ESAB Robust Feed Pulse Kullanım kılavuzu

Marka
ESAB
Kategori
Kaynak Sistemi
Model
Robust Feed Pulse
Tip
Kullanım kılavuzu
Aristo®
Kullanma talimatı
0446 253 001 TR 20200228
Valid for: serial no. 934-, 004-xxx-xxxx
RobustFeedU6,
RobustFeedPulse
İÇINDEKILER
0446 253 001 © ESAB AB 2020
1
GÜVENLİK
...................................................................................................
5
1.1 Sembollerin anlamı
................................................................................
5
1.2 Güvenlik önlemleri
.................................................................................
5
2
GİRİŞ
............................................................................................................
9
2.1 Donanım
..................................................................................................
9
3
TEKNİK VERİLER
.......................................................................................
10
4
KURULUM
...................................................................................................
12
4.1 Kaldırma talimatları
................................................................................
12
5
ÇALIŞMA
.....................................................................................................
14
5.1 Bağlantı kabloları seti için önerilen maksimum akım değerleri
.........
15
5.2 Bağlantılar ve kontrol cihazları
.............................................................
16
5.3 Soğutma sıvısı bağlantısı
......................................................................
16
5.4 Ara bağlantı gerilim azaltıcı kitinin güçlendirilmesi
............................
17
5.5 Isı kiti anahtarı (Yalnızca açık deniz modelleri)
...................................
19
5.6 Başlatma prosedürü
...............................................................................
19
5.7 Tel besleme ünitesinin içindeki aydınlatma
.........................................
19
5.8 Bobin freni
...............................................................................................
19
5.9 Teli değiştirme ve yükleme
....................................................................
20
5.10 Besleme silindirlerinin değiştirilmesi
...................................................
20
5.11 Tel kılavuzlarını değiştirme
....................................................................
21
5.11.1 Giriş tel kılavuzu ................................................................................... 21
5.11.2 Orta tel kılavuzu ................................................................................... 21
5.11.3 Çıkış tel kılavuzu .................................................................................. 22
5.12 Silindir basıncı
........................................................................................
22
5.13 Aşınan parçalar saklama bölmesi
.........................................................
23
5.14 Tekerlek kitinin takılması
.......................................................................
24
5.14.1 Tekerleklerin tekerlek kiti çerçevesine takılması................................... 24
5.14.2 Tel besleme ünitesi dikey konumda...................................................... 25
5.14.3 Tel besleme ünitesi yatay konumda ..................................................... 25
5.15 Her iki tekerlek kitinin ve üfleç gerilim azaltma aksesuarının
takılması
..................................................................................................
26
6
KONTROL PANELİ
......................................................................................
28
6.1 U6
.............................................................................................................
28
6.1.1 Harici kontrol paneli.............................................................................. 28
6.1.2 Dahili kontrol paneli .............................................................................. 29
6.1.3 Fonksiyon açıklamaları......................................................................... 29
6.2 Darbe
.......................................................................................................
30
6.2.1 Harici kontrol paneli.............................................................................. 30
6.2.2 Dahili kontrol paneli .............................................................................. 31
6.3 Gaz akışını ayarlama
..............................................................................
31
6.4 Harici kontrol panelini döndürme
.........................................................
31
İÇINDEKILER
0446 253 001 © ESAB AB 2020
7
BAKIM
..........................................................................................................
33
7.1 Muayene ve temizlik
...............................................................................
33
8
SORUN GİDERME
.......................................................................................
34
9
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
...........................................................................
35
DEVRE ŞEMASI
..................................................................................................
36
SİPARİŞ NUMARALARI
......................................................................................
49
AŞINAN PARÇALAR
...........................................................................................
51
AKSESUARLAR
..................................................................................................
53
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
1 GÜVENLİK
0446 253 001
- 5 -
© ESAB AB 2020
1 GÜVENLİK
1.1 Sembollerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara
veya can kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden
olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve
anlayın; tüm etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına
ve Güvenlik Veri Formlarına (SDS'ler) uyun.
1.2 Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1. Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
çalışmasına
acil durdurma yerlerine
fonksiyonuna
ilgili güvenlik önlemlerine
cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
2. Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
3. İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
amaca uygun
hava akımından etkilenmeyen
1 GÜVENLİK
0446 253 001
- 6 -
© ESAB AB 2020
4. Kişisel güvenlik ekipmanı:
Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi,
önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp,
bilezik, yüzük, vb., takmayın.
5. Genel önlemler:
Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Tel besleyicilerin, yalnızca MIG/MAG modundaki güç kaynakları ile kullanılması
amaçlanmıştır.
MMA gibi başka bir kaynaklama modunda kullanılırsa tel besleyici ve güç kaynağı
arasındaki kaynaklama kablosunun sökülmesi gerekir, aksi taktirde tel besleyici akım
taşır ya da enerji yüklenir.
ESAB soğutucu varsa
Yalnızca ESAB onaylı soğutma sıvısı kullanın. Onaylı olmayan soğutma sıvısı, ekipmana
zarar verebilir ve ürün güvenliğini tehlikeye atabilir. Böyle bir hasar gerçekleşirse ESAB'ın
tüm garanti taahhütleri geçersiz olur.
Önerilen ESAB soğutma sıvısı sipariş numarası: 0465720002.
Sipariş bilgileri için kullanım kılavuzundaki "AKSESUARLAR" bölümüne bakın.
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme
sırasında önlemler alın.
ELEKTRİK ÇARPMASI - Öldürebilir
Çıplak ten, ıslak eldivenler veya ıslak giysilerle elektrik parçalarına veya
elektrotlara dokunmayın
Kendinizi işten ve topraktan izole edin.
Çalışma konumunuzun güvenli olduğundan emin olun
ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
Kalp pili olan kaynakçılar, kaynak işinden önce doktorlarına danışmalıdır.
EMF, bazı kalp pillerinde parazit yapabilir.
EMF'ye maruz kalmanın, sağlık üzerinde bilinmeyen diğer etkileri olabilir.
Kaynakçılar, EMF maruziyeti etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanmalıdır:
Elektrodu ve çalışma kablolarını vücudunuzla aynı tarafta olacak
şekilde birlikte yönlendirin. Mümkünse bunları bantla sabitleyin. Üfleç
ve kabloları arasında durmayın. Üfleci veya kablosunu asla
vücudunuza dolamayın. Kaynaklama güç kaynağını ve kabloları
vücudunuzdan olabildiğince uzakta tutun.
İş kablosunu, parçasına kaynak yapılan alana mümkün olduğunca
yakın şekilde bağlayın.
1 GÜVENLİK
0446 253 001
- 7 -
© ESAB AB 2020
DUMAN VE GAZLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
Başınızı dumandan uzak tutun
Duman ve gazları nefes alma bölgenizden ve genel alandan uzak tutmak
için havalandırmayı, arktaki dışa atımı, ya da her ikisini birden kullanın
ARK IŞINLARI - Gözlerinize zarar verebilir ve cildi yakabilir
Gözlerinizi ve bedeninizi koruyun. Doğru kaynak perdesi ve filtre merceği
kullanın ve koruyucu giysiler giyin
İzleyenleri uygun paravanlar veya perdelerle koruyun
GÜRÜL - Aşırı gürültü işitmeye zarar verebilir
Kulaklarınızı koruyun. Kulak tıkaçları veya diğer işitme korumalarını kullanın.
HAREKETLİ PARÇALAR - Yaralanmaya neden olabilir
Tüm kapıların, panellerin ve kapakların kapalı ve emniyetli bir şekilde
yerinde olduğundan emin olun. Gerektiğinde, yalnızca yetkili kişilerin
kapakları bakım ve sorun giderme işlemleri için çıkarmasını sağlayın.
Servis işlemi bittiğinde, motoru çalıştırmadan önce panelleri veya kapakları
yeniden takın ve kapıları kapatın.
Üniteyi takmadan veya bağlamadan önce motoru durdurun.
Ellerinizi, saçınızı, bol giysileri ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
YANGIN TEHLİKESİ
Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına neden olabilir. Yakında alev alıcı
malzeme bulunmadığından emin olun
Kapalı konteynerlerde kullanmayın.
SICAK YÜZEY - Parçalar yakabilir
Parçalara çıplak elle dokunmayın.
Ekipman üzerinde çalışmadan önce soğuması için bekleyin.
Sıcak parçaları tutmak için yanıkları önlemek amacıyla uygun aletler
ve/veya yalıtımlı kaynak eldivenleri kullanın.
ARIZA - Arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUN!
DİKKAT!
Bu ürün sadece ark kaynağı için tasarlanmıştır.
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen
ve aynı zamanda yayılan bozukluklar nedeniyle, bu
yerlerde A sınıfı ekipmanın elektromanyetik uyumluluk
sağlanmasında olası güçlükler söz konusu olabilir.
1 GÜVENLİK
0446 253 001
- 8 -
© ESAB AB 2020
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak
uygulanmasına riayet edilerek, kullanım ömrünün
sonuna gelen elektrikli ve/veya elektronik cihazların geri
dönüşüm tesisinde bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB, çeşitli kaynak aksesuarları ve kişisel koruyucu ekipmanları satışa sunmaktadır.
Sipariş bilgileri için yerel ESAB bayinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret
edin.
2 GİRİŞ
0446 253 001
- 9 -
© ESAB AB 2020
2 GİRİŞ
U6 veyaPulse kontrol paneliyle donatılmış RobustFeed; 400A, 500A ve 600A CAN tabanlı
kaynaklama güç kaynakları ile birlikte MIG/MAG kaynağı için tasarlanmıştır.
Tel besleme ünitesi farklı modellerde mevcuttur (bkz. "SİPARİŞ NUMARALARI" eki).
Tel besleme üniteleri, mühürlenmiştir ve dört tekerlek tahrikli tel besleme mekanizmalarına ve
ayrıca kumanda elektroniğine sahiptir.
Bunlar ESAB'ın Marathon Pac™ teli ile birlikte veya tel bobininden (standart Ø 200 mm ve Ø
300 mm) kullanılabilir.
Tel besleme ünitesi, bir arabaya yerleştirilerek yerinin üstüne asılabilir veya yere koyulabilir
(ayakta durarak ya da yere koyarak ve tekerlek takımıyla ya da tekerlek takımı olmadan).
Ürün için ESAB aksesuarlarını bu kılavuzun "AKSESUARLAR" bölümünde
bulabilirsiniz.
2.1 Donanım
Tel besleme ünitesi şunlarla birlikte temin edilir:
Bir kullanım kılavuzu
Tahrik silindirleri: 0,9/1,0 mm (0,040 inç)/1,2 mm (0,045 inç)
Kılavuz borular: 0,6-1,6 mm (0,023-1/16 inç)
Diğer dillerdeki kullanım kılavuzları İnternetten indirilebilir: www.esab.com
Ayrıca farklı kontrol panellerine ait kullanım kılavuzları da (sırasıyla U6 ve MA25Pulse)
aynı siteden indirilebilir.
3 TEKNİK VERİLER
0446 253 001
- 10 -
© ESAB AB 2020
3 TEKNİK VERİLER
RobustFeedU6 ve RobustFeedPulse, Seri no. 934-xxx-xxxx itibarıyla geçerlidir
Güç Besleme voltajı 42 V AC, 50–60 Hz
Güç gereksinimi 181 VA
Nominal besleme akımı I
1
4,3 A
Ayar verileri:
Tel besleme hızı 0,8-25,0 m/dk (32-984 inç/dk)
Üfleç bağlantısı EURO, Tweco 4, Tweco 5
Tel bobini azami çapı 300 mm (12 inç)
Tel boyutu:
Fe 0,6-2,0 mm (0,023-5/64 inç)
Ss 0,6-1,6 mm (0,023-1/16 inç)
Al 0,8-1,6 mm (0,031-1/16 inç)
Çekirdekli tel 0,9-2,4 mm (0,035-3/32 inç)
Ağırlık:
RobustFeedU6 18,5 kg (40,79lb.)
RobustFeedPulse 18,5 kg (40,79lb.)
Tel makarası maksimum ağırlığı 20,0 kg (44,1 lb.)
Boyutlar (u×g×y) 675 × 265 × 418mm (26,6 × 10,4 × 16,5inç)
Çalışma sıcaklığı -20 - +55 C (-4 - +131°F)
Nakliye ve depolama sıcaklığı -40 - +80°C (-40 - +176°F)
Koruyucu gaz MIG/MAG kaynağı için düşünülmüş tüm tipler
Maksimum gaz basıncı 5 bar (0.5 Mpa)
Soğutucu
2)
ESAB hazır karışım soğutucu
Maksimum soğutucu basıncı 5 bar (0.5 Mpa)
+40°C'de izin verilen yük:
%35 görev döngüsü 630 A
%60 görev döngüsü 500 A
%100 görev döngüsü 400 A
+55°C'de izin verilen yük:
%35 görev döngüsü 600 A
%60 görev döngüsü 450 A
%100 görev döngüsü 350 A
Korumasınıfı IP44
1)
Maksimum hız, tüm teller için tam hız aralığında garanti edilir. 2,0mm sert ve 2,4mm
çekirdekli tel için hız, 0,8-8,0m/dk (32-315inç/dk) hız aralığında garanti edilir.
RobustFeedU6 ve RobustFeedPulse, 8,0m/dk (315inç/dk) üzerinde besleme hızını
ancak daha yüksek toleranslarla elde edebilir.
2)
"RobustFeedU6, Açık Deniz, Su", "RobustFeedU6, Açık Deniz, Su, İtme-Çekme",
"RobustFeedPulse, Açık Deniz, Su" ve "RobustFeedPulse, Açık Deniz, Su,
İtme-Çekme") için
3 TEKNİK VERİLER
0446 253 001
- 11 -
© ESAB AB 2020
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede
kesebileceğiniz bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir.
Koruma sınıfı
IP kodu koruma sınıfını, yani katı nesneler veya suyun nüfuzuna karşı koruma derecesini
belirtir.
IP44 işaretli ekipman, ve dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve her yönden yağmura
dayanıklıdır.
4 KURULUM
0446 253 001
- 12 -
© ESAB AB 2020
4 KURULUM
Montaj işlemi mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
UYARI!
Yüksek elektrik tehlikesi olan bir ortamda kaynak yaparken, sadece bu ortam için
üretilen güç kaynakları kullanılabilir. Bu güç kaynakları, sembol ile işaretlenmiştir .
DİKKAT!
Bu ürün endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. Ev ortamında bu ürün radyo
parazitine neden olabilir. Gerekli önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
4.1 Kaldırma talimatları
DİKKAT!
Tel besleyiciyi kaldırırken ezilme tehlikesi. Kendinizi ve yakında duranları bu riskten
koruyun.
DİKKAT!
Yaralanma ve donanım hasarını önlemek için kaldırma işlemini gerçekleştirirken
aşağıda gösterilen yöntemleri ve sabitleme noktalarını kullanın.
4 KURULUM
0446 253 001
- 13 -
© ESAB AB 2020
DİKKAT!
Kaldırırken tel besleyici üzerine ağır nesneler koymayın veya takmayın. Kaldırma
noktaları, yukarıdaki grafiğe göre iki dış üst kaldırma kolundan kaldırıldığında
maksimum toplam 44 kg/97 lb ağırlık için sınıflandırılmıştır!
44kg/97lb onaylı ağırlık, tel besleyici ve aksesuarlardan oluşur (standart besleyici
ağırlığı 18,5kg/40,8lb'dir, tüm ağırlıklar için TEKNİK VERİLER bölümüne bakın).
5 ÇALIŞMA
0446 253 001
- 14 -
© ESAB AB 2020
5 ÇALIŞMA
Cihazın kullanımı için genel güvenlik düzenlemelerini bu kılavuzun "GÜVENLİK"
bölümünde bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu dikkatlice
okuyun!
UYARI!
Şoku önlemek için, elektrot teline veya onunla temas eden veya izolasyonsuz
kablolara veya bağlantılara dokunmayın.
NOT!
Cihazı taşırken, nakliye için tasarlanmış tutamacı kullanın. Cihazı asla kaynak torçu ile
çekmeyin.
UYARI!
Çalışma sırasında yan panellerin kapalı olmasına dikkat edin.
UYARI!
Makaranın göbekten kaymasını
önlemek için somunu sıkarak
makarayı kilitleyin!
DİKKAT!
Kaynak telini ilerletmeden önce, telin üfleç kılavuzunda sıkışmasını önlemek için keski
noktasının ve çapakların telin ucundan uzaklaştırılmasını sağlayın.
UYARI!
Dönen parçalar yaralanmaya neden olabilir, çok dikkatli
olun.
5 ÇALIŞMA
0446 253 001
- 15 -
© ESAB AB 2020
UYARI!
Özellikle düzensiz veya kaygan bir yüzey üzerinde kullanılan cihazı sabitleyin.
5.1 Bağlantı kabloları seti için önerilen maksimum akım değerleri
+25C ortam sıcaklığında ve normal 10 dakikalık döngüde:
I
maks.
Kablo kesiti Kablo
uzunluğu
Not
400 A (%60 görev
döngüsü)
70 mm
2
2-35 m
10 kutuplu, soğutma sıvılı 10
kutuplu
350 A (%100 görev
döngüsü)
+40C ortam sıcaklığında ve normal 10 dakikalık döngüde:
I
maks.
Kablo kesiti Kablo
uzunluğu
Not
350 A (%60 görev
döngüsü)
70 mm
2
2-35 m
10 kutuplu, soğutma sıvılı 10
kutuplu
300 A (%100 görev
döngüsü)
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede
kesebileceğiniz bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir.
5 ÇALIŞMA
0446 253 001
- 16 -
© ESAB AB 2020
5.2 Bağlantılar ve kontrol cihazları
1. Harici kontrol paneli ("KONTROL
PANELİ" bölümüne bakın)
9.
MMA Kaynak üfleci bağlantısı (OKC)
1)
2. Kaynak üflecine giden soğutma sıvısı
için MA bağlantı
10. Marathon Pac™ ile kullanım için tel girişi
(isteğe bağlı)
3. Kaynak üflecinden gelen soğutma sıvısı
için KIRMIZI bağlantı
11. Güç kaynağından gelen kablolar için ara
bağlantı gerilim azaltıcı
4. Tweco tetikleme kablosu bağlantısı
(sadece Tweco üfleç ile birlikte)
12. Güç kaynağından gelen (OKC) kaynak
akımı bağlantısı
5. Uzaktan kumanda ünitesi bağlantısı
(isteğe bağlı)
13. Güç kaynağına giden soğutma sıvısı için
KIRMIZI bağlantı (soğutma ünitesi)
6. MIG/MAG kaynak üfleci bağlantısı (Euro
veya Tweco tipi)
1)
14. Güç kaynağından gelen soğutma sıvısı için
MA bağlantı (soğutma ünitesi)
7. Dahili kontrol paneli ("KONTROL
PANELİ" bölümüne bakın)
15. Koruyucu gaz bağlantısı
8. Isı kiti anahtarı (Açık deniz modelleri) 16. Güç kaynağından gelen kumanda kablosu
bağlantısı
UYARI!
Kaynak yaparken ve/veya tel beslemesi yaparken tel besleme ünitesinin sağ ve sol
kapaklarının kapatılması gerekir. Her iki kapağı kapatmadan telde kesinlikle kaynak
veya besleme yapmayın!
1)
Elektrik tehlikesi! MMAkaynağı sırasında MIG/MAGüfleci parçasından uzak
tutulmalıdır! MIG/MAGkaynağı sırasında MMAüfleci parçasından uzak
tutulmalıdır!
5.3 Soğutma sıvısı bağlantısı
Sıvı soğutmalı bir kaynak üfleci bağlarken, güç kaynağının şebeke besleme anahtarı mutlaka
OFF (Kapalı) ve soğutma ünitesi anahtarı ise 0 konumunda olmalıdır.
Sıvı soğutma kiti aksesuar olarak sipariş edilebilir (bkz. "AKSESUARLAR" eki).
5 ÇALIŞMA
0446 253 001
- 17 -
© ESAB AB 2020
5.4 Ara bağlantı gerilim azaltıcı kitinin güçlendirilmesi
5 ÇALIŞMA
0446 253 001
- 18 -
© ESAB AB 2020
Yukarıdaki grafikte, kaynak akımı ve kontrol kablolarının ve varsa soğutma sıvısı ve koruyucu
gaz hortumlarının gerilim azaltıcı cihazın içinden geçirilerek ara bağlantı gerilim azaltıcı
kitinin (sipariş no. 0446 050 880) güçlendirilmesi gösterilmektedir.
Ayrıca, gerilim azaltıcı dahil önceden monte edilmiş bir ara bağlantı kablosu kiti de
kullanılabilir (bkz. "AKSESUARLAR" eki).
NOT!
Ara bağlantı gerilim azaltıcı, temiz kablolara kelepçelenmelidir.
Kaynak akım kablosunu, gerilim azaltıcı kelepçedeki iki delikten daha büyük
olanına yerleştirin!
Yalıtım manşonunun çevresindeki kablo bağlarının düzgün şekilde
sıkıldığından emin olun!
5 ÇALIŞMA
0446 253 001
- 19 -
© ESAB AB 2020
5.5 Isı kiti anahtarı (Yalnızca açık deniz modelleri)
Kaynak KAPALI
1)
Kaynak AÇIK
Isı AÇIK ve kaynak KAPALI
Bobin alanı, kaynak telinin kuru kalması
için ısıtılır. Bobin alanının ısıtılması
yüksek nemde veya sıcaklık gün
boyunca değiştiğinde büyük bir avantaj
sağlar.
1)
1)
Bu ayarlardan herhangi biri seçildiğinde harici kontrol paneli KAPALI durumda olur.
5.6 Başlatma prosedürü
Tel besleme başladığında, güç kaynağı kaynaklama voltajını üretir. 3 saniye içinde hiçbir
kaynak akımı akmaz ise, güç kaynağı kaynak voltajını kapatır.
Tel besleme işlemi, kaynak üflecinin anahtarı kapanıncaya kadar devam eder.
NOT!
Besleyici ile birlikte kullanılan güç kaynağının, sistem çalıştırıldığında GMA
(MIG/MAG) moduna ayarlanması önemlidir! Bunun amacı, herhangi bir kaynak
yapılmadan önce besleyici ile güç kaynağı arasında kalibrasyon yapılmasını
sağlamaktır. Güç kaynağı açıkken başka bir kaynak yöntemine ayarlanırsa besleyici
panelindeki voltaj ayarları garanti edilemez! Böyle bir durumda güç kaynağını
kapatın, mod anahtarını GMA (MIG/MAG) olarak ayarlayın ve güç kaynağını yeniden
başlatın!
5.7 Tel besleme ünitesinin içindeki aydınlatma
Tel besleme ünitesinin kabini lambalarla donatılmıştır. Besleyici çalıştırıldığında, dahili kontrol
panelindeki parametrelerden herhangi biri değiştirildiğinde, tel yol verme işlemi
gerçekleştirildiğinde ve kaynak sonrasında lambalar otomatik olarak yanar. Işıklar birkaç
dakika sonra otomatik olarak söner.
5.8 Bobin freni
Bobin freni kuvveti, tel beslemesinin aşırı çalışmasını önleyecek kadar artırılmalıdır. Gerekli
gerçek fren kuvveti, tel besleme hızına ve bobin makarasının boyutuna ve ağırlığına bağlıdır.
Bobin frenine aşırı yükleme yapmayın! Çok yüksek bir fren kuvveti motora aşırı yük
uygulayabilir ve kaynak sonucunu zayıflatabilir.
Bobin fren kuvveti, makara somununun ortasındaki 6mm'lik altıgen Alyan vida kullanılarak
ayarlanır.
5 ÇALIŞMA
0446 253 001
- 20 -
© ESAB AB 2020
5.9 Teli değiştirme ve yükleme
1. Tel besleyicinin sol kapağını açın.
2. Makara somununu gevşetin ve sökün ve eski tel makarasını çıkarın.
3. Besleme ünitesine yeni bir tel makarası takın ve yeni kaynak telini dışarı doğru
10-20cm düzleştirin. Teli besleme mekanizmasına yerleştirmeden önce ucundaki
çapakları ve keskin kenarları eğeleyin.
4. Makara somununu sıkarak tel makarasını göbeğe sabitleyin.
5. Teli besleyici mekanizmasından geçirin (besleme ünitesinin içindeki şekle göre).
6. Tel besleyicinin sol kapağını kapatıp kilitleyin.
5.10 Besleme silindirlerinin değiştirilmesi
Farklı bir tel türüne geçilirken besleme silindirleri yeni tel tipine uyacak şekilde
değiştirilmelidir. Kablo çapına ve tipine bağlı olarak doğru besleme silindiri hakkında bilgi için
AŞINAN PARÇALAR ekine bakın. (Gerekli aşınan parçalara kolay erişim hakkında ipucu için
bu kullanım kılavuzundaki "Aşınan parçalar saklama bölmesi" bölümüne bakın.)
1. Tel besleyicinin sol kapağını açın.
2. Her bir silindir için makara hızlı kilidini(A) döndürerek değiştirilecek besleme
silindirlerinin kilidini açın.
3. Germe ünitelerini(B) aşağı katlayarak ve böylece salıncak kollarını(C) serbest
bırakarak besleme silindirlerindeki basıncı tahliye edin.
4. Besleme silindirlerini çıkarın ve doğru besleme silindirlerini takın (AŞINAN PARÇALAR
ekine göre).
5. Salıncak kollarını(C) aşağı doğru iterek besleme silindirlerine tekrar basınç uygulayın
ve germe ünitelerini(B) kullanarak silindirleri sabitleyin.
/

Bu kılavuz da uygundur