Beta 1932B13 Kullanma talimatları

Marka
Beta
Kategori
Elektrikli aletler
Model
1932B13
Tip
Kullanma talimatları
Beta
1932B13
Manuale d'uso ed istruzioni
I
Operation manual and instructions
GB
Notice d'utilisation et instructions
F
Gebruikshandleiding
NL
Bedienungsanleitung
D
Manual de uso e instrucciones
E
Manual de uso e instruções
P
Bruksanvisning
S
Käyttöohjeet
SF
Brugsmanual
DK
Bruksveiledning
N
Használati kézikönyv és útmutató
H
Kullanım ve Talimat Kılavuzu
TR
Instrukcja obsługi i zalecenia
PL
Beta
TR
AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞİRKET TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ PNÖMATİK MATKAPLAR İÇİN
KULLANIM VE TALİMAT KILAVUZU:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18,
20845, Sovico (MB)
İTALYA
Dokümantasyonun aslı İTALYANCA dilinde düzenlenmiştir.
Güvenlik talimatla özenle muhafaza edin ve matkapla kullanan personele teslim edin.
KULLANIM ALANI
Pnömatik matkap kullam ala:
Ø 1,5 ÷ 13mm'lik takımlar ile delmek ve havşa açmak için kullanılır.
Matkabın, su ve havaya maruz açık mekânlarda da kullanılması mümkündür
ağıdaki işlemler yasaktır:
Diş açmak ve/veya kılavuz çekmek
Sıkıştırmak ve/veya çözmek
Potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran ortamlarda kullanım yasaktır
Yapışkanlı bant veya kelepçeler ile çalıştırma butonunu bloke etmek yasaktır
ÇALIŞMA MAHALLİNİN GÜVENLİĞİ
Makinenin kullanımı nedeni kaygan olabilen yüzeylere ve esnek hava borusuna takılma tehlikesine dikkat edin.
Yüksekte gerçekleştirilen işler için pnömatik aletin kullanımı esnasında, ekipmanın olası kazara düşmesi sonucunda çalışan diğer
kişilerin maruz kalabilecekleri riskleri ortadan kaldırmaya veya minimuma indirmeye yönelik tüm tedbirleri alın (örneğin çalışma
alanının ayrılması, uygun sinyal işaretleri, vb.).
Pnömatik aleti, toz veya buharı tutuşturacak kapasitede kıvılcımlar oluşabileceğinden, potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran
ortamlarda kullanmayın.
Pnömatik alet yalıtılmamış olduğundan gerilim altındaki donanımlar ile temastan kaçının ve gerilim altındaki elemanlar ile temas,
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Gizli besleme hatlarını algılamak amacıyla uygun arama donanımları kullanın veya yerel dağıtım şirketine başvurun. Elektrik
hatlarına temas, yangın ve elektrik çarpmalarının meydana gelmesine neden olabilir. Gaz hatları hasar gördüğünde, patlama
tehlikesi oluşur. Su boru hattı delindiğinde, ciddi maddi hasarlara neden olunur.
Pnömatik alet ile çalışılırken çocukların veya ziyaretçilerin çalışma mahalline yaklaşmasını önleyin. Diğer kişilerin mevcudiyeti,
pnömatik alet üzerindeki kontrolün kaybı ile sonuçlanabilen dikkat dağılmasına neden olur.
PNÖMATİK ALETLERİN GÜVENLİĞİ
Hava akışını asla kendinize veya diğer kişilere doğru yöneltmeyin. Basınçlı hava ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Bağlantı rakorlarını ve besleme boru hatlarını kontrol edin. Tüm gruplar, mafsallar ve esnek borular, basınç ve hava akışına ilişkin
teknik verilere uygun olarak monte edilmelidir. Çok düşük bir basınç, pnömatik aletin işlemesini riske atar; yüksek bir basınç, hasar
ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
Esnek boruları kıvırmaktan veya sıkıştırmaktan kaçının, solvent ve keskin köşelerin kullanımından kaçının. Boruları ısıdan, yağdan
ve döner parçalardan koruyun. Hasarlı bir esnek boruyu anında değiştirin. Kusurlu bir besleme boru hattı, basınçlı hava borusunun
kontrol dışı hareketlerine neden olabilir. Havalanan toz veya talaşlar, gözlerde yaralanmalara neden olabilir. Esnek borular için
kelepçelerin, daima iyice sabitlenmiş olduğundan emin olun.
PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN TALİMATLAR
Daima kendi hareketlerinize konsantre olmaya özen göstererek azami dikkat önemle tavsiye edilir. Yorgun olunması veya
uyuşturucu, alkollü içecek veya ilaç etkisi altında bulunulması halinde pnömatik aleti kullanmayın.
Daima aşağıdaki kişisel koruyucu donamla kullan:
Koruyucu gözlük;
Emniyet ayakkabısı;
Kulaklık;
Fiziksel etkenler için koruyucu eldiven.
Her an dengenizi koruyarak güvenli pozisyonda bulunmaya özen gösterin. Güvenli bir çalışma pozisyonu ve uygun bir beden
duruşu, beklenmedik durumlar halinde pnömatik aleti daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.
Bol giysiler giymeyin. Bilezik ve kolye takmayın. Saçları, giysileri ve eldivenleri hareketli kısımlardan uzak tutun. Bol giysiler, takılar
veya uzun saçlar hareketli kısımlara takılabilir.
Egzoz havasını doğrudan solumayın ve söz konusu havanın gözlere ulaşmasını önleyin. Pnömatik aletin egzoz havası, tehlikelere
neden olabilen su, yağ, metal partiküller ve kir içerebilir.
DİKKAT
PNÖMATİK ALETİ KULLANMADAN ÖNCE İŞBU KILAVUZUN TAMAMEN OKUNMASI ÖNEMLİDİR.
GÜVENLİK KURALLARINA VE İŞLETME TALİMATLARINA UYULMAMASI HALİNDE CİDDİ
KAZALAR MEYDANA GELEBİLİR.
PNÖMATİK ALETLERİN ÖZENLİ KULLANIMI
İşlemedeki parçayı bloke etmek ve desteklemek için kilitleme cihazları veya mengeneler kullanın. İşlemedeki parçayı bir eliniz ile
veya vücudunuz ile bloke edilmiş şekilde tutmayın; böyle yapıldığında güvenli işlem görmek artık mümkün değildir.
Pnömatik aleti aşırı yüke maruz bırakmayın. Sadece işlem için açıkça öngörülen pnömatik aleti kullanarak işlerinizi gerçekleştirin.
Daima makinenin bütünlüğünü kontrol edin. Çalıştırma/durdurma şalteri arızalı olan hiçbir pnömatik aleti kullanmayın. Tekrar
durdurulamayan veya çalıştırılamayan bir pnömatik alet tehlikeli olduğundan onarılmalıdır.
Cihaz üzerinde ayarlama işlemleri gerçekleştirmeden önce, aksesuarları değiştirmeden önce veya söz konusu cihaz
kullanılmadığında daima hava beslemesini kesin. Bu tedbir, pnömatik aletin kazara çalıştırılmasını önler.
Pnömatik aletleri kullanmadığınızda, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. İşbu talimatları okumamış kişilerin pnömatik
aleti kullanmasına izin vermeyin.
Aletin hareketli kısımlarının kusursuz şekilde işlediğinden, tutukluk yapmadığından ve söz konusu aletin işlemesini riske atacak
kırık veya hasarlı parçaların bulunmadığından emin olarak pnömatik aleti özenle kontrol edin. Pnömatik aleti kullanmadan önce
hasarlı parçaların onarımını yaptırın.
Kesme takımlarını daima keskin ve temiz tutun. Özel dikkat gösterilmiş, keskin uçlu kesme takımları daha az sıklıkla bloke olur ve
işletilmeleri daha kolaydır.
Pnömatik alet tadil edilmemelidir. Tadilatlar, güvenlik tedbirlerinin verimliliğini azaltabilir ve operatör için riskleri artırabilir.
Pnömatik aletin onarımında, sadece orijinal yedek parçalar kullanın ve onarımı sadece uzman personele yaptırın.
PNÖMATİK MATKAPLAR İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI
Tanıtım plakasının okunaklı olduğunu kontrol edin, gerekmesi halinde değiştirme için üreticiden bir tanıtım plakası temin edin.
İşlemedeki parçanın veya kesme takımının kırılması halinde, yüksek hızda parçalar fırlatılabilir.
Operatör ve bakım ile görevli personel, pnömatik aletin ağırlığını ve gücünü fiziksel açıdan yönetecek kapasitede olmalıdır.
Kesme takımının bloke olmasından veya kırılmasından kaynaklanan, pnömatik aletin beklenmedik hareketlerine hazırlıklı olmak
önemlidir. Pnömatik aleti daima sıkıca tutun ve vücudunuzu ve kollarınızı bu hareketleri dengelemeyi sağlayacak bir pozisyona
getirin. Bu tedbirler yaralanmaları önleyebilir.
Pnömatik alet, aşağıdaki durumlarda bloke olabilir:
Pnömatik alet aşırı yüklendiğinde.
Kesme takımı, işlemedeki parça içinde bloke olup kaldığında
Kesme takımı, işlemedeki malzemeyi tamamen geçtiğinde
Elinizi, mandrene veya kesme takımına asla yaklaştırmayın: Yaralanabilirsiniz.
Pnömatik matkabın rotasyon yönünün, kullanılan kesme takımına uygun olduğundan emin olun.
Hava beslemesinin kesilmesi veya azaltılmış çalışma basıncı halinde aleti kapatın. Çalışma basıncını kontrol edin ve optimal
çalışma basıncında yeniden çalıştırın.
Pnömatik alet kullanımında operatörün, çalışmaya ilişkin faaliyetleri gerçekleştirirken ellerde, kollarda, omuzlarda ve boyun
bölgesinde rahatsızlık hissetmesi mümkündür. Olumsuz pozisyonlardan kaçınarak rahat bir pozisyon alınması veya beden
duruşunun değiştirilmesi rahatsızlıkları ve yorulmayı önlemeye yardım edebilir.
Pnömatik aletin uzun süre boyunca işlemesi halinde dikkat gösterilmelidir: Söz konusu aletin parçası ve kesme takımı ısınabilir.
Koruyucu eldiven kullanın.
Toz ve dumandan kaynaklanan tehlikeler: İşlenen malzeme tipine göre, pnömatik aletin kullanımı esnasında oluşan duman, kişilerin
sağlığında hastalıklara neden olabilir. Solunum yolları için kullanılacak özel kişisel koruyucu donanım tipinin ve koruma seviyesinin
doğru tahsis edilmesini belirlemek için uygun bir ortam hijyeni incelemesi gerekir.
İşlenecek parça üzerinde pnömatik aletin kullanımı esnasında bazen maruz kalan personel için zararlı da olabilen gürültüler oluşur.
İşitme sistemi için kullanılacak özel kişisel koruyucu donanımın (kulaklık) doğru tahsis edilmesini belirlemek için uygun bir ses
ölçüm incelemesi gerekir.
Gerçekleştirilen özel incelemenin, pnömatik aletin kullanımı esnasında üretilen titreşimlere günlük maruziyetin ilgili ülkede geçerli
yönetmelik tarafından öngörülen limit etki değerini aşması ile sonuçlanması halinde, özel titreşim önleyici eldivenler kullanılmalıdır.
Parmaklardaki derinin uyuştuğunun veya beyaz olduğunun, karıncalandığının veya ağrıdığının farkına vardığınızda pnömatik alet
ile çalışmayı kesin, işverene haber verin ve bir doktora başvurun.
Ucu, işlemedeki parça üzerinde sektirmeyin: Bu işlem, titreşimlerin önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
Elin gerekli reaksiyon kuvvetlerini dikkate alarak, pnömatik aleti aşırı sıkı olmayan güvenli bir kavrama ile tutun.
Pnömatik aleti asla esnek borudan tutarak taşımayın.
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA ÖNGÖRÜLEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Aşağıdaki uyarılara uyulmaması fiziksel yaralanmalara ve/veya hastalıklara neden olabilir.
TEKNİK VERİLER
MANDREN KAPASİTESİ 1,5 ile 13 mm arası
MİL ÜZERİNE DİŞ AÇMA 1/2” 20 UNC
BOŞTA İŞLEME HIZI 400 devir/dk
GÜÇ 0,34 kW
HAVA BAĞLANTISI 1/4” GAZ Konik
MAKSİMUM BASINÇ 6,2 Bar
HAVA BORUSU MİNİMUM İÇ ÇAPI 10 mm
MAKSİMUM HAVA TÜKETİMİ 180 l/dk
AĞIRLIK 1,6 Kg
TOPLAM UZUNLUK 210 mm
SES BASINÇ SEVİYESİ 89 dB(A) (EN ISO 15744)
SES GÜÇ SEVİYESİ 101 dB(A) (EN ISO 15744)
TİTREŞİM SEVİYESİ < 2.5 m/s
2
(ISO 28927-2)
AÇIKLAMALAR
a: Yanal tutamak
b: Hava bağlantısı 1/4” GAZ
c: Mandren rotasyonu yön değiştirme kolu
d: Mandren çalıştırma butonu
e: Ön bilezik rotasyonu
f: Açar
g: Kapatır
h: Arka bilezik
i: Ön bilezik
l: Yağ ile yağlama
CİHAZLARIN MONTAJ TALİMATLARI
Yanal tutamağın monta
Yanal tutamağı, pnömatik aletin silindirik manşonu üzerine geçirin (resim 2), bundan sonra söz konusu tutamağı çevirerek bloke edin.
Yanal tutamak, mutlak surette pratik ve dengeli bir çalışma pozisyonu almayı sağlayacak şekilde ayarlanabilir.
Hava besleme bağlantısı
Pnömatik aletin optimal kullanımı için, aletin girişinde ölçülen 6,2 bar’lık maksimum basınca daima uyun. Pnömatik aleti, yoğuşma
içermeyen temiz hava ile besleyin (resim 2). Çok yüksek bir basınç veya besleme havasında nem mevcudiyeti, mekanik parçaların
kullanım ömrünü azaltır ve aletin hasar görmesine neden olabilir.
Değerlerin, geçerli yönetmelikler tarandan öngörülen limitleri aşma halinde ortam hijyeni incelemesinde/risk analizinde
kaılaşılmış değerlere göre diğer kişisel koruyucu donamlar kullalmar.
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA DAİMA KULAKLIK TAKIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA VEYA BAKIM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDE DAİMA
KORUYUCU GÖZLÜK TAKIN
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA FİZİKSEL ETKENLER İÇİN DAİMA KORUYUCU
ELDİVEN KULLANIN
DAİMA EMNİYET AYAKKABISI KULLANIN
EL-KOL SİSTEMİ TİTREŞİMLERE GÜNLÜK MARUZİYET SEVİYESİNE GÖRE ÖZEL İNCELEME
SONRASINDA, PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA TİTREŞİM ÖNLEYİCİ ELDİVEN
KULLANIN
FİZİKSEL ETKENLER İÇİN KORUYUCU MASKE KULLANIN
KULLANIM
Çaşrma / Durdurma
Pnömatik aleti çalıştırmak için, çalıştırma butonuna basın (resim 4) ve çalışma esnasında söz konusu butonu basın tutun. Buton
serbest bırakıldığında pnömatik alet nerdeyse anında durur.
Rotasyon yönünü öğrenecek şekilde, pnömatik aleti çalıştırmadan önce yön değiştirme kolunun pozisyonunu kontrol edin.
Rotasyon yönü aya
Pnömatik alet, saat yönüne ve saat yönü tersine rotasyon öngörür. Yön değiştirme kolu aracılığı ile rotasyon yönünü seçin (resim 4):
“ F FORWARD İLERİ saat yönüne - operatör yanından bakıldığında
“ R REVERSE GERİ saat yönü tersine - operatör yanından bakıldığında
Mandren
Kendinden kilitlemeli tip mandren: Mandrenin kapasitesi, Ø 1,5 ÷ 13 mm uçların takılmasını sağlayabilir (resim 5).
Ucun takılması için aşağıdaki şekilde işlem görün:
Mandrenin arka bileziğini el yordamıyla bloke edin;
Ön bileziği saat yönü tersine el yordamıyla çevirin, uç takılana kadar mandreni açın;
İstenen ucu takın;
Klik sesini duyana kadar, ön bileziği saat yönüne el yordamıyla çevirin. Bu noktada mandren otomatik olarak bloke olmuştur.
Ucu aşağıdaki şekilde değiştirin:
Mandrenin arka bileziğini el yordamıyla bloke edin;
Ön bileziği saat yönü tersine el yordamıyla çevirin, bu noktada uç mandrenden serbesttir;
Gerekmesi halinde istenen ucu takın ve yukarıda belirtildiği gibi işlem görün.
Kesme tamla takmalemleri veya ayarlamalar gerçekleştirmeden önce daima hava beslemesini kesin; bu tedbir, pnömatik aletin
kazara çaşlma önler.
Yağlama
Pnömatik aletin, dakikada iki damlaya ayarlanmış, filtre-hat mikro sis yağlayıcı grubuna bağlanması zorunludur “1919F1/4 ürünü tavsiye
edilir”. Bu durumda mekanik parçaların daha az aşınması ile yüksek performans elde edilir.
Hattın yağlama ile donatılmamış olması halinde, hava besleme deliği aracılığı ile pnömatik alete düzenli aralıklarla doğrudan ISO 32
yağ doldurmak gerekir (resim 6).
BAKIM
Bakım ve onarım müdahaleleri uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Söz konusu müdahaleler için Beta Utensili S.P.A. onarım
merkezine başvurabilirsiniz.
BERTARAF ETME
Pnömatik alet, aksesuarlar ve ambalajlar, bulunduğunuz ülkede geçerli kanunlar uyarınca bir atık toplama bertaraf etme merkezine
gönderilmelidir.
GARANTİ
Bu alet, Avrupa Birliği’nde hâlihazırda geçerli standartlar uyarınca üretilmiş ve test edilmiştir ve profesyonel kullanım için 12 ay veya
amatör kullanım için 24 ay garantilidir.
Takdirimize göre arızalı parçaların onarılması veya değiştirilmesi aracılığı ile malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan arızalar
onarılır.
Garanti süresi içinde bir veya birden fazla müdahalenin gerçekleştirilmesi, garantinin sona erme tarihini değiştirmez.
Aşınma, hatalı veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan arızalar ve darbe ve/veya düşmelerden kaynaklanan kırılmalar garanti
kapsamı dışındadır. Tadilatlar yapıldığında, pnömatik alet kurcalandığında veya sökülmüş olarak teknik servise gönderildiğinde garanti
sona erer.
Doğrudan ve/veya dolaylı, her türlü ve/veya doğalı eşyalara ve/veya kişilere gelen hasarlar kesinlikle hariçtir.
UYGUNLUK BEYANI
Tanımlanan ürünün, 2006/42/EC Makine Direktifi’nin tüm hükümlerine, ilişkin tadilatlara ve aşağıdaki standarda uygun olduğunu tam
sorumluluğumuz altında beyan ederiz:
EN ISO 11148-3
Teknik Doküman aşağıdaki adreste mevcuttur:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18 - 20845 Sovico (MB) - İTALYA
Sorumlunun adı ve unvanı
MASSIMO CICERI
(Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi)
BETA UTENSILI S.P.A. Tarih 01/01/2015
Via A. Volta 18
20845 Sovico (MB)
İTALYA
/