Efco GST 360 El kitabı

Kategori
Motorlu testereler
Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

Italiano 5
English 23
Français 39
Deutsch 57
Español 75
Nederlands 93
Português 111
Ελληνικα 129
Türkçe 147
Česky 165
Slovensky 183
Pуccкий 201
Українська 219
Polski 237
Magyar 255
Latviski 273
Eesti keel 291
Lietuvių k. 309
Română 327
147
I
GB
F
D
E
NL
P
GR
TR
CZ
SK
RUS
UK
PL
H
LV
EST
LT
RO
ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ
Sayın müştermz
Bir Emak ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Yetkili bayi ve servis ağımız, her hangi bir
ihtiyacınız için her zaman hizmetinizdedir.
GİRİŞ
Makineyi doğru bir şekilde kullanmak ve
kazalardan kaçınmak için bu kılavuzu son derece
dikkatli okumadan çalışmaya başlamayın. Bu
kılavuzda, çeşitli bileşenlerin çalışma şekillerine
yönelik açıklamalar ve gerekli kontroller ile bakım
için talimatlar yer almaktadır.
NOT: Bu kılavuzda yer alan açıklamalar ve
çzmler tamamen bağlayıcı ve zorlayıcı özellk
taşımamaktadır. Frma her sefernde bu
kılavuzu güncelleme yükümlülüğü olmaksızın
üründe değşklkler yapma hakkını saklı tutar.
Bu kılavuz, kullanım ve bakım talimatlarının yanı
sıra özel dikkat gerektiren bilgiler içermektedir. Bu
bilgiler, aşağıda açıklanan semboller ile belirtilmiştir:
DİKKAT: ölümle sonuçlanabilecek kaza veya
kişisel yaralanma, ya da nesnelere ciddi zararlar
verebilecek risk durumu olduğunda.
ÖNLEM: makinenin kendine veya bileşenlerine
zararlar verebilecek risk durumu olduğunda.
DİKKAT
İŞİTME KAYBI RİSKİ
NORMAL ŞARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
85 dB(A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.
İÇİNDEKİLER
1. SEMBOLLER VE İKAZ
İŞARETLERİNİN AÇIKLAMALARI _____ 147
2. MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI _ 147
3. GÜVENLIK ÖNLEMLERI ____________ 148
4. TESTERENİN VE ZİNCİR MONTAJI ____ 149
5. ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ _____________ 150
6. MOTOR DURDURULMASI __________ 153
7. KULLANIM
____________________ 153
8. BAKIM __________________________ 157
9. MUHAFAZA ______________________ 160
10. TEKNİK ÖZELLIKLER _______________ 161
11. UYGUNLUK BEYANI _______________ 162
12. GARANTI ŞARTLARI _______________ 163
13. PROBLEM GİDERME _______________ 164
1. SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE
GÜVENLİK İKAZLARI (Şek.1)
1. Makinayı kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okuyun
2. Kask, gözlük ve kulaklık kullanın
3. Makine tipi: MOTORLU TESTERE
4. Garantı edılen akustık güç düzeyı
5. Seri numarası
6. CE uygunluk işareti
7. Geri tepme olayına özellikle dikkat ediniz.
Tehlikeli olabilir
8. Tüm uyarıları dikkatle okuyunuz ve
uygulayınız.
9. Bu motorlu testere sadece ağaçların
budanması konusunda eğitim almış olan
operatörlere yöneliktir
10. Kollar, bacaklar ve ayaklar için uygun bir
koruma kullanınız
11. Üretim yılı
12. Primer Karbüratör
13. Zincir freni etkin (sol). Zincir freni etkin değil
(sağ).
14. UYARI! - Yüzeyler sıcak olabilir!
2. MOTORLU TESTERENİN
PARÇALARI (Şek. 2)
1. Jigle
2. Gaz tetiği
3. Gaz tetiği emniyeti
4. Karbüratör ayar vidaları
5. Inertial fren kolu
6. Egzoz
7. Zincir
8. Testere
9. Hava filtresi kapağı
10. Durdur düğmesi
11. Yakıt deposu kapağı
12. Starter tipi
13. Yağ deposu kapağı
14. Primer Karbüratör
15. Yan zincir gergi vidası
16. Ön kulp
17. Arka kulp
18. Zincir koruması
148
I
GB
F
D
E
NL
P
GR
TR
CZ
SK
RUS
UK
PL
H
LV
EST
LT
RO
3. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
DİKKAT: Doğru kullanıldığında, motorlu
testere hızlı, kullanımı kolay ve etkn br
alettr. Yanlış ve gerekl önlemler alınmadan
kullanıldığında çok tehlkel br alet olablr.
Sağlıklı ve emnyetl kullanım çn güvenlk
önlemlern uygulayın.
DİKKAT: Üntenzn açılması çok
düşük yoğunlukta br manyetk alan
üretr. Bu alan bazı pacemaker'ları (kalp
pl) etkleyeblr. Cdd yaralanma veya
ölüm rskn azaltmak çn, pacemaker
kullanan kşler bu makney kullanmadan
önce doktorlarına ve pacemaker üretcsne
danışmalıdır.
Budama amaçlı motorlu testere
Dikilmiş olan ağaçların üst kısımlarını budamak
ve kesip düzeltmek için eğitilmiş bir operatör
tarafından kullanılmak üzere tasarımlanmış sınırlı
kapasiteye sahip özel motorlu testere.
Eğtml operatör
Aşağıdaki konularda yetkinliği ve bilgisi olan
kişidir:
- ISO 11681-2 şartlarına göre imal edilmiş
olan bir motorlu testerenin (ağaçların
budanması amaçlı) kullanımı ve bunun
kullanımına bağlı özel tehlikeler, ve
- tavsiye olunan kişisel korunma
tertibatlarının (DPI) kullanımı dahil olmak
üzere, bu tehlikeleri kısıtlamaya yönelik
olarak alınacak önlemler.
DİKKAT! – Ulusal yönetmelkler maknenn
kullanımını kısıtlayablr.
1. Özel kullanım şekli hakkında bilgilenmeden
motorlu testereyi kullanmayınız. İlk kez
kullanıyor olması halinde operatör sahada
kullanmadan önce deneme yapmalıdır.
2. Motorlu testere yalnız sağlıklı ve doğru
kullanım kurallarını bilen kişilerce
kullanılmalıdır.
3. Fiziksel bir yorgunluk, alkol etkisinde
veya alınmış bir ilaç etkisinde olma gibi
durumlarda elektrikli testereyi kullanmayınız.
4. Kullanırken eşarp gibi makinaya
dolanabilecek aksesuarlar, bilezik, künye v.s.
takmayın. Derinize sıkı temas eden kıyafetler
giyin.
5. Tabanı kaymayan ayakkabılar, eldiven,
gözlük, kulaklık ve kask kullanın.
6. Çalışma alanınızda insanların bulunmasına
izin vermeyin.
7. Çalışma alanınız tamamen boşalmadan
kesime başlamayın. Elektrik kablolarının
yakınında çalışmayın.
8. Kesim yaparken ayağınızı yere sıkı basın ve
emniyetli bir pozisyonda kesim yapın.
9. Motorlu testereyi hava akımı olan yerlerde
kullanın. Kapalı ortamlarda, patlayıcı ve
parlayıcı kimyasalların bulunduğu yerlerde
çalıştırmayın.
10. Motor çalışırken zincire dokunmayın ya da
bakım yapmaya kalkışmayın.
11. Motorlu testerenin üretici tarafından tedarik
edilmeyen aletlere takılması yasaktır.
12. Tehlike uyarı etiketlerinin ve güvenlik
etiketlerinin her zaman iyi bir durumda
olmasını sağlayınız. Herhangi bir aksamın
hasar görmes, veya kötü hale gelmesi
durumunda, zamanında gerekli değişikliği
yapınız (Şekil 1).
13. Makineyi, kitapçığında belirtilen amaçlar
dışında kullanmayınız (Daha sayfa 156).
14. Makineyi motoru çalışır halde bırakmayız.
15. Her gün cihazınızı hem kullanım hem de
güvenlik açısından kontrol edin.
16. Bakım ve kullanım kılavuzunda yazanlara
uyun.
17. Hiçbir zaman bozuk, bazı değişiklikler
yapılmış, doğru tamir edilmemiş ya da
doğru monte edilmemiş motorlu testereleri
kullanmayın. Güvenlik parçalarından
herhangi birini çıkarmayın, kırmayın ya
da kullanılmaz hale getirmeyin. Tabloda
belirtilen uzunluktaki testereleri kullanın.
18. Rutin bakımın haricinde kendi başınıza
149
I
GB
F
D
E
NL
P
GR
TR
CZ
SK
RUS
UK
PL
H
LV
EST
LT
RO
motorlu testerenize bakım yapmaya
kalkmayın. Bakım yaptırmak için yetkili
servislere başvurun.
19. Zincir kapağını sıkıca taktıktan sonra motoru
çalıştırın.
20. Motorlu testereniz artık kullanılmaz hale
gelmişse doğal çevreye zarar vermeden en
yakın satış bayiine teslim ederek atın.
21. Motorlu testereyi doğru kullanmasını bilen
ve daha önce kullanmış kişilere ödünç verin.
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okumalarını tavsiye edin.
22. Kullanım kılavuzunda belirtilen bakım
işlemleri dışındaki bakım hizmetleri yalnız
yetkili servis ekibince yapılmalıdır.
23. Kullanım kılavuzunu kaybetmeyin ve her
kullanımdan önce okuyun.
24. Üçüncü şahısların veya sahip oldukları
malların maruz kaldığı kazalardan veya
risklerden makine sahibinin veya operatörün
sorumlu tutulduğunu unutmayınız.
KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ
Motorlu testere ile ilgili kazaların büyük
bir çoğunluğu zincir kısmının operatöre
çarpması sonucu meydana gelmektedir. Motorlu
testereyle çalışırken gerekl emnyet açısından
her zaman koruyucu gysler gynz. Koruyucu
giysilerin kullanımı yaralanma riskini ortadan
kaldırmaz, fakat bir kaza halinde yaralanmanın
etkisini azaltırlar. Uygun koruyucu giysiler seçimi
hakkında bilgi almak için satıcınız ile temasa
geçiniz.
Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi
engellememelidir. Uygun kesimli kıyafet giyiniz.
Ceket, önlük, ve koruyucu dzlk aksesuarları
dealdr. Hareketli aksamlara veya çalı-çırpıya
takılabilecek nitelikte elbiseler, eşarplar, boyun
bağları veya kolyeler kullanmayınız. Saçlarınızı
toplayınız ve korumaya alınız (örneğin, bir eşarp,
başlık, bir kask v.s. ile).
Tabanı kaymayan ayakkabılar veya burun
kısmında çelk bulunan emnyet/koruyucu
botlar gynz.
Üzerinize eşya ve nesnelerin düşebileceği
yerlerde koruyucu kask takınız.
Koruyucu gözlük veya şapka sper takınız!
Gürültü önleyc aparat takınız; örneğn kep
veya susturucu aparatlar gb. İşitme kaybını
önleyici koruma aparatlarının kullanımı büyük
bir dikkat ve ihtimam gerektirir, çünkü akustik
tehlike uyarı seslerini (ikaz sesi, alarmlar, v.s.)
duymanızı engelleyebilir.
Koruyucu eldven takınız
Ağaçların üzernde çalışmanız halnde,
ağaca tırmanmak çn uygun eldvenler ve
ayakkabılar gynz (tree clmbng).
4. TESTERENİN VE ZİNCİR MONTAJI
DİKKAT – Montaj sırasında dama eldven
takın. Yalnızca üretc tarafından önerlen
sürgü ve zncr kullanın (say. 161).
- Freni ön safa doğru çekerek zincir freninin
devrede olup olmadığını kontrol edin (Şekil 3).
- Testere somunlarını (A) ve zincir kapağını (B)
çıkarın (Şekil 4).
- Testere civatalarından (C) plastik pulu çıkarıp
atın (Şekil 5).
- Zincir gergisi kilit mandalını sonuna kadar
getirmek için (D, Şek. 5) vida zincir (L) gergisini
tamamen sökme.
- Testereyi (F, Şekil 5) civatalara takın (N).
- Zinciri (H) (Şekil 6) zincir dişli çarkının (E)
hızlandırma halkasına ve sonra da testerenin
yivlerine (M) geçirin. Zincirin doğru yönde
dönüp dönmediğini kontrol edin (Şekil 8).
- Karter zincir muhafazasını desteklemek için,
yerine uygun olarak yerleştirip çubuğa karşı
basılı tutun, kilit mandalı (D, Şek. 5) çubuğun
deliğine (G