Blaupunkt THA 1250 PNP El kitabı

Marka
Blaupunkt
Kategori
soundbar hoparlörler
Model
THA 1250 PNP
Tip
El kitabı
31
THA 1250 PnP
Bass Boost
Με τη βοήθεια του ρυθμιστή Bass Boost στο τηλεχειρι-
στήριο μπορεί να ρυθμιστεί η απόδοση των μπάσων του
ενισχυτή. Το εύρος ρύθμισης φτάνει από 0 dB έως +12
dB (βλέπε εικ. 7).
Ο ρυθμιστής είναι ενεργοποιημένος μόνο με "LOW Pass,
ON".
Αναγνώριση ραδιοφώνου - Auto Remote
Κατά την σύνδεση με ένα καλώδιο PnP INPUT ενεργο-
ποιείται αυτόματα ο ενισχυτής (Auto Remote Funktion).
Δεν παρέχεται καλώδιο για σύνδεση Remote!
Ένδειξη λειτουργίας (POWER / PROTECTION)
Πράσινο φως:
Τελεστικός ενισχυτής ενεργοποιημένος, κανονική κατά-
σταση λειτουργίας.
Κόκκινο φως:
Ο τελεστικός ενισχυτής απενεργοποιήθηκε ηλεκτρονικά
επειδή υπάρχει βλάβη.
Ανακύκλωση και αποκομιδή
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε για την αποκο-
μιδή του προϊόντος τους συνήθεις τρόπους
ανακύκλωσης.
Επιφυλασσώμεθα του δικαιώματος αλλαγών χωρίς προ-
ειδοποίηση.
TÜRKÇE
Garanti
Avrupa Birliği dahilinde satın alınmış ürünlerimiz
için üretici garantisi sunmaktayız. Garanti şartlarını
www.blaupunkt.de adresinden çağırabilir veya doğrudan
aşağıdaki adresten talep edebilirsiniz:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Öneri:
Bir amplifi katörün performansı ancak kurulumu kadar
iyi olabilir. Doğru bir kurulum, Audio sisteminizin genel
performansını yükseltir. THA amplifi katör uzman bir kişi
tarafından monte edilmelidir. Eğer kurulumu kendiniz
yapmak isterseniz, bu montaj kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz ve montaj için kendinize yeteri kadar zaman
ayırınız.
Sağlık koruma konusu hakkında müsaadenizle son bir
şey daha:
Lütfen aracınızda müzik dinlerken, 100 dB üzerindeki ses
seviyelerinin geçici duyma bozukluklarına veya kalıcı
işitme kayıplarına yol açabileceğini unutmayınız. Mo-
dern yüksek performanslı sistemler ve yüksek kaliteli
hoparlör konfi gürasyonları ile 130 dB üzerinde bir ses
seviyesine erişilebilir.
Güvenlik uyarıları
Montaj ve bağlantılar süresince lütfen aşağı-
daki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.
- Akümülatör eksi kutbu ayrılmalıdır! Araç üreticisi-
nin güvenlik uyarılarına dikkat edilmelidir.
- Deliklerin açılması sırasında araç parçalarına hasar
vermemeye dikkat edilmelidir.
- Artı ve eksi kablonun enine kesiti 1,5 mm
2
(A.W.G.
16) ölçüsü altında olmamalıdır.
- Keskin kenarlı deliklerde kablo geçişleri kullanınız.
- Hatalı kurulumda elektronik araç sisteminde veya
araç radyosunda arızalar ortaya çıkabilir.
Takma ve bağlantı talimatları
Kaza güvenliği bakımından THA 1250 PnP professionell
sabitlenmelidir.
Montaj yerinin seçiminde amplifikatörün soğutması
için yeterince hava sirkülasyonu sağlayan kuru bir yer
seçilmelidir.
Montaj yüzeyi birlikte verilen vidaların takılması için
uygun olmalı ve sağlam bir tutuş sağlamalıdır.
Araç akümülatörü ve amplifi katör besleme kab-
losunu kısa devreden korumak için (bkz. Fig. 2a), am-
plifi katör besleme kablosu sigortaya bağlı olarak araç
akümülatöründen maksimum 30 cm uzaklıkta olmalıdır.
Amplifi katörün sigortası sadece amplifi katörün kendi-
sini korur, araç akümülatörünü korumaz.
2-4 Ω empedanslı hoparlör kullanınız (bkz. tablo veya
takma şekilleri). Maks. yüklenilebilirliğe (müzik gücü)
dikkat ediniz. Hoparlörü şasiye bağlamayınız, sadece
belirtilen terminali kullanınız.
Kullanım imkanları ve hoparlör bağlantısı:
Max Power
Max Power
RMS Power
RMS Power
1 x 500 Watt / 4 Ω
1 x 600 Watt / 2
1 x 250 Watt / 4 Ω
1 x 300 Watt / 2
Fig. 4
RMS Power, CEA-2006'ya uygun ( <%1 klirr/+14,4 V)
Frekans
karakteristiği
10 Hz - 30.000 Hz
Sinyal
mesafesi
> 95 dB @ RMS Power
Sinyal
mesafesi
> 78 dB @ 1 W/ 1 kHz
Distorsiyon
(RMS)
< %0,05
THA_1250_PnP_1_16.indd 31THA_1250_PnP_1_16.indd 31 31.07.2007 9:37:31 Uhr31.07.2007 9:37:31 Uhr
32
THA 1250 PnP
Stabilite
2 Ω
Giriş hassasiyeti
0,3 - 8 V
Giriş hassasiyeti
Direct AUX IN
0,3V
Düşük frekans
ltresi
(Low Pass)
50-250 Hz
Yüksek frekans fi l-
tresi
(High Pass)
10-250 Hz
Bass Boost
0 dB ile +12 dB arasında
Girişler
2 x cinch/RCA, altın
2 x HighLevel speaker PnP
Çıkışlar
2 x hoparlör, altın
2 x cinch/RCA, altın
2 x HighLevel speaker PnP
Boyutlar
G x Y x D (mm)
260 x 42 x 160
(10.3"x1.7"x6.3")
Artı / eksi bağlantı
- En az 1,5 mm
2
(A.W.G. 16)'lik bir kesit öneririz.
Araç adaptör kablosunda (7 607 622 ...) 12V
sürekli artı kablosu amplifi katör + kablosu ile
bağlı olmalıdır (bkz. Fig. 6).
- Piyasada satılan artı kablosunu akümülatöre döşe-
yiniz ve sigorta braketi üzerinden, akümülatörün
30 cm uzağına bağlayınız.
- Keskin kenarlı deliklerde kablo geçişleri kullanınız.
- Piyasada satılan eksi kablosunu arızasız bir şase nok-
tasına (gövde cıvatası, gövde sacı) vidalayınız (akümü-
latör eksi kutbuna değil).
- Şasi noktasının madeni parlak kontak yüzeyi kazıl-
malı ve grafi t yağı ile yağlanmalıdır.
Entegre edilmiş sigortalar (Fuse)
Amplifi katöre entegre edilmiş sigortalar (Fuse), hata duru-
munda çıkış kademelerini ve bütün elektrik sistemini korur.
Yedek sigorta kullanımında asla sigortalar köprülenmemeli
veya daha yüksek akımlı tipler ile değiştirilmemelidir.
Bağlantı örnekleri
Gerilim beslemesi bağlantısı .........................Fig. 2, 2a
Araç radyosu bağlantısı
Cinch çıkışlı ..................................................Fig. 3
Hoparlör bağlantıları .....................................Fig. 4, 4a
+12V
Amplifi katörün remote bağlantısını, devreye
alınabilir +12 V gerilim kaynağına bağlayınız.
Bu şekilde amplifi katör, radyo cihazının açma/kapama
şalteri üzerinden açılabilir ve kapatılabilir.
Not:
PnP-INPUT kablosu üzerinden bir bağlantıda açma
otomatik olarak gerçekleşir.
! Diğer bir özellik olarak artık Remote giriş/çıkış
otomatik olarak açıldıktan sonra +12V/200mA çıkış
gerilimi olarak kullanıma hazırdır.
Yüksek seviyeli bağlantılar (sadece PnP High-
Input kablosu üzerinden)
Amplifi katörün, ön kademe çıkışları olmayan radyo cihaz-
larının bağlanması için yüksek giriş seviyeli bağlantıları
(High- Input), vardır (Fig. 2a). Bu şekilde radyo cihazının
hoparlör cihazında doğrudan bağlantı mümkündür.
Level ayarlayıcı
Level ayarlayıcısı yardımı ile çıkış kademesinin giriş
hassasiyeti araç radyonuzun çıkış kademesine uyarla-
nabilir.
Ayar bölgesi 0,3 V ile 8 V arası için yeterlidir.
Bu konuda birkaç önemli açıklama daha:
Ayarlayıcının saat yönünde döndürülmesi ile amplifi ka-
törün giriş hassasiyeti ve bununla birlikte ses seviyesi
de artar. Ancak ses seviyesi ayarı söz konusu değildir;
öyleymiş gibi duyulsa da son konumda daha yüksek bir
amplifi katör performansı elde edilmez. Sistem sadece,
radyo cihazının ses seviyesi ayarlayıcısı tam olarak çev-
rilirse ses seviyesini arttırır.
Hoparlör bağlantıları
Her audio komponentinde olduğu gibi amplifi katör ve
hoparlörün doğru kutuplanması iyi bir bas çıkışı için
esansiyel anlamdadır. Bu yüzden bağlantılarda, amp-
lifi katörün pozitif (+) bağlantısı ile hoparlörün pozitif
(+) bağlantısı ile bağlı olmasına dikkat edilmelidir; aynı
durum negatif (-) bağlantılar için de geçerlidir.
Not:
Amplifi katör, sağ ve sol sinyal bilgisini sadece, hem sağ
hem de sol RCA bağlantısı yapılmışsa ekleyebilir.
Frekans geçişler türünün ve sahasının
ayarlanması
THA 1250 PnP'de frekans geçişinin türü (yani "Low-Pass"
veya "Hi-Pass") ve istenilen geçiş frekansı ayarlanabilir. Ör-
neğin bir subwoofer çiftinin bağlanması gerekiyorsa, "Low-
Pass" ayarları gereklidir. Geçiş frekansı hoparlörün frekans
sahasına bağlıdır (bkz. önerilen hoparlör frekans sahası).
"High-Pass"
250 Hz ayarda amplifi katörün frekans sahası 250 Hz ile
30.000 Hz arasındadır.
"Low- Pass"- Frekans ayarı
Bu ayarlayıcı, eğer şalter "Low-Pass" konumunda ise aktiftir
ve istenilen geçiş frekansının ayarlanmasını mümkün kılar.
Örnek:
150 Hz ayarda amplifi katörün frekans sahası 10 Hz ile
150 Hz arasındadır.
THA_1250_PnP_1_16.indd 32THA_1250_PnP_1_16.indd 32 31.07.2007 9:37:31 Uhr31.07.2007 9:37:31 Uhr
/