Roche ACCU-CHEK Inform II Kullanım kılavuzu

Marka
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Tip
Kullanım kılavuzu
Accu-Chek
®
Inform II
KAN ŞEKERI IZLEME SISTEMI
Kullanıcı Kılavuzu
2 0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
Revizyon geçmişi
Kılavuz versiyonu Revizyon tarihi Değişiklikler
Versiyon 1.0 2008-01 Yeni belge
Versiyon 2.0 2009-08 Güncelleme, yeni yazılım versiyonu 02.00
Versiyon 3.0 2010-09 Güncelleme, yeni yazılım versiyonu 03.00
Versiyon 4.0 2012-11 Güncelleme, yeni yazılım sürümü 03.04 (OTS, OTE),
revizyon Temizlik/Dezenfeksiyon bölümü; çeşitli
düzenleme revizyonları
Versiyon 5.0 2013-09 Yeni ölçüm cihazı donanımına geçiş: 2D barkod
tarayıcısı, kablosuz LAN seçeneğinde değişiklikler
(entegre WLAN bileşeni ile değiştirilen ayrı yerleştiri-
lebilir RF kartı), yeni pil takımı. Yazılım 04.00 güncelle-
mesi; çeşitli düzenleme revizyonları.
Versiyon 6.0 2017-03 04.01 yazılımı ve düşük güç simgeleri uygulandı;
yazılım 04.02 güncellemesi; "Sisteme genel bakış"
bölümünde yeni Base Unit; yeni bölüm “… yenilikler”;
eski Base Unit için yeni Ek E; çeşitli düzenleme
revizyonları.
Versiyon 7.0 2020-08 Güncelleme, y
eni yazılım sürümü 04.04, Yazılım 04.03
için eklerin uygulanması; çeşitli düzenleme revizyonları
0 5351421001 (06) 2020-08 TR
Kullanıcı Kılavuzu
Versiyon 7.0
A
A
CCU-
CCU-C
HEK
HEK
®
Inform II System
4 0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
© 2008-2020, Roche Diagnostics. Tüm hakları saklıdır.
Tüm grafikler dahil olmak üzere bu belgenin tüm içeriği Roche Diagnostics'e aittir. Bu belgenin hiçbir
bölümü, hiçbir formda veya hiçbir şekilde, herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik olarak, Roche
Diagnostics'in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya alıntı yapılamaz. Bu kılavuz içinde bulunan tüm bilgilerin
basım sırasında doğru olmasının sağlanması için Roche Diagnostics mümkün olan her türlü çabayı göster-
miştir. Bununla birlikte, Roche Diagnostics devam eden ürün geliştirmenin bir parçası olarak haber vermek-
sizin herhangi bir değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Bu kılavuz ile ilgili soru veya yorumları lütfen yerel Roche temsilcinize gönderin.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA ve COBAS Roche'un ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Wi-Fi CERTIFIED Logosu, Wi-Fi Alliance'ın sertifika markasıdır.
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7 5
Ambalajda, ölçüm cihazının üzerindeki tanıma plağında, pil takımı, baz ünitesi veya kod çip okuyucusunda,
aşağıda anlamlarıyla gösterilmiş sembollerle karşılaşabilirsiniz:
WLAN özelliği olan ölçüm cihazlarında:
Diğer WLAN sertifikaları için, pil bölmesinin altındaki etikete ve https://diagnostics.roche.com adresinde
bulunan "Accu-Chek Inform II ölçüm cihazı için WLAN kayıt bilgileri" ekine bakın.
Dikkat, birlikte verilen belgelere bakın. Bu ürünle birlikte verilen kullanım yönergelerindeki
güvenlikle ilgili notlara bakın.
Sıcaklık sınırlaması (Saklama sıcaklığı)
Kabul edilebilir nem aralığı (Saklama nem aralığı)
Üretici
Üretim tarihi
Katalog numarası
In vitro tıbbi tanı cihazı
Küresel ticari ürün numarası
Seri numarası
Bu ürün, in vitro tıbbi tanı cihazları ile ilgili 98/79/EC, radyo ve telekomünikasyon terminal
ekipmanı (R&TTE) ile ilgili 1999/5/EC sa
yılı Avrupa Direktiflerinin gerekliliklerini yerine
getirmektedir.
Sistem, Kanada ve ABD güvenlik gerekliliklerini karşılamaktadır (UL LISTED, UL 61010-1 ve
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1'e uygun olarak).
Güç kaynağı bağlantısı (Base Unit Light)
Güç kaynağı bağlantısı (Base Unit)
Bu cihaz FCC Kuralları Kısım 15 ve Industry Canada RSS-210 ile uyumludur.
Bu uyum işareti, ürünün uygun standartla uyumlu olduğunu belirtmesinin yanı sıra,
ekipmanla üretici, ithalatçı veya sorumlu acente arasında uyum için ve Avustralya ve
Yeni Zelanda pazarına girmesi için izlenebilir bir bağlantı oluşturur.
IVD
SN
7.5V 1.
7
12V 1,25
A
6 0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
7.0 versiyonundaki yenilikler
Bu bölüm, Kullanıcı Kılavuzu versiyon 6 ile versiyon 7
arasındaki tüm önemli değişikliklerle ilgili genel bir
bakış sunar. Silme işlemleri veya küçük düzeltmeler
listelenmemiştir.
04.03 yazılımı 04.03 yazılımındaki yeni özelliklerin ve ekteki değişikliklerin
(İngilizce ana belge 0 8698376001 (02) 2019-03 EN ve
sağlanan tüm çevirileri) açıklaması uygulandı.
Yerleşik ekranlarındaki pil durum bilgisi. Örneğin,
bkz. sayfa 128.
Tanılama ekranlarındaki pil durum bilgisi. Örneğin,
bkz. sayfa 164.
İyileştirilmiş şarj performansı. Bkz. sayfa 129.
Yeni güç yönetimi, bkz. "Ölçüm cihazını tamamen
kapatma", sayfa 23 ve "Otomatik tamamen
kapatma", sayfa 24 .
İyileştirilmiş barkod maskeleme, bkz. "Kullanıcı ve
hasta ID barkod maskeleri", sayfa 206 ve devamı.
Bir sonuca barkod içeriği ekleme, bkz. sayfa 68.
TLS şifreli WLAN iletişimi, bkz. bölüm A.1
"Konfigürasyon seçenekleri tablosu".
DMS iletişim verilerinin sıkıştırılması, bkz. bölüm
A.1 "Konfigürasyon seçenekleri tablosu".
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7 7
04.04 yazılımı şteri geri bildirimine göre yeni özellikler eklenmiştir ve
mevcut özellikler geliştirilmiştir.
Yeni striplerin sipariş verilmesi, bkz. sayfa 95.
Kan numunesi türünü seçme. Bu ekran bir hasta
testi için kullanılan kan numunesi türünü seçme-
nize ve belgelendirmenize izin verir. Eke bakın E,
"Geliştirilmiş iş akışları eki".
Veri gizliliğinin iyileştirilmesi. Eski hasta verilerinin
otomatik olarak silinmesi, bkz. sayfa 171.
Kullanıcı oturumlarının denetim kaydı, bkz.
sayfa 46.
Yeniden tasarlanmış hata kodu görüntüleme
(bkz. sayfa 178):
Rakamların yerine harfler gelmiştir.
Karar mesajlarında kodlar kaldırılmıştır.
8 0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
Bu sayfa istenerek boş bırakılmıştır.
9
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
7.0 versiyonundaki yenilikler 6
04.03 yazılımı........................................................................................................................................ 6
04.04 yazılımı........................................................................................................................................ 7
1 Giriş 15
1.1
Başlamadan önce..................................................................................................................................... 15
Kullanım amacı.................................................................................................................................. 15
Kullanımla ilgili önemli bilgi ......................................................................................................... 15
Yardım gerekirse.............................................................................................................................. 16
Bu kılavuzdaki "baz ünitesi" kullanımına dikkat edin ......................................................... 16
Bu kılavuzdaki şekillere dikkat edin.......................................................................................... 16
Sistem sizin için ne yapabilir? ..................................................................................................... 17
Test prensibi....................................................................................................................................... 17
1.2 Önemli güvenlik talimatları ve ek bilgiler........................................................................................ 18
Güvenlikle ilgili önemli bilgi ......................................................................................................... 19
Sistemin imha edilmesi .................................................................................................................. 21
Ürün güvenliği................................................................................................................................... 21
Genel bakım....................................................................................................................................... 21
Aksesuar kutusu............................................................................................................................... 22
Ölçüm cihazı ...................................................................................................................................... 22
Ölçüm cihazını kapatma................................................................................................................ 22
Otomatik kapanış ............................................................................................................................. 22
Ölçüm cihazını tamamen kapatma............................................................................................ 23
Otomatik tamamen kapatma ....................................................................................................... 24
Pil takımı .............................................................................................................................................. 24
Dokunmatik ekran ........................................................................................................................... 27
Elektromanyetik uyumluluk (EMC)............................................................................................ 27
Elektrostatik boşalma (ESD)......................................................................................................... 28
Kablosuz bağlantı............................................................................................................................. 29
Radyo frekans radyasyona maruz kalma bilgisi ................................................................... 29
Yerel ağ: yetkisiz erişimden korunma ...................................................................................... 31
Kablolu ağ bağlantı
sı ......................................................................................................................
31
1.3 Sistem bileşenleri ..................................................................................................................................... 33
1.4 Ölçüm cihazına genel bakış................................................................................................................. 35
1.5 Kod çip okuyucusuna genel bakış..................................................................................................... 37
1.6 Accu-Chek Inform II Base Unit Ürününe Genel Bakış............................................................... 38
1.7 Accu-Chek Inform II Base Unit Çoğaltıcıya Genel Bakış .......................................................... 40
1.8 Aksesuar kutusuna genel bakış ......................................................................................................... 41
1.9 Reaktifler ve sarf malzemeleri ............................................................................................................. 41
1.10 İlk ayarlama için talimatlar.................................................................................................................... 42
10
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
2Başlatma ve kullanıcı ID numarasının girilmesi 43
2.1 Ölçüm cihazını başlatma ....................................................................................................................... 43
Görüntünün ayarlanması ............................................................................................................... 44
Kablosuz bağlantının etkinleştirilmesi/etkisiz kılınması..................................................... 44
Başlatma işleminin kapatılması................................................................................................... 46
2.2 Kullanıcı ID numarasının girilmesi..................................................................................................... 46
Kullanıcı ID numarasının barkod tarayıcısıyla girilmesi..................................................... 47
Kullanıcı ID numarasının manuel olarak girilmesi............................................................... 48
Şifrenin girilmesi............................................................................................................................... 48
3 Hasta glukoz testi 49
3.1
Kan şekeri testi ile ilgili bilgi................................................................................................................. 49
Teste hazırlık ...................................................................................................................................... 49
3.2 Hasta glukoz testinin gerçekleştirilmesi.......................................................................................... 51
Test prosedürüne genel bakış..................................................................................................... 51
Geliştirilmiş iş akışları ..................................................................................................................... 51
Hasta ID numarasının girilmesi veya seçilmesi..................................................................... 52
Hasta ID numarasının manuel olarak girilmesi..................................................................... 54
Hasta ID numarasının bir listeden seçilmesi.......................................................................... 55
Hasta ID numarasının barkod tarayıcısı ile girilmesi........................................................... 56
Test stribi lotunun onaylanması veya seçilmesi.................................................................... 57
Hasta tanımlama bilgileri............................................................................................................... 59
Test striplerinin yerleştirilmesi..................................................................................................... 60
Kan numunesinin alınması ........................................................................................................... 61
Kan numunesinin uygulanması................................................................................................... 62
Sonuçlar ekranı ................................................................................................................................. 63
Yorumların eklenmesi..................................................................................................................... 66
Bir sonuca barkod içeriği ekleme .............................................................................................. 68
Ek hasta testi...................................................................................................................................... 69
4 Glukoz kontrol testi 71
4.1
Glukoz kontrol testleri ile ilgili bilgi ................................................................................................... 71
Glukoz kontrol testi aralıkları ....................................................................................................... 72
Glukoz kontrol testi sırasında saklanan bilgiler.................................................................... 73
Kontrol solüsyonları......................................................................................................................... 74
Glukoz kontrol testi çalışılmasına hazırlanma ....................................................................... 74
4.2 Glukoz kontrol testlerinin gerçekleştirilmesi.................................................................................. 75
Test prosedürüne genel bakış..................................................................................................... 75
Glukoz kontrol testinin başlatılması .......................................................................................... 76
Kontrol solüsyonları için lot numarasının onaylanması veya seçilmesi ....................... 77
Test stribi lotunun onaylanması veya seçilmesi.................................................................... 78
Test striplerinin yerleştirilmesi..................................................................................................... 79
Kontrol solüsyonunun uygulanması .......................................................................................... 80
Sonuçlar ekranı ................................................................................................................................. 81
Bir ACİL testinin gerçekleştirilmesi............................................................................................ 83
11
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
5 İnceleme sonuçları 85
5.1 Bellekteki test sonuçlarının görüntülenmesi ................................................................................. 85
Test sonuçları için veri kayıtlarında saklanan bilgi.............................................................. 85
Hafızada saklanan sonuçların listesi......................................................................................... 86
6 Test stribi, kontrol solüsyonu ve lineerite solüsyonu
bilgisinin ölçüm cihazında saklanması 89
6.1
Test stripleri hakkında bilginin saklanması .................................................................................... 89
Kod çipi bilgisinin ölçüm cihazına aktarılması ...................................................................... 90
Test stribi verilerinin düzenlenmesi........................................................................................... 93
Test striplerinin sipariş verilmesi ................................................................................................ 95
6.2 Kontrol solüsyon bilgisinin saklanması............................................................................................ 96
Kontrol solüsyonunun lot numarasının girilmesi.................................................................. 96
Geçerli lot numarası olarak saklanan bir lot numarasının seçilmesi............................ 99
6.3 Lineerite testi bilgisinin saklanması ............................................................................................... 101
Lineerite testinin lot numarasının girilmesi......................................................................... 101
Geçerli lot numarası olarak saklanan bir lot numarasının seçilmesi......................... 103
7 Lineerite testi 105
7.1
Lineerite testleri ile ilgili bilgi............................................................................................................ 105
Lineerite testi aralıkları................................................................................................................ 106
Lineerite testi sırasında saklanan bilgiler............................................................................. 106
Lineerite test kiti............................................................................................................................ 107
Lineerite testi çalışılmasına hazırlık........................................................................................ 107
7.2 Bir lineerite testinin gerçekleştirilmesi.......................................................................................... 108
Test prosedürüne genel bakış.................................................................................................. 108
Bir lineerite testinin başlatılması ............................................................................................. 108
Lineerite test kitleri için lot numarasının onaylanması veya seçilmesi ..................... 109
Test stribi lotunun onaylanması veya seçilmesi................................................................. 109
Test striplerinin yerleştirilmesi.................................................................................................. 110
Bir lineerite testi numunesinin uygulanması....................................................................... 111
Sonuçlar ekranı.............................................................................................................................. 112
8 Yeterlilik testi 113
8.1
Yeterlilik testleri ile ilgili bilgi............................................................................................................ 113
Yeterlilik testi sırasında saklanan bilgiler............................................................................. 114
Bir yeterlilik testinin hazırlanması ........................................................................................... 114
8.2 Bir yeterlilik testinin gerçekleştirilmesi ......................................................................................... 115
Test prosedürüne genel bakış.................................................................................................. 115
Bir yeterlilik testinin başlatılması............................................................................................. 115
Yeterlilik numune ID numarasının girilmesi........................................................................ 116
Test stribi lotunun onaylanması veya seçilmesi................................................................. 116
Test striplerinin yerleştirilmesi.................................................................................................. 117
Yeterlilik numunesinin uygulanması...................................................................................... 118
Sonuçlar ekranı.............................................................................................................................. 119
12
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
9 İlk açılış 121
9.1 Baz ünitesinin bağlanması ................................................................................................................ 121
9.2 Pil takımının yerleştirilmesi veya değiştirilmesi.......................................................................... 123
Pil takımının çıkarılması .............................................................................................................. 124
Pil takımının yerleştirilmesi ........................................................................................................ 126
9.3 Ölçüm cihazının takılması .................................................................................................................. 128
Yerleşik ekranı - pil durumu ..................................................................................................... 128
İyileştirilmiş şarj performansı .................................................................................................... 129
Yerleşik ekranı - ölçüm cihazı durumu................................................................................. 130
9.4 Ölçüm cihazında ilk ayar .................................................................................................................... 132
Menü genel bakış ......................................................................................................................... 133
9.5 Kurulum menüsünün açılması ......................................................................................................... 137
9.6 Tarih ve saat formatı............................................................................................................................. 138
9.7 Görüntüleme seçenekleri ve seçilebilir testler ........................................................................... 139
9.8 Test stripleri seçenekleri..................................................................................................................... 140
9.9 Glukoz kontrol testleri için seçenekler.......................................................................................... 142
9.10 Değer aralıkları
(normal, kritik, raporlanabilir)........................................................................... 144
9.11
Kullanıcı ID girişi için seçenekler.................................................................................................... 145
9.12 Hasta ID seçenekleri ............................................................................................................................ 146
9.13 Kurulum şifresinin oluşturulması..................................................................................................... 147
9.14 Tarih ve saatin ayarlanması ............................................................................................................... 148
9.15 Bip sesi seçenekleri.............................................................................................................................. 149
10 Bakım ve koruma 151
10.1
Saklama ve nakliye koşulları ............................................................................................................. 151
Genel çalışma koşulları ............................................................................................................... 151
Nakliye............................................................................................................................................... 152
Saklama............................................................................................................................................. 153
10.2 Accu-Chek Inform II sistemini temizleme/dezenfekte etme................................................. 153
Uygun temizlik/dezenfeksiyon maddeleri ............................................................................ 154
Ölçüm cihazının temizlenmesi/dezenfekte edilmesi........................................................ 155
Nasıl temizlemeli/dezenfekte etmeli ...................................................................................... 157
Barkod tarayıcısı penceresinin temizlenmesi...................................................................... 159
Baz ünitesinin temizlenmesi/dezenfekte edilmesi ............................................................ 159
Aksesuar kutusunun temizlenmesi/dezenfekte edilmesi............................................... 160
Kod çip okuyucusunun temizlenmesi.................................................................................... 161
Accu-Chek Inform II Base Unit Çoğaltıcının temizlenmesi ........................................... 161
10.3 Bakım aktivitelerinin kaydedilmesi ................................................................................................. 162
10.4 Tanılama görüntüsü ............................................................................................................................. 164
Tanılama ekranı - pil durumu................................................................................................... 166
10.5 İndirme kilidi özelliğinin açılması .................................................................................................... 167
10.6 Servis menüsü ........................................................................................................................................ 169
Hasta bilgilerinin silinmesi......................................................................................................... 169
Manuel olarak silme..................................................................................................................... 170
Otomatik silme ............................................................................................................................... 171
13
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
11 Sorun giderme 173
Hata mesajı verilmeyen hatalar ve anormal durumlar..................................................... 173
şük güç simgeleri.................................................................................................................... 177
ılan mesajlar............................................................................................................................... 178
Ölçüm cihazının sıfırlanması ..................................................................................................... 180
12 Genel ürün bilgisi 183
12.1
Teknik veriler ......................................................................................................................................... 183
12.2 Ek bilgi....................................................................................................................................................... 187
Sipariş ............................................................................................................................................... 187
Accu-Chek Inform II kullanıcı kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu.............................. 189
Reaktifler ve solüsyonlar............................................................................................................. 189
Ürün sınırlamaları.......................................................................................................................... 189
Garanti............................................................................................................................................... 189
Yazılım lisanslarıyla ilgili bilgi ................................................................................................... 190
Roche ile iletişim ........................................................................................................................... 191
A Ek 193
A.1
Konfigürasyon seçenekleri tablosu ................................................................................................ 193
A.2 Barkod sembolojileri örneği .............................................................................................................. 209
B Ek 213
B.1
Seçenek: Kablosuz ağ (WLAN)........................................................................................................ 213
İlk not................................................................................................................................................. 213
Geri plan ........................................................................................................................................... 213
Teknik uygulamalar...................................................................................................................... 214
RF'ye özel işlevler ve etkili performans talepleri................................................................ 216
CDiğer test girişine ek 219
C.1
Başlamadan önce.................................................................................................................................. 219
ıklama........................................................................................................................................... 219
C.2 Diğer test girişine (OTE) genel bakış............................................................................................. 220
Giriş .................................................................................................................................................... 220
C.3 Diğer hasta testlerinin kaydedilmesi.............................................................................................. 223
C.4 Diğer kontrol testlerinin kaydedilmesi .......................................................................................... 230
Giriş .................................................................................................................................................... 230
Diğer kontrol testi aralıkları....................................................................................................... 230
Saklanan kontrol bilgileri............................................................................................................ 230
Uyarı mesajları................................................................................................................................ 236
C.5 Diğer test sonuçlarının incelenmesi............................................................................................... 237
C.6 Diğer test girişi konfigürasyon seçenekleri................................................................................. 240
D Gözlem. test sırasına ek 241
Gözlem. test sırası (OTS)
............................................................................................................ 241
OTS işlevinin kullanılması........................................................................................................... 242
14
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
E Geliştirilmiş iş akışları eki 245
E.1 Yapılandırılabilir iş akışları ................................................................................................................. 245
Kan numunesi türünü seçme.................................................................................................... 246
İzolasyon odası iş akışı ................................................................................................................ 248
Bir izolasyon odasındaki hastalar için test prosedürü..................................................... 248
F Accu-Chek Inform II Base Unit (eski sürüm) için ek 251
F.1
Eski donanıma sahip baz ünitesine genel bakış........................................................................ 251
F.2 Baz ünitesinin bağlanması (eski sürüm) ..................................................................................... 253
F.3 Baz ünitesinin temizlenmesi/dezenfekte edilmesi (eski sürüm).......................................... 253
F.4 Teknik veriler ......................................................................................................................................... 254
Dizin 255
Giriş1
15
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
1 Giriş
1.1 Başlamadan önce
Kullanım amacı Accu-Chek
®
Inform II sisteminin, kan şekerinin izlenmesi
için venöz, kapiler, arteriyel ve yeni doğandan tam kan
numunelerindeki kan şekeri seviyelerinin kantitatif tayi-
ninde in vitro tanı için kullanılması amaçlanmıştır. Sistem
sağlık profesyonelleri tarafından kullanım içindir. Sağlık
profesyonelleri için sistem, kan şekerini ölçerek ve kan
şekeri ile şeker kontrol testleriyle ilgili kayıt tutma işlem-
lerini otomatik hale getirerek kaliteli hasta bakımı sağla-
manıza yardımcı olan bir hasta başı ünitesidir.
Kullanımla ilgili önemli bilgi İlk test için sistemi kullanmadan önce, bu kullanıcı kılavu-
zunu ve ilgili malzemelerin prospektüslerini okuyun.
Accu-Chek Inform II sistemini ilk kullanımdan önce
gereksinimlerinize göre ayarlamalısınız. Sistemi doğrudan
ölçüm cihazı üzerinden veya uygun bir veri yönetim sis-
temi kullanarak ayarlayabilirsiniz. Ölçüm cihazı üzerinden
ayarlama için bkz. Bölüm 9 "Ölçüm cihazında ilk ayar".
Bir veri yönetim sistemi yoluyla konfigürasyon için Ek A
kısmına bakın.
Sistemi çalıştırmadan önce bu bölümdeki "Önemli güv
en-
lik talimatları ve ek bilgiler" kısmını okuduğunuzdan emin
olun.
16
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
Yardım gerekirse Sistemin kullanımı, ekran menüleri ve test gerçekleştirme
hakkında bilgi kullanıcı kılavuzunda bulunabilir.
Ekranda görüntülenen hata mesajları, hatanın düzeltilme-
siyle ilgili bilgi veya talimatları içerir.
Accu-Chek Inform II sistemi hakkında bu kılavuzda yanıt-
lanmayan tüm sorularınız için, lütfen Roche bölge temsil-
cinizle irtibata geçin (bkz. Bölüm 12). Sorun gidermeyi
hızlandırmak için, irtibata geçtiğinizde lütfen Accu-Chek
Inform II ölçüm cihazınızı, seri numarasını, bu kılavuzu ve
ilgili malzemeleri hazır bulundurun. Ölçüm cihazıyla ilgili
bir iletişim hatasından şüpheleniyorsanız, Accu-Chek
Inform II Base Unit seri numaranızı da sorun giderme
durumunda müşteri destek grubumuzun yardımcı olması
için hazır bulundurun.
Bu kılavuzdaki "baz ünitesi"
kullanımına dikkat edin
Bu kılavuzdaki şekillere dikkat
edin
Aksi belirtilmedikçe, "baz ünitesi" terimi hem Accu-Chek
Inform II Base Unit'e, hem de Accu-Chek Inform II Base
Unit Light'a karşılık gelir.
Bu kılavuzda yer alan şekillerde iki farklı el görülmektedir:
Eldivensiz el Eldivenli el
Ekrandaki şekiller arasında yer alan kesikli ok bu
şekilde bazı ekranların atlandığını belirtir.
Giriş1
17
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
Sistem sizin için ne yapabilir? Accu-Chek Inform II sistemi aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Kontrol solüsyonu ile beraber hasta kan şekeri test-
lerini ve glukoz kontrol testlerini gerçekleştirin.
Uygulama için ilgili tüm verileri otomatik olarak
kaydedin; bunlar arasında:
Testin saati ve tarihi
Kullanıcı, hasta ve numuneler için ID numaraları
Kontrol solüsyonları, test stripleri ve lineerite
hakkında bilgi
Test sonuçları ve yorumları
Konfigürasyona dayalı hasta numunesi türü
Hasta test sonuçlarını, kalite kontrolü test sonuçlarını
ve bazı ölçüm dışı manuel testler için reaktif bilgilerini
kaydedin.
Kalite güvencesi için, aşağıdaki alanlardaki bilgiler
toplanmalı, saklanmalı ve aktarılmalıdır:
Ölçüm cihazları
Test stripleri
Glukoz kontrol solüsyonları
Lineerite solüsyonları
Test sonuçları
Test prensibi Test stribi üzerinde bulunan bir enzim, kan numunesin-
deki glukozu glukonolaktona dönüştürür. Bu reaksiyon
ölçüm cihazı tarafından yorumlanan ve kan şekeri sonu-
cuna dönüştürülen zararsız bir DC elektrik akımı üretir.
Numune ve ortam koşulları ayrıca AC ve DC sinyalleri
kullanılarak da değerlendirilir.
Daha fazla ayrıntı için test strip prospektüsüne bakın.
18
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
1.2 Önemli güvenlik talimatları ve ek bilgiler
Bu bölümde, Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzunda
güvenlik ile ilgili mesajların ve sistemin doğru şekilde
kullanılması ile ilgili bilgilerin nasıl sunulduğu açıklan-
maktadır. Bu bölümleri dikkatle okuyun.
Belirli tehlikeler için bu semboller ve sinyal sözcükleri
kullanılır:
Güvenlik ikaz sembolü, tek başına kullanıldığında (sinyal
sözcüğü olmadan) genel tehlikelerin farkına varılmasını
sağlar veya okuyucuyu ilgili güvenlik bilgilerine yönlendirir.
UYARI
Kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
DİKKAT
Kaçınılmadığı takdirde, hafif veya orta dereceli yaralan-
mayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
ÖNEMLİ
Kaçınılmadığı takdirde, sistemde hasara sebep olabilecek
tehlikeli bir durumu belir
tir.
Güvenlik ile ilgili olmayan önemli bilgiler, renkli bir
arkaplan üzerinde (sembol olmadan) gösterilir. Burada,
ölçüm cihazının doğru kullanımı hakkında ek bilgiler ve
yararlı ipuçları yer almaktadır.
Giriş1
19
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
Güvenlikle ilgili önemli bilgi
Kullanıcının yeterliliği
Sadece eğitimli sağlık profesyonelleri Accu-Chek
Inform II sistemini çalıştırabilir. Kullanıcılar ayrıca çalışma,
kalite kontrol ve Accu-Chek Inform II sisteminin bakımı
ile ilgili kapsamlı talimatları öğrenmelidir.
UYARI
Enfeksiyon ve kan yoluyla bulaşan patojenlere karşı
korunma
Testlerin gerçekleştirilmesi için Accu-Chek Inform II sis-
temini kullanan sağlık profesyonelleri insan kanına temas
eden herhangi bir nesnenin potansiyel enfeksiyon kay-
nağı olduğunun bilincinde olmalıdır. Accu-Chek Inform II
sistemini işleme alırken veya kullanırken kullanıcıların
standart önlemlere bağlı kalması gerekir. Bu sistemin tüm
parçaları potansiyel bulaşıcı olarak kabul edilmelidir; has-
talar arasında, hastalar ve sağlık profesyonelleri arasında
kan yoluyla bulaşan patojenleri iletebilirler.
Eldiven kullanın. Her hasta testinde yeni bir çift temiz
eldiven kullanın.
Yeni bir çift eldiven takmadan ve bir sonraki hasta
testini gerçekleştirmeden önce ellerinizi sabun ve
suyla iyice yıkayın.
Her bir hasta için otomatik devre dışı kalan tek
kullanımlık ayrı bir lanset cihazı kullanın.
Kullanılmış lansetleri kapaklı, sağlam bir kap içine
atın.
Hastadan alınan kullanılmış test striplerini ve yeterlilik
testlerini kurumunuzun enfeksiyon kontrol ilkelerine
göre imha edin.
Yerel olarak yürürlükte olan tüm sağlık ve güvenlik
düzenlemelerine uyun.
20
0 5351421001 (06) 2020-08 TR • ACCU-CHEK Inform II Operator’s Manual Version 7
DİKKAT
Reaktifler ve diğer çalışma solüsyonlarının neden
olduğu alerji veya yaralanma
Reaktifler, deterjanlar, temizlik/dezenfeksiyon solüsyon-
ları veya diğer çalışma solüsyonlarına doğrudan temas
edilmesi ciltte tahrişe veya iltihaba neden olabilir.
Her zaman koruyucu eldiven takın.
Reaktiflerin ve temizlik/dezenfeksiyon solüsyonlarının
ambalaj eklerinde verilen dikkat notlarını gözden
geçirin.
Reaktif, kontrol, lineerite veya temizlik/dezenfeksiyon
solüsyonunun cildinize temas etmesi durumunda,
derhal suyla yıkayın.
Yerel olarak yürürlükte olan tüm sağlık ve güvenlik
düzenlemelerine uyun.
UYARI
Elektrik çarpması, yangın ve patlamaları engelleme
Yalnızca Roche'un orijinal aksesuarlarını (kablolar,
güç kaynağı üniteleri, pil takımları ve yedek parçalar)
kullanın. Üçüncü taraf kablolar, güç kaynağı üniteleri
ve pil takımları pil takımının patlamasına veya ölçüm
cihazında hasara neden olabilir.
Gevşek güç soketleri veya hasarlı güç kaynağı ünite-
leri, kablolar, fişler veya pil takımları kullanmayın.
Güç kaynağı ünitesinde, baz ünitesi şarj bağlantıla-
rında veya pil takımında kısa devre yaptırmayın.
Accu-Chek Inform II ölçüm cihazını, güç kaynağı üni-
tesini veya pil takımınışürmeyin, bunları sarsıntı
veya titreşimden koruyun.
/