Xavax Picta Kullanım kılavuzu

Kategori
Kişisel ölçekler
Tip
Kullanım kılavuzu
41
T Kullanma kılavuzu
İçindekiler
Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklanması .....41
Paketin içindekiler .............................................41
Güvenlik uyarıları ...............................................41
Kumanda ve gösterge elemanları .......................42
Devreye alma .....................................................42
Çalışma..............................................................42
Bakım ve temizlik ...............................................42
Garanti reddi .....................................................42
Servis ve destek .................................................42
Teknik bilgiler ....................................................43
Bir Xavax ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz!
Biraz zaman ayırın ve önce aşağıda verilen
talimatları ve bilgileri tamamen okuyun. Daha sonra
da bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak üzere
emin bir yerde saklayın
1.
Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklanması
Uyarı
Güvenlik uyarılarını işaretlemek veya özellikle
tehlikeli durumlara dikkat çekmek için
kullanılır.
Uyarı
Ek bilgileri veya önemli uyarıları işaretlemek
için kullanılır
Elektrik şoku tehlikesi
Bu sembol üründeki yalıtılmamış parçalara
temas etme tehlikesine işaret etmektedir.
Bu parçalar bir elektrik çoku tehlikesi
oluşturabilecek yükseklikte tehlikeli gerilimler
taşıyor olabilir.
2. Paketin içindekiler
Tasarımlı tartı „Picta”
1 fotoğraf yeri
1 düğme pil CR2032
Atık toplama bilgi föyü
bu kullanma kılavuzu
3. Güvenlik uyarıları
Bu ürün ticari olmayan özel evsel kullanım için
öngörülmüştür.
Cihazı pisliklere, neme ve aşırı ısınmaya karşı
koruyunuz ve sadece kuru mekanlarda kullanınız.
Ürünü yere düşürmeyin ve çok aşırı sarsıntılara
maruz bırakmayın.
Bu ürünü teknik bilgilerde verilen kapasite
sınırları dışında kullanmayın.
Ürünün içini açmayın ve hasarlı ürünleri
çalıştırmayın.
Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun,
boğulma tehlikesi mevcuttur.
Ambalaj malzemelerini yerel olarak geçerli
talimatlara uygun olarak atık toplamaya veriniz.
Cihazda herhangi bir değişiklik yapmayınız. Aksi
takdirde her türlü garanti hakkı kaybolur
Uyarı -Piller
Pilleri yerleştirirken kutuplarının (+ ve -
işaretleri) doğru
olmasına mutlaka dikkat edin. Dikkat
edilmediğinde pil akabilir veya patlayabilir
Pilleri kısa devre yapmayın.
Pilleri şarj etmeyin.
Pilleri ateşe atmayın.
Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde
saklayın
Çocukların denetim altında olmadan pil
değiştirmelerine izin vermeyin.
Uzun süre kullanılmayan ürünlerdeki pilleri çıkartın
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 41 21.10.13 10:43
43
9. Bakım ve temizlik
Bu cihazı sadece lifsiz, hafif nemli bir bez ile silin
ve agresif temizleyiciler kullanmayın. Tartının
içine su girmemesine dikkat edin.
10. Garanti reddi
Hama GmbH & Co. KG şirketi yanlış kurulum,
montaj ve ürünün amacına uygun olarak
kullanılmaması durumunda veya kullanım kılavuzu
ve/veya güvenlik uyarılarına uyulmaması sonucu
oluşan hasarlardan sorumluluk kabul etmez ve bu
durumda garanti hakkı kaybolur.
11. Servis ve destek
Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen
HAMA ürün danışmanlığına başvurunuz.
Hotline: +49 9091 502-115 (Alm/İng)
Diğer destek bilgileri için, bkz.: www.xavax.eu
12. Teknik bilgiler
Yüksek hassasiyetli sensör tekniği sayesinde yüksek
tartı hassasiyeti ve tam bir ağırlık kontrolü
Maks. ağırlık 150 kg
Ölçek 100 g
Birim
Kilogramm (kg),
Pfund (lb) ve Stone
(st:lb)
Zayıf pilde ve fazla yüklenmede de
gösterir
Otomatik kapatma
Fonksiyon tuşları: UNIT (arka yüzünde)
Saat göstergesi
Entegre edilmiş resim çerçevesi
Güç kaynağı
1 düğme pil, tip
CR2032
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 43 21.10.13 10:43
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Xavax Picta Kullanım kılavuzu

Kategori
Kişisel ölçekler
Tip
Kullanım kılavuzu