemesinin dielektrik değerinden en
az 10 değer daha büyük olmalıdır (tercihen iletken). Örnek: Üst dolum
4
Ölçme prensibi
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
malzemesinin dielektrik değeri 2, alt dolum malzemesinin dielektrik
değeri en az 12.
TS
d1
h1
h2
d2
1
L2
L1
Res. 3: Ayırma katmanı ölçümü
1 Referans düzlem
d1 Ayırma katmanına olan mesafe (HART değeri 1 veya Primary value)
d2 Dolum seviyesine olan mesafe (HART değeri 3 veya Third value)
TS Üst ortamın kalınlığı (d1 - d2)
h1 Yükseklik - Ayırma katmanı
h2 Yükseklik - Dolum seviyesi
L1 Alt ortam
L2 Üst ortam
5
Modele genel bakış
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
2 Modelegenelbakış
VEGAFLEX81
Kablolumodel
VEGAFLEX81
Çubuklumodel
VEGAFLEX81
Koaksiyelmodel
Uygulamalar Depolama tankları, hareketli yüzeyleri o-
lan sıvılar
Depolama tankları, durgun yüzeyleri o-
lan sıvılar
Depolama tankları, düşük dielektrisite de-
ğerli sıvılar, bağlantıları olan hazneler
Maks.ölçümaralığı 75 m (246 ft) 6 m (19.69 ft) 6 m (19.69 ft)
Ölçümsondası Kablo ölçüm sondası
ø 2 mm
ø 4 mm
Çubuk ölçüm sondası
ø 8 mm
ø 12 mm
Koaksiyel ölçüm sondası
ø 21,1 mm
ø 42,2 mm
Prosesbağlantısı Dişli G¾, ½ NPT üzeri
DN 25, 1" üzeri anşlar
Dişli G¾, ½ NPT üzeri
DN 25, 1" üzeri anşlar
Dişli G¾, ½ NPT üzeri
DN 25, 1" üzeri anşlar
Prosessıcaklığı -40 … +200 °C (-40 … +392 °F) -40 … +200 °C (-40 … +392 °F) -40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
Prosesbasıncı -1 … +40 bar/-100 … +4000 kPa (-
14.5 … +580 psig)
-1 … +40 bar/-100 … +4000 kPa (-
14.5 … +580 psig)
-1 … +40 bar/-100 … +4000 kPa (-
14.5 … +580 psig)
Ölçümhassasiyeti ±2 mm ±2 mm ±2 mm
Sinyalçıkışı
4 … 20 mA/HART - İki telli
4 … 20 mA/HART - Dört telli
Probus PA
Foundation Fieldbus
Modbus ve Levelmaster Protokolü
Gösterge/Ayar
PLICSCOM
PACTwa re
VEGADIS 81
VEGADIS 62
Onaylar
ATEX
IEC
Gemi inşaatı
Taşma güvenliği
FM
CSA
EAC (GOST)
6
Modele genel bakış
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
VEGAFLEX83
Kablolumodel
VEGAFLEX83
Çubuklumodel
VEGAFLEX83
Çubuklumodel-gıdamaddeleri
Uygulamalar Agresif ve korozif sıvılar Agresif ve korozif sıvılar Gıda ve ecya sanayiinde hijyen uygula-
maları
Maks.ölçümaralığı 32 m (105 ft) 4 m (13.12 ft) 4 m (13.12 ft)
Ölçümsondası Kablo ölçüm sondası
ø 4 mm
PFA kaplamalı
Çubuk ölçüm sondası
ø 10 mm
PFA kaplamalı
Çubuk ölçüm sondası
ø 8 mm
Parlatılmış model (Basler Norm)
Prosesbağlantısı/malzeme DN 25, 1" üzeri anşlar
Hijyen bağlantıları
PTFE-TFM 1600
DN 25, 1" üzeri anşlar
Hijyen bağlantıları
PTFE-TFM 1600
Hijyen bağlantıları
Prosessıcaklığı -40 … +150 °C (-40 … +392 °F) -40 … +150 °C (-40 … +302 °F) -20 … +150 °C (-4 … +302 °F)
Prosesbasıncı -0,5 … +16 bar/-50 … +1600 kPa (-
7.3 … +232 psig)
-0,5 … +16 bar/-50 … +1600 kPa (-
7.3 … +232 psig)
-1 … +40 bar/-100 … +4000 kPa (-
14.5 … +580 psig)
Ölçümsapması ±2 mm ±2 mm ±2 mm
Sinyalçıkışı
4 … 20 mA/HART - İki telli
4 … 20 mA/HART - Dört telli
Probus PA
Foundation Fieldbus
Modbus ve Levelmaster Protokolü
Gösterge/Ayar
PLICSCOM
PACTwa re
VEGADIS 81
VEGADIS 62
Onaylar
ATEX
IEC
Gemi inşaatı
Taşma güvenliği
FM
CSA
EAC (GOST)
7
Modele genel bakış
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
VEGAFLEX86
Kablolumodel
VEGAFLEX86
Çubuklumodel
VEGAFLEX86
Koaksiyelmodel
Uygulamalar Yüksek ısılı uygulamalar Yüksek ısılı uygulamalar Yüksek ısılı uygulamalar
Maks.ölçümaralığı 75 m (246 ft) 6 m (19.69 ft) 6 m (19.69 ft)
Ölçümsondası Kablo ölçüm sondası
ø 2 mm
ø 4 mm
Çubuk ölçüm sondası
ø 16 mm
Koaksiyel ölçüm sondası
ø 42,2 mm
Prosesbağlantısı Dişli G1½
DN 40, 2" üzeri anşlar
Dişli G1½
DN 40, 2" üzeri anşlar
Dişli G1½
DN 40, 2" üzeri anşlar
Prosessıcaklığı -196 … +450 °C (-321 … +842 °F) -196 … +450 °C (-321 … +842 °F) -196 … +450 °C (-321 … +842 °F)
Prosesbasıncı -1 … +400 bar/-100 … +40000 kPa (-
14.5 … +5800 psig)
-1 … +400 bar/-100 … +40000 kPa (-
14.5 … +5800 psig)
-1 … +400 bar/-100 … +40000 kPa (-
14.5 … +5800 psig)
Ölçümsapması ±2 mm ±2 mm ±2 mm
Sinyalçıkışı
4 … 20 mA/HART - İki telli
4 … 20 mA/HART - Dört telli
Probus PA
Foundation Fieldbus
Modbus ve Levelmaster Protokolü
Gösterge/Ayar
PLICSCOM
PACTwa re
VEGADIS 81
VEGADIS 62
Onaylar
ATEX
IEC
Gemi inşaatı
Taşma güvenliği
FM
CSA
EAC (GOST)
8
Cihaz seçimi
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
3 Cihazseçimi
Uygulamaalanları
VEGAFLEX81
VEGAFLEX 81 küçük hazne içinde bulunan sıvılarda haf proses
koşullarında kullanılmaya elverişlidir. Hemen hemen her sanayi alanında
kullanıma uygundur.
VEGAFLEX 81 geniş bir germe ağırlığı seçenek yeplazesiyle dikey veya
bypass borularda da kullanılabilir.
VEGAFLEX83
PFA kaplamalı VEGAFLEX 83'ler, agresif sıvıların ölçümünde veya özel
hijyenik taleplerinde kullanılmaya uygundur. Kimyasal, gıda ve ilaç sana-
yilerinde kullanılır.
VEGAFLEX 83'ün parlatılmış modeli, özellikle hijyenik koşulların yerine
getirilmesi gereken alanlarda, örneğin gıda sanayi haznelerinde kullanı-
ma uygundur.
VEGAFLEX86
VEGAPULS 86, depolama tankları, proses hazneleri gibi yüksek ısılı uy-
gulamalara yatkındır. Kimyasal sanayide, çevre koruma ve geri dönüşüm
teknolojilerinde ve petrokimyasal alanlarda kullanılmaya uygundur.
Uygulamalar
Konikhaznelerdeseviyeölçümü
Kullanım sırasında, ölçüm sondası entegre parçalara veya hazne duvarı-
na değmemelidir. Gerekirse sonda ucunu sabitleyin.
Konik zeminli haznelerde, sensörün haznenin ortasına monte edilmesi
avantajlıdır çünkü bu durumda haznenin tabanına kadar ölçüm yapılabilir.
Res. 13: Konik zeminli hazne
Dikeyvebypassborulardaölçüm
Bir haznenin dikey ve bypass borularında kullanımında hazne tesisatın-
dan ve türbülanslardan etkilenmez. Bu şartlarda dielektrisite değerleri
düşük olan (ε
r
değeri ≥ 1,6) doldurma malzemelerinin ölçümü mümkün-
dür. Kuvvetli yapışma eğilimi gösteren dolum malzemelerinde, dikey ve
bypass borularında ölçüm yapmak iyi olmaz.
VEGAFLEX dikey veya bypass borularda kullanıldığı takdirde boru duva-
rıyla teması mutlaka önlenmelidir. Bunu sağlamak için,ölçüm sondasını
borunun ortasına gelecek şekilde tespit etmek üzere merkezleme yıldızı
sunuyoruz.
Sağlamlık ve dayanıklılık konusunda herhangi bir sorun görülmediği
takdirde ölçüm güvenilirliğini arttırmak için metal boru öneririz.
1
Res. 14: Merkezleme yıldızının pozisyonu
1 Merkezleme yıldızı
Uyarı:
Aşırı orada yapışmaya yatkın doldurma malzemelerinde dikey
çıkış borusunda ölçüm anlamsızdır.
Ayırmakatmanıölçümü
VEGAFLEX 80 serisinin bütün cihazları kolayca ayırma katmanları ölçü-
mü yapacak şekilde ayarlanabilir. Bu cihazlarla yapılacak tipik ölçümler,
su yüzeyindeki yağ ve çözücü madde ölçümleridir. Ölçüm işlemi, hareketli
parçalar kullanılmadığından dolayı bakım gerektirmez. VEGAFLEX dolum
malzemesinin yoğunluğundan etkilenmeden çalışır. Cihazın bu özelliği
dolayısıyla herhangi bir düzeltime gerek bırakmayan güvenilir ölçüm
değerleri alırsınız.
Ayırmakatmanıölçümüiçinönşartlar
Üst ortam iletken olmayabilir.
Üst taraftaki dolum malzemesinin dielektrisite değeri mutlaka bilinme-
lidir (girilmelidir). Asgari dielektrisite değeri: Çubuklu modelde 1,7
Üst ortamın terkibi kararlı olmalıdır (Ortam veya karışım oranları
değişmemelidir.).
Üst ortam homojen olmalıdır (Ortamın altında tabakalanmalar olma-
malıdır.).
Üst taraftaki dolum malzemesinin asgari kalınlığı 100 mm
Alt ortamdan net bir şekilde ayrılma, emülsiyon fazı yok, karışık
katman
Üst yüzeyde köpük olmamasına dikkat edilmelidir
Altortam(L1)
Dielektrisite değeri, üst dolum malzemesinin dielektrik değerinden en
az 10 değer daha büyük olmalıdır (tercihen iletken). Örnek: Üst dolum
malzemesinin dielektrik değeri 2, alt dolum malzemesinin dielektrik
değeri en az 12.
9
Cihaz seçimi
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
TS
d1
h1
h2
d2
1
L2
L1
Res. 15: Ayırma katmanı ölçümü
1 Referans düzlem
d1 Ayırma katmanına uzaklık (HART değeri 1)
d2 Dolum seviyesine uzaklık (HART değeri 3)
TS Üst ortamın kalınlığı (d1 - d2)
h1 Yükseklik - Ayırma katmanı
h2 Yükseklik - Dolum seviyesi
L1 Alt ortam
L2 Üst ortam
Soket
Mümkünse hazne borularından sakının. Sensörü hazne çatısına olabildi-
ğince sımsıkı monte edin. Bu olmuyorsa, daha küçük çaplı kısa ek boru
kullanın.
Daha yüksek ya da daha büyük çaplı ek borular genelde bulunmaktadır.
Bununla beraber üst blok uzunluğu arttırabilirsiniz. Bunun sizin ölçümü-
nüzle ilgili olup olmadığını kontrol edin.
Bu durumlarda kurulumdan sonra her zaman bir yanlış sinyal bastırma
yapın. Diğer bilgileri "Devreye alım prosedürü" bölümünden bulabilirsiniz.
h
d
dh
DN25 ... DN150
> DN150 ... DN200
150 mm (5.91")
100 mm (3.94")
Res. 16: Montaj ek boruları
Ek boruları kaynaklarken ek boruların hazne çatısına iyice kapanmasına
dikkat edin
1 2
Res. 17: Ek boruları eşit seviyede entegre edin
1 Uygun olmayan tesisat
2 Ek borular eşit - En iyi kurulum
Plastikhazne/camhazne
Güdümlü mikro dalga ölçüm prensibi proses bağlantısında metalik bir
yüzeye gereksinim duyar. Bu yüzden plastik kaplardaki vb. anşlı (DN 50
üstü) bir cihaz modeli kullanın veya vidalama sırasında proses bağlantısı-
nın altına bir metal levha (ø > 200 mm/8 in) yerleştirin.
Levhaların proses bağlantısıyla doğrudan teması olmasına dikkat edin.
Bir çubuk ve ip ölçüm sondası metalik hazne duvarı olmadan kurulduğun-
da (plastik hazne) ölçüm değeri kuvvetli elektro manyetik alanlardan et-
kilenebilir (EN 61326'ya göre arızalı verim:A sınıfı). Bu durumda koaksiyel
modelli bir ölçüm sondası kullanın.
1 2
Res. 18: Metalik olmayan haznede iç düzen
1 Flanş
2 Metal yaprak
Amonyakuygulamaları
Amonyak içinde yapılacak uygulamalar için VEGAFLEX 81'in koaksiyel
ölçüm sondası olarak gaz kaçırmayan özel bir modeli mevcuttur.
Cihaz, bu özel kullanım için yüksek derecede dayanıklı elastomersiz
maddelerden yapılmış contalarla donatılmıştır. Cihazın contaları ve "Se-
cond Line of Defense"ler borosilikatlı cam GPC 540'tandır.
Buharlıkazanuygulamaları
Buharlar, çok miktarda gaz birikmesi, yüksek basınçlar ve sıcaklık farkları
radar vurumlarının genişleme hızını değiştirebilir.
Bu sapmaları otomatik olarak düzeltmek için VEGAFLEX opsiyonel ola-
rak referans mesafesi üzerinden çalışma süresi düzeltimi ile donatılabilir.
Ölçüm sondası böylece otomatik olarak çalışma süresi düzeltimi yapar.
Standart nokta bu nedenle taşacak kadar dolmamalıdır. Üst blok aralığı
da bu yüzden 450 mm (17.7 in)'dir.
10
Cihaz seçimi
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
2
3
4
5
1
2
5
4
3
1
6
6
Res. 19: Ölçüm aralıkları - Buhar kompanzasyonu olan VEGAFLEX
1 Referans düzlem
2 Sonda uzunluğu (L)
3 Ölçüm aralığı
4 Üst blok uzaklığı
5 Alt blok uzaklığı
6 Buhar kompanzasyonu ile ek bir üst blok uzaklığı
7 Buhar kompanzasyonu için referans ölçüm alanı
Otoklavlanabilirmodel
Bir otoklavda, örneğin sterilizasyon amacıyla, kullanım için VEGAFLEX
cihazının parlatılmış otoklavlanabilir modeli de bulunmaktadır.
Bu işlem sırasında gövdeyi proses bağlantısından ayırabilirsiniz.
Proses bağlantısının yan tarafına, gövdenin çıkarılmasından sonra bir
kapak takılır.
Otoklavlamadan sonra gövdeyi tekrar yerine oturttuğunzda cihaz anında
devreye almaya hazırdır.
112 mm
(4.84")
DIN DN25 DN32 DN40 / 1" 1 1/2"
L
ø 54 mm
(2.13")
ø w
183 mm
(7.20")
65,3 mm
(2.57")
ø w
ø 50,5
DIN DN50 / 2" ø 64
ø 91DIN DN65 / 3"
2
1
3
Res. 20: Otoklavlanabilir model
1 Kilitleme somunu
2 Proses bağlantısı
3 Kilitleme somunlu kapak
11
Seçme ölçütleri
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
4 Seçmeölçütleri
VEGAFLEX81 VEGAFLEX83 VEGAFLEX86
Kablo Çubuk Koaks Kablo Çubuk Cilalıçu-
buk
Kablo Çubuk Koaks
Hazne Hazne < 6 m
Yüksek hazne > 6 m
Metal olmayan hazne
Dikey ve bypass borularda ölçüm
Proses Agresif sıvılar
Hava kaparcığı veya köpük oluşması
Yüzeyde dalgalanma
Buhar veya yoğuşma oluşumu
Yapışmalar
Değişken yoğunluk
Amonyak uygulaması
Yüksek ısı > 200 °C'den
400 bar'a kadar basınç
Hijyen uygulamaları
Haznenin üzerinde dar alan
Buharlı kazan uygulaması
Prosesbağ-
lantısı
Dişli bağlantıları
Flanş bağlantıları
Hijyen bağlantıları
Ölçümsondası Paslanmaz çelik
PFA kaplama
Parlatılmış (Basler Normu)
Ölçüm sondası, kısaltılabilir
Branş
Kimya
Enerji üretimi
Gıda malzemesi
Oshore
Petrokimya
İlaç
Gemi inşaatı
Çevre ve geri kazanım
Su
Atık su
– önerilmez
○ kısıtlamalar dahilinde mümkün
● en iyi derecede uygun
12
Gövdeye genel bakış
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
5 Gövdeyegenelbakış
PlastikPBT
Korumatipi IP 66/IP 67 IP 66/IP 67
Model Tek hücre İki hücre
Uygulamaalanı Endüstri çevresi Endüstri çevresi
Alüminyum
Korumatipi IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar) IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)
Model Tek hücre İki hücre
Uygulamaalanı Mekanik stresi yüksek endüstri çevresi Mekanik stresi yüksek endüstri çevresi
Paslanmazçelik316L
Korumatipi IP 66/IP 67 IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar) IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)
Model Bir hücre, elektrolizle parlatılmış Bir hücre, hassas döküm İki hücre, hassas döküm
Uygulamaalanı Agresif çevre, gıda, ilaç Agresif çevre, şiddetli mekanik stres Agresif çevre, şiddetli mekanik stres
13
Montaj
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
6 Montaj
Montajörnekleri
Aşağıdaki şekiller montaja örnekleri ve ölçüm düzenlemeleri göstermek-
tedir.
Depolamahazneleri
Res. 28: VEGAFLEX 81 kullanılan bir depolama haznesinde seviye ölçümü
Depolama haznelerinde yapılacak seviye ölçümü için belirtilen mikro
dalga en iyi şekilde uygundur. Sensör, malzeme dolumu veya ayarı yapıl-
madan devreye alınabilir.
Kablo ve çubuk ölçüm sondaları farklı uzunluk ve ağırlıklarda kullanılabilir.
Düşük akışkanlıktaki alçak dielektrisite değeri olan sıvılar için, koaksiyel
model uygundur. Koaksiyel model, aynı şekilde ölçümde kesinlik beklenti-
si durumunda da uygundur.
Ölçüm; yoğunluk, ısı, aşırı basınç, köpük, dielektrise değeri ve yapışkanlık
gibi ürün özelliklerinden bağımsızdır.
Farklı ve sık sık değiştirilen dolum malzemeleri ve karışımlar aynı suretle
ölçülebilir.
Gıdatankı
Res. 29: VEGAFLEX 83 kullanılan bir gıda haznesinde seviye ölçümü
Gıda ve ilaç sanayinde kullanılan haznelerin seviye ölçümü için tam PFA
izoleli VEGAFLEX 83 ideal derecede uygundur. Sensör, dolum malze-
mesi veya ayar yapılmaksızın devreye alınabilir. 4 m'ye (13 ft) kadar tam
izoleli çubuklu ölçüm sondaları, 32 m'ye (105 ft) kadar da kablo ölçüm
sondaları mevcuttur.
Dolum malzemesiyle temas eden hammaddeler gıda maddelerine uygun
PFA ve TFM-PTFE'dir.
Ölçüm; yoğunluk, ısı ve aşırı basınç gibi ürün özelliklerine bağlı değildir.
Köpük ve dolum malzemesinin yapışkanlığı ölçüme etki etmez.
Farklı ve sık sık değiştirilen dolum malzemeleri ve karışımlar aynı suretle
ölçülebilir.
Bypassboru
Res. 30: Bir bypass borusunda seviye ölçümü
Petrokimya sanayinde damıtma sütunlarında sıklıkta dikey ve bypass
boruları kullanılır. Belirtilen mikro dalganın bu koşullarda da birçok avanta-
jı vardır.
Dikey veya bypass boru modelleri ölçüme etki etmez. Yandan boru bağ-
lantıları, karıştırma delikleri, boruda tortu birikmesi veya korozyon ölçüm
sonuçlarına etki etmez.
Dolum malzemelerinin 400 °C (752 °F)'ye kadar olan ısılarını ölçmek
mümkündür; hâttâ 150 °C (302 °F)'ye kadar olan ısı standart modellerle
ölçülebilir.
Sensör, neredeyse azami hazne yüksekliğinden faydalanır ve ölçümü,
proses bağlantısının 30 mm (1.181 in) altına kadar yüksek derecede bir
ölçüm kesinliğiyle yapar. Olası bir taşma, bu aralıkta da kesinlikle ölçülür.
VEGAFLEX sensörleri, SIL2 ile de mevcuttur.
14
Elektronik - 4 … 20 mA/HART - İki tel
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
7 Elektronik-4…20mA/HART-İkitel
Elektroniğinyapısı
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektroniğin üst kısmında güç kaynağı için bağlantı klemensleri ve para-
metrelemede kullanılmak için I²C arayüzlü kontak pini vardır. İki hücreli
gövdede bağlantı klemensleri ayrı bağlantı bölmesinde tutulur.
Güçkaynağı
Güç kaynağı ve akım sinyali aynı iki damarlı bağlantı kablosu üzerinden
çalışır. Çalışma gerilimi bir cihaz modelinden diğerine farklılık gösterebilir.
Güç kaynağı verilerini kullandığınız cihazın kullanım kılavuzundaki "Teknik
veriler" bölümünden bulabilirsiniz.
Şebeke akım devresinin kaynak devresinden güvenli bir şekilde ayrılması
için DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Güç kaynağı verileri
Çalışma gerilimi
9,6 … 35 V DC
12 … 35 V DC
İzin verilen kıpırtı - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
9,6 V< U
N
< 14 V: ≤ 0,7 V
e
(16 … 400 Hz) için
18 V< U
N
< 35 V: ≤ 1,0 V
e
(16 … 400 Hz) için
Çalışma gerilimine şunların etki edebileceğini dikkate alın:
Besleme cihazının nominal yük altındaki düşük çıkış gerilimi (sensör
akımı olduğunda 20,5 mA; arıza bildirimi yapılacağında 22 mA)
Akım devresindeki diğer cihazların etkisi (Bkz. ilgili cihazın kullanım
kılavuzu "Teknik veriler" bölümü yük değerleri.)
Bağlantıkablosu
Cihaz piyasada bulunan blendajsız iki telli kablo ile bağlanır. Sanayi için
EN 61326-1 test değerlerinin üzerinde bir elektromanyetik parazitlenme
beklendiği takdirde yalıtımlı kablo kullanılmalıdır.
HART multidrop modundayken genel olarak blendajlı bir kablo kullanma-
nızı tavsiye ederiz.
Kabloyalıtımlamavetopraklama
Yalıtımlanmış kablo gerektiği takdirde, kablo yalıtımını iki taraı olarak
topraklama potansiyeline takmanızı tavsiye ederiz. Yalıtım sensörde direk
iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki dış topraklama termi-
nali alçak frekans empedans düzelticili olarak toprak voltajına bağlanmış
olmalıdır.
Bağlantı
Birhücreligövde
5
1
2
+
( )
(-)
678
4...20mA
2
3
4
1
Res. 31: Bir hücreli gövdede elektronik ve bağlantı bölmesi
1 Güç kaynağı/sinyal çıkışı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3 Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
4 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Çifthücreligövde
4...20mA
2
3
1
2
+
( )
(-)
1
Res. 32: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1 Güç kaynağı/sinyal çıkışı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
IP66/IP68,1barmodelindebağlantıkablosununtelataması
1
2
Res. 33: Tel doğrulama sıkı bağlanmış bağlantı kablosu
1 Güç kaynağı ve/veya değerlendirme sistemi için kahverengi (+) ve mavi (-)
2 Blendaj
15
Elektronik - 4 … 20 mA/HART - dört tel
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
8 Elektronik-4…20mA/HART-dörttel
Elektroniğinyapısı
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektronik aksamın üst tarfaında, parametreleme için kontak pimleri olan
I²C arayüzü bulunur. Elektrik beslemesinin bağlantı klemensleri ayrı bir
bağlantı alanında bulunur.
Güçkaynağı
Güç kaynağı ve elektrik çıkışı, yönetmeliklerin emniyet açısından ayırmayı
öngördüğü durumlarda, ayrılmış iki telli bağlantı kablosu üzerinden yapılır.
Düşük voltajlı akım modeli için çalışma gerilimi
9,6 … 48 V DC, 20 … 42 V AC, 50/60 Hz
Şebeke gerilimi modeli için çalışma gerilimi
90 … 253 V AC, 50/60 Hz
Bağlantıkablosu
4 … 20 mA'lık akım çıkışı piyasada bulunan yalıtımsız iki telli kablo ile
bağlanır. Sanayi için EN 61326 test değerlerinin üzerinde bir elektroman-
yetik parazitlenme beklendiği takdirde yalıtımlı kablo kullanılmalıdır.
Besleme gerilimi için onaylanmış, PE telli bir kurulum kablosu gerekmek-
tedir.
Kabloyalıtımlamavetopraklama
Yalıtımlanmış kablo gerektiği takdirde, kablo yalıtımını iki taraı olarak
topraklama potansiyeline takmanızı tavsiye ederiz. Yalıtım sensörde direk
iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki dış topraklama termi-
nali alçak frekans empedans düzelticili olarak toprak voltajına bağlanmış
olmalıdır.
İkihücreligövdeninbağlantısı
power supply
4...20mA
active
passive
common
IS GND
5
1
/L
/N
PE
2
+
( )
(-)
67 8
Res. 34: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1 Güç kaynağı
2 4 … 20 mA'lık sinyal çıkışı aktif
3 4 … 20 mA'lık sinyal çıkışı pasif
Klemens Fonksiyon Polarite
1 Güç kaynağı +/L
2 Güç kaynağı -/N
5 4 - 20 mA'lık çıkış (aktif) +
6 4 - 20 mA'lık çıkış (pasif) +
7 Kütle - Çıkış -
8 CSA gereğince kurulum için ça-
lışma toprağı
16
Elektronik - Probus PA
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
9 Elektronik-ProbusPA
Elektroniğinyapısı
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektroniğin üst kısmında güç kaynağı için bağlantı klemensleri ve
parametrelemede kullanılmak için I²C arayüzlü bir ş vardır. İki hücreli
gövdede bu bağlantı klemensleri ayrı bağlantı bölmesinde tutulur.
Güçkaynağı
Enerji bağlantısı bir Probus-DP-/PA iletişim ağı ile sağlanır.
Güç kaynağı verileri
Çalışma gerilimi
9 … 32 V DC
DP/PA segment kuplörü başına sensörlerin maks. sayısı
32
Bağlantıkablosu
Bağlantı, Probus spesikasyonlarında belirtildiği şekilde blendajlı bir
kablo ile yapılmaktadır.
Tüm kurulumun, probus spesikasyonlarına uygun şekilde yapılması ge-
rekmektedir. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama dirençleri
üzerinden olmasına dikkate alın.
Kabloyalıtımlamavetopraklama
Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında, bağ-
lantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama potansiyeline getirin.
Bunun için sensördeki blendaj direkt iç topraklama terminaline bağlı
olmalıdır.Gövdedeki dış topraklama terminali alçak frekans empedans
düzelticili olarak voltaj regülatörüne bağlanmış olmalıdır.
Voltaj regülatörsüz sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında ve
sensörde doğrudan topraklama potansiyeline getirin. Bağlantı kutusun-
da (T ayrıştırıcı), kısa dişi konektörlü kablonun sensöre olan blendajı ne
topraklama gerilimine ne de başka bir kablo blendajına bağlanabilir.
Bağlantı
Birhücreligövde
5
00
5
1
6
2
7
3
8
4
9
0
5
1
6
2
7
3
8
4
9
1
0
1
678
Bus
2
3
4
5
1
2
+
( )
(-)
1
Res. 35: Bir hücreli gövdede elektronik ve bağlantı bölmesi
1 Güç kaynağı/sinyal çıkışı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3 Veri yolu adresi için seçme anahtarı
4 Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
5 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
İkihücreligövdeninbağlantısı
Bus
5
1
2
+
( )
(-)
678
2
3
4
1
Res. 36: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3 Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
4 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
IP66/IP68,1barmodelindebağlantıkablosununtelataması
1
2
Res. 37: Tel doğrulama sıkı bağlanmış bağlantı kablosu
1 Güç kaynağı ve/veya değerlendirme sistemi için kahverengi (+) ve mavi (-)
2 Blendaj
17
Elektronik - Foundation Fieldbus
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
10 Elektronik-FoundationFieldbus
Elektroniğinyapısı
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektroniğin üst kısmında güç kaynağı için bağlantı klemensleri ve para-
metrelemede kullanılmak için I²C arayüzlü kontak pini vardır. İki hücreli
gövdede bağlantı klemensleri ayrı bağlantı bölmesinde tutulur.
Güçkaynağı
Güç, H1 alan veri yolu kablosu üzerinden verilmektedir.
Güç kaynağı verileri
Çalışma gerilimi
9 … 32 V DC
Maks. sensör sayısı
32
Bağlantıkablosu
Bağlantı, saha veri yolu spesikasyonlarında belirtildiği şekilde blendajlı
bir kablo ile yapılmaktadır.
Tüm kurulumun, saha veri yolu spesikasyonlarına uygun şekilde yapıl-
ması gerekmektedir. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama
dirençleri üzerinden olmasına dikkate alın.
Kabloyalıtımlamavetopraklama
Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında, bağ-
lantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama potansiyeline getirin.
Bunun için sensördeki blendaj direkt iç topraklama terminaline bağlı
olmalıdır.Gövdedeki dış topraklama terminali alçak frekans empedans
düzelticili olarak voltaj regülatörüne bağlanmış olmalıdır.
Voltaj regülatörsüz sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında ve
sensörde doğrudan topraklama potansiyeline getirin. Bağlantı kutusun-
da (T ayrıştırıcı), kısa dişi konektörlü kablonun sensöre olan blendajı ne
topraklama gerilimine ne de başka bir kablo blendajına bağlanabilir.
Bağlantı
Birhücreligövde
1
2
( )
(-)
1
5
0
1
0
1
+
678
Bus
2
3
4
5
Res. 38: Bir hücreli gövdede elektronik ve bağlantı bölmesi
1 Güç kaynağı/sinyal çıkışı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da port adaptörü için kontak pimleri
3 Veri yolu adresi için seçme anahtarı
4 Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
5 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
İkihücreligövdeninbağlantısı
Bus
5
1
2
+
( )
(-)
678
2
3
4
1
Res. 39: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3 Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
4 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
IP66/IP68,1barmodelindebağlantıkablosununtelataması
1
2
Res. 40: Tel doğrulama sıkı bağlanmış bağlantı kablosu
1 Güç kaynağı ve/veya değerlendirme sistemi için kahverengi (+) ve mavi (-)
2 Blendaj
18
Elektronik, Modbus, Levelmaster protokolleri
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
11 Elektronik,Modbus,Levelmasterprotokolleri
Elektroniğinyapısı
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektronik aksamın üst tarfaında, parametreleme için kontak pimleri olan
I²C arayüzü bulunur. Elektrik beslemesinin bağlantı klemensleri ayrı bir
bağlantı alanında bulunur.
Güçkaynağı
Güç kaynağı modbus host (RTU) üzerinden sağlanır.
Çalışma gerilimi
8 … 30 V DC
Maks. sensör sayısı
32
Bağlantıkablosu
Cihaz piyasada bulunan RS 485 için uygun bükülmüş iki telli kablo ile
bağlanır. Sanayi için EN 61326 test değerlerinin üzerinde bir elektroman-
yetik parazitlenme beklendiği takdirde manyetik blendajlı kablo kullanıl-
malıdır.
Güç kaynağı iki telli ayrı bir kablo gereklidir.
Tüm kurulumun, saha veri yolu spesikasyonlarına uygun şekilde yapıl-
ması gerekmektedir. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama
dirençleri üzerinden olmasına dikkate alın.
Kabloyalıtımlamavetopraklama
Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında, bağ-
lantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama potansiyeline getirin.
Bunun için sensördeki blendaj direkt iç topraklama terminaline bağlı
olmalıdır.Gövdedeki dış topraklama terminali alçak frekans empedans
düzelticili olarak voltaj regülatörüne bağlanmış olmalıdır.
Voltaj regülatörsüz sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında ve
sensörde doğrudan topraklama potansiyeline getirin. Bağlantı kutusun-
da (T ayrıştırıcı), kısa dişi konektörlü kablonun sensöre olan blendajı ne
topraklama gerilimine ne de başka bir kablo blendajına bağlanabilir.
Bağlantı
Çifthücreligövde
+
+
power supply
MODBUS
D0
D1
IS GND
USB
1
2
4 3
1345
2off
on
( )
(
)
(-)
(-)
Res. 41: Bağlantı bölmesi
1 USB arayüzü
2 Entegre planlama direnci (120 Ω) için sürgülü şalter
3 Güç kaynağı
4 Modbus sinyali
19
Ayar
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
12 Ayar
12.1 Ölçümnoktasındakontrol
Tuşlarlagöstergeveayarmodülünden
Eklentisi yapılabilen gösterge ve ayar modülü ölçüm değerinin görüntü-
lenmesini, kumanda seçiminin ve tanının yapılmasını sağlar. Tam nokta
matrisli aydınlatılmış ekranla ve kumanda için dört tuşla donatılmıştır.
Res. 42: Bir hücreli gövdede gösterge ve ayar modülü
Manyetikpimilegöstergeveayarmodülünden
Gösterge ve ayar modülünün Bluetooth'lu modelinde sensör alternatif
olarak bir manyetik pimle kumanda edilebilir. Bu, sensör gövdesinin
izleme pencereli kapalı kapağından yerine getirilir.
Res. 43: Gösterge ve ayar modülü - Manyetik pimden kumanda ile
PACTware/DTM'esahipbirbilgisayardan
Bilgisayarın bağlantısı için VEGACONNECT arayüz transdüktörü ge-
rekmektedir. Bu, sensöre, gösterge ve ayar modülünün yerine takılır ve
bilgisayarın USB arayüzüne bağlanır.
2
3
1
4
Res. 44: VEGACONNECT ve USB yoluyla bilgisayar bağlantısı
1 VEGACONNECT
2 Sensör
3 Bilgisayara USB kablosu
4 PACTware/DTM'li bilgisayar
PACTware, alan cihazlarının kongürasyonu, parametrelenmesi, dokü-
mantasyonu ve tanısı için kullanılan bir kumanda yazılımıdır. Buna ait
cihaz sürücüleri DTM olarak adlandırılmaktadır.
12.2 Ölçümnoktasıçevresindekontrol-Bluetooth
ilekablosuz
Birakıllıtelefon/tabletüzerinden
Entegre Bluetooth fonksiyonuna sahip gösterge ve ayar modülü iOS veya
Android kumanda sistemli akıllı telefonlara/tabletlere kablosuz olarak
bağlantıyı sağlamaktadır. Kontrol, Apple App Store veya Google Play
Store'dan indirilecek VEGA Tools App üzerinden sağlanmaktadır.
1
2
3
Res. 45: Akıllı telefonlara ve tabletlere kablosuz bağlantı
1 Gösterge ve ayar modülü
2 Sensör
3 Akıllı telefon/tablet
PACTware/DTM'esahipbirbilgisayardan
Bilgisayara kablosuz bağlantı için Bluetooth-USB adaptörü ve entegre
Bluetooth fonksiyonuna sahip bir gösterge ve ayar modülü gereklidir.
Kumanda PACTware/DTM'e sahip bilgisayardan yapılır.
2
1
4
3
Res. 46: Bilgisayarların Bluetooth-USB adaptörü üzerinden bağlantısı
1 Gösterge ve ayar modülü
2 Sensör
3 Bluetooth USB adaptörü
4 PACTware/DTM'li bilgisayar
12.3 Kumandaölçümnoktasındanuzakbiryerden-
Kablobağlantısıvar
Dışgöstergeveayarbirimlerinden
Bunun için VEGADIS 81 ve 82 dış gösterge ve ayar birimleri mevcuttur.
Kumanda bunların içine entegre edilmiş gösterge ve ayar modülü tuşla-
rıyla yapılır.
VEGADIS 81, sensörden 50 m uzağa kadar monte edilebilir ve sensörün
direkt elektroniğine bağlanır. VEGADIS 82, sinyal kablosunun içinde
herhangi bir noktaya kadar sokulur.
20
Ayar
Guided Wave Radar
46597-TR-161007
4
1
3
2
5
4
Res. 47: VEGADIS 81’in sensöre bağlanması
1 Güç kaynağı/Sinyal çıkışı - Sensör
2 Sensör
3 Bağlantı borusu Sensör - Dış gösterge ve ayar birimi
4 Dış gösterge ve ayar ünitesi
5 Gösterge ve ayar modülü
4
5
3
1
2
Res. 48: VEGADIS 82’nin sensöre bağlanması
1 Güç kaynağı/Sinyal çıkışı - Sensör
2 Dış gösterge ve ayar ünitesi
3 Gösterge ve ayar modülü
4 4 … 20 mA/HART sinyal kablosu
5 Sensör
PACTware/DTM'esahipbirbilgisayardan
Sensöre bir bilgisayar üzerinden PACTware/DTM ile kumanda edilir.
4
5
6
3
2
1
Res. 49: VEGADIS 82'in sensöre olan bağlantısı, PACTware'li kişisel bilgisayardan
kumanda
1 Güç kaynağı/Sinyal çıkışı - Sensör
2 Dış gösterge ve ayar ünitesi
3 VEGACONNECT
4 4 … 20 mA/HART sinyal kablosu
5 Sensör
6 PACTware/DTM'li bilgisayar
12.4 Ölçümnoktasındanfarklıyerdekontrol–Hüc-
reselağüzerindenkablosuz
PLICSMOBILE radyo modülü, tercihen iki hücreli gövdesi olan bir plics
®
sensörüne takılabilmektedir. Bu, ölçüm değerlerini iletir ve sensörün
uzaktan parametrelenmesini sağlar.
Res. 50: Mobil telefon ağından ile ölçüm değerlerinin iletilmesi ve sensörün uzaktan
parametrelenmesi
12.5 Alternatifkumandaprogramı
DDkontrolprogramları
Cihazların, AMS™ ve PDM gibi DD kontrol programları için Enhanced
Device Description (EDD) olarak cihaz tanımları mevcuttur.
Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresinden
indirilebilir.
FieldCommunicator375,475
Cihazların, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelendirilmesi
için EDD cihaz tanımları mevcuttur.
EDD'nin eld communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi için,
üreticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yazılımına ihtiyaç vardır.
Bu yazılım internet ortamında güncelleştirilir; üreticinin izin vermesiyle
yeni EDD'ler otomatikman yazılımın cihaz kataloğuna alınır ve daha sonra
bir eld communicator'a aktarılabilirler.
/

Bu kılavuz için de uygundur