Blooma Mokau Assembly Instructions

Tip
Assembly Instructions
V10418
EAN: 3663602713265
MOKAU
Tongue & Groove
wooden shed
Abri de jardin
Domek narzędziowy
drewniany
Nut-Feder-
Holzschuppen
Деревянный хозяйственный
блок из шпунтованной доски
Magazie de lemn cu
lambă şi cu uluc
Caseta de jardín
de madera
Abrigo de jardim em madeira T&G Ahşap kulübe
Güvenlik
R
Kulübeyi inşa etmek için kullanılan aletler konusunda
dikkatli olun.
R Çocukları ve hayvanları montaj alanından uzak tutun.
R Kulübenin bazı parçaları sivri kenarlara sahiptir ve
hasara sebep olabilir. Kişisel koruyucu donanım
(gözlük, çalışma eldiveni ve uzun kollu giysi)
kullandığınızdan emin olun.
R Elektrikli aletleri kullanırken gözlerinizi korumak için
koruyucu gözlük takın. Herhangi bir elektrik çarpması
riskini önlemek için elektrikli aletlerin tam olarak
kapatıldığından emin olun.
R Merdiven kullanırken zeminde sabit bir şekilde
durduğundan emin olun. Ağırlığınızı çatıya veya
kulübenin herhangi bir diğer parçasının üzerine asla
tam olarak vermeyin.
R Kulübeyi, çalışma alanı tehlikeli hale gelebileceği için
kuvvetli rüzgarlı havalarda monte etmeyi denemeyin.
R Çatı üzerinde çalışırken dikkatli olun ve uygun güvenlik
donanımı kullanın.
R Orijinal durumlarını korumaları için kulübe parçalarının
üzerine herhangi bir şey yerleştirmediğinizden emin
olun.
R Yakıtların ve aşındırıcı maddelerin kapaklı kaplarda
muhafaza edilmesi gerekir.
R Kulübeyi temele uygun bir şekilde sabitleyerek güçlü
rüzgarlardan koruyun.
Temeller
R Kulübenizin kurulumunu yapmadan önce yerel
planlama yönetmeliklerini kontrol edin.
R Uygun bir konum seçin ve kulübenin çevresinde
çalışabileceğiniz kadar alan oluşturun.
R Kulübenin montajına başlamadan önce iyi bir taban
temelinizin olduğundan emin olun.
R Kulübe, sert ve düz bir temel üzerine inşa edilmelidir.
Uygun bir taban için demirli beton veya büyük beton
levhalar kullanmanızı öneririz.
R Demirli beton temeli için taşlardan/çakıl taşlarından
oluşan bir ilk katman hazırlayın. Temel en az 10 cm
kalınlığında olmalıdır. Çimentonuzu en az 48 saat
kurumaya bırakın.
R Temelin eşitlenmiş olduğundan ve donmayı önlemek
üzere su tahliyesine imkan tanıdığından emin olun.
R Zemin donma riski oluşturuyorsa temeller donma
noktasının altında olmalıdır. Aksi takdirde donmanın
yapıyı etkilemesini durdurmak için bir yalıtım levhası
monte etmeniz gerekir.
R Tornavida tork sınırınızı, ahşaba zarar vermeyecek
şekilde ayarlayın.
R Temele mükemmel şekilde oturduğundan emin olmak
için her bir kulübe boyutunu kontrol edin.
R Nemin duvarlardan yükselmesini önlemek için lütfen
daima levhadaki ilk kalası düzgün bir bant kullanarak
yalıtın (bahçe kulübeleriyle birlikte temin edilmez).
R Başarılı bir inşa için temellerin düzgün şekilde
yerleştirilmesi önemlidir. Temellerin mükemmel
şekilde düzgün olması gerekir. Temeller ve yapı yatay
kalmalıdır. İnşa sonrasında dahi ahşap yapı, doğal
şekilde genleşip büzüşebilmelidir.
R UYARI: Kulübe tek seferde inşa edilmeyecekse
kulübeyi iç mekanda veya korumalı bir alanda
muhafaza etmenizi tavsiye ederiz. Bu durumda
ürünü ambalajından çıkarmayın. Nem ile herhangi bir
şekilde temas etmesini önlemek için doğrudan zemine
yerleştirilmemelidir. Depolama alanının düz olması
önemlidir. Aksi takdirde ahşap kirişler eğrilebilir
Garanti süresi ve şartları
Blooma’da yüksek kaliteli malzemeleri seçmemizin yanı
sıra şık ve dayanıklı ürünler tasarlamamıza yardımcı olan
üretim tekniklerini kullanmaya önem veriyoruz.
Bu nedenle üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti (Çatının
garanti süresi 2 yıldır) sağlarız.
Bu ürün, normal ve profesyonel olmayan evsel
kullanım için satın alım tarihinden itibaren 5 yıl garanti
kapsamındadır. Garanti, sadece ş veya fatura ibraz
edildiği takdirde geçerlidir. Satın alım kanıtınızı güvenli bir
yerde muhafaza edin.
Garanti, ürünün kullanım amacına göre kullanılması ile
kullanım kılavuzundaki iyi uygulamaya ve bilgilere uygun
olarak montaj ve bakım işlemine tabi tutulması şartıyla
ürün arızalarını ve arızalı çalışmaları kapsamaktadır.
Bu ürün, ileri bir tarihte zarar görmeden sökülebilecek
şekilde monte edilmelidir.
İşbu akdi garanti, parçaların doğal yıpranmasından,
kötü hava şartlarından, su baskınlarından, ısı
salınımlarından ve donmadan kaynaklı arızaları ve hasarı,
su kalitesinden (sertlik, zararlılık, korozyon vb.), suyla
veya başka yollarla taşınan yabancı cisimlerin (kum,
dolgular vb.) bulunmasından veya odanın yeterince
havalandırılmamasından kaynaklı hasarları ve kötü
kullanım, yanlış kullanım, ihmal, kaza veya kusurlu olan
ya da kullanım kılavuzundaki iyi uygulamaya veya bilgilere
uygun olarak yapılmayan bakım işleminden kaynaklı
hasarları kapsamamaktadır.
Ayrıca şu hususlar da garanti kapsamında değildir:
Aksesuarların ve/veya orijinal olmayan ekipman üreticisi
ürünlerinin ya da yanlış yedek parçaların kullanılması,
sökme veya ürün modikasyonu sonucunda oluşan zararlı
sonuçlar.
Garanti, sadece kusurlu olduğu kabul edilen parçalarla
sınırlıdır. Garanti, hiçbir suretle ek masraar (seyahat,
işçilik) ile doğrudan ve dolaylı zararı kapsamaz.
Garanti ambalajın açılması, montaj, ürünün taşınması
sırasında veya montajdan sonra duşakabinin temperli cam
panellerinde meydana gelen kırık ve çatlakları kapsamaz.
Ithalatçı Firma:
KOÇTAȘ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ș.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr
Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için
aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve Koçtaş Genel
Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50
ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ DAHA SONRA
KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN.
V10418
EAN: 3663602713265
MOKAU
Tongue & Groove
wooden shed
Abri de jardin
Domek narzędziowy
drewniany
Nut-Feder-
Holzschuppen
Деревянный хозяйственный
блок из шпунтованной доски
Magazie de lemn cu
lambă şi cu uluc
Caseta de jardín
de madera
Abrigo de jardim em madeira T&G Ahşap kulübe
1 2
IMPORTANT - Please
read carefully the
separate safety guide
before use.
IMPORTANT - Lire
attentivement le guide
de sécurité séparé
avant utilisation.
WAŻNE - Przed
użyciem proszę
dokładnie zapoznać
się z instrukcją
bezpieczeństwa.
WICHTIG - Lesen
Sie vor Gebrauch
die separaten
Sicherheitshinweise.
BAЖHO - Пожалуйста,
внимательно прочитайте
отдельное руководство
по технике безопасности
перед использованием.
IMPORTANT - Vă
rugăm să citiţi cu
atenţie ghidul de
siguranţă separat
înainte de utilizare.
IMPORTANTE - Lea
atentamente la guía de
seguridad adjuntada
antes de utilizar el
producto.
IMPORTANTE - Leia
atentamente o guía de
segurança anexada
antes de usar.
ÖNEMLI -
Kullanmadan önce
emniyet kurallarını
lütfen dikkatle
okuyun.
x
?
[006] x 28
19 x 114 x 478 mm
[007] x 2
19 x 57 x 1760 mm
[008] x 2
19 x 114 x 1760 mm
[005] x 1
19 x 114 x 1760 mm
[001] x 43 + 1
19 x 114 x 1760 mm
[W1-1] x 1
287 x 1760 mm
[W2-1] x 1
287 x 1760 mm
[Sla1] x 1
45 x 16 x 730 mm
[UP1] x 1
55 x 55 x 1732 mm
[UP2] x 1
55 x 55 x 1732 mm
[WiB2] x 1
24 x 12 x 524 mm
4
Exploded view Vue explosée Rysunek złożeniowy
Explosionszeichnung Вид изнутри Vedere în spațiu
Vista detallada Visão detalhada Açık parça şeması
A
16°
002
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
005
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
17 mm
156 mm
18 mm
004
003
730 mm
1648 mm
1681 mm
2012 mm
381 mm 381 mm800 mm
1581 mm
19 mm 19 mm
80 mm
80 mm
990 mm
1760 mm
[PR1]
B
160 mm 160 mm
58mm
1562 mm
1581 mm
19 mm 19 mm
80 mm
80 mm
1760 mm
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
004
003
002
[PR1]
6
Foundation Fondation Fundament
Fundament Фундамент Fundația
Cimentación Fundação Temel
Level ground required Sol nivelé requis
Wymagane wyrównanie i
wypoziomowanie podłoża
Es wird ein nivellierter
Untergrund benötigt
Требуется выравнивание грунта Necesar teren plat
Es necesario un suelo nivelado É necessário um solo nivelado Düz bir zemin gereklidir
Preparing the concrete
foundation
Préparation de la fondation en
béton
Przygotowanie fundamentu z
betonu
Vorbereitung des
Betonfundaments
Подготовка бетонного
фундамента
Pregătirea fundației din beton
Preparación de la base de
hormigón
Preparação da fundação em
betão
Beton temelin hazırlanması
1600 mm
1600 mm
90°
>150 mm
A = B
B
A
10
06
07
[PR1] x 1
Laying on wooden oor (not included)
Pose sur plancher (non inclus)
Układanie na drewnianej podłodze (brak w zestawie)
Auslegen auf Holzfußböden (nicht im Lieferumfang
enthalten)
Укладка на деревянное напольное покрытие (не
входит в комплект)
Întinderea pe parchet din lemn (neinclus)
Suelo de madera (no incluido)
Colocação em pavimento de madeira (não incluído)
Ahşap zemine yerleştirilir (dahil değildir)
[QKR3_5x16ZNY] x 16
[QNP120x120Zn] x 2
[Sla1] x 1
[QKR3_5x16ZNY]
[
QNP120x120Zn]
[
Sla1]
38 mm
[QKR4_5x70ZN] x 4
*Ø2
*Ø3
[QKR4_5x70ZN]
[PR1]
**
**
22
Maintenance Maintenance Konserwacja
Wartung Обслуживание Întreținere
Mantenimiento Manutenção
Bakım
Bakım
Her kar yağışı sonrasında çatı üzerindeki karın temizlenmesini öneririz. 10 cm'den daha kalın kar tehlikeli olabilir!
Tüm parçaların doğru şekilde yerlerinde olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Çatı malzemesinin iyi durumda olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Düzenli olarak ürününüzün durumunu kontrol edin ve gerekli onarımları gerçekleştirin. Özellikle önemli ölçüde aşınmaya maruz kalan çatı
yapısını, kaplamayı, kapı ve çerçevenin alt kısımlarını, ahşap kirişlerin uçlarını ve diğer parçaları kontrol edin.
Kapıların ve pencerelerin işlevini kontrol edin. Ayrıca silikon yalıtım malzemelerinin, kapıların ve pencerelerin durumunu kontrol edin ve
gerekirse bunları değiştirin.
Çatıya yaslanmayın.
Mevsim başlangıcında ve sonunda tüm cıvata, vida vb. öğeleri kontrol edip sıkın. Kulübeniz yaz mevsiminde kuruduğunda ve kış
mevsiminde kabarma yaptığında bazı ahşap parçalar arasında boşluklar oluşabilir.
İşlem uygulansa dahi köşelerden, bağlardan, çatlaklardan ve parçaların ek yerlerinden nem girebilir. Gerekirse silikon uygulayın.
Ahşap işlemi
Kullanılan ahşap herhangi bir koruyucu işlem görmemiştir. Bu yüzden inşa ettikten hemen sonra bahçe kulübenize ağaç özünü lekeleyen
mantar ve köpüklenme önleyici koruyucu uygulamanızı öneririz. Kulübenizin inşa edilmesinden sonra iki kat koruyucu veya boya
uygulanmalıdır. Ahşabın durumunu düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse ahşaba yeniden işlem uygulayın. Üreticinin işlem talimatlarını
izleyin.
Kuru koşullar altında ve sıcaklık +5°C üzerindeyken daha iyi bir sonuç elde edilecektir. Kapıların ve pencerelerin her iki tarafına da işlem
uygulanmalıdır. Kulübenin iç tarafına, özellikle köşelere olmak üzere ağaç özünü lekeleyen mantar ve köpüklenme önleyici koruyucu
uygulanmalıdır. İç ve dış kısımlara uygulanan işlemler, üretici talimatları uyarınca düzenli olarak tekrarlanmalıdır. Daha fazla güneş alacağı
için Güneye bakan yan duvarın durumunu dikkatli bir şekilde izleyin.
İşlem yapılan ürünün, ayrılmış bağlantıların diğer tarafından akıp iz bırakabileceğini unutmayın.
Ahşap kirişlerin ve saçak plakalarının uçları, suyun girebileceği alanlardır. Bu alanlara, hava koşullarına en çok maruz kalan alanlar
oldukları için sıklıkla özel bakım uygulayın. Hava koşullarına benzer şekilde maruz kalan ve sık kullanılan diğer alanlara (saçak plakaları,
çatı şeritleri, küpeşteler) yılda en az bir kez işlem uygulanmalıdır.
Zemine, duvarlar ile aynı anda işlem uygulanmalıdır. Kulübe kullanılmadan önce zemine de işlem (ör. sır veya boya) uygulanmalıdır.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33

Blooma Mokau Assembly Instructions

Tip
Assembly Instructions

Diğer dillerde