ESAB COOL 2 Kullanım kılavuzu

Marka
ESAB
Model
COOL 2
Tip
Kullanım kılavuzu
Kullanma talimatı
0463 348 001 TR 20170302
Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx
COOL 2
İÇINDEKILER
0463 348 001 © ESAB AB 2017
1
GÜVENLİK..................................................................................................... 4
1.1 Sembollerin anlamı .................................................................................. 4
1.2 Güvenlik önlemleri ................................................................................... 4
2
GIRIŞ.............................................................................................................. 6
2.1 Donanım .................................................................................................... 6
3
TEKNIK VERILER ......................................................................................... 7
4
MONTAJ......................................................................................................... 8
4.1 Yerleştirme ................................................................................................ 8
4.2 Güç besleme voltajı.................................................................................. 8
4.3 Kaynak makinasının kurulması............................................................... 8
5
ÇALIŞMA ....................................................................................................... 9
5.1 Bağlantılar ve kontrol cihazları ............................................................... 9
5.2 Soğutma ünitesinin kullanımı.................................................................. 9
5.3 Su bağlantısı ............................................................................................. 9
5.4 Soğutucu basınç kontrolörü.................................................................... 9
6
BAKIM............................................................................................................ 10
6.1 Muayene ve temizlik................................................................................. 10
6.2 Soğutucu doldurulması ........................................................................... 10
7
ARIZA ARAMA .............................................................................................. 11
8
YEDEK PARÇA SIPARIŞI ............................................................................. 12
MONTAJ TALIMATLARI....................................................................................... 13
ELEKTRIK ŞEMASI.............................................................................................. 15
POMPA VERISI..................................................................................................... 16
SIPARIŞ NUMARALARI....................................................................................... 17
AKSESUARLAR................................................................................................... 18
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
1 GÜVENLİK
0463 348 001
- 4 -
© ESAB AB 2017
1 GÜVENLİK
1.1 Sembollerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara
veya can kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden
olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına
gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve anlayın;
tüm etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına ve Güvenlik
Veri Formlarına (SDS'ler) uyun.
1.2 Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1. Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
çalışmasına
acil durdurma yerlerine
fonksiyonuna
ilgili güvenlik önlemlerine
cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
2. Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
3. İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
amaca uygun
hava akımından etkilenmeyen
1 GÜVENLİK
0463 348 001
- 5 -
© ESAB AB 2017
4. Kişisel güvenlik ekipmanı:
Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi,
önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp,
bilezik, yüzük, vb., takmayın.
5. Genel önlemler:
Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme
sırasında önlemler alın.
ARIZA - arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNi KORUYUN!
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen ve aynı zamanda
yayılan bozukluklar nedeniyle, bu yerlerde A sınıfı
ekipmanın elektromanyetik uyumluluk sağlanmasında olası
güçlükler söz konusu olabilir.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak uygulanmasına
riayet edilerek, kullanım ömrünün sonuna gelen elektrikli
ve/veya elektronik cihazların geri dönüşüm tesisinde
bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB, çeşitli kaynak aksesuarları ve kişisel koruyucu ekipmanları satışa sunmaktadır.
Sipariş bilgileri için yerel ESAB bayinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret
edin.
2 GIRIŞ
0463 348 001
- 6 -
© ESAB AB 2017
2 GIRIŞ
Soğutma ünitesi COOL 2, MIG/MAG su soğutmalı kaynak şalumalarının soğutulması için
tasarlanmıştır.
Ürünün aksesuarlarını bu kılavuzun "AKSESUARLAR" bölümünde bulabilirsiniz.
2.1 Donanım
Montaj talimatı ve kullanma kılavuzu soğutma ünitesi ile birlikte teslim edilir.
3 TEKNIK VERILER
0463 348 001
- 7 -
© ESAB AB 2017
3 TEKNIK VERILER
COOL 2
Güç tuketimi 40 V AC / 2A, 50/60 Hz
Soğutma gücü 1 kW
Gürültü
(Rölanti konumundaki sabit ses basıncı)
< 70 dB(A)
Soğutucu ESAB hazır karışım soğutucu,
"AKSESUARLAR" bölümüne bakınız.
Soğutucu miktarı 4,5 l
Maksimum su akışı 1,8 l/min
Kaynak şaluması için maks basınç
kaldırma Q
maks
4.6 bar
Çalışma sıcaklığı -10° ile +40°C arası
Nakliye sıcaklığı -20° ile +55°C arası
Ölçüler (b × e × y) 680 × 330 × 230 mm
Ağırlık boş 15 kg
Koruma sınıfı IP23
Soğutma ünitesi 77°F (25°C) ortam sıcaklığında %60 görev çevriminde 500 A olarak
derecelendirilmiştir.
Koruma sınıfı
IP kodu koruma sınıfını, yani katı nesneler veya suyun nüfuzuna karşı koruma derecesini
belirtir.
IP23 ile işaretlenmiş cihaz ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
4 MONTAJ
0463 348 001
- 8 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAJ
Kurulum mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
DİKKAT!
Bu ürün endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. Ev ortamında bu ürün radyo
parazitine neden olabilir. Gerekli önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
4.1 Yerleştirme
Soğutma birimini, hava giriş ve çıkışları engellenmeyecek şekilde yerleştirin.
4.2 Güç besleme voltajı
Soğutma ünitesi güç kaynağından beslenir, bkz. "ÇALIŞTIRMA" bölümü.
4.3 Kaynak makinasının kurulması
Bu ürünün montaj talimatını bu kılavuzun
"MONTAJ TALİMATLARI" bölümünde
bulabilirsiniz.
5 ÇALIŞMA
0463 348 001
- 9 -
© ESAB AB 2017
5 ÇALIŞMA
Cihazın kullanımı için genel güvenlik düzenlemelerini bu kılavuzun "GÜVENLİK"
bölümünde bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu dikkatlice
okuyun!
5.1 Bağlantılar ve kontrol cihazları
1. On/Off anahtarı
2. Soğutucu doldurma
3. Min/maks soğutucu
4. Soğutma ünitesine giden soğutucu
(dönüş) için KIRMIZI bağlantı
5. Soğutma ünitesinden gelen soğutucu için
MA bağlantı
5.2 Soğutma ünitesinin kullanımı
DİKKAT!
Önemli! Pompanın aşırı hasar görmesini önlemek için hava soğutmalı MIG/TIG
kaynak şalumaları kullanıldığı veya MMA kaynağı yapıldığı zaman soğutma
ünitesini KAPATIN. Aksi takdirde pompa kapalı valfin tersine çalışır.
Kablo setinde hasarı önlemek için su soğutmalı bir MIG kaynak şaluması
kullanıldığı zaman soğutma ünitesini AÇIN.
5.3 Su bağlantısı
Problemsiz çalışma için, soğutma ünitesinden su soğutmalı MIG/MAG şalumasına yükseklik
maksimum 8.5 m. olmalıdır.
5.4 Soğutucu basınç kontrolörü
Pompa, kapalı bir basınç tahliye valfine sahiptir. Basınç çok yüksek olduğu zaman, valf yavaş
yavaş açılır. Bir hortum katlanmışsa, bu akışın başarısız olmasına veya durmasına neden
olabilir.
6 BAKIM
0463 348 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
6 BAKIM
NOT!
Düzenli bakım, emniyetli ve güvenilir bir çalışma için önemlidir.
DİKKAT!
Güvenlik levhalarını sadece yeterli elektrik bilgisine sahip kişiler (yetkili personel)
kaldırabilir.
DİKKAT!
Müşteri, garanti süresi içinde hata düzeltmek amacıyla ürün üzerinde herhangi bir
çalışma yaparsa, tedarikçinin tüm garanti taahhütleri uygulamasına son verilir.
6.1 Muayene ve temizlik
UYARI!
Temizlemeden önce şebeke beslemesi kesilmelidir.
Toz, zımpara, talaş, vs.
Soğutma ünitesi üzerinden hava akımı, soğutma elemanı içindeki, özellikle kirli çalışma
ortamlarında sıkışmış olan partikülleri taşır. Bu soğutma kapasitesinin düşmesine neden olur.
Bu nedenle, düzenli aralıklarla basınçlı hava kullanarak üflemeli temizleyin.
Soğutucu sistemi
Sistemde önerilen soğutucu kullanılmalıdır, aksi takdirde topaklar pompada, su
bağlantılarında veya elemanlarda tıkanmalar meydana getirebilir. Yıkama sadece kırmızı su
bağlantısı üzerinden yapılabilir. Tankı elle boşaltın, yani, tank doldurma deliği vasıtasıyla
boşaltın.
6.2 Soğutucu doldurulması
Sadece ESAB hazır karışım soğutucu kullanınız, "AKSESUARLAR" bölümüne bakınız.
Soğutucu doldurunuz. (Sıvı seviyesi, üst
işareti aşmamalıdır, fakat alt işaretinde
altında olmamalıdır.)
NOT!
Bir kaynak şaluması veya 5 metre uzunluğunda veya daha uzun soğutucu
hortumlar bağlanmışsa, soğutucu tepe noktaya kadar dolu olmalıdır. Tepe
noktaya kadar su seviyesini ayarladığınız zaman, soğutucu hortumların
bağlantısının ayrılması gerekmez.
DİKKAT!
Soğutucunun kimyasal atık olarak işlem görmesi gerekir.
7 ARIZA ARAMA
0463 348 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
7 ARIZA ARAMA
Yetkili bir servise göndermeden önce, aşağıda önerilen noktaları deneyin.
Arıza tipi Düzeltici işlem
Zayıf soğutma etkisi Basınçlı hava kullanarak soğutma
elemanını temizleyin.
Soğutucu seviyesini kontrol edin.
Soğutma ünitesinin üzerindeki On/Off
düğmesinin AÇIK konumda olduğunu
kontrol edin.
8 YEDEK PARÇA SIPARIŞI
0463 348 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
8 YEDEK PARÇA SIPARIŞI
DİKKAT!
Onarım ve elektrik işleri yetkili bir ESAB servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
Sadece ESAB orijinal yedek ve aşınma parçalarını kullanın.
COOL2 sistemi, IEC/EN60974-2 ve IEC/EN60974-10 Uluslararası ve Avrupa
standartlarına, CAN/CSA-E60974-1 sayılı Kanada standardına ve ANSI/IEC 60974-1 sayılı
ABD standardına göre tasarlanmış ve test edilmiştir. Bakım ve onarım işleminden sonra,
ürünün hala yukarıdaki standartlara uygun olmasını sağlamak işlemi yapan kişinin (lerin)
sorumluluğundadır.
Yedek parçalar ve aşınma parçaları en yakın ESAB bayisinden sipariş edilebilir; bu belgenin
arka kapağına bakın. Sipariş verirken, lütfen ürün tipini, seri numarasını, tanımı ve yedek
parça listesine uygun olarak yedek parça numarasını belirtin. Bu gönderiyi kolaylaştırır ve
doğru teslimatı güvenceye alır.
MONTAJ TALIMATLARI
0463 348 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
MONTAJ TALIMATLARI
MONTAJ TALIMATLARI
0463 348 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
ELEKTRIK ŞEMASI
0463 348 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
ELEKTRIK ŞEMASI
POMPA VERISI
0463 348 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
POMPA VERISI
SIPARIŞ NUMARALARI
0463 348 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
SIPARIŞ NUMARALARI
Ordering Number Denomination Type
0465 427 880 Cooling unit COOL 2
0459 839 092 Spare parts list COOL 2
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com.
AKSESUARLAR
0463 348 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
AKSESUARLAR
0465 720 002 ESAB ready mixed coolant (10 l /
2.64 gal)
Belirtilenden farklı bir soğutma sıvısı
kullanmak ekipmana zarar verebilir.
Böyle bir hasar gerçekleşirse ESAB'ın
tüm garanti taahhütleri geçersiz olur.
AKSESUARLAR
0463 348 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
www.esab.com
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
/