Roche ACCU-CHEK Inform II Kullanım kılavuzu

Marka
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Tip
Kullanım kılavuzu
Accu-Chek
®
Inform II
KAN ŞEKERI IZLEME SISTEMI
Kullanıcı Kılavuzu
v7 Eki
Kullanıcı Kılavuzu
v7 Değişiklikleri
2 0 9429298056 (01) 2021-05 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 7 Eki
Revizyon geçmişi
Belgenin amacı
Bu belge, yazılım versiyonu 04.04.00 için Kullanıcı Kılavuzu V7'de yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar içerir.
Bu ek, Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 7.0 için geçerlidir ve bu versiyonla birlikte kullanılmak
için hazırlanmıştır. Bu ek, tüm Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu versiyon 7.0'ın yerine geçmez.
© 2018-2021, Roche Diagnostics. Tüm hakları saklıdır.
Tüm grafikler dahil olmak üzere bu belgenin tüm içeriği Roche Diagnostics'e aittir. Bu belgenin hiçbir bölümü,
hiçbir formda veya hiçbir şekilde, herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik olarak, Roche Diagnostics'in
yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya alıntı yapılamaz. Bu kılavuz içinde bulunan tüm bilgilerin basım sırasında
doğru olmasının sağlanması için Roche Diagnostics mümkün olan her türlü çabayı göstermiştir. Bununla
birlikte, Roche Diagnostics devam eden ürün geliştirmenin bir parçası olarak haber vermeksizin herhangi bir
değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Bu belgeyle ilgili soru veya yorumları lütfen yerel Roche temsilcinize gönderin.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA ve COBAS Roche'un ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Kılavuz versiyonu Revizyon tarihi Değişiklikler
Versiyon 1.0 2021-02 Yazılım versiyonu 04.04 için Kullanıcı Kılavuzu
Versiyon 7.0'da yapılan bir değişiklik olarak Yeni
Belge; “Otomatik silme" bölümü güncellendi; bakımın
yeniden başlatılması hakkında bilgiler eklendi.
Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu versiyon 7.0'ı tümüyle okuduğunuzdan emin olun.
Wi-Fi CERTIFIED Logosu, Wi-Fi Alliance'ın sertifika markasıdır.
3
0 9429298056 (01) 2021-05 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 7 Eki
Belgenin amacı ........................................................................................................................................... 2
1 Kullanıcı Kılavuzu versiyon 7.0'da yapılan değişiklikler 5
Revize edilen bölümler ...................................................................................................................................... 5
9.3 Ölçüm cihazının takılması................................................................................................................ 5
Yerleşik ekranı - ölçüm cihazı durumu.............................................................................................. 5
10.6 Servis menüsü.................................................................................................................................... 6
Otomatik silme ............................................................................................................................................ 6
4
0 9429298056 (01) 2021-05 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 7 Eki
Bu sayfa istenerek boş bırakılmıştır.
Kullanıcı Kılavuzu versiyon 7.0'da yapılan değişiklikler
5
0 9429298056 (01) 2021-05 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 7 Eki
1 Kullanıcı Kılavuzu versiyon 7.0'da yapılan
değişiklikler
Revize edilen bölümler
9.3 Ölçüm cihazının takılması Aşağıdaki bilgiler 130. sayfaya eklenecektir:
Yerleşik ekranı - ölçüm cihazı
durumu
Takıldığında, ölçüm cihazında geçerli ölçüm cihazı duru-
muna göre farklı mesajlar gösterilecektir.
Aşağıdaki ekranlar, ölçüm cihazı bir Accu-Chek Inform II
Base Unit'e veya Accu-Chek Inform II Base Unit Light'a
takılı ve iletişim halinde olduğunda görüntülenir. Aynı
ekranlar, ölçüm cihazı verileri baz ünitesi veya kablosuz
bağlantı aracılığıyla aktarırken de görüntülenir.
Bu ekran, iletişim henüz etkinken, ancak ölçüm cihazı
alınan verileri işlemekle veya DMS'den gelen sonraki veri
mesajını beklemekle meşgulken görünür.
Yerleşik
Bağlanıyor...
12:48
17.03.20
Yerleşik
Veritabanı eşitleniyor...
12:48
17.03.20
Yerleşik
Aktarılıyor...
Aktarılacak 50 sonuç
12:48
17.03.20
Ölçüm cihazı takılıyken ve yeniden şarj edilirken, son
bakımın yeniden başlatılmasından bu yana geçen süre
düzenli olarak kontrol edilir. En az 24 saat sonra başka
bir bakım yeniden başlar. Bu yeniden başlatma sırasında,
depolanan verilerin bütünlüğü ve ölçüm modülünün
fonksiyonu kontrol edilir. Ek olarak sistem, bu kayıtlar
için yapılandırılmış saklama süresi dolduğundan, siline-
bilecek eski sonuçları arar.
Yerleşik
Meşgul...
12:48
17.03.20
6
0 9429298056 (01) 2021-05 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 7 Eki
10.6 Servis menüsü Aşağıdaki bilgiler 171. sayfada değiştirilecektir:
Otomatik silme
DMS ile bir saklama süresi yapılandırılmışsa, eski sonuçlar
aşağıdaki kriterleri karşılaması halinde otomatik olarak
silinir
1
:
Sonuç yapılandırılmış olan saklama süresinden
daha eskidir
Sonuç silme algoritması otomatik olarak ayarlan-
mıştır
Varsayılan konfigürasyon ("Sonucun indirilmesi
gerekli") etkinleştirilmiş ise, sonuç halihazırda
DMS'ye iletilmiş olmalıdır
Her testten önce ve/veya bakımın yeniden başlatılmasıyla
ölçüm cihazııldığında, bu sonuçlar otomatik olarak
silinir. Bakımın yeniden başlatılması ile ilgili daha fazla
bilgi almak için 130. sayfaya (bu ekte 5. sayfa) bakın.
1. Ertesi günün gece yarısından sonra.
Hasta verilerinin otomatik olarak silinmesi, ölçüm
cihazını üreticiye geri gönderirken veya başka bir tesise
verirken yeterli değildir. Bu amaçla ölçüm cihazında
saklanan tüm verileri manuel olarak sildiğinizden emin
olun.
7
Bu sayfa istenerek boş bırakılmıştır.
0 9429298056 (01) 2021-05 TR
c
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM,
ACCU-CHEK PERFORMA ve COBAS
Roche'un ticari markalarıdır.
M
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Almanya
www.roche.com
www.cobas.com
/