Efco GST 250 El kitabı

Kategori
Motorlu testereler
Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

Italiano
5
English
23
Français
41
Deutsch
59
Español
77
Slovensky
95
Português
113
Ελληνικα
131
rkçe
149
Česky
167
Pуccкий
185
Polski
203
149
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ
Sayın mütermz
Br Emak ürününü seçtğnz çn teekkür ederz.
Yetkl bay ve servs ağımız, her hang br
htyacınız çn her zaman hzmetnzdedr.
GİRİ
Makney doğru br eklde kullanmak ve
kazalardan kaçınmak çn bu kılavuzu son derece
dkkatl okumadan çalımaya balamayın. Bu
kılavuzda, çetl bleenlern çalıma ekllerne
yönelk açıklamalar ve gerekl kontroller le bakım
çn talmatlar yer almaktadır.
NOT: Bu kılavuzda yer alan açıklamalar ve
çzmler tamamen bağlayıcı ve zorlayıcı özellk
taımamaktadır. Frma her sefernde bu
kılavuzu güncelleme yükümlülüğü olmaksızın
üründe değklkler yapma hakkını saklı
tutar.
Bu kılavuz, kullanım ve bakım talmatlarının yanı
sıra özel dkkat gerektren blgler çermektedr.
Bu blgler, aağıda açıklanan semboller le
belrtlmtr:
DİKKAT: ölümle sonuçlanablecek kaza veya
ksel yaralanma, ya da nesnelere cdd zararlar
vereblecek rsk durumu olduğunda.
ÖNLEM: maknenn kendne veya bleenlerne
zararlar vereblecek rsk durumu olduğunda.
DİKKAT
İİTME KAYBI RİSKİ
NORMAL ARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
85 dB(A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.
İÇİNDEKİLER
1. SEMBOLLER VE İKAZ
İŞARETLERİNİN AÇIKLAMALARI _____ 149
2. MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI _ 149
3. GÜVENLIK ÖNLEMLERI ____________ 150
4. MONTAJI ________________________ 151
5. ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ _____________ 152
6. MOTOR DURDURULMASI __________ 155
7. KULLANIM
____________________ 155
8. BAKIM __________________________ 159
9. MUHAFAZA ______________________ 162
10. TEKNİK ÖZELLIKLER _______________ 163
11. UYGUNLUK BEYANI _______________ 164
12. GARANTI ŞARTLARI _______________ 165
13. PROBLEM GİDERME _______________ 166
1. SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE
GÜVENLİK İKAZLARI (Şek.1)
1. Maknayı kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okuyun
2. Kask, gözlük ve kulaklık kullanın
3. Makne tp: MOTORLU TESTERE
4. Garantı edılen akustık güç düzeyı
5. Ser numarası
6. CE uygunluk aret
7. Ger tepme olayına özellkle dkkat ednz.
Tehlkel olablr
8. Tüm uyarıları dkkatle okuyunuz ve
uygulayınız.
9. Bu motorlu testere sadece ağaçların
budanması konusunda eğtm almı olan
operatörlere yönelktr
10. Kollar, bacaklar ve ayaklar çn uygun br
koruma kullanınız
11. Üretm yılı
12. Prmer Karbüratör
13. Zncr fren etkn (sol). Zncr fren etkn değl
(sağ).
14. DIKKAT! Yüzeyler sıcak olablr.
2. MOTORLU TESTERENİN
PARÇALARI (Şek. 2)
1. Jgle
2. Gaz tetğ
3. Gaz tetğ emnyet
4. Karbüratör ayar vdaları
5. Inertal fren kolu
6. Egzoz
7. Zncr
8. Testere
9. Hava fltres kapağı
10. Durdur düğmes
11. Yakıt deposu kapağı
12. Starter tp
13. Yağ deposu kapağı
14. Prmer Karbüratör
15. Yan zncr gerg vdası
16. Ön kulp
17. Arka kulp
150
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
18. Zncr koruması
3. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
DİKKAT: Doğru kullanıldığında, motorlu
testere hızlı, kullanımı kolay ve etkn br
alettr. Yanlı ve gerekl önlemler alınmadan
kullanıldığında çok tehlkel br alet olablr.
Sağlıklı ve emnyetl kullanım çn güvenlk
önlemlern uygulayın.
DİKKAT: Üntenzn açılması çok
düük yoğunlukta br manyetk alan
üretr. Bu alan bazı pacemaker'ları (kalp
pl) etkleyeblr. Cdd yaralanma veya
ölüm rskn azaltmak çn, pacemaker
kullanan kler bu makney kullanmadan
önce doktorlarına ve pacemaker üretcsne
danımalıdır.
Budama amaçlı motorlu testere
Dklm olan ağaçların üst kısımlarını budamak
ve kesp düzeltmek çn eğtlm br operatör
tarafından kullanılmak üzere tasarımlanmı sınırlı
kapasteye sahp özel motorlu testere.
Eğtml operatör
Aağıdak konularda yetknlğ ve blgs olan
kdr:
- ISO 11681-2 artlarına göre mal edlm
olan br motorlu testerenn (ağaçların
budanması amaçlı) kullanımı ve bunun
kullanımına bağlı özel tehlkeler, ve
- tavsye olunan ksel korunma
tertbatlarının (DPI) kullanımı dahl olmak
üzere, bu tehlkeler kısıtlamaya yönelk
olarak alınacak önlemler.
DİKKAT! – Ulusal yönetmelkler maknenn
kullanımını kısıtlayablr.
1. Özel kullanım ekl hakkında blglenmeden
motorlu testerey kullanmayınız. İlk kez
kullanıyor olması halnde operatör sahada
kullanmadan önce deneme yapmalıdır.
2. Motorlu testere yalnız sağlıklı ve doğru
kullanım kurallarını blen klerce
kullanılmalıdır.
3. Fzksel br yorgunluk, alkol etksnde
veya alınmı br laç etksnde olma gb
durumlarda elektrkl testerey kullanmayınız.
4. Kullanırken earp gb maknaya
dolanablecek aksesuarlar, blezk, künye v.s.
takmayın. Dernze sıkı temas eden kıyafetler
gyn.
5. Tabanı kaymayan ayakkabılar, eldven,
gözlük, kulaklık ve kask kullanın.
6. Çalıma alanınızda nsanların bulunmasına
zn vermeyn.
7. Çalıma alanınız tamamen boalmadan
kesme balamayın. Elektrk kablolarının
yakınında çalımayın.
8. Kesm yaparken ayağınızı yere sıkı basın ve
emnyetl br pozsyonda kesm yapın.
9. Motorlu testerey hava akımı olan yerlerde
kullanın. Kapalı ortamlarda, patlayıcı ve
parlayıcı kmyasalların bulunduğu yerlerde
çalıtırmayın.
10. Motor çalıırken zncre dokunmayın ya da
bakım yapmaya kalkımayın.
11. Motorlu testerenn üretc tarafından tedark
edlmeyen aletlere takılması yasaktır.
12. Tehlke uyarı etketlernn ve güvenlk
etketlernn her zaman y br durumda
olmasını sağlayınız. Herhang br aksamın
hasar görmes, veya kötü hale gelmes
durumunda, zamanında gerekl değklğ
yapınız (ekl 1).
13. Makney, ktapçığında belrtlen amaçlar
dıında kullanmayınız (Daha sayfa 158).
14. Makney motoru çalıır halde bırakmayız.
15. Her gün chazınızı hem kullanım hem de
güvenlk açısından kontrol edn.
16. Bakım ve kullanım kılavuzunda yazanlara
uyun.
17. Hçbr zaman bozuk, bazı değklkler
yapılmı, doğru tamr edlmem ya da
doğru monte edlmem motorlu testereler
kullanmayın. Güvenlk parçalarından
herhang brn çıkarmayın, kırmayın ya
151
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
da kullanılmaz hale getrmeyn. Tabloda
belrtlen uzunluktak testereler kullanın.
18. Rutn bakımın harcnde kend baınıza
motorlu testerenze bakım yapmaya
kalkmayın. Bakım yaptırmak çn yetkl
servslere bavurun.
19. Zncr kapağını sıkıca taktıktan sonra motoru
çalıtırın.
20. Motorlu testerenz artık kullanılmaz hale
gelmse doğal çevreye zarar vermeden en
yakın satı bayne teslm ederek atın.
21. Motorlu testerey doğru kullanmasını blen
ve daha önce kullanmı klere ödünç vern.
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okumalarını tavsye edn.
22. Kullanım kılavuzunda belrtlen bakım
lemler dıındak bakım hzmetler yalnız
yetkl servs ekbnce yapılmalıdır.
23. Kullanım kılavuzunu kaybetmeyn ve her
kullanımdan önce okuyun.
24. Üçüncü ahısların veya sahp oldukları
malların maruz kaldığı kazalardan veya
rsklerden makne sahbnn veya operatörün
sorumlu tutulduğunu unutmayınız.
KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ
Motorlu testere le lgl kazaların büyük
br çoğunluğu zncr kısmının operatöre
çarpması sonucu meydana gelmektedr. Motorlu
testereyle çalıırken gerekl emnyet açısından
her zaman koruyucu gysler gynz. Koruyucu
gyslern kullanımı yaralanma rskn ortadan
kaldırmaz, fakat br kaza halnde yaralanmanın
etksn azaltırlar. Uygun koruyucu gysler seçm
hakkında blg almak çn satıcınız le temasa
geçnz.
Koruyucu gys sze uygun olmalı ve hareketnz
engellememeldr. Uygun kesml kıyafet gynz.
Ceket, önlük, ve koruyucu dzlk aksesuarları
dealdr. Hareketl aksamlara veya çalı-çırpıya
takılablecek ntelkte elbseler, earplar, boyun
bağları veya kolyeler kullanmayınız. Saçlarınızı
toplayınız ve korumaya alınız (örneğn, br earp,
balık, br kask v.s. le).
Tabanı kaymayan ayakkabılar veya burun
kısmında çelk bulunan emnyet/koruyucu
botlar gynz.
Üzernze eya ve nesnelern düebleceğ
yerlerde koruyucu kask takınız.
Koruyucu gözlük veya apka sper takınız!
Gürültü önleyc aparat takınız; örneğn kep
veya susturucu aparatlar gb. İtme kaybını
önleyc koruma aparatlarının kullanımı büyük
br dkkat ve htmam gerektrr, çünkü akustk
tehlke uyarı seslern (kaz ses, alarmlar, v.s.)
duymanızı engelleyeblr.
Koruyucu eldven takınız
Ağaçların üzernde çalımanız halnde,
ağaca tırmanmak çn uygun eldvenler ve
ayakkabılar gynz (tree clmbng).
4. MONTAJI
TESTERENİN VE ZİNCİR
DİKKAT – Montaj sırasında dama eldven
takın. Yalnızca üretc tarafından önerlen
sürgü ve zncr kullanın (say. 163).
- Fren ön safa doğru çekerek zncr frennn
devrede olup olmadığını kontrol edn (ekl 3).
- Testere somunlarını (A) ve zncr kapağını (B)
çıkarın (ekl 4).
- Testere cvatalarından (C) plastk pulu çıkarıp
atın (ekl 5).
- Zncr gergs klt mandalını sonuna kadar
getrmek çn (D, ek. 5) vda zncr (L) gergsn
tamamen sökme.
- Testerey (F, ekl 5) cvatalara takın (N).
- Zncr (H) (ekl 6) zncr dl çarkının (E)
hızlandırma halkasına ve sonra da testerenn
yvlerne (M) geçrn. Zncrn doğru yönde
dönüp dönmedğn kontrol edn (ekl 8).
- Karter zncr muhafazasını desteklemek çn,
yerne uygun olarak yerletrp çubuğa karı
152
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
basılı tutun, klt mandalı (D, ek. 5) çubuğun
delğne (G) grecek eklde zncr gergs
vdasını tekrar sıkılatırın (L, ek. 7).
- Zncr kapağını takın. Somunları takın ama
sıkıtırmayın.
- Zncr gerdrme vdasıyla (L) zncr gergnlğn
ayarlayın (ekl 7).
- Testerenn ucunu kaldırarak zncr kapağının
somunlarını sıkın (ekl 9). 1.5 kgm (15 Nm)
sıkma torku. Zncr gergn olmalı ama elle
rahatça çevrleblmeldr (ekl 10).
- Zncr brkaç mlmetre kadar çeklebldğnde
zncr gergnlğ doğru demektr (ekl 10).
DİKKAT – Zncrn doğru gerlmn dama
koruyun. Çok gevek br zncr ger tepme
rskn artırır ve sürgünün oyuğundan çıkablr;
bu durumlar operatöre ve zncre zarar vereblr.
Çok gevek br zncr, kends, sürgü ve pnyon
açısından hızlı aınma sebeb olablr. Aksne, çok
sıkı br zncr motorda aırı yüke sebep olur ve bu
da motora zarar vereblr. Doğru gerlmdek br
zncr, en y kesm ve güvenlk özellklern
garant eder ve zncrn uzun ömürlü olmasını
sağlar. Zncr ömrü doğru gerlme ve aynı
zamanda doğru yağlamaya bağlıdır.
KISKAÇ
Aksesuar olarak br kıskaç tedark edleblr.
Özellkle gövde veya sık dalları keserken, kıskacın
kullanılması önemle tavsye edlr.
Kıskacı monte etmek çn, ek.30’dak 1-6
arasındak sıralamaya bakınız.
5. MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
YAKIT
DİKKAT: Benzn oldukça yanıcı br yakıttır.
Benzn veya br yanıcı madde karıımını
kullanırken yoğun dkkat gösternz.
Yakıtın veya motorlu testerenn yakınında
sgara çmeynz veya ate ya da alevle
yaklamayınız.
· Yangın ve yanma rskn azaltmak çn, yakıtı
dkkatl eklde kullanınız. Yüksek derecede
yanıcıdır.
· Yanıcı maddey yakıt çn onaylanmı br kabın
çersne koyunuz ve çalkalayınız.
· Yanıcı maddey kıvılcım veya alevlerden uzak,
açık ortamlarda karıtırınız.
· Yere koyunuz, motoru durdurunuz ve yakıt
doldurma lemn gerçekletrmeden önce
soğumasını bekleynz.
· Basıncı gdermek ve yakıtın çıkmasını
engellemek çn yakıt kapağını yavaça
gevetnz.
· Yakıt doldurma lemnden sonra yakıt
kapağını sıkıca kapatınız. Ttremler kapağın
gevemesne ve yakıtın çıkmasına neden
olablr.
· Ünteden çıkan yanıcı maddey kurutunuz.
Motoru çalıtırmadan önce makney yakıt
doldurma yernn 3 metre uzağına taıyınız.
· Hçbr durumda, çıkan yanıcı maddey yakmaya
çalımayınız.
· Yakıtın karıtırılması veya motorlu testerenn
çalıtırılması esnasında sgara çmeynz.
· Yakıtı sern, kuru ve y havalandırmalı br yerde
muhafaza ednz.
· Yanıcı maddey kuru yaprak, saman, kağıt, vs.
bulunan yerlerde muhafaza etmeynz.
· Yakıtı ve üntey yakıt buharlarının açık alev
veya kıvılcımlar, ısıtma amaçlı su kazanları,
elektrkl motorlar veya svçler, fırınlar vs. le
temas etmeyecekler yerlerde saklayınız.
· Motor çalımaktayken deponun kapağını
çıkarmayınız.
· Yanıcı maddey temzlk lemler çn
kullanmayınız.
· Yakıtı gyslernzn üzerne dökmemeye dkkat
ednz.
Bu ürün 2 devrl br motor le çalıtırılır ve 2
devrl motorlar çn benzn ve yağ önkarıımı
gerektrr. Benzn ve k devrl motorlar çn olan
kurunsuz yağı benzn çn uygun olan temz br
kapta karıtırınız.
ÖNERİLEN YAKIT: BU MOTOR OTOMOBİLDE
KULLANIM İÇİN 89 OKTANLIK ([R + M] / 2) YA DA
YÜKSEK OKTAN NUMARALI KURUNSUZ BENZİN
İLE ÇALITIRILMAK İÇİN ONAYLIDIR.
2 devrl motorlar çn olan yağ ve benzn
ambalajın üzerndek talmatlara uygun eklde
153
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
karıtırınız.
Oleo-mac/Efco havada soğutulan tüm 2 devrl
motorlar çn özel olarak formüle edlm olan
%2’lk (1:50) yağını kullanmanızı önermekteyz.
Tabloda verlen yağ/yakıt karıımının doğru
oranları eğer Oleo-Mac/Efco PROSINT 2 ve
EUROSINT 2 veya yüksek kaltel edeğerde br
motor yağı (JASO FD özellkler veya ISO
L-EGD) kullanılıyor se uygundur.
BENZIN YAĞ
2% - 50:1
(cm
3
)
1
5
10
15
20
25
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)
UYARI: MOTORLU ARAÇLAR VEYA 2
DEVİRLİ TAKMA MOTORLAR İÇİN OLAN
YAĞLARI KULLANMAYINIZ.
UYARI:
- Tüketme bağlı olarak sadece gereken
mktarda yakıt alınız; br veya k aylık
br dönemde kullanacaksanız
gereğnden fazla almayınız;
- Benzn hava geçrmez eklde
kapatılmı br kapta, sern ve kuru br
yerde muhafaza ednz.
UYARI - Karıım çn hçbr zaman
%10'dan fazla etanol çeren br yakıt
kullanmayın;%10'a kadar etanol çeren
gazohol (benzn ve etanol karıımı) veya E10
yakıtı kullanılablr.
NOT - Yalnızca kullanımda gerekl olan karıımı
hazırlayın: Hazne ya da yakıt deposu çnde uzun
süre bırakmayın. Karıımı 12 ay br sürelğne
korumak çn 001000972 kodlu Emak ADDITIX
2000 yakıt stablzatörü kullanılması önerlr.
Alkl benzn
UYARI - Alkl benzn normal benzn
le aynı yoğunluğa sahp değldr. Bu
nedenle, normal benzn le çalıtırılan
motorlar H vdasının farklı eklde
ayarlanmasını gerektreblr. Bu lem
çn Yetkl Destek Merkezne bavurmak
gerekldr.
YAKIT DOLDURMA
Karıımı yakıt doldurmadan önce yce karıtırınız.
DİKKAT: yakıt karıtırma le lgl
talmatlara uyunuz. Yakıt doldurmadan
önce motoru dama kapatınız. Motoru
çalıır veya sıcak haldek arabaya asla yakıt
koymayınız. Yakıt doldurma lemnden sonra
motoru çalıtırmadan önce bulunduğunuz
konumdan en az 3 m uzaklaınız. SİGARA
İÇMEYİNİZ!
1. Krlenmesn önlemek çn yakıt kapağının
etrafını temzleynz.
2. Yakıt kapağını yavaça gevetnz.
3. Yakıt karıımını dkkatl br eklde tanka
doldurunuz. Etrafa dökülmesn önleynz.
4. Yakıt kapağını yerne yerletrmeden önce,
contayı temzleynz ve kontrol ednz.
5. Yakıt kapağını derhal yerne yerletrerek
elnzle sıkılayınız. Dökülen yakıtı temzleynz.
DİKKAT: Yakıt kaçağı olup olmadığını
kontrol ednz, varsa kullanmadan önce
temzleynz. Gerektğ takdrde, teknk
servse veya satıcınıza danıınız.
YAĞIN KONULMASI VE ZİNCİRİN YAĞLANMASI
Elektrkl testere kullanım sırasında otomatk
olarak br pompa vasıtasıyla yağlanır. Pompaya
hemen hemen hç bakım yapılmasına gerek
yoktur. Yağ akıı malatçı frma tarafından
önceden ayarlanmıtır. En zorlu çalıma
artlarında ble yeterl yağlanma sağlar. İnce
kütükler keserken yağ damlamasının olması
normaldr.
- Yağ kapağını açmadan önce dama etrafını
br bezle sln k yağ haznes krlenmesn
154
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
(13, ekl 2).
- Çalıma sırasında yağ sevyesn kontrol edn.
- Yağ ekledkten sonra elektrkl testerey 2-3
kez doğru yağ devrn lk durumuna getrecek
eklde.
- Her hang br arıza halnde maknayı kendnz
tamr etmeye kalkımayın; yetkl satı bayne
bavurun.
Kesm sırasında zncrn doğru yağlanması
zncrle testere arasındak sürtünmey mnmuma
ndrerek aınmayı azaltır. Dama kaltel yağ
kullanın.
DİKKAT - Hçbr zaman atık yağ
kullanmayın.
Doğanın korunması ve motorlu testerenn
parçalarının uzun süre dayanması açısından
testere ve zncrler çn her zaman doğada
dağılablen, özel (eco-lube Oleo-Mac/Efco)
kullanınız.
Motoru çalıtırmaya balamadan
önce zncrde br engel ya da pslk
bulunmamasına dkkat edn.
Motor çalıırken ön sapını sol elnzle,
arka sapını da sağ elnzle sıkıca tutun
(ekl 11).
- Testerenn üzerne doğru eğlmeynz ve omuz
hzanızın yukarısındayken kesm yapmayınız;
elektrkl testere yüksekte tutulduğunda,
teğetsel kuvvetlern (kckback) kontrol
edlmes ve engellenmes güçtür.
- Zncre ve egzosa değmeyn.
- Solak kullanıcılar ayrıca bu talmatları da
okumalıdırlar. Düzgün br kesme duruu
alınız.
Ttremlere maruz kalmak, kan dolaımı
problemler veya snrsel problemler
olan kler çn zararlı olablr. Halszlk,
hs kaybı, normal güçte azalma veya clt
rengnde değklk gb fzksel belrtlern
görülmes halnde doktora danıınız. Bu
belrtler genellkle parmaklarda, ellerde veya
bleklerde görülür.
Yakıt taırmı motor
- Testere somunlarını (A) ve zncr kapağını (B)
çıkarın (ekl 4).
- Buj botunu kaldırınız.
- Bujy açınız ve kurutunuz.
- Gazı tam açınız.
- Yanma odasını temzlemek çn çalıtırma pn
br kaç kez çeknz.
- Bujy tekrar yerletrnz ve buj botunu
yavaça bastırarak takınız – dğer parçaları
tekrar monte ednz.
- Takoz kolunu OPEN pozsyonuna getrnz –
motor soğuk olsa ble.
DİKKAT - Testerenz ucu, zncr ve kavrama
kapağı (zncr fren) takılı halde değlken
asla kullanmayınız - kavrama geveyeblr
ve yaralanmanıza neden olacak kazalara yol
açablr.
MOTORUN ÇALIMASI
Motorlu testere çalıtırıldığında zncr
fren takılı olmalıdır. Zncr fren kolunu
/ manonu lerye tmek suretyle (uca
doğru) zncr frenn fren takılı konumuna
getrnz (ekl 12). Ateleme düğmesne
(14, ekl 2) basarak karbüratörü yakıtla doldurun.
Jgle kolunu (D, ekl 13) “CLOSE”’a getrn.
Motorlu testerey sağlam br zemne, yere koyun.
Zncrn rahat dönüp dönmedğn kontrol edn.
Motoru çalıtırmadan önce, motorlu testerenn
herhang br nesneye temas etmedğnden emn
olunuz. Uç kesm yapmakta ken asla motorlu
testerey çalıtırmayı denemeynz. Ön sapı
sağ elnzle tutun (ekl 14). İlk etky almak
çn balatma pn brkaç kez çeknz. Starter
(balatıcı) kolunu (D, ekl 13) lk konumuna
getrnz "OPEN". Balatma pn çekerek balatma
lemn etkn kılınız. Motor çalımaya baladıktan
sonra fren zncrn etksz hale getrn ve brkaç
sanye bekleyn. Daha sonra otomatk yarı-
hızlandırma levn çalıtırmak çn gaz pedaln
(2, ekl 2) harekete geçrnz. Fren boa koyun
(ekl 3).
DİKKAT: Motor sıcaksa jgleyle
155
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
çalıtırmayın.
DİKKAT: Sadece ateleme aamasında
otomatk gazda kullanın.
MOTOR RODAJI
Motor, 5÷8 saatlk çalımadan sonra maksmum
gücüne err.
Bu rodaj peryodu süresnce, aırı yıpranmayı
önlemek amacıyla motoru rölantde yan bota
ken maksmum hızda çalıtırmayınız.
DİKKAT! - Bu rodaj peryodu süresnce,
öngörülen güç artıını elde etmek çn
yakıt tpn değtrmeyn; motor hasar
göreblr.
NOT: yen br motorun lk kullanımında veya
sonrasında duman çıkarması normaldr.
ZİNCİRİN AÇILMASI
Yen zncr esnedğnden sık sık
gergnletrlmeldr. Zncrn gerdrlmes ancak
zncr soğukken yapılır. Önce zncr döndürerek
yağlayın. Motoru orta süratte çalıırken, br
yandan da yağ pompasının doğru çalııp
çalımadığını kontrol edn. Motoru durdurarak
zncr gergnlğn ayarlayın. Motoru tekrar
çalıtırın. Zncrn ısınmasını sağlamak çn brk
dal kesn. Motoru durdurun. Zncr soğuduktan
sonra tekrar ayar yapın. Zncr uygun gergnlğe
gelene kadar bu lem devam ettrn. Zncr yere
değdrmeyn.
DİKKAT: Motor çalıırken zncre
dokunmayın. Zncr yere değdrmeyn.
6. MOTORUN DURDURULMASI
Gaz (2, ekl 2) kolunu bırakarak motoru rölantde
çalıtırın. Durdur düğmes (10) basarak, motoru
durdurun.
DİKKAT - Zncr hareket halndeyken
motoru yere koymayın.
7. KULLANIM
Motor egzoz gazının, zncr yağı ssnn ve talaın
uzun sürel solunması sağlık açısından rsk tekl
edeblr.
ZİNCİR FRENİ
Inertal zncr fren motorlu testerenn güvenle
kullanılmasını sağlar. Çalıma sırasında kullanıcıyı
tehlkel ger tepmelere karı korur. Kullanıcı sol
bleğyle kola bastığında (manuel kontrol) ya
da vmeye/süre duruma bağlı olarak an br ger
tepmeyle fren ler tldğnde (nertal kontrol)
(ekl 15) nertal zncr fren devreye grerek
anında zncr kltler.
Kullanıcı fren kendne doğru çektğnde (ekl 3)
zncr frenden kurtulur.
ZİNCİR FRENİNİN KONTROLÜ
Maknenn kontrolu sırasında, herhang br leme
balamadan önce, u hususlara dkkat ederek
frenn çalımasını denetleyn:
1. Motoru çalıtırın ve tutakları ellernzle sımsıkı
tutun.
2. Zncr harekete geçrmek çn hızlandırma
kolunu çekn ve sol elnzn tersn kullanarak
fren kolunu öne doğru tn (ekl 11).
3. Fren çalıtığı zaman zncr derhal durur;
hızlandırma kolunu serbest bırakın.
4. Fren devreden çıkarın (ekl 3).
FRENİN BAKIMI: Dama zncr fren
mekanzmasını temz tutun. Fren yağlayın. Fren
balatasının aınmamasına dkkat edn. Balatanın
mnmum kalınlığı 0.30 mm olmalıdır.
BIR HALAT VE KAYILI BIR TAKIM ILE BUDAMA
AMAÇLI MOTORLU TESTERE ILE ÇALIMA
Bu bölüm br halat ve kayılı br takım yardımı le
yüksekte çalııldığında budama amaçlı motorlu
testereler le yaralanma rskn azaltmak çn olan
çalıma prosedürlern açıklamaktadır. Buradak
blgler kılavuz blgler veya eğtm ktapçıkları çn
temel br açıklama olarak kullanılablse ble resm
156
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
br eğtmn yern alablecek ntelkte değldr. Bu
ekte verlm olan kılavuz blgler bazı y
uygulama örneklernden baka br ey değldr.
Dama ulusal yasalara ve yönetmelklere uyulması
uygun olacaktır.
Yüksekte çalımak çn geçerl genel artlar
Br halat ve kayılı br takım yardımıyla yüksekte
çalıan budama amaçlı motorlu testere
operatörlernn asla tek balarına çalımamaları
uygun olacaktır. İlgl acl durum prosedürler
hakkında eğtm almı olan br yer operatörünün
yardımcı olması uygundur.
Budama amaçlı motorlu testerelern
operatörlernn bu  le lgl olarak güvenl
tırmanma teknkler ve çalıma pozsyonları
hakkında genel br eğtm almı olmaları ve
güvenl çalıma pozsyonları alarak, sıkı br eklde
tutunmak ve motorlu testerey kontrol etmek çn
kayılı takımlar, halatlar, uç kısmında lkler
bulunan düz kayılar, halkalı kancalar ve dğer
ekpmanlar le doğru br bçmde donatılmı
olmaları gerekldr.
Br ağaç üzernde motorlu testerey
kullanmadan önce yapılacak hazırlık
Motorlu testerenn yerde bulunan operatör
tarafından kontrol edlmes, yakıt le
doldurulması, çalıtırılması ve ön ısıtmaya tab
tutulması ve, daha sonrasında, ağaç üzernde
bulunan operatöre aktarılmadan önce
durdurulması uygun olacaktır.
Operatörün kayılı takımına bağlantı çn uygun
br düz kayı le motorlu testerenn sabtlenmes
uygun olacaktır (ekl 16).
a) düz kayıı motorlu testerenn arka kısmı
üzerndek bağlantı noktası üzerne
sabtleynz (ek. 21);
b) motorlu testerey operatörün kayılı takımına
dolaylı olarak (yan düz kayı vasıtasıyla) ve
doğrudan (yan motorlu testerenn bağlantı
noktasından) bağlamaya zn veren uygun
halkalı kancalar tedark ednz;
c) motorlu testerenn operatöre verldğnde
güvenl br bçmde bağlanmı olduğundan
emn olunuz;
d) kaldırma aracından ayırmadan önce motorlu
testerenn kayılı takıma sabtlenm
olduğundan emn olunuz.
Motorlu testerey doğrudan kayıla takıma
bağlama mkanı ağacın etrafındak hareketler
sırasında ekpmana hasar verlme rskn
azaltmaktadır. Kayılı takıma doğrudan
sabtlendğ zamanlarda motorlu testerenn
beslemesn dama kesnz.
Motorlu testerey kayılı takımın üzernde tavsye
edlm olan bağlantı noktalarına bağlamak
uygun olacaktır. Bunlar orta noktada (ön veya
arka) veya kenarlarda bulunablrler. Mümkün
olduğunda, tırmanma halatları le karımasını
önlemek ve ağırlığını ortada, operatörün
omurgasının alt kısmına doğru desteklemek çn
motorlu testerey orta arka noktaya bağlayınız
(ekl 17).
Br motorlu testerenn br bağlantı noktasından
dğerne yer değtrmes sırasında, operatörlern
motorlu testerey br öncek bağlantı noktasından
ayırmadan önce bunun yen br konuma
sabtlenm olduğundan emn olmaları uygun
olacaktır.
Br ağaç üzernde motorlu testerenn
kullanımı
Ağaçların budanması lemler sırasında bu
motorlu testereler le yaanan kazaların analz bu
kazaların temel nedennn motorlu testerenn tek
br el le uygun olmayan br bçmde kullanımı
olduğunu göstermektedr. Kazaların büyük
bölümünde, operatörler motorlu testerey her k
eller le kavramalarına zn verecek güvenl br
çalıma konumu almaya çalımamaktadırlar. Bu
durum aağıdak nedenler le yaralanma rsknde
artıa neden olmaktadır:
- ger tepme halnde motorlu testerenn sıkı br
eklde tutuunun olmaması,
- tırmanma halatları ve operatörün beden le
(özellkle sol el ve kol le) temas halne grme
htmaln arttıracak eklde motorlu testerenn
kontrolünün eksklğ, ve
- güvenl olmayan ve motorlu testere le temasa
neden vereblecek br çalıma konumu
(motorlu testerenn çalıması sırasında
stemeden yapılan hareket) nedenyle ortaya
çıkan br kontrol kaybı.
İk ell br kullanım çn güvenl çalıma
157
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
konumu
Operatörlern motorlu testerey k eller le
kavramalarına mkan vermek çn, genel br kural
olarak, operatörlern motorlu testerey
çalıtırdıklarında güvenl br çalıma konumu
aramaları uygun olacaktır:
- yatay kestler keserken kalça hzasında, ve
- dkey kestler keserken göbek hzasının braz
üzernde.
Operatör çalıma konumu üzernde alçak yanal
güçler le dkey dalların yakınlarında çalıtığında,
güvenl br çalıma konumunu devam ettrmek
çn y br dayanma noktası gerekl olablr.
Bununla brlkte, operatörler daldan
uzaklatıklarında, büyümekte olan yanal güçler
ortadan kaldırmak veya nötr hale getrmek çn
bazı lemler yerne getrmek zorunda
kalacaklardır, örnek olarak lave br bağlantı
noktası sayesnde ana halatın yönünü
değtreblr veya lave br bağlantı noktasında
kayılı takım tarafından doğrudan ayarlanablr
olan düz kayıı kullanablr (ek. 18).
Çalıma konumunda y br dayanma noktasına
ulaılması ayağın takılableceğ halkalı br kayı le
geçc olarak yaratılmı br tür üzengnn kullanımı
le sağlanablr (ek. 19).
Br ağaç üzernde motorlu testerenn
çalıtırılması
Motorlu testerenn ağaç üzernde çalıtırılması
esnasında operatörün yerne getrmes gereken
eyler:
a) çalıtırmadan önce zncrl fren çalıtırması,
b) çalıtırma lemnden önce motorlu testerey
gövdesnn ya sol tarafında veya sağ tarafında
tutması, detaylı olarak belrtrsek sol tarafta,
1) sol el ön kabza üzerne koyarak motorlu
testerey tutarak, çalıtırma halatını sağ el le
çekerken motorlu testerey bedennden
uzakta bulundurarak, veya sol tarafta,
2) sağ eln k kabzadan herhang br tanes
üzerne koyarak motorlu testerey tutarak,
çalıtırma halatını sol el le çekerken motorlu
testerey bedennden uzakta bulundurarak.
Motorlu testerey düz kayıa asılı eklde çalıır
halde bırakmadan önce zncr frennn dama
devreye sokulmu olması uygun olacaktır.
Operatörlern krtk kesmlere balamadan önce
motorlu testerenn yeterl mktarda yakıta sahp
olduğunu dama kontrol etmeler uygun
olacaktır.
Motorlu testerenn tek br el le kullanılması
Operatörlern dengesz br çalıma konumunda
bulunduklarında tek br el le budama amaçlı
motorlu testereler kullanmamaları veya dalların
ucundak küçük çaptak odunları keserken br el
testeresn terch etmeler uygun olacaktır.
Sadece aağıdak durumlarda, tek br el le
budama amaçlı motorlu testereler kullanmak
uygun olacaktır:
- operatörlern k el le kullanım
gerçekletrmelerne zn veren br çalıma
konumunu koruyamadıkları durumlarda, ve
- çalıma konumlarını tek eller le korumak
zorunda olduklarında, ve
- motorlu testere tam boyu le kullanıldığında,
operatörün bedenne dkey olarak ve
operatörün bedennden uzakta (ek. 20).
Operatörlern:
- motorlu testere barının ucu üzerndek ger
tepme bölges le asla kesm yapmamaları;
- kestler asla "kesmemeler ve tutmamaları",
veya;
- kestler düerken asla almaya çalımamaları
uygun olacaktır.
Sıkımı br motorlu testerenn kurtarılması
Eğer kesm sırasında motorlu testere sıkıırsa,
operatörlern unları yapması uygun olacaktır:
- motorlu testerey durdurmaları ve gövdeden
kesme gden dal kısmı üzerne veya araçtan
ayrı br halata güvenl br eklde bağlamaları;
- gereklyse, dalı kaldırırken d tarafından
motorlu testerey çekmeler;
- eğer gereklyse, sıkıtırılmı olan motorlu
testerey serbest bırakmak çn br el testeres
veya knc br motorlu testere kullanmaları,
sıkımı olan motorlu testere etrafında en az 30
cm.lk br kesm gerçekletrmeler gerekldr.
Sıkımı olan br motorlu testerey kurtarmak
çn el testeres veya br motorlu testere
kullanıldığında, motorlu testerenn keslmekte
olan dal kısmı le sürüklenmesn ve bu eklde
durumun daha da karmaık hale gelmesn
önlemek amacıyla kesmlern dalın ucuna
doğru gerçekletrlmes (yan gövde ve
158
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
sıkımı motorlu testere arasında değl ancak
sıkımı olan motorlu testere ve dalın ucu
arasında).
KULLANIMIN YASAK OLDUĞU HALLER
DİKKAT: Dama güvenlk önlemlern
alarak çalıın. Bu motorlu testere dk
ağaçlarda veya çalılarda dal temzleme
ve bakım lemler çn tasarlanmıtır.
Baka materyaller kesmek yasaktır. Dğer
materyallerde ttrem ve ger tepme mktarı
farklı olduğundan her br materyal çn gerekl
güvenlk önlemler farklı olacaktır. Motorlu
testerey herhang br ey kaldırmak taımak
ya da yarmak çn kullanmayın. İmalatçı frma
tarafından kullanılableceğ belrtlmeyen
aletlern ve aksesuarların takılması yasaktır.
DİKKAT - Budama amaçlı motorlu
testerey ağaçları parçalama ve kesmek
çn kullanmayınız.
KULLANIM TALİMA
DALLARIN BUDANMASI
a) Dalları keserken dama kalından nceye doğru
lerleyn.
b) Motorlu testerey tam gazla çalıtırmadan
önce dama en güvenlr ve en dengel
pozsyonu bulun. Gerekrse, ayağınızı ağacın
gövdesne koyarak dengenz sağlayın.
c) Yorulmadan kesm yapmak çn motorlu
testerey ağacın gövdesne dayayıp, dalın
pozsyonuna göre motoru sağa ya da sola
çevrerek ve ağaca paralel tutarak kesm
yapın (ekl 22).
d) Yaylanan dalları keserken dal üzernze
savrulduğunda korunableceğnz emnyetl
br pozsyon bulun.
Dama yaylanma yönünün karısından kesm
yapın.
e) Büyük çaplı dalların temzlenmes
lemlernde kancadan yararlanınız.
DİKKAT: Kesm yaparken testerenn üst
ucunu kullanmayın. Ger tepme yapablr.
ÇALIMA ALANI İÇİN TEDBİRLER
- Elektrk tellernn yakınında çalımayınız.
- Sadece görü mesafes ve ıık yeterl ken
çalıınız.Motorlu testere yere ndrmeden önce
motoru durdurunuz.
- Motorlu testere yere ndrmeden önce motoru
durdurunuz.
- Koruyucuları gydğnzde özellkle dkkat
ednz ve tetkte olunuz çünkü bu gb
teçhzatlar tehlke aret veren sesler (çağrılar,
snyaller, uyarılar, vb.) duymanızı engelleyeblr.
- Eğml veya engebel araz üzernde çalıırken
çok dkkatl olunuz.
- Omuz hzanızın yukarısında kesm yapmayınız;
motorlu testere yüksekte tutulduğunda,
teğetsel kuvvetlern (kckback) kontrol edlmes
ve engellenmes güçtür.
- El merdven üzernde kesme lem
yapmayınız, bu son derece tehlkeldr.
- Zncrn yabancı br csme çarpması halnde
motorlu testerey durdurunuz. Motorlu
testerey gözden geçrnz ve gerektğ takdrde
hasarlı kısımları tamr ettrnz. Maknenn
yanlılıkla dümes durumunda makney
kontrol ednz.
- Zncr krden ve kumdan uzak tutunuz. Küçük
br mktar kr dah zncr körelterek kckback
olasılığını arttırır.
- Motorun sapları dama kuru ve temz olmalıdır.
- Sert br dalı keserken dalın yaylanmasına
dkkat edn. Dal yaylanarak motorlu testerenn
sze çarpmasına neden olablr.
- İnce dalları ve çalıları keserken zncre grerek
tıkanıklık yapacak üzernze sıçrayacak ve
dengenz sarsacak kıymıklara dkkat edn.
MAKİNENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER
1. Bu maknenn özel tutu ekl, ger tepme
olayına özel br dkkat gösterlmesn
gerektrr.
2. Kesme lem sonunda, bu tp tutma bçm le
kontrol edlmes zor olan, maknenn an
düülerne çok dkkat ednz.
3. Patnaj olayına dkkat ednz. Dl, ağaç
gövdesne grmek yerne, öne doğru kayablr
ve kullanıcının kontrolünden çıkablr.
159
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
4. Ağaçların bakım leryle uğraan
kullanıcıların, normal kullanım gereksnmler
ve ağaçların üzerne çıkma teknklerne ek
olarak dl, kayılar, kablolar ve değer
aksamları güvenl br eklde kullanmak çn
doğru kullanım teknkler konusunda
deneyml olmaları gerekmektedr.
5. ISO 11681-2 normu, bu motorlu testerenn
deneyml (uzman) br kullanıcının ellernde,
yalnızca budama lemler çn kullanılacaksa,
güvenl br çalıma sstem çnde tek el le
kullanılmasına zn verr. Dğer tüm
kullanımlar çn her k el de kullanmak
zorunludur.
DİKKAT! – BU MOTORLU TESTERENİN TEK EL
İLE KULLANILMASI TARAFIMIZDAN
KESİNLİKLE ÖNERİLMEMEKTEDİR.
Motorlu testerey tek el le kullanmak son
derece tehlkeldr, aks takdrde yukarıda
anlatılan tehlkeler (1÷4) öneml ölçüde
artacaktır.
6. Yakıt tedark lemler sırasında maknayı
kayıtan çıkartınız.
8. BAKIM
GAZLI EMİSYONLARIN UYGUNLUĞU
Bu motor, emsyon kontrol sstem de dahl olmak
üzere emsyon performanslarının karayolu
dıındak mobl makneler çn geçerl olan yasal
gerekllkler çerçevesnde tutulması amacıyla,
kullanım kılavuzunda yer alan talmatlara uygun
br eklde letlmel, kullanılmalı ve bakıma tab
tutulmalıdır.
Motor emsyon kontrol sstem, kasıtlı olarak
kurcalanmamalı veya uygunsuz br eklde
kullanılmamalıdır.
Motorun veya aracın uygunsuz br eklde
çalıtırılması, kullanılması veya bakımının
yapılması, lgl yasal gerekllklern karılanmadığı
sevyeye varacak kadar emsyon kontrol
sstemnn arızalanmasına neden olablr; bu
durumda, sstemn arızalarını düzeltmek ve
geçerl gerekllkler tekrar sağlamak çn derhal
harekete geçlmeldr.
Sadece bunlarla sınırlı olmayan, hatalı ley,
kullanım veya bakım örnekler:
- Yakıtın doz ayarı çn chazları zorlamak veya
kırmak;
- ÇALITIRMA / YAKIT bölümünde belrtlen
özellklere uygun olmayan yakıt ve/veya motor
yağı kullanılması;
- Orjnal olmayan yedek parçaların, örneğn
bujler, vs. kullanılması;
- Susturucu, bujler, hava fltres, vs. çn hatalı
bakım aralıkları uygulanması da dahl, egzoz
sstemnn bakımının yapılmaması veya uygun
olmayan br eklde yapılması.
DİKKAT - Bu motorun kurcalanması,
emsyonlarla lgl AB sertfkasını
geçersz kılar.
Bu motorun CO2 sevyes, Emakın WEB (www.
emak.com) stesnde The Outdoor Power
Equpment World” bölümünde bulunablr.
DİKKAT:Bakım yaparken eldven kullanın.
Motor sıcakken bakım yapmayın.
DİKKAT: Bleme talmatlarına rayet
edlmemes, ger tepme rskn öneml
ölçüde artırır.
ZİNCİRİN BİLENMESİ
Zincir baklasının ebadı ¼" x .043”, ¼" x 0.50” -
/" x 0.50” tir. Zinciri bilemek için eldiven ve Ø 4
mm çapında yuvarlak eğe kullanın (5/32").
DİKKAT: Zinciri monte etmeyin ¼” i /
in üzerine ya da tersi.
Dama eğey kendnzden uzağa doğru hareket
ettrerek ve ekl 23'ta verlen değerlere uygun
olarak zncr bleyn. Bleme sonrasında zncrn
baklaları aynı ende ve boyda olmalıdır.
DİKKAT: Keskn zncr tırtıksız parçalar
keser. Tala tozu olumaya baladığında
zncrnz blemenn zamanı gelm demektr.
Üç dört blemeden sonra kompasla baklaların
yükseklğn ölçmenz ve gerekrse düz törpü
160
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
ya da kalıp kullanarak alçatmanız gerekr. Daha
sonra köeler yuvarlayın (ekl 24).
DİKKAT: Zncrn blenmes kadar
kompasın ayarı da önemldr.
TESTERE
Ucunda dl çarkı olan testereler ırıngayla
greslenmeldr. Et yıpranma sağlanması çn
her 8  saatnde br testere ters yüz edlmeldr.
Testere yvn ve yağlama delğn temz tutun.
Bunun çn stersenz testere yv temzleycs
kullanablrsnz. Testerenn aınmasını kontrol
edn. Gerekrse düz törpüyle testerenn
üzerndek çapakları temzleyerek testerey
düzleyn.
DİKKAT: Hçbr zaman esk br dl çarkına
ya da zncr hzalama çarkına yen zncr
takmayın.
HAVA FİLTRESİ - (A) Sapından çevrnz (ek. 25)
hava fltresn (B) hergün kontrol edn. İk tırnağı
yukarı ve aağı doğru bastırarak (C) fltrey (B) açın.
Emak kod numarası 001101009A olan yağ çözücü
le temzleynz, su le yıkayınız ve çerden dıarıya
doğru uzaktan basınçlı hava tutunuz. Eğer aırı
tıkanmı veya hasar görmüse, fltrey değtrnz.
DİKKAT! - (B) fltresn yenden monte
ederken, yce oturtunuz.
YAKIT FİLTRESİ - Yakıt fltresnn bakımını düzenl
olarak yapın. Çok krlenmse değtrn (ekl 26).
YAĞ POMPASI (yağ akı) - ayarı malatçı frma
tarafından yapılmıtır. Yağ akıı yalnız zncr
hareket halndeyken olur.
DİKKAT: Hçbr zaman atık yada esk yağ
kullanmayın.
ATELEME ÜNİTESİ - Fırça yada basınçlı hava
kullanarak ateleme üntesnn soğutucu
bölümlern temzleyn.
MOTOR - Slndr kanatçıklarını basınçlı hava
ya da fırça kullanarak düzenl olarak temzleyn.
Slndrdek krllk motorun fazla ısınmasına
neden olablr.
BUJİ - Bujler düzenl olarak temzleyn ve
elektrod aralıklarını kontrol edn (ekl 27).
NGK RCJ7Y veya baka markalardan et termk
dereceye sahp bujler kullanınız.
ZİNCİR FRENİ - Zncr fren düzgün çalımıyorsa
zncr kapağını çıkararak frenn parçalarını
temzleyn. Zncr frennn yayı eskm ya da
deforme olmusa yensn takın.
TESTERE - Testerey çevrn ve yağlama
delklernn temz olup olmadığına bakın.
Chazınızı temzlemek çn benzn kullanmayın.
KARBÜRATÖR
Karbüratör ayarı yapmadan önce starter kapağını
ve hava fltresn (ekl 25) temzleyerek motoru
ısıtın.
T (ekl 28) vdası ayarı balata boluğunu
düzenler.
DİKKAT: Motor mnmum hızda ken, zncr
dönmemeldr. Zncrn mnmum hızda
hareket etmes halnde, T vdasına müdahale
ednz ve motorun hızını azaltınız. Sorun
devam ederse, derhal çalımayı durdurunuz
ve sorunu çözmek çn br Yetkl Servse
bavurunuz.
Bu motor mevcut Yönergeler ve Yönetmelkler
uygulamasına uygun olarak tasarlanmı ve mal
edlmtr.
DİKKAT: Hava koulları ve yükseklk
karbüratör ayarını etkler. Motor
çalıırken ya da karbüratör ayarı yaparken
kmsenn motorlu testerenn yanında
durmasına zn vermeyn.
EGZOZ
DİKKAT - Bu egzoz, motorun emisyonların
özelliklerine uygun olması için gerekli
bir katalizör ile donatılmıtır. Katalizörü asla
çıkarmayınız veya üzerinde değiiklik yapmayınız:
bunun yapılması kanunlara aykırıdır.
DİKKAT - Katalizör ile donatılmı egzozlar
çalıma esnasında oldukça ısınırlar ve
motor durduktan sonra da bir süre sıcak
kalırlar. Bu durum motor minimumda iken
de geçerlidir. Temas edilmesi cilt yanıklarına
neden olabilir. Yangın riski olduğunu
unutmayınız!
161
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
BAKIM TABLOSU
Verilen bakım aralıklarının sadece normal çalıtırma koulları için geçerli olduğunu lütfen göz
önünde bulundurunuz. Günlük çalımanızın normalden daha ağır olması halinde, bakım aralıkları
uygun ekilde kısaltılmalıdır.
Her kullanım
öncesinde
Her yakıt doldurma
molasından sonra
Haftalık
Hasarlı veya hatalı
olması halinde
Tüm makine Gözden geçiriniz: Kaçaklar, çatlaklar ve aınmalar
X X
Kontroller: Siviçler, startör, hız kolu ve hız kesme
kolu
Çalımasını kontrol ediniz
X X
Zincir freni Çalımasını kontrol ediniz
X X
Bir Yetkili Tamirciye kontrol ettiriniz
X
Yakıt deposu ve yağ deposu Gözden geçiriniz: Kaçaklar, delikler ve aınmalar
X X
Yakıt ltresi Gözden geçiriniz ve temizleyiniz
X
Filtre elemanını değitiriniz
X
Zincir yağlama Performansı kontrol ediniz
X X
Zincir Gözden geçiriniz: Hasar, keskinlik ve aınma
X X
Gerilimi kontrol ediniz
X X
Bileyiniz: Geçi derinliğini kontrol ediniz
X
Kılavuz uç Gözden geçiriniz: Hasar ve aınma
X X
Oyuğu ve yağ kanalını kontrol ediniz
X
Çeviriniz, zincir yuvasını yağlayınız ve damlatınız
X
Değitiriniz
X
Pinyon Gözden geçiriniz: Hasar ve aınma
X
Değitiriniz
X
Sürtünme Gözden geçiriniz: Hasar ve aınma
X
Değitiriniz
X
Zincirin durdurulması Gözden geçiriniz: Hasar ve aınma
X X
Değitiriniz
X
Tüm eriilebilir vidalar ve somunlar (yakıt vidaları
hariç)
Gözden geçiriniz ve yeniden sıkılayınız
X
Hava ltresi Temizleyiniz
X
Değitiriniz
X
Silindir kanatçıkları ve çalıtırma tertibatının
soğutma panelleri
Temizleyiniz
X
Çalıtırma kordonu Gözden geçiriniz: Hasar ve aınma
X
Değitiriniz
X
Karbüratör Rölantiyi kontrol ediniz (rölantideyken zincir
dönmemelidir)
X X
Buji Elektrot mesafelerini kontrol ediniz
X
Değitiriniz
X
Anti-titreim sistemi Gözden geçiriniz: Hasar ve aınma
X
162
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
UYARI - Susuturucu hasarlı ise
değitirilmelidir. Susturucu sıklıkla
tıkanıyorsa, bu durum katalizör performansının
sınırlı olduğunu gösteriyor olabilir.
DİKKAT - Eğer egzoz hasarlıysa, sızıntı
yapıyorsa veya modife edilmise
püskürtücüyü kullanmayınız. Egzozun yanlı
kullanımı veya bakımı, yangın ve iitme kaybı
riskini artıracaktır.
EKSTRA BAKIM
Eğer chaz yoğun br fleklde kullanıldıysa,
uygulama sezonu sonunda, normal olarak
gerçekletrlen genel kontrollere ek olarak her k
yıllık kullanımdan sonra chazı uzman teknsyene
kontrol ettrnz.
DİKKAT! – Bu ktapçıkta belrtlmeyen
dğer tüm bakım ler yetkl br Servs
Merkez tarafından gerçekletrlmeldr.
Motorlu testere devamlı ve düzenl çalımasını
sağlamak çn, esk parçaların sadece ORİJİNAL
YEDEK PARÇALAR le değtrlmes gerektğn
unutmayınız.
Yetksz yapılan değklkler ve/veya
orjnal aksesuarların kullanılmaması
operatörde veya üçüncü klerde cdd veya
ölümcül yaralanmalara yol açablr.
NAKLİYE
Motorlu testerey taırken testerenn motoru
tamamıyle durmu, testere gerye tlm ve zncr
kapağı kapalı olmalıdır (ekl 29).
DİKKAT – Maknenn araçla taınması
halnde, araca kayılar vasıtasıyla düzgün
ve sağlam br eklde sabtlendğnden emn
olunuz. Makne yatay konumda ve ayrıca bu
makneler çn geçerl naklye yönetmelklernn
hlal edlmedğ garant edlerek taınır.
9. MUHAFAZA
Makne uzun br süre kullanılmayacaksa:
- İy havalandırılmı br yerde yakıt ve yağ
depolarını boaltın ve temzleyn.
- Yakıtı ve yağı çevresel koullara dkkat ederek
ve yönetmelklere uygun eklde mha ednz.
- Yakıtı boaltmak çn, motoru çalıtırın ve
durmasını bekleyn (karıım yakıt çne
bırakıldığında çeperler hasar göreblr).
- Zncr ve ucu çıkarın, temzleyn ve üzerlerne
koruyucu yağ püskürtün.
- Çalıtırma tertbatının soğutma panellern,
hava fltresn (ekl 25) ve slndr
kanatçıklarını yce temzleynz.
- Maknenz kuru ortamlarda, mümkün olduğu
kadar yer le doğrudan temas etmeyecek
bçmde, ısı kaynaklarından uzak ve deposu
bo eklde muhafaza edn.
- Br kı mevsmnden sonra tekrar çalıtırma le
lgl prosedürler, maknenn normal çalıtırma
çn geçerl prosedürler le aynıdır (syf. 152).
ÇEVRENİN KORUNMASI
Çevrenn korunması, çnde yaadığımız
toplumun ve çevrenn yararı çn maknenn
kullanımında öneml ve öncelkl br konu
olmalıdır.
- Bulunduğunuz çevrede rahatsızlık vermekten
kaçının.
- Ambalaj, yağlar, benzn, pller, fltreler, bozulan
parçalar veya çevre üzernde olumsuz etks
olan herhang dğer malzemenn yerel
kurallara göre elden çıkarılmasına özen
göstern; bu atıklar açık alanlara atılmamalı,
ayrılarak malzemelern ger dönüümünü
sağlayacak uygun toplama merkezlerne
verlmeldr.
İmha ve elden çıkarma
Makne hzmet dıı kaldığında kesnlkle çevreye
bırakılmamalı, br atık toplama merkezne
götürülmeldr. Maknenn üretmnde kullanılan
malzemelern çoğu ger dönütürüleblr;
metallern tümü (çelk, alümnyum, prnç)
normal br hurda demr merkezne teslm
edleblr. Blg almak çn bölgenzdek normal
atık toplama hzmetne bavurun. Maknenn
mha edlmes le elde edlen atıklar toprak,
hava ve su krllğne neden olmayacak eklde
çevreye saygı göstererek elden çıkarılmalıdır.
Her durumda, yürürlüktek yerel kanunlara
uyulmalıdır.
Makne hurdaya çıkarılacağı zaman, CE aret
etket de bu kılavuzla brlkte mha edlmeldr.
163
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
10. TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GST 250 - MTT 2500
Motor kapasitesi 25.4 cm
3
Motor 2 zamanlı Emak
Güç 0.95 kW
Minimum devir (rpm)
3.100 min
–1
*
Maksimum devir (rpm)
13.500±1.000 min
–1
*
Primer Karbüratör Var
Kolay çalıstırma
Var
Yan zincir gergi vidası Var
Zincir dilisi di sayısı 8 (1/4") - 6 (3/8")
Testeresiz ve zincirsiz ağırlık 2.7 kg
Yakıt deposunun kapasitesi
220 (0.22) cm
3
()
Zincir yağ deposunun kapasitesi
185 (0.185) cm
3
()
Maksimum motor hızı %133’deyken zincir hızı 20.3 m/s (1/4") - 22.9 m/s (3/8")
*
Çubuk ve zincir ile bota devirler
Önerilen uç ve zincir
kombinasyonları
GST 250 - MTT 2500
Zincir çevresi ve
kalınlığı
/" x.043"
/" x.043"
CARVING
/" x.050" /" x.050" CARVING /" x .050"
Kılavuz boyu 10" (25 cm) 10" (25 cm) 10" (25 cm) 10" (25 cm) 10" (25 cm)
Uç tipi EM1M - 4K25 UN1C - 4Z25 100 SDAA 041
50030352 (GST 250)
50030353 (MTT 2500)
100 SDEA 041
Zincir tipi A4SMB - 60E A4SMB 60E 25AP058E 25AP060E 91PX040E
Kesim uzunluğu 255 mm 270 mm 255 mm 270 mm 255 mm
DİKKAT!!!
Geri tepme (kickback) riski yanlı uç/zincir kombinasyonunda daha yüksektir! Sadece
önerilen uç/zincir kombinasyonlarını kullanınız ve bileme talimatlarına uyunuz.
164
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
Basinç dB (A)
L
pA
av
EN 60745-2-13
EN 22868
97.7 *
Belirsizlik dB (A) 3.0
Ölçülmü ses gücü seviyesi dB (A)
2000/14/EC
EN 22868
EN ISO 3744
107.9
Belirsizlik dB (A) 3.0
Garanti edilen ses gücü seviyesi dB (A)
L
WA
2000/14/EC
EN 22868
EN ISO 3744
111.0
Titreim (1/4") m/s
2
EN 60745-2-13
EN 22867
EN 12096
4.3 (sx)
5.2 (dx)
*
Titreim (3/8") m/s
2
EN 60745-2-13
EN 22867
EN 12096
4.4 (sx)
5.3 (dx)
*
Belirsizlik (1/4") - (3/8") m/s
2
EN 12096 1.7
*
Orta ağırlıklı değerler (asgari 1/3, tam yük 1/3, bo andaki azami hız değeri 1/3).
11. UYGUNLUK BEYANI
Aağıda imzası bulunan,
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY
aağıda özellikleri verilen makine ile ilgili olarak sorumluluğu kendine ait olmak üzere müteakip beyanı vermektedir:
1. Tip:
motorlu testere
2. Marka: / Tip:
OLEO-MAC GST 250 / EFCO MTT 2500
3. Seri tanımlaması:
883 XXX 0001 - 883 XXX 9999 (1/4")
868 XXX 0001 - 868 XXX 9999 (3/8")
Yönerge/Yönetmelik talimatlarına
uygundur.
2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC - 97/68/EC(1) - 2004/26/
EC(1) - (EU) 2016/1628 (1) - (EU) 2017/654(1) - (EU) 2017/656 (1)
aağıdaki ilgili standartların art ve
koullarına uygundur:
EN ISO 11681-2: 2011 - EN 11681-2: 2011/A1:2017
EN 55012:2007 - EN 55012:2007/A1:2009 - ISO 14982:1998
müteakip EC (Avrupa Birliği) sertika
numarasını almı modele göre uygunluk
taımaktadır
M.0303.16.5925 (GST 250) - M.0303.16.5926 (MTT 2500)
veren
ICE v. Garibaldi, 20 - 40011 Anzola Emilia (BO) - Italy n° 0303
Takip edilen uygunluk tayini prosedürü
Annex V - 2000/14/EC
Ölçülmü ses gücü seviyesi:
107.9 dB(A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi:
111.0 dB(A)
Yapım yeri:
Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Datum:
17/09/2018
Teknik dokümanlar İdari:
Merkezde bulundurulmaktadır. - Teknik Kılavuz
(1) Üretim tarihi itibariyle.
Fausto Bellamico - President
s.p.a.
165
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
12. GENEL GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden
itibaren balar ve 2 (iki) yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere
tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaılması
durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un 11.
maddesinde yer alan;
a) Sözlemeden dönme,
b) Satı bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
d) Satılanın ayıpsız bir misli ile
değitirilmesini isteme, haklarından birini
kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım
hakkını seçmesi durumunda satıcı; içilik
masrafı, değitirilen parça bedeli ya da baka
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karı
da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı
tüketicinin bu hakkını kullanmasından
müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını
kullanması halinde malın;
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
Tamiri için gereken azami sürenin aılması,
Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili
servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında
bedel indirimini veya imkân varsa malın
ayıpsız misli ile değitirilmesini satıcıdan
talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 i gününü geçemez.
Bu süre, garanti süresi içerisinde mala
ilikin arızanın yetkili servis istasyonuna
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti
süresi dıında ise malın yetkili servis
istasyonuna teslim tarihinden itibaren
balar. Malın arızasının 10 i günü içerisinde
giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı;
malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer
özelliklere sahip baka bir malı tüketicinin
kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması
durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan
hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dıındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyumazlıklarda yerleim yerinin bulunduğu
veya tüketici ileminin yapıldığı yerdeki
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine bavurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin
verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması
ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne
bavurabilir.
ÜRETİCİ FİRMANIN
ÜNVANI: EMAK S.P.A
ADRESİ: Va E. Ferm, 4 - 42011 Bagnolo n Pano (Reggo Emla) ITALY
WEB: www.emak.t
TEL/FAX: +390522951555
E-mal: nfo@emak.t
İTHALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI: SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. A.S.
MERKEZ ADRESİ: GEBZE GÜZELLER O.S.B. İNÖNÜ MAH. ASIK VEYSEL SOK. NO:2 GEBZE /KOCAELİ -
TÜRKİYE
WEB: www.semak.com.tr
E-mal: [email protected]
SERVİS İSTASYONUNUN
ÜNVANI ADRESİ YETKİLİSİ TEL/FAX
SEMAK MAKİNA
TİC. VE SAN. A.S.
GEBZE GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İNÖNÜ MAH. ASIK VEYSEL SOK. NO:2 GEBZE
/KOCAELİ - TÜRKİYE
SELIM KELES 0262 723 2900 /
0262 723 2929
166
I
GB
F
D
E
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
13. PROBLEM GİDERME
DİKKAT: ünitenin çalıtırılmasının istenilmesi haricinde, aağıdaki tabloda önerilen tüm
düzeltici testleri gerçekletirmeden önce daima üniteyi durdurunuz ve bujinin
bağlantısını kesiniz.
Olası tüm sebepler kontrol edildikten sonra halen problemin giderilememesi halinde, bir Yetkili Servise
danıınız. Bu tabloda listelenenlerden farklı bir problemin tespit edilmesi halinde, bir Yetkili Servise
danıınız.
PROBLEM OLASI SEBEPLER ÇÖZÜM
Motor çalımıyor veya çalıtıktan
birkaç saniye sonra kapanıyor.
1. Kıvılcım yoktur
2. Motor boğulmutur
1. Bujinin kıvılcımını kontrol ediniz. Kıvılcım
yoksa, testi yeni bir buji ile tekrarlayınız
(CMR7A).
2. Sayfa 154'deki prosedürü uygulayınız.
Eğer motor hala çalımıyorsa, prosedürü
yeni bir bujiyle tekrarlayınız.
Motor çalımaya balıyor fakat
düzgün ekilde hızlanmıyor veya
yüksek hızda düzgün çalımıyor.
Karbüratörün ayarlanması
gerekiyordur.
Karbüratörü ayarlamak için bir Yetkili Servis
ile temas kurunuz.
Motor tam hıza ulamıyor ve /
veya aırı miktarda duman
çıkarıyor.
1. Yağ / benzin karıımını
kontrol ediniz.
2. Hava filtresi kirlidir.
3. Karbüratörün ayarlanması
gerekiyordur.
1. Taze benzin ve un 2 devirli motorlar için
uygun bir yağ kullanınız.
2. Temizleyiniz; Bakım - hava filtresi
bölümündeki talimatları okuyunuz.
3. Karbüratörü ayarlamak için bir Yetkili
Servis ile temas kurunuz.
Motor çalııyor, dönüyor ve
hızlanıyor fakat rölantiye
girmiyor.
Karbüratörün ayarlanması
gerekiyordur.
Hızı arttırmak için rölantinin "T" vidasını
(ekil 28) saat yönünde ayarlayınız; Bakım -
karbüratör bölümüne bakınız.
Uç ve zincir çalıtırma esnasında
ısınıyor ve duman çıkarıyor
1. Yağ deposu zincir bota
2. Zincir gerginliği çok sıkı
3. Yağlama sistemi hatalı
çalııyor
1. Yağ deposu her yakıt doldurma
ileminde doldurulmalıdır.
2. Zincir gerginliği; Uç ve zincirin montajı
bölümündeki talimatlara bakınız
(Sayfa 151).
3. 15-30 saniye tam gaz durumunda
çalıtırınız. Durdurunuz ve uçtan yağ
damlayıp damlamadığını kontrol ediniz.
Eğer yağ varsa, arızanın nedeni gevek
zincir veya hasarlı uç olabilir. Eğer yağ
yoksa bir Yetkili Servis ile temas kurunuz
Motor mar basıyor ve çalııyor,
ancak zincir dönmüyor
1. Zincir freni takılı
2. Zincir gerginliği çok sıkı
3. Uç ve zincirin montajı
4. Zincir ve/veya uç hasarlı
5. Sürtünme ve/veya pinyon
hasarlı
1. Zincir frenini devre dıı bırakınız;
Kullanım – Zincir freni bölümüne bakınız
(Sayfa 155)
2. Zincir gerginliği; Uç ve zincirin montajı
bölümündeki talimatlara bakınız
(Sayfa 151)
3. Uç ve zincirin montajı bölümündeki
talimatlara bakınız (Sayfa 151)
4. Uç ve/veya zincirin montajı bölümündeki
talimatlara bakınız (Sayfa 159)
5. Gerektiği takdirde değitiriniz; Bir Yetkili
Servis ile temas kurunuz
DİKKAT: Motor
çalıırken asla zincire
dokunmayınız
1 / 1

Efco GST 250 El kitabı

Kategori
Motorlu testereler
Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur