Philips Wake-up Light HF3463/01 Kullanım kılavuzu

Marka
Philips
Kategori
Işık Terapisi
Model
Wake-up Light HF3463/01
Tip
Kullanım kılavuzu
HF3463
ENGLISH 6
DANSK 16
DEUTSCH 25
ESPAÑOL 35
SUOMI 45
FRANÇAIS 54
ITALIANO 64
NEDERLANDS 74
NORSK 84
PORTUGUÊS 93
 103
SVENSKA 114
TÜRKÇE 123
123

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan
destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome.
Philips Uyandırma Işığı, daha keyii uyanmanıza yardımcı olur. Lambanın ışık yoğunluğu ayarlanan
uyanma zamanından 30 dakika önce artmaya başlar. Işık, enerji hormonlarının üretimini artırır ve
vücudunuzu doğal bir biçimde uyanmaya hazırlar. Aynı zamanda kendinizi daha enerjik hissetmenizi
sağlar. Uyanmayı daha da keyii hale getirmek için doğal uyanma sesleri ya da FM radyoyu
kullanabilirsiniz. Ürün ayrıca, okuma lambası olarak kullanılabilir.

Işığa maruz kalınması biyolojik saati ve vücudun uyuma-uyanma ritmini düzenler. Melatonin
hormonunun seviyesi akşamları artarak vücudu uykuya hazırlar. Sabah ışığı kortizon hormonunun
üretimini uyararak bizi uyanık hale getirir. Optimum koşullarda uyuma-uyanma ritmi günlük
hayatımızın ritmiyle uyumludur. Modern hayatta, bazen hava hala karanlıkken uyanmak zorunda
olduğumuz için durum her zaman böyle değildir.

Philips Uyandırma Işığı, uykunuzun son yarım saatinde vücudunuzu yavaşça uyanmaya hazırlar. Sabahın
erken saatlerinde gözlerimiz ışığa uyanık olduğumuz zamankinden daha hassastır. Bu sırada doğal gün
ışığına benzer, görece düşük seviye ışık uyandıktan kısa bir süre sonra kortizon seviyesini yükseltir.
Uyandırma Işığı kullanan insanlar daha kolay uyanır, sabahları daha iyi bir ruh halinde olur ve daha
enerjik hissederler. Güne Uyandırma Işığı ile başlamak üretkenlik ve konsantrasyonunuza olumlu bir
etkide bulunabilir. Işığa hassasiyet insandan insana değiştiği için, Uyandırma Işığı’nın seviyesini güne en
iyi biçimde başlamak için sizin hassasiyetinize uyan bir seviyeye ayarlayabilirsiniz.
Uyandırma Işığı hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.philips.com.

A Tabanlık
B Havalandırma delikleri
C Lamba muhafazası
D Üst kontrol paneli
1 SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Erteleme/Ekran Parlaklık Kontrolü) düğmesi
2
@& düğme (ışık açık/kapalı)
3
3 düğme (ışık açık ve ses açık/kapalı)
4
# düğme (ses kapalı)
E 100W lamba
F Lamba değiştirme kapağı
G Alt kontrol paneli
1 Döner ışık ayarlama düğmesi
@ (ışık yoğunluğunu ayarlamak için çevirin)
2 ALARM düğmesi
3 RADIO (Radyo) düğmesi
4 QUICK CHECK (Hızlı Kontrol) düğmesi
5 Döner ses seviyesi kontrol düğmesi
$ (ses seviyesini ayarlamak için çevirin)
H Ekran bölümü
1
% düğme
2 Zaman göstergesi
3
( düğme (saati ayarlamak için)
4
* düğme (alarm saatini ayarlamak için)
5 Haf alarm simgesi
6 Doğal orman sesi simgesi
7 Radyo simgesi
8
^ düğme
TÜRKÇE
9 Radyo frekansı göstergesi
10 Işık seciyesi göstergesi (ışık seviyesi ayarlanırken görünür)
11 Alarm saati göstergesi
12 Ses seviyesi göstergesi (ses seviyesi ayarlanırken görünür)
I Sıfırlama düğmesi
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere
saklayın.
Bu cihaz Sınıf II’ye uygun biçimde çift izolasyonludur (Şek. 2).
Tehlike
Su ve elektrik tehlikeli bir birleşimdir. Bu nedenle cihazı kesinlikle ıslak mekanlarda (örneğin
banyoda, duş veya havuz yakınında) kullanmayın.
Cihazın içine su girmesine veya üzerine su damlamasına engel olun (Şek. 3).

Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
Bu cihaz 230V şebeke gerilimine 50Hz şebeke frekansına uygundur.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, ziksel, motor ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar
da dahil) kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Güçlü bir lamba üzerinde biriken toz potansiyel yangın tehlikesi oluşturacağından, cihazın içindeki
tozu kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin. Daha fazla ayrıntı için bkz. ‘Temizlik ve Bakım’
bölümü.
Bu cihaz, sadece kapalı mekanlarda kullanım içindir (Şek. 4).
Dikkat
Cihazı düşürmeyin veya ağır darbelere maruz bırakmayın.
Cihazı her zaman sabit, kaygan olmayan ve yatay bir zemine yerleştirin.
Aşırı ısınmayı önlemek için etrafında en az 15cm, üzerinde ise en az 40cm boş alan olduğundan
emin olun. (Şek. 5)
Cihazı kesinlikle 10°C’nin altındaki veya 35°C’nin üstündeki oda sıcaklıklarında kullanmayın.
Cihazın alt ve üst kısımlarındaki havalandırma deliklerinin, kullanım süresince açık olduğundan
emin olun.
Cihazı temizlemeden veya kaldırmadan önce yaklaşık 15 dakika soğumasını bekleyin.
Lamba muhafazası hasar görmüşse, kırıksa veya yoksa, cihazı kullanmayın.
Ciddi bir depresyon yaşadıysanız veya yaşıyorsanız cihazı kullanmaya başlamadan önce
doktorunuza danışın.
Bu cihazı uyku sürenizi kısaltmak amacıyla kullanmayın. Bu cihazın amacı daha kolay uyanmanıza
yardımcı olmaktır. Uyku ihtiyacınızı azaltmaz.
Lambayı her zaman bir Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 lamba ile değiştirin.
Asla enerji tasarruu veya elektronik enerji tasarruu lambalar kullanmayın.
Cihazın açma/kapama düğmesi yoktur. Cihazı şebeke elektriğinden ayırmak için şini prizden
çekin.
Bu cihaz yalnızca evde ve otel gibi mekanlarda kullanım içindir.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TÜRKÇE124
Genel
Cihaz, otomatik aşırı ısınma korumasıyla donatılmıştır. Soğutma yetersizse (örn. havalandırmalar
kapalı olduğu için), cihaz otomatik olarak kapanır. Aşırı ısınma nedenini ortadan kaldırın, cihazın
şini çekin ve yaklaşık 20 dakika soğumasını bekleyin. Ardından, şini tekrar takarak cihazı açın.
Bu cihaz, uyanmak istediğiniz ışık yoğunluğu seviyesini ayarlayabilmenizi sağlar (bkz. ‘Cihazın
Kullanımı’ bölümündeki, ‘Işık yoğunluğu seviyesinin ayarlanması’ kısmı).
Sıklıkla çok erken veya baş ağrısıyla uyanıyorsanız, ışık seviyesini düşürün.
Yatak odanızı bir başkasıyla paylaşıyorsanız, bu kişi cihazdan uzakta olsa bile cihazın ışığından
dolayı uyanabilir. Bu durum, insanlar arasındaki ışığa duyarlılık farkının doğal bir sonucudur.
Uyanmakta tekrar zorluk çekmeye başlarsanız, bunun nedeni büyük olasılıkla, bir süre sonra
lambanın ışık çıkışındaki artıştır. Bu durumda, ışık seviyesini azaltabilir veya lamba
değiştirebilirsiniz.
Cihaz endüstriyel alanda ve/veya bir güç istasyonu yakınında kullanılıyorsa, bu şartlar altında lamba
yandıktan sonra sönüyor olabilir. Bu durumun, bir sonraki kullanımında cihazın güvenli çalışması
üzerinde olumsuz veya zararlı bir etkisi bulunmamaktadır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği
gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre
kullanımı güvenlidir.

Cihazıilkkezkullanmadanönce,lambayıyerinetakın.
Kurulum
1 İlkkullanımdanönce,cihazınarkatarafındakikapağıaçın(bkz.‘Değiştirme’bölümü)velambayı
duyatakın.
Not: Lamba, cihazın içindeki karton kutuda bulunmaktadır.
2 Cihazıbaşınızdan40-50cmuzağa,örneğinbirkomodinekoyun(Şek.6).
3 Fişiprizetakın.
Ekranüzerindekisaatyanıpsönmeyebaşlarvesaatinayarlanmasıgerektiğinigöstermekiçin,
altveüstkısımlardaokişaretleribelirir(Şek.7).
Not: Cihazın şini taktıktan sonra ekran aydınlanmazsa, cihazın alt kısmındaki sıfırlama düğmesine basın.

1 Saatiayarlamakiçin^ve%düğmelerinikullanın.
2 Saatidahahızlıileriveyagerialmakiçin,düğmeyidahauzunsürebasılıtutun.
Not: İlk saat ayarını yapmanızın ardından, saati tekrar ayarlayabilmek için ‘saati ayarla’ düğmesine
basmanız gerekir. Ekran üzerindeki saat yanıp sönmeye başlar ve saatin ayarlanabileceğini göstermek
için, alt ve üst kısımlarda ok işaretleri belirir.
3 Doğrusaatayarınıyaptığınızda,saationaylamakiçin‘saatiayarla’düğmesinebasın(Şek.8).
Ekrandakisaatinyanıpsönmesidururveokişaretlerikaybolur.
Not: Saati onaylamazsanız, 10 saniye sonra saat sabit görünür ve ok işaretleri kaybolur. Bu, saatin
ayarlandığını gösterir.
Cihaz, artık kullanıma hazırdır.
-
-
-
-
-
-
,
,
TÜRKÇE 125


Alarmı ayarladığınızda, ışık yoğunluğu seviyesini, çalmasını istediğiniz ses türünü ve ses seviyesini
seçersiniz. Alarm, ALARM düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanarken ayarlanır. Işık yoğunluğu,
ayarlanan alarm zamanından önceki 30 dakika boyunca yavaş yavaş artarak seçilen seviyeye gelir. Ses,
ayarlanan alarm zamanından sonraki 90 saniye boyunca yavaş yavaş artarak ayarlanan seviyeye gelir.

1 Alarmıayarlamakiçinalarmsaatidüğmesine(*)basın.(Şek.9)
Alarmsaatiyanıpsönmeyebaşlarvealtveüstkısımdaikiokişaretibelirir(Şek.10).
2 Alarmsaatini,örn.uyanmakistediğinizsaati,ayarlamakiçin%ve^düğmelerini
kullanın.(Şek.11)
3 Saatidahahızlıileriveyagerialmakiçin,düğmeyedahauzunbasın.
4 Alarmsaatinionaylamakiçinalarmsaatidüğmesine(*)tekrarbasın.(Şek.9)
Okişaretlerikaybolurvealarmsaatininyanıpsönmesidurur.
Not: Alarm saatini onaylamazsanız, 10 saniye sonra saatin yanıp sönmesi durur. Bu, alarm saatinin
ayarlandığı anlamına gelir.

1 ALARMdüğmesinebasın(Şek.12).
ALARMdüğmesininetrafındakiışıkhalkasıyanar(Şek.13).
İlksessimgesi(radyo),3saniyesüreyleyanarvesesduyulur.
2 Başkabiruyandırmasesiseçmekistiyorsanız,ALARMdüğmesinetekrarbasın.Kullanmak
istediğinizsesibulduğunuzda,ALARMdüğmesinetekrarbasmayın(Şek.12).
3saniyesonra,seçilensessimgesininyanıpsönmesiduraraksesinseçildiğinigösterir.
Alarmayarlanmıştırvesizalarmfonksiyonunukapatıncayakadarçalışmayadevameder.Alarmı
kapattığınızda,ekrandakisessimgesikaybolurveALARMdüğmesininetrafındakiışıkhalkası
söner.Ayrıcabkz.‘Alarmınaçılmasıvekapatılması’bölümü.
3 Sesseviyesiniayarlamakiçin,dönersesseviyesidüğmesini$çevirin.(Şek.14)
Ekranda
$belirir.(Şek.15)
4 Uyanmasaatindesesistemiyorsanız,seviyeyi0olarakayarlayın.

1 Işıkyoğunluğuseviyesiniayarlamakiçin,dönerışıkayarlamadüğmesini@kullanın.(Şek.16)
Ekranda
@belirir.
İpucu: Cihazı ilk defa kullanırken ışık yoğunluğunu 20’ye ayarlayın. Uyandığınız anda, döner ışık ayarlama
düğmesini
@ hafçe çevirerek, cihazın hangi ışık yoğunluğu seviyesine ulaştığını kontrol edin. Bunu
yaptığınızda, geçerli alarm ışığı yoğunluk seviyesi ekranda belirir. Ertesi gün için, alarm ışığı yoğunluk
seviyesini bu değere ayarlayın.
2 Uyanmasaatindeışığınyanmasınıistemiyorsanız,ışıkyoğunlukseviyesini0olarakayarlayın.

1 HızlandırılmışbiruyandırmaalarmtestibaşlatmakiçinQUICKCHECK(HızlıKontrol)
düğmesinebasın(Şek.17).
QUICKCHECKdüğmesininetrafındakiışıkhalkasıyanar(Şek.18).
Testinilk50saniyesiboyunca,ışıkyoğunluğununhızlaseçilenseviyeyearttığınıgörürsünüz.
Son40saniyeboyunca,seçilensesinkademeliolarakseçilenseviyeyearttığınıduyarsınız.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
TÜRKÇE126
2 TestidurdurmakiçinQUICKCHECKdüğmesinetekrarbasın(Şek.17).
QUICKCHECKdüğmesininetrafındakiışıkhalkasısöner.
Not: QUICK CHECK düğmesine tekrar basılana kadar cihaz, hızlandırılmış uyandırma alarmı testini
uygulamaya devam eder.

Alarm açıldığında, ALARM düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanar. Ayarlanan saatte, uyandırma sesi
çalınır ve lamba, seçilen ışık yoğunluğu seviyesine ulaşır.
1 Işığıveuyandırmasesinikapatmakiçin3düğmesinebasın.(Şek.19)
ALARMdüğmesininetrafındakiışıkhalkasıyanmayadevameder.Alarmfonksiyonuhala
etkindir;uyandırmaalarmı,ertesigünayarlanansaatteveayarlanansesveışıkyoğunluğuyla
çalacaktır(Şek.13).
2 Alarmçaldığındasesikapatmakistiyorsanız#düğmesinebasın.(Şek.20)
3 Alarmçaldığındalambayıkapatmakistiyorsanız@&düğmesinebasın.(Şek.21)
4 Alarmfonksiyonunutamamenkapatmakistiyorsanız,ekrandakisessimgesikaybolanave
ALARMdüğmesininetrafındakiışıkhalkasısönenekadar,ALARMdüğmesinebirveyabirkaç
kezbasın.
Erteleme
1 Alarmçaldığında,sesi9dakikasüreylekapatmakiçin(Erteleme/EkranParlaklıkKontrolü)
düğmesinebasın(Şek.22).
Lamba, seçilen yoğunluk seviyesinde yanmaya devam eder. 9 dakika sonra, uyandırma sesi otomatik
olarak tekrar çalınır.
2 IşığıkısmakiçinSNOOZE/SCREENBRIGHTNESSCONTROL(Erteleme/EkranParlaklık
Kontrolü)düğmesinedahauzunsürebasın.
Not: Bunu ancak bir kere yapabilirsiniz. Düğme, bırakıldıktan sonra tekrar SCREEN BRIGHTNESS
CONTROL (Ekran Parlaklık Kontrolü) düğmesi olarak çalışmaya devam eder.
Not: Erteleme fonksiyonunu, alarm çalmaya başladıktan sonraki 15 dakika boyunca kullanabilirsiniz. Bu
15 dakikalık süre sonunda düğme, SNOOZE (Erteleme) düğmesi olarak değil, sadece
SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Ekran Parlaklık Kontrolü) düğmesi olarak çalışır.

1 Dahayüksekveyadahadüşükbirışıkyoğunluğuseçmekiçin,dönerışıkayarlamadüğmesini@
çevirin.(Şek.16)
Işık, geri kalan uyandırma aşamasının boyunca seçilen yoğunlukta yanar.

1 EkranparlaklığınıayarlamakiçinSNOOZE/SCREENBRIGHTNESSCONTROL(Erteleme/
EkranParlaklıkKontrolü)düğmesinebasın(Şek.22).
Parlaklığı başka bir seviyeye ayarlamak için düğmeye tekrar basın. Üç seviye bulunmaktadır.
Not: Bu düğme, alarm çaldığında ve erteleme süresince ekran parlaklığını ayarlamak için kullanılamaz.
3
1 Alarm,ayarlananuyandırmasaatindeçaldığında,uyandırmaışığıvealarmınıkapatmakiçin3
düğmesinebasın.
Not: Alarm fonksiyonu etkin kalmaya ve alarm düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanmaya devam eder.
,
,
TÜRKÇE 127
2 Okumalambasınıve/veyaradyoyuaçtığınızda,okumalambasınıve/veyaradyoyukapatmakiçin
3düğmesinebasın.
3 düğmesine tekrar bastığınızda, sadece ışık yanar.
Not: Alarm fonksiyonu etkinken 3 düğmesine basmak, alarm ayarlarını etkilemez.

1 Lambayıaçmakveyakapamakiçin@&düğmesinebasın.(Şek.21)
2 Işıkyoğunluğuseviyesiniayarlamakiçin,dönerışıkayarlamadüğmesini@yukarıyaveyaaşağıya
doğruçevirin.(Şek.16)
Ekranüzerindekiışıkseviyesigöstergesi
@,ışıkyoğunluğuseviyesini(00-20)
gösterir.(Şek.23)
İpucu: Okuma için ışık yoğunluğunu 20 (maksimum seviye) değerine ayarlamanızı öneririz. Bu ışık seviyesi
yeterince güçlü değilse, başka bir lamba daha açın.
Not: Seçtiğiniz ışık yoğunluğu, otomatik olarak alarmın ışık yoğunluğu seviyesi olarak ayarlanır.
Gerekiyorsa,ışıkyoğunluğuseviyesinitekraruyandırmaseviyesineayarlamayıunutmayın!
Radyo
1 RadyoyuaçmakiçinRADIOdüğmesinebasın(Şek.24).
Düğmeninetrafındakiışıkhalkasıyanar(Şek.25).
2 Ensevdiğinizistasyonunfrekansınıseçmekiçin%ve^düğmelerinikullanın.(Şek.26)
FM istasyonları seçebilirsiniz.
Not: Radyo frekanslarını otomatik olarak taramak için, % veya ^ düğmesine basın ve yaklaşık 2 saniye
basılı tutun.
3 RadyoyukapatmakiçinRADIOdüğmesinebasın(Şek.24).
Elektrik kesintisi
Kısa bir elektrik kesintisinin ardından, alarmın ayarlanan saatte çalmasını garantilemek için, cihazda bir
yedek sistem bulunmaktadır. Bu sistem, değiştirilmesi gerekmeyen ve kendi kendine şarj olan bir pile
sahiptir. Sistem, saati birkaç dakika süreyle hafızada tutar.
Uzunbirelektrikkesintisininardından,ekrandahatalısaatgörünürvealarmsaati00.00’dır.
Doğrusaatayarını(bkz.‘Kullanımahazırlama’bölümü)vedoğrualarmsaatiayarını(bkz.
bölüm‘Cihazınkullanımı’)yapın(Şek.7).

1 Cihazbuişlemleredüzgünyanıtvermezse,şiduvarprizindençıkarınvetekrartakın.Buişe
yaramazsa,ekranıfabrikavarsayılanayarlarınasıfırlamakiçincihazınaltkısmındakisıfırlama
düğmesinebasın(Şek.27).

Cihazıtemizlemeyebaşlamadanöncemutlakaşiniprizdençekinve15dakikasüreylesoğumaya
bırakın.
Cihazıtemizlemekiçinovalamabezleri,benzinveyaasetongibiaşındırıcıtemizlikürünleriveya
zararvericisıvılarkullanmayın.
Güçlübirlambaüzerindebirikentozpotansiyelyangıntehlikesioluşturacağından,cihazıniçindeki
tozukurubirbezledüzenliolaraktemizleyin.
1 Cihazındıştarafınınemlibirbezletemizleyin.
,
,
,
TÜRKÇE128
2 Cihazıniçtarafınıkurubirbezletemizleyin.
Lambadeğiştirmekapağını,öncealtkısımdakiçentiğiiçeridoğru(1),ardındanbirazgüçle
yukarıdoğruiterek(2)açın(Şek.28).
Lambadeğiştirmekapağını,açılabildiğikadaraçın(Şek.29).
Cihazıniçinesugirmesineveyaüzerinesudamlamasınaengelolun(Şek.3).

Cihaz, lamba haricinde servis yapılabilir parça içermemektedir.
Lamba artık yanmadığında veya ışık çıkışı azaldığında değiştirilmelidir (ayrıca bkz. ‘Önemli’ bölümü).
Lambayı, bir Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 lamba ile değiştirmelisiniz. Sadece bu
lamba doğru ışık yoğunluğu sağlar.

1 Cihazıprizdençıkartın.
2 Cihazınsoğumasıiçinyaklaşık15dakikabekleyin.
3 Lambadeğiştirmekapağınıaçmakiçin,öncealtkısımdakiçentiğiiçeridoğru(1)itin,ardından
çokazkuvvetuygulayarakyukarıdoğrukaydırın(2)(Şek.28).
4 Lambadeğiştirmekapağını,açılabildiğikadaraçın(Şek.29).
5 Eskilambayıçevirerek(1)duydançıkarın(2)(Şek.30).
6 Duyayenibirlambatakın.
Çevre
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 31).
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr
adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi
ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz).
Ülkenizde Müşteri Hizmetleri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.

Uluslararası garanti lambayı kapsamaz.
Veriler
Anma gerilimi 230V
Anma frekansı 50Hz
Anma girişi 100W
Yalıtım sınıfı II
Su girişi IPX0
Çalışma koşulları Sıcaklık +10°C ile +35°C arasında
Bağıl nem %30 ile %90 arasında
,
,
,
-
TÜRKÇE 129
Depolama koşulları Sıcaklık -20°C ile +50°C arasında
Bağıl nem %30 ile %90 arasında
(yoğuşmasız)
Devre şemaları, parça listeleri ve diğer teknik açıklamalar istek üzerine sağlanır.
Bu cihaz ve diğer cihazlar arasında, elektromanyetik parazitlerin veya başka tür parazitlerin oluşumunu
engellemek için önlem alın.
Sorun giderme
Bu bölümde, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunlar özetlenmektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle
çözemiyorsanız, bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
Sorun Çözüm
Cihaz çalışmıyor Fiş prize doğru takılmamış olabilir. Fişi prize düzgün şekilde takın.
Elektrik arızası olabilir. Elektriğin çalışıp çalışmadığını, başka bir cihaz
bağlayarak kontrol edin.
Elektrik kablosu hasarlı olabilir. Eğer kablo hasarlı ise, tehlikeyi önlemek
için Philips yetkili servislerinde veya benzer ölçüde kaliye kişiler
tarafından değiştirilmelidir.
Cihaz aşırı ısınmış ve aşırı ısınma koruması cihazı kapatmış olabilir. Aşırı
ısınma nedenini (örn. bir veya daha fazla havalandırma deliğini engelleyen
bir havlu) ortadan kaldırın ve cihazın şini çekin. Yaklaşık 20 dakika
bekleyin ve şi tekrar prize takın.
Cihaz kullanım
sırasında ısınır.
Cihaz lambanın ışığıyla ısındığı için bu durum normaldir.
Farklı fonksiyonları
ayarlamaya çalışırken
cihaz yanıt vermiyor.
Cihazın alt kısmındaki Reset (Sıfırlama) düğmesine basın veya şi prizden
çekin tekrar takın. Cihaz, fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanır.
Alarm çaldığında ışık
yanmıyor.
Işık yoğunluğu seviyesini çok düşük bir ayara getirmiş olabilirsiniz. Döner
düğmeyi @ kullanarak ışık yoğunluğu seviyesini artırın.
ALARM düğmesine basarak alarm fonksiyonunu kapatmış olabilirsiniz.
Lamba arızalı olabilir. Lambayı değiştirin (bkz. ‘Değiştirme’ bölümü).
Lamba çalışmıyor. İlk kullanımdan önce lambayı takmamış olabilirsiniz. Lambayı yerine takın
(bkz. ‘Değiştirme’ bölümü)
Işık yoğunluğu seviyesini çok düşük bir ayara getirmiş olabilirsiniz. Döner
düğmeyi @ kullanarak ışık yoğunluğu seviyesini artırın.
Lamba arızalı olabilir. Lambayı değiştirin (bkz. ‘Değiştirme’ bölümü).
Lambayı kapattıktan
hemen donra tekrar
açamıyorum.
Lambanın kararması için 3 saniye beklemeniz gerekir. Bu süre boyunca, 3
düğmesi çalışmaz.
Alarm çaldığında bir
ses duymuyorum.
Ses seviyesini çok düşük bir ayara getirmiş olabilirsiniz. Döner düğmeyi $
kullanarak ses seviyesini artırın.
ALARM düğmesine basarak alarm fonksiyonunu kapatmış olabilirsiniz.
TÜRKÇE130
Sorun Çözüm
Alarm sesi olarak radyoyu seçtiyseniz, radyo arızalı olabilir. Radyonun
çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, alarmı kapattıktan sonra radyo
düğmesine basın. Çalışmazsa, ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri
Merkeziyle iletişim kurun.
Radyo çalışmıyor. Harici anten doğru konumlandırılmamış olabilir. Harici antenin konumunu
değiştirin.
Radyodan cızır
geliyor.
Yayın sinyali zayıf olabilir. Doğru sinyali arayın (bkz. ‘Cihazın kullanımı’
bölümü).
Alarm dün çaldı fakat
bugün çalmadı.
ALARM düğmesine basarak alarm fonksiyonunu kapatmış olabilirsiniz.
Alarmı ertesi gün için ayarlayın ve ertesi gün uyandırma alarmını, sesi ve
ışığı, 3 düğmesine basarak kapatın (bkz. ‘Cihazın kullanımı’ bölümü).
Ses ve/veya ışık seviyesini çok düşük bir ayara getirmiş olabilirsiniz. Daha
yüksek bir ses ve/veya ışık seviyesi ayarlayın.
Yedek sistemin kapasitesinden daha uzun süren bir elektrik kesintisi olmuş
olabilir. Uzun bir elektrik kesintisinin ardından, ekranda hatalı saat görünür
ve alarm saati 00.00’dır. Doğru saat ayarını (bkz. ‘Kullanıma hazırlama’
bölümü) ve doğru alarm saati ayarını (bkz. bölüm ‘Cihazın kullanımı’)
yapın.
Işık beni çok erken/çok
geç uyandırıyor.
Ayarladığınız ışık yoğunluğu seviyesi sizin için uygun olmayabilir. Çok erken
kalkıyorsanız daha düşük, çok geç kalkıyorsanız daha yüksek bir ışık
yoğunluğu seviyesi ayarlamayı deneyin. Işık yoğunluğu seviyesi 20 sizin için
yeterince yüksek değilse cihazı yatağa yaklaştırın.
Cihaz, baş seviyenizden daha aşağıda bulunduğu için çok geç uyanmış
olabilirsiniz. Cihaz yüksekliğinin, ışığın yatak, yorgan veya yastık tarafından
engellenmeyeceği bir seviyede olduğundan emin olun. Ayrıca cihazın çok
uzakta olmadığından emin olun.
SNOOZE (Erteleme)
düğmesi çalışmıyor.
Erteleme fonksiyonu, alarm çalmaya başladıktan sonraki 15 dakika
boyunca kullanılabilir. Bu 15 dakikalık süre sonunda düğme, SNOOZE
(Erteleme) düğmesi olarak değil, sadece SCREEN BRIGHTNESS
CONTROL (Ekran Parlaklık Kontrolü) düğmesi olarak çalışır.
TÜRKÇE 131
/

Bu kılavuz da uygundur