Beta 1931CD6 Kullanma talimatları

Marka
Beta
Kategori
Elektrikli aletler
Model
1931CD6
Tip
Kullanma talimatları
63
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞİRKET TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ PNÖMATİK MATKAPLAR İÇİN
KULLANIM VE TALİMAT KILAVUZU:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18,
20845, Sovico (MB)
İTALYA
Dokümantasyonun aslı İTALYANCA dilinde düzenlenmiştir.
Güvenlik talimatlarını özenle muhafaza edin ve matkapları kullanan personele teslim edin.
KULLANIM ALANI
Pnömatik matkap kullanım alanı:
• Delik delmek ve havşa açmak için kullanılır.
• Matkabın, su ve havaya maruz açık mekânlarda da kullanılması mümkündür.
Aşağıdaki işlemler yasaktır:
• Diş açmak ve/veya kılavuz çekmek.
• Sıkıştırmak ve/veya çözmek.
• Potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran ortamlarda kullanım yasaktır.
• Yapışkanlı bant veya kelepçeler ile çalıştırma butonunu bloke etmek yasaktır.
ÇALIŞMA MAHALLİNİN GÜVENLİĞİ
• Makinenin kullanımı nedeni kaygan olabilen yüzeylere ve esnek hava borusuna takılma tehlikesine dikkat edin.
• Yüksekte gerçekleştirilen işler için pnömatik aletin kullanımı esnasında, ekipmanın olası kazara düşmesi sonucunda çalışan
diğer kişilerin maruz kalabilecekleri riskleri ortadan kaldırmaya veya minimuma indirmeye yönelik tüm tedbirleri alın (örneğin
çalışma alanının ayrılması, uygun sinyal işaretleri, vb.).
Havalı aleti; toz, buhar veya gazları tutuşturacak kapasitede kıvılcımlar oluşabileceğinden, potansiyel patlayıcı atmosfer
bulunduran ortamlarda kullanmayın.
Gerilim altındaki donanımlar ile temastan kaçının: Havalı alet yalıtılmamıştır ve gerilim altındaki elemanlar ile temas
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Gizli besleme hatlarını algılamak amacıyla uygun arama donanımları kullanın veya yerel dağıtım şirketine başvurun.
Elektrik hatlarına temas, yangın ve elektrik çarpmalarının meydana gelmesine neden olabilir. Gaz hatları hasar
gördüğünde, patlama tehlikesi oluşur. Su boru hattı delindiğinde, ciddi maddi hasarlara neden olunur.
Pnömatik alet ile çalışılırken çocukların veya ziyaretçilerin çalışma mahalline yaklaşmasını önleyin. Diğer kişilerin
mevcudiyeti, pnömatik alet üzerindeki kontrolün kaybı ile sonuçlanabilen dikkat dağılmasına neden olur.
PNÖMATİK ALETLERİN GÜVENLİĞİ
• Hava akışını asla kendinize veya diğer kişilere doğru yöneltmeyin. Basınçlı hava ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Bağlantı rakorlarını ve besleme boru hatlarını kontrol edin. Tüm gruplar, mafsallar ve esnek borular, basınç ve hava akışına
ilişkin teknik verilere uygun olarak monte edilmelidir. Çok düşük bir basınç, pnömatik aletin işlemesini riske atar; yüksek bir
basınç, hasar ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
Esnek boruları kıvırmaktan veya sıkıştırmaktan kaçının, solvent ve keskin köşelerin kullanımından kaçının. Boruları ısıdan,
yağdan ve döner parçalardan koruyun. Hasarlı bir esnek boruyu anında değiştirin. Kusurlu bir besleme boru hattı, basınçlı
hava borusunun kontrol dışı hareketlerine neden olabilir. Havalanan toz veya talaşlar, gözlerde yaralanmalara neden olabilir.
Esnek borular için kelepçelerin, daima iyice sabitlenmiş olduğundan emin olun.
PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN TALİMATLAR
Daima kendi hareketlerinize konsantre olmaya özen göstererek azami dikkat önemle tavsiye edilir. Yorgun olunması veya
PNÖMATİK ALETİ KULLANMADAN ÖNCE İŞBU KILAVUZUN
TAMAMEN OKUNMASI ÖNEMLİDİR. GÜVENLİK KURALLARINA VE
İŞLETME TALİMATLARINA UYULMAMASI HALİNDE CİDDİ KAZALAR
MEYDANA GELEBİLİR.
DİKKAT
1931CD6.indd 63 31/10/17 10:40
64
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
uyuşturucu, alkollü içecek veya ilaç etkisi altında bulunulması halinde pnömatik aleti kullanmayın.
• Daima aşağıdaki kişisel koruyucu donanımları kullanın:
- Koruyucu gözlük
- Emniyet ayakkabısı
- Kulaklık
- Fiziksel etkenler için koruyucu eldiven
- El-kol sistemi için günlük titreşimlere maruziyet seviyesinin özel analizi sonrasında kullanılacak titreşim önleyici eldiven
- Çalışma ortamı/sanayi hijyeni araştırmalarından elde edilmiş olan değerlere bağlı olarak ziksel etkenler için koruyucu maske
• Her an dengenizi koruyarak güvenli pozisyonda bulunmaya özen gösterin. Güvenli bir çalışma pozisyonu ve uygun bir beden
duruşu, beklenmedik durumlar halinde pnömatik aleti daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.
Bol giysiler giymeyin. Bilezik ve kolye takmayın. Saçları, giysileri ve eldivenleri hareketli kısımlardan uzak tutun. Bol giysiler,
takılar veya uzun saçlar hareketli kısımlara takılabilir.
Egzoz havasını doğrudan solumayın ve söz konusu havanın gözlere ulaşmasını önleyin. Pnömatik aletin egzoz havası,
tehlikelere neden olabilen su, yağ, metal partiküller ve kir içerebilir.
PNÖMATİK ALETLERİN ÖZENLİ KULLANIMI
İşlemedeki parçayı bloke etmek ve desteklemek için kilitleme cihazları veya mengeneler kullanın. İşlemedeki parçayı bir eliniz
ile veya vücudunuz ile bloke edilmiş şekilde tutmayın; böyle yapıldığında güvenli işlem görmek artık mümkün değildir.
Havalı alet aşırı yüke maruz bırakılmamalıdır. İşlerinizi, havalı aleti sadece öngörülen durum için kullanarak gerçekleştirin.
Daima makinenin bütünlüğünü kontrol edin. Çalıştırma/durdurma şalteri arızalı olan hiçbir pnömatik aleti kullanmayın. Tekrar
durdurulamayan veya çalıştırılamayan bir pnömatik alet tehlikeli olduğundan onarılmalıdır.
Cihaz üzerinde ayarlama işlemleri gerçekleştirmeden önce, aksesuarları değiştirmeden önce veya söz konusu cihaz
kullanılmadığında daima hava beslemesini kesin. Bu tedbir, pnömatik aletin kazara çalıştırılmasını önler.
Pnömatik aletleri kullanmadığınızda, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. İşbu talimatları okumamış kişilerin
pnömatik aleti kullanmasına izin vermeyin.
Aletin hareketli kısımlarının kusursuz şekilde işlediğinden, tutukluk yapmadığından ve söz konusu aletin işlemesini riske atacak
kırık veya hasarlı parçaların bulunmadığından emin olarak pnömatik aleti özenle kontrol edin. Pnömatik aleti kullanmadan önce
hasarlı parçaların onarımını yaptırın.
Kesme takımlarını daima keskin ve temiz tutun. Özel dikkat gösterilmiş, keskin uçlu kesme takımları daha az sıklıkla bloke olur
ve işletilmeleri daha kolaydır.
Pnömatik alet tadil edilmemelidir. Tadilatlar, güvenlik tedbirlerinin verimliliğini azaltabilir ve operatör için riskleri artırabilir.
Pnömatik aletin onarımında, sadece orijinal yedek parçalar kullanın ve onarımı sadece uzman personele yaptırın.
PNÖMATİK MATKAPLAR İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI
Tanıtım plakasının okunaklı olduğunu kontrol edin, gerekmesi halinde değiştirme için üreticiden bir tanıtım plakası temin edin.
Kesme takımının veya işlemedeki parçanın kırılması durumunda, parçalar yüksek hızla fırlatılabilir.
Operatör ve bakım ile görevli personel, pnömatik aletin ağırlığını ve gücünü ziksel açıdan yönetecek kapasitede olmalıdır.
Kesme takımının bloke olmasından veya kırılmasından kaynaklanan, pnömatik aletin beklenmedik hareketlerine hazırlıklı olmak
önemlidir. Pnömatik aleti daima sıkıca tutun ve vücudunuzu ve kollarınızı bu hareketleri dengelemeyi sağlayacak bir pozisyona
getirin. Bu tedbirler yaralanmaları önleyebilir.
• Pnömatik alet, aşağıdaki durumlarda bloke olabilir:
- Pnömatik alet aşırı yüklendiğinde.
- Kesme takımı, işlemedeki parça içinde bloke olup kaldığında.
- Kesme takımı, işlemedeki malzemeyi tamamen geçtiğinde.
Elinizi, mandrene veya kesme takımına asla yaklaştırmayın: Yaralanabilirsiniz.
Pnömatik matkabın rotasyon yönünün, kullanılan kesme takımına uygun olduğundan emin olun.
1931CD6.indd 64 31/10/17 10:40
65
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
Hava beslemesinin kesilmesi veya azaltılmış çalışma basıncı halinde aleti kapatın. Çalışma basıncını kontrol edin ve optimal
çalışma basıncında yeniden çalıştırın.
Pnömatik alet kullanımında operatörün, çalışmaya ilişkin faaliyetleri gerçekleştirirken ellerde, kollarda, omuzlarda ve boyun
bölgesinde rahatsızlık hissetmesi mümkündür. Olumsuz pozisyonlardan kaçınarak rahat bir pozisyon alınması veya beden
duruşunun değiştirilmesi rahatsızlıkları ve yorulmayı önlemeye yardım edebilir.
Pnömatik aletin uzun süre boyunca işlemesi halinde dikkat gösterilmelidir: Söz konusu aletin parçası ve kesme takımı
ısınabilir. Koruyucu eldiven kullanın.
Toz ve dumandan kaynaklanan tehlikeler: İşlenen malzeme tipine göre, pnömatik aletin kullanımı esnasında oluşan duman,
kişilerin sağlığında hastalıklara neden olabilir. Solunum yolları için kullanılacak özel kişisel koruyucu donanım tipinin ve
koruma seviyesinin doğru tahsis edilmesini belirlemek için uygun bir ortam hijyeni incelemesi gerekir.
İşlenecek parça üzerinde pnömatik aletin kullanımı esnasında bazen maruz kalan personel için zararlı da olabilen gürültüler
oluşur. İşitme sistemi için kullanılacak özel kişisel koruyucu donanımın (kulaklık) doğru tahsis edilmesini belirlemek için
uygun bir ses ölçüm incelemesi gerekir.
Gerçekleştirilen özel incelemenin, pnömatik aletin kullanımı esnasında üretilen titreşimlere günlük maruziyetin ilgili ülkede
geçerli yönetmelik tarafından öngörülen limit etki değerini aşması ile sonuçlanması halinde, özel titreşim önleyici
eldivenler kullanılmalıdır.
Parmaklardaki derinin uyuştuğunun veya beyaz olduğunun, karıncalandığının veya ağrıdığının farkına vardığınızda pnömatik
alet ile çalışmayı kesin, işverene haber verin ve bir doktora başvurun.
Ucu, işlemedeki parça üzerinde sektirmeyin: Bu işlem, titreşimlerin önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
Elin gerekli reaksiyon kuvvetlerini dikkate alarak, pnömatik aleti aşırı sıkı olmayan güvenli bir kavrama ile tutun.
Pnömatik aleti asla esnek borudan tutarak taşımayın.
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA ÖNGÖRÜLEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Aşağıdaki uyarılara uyulmaması ziksel yaralanmalara ve/veya hastalıklara neden olabilir.
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA FİZİKSEL ETKENLER İÇİN DAİMA
KORUYUCU ELDİVEN KULLANIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA DAİMA KULAKLIK TAKIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA VEYA BAKIM İŞLEMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDE DAİMA KORUYUCU GÖZLÜK TAKIN
DAİMA EMNİYET AYAKKABISI KULLANIN
1931CD6.indd 65 31/10/17 10:40
66
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
AÇIKLAMALAR
a: Matkap çalıştırma butonu
b: Hava bağlantısı 1/4” GAS
c: Mandren rotasyonu yön değiştirme kolu
d: Ön bilezik
e: Arka bilezik
f: Mandren “Açma – kapama”
g: Yağ ile yağlama
Hava besleme bağlantısı
Pnömatik aletin optimal kullanımı için, aletin girişinde ölçülen 6,2 bar’lık maksimum basınca daima uyun. Pnömatik aleti, yoğuşma
içermeyen temiz hava ile besleyin (resim 2-b). Çok yüksek bir basınç veya besleme havasında nem mevcudiyeti, mekanik
parçaların kullanım ömrünü azaltır ve aletin hasar görmesine neden olabilir.
KULLANIM
Çalıştırma / Durdurma
Pnömatik aleti çalıştırmak için, çalıştırma butonuna basın (resim 2-a), ve çalışma esnasında söz konusu butonu basın tutun. Buton
serbest bırakıldığında, havalı alet 2 saniyeden daha az bir süre içinde durur.
Rotasyon yönünü öğrenecek şekilde, pnömatik aleti çalıştırmadan önce yön değiştirme kolunun pozisyonunu kontrol edin.
Rotasyon yönü ayarı
Pnömatik alet, saat yönüne ve saat yönü tersine rotasyon öngörür. Yön değiştirme kolu aracılığı ile rotasyon yönünü seçin (resim 3c-4c):
“ F ” FORWARD İLERİ saat yönüne - operatör yanından bakıldığında
“ R ” REVERSE GERİ saat yönü tersine - operatör yanından bakıldığında
EL-KOL SİSTEMİ TİTREŞİMLERE GÜNLÜK MARUZİYET SEVİYESİNE GÖRE ÖZEL
İNCELEME SONRASINDA, PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA TİTREŞİM
ÖNLEYİCİ ELDİVEN KULLANIN
ÇALIŞMA ORTAMI/SANAYİ HİJYENİ ARAŞTIRMASINDAN ELDE EDİLMİŞ OLAN
DEĞERLERE GÖRE FİZİKSEL ETKENLER İÇİN KORUYUCU MASKE KULLANINIZ
KORUYUCU KASK KULLANIN
Değerlerin, geçerli yönetmelikler tarafından öngörülen limitleri aşması halinde ortam hijyeni
incelemesinde/risk analizinde karşılaşılmış değerlere göre diğer kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
MANDREN KAPASİTESİ
MİL ÜZERİNE DİŞ AÇMA
BOŞTA İŞLEME HIZI
GÜÇ
HAVA BAĞLANTISI
MAKSİMUM BASINÇ
HAVA BORUSU MİNİMUM İÇ ÇAPI
MAKSİMUM HAVA TÜKETİMİ
AĞIRLIK
TOPLAM UZUNLUK
GÜRÜLTÜ (ISO 15744)
SES GÜCÜ SEVİYESİ
SES BASINÇ SEVİYESİ
TİTREŞİM (ISO 28927)
TİTREŞİM SEVİYESİ
BELIRSIZLIK
1 ÷ 6 mm
3/8” 24 UNF
2600 rpm
0,23 kW
1/4” GAS Konik
6,2 bar
8 mm
130 l/min
0,6 kg
153 mm
LWA = 95 dB
LPA = 84 dB
0.4 m/s
2
K= 0.53 m/s
2
TEKNİK VERİLER
1931CD6.indd 66 31/10/17 10:40
67
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
Mandren
Mandren otomatik sıkmalı tiptir. Ucun takılması için aşağıdaki şekilde işlem görün:
• Mandrenin arka bileziğini el yordamıyla bloke edin (resim 5-e).
• Ön bileziği saat yönü tersine el yordamıyla çevirin (resim 5-d), uç takılana kadar mandreni açın.
• İstenen ucu takın.
• Ön bileziği, mandren bloke olana kadar el yordamıyla saat yönüne çeviriniz.
Ucu aşağıdaki şekilde değiştirin:
• Mandrenin arka bileziğini el yordamıyla bloke edin.
• Ön bileziği saat yönü tersine el yordamıyla çevirin, bu noktada uç mandrenden serbesttir.
• İstenen ucu takın, ön bileziği, mandren bloke olana kadar el yordamıyla saat yönüne çeviriniz.
Kesme takımları takma işlemleri veya ayarlamalar gerçekleştirmeden önce daima hava beslemesini kesin; bu tedbir,
pnömatik aletin kazara çalıştırılmasını önler.
Yağlama
Pnömatik aletin, dakikada iki damlaya ayarlanmış, ltre-hat mikro sis yağlayıcı grubuna bağlanması zorunludur (1919F1/4) ürünü
tavsiye edilir”. Bu durumda mekanik parçaların daha az aşınması ile yüksek performans elde edilir.
Hattın yağlama ile donatılmamış olması halinde, hava besleme deliği aracılığı ile pnömatik alete düzenli aralıklarla doğrudan ISO
32 yağ doldurmak gerekir (resim 6-g).
BAKIM
Bakım ve onarım müdahaleleri uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Söz konusu müdahaleler için Beta Utensili S.P.A.
onarım merkezine başvurabilirsiniz.
BERTARAF ETME
Pnömatik alet, aksesuarlar ve ambalajlar, bulunduğunuz ülkede geçerli kanunlar uyarınca bir atık toplama bertaraf etme merkezine
gönderilmelidir.
GARANTİ
Bu alet, Avrupa Birliği’nde hâlihazırda geçerli standartlar uyarınca üretilmiş ve test edilmiştir ve profesyonel kullanım için 12 ay
veya amatör kullanım için 24 ay garantilidir.
Takdirimize göre arızalı parçaların onarılması veya değiştirilmesi aracılığı ile malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan
arızalar onarılır.
Garanti süresi içinde bir veya birden fazla müdahalenin gerçekleştirilmesi, garantinin sona erme tarihini değiştirmez.
Aşınma, hatalı veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan arızalar ve darbe ve/veya düşmelerden kaynaklanan kırılmalar garanti
kapsamı dışındadır. Tadilatlar yapıldığında, pnömatik alet kurcalandığında veya sökülmüş olarak teknik servise gönderildiğinde
garanti sona erer.
Doğrudan ve/veya dolaylı, her türlü ve/veya doğalı eşyalara ve/veya kişilere gelen hasarlar kesinlikle hariçtir.
___________________________________________________________________________________________________
UYGUNLUK BEYANI
Tanımlanan ürünün, 2006/42/EC Makine Direkti’nin tüm hükümlerine, ilişkin tadilatlara ve aşağıdaki standarda uygun olduğunu
tam sorumluluğumuz altında beyan ederiz:
• EN ISO 11148-3
Teknik Doküman aşağıdaki adreste mevcuttur:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18
20845 Sovico (MB)
İTALYA
1931CD6.indd 67 31/10/17 10:40
/