Beurer MG 21 El kitabı

Kategori
Masajcılar
Tip
El kitabı
DE
Infrarot-Massagegerät
Gebrauchsanweisung .............................2
EN
Infrared massager
Instruction for Use ..................................9
FR
Appareil de massage infrarouge
Mode d’emploi ......................................15
ES
Aparato de masaje con infrarrojos
Instrucciones para el uso......................21
IT
Massaggiatore a infrarossi
Instruzioni per l’uso ..............................27
TR
Kızılötesi masaj cihazı
Kullanma Talimatı .................................. 33
RU
Прибор для массажа c инфракрасным
излучением
Инструкция по применению ...............39
PL
Aparat do masażu z lampą podczerwieni
Instrukcja obsługi .................................45
MG 21
33
TÜRKÇE
UYARI
Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve akli becerileri kısıtlı
veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim
altında veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmaları ve
cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilincinde olmaları
koşuluyla kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Bu cihazın elektrik bağlantı kablosu hasar gördüğünde bertaraf edilmelidir.
Çıkarılamıyorsa, cihaz bertaraf edilmelidir.
Aygıtın yüzeyi sıcaktır. Sıcağa duyarlı kişiler aygıtı kullanırken dikkatli olmalıdır.
Cihazı kesinlikle açmayın veya onarmayın, aksi takdirde kusursuz çalış-
ması garanti edilemez. Bu husus dikkate alınmadığı halde garanti geçerlili-
ğini yitirir.
Sayın Müşterimiz,
İmalatımız olan bir ürünü tercih etmenizden dolayı memnuniyetimizi belirtmek isteriz. Adımız, Isı, Ağırlık, Kan,
Basıncı, Vücut Isısı, Nabız, Yumuşak Terapi, Masaj ve Hava alanlarında ayrıntılı olarak kontrolden geçirilmiş
yüksek kaliteli ürünlerin simgesidir.
Dostane tavsiyelerimizle
Beurer Müessesesi
Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak üzere
saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yöner
-
gelere uyun.
İçindekiler
1. Teslimat kapsamı ......................................... 34
2. Şekillerin anlamı ...........................................34
3. Tanımak için .................................................34
4. Amaca Uygun Kullanım ...............................35
5. Uyarılar ve güvenlik bilgileri .........................35
6. Cihazın Tarifi ................................................36
7. Devreye Sokulması ......................................36
8. Kullanım ....................................................... 36
9. Temizlik ve bakım ........................................37
10. Problemlerde Ne Yapmalı? ........................37
11. Giderilmesi .................................................37
12. Teknik Bilgiler .............................................37
13. Garanti/servis ............................................38
34
1. Teslimat kapsamı
Cihazı kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içeriğin eksiksiz olduğundan emin olun.
Cihazı kullanmadan önce, cihazda ve aksesuarlarında gözle görülür hasarlar olmadığından ve tüm am-
balaj malzemelerinin çıkarıldığından emin olunmalıdır. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya
belirtilen servis adresine başvurun.
1 x Kızılötesi masaj cihazı
1 x Bu kullanma kılavuzu
3 x Değiştirilebilir masaj başlıkları
2. Şekillerin anlamı
Kullanma kılavuzunda ve tip levhası üzerinde, aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
UYARI
Yaralanma tehlikeleri veya sağlık açısından tehlikeler ile ilgili uyarı bilgileri.
DİKKAT
Cihazda / aksesuarlarda söz konusu olabilecek hasarlar ile ilgili bilgi.
BİLGİ/NOT
Önemli bilgilere dikkat çekilmesi.
Cihaz çift koruyucu izolasyonludur ve Koruma Sınıfı 2’ye tabidir.
Talimatı okuyun
Üretici
21
PAP
Ambalaj çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifine - WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) uygun olarak bertaraf edilmelidir
CE işareti
Bu ürün gerekli Avrupa direktiflerinin ve ulusal direktiflerin gerekliliklerini karşılar.
Ürünler, AEB'nin belirlediği teknik kuralların gerektirdiği şartlara kesin bir şekilde
uymaktadır.
Sadece kapalı yerlerde kullanınız.
3. Tanımak için
Cihazın işlevleri
Bu elektrikli kızılötesi masaj cihazı ile, etkili bir şekilde ve başka birinin yardımına ihtiyacınız olmadan,
kendinize veya başka birine, rahatlatıcı bir masaj uygulayabilirsiniz. Masajlar, rahatlatıcı veya canlandırıcı
bir etki sağlayabilir ve öncelikle kaslardaki gerilmelerde, ağrılarda ve yorgunluk durumunda uygulanır. Bu
cihaz, sırt için güçlü ve yoğun bir masaj sağlar.
Cihaz sadece kişisel kullanım içindir, tıbbi veya ticari amaçlı kullanım için öngörülmemiştir.
35
4. Amaca Uygun Kullanım
Bu cihaz, insan vücudunun farklı bölgelerine masaj uygulamak için tasarlanmıştır. Doktor tedavisi yerine
geçmez. Eğer aşağıdaki uyarı bilgilerinden biri veya birkaçı sizde de söz konusu ise, masaj cihazını kul
-
lanmayınız. Eğer masaj cihazının sizin için uygun olup olmadığı konusunda emin değilseniz, doktorunuza
danışınız.
UYARI
Masaj cihazını şu durumlarda kullanmayınız:
Hayvanlarda kullanmayınız.
Bel fıtığı veya omurgada hastalık derecesinde deformasyon söz konusu ise, kullanmayınız.
Eğer bir kalp pili kullanıyorsanız, kalp bölgesinde masaj yapmayınız ve vücudun diğer bölgeleri
ne masaj uygulamadan önce de doktorunuza danışınız.
Şişmiş, yanmış, iltihaplı veya yaralanmış cilt ve vücut kısımlarında kesinlikle kullanmayınız.
Hamilelik süresinde kullanmayınız.
Yüzde (gözler), gırtlakta veya vücudun çok hassas olan diğer bölgelerinde kullanmayınız.
Kesinlikle uyurken kullanmayınız.
İlaç veya alkol aldıktan sonra (bu durumda hissetme ve algılama yeteneği sınırlı olabilir) kullan-
mayınız.
Şu durumlarda, masaj cihazını kullanmadan önce doktorunuza danışınız:
Eğer ağır bir hastalığınız varsa veya bir ameliyat geçirdiyseniz.
Ateşli soğuk algınlıklarında, varislerde, trombozlarda, toplar damar iltihaplarında, sarılık hastalığın
-
da, şeker hastalığında (diyabet), sinir hastalıklarında (örn. siyatik) veya akut iltihap rahatsızlıklarında.
Cihaz sadece bu kullanma kılavuzunda belirtilen amaca uygun kullanılmaya yöneliktir. Kuraldışı veya
dikkatsiz kullanmadan dolayı söz konusu olan hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz.
5. Uyarılar ve güvenlik bilgileri
Bu kullanma kılavuzunu itinayla okuyunuz! Aşağıdaki bilgi ve uyarılara uyulmaması, insanlara ve eşyalara
zarar gelmesine neden olabilir. Bu kullanma kılavuzunu saklayınız ve kılavuza başka kullanıcıların da ula
-
şabilmesini sağlayınız. Cihazı başka birine verdiğiniz zaman, bu kullanma kılavuzunu da veriniz.
UYARI
Çocukları, ambalaj malzemelerinden uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi söz konusudur.
Elektrik çarpma tehlikesi
UYARI
Her elektrikli cihazda olduğu gibi, bu masaj cihazının kullanımında da, elektrik çarpmasından kay
-
naklanabilecek tehlikeleri önlemek için, dikkatli ve öngörülü olunmalıdır.
Bu nedenle, cihazı
sadece cihazın üzerinde bildirilmiş olan elektrik şebekesi gerilimi ile çalıştırınız,
kendisinde veya aksesuarlarında görünür herhangi bir hasar varsa, kesinlikle kullanmayınız,
fırtınalı (şimşek, yıldırım) havalarda kullanmayınız.
Cihazda arıza veya işlev bozuklukları olması durumunda, cihazı derhal kapatınız ve cihazın fişini
çekip prizden çıkararak, elektrik bağlantısını kesiniz. Fişi elektrik prizinden çıkarmak için, elektrik
kablosundan veya cihazdan tutup çekmeyiniz. Cihazı kesinlikle elektrik kablosundan tutarak ta-
şımayınız. Kablolar ile sıcak yüzeyler arasında mesafe bırakınız. Cihazın gövdesini veya kasasını
kesinlikle açmayınız.
Cihazın elektrik kablosu bozuk veya hasarlı ise, kablonun üretici veya yetkili bir servis merkezi
tarafından değiştirilmesi gerekir. Masaj cihazının, fişin ve elektrik kablosunun su veya başka sıvılar
ile temasını önleyiniz.
Bu nedenle, cihazı
sadece kuru ve kapalı yerlerde kullanınız,
sadece elleriniz kuruyken kullanınız,
36
kesinlikle küvet içinde, duşun altında veya içi su dolu lavabolarda kullanmayınız,
kesinlikle yüzme havuzunda, whirlpool veya sauna içinde kullanmayınız,
kesinlikle dışarda (açık hava) kullanmayınız.
Kesinlikle su içine düşen bir cihazı tutmaya çalışmayınız. Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
UYARI
Elektronik cihazların onarımları sadece uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Gerektiği şekilde,
uzmanca yapılmayan onarım çalışmaları, kullanıcı açısından tehlikeli durumlar ortaya çıkmasına
neden olabilir. Onarım için, müşteri servisine veya yetkili bir satıcıya başvurunuz.
Yangın tehlikesi
UYARI
Kural dışı bir kullanım ya da işbu kullanma kılavuzunda belirtilen bilgi ve uyarılara aykırı bir kullanım
halinde, yangın tehlikesi söz konusu olabilir!
Bu nedenle, masaj cihazını
özellikle çocuklar cihazın yakınındayken, kesinlikle denetimsiz kullanmayınız,
kesinlikle üzerini kapatarak (örn. örtü, yastık, ... ile) kullanmayınız.
Kullanımı
DİKKAT
Her kullanımdan sonra ve her temizlik işleminden önce, cihaz kapatılmalı ve elektrik fişi çekilip
prizden çıkarılmalıdır.
Hareket edebilen parçaların daima serbest hareket edebilir durumda olmasına dikkat ediniz.
Cihaza saçların takılmamasına dikkat ediniz.
Cihazın, sivri veya keskin cisimler ile temasını önleyiniz.
Cihazı ve elektrik kablosunu katlamayınız.
Cihazı, soba, kalorifer veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına karşı koruyunuz.
6. Cihazın Tarifi
1 Açma - kapama şalteri
O: Kapalı
M: Titreşimli masaj
M+H: Isıtıcılı titreşimli masaj
2 Kızılötesi ışık
3 Değiştirilebilir masaj başlıkları
7. Devreye Sokulması
Cihazı ambalajdan çıkarınız.
Cihazda, elektrik fişinde ve elektrik kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız. Cihaz kapalı konumunda olmalıdır.
Kabloyu, takılınıp düşülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
8. Kullanım
Elektrik kablosunun fişini prize takmadan önce, cihazın kapalı olduğunu kontrol ediniz. Şalteri istediğiniz
masaj kademesine ("M" veya "M+H") getirerek cihazı açın.
Cihazı tek elinizle veya iki elinizle masajı uygulayacağınız vücut bölgesine götürünüz. Ayakta durabilir, otu-
rabilir veya yatabilirsiniz ve masajı kendiniz üzerinde veya başka bir kişi üzerinde uygulayabilirsiniz. Masaj
1
2
3
37
yoğunluğu, masaj cihazının kuvvetli veya az kuvvetli bastırılmak yoluyla değiştirilebilir. Bir vücut bölgesine
3 dakikadan fazla masaj uygulamayınız ve sonra başka vücut bölgelerine geçiniz.
Masajı, masaj başlığı takarak veya takmadan uygulayabilirsiniz. Bunun için, kişisel tercihinize göre
bir masaj başlığı seçiniz. „M+H“ enfraruj ısı ile yapılan ısı tedavisinde cihaza masaj başlıkları takılırsa,
bu başlıklar vücuda enfraruj kaynağından ısı iletilmesini engeller. Bu nedenle, cihaza bir masaj başlığı
takılıyken, cihazı sadece „M“ konumunda çalıştırınız.
Bilgi/Not
Masaj cihazını yatmaya gitmeden kısa süre önce kullanmayınız. Masaj uyarıcı etkiye neden olabilir
ve uykuya dalmanızda rahatsızlıklara yol açabilir.
UYARI
Masaj her zaman güzel ve rahatlatıcı olarak algılanmalıdır. Masajı ağrı verici veya rahatsız edici
olarak algılarsanız, masaj uygulamasını durdurunuz veya masaj cihazının pozisyonunu değiştiriniz.
Masaj başlığının bulunduğu cihaz bölümünün içine vücudunuzun herhangi bir kısmını, özellikle
parmaklarınızı sıkıştırmayınız veya sokmayınız.
9. Temizlik ve bakım
Temizlenmesi
Elektrik fişi prizden çıkarılmış ve soğumuş olan cihazı, sadece hafif nemli bir bez ile ovarak temizleyiniz.
Bu işlem için hafif bir temizlik malzemesi kullanabilirsiniz.
UYARI
Her temizleme işleminden önce, cihazın elektrik fişini prizden çıkarınız.
Cihazı sadece belirtildiği şekilde temizleyiniz. Cihazın veya aksesuarlarının içine kesinlikle sıvı
girmemelidir.
Cihazı ancak tamamen kuruduktan sonra yeniden kullanınız.
Muhafaza edilmesi
Masaj cihazını, çocukların ulaşamayacağı, kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz. Cihazı orijinal ambalajı
içinde muhafaza etmenizi tavsiye ediyoruz.
10. Problemlerde Ne Yapmalı?
Problem Nedeni Giderilmesi
Masaj başlığı hare
-
ket etmiyor.
Cihaz elektrik şebekesine bağlı
değil.
Elektrik fişini prize takınız ve cihazı devre
-
ye sokunuz.
Cihaz açık değil. Cihazı devreye sokunuz.
11. Giderilmesi
DİKKAT
Çevreyi korumak için, kullanım ömrü dolan cihazı evsel atıklarla beraber elden çıkarmayın.
Cihaz, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri üzerinden bertaraf edilebilir. Cihazı hurda
elektrikli ve elektronik eşya direktifine – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
uygun olarak bertaraf edin.
Bertaraf etme ile ilgili sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.
12. Teknik Bilgiler
Güç kaynağı 220-240 V~, 50-60 Hz, 6 W
Olçüler: 34 x 7 x 7 cm
Ağırlık: yakl. 350 g
38
13. Garanti/servis
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (aşağıda „Beurer“ olarak anılacaktır) bu ürün için aşa-
ğıdaki koşullar çerçevesinde ve aşağıda açıklanan kapsamda bir garanti sunmaktadır.
Aşağıdaki garanti koşulları, satıcının müşteri ile yaptığı satış sözleşmesinden doğan yasal garanti
yükümlülüklerini etkilemez.
Garanti, yasalarla zorunlu kılınan sorumlulukların kapsamında herhangi bir kısıtlamaya neden
olmaksızın geçerlidir.
Beurer, bu ürünün kusursuz bir şekilde çalıştığını ve eksiksiz olduğunu garanti eder.
Yeni ve kullanılmamış bir ürünün müşteri tarafından satın alınmasıyla başlayan ve dünya genelinde ge
-
çerli olan garanti süresi 3 yıldır.
Bu garanti sadece tüketici olarak müşteri tarafından satın alınan ve bireysel amaçlarla sadece evde kul
-
lanılan ürünler için geçerlidir.
Alman yasaları geçerlidir.
Bu ürünün garanti süresi içinde aşağıda belirtilen hükümler uyarınca eksiksiz olmadığı veya çalışma
açısından kusurlu olduğu saptanırsa, Beurer bu garanti koşulları kapsamında ücretsiz bir ikame ürün
teslimatı veya onarım gerçekleştirmekle yükümlüdür.
Müşteri bir garanti talebinde bulunmak istediğinde önce yerel satıcıya başvuracaktır: Servis ad
-
reslerinin olduğu ekteki „Uluslararası Servis“ listesini inceleyin.
Bu durumda müşteriye, garanti işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak örneğin ürünün nereye gönderile
-
ceği ve hangi belgelerin gerekli olduğu gibi ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Garanti talebi ancak müşterinin
faturanın/satın alma belgesinin bir kopyasını ve
orijinal ürünü
yetkili bir Beurer iş ortağına sunabilmesi halinde işleme konabilir.
Aşağıdaki durumlar kesinlikle bu garanti kapsamının dışındadır:
Ürünün normal kullanımından veya tüketiminden kaynaklanan aşınmalar ve yıpranmalar;
Bu ürün ile birlikte teslim edilen ve usulüne uygun kullanıldığında da yıpranabilecek veya tükenebilecek
aksesuar parçaları (örneğin piller, şarj edilebilir piller, manşetler, contalar, elektrotlar, aydınlatma mal-
zemeleri, başlıklar ve nebulizatör aksesuarları);
Kullanım kılavuzundaki bilgiler dikkate alınmadan ve/veya usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılan,
temizlenen, depolanan veya bakımı yapılan ürünler ve Beurer tarafından yetkilendirilmemiş bir servis
merkezi veya müşterinin kendisi tarafından açılan, onarılan veya üzerinde değişiklik yapılan ürünler;
Ürünün üreticiden müşteriye nakliyesi sırasında oluşan hasarlar;
İkinci kalite ürün veya kullanılmış ürün olarak satın alınan ürünler;
Bu üründeki bir kusurdan kaynaklanan müteakip hasarlar (ancak bu durumda ürün sorumluluğu veya
yasal zorunlu sorumluluk hükümleri uyarınca tüketici hakları olabilir).
Onarım veya komple değişim garanti süresini hiçbir şekilde uzatmaz.
Hata ve değişiklik hakkı saklıdır
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Beurer MG 21 El kitabı

Kategori
Masajcılar
Tip
El kitabı