Siemens TQ505DF8/04 Further installation information

Tip
Further installation information

Bu kılavuz için de uygundur

es
Adaptador para recipiente de leche
Importante: el adaptador para el recipiente
de leche sólo puede conectarse si el sistema
de leche está montado correctamente en el
sistema de salida.
Por razones de higiene, el adaptador debe
limpiarse regularmente. Todas las piezas
también pueden meterse en el lavavajillas.
Importante: antes de ejecutar un programa
de servicio retirar el adaptador y conectar
el recipiente de leche suministrado con el
aparato.
da
Adapter til mælkebeholder
Vigtigt: Adapteren til mælkebeholderen
kan kun tilsluttes, når mælkesystemet er
monteret korrekt i udløbssystemet.
Af hygiejniske grunde skal adapteren
rengøres regelmæssigt. Alle dele tåler
maskinopvask.
Vigtigt: Hvis et serviceprogram
gennemføres, skal adapteren fjernes og den
mælkebeholder, som følger med apparatet,
tilsluttes.
pt
Adaptador para recipiente do leite
Importante: O adaptador para recipiente do
leite só pode ser conectado se o sistema de
leite se encontrar corretamente montado no
sistema de saída.
O adaptador tem de ser limpo regularmente
por razões higiénicas. Todas as peças podem
ser lavadas também na máquina de lavar loiça.
Importante: Para executar um programa de
manutenção, remova o adaptador e monte o
recipiente do leite fornecido juntamente com
o aparelho.
no
Adapter for melkebeholder
Viktig: Adaptereren for melkebeholder kan
kun kobles til når melkesystemet er korrekt
montert i utløpssystemet.
Av hygieniske årsaker må adapteren rengjøres
regelmessig. Alle delene til melkeskummeren
kan vaskes i oppvaskmaskin.
Viktig: Hvis det utføres et Service-
program, må adapteren fjernes og i stedet
melkebeholderen som fulgte med apparatet
tilkobles.
tr
Süt haznesi için adaptör
Önemli: Süt haznesi için adaptör, sadece
süt sistemi çıkış sistemine doğru monte
edildiğinde bağlanabilir.
Hijyenik nedenlerden dolayı adaptör düzenli
olarak temizlenmelidir. Tüm parçalar bulaşık
makinesine de konabilir.
Önemli: Bir servis programı uygulandığında,
adaptörü çıkarın ve cihaz ile birlikte verilen
süt haznesine bağlayın.
sv
Adapter för mjölkbehållare
Viktigt: Adaptern för mjölkbehållare går bara
att ansluta om mjölksystemet har monterats
rätt i utloppssystemet.
Av hygienskäl måste du rengöra adaptern
regelbundet. Alla delar går också att
maskindiska.
Viktigt: När ett serviceprogram har körts
måste du ta loss adaptern och ansluta den
mjölkbehållare som följer med apparaten.
kk
Сүт контейнері үшін адаптер
Маңызды: сүт контейнерінің адаптері
тек сүт жүйесі төгу жүйесінде дұрыс
орнатылғанда ғана қосу мүмкін.
Гигиеналық себептерден адаптерді жүйелік
ретте тазалау керек. Барлық бөліктерін
ыдыс жуғыш машинаға салу мүмкін.
Маңызды: егер сервистік бағдарлама
орындалса, адаптерді алып құрылғы
қасындағы сүт контейнерін қосыңыз.
Maitoastian adapteri
Tärkeää: Maitoastian adapteri voidaan
kytkeä vain, jos maitojärjestelmä on
asennettu oikein annostelujärjestelmään.
Adapteri on hygieenisistä syistä
puhdistettava säännöllisesti. Kaikki osat
voidaan pestä myös astianpesukoneessa.
Tärkeää: Jos suoritat huolto-ohjelman,
poista adapteri ja kytke laitteeseen sen
mukana toimitettu maitoastia.
  

ar
          :
.   
 
 
 
.         
.     
 
          :
.    
CLICK
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
3
2
4
3
5 6
2
*8001202581*
(000805) 8001202581
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Siemens TQ505DF8/04 Further installation information

Tip
Further installation information
Bu kılavuz için de uygundur