ESAB Aristo® 500ix Kullanım kılavuzu

Marka
ESAB
Model
Aristo® 500ix
Tip
Kullanım kılavuzu
Aristo® 500ix
Kullanma talimatı
0463 696 101 TR 20210225
Valid for: 105-, 941-xxx-xxxx
İÇINDEKILER
0463 696 101
- 3 -
© ESAB AB 2021
1 GÜVENLİK
..................................................................................................................................
4
1.1 Simgelerin anlamı
........................................................................................................
4
1.2 Güvenlik önlemleri
......................................................................................................
4
2 GİRİŞ
...........................................................................................................................................
7
2.1 Donanım
.......................................................................................................................
7
3 TEKNİK VERİLER
.......................................................................................................................
8
4 MONTAJ
......................................................................................................................................
10
4.1 Genel
............................................................................................................................
10
4.2 Konum
..........................................................................................................................
11
4.3 Kaldırma talimatları
.....................................................................................................
11
4.4 Şebeke besleme
..........................................................................................................
12
5 ÇALIŞTIRMA
..............................................................................................................................
15
5.1 Bağlantılar ve kontrol cihazları
..................................................................................
15
5.2 Simgeler
.......................................................................................................................
16
5.3 Kaynaklama ve dönüş kablosu bağlantısı
................................................................
16
5.4 Güç kaynağının açılıp/kapatılması
.............................................................................
17
5.5 Fan kontrolü
.................................................................................................................
17
5.6 Termal koruma
.............................................................................................................
17
5.7 VRD (Voltaj Azaltma Cihazı)
........................................................................................
17
5.8 Uzaktan kontrol ünitesi
...............................................................................................
17
5.9 Ark voltaj geri beslemesi
............................................................................................
17
6 BAKIM
.........................................................................................................................................
18
6.1 Rutin bakım
..................................................................................................................
18
6.2 Güç sistemi
..................................................................................................................
18
7 SORUN GİDERME
......................................................................................................................
20
8 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
..........................................................................................................
21
9 SİPARİŞ NUMARALARI
.............................................................................................................
22
10 BLOK ŞEMASI
............................................................................................................................
23
11 AKSESUARLAR
.........................................................................................................................
24
1 GÜVENLİK
0463 696 101
- 4 -
© ESAB AB 2021
1 GÜVENLİK
1.1 Simgelerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara veya can
kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve anlayın; tüm
etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına ve Güvenlik Veri
Formlarına (SDS'ler) uyun.
1.2 Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik önlemlerine
uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip cihazlar için geçerli
gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek olarak aşağıdaki tavsiyelere
uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın hatalı
çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek tehlikeli
durumlara yol açabilir.
1. Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
çalışmasına
acil durdurma yerlerine
fonksiyonuna
ilgili güvenlik önlemlerine
cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
2. Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz
kişinin bulunmaması.
ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin
korumasız olmaması
3. İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
amaca uygun
hava akımından etkilenmeyen
4. Kişisel güvenlik ekipmanı:
Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven
gibi, önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin
eşarp, bilezik, yüzük, vb., takmayın.
5. Genel önlemler:
Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
1 GÜVENLİK
0463 696 101
- 5 -
© ESAB AB 2021
Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme sırasında
önlemler alın.
ELEKTRİK ÇARPMASI - Öldürebilir
Çıplak ten, ıslak eldivenler veya ıslak giysilerle elektrik parçalarına veya
elektrotlara dokunmayın
Kendinizi işten ve topraktan izole edin.
Çalışma konumunuzun güvenli olduğundan emin olun
ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
Kalp pili olan kaynakçılar, kaynak işinden önce doktorlarına danışmalıdır.
EMF, bazı kalp pillerinde parazit yapabilir.
EMF'ye maruz kalmanın, sağlık üzerinde bilinmeyen diğer etkileri olabilir.
Kaynakçılar, EMF maruziyeti etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanmalıdır:
Elektrodu ve çalışma kablolarını vücudunuzla aynı tarafta
olacak şekilde birlikte yönlendirin. Mümkünse bunları bantla
sabitleyin. Üfleç ve kabloları arasında durmayın. Üfleci veya
kablosunu asla vücudunuza dolamayın. Kaynaklama güç
kaynağını ve kabloları vücudunuzdan olabildiğince uzakta
tutun.
İş kablosunu, parçasına kaynak yapılan alana mümkün
olduğunca yakın şekilde bağlayın.
DUMAN VE GAZLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
Başınızı dumandan uzak tutun
Duman ve gazları nefes alma bölgenizden ve genel alandan uzak tutmak
için havalandırmayı, arktaki dışa atımı, ya da her ikisini birden kullanın
ARK IŞINLARI - Gözlerinize zarar verebilir ve cildi yakabilir
Gözlerinizi ve bedeninizi koruyun. Doğru kaynak perdesi ve filtre merceği
kullanın ve koruyucu giysiler giyin
İzleyenleri uygun paravanlar veya perdelerle koruyun
GÜRÜL - Aşırı gürültü işitmeye zarar verebilir
Kulaklarınızı koruyun. Kulak tıkaçları veya diğer işitme korumalarını kullanın.
HAREKETLİ PARÇALAR - Yaralanmaya neden olabilir
Tüm kapıların, panellerin ve kapakların kapalı ve emniyetli bir şekilde
yerinde olduğundan emin olun. Gerektiğinde, yalnızca yetkili kişilerin
kapakları bakım ve sorun giderme işlemleri için çıkarmasını sağlayın.
Servis işlemi bittiğinde, motoru çalıştırmadan önce panelleri veya
kapakları yeniden takın ve kapıları kapatın.
Üniteyi takmadan veya bağlamadan önce motoru durdurun.
Ellerinizi, saçınızı, bol giysileri ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
1 GÜVENLİK
0463 696 101
- 6 -
© ESAB AB 2021
YANGIN TEHLİKESİ
Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına neden olabilir. Yakında alev alıcı
malzeme bulunmadığından emin olun
Kapalı konteynerlerde kullanmayın.
SICAK YÜZEY - Parçalar yakabilir
Parçalara çıplak elle dokunmayın.
Ekipman üzerinde çalışmadan önce soğuması için bekleyin.
Sıcak parçaları tutmak için yanıkları önlemek amacıyla uygun aletler
ve/veya yalıtımlı kaynak eldivenleri kullanın.
ARIZA - Arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUN!
DİKKAT!
Bu ürün sadece ark kaynağı için tasarlanmıştır.
UYARI!
Donmuş boruların erimesi için güç kaynağı kullanmayın.
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen ve aynı zamanda
yayılan bozukluklar nedeniyle, bu yerlerde A sınıfı ekipmanın
elektromanyetik uyumluluk sağlanmasında olası güçlükler söz
konusu olabilir.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak uygulanmasına
riayet edilerek, kullanım ömrünün sonuna gelen elektrikli
ve/veya elektronik cihazların geri dönüşüm tesisinde bertaraf
edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB, çeşitli kaynak aksesuarları ve kişisel koruyucu ekipmanları satışa sunmaktadır. Sipariş
bilgileri için yerel ESAB bayinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret edin.
2 GİRİŞ
0463 696 101
- 7 -
© ESAB AB 2021
2 GİRİŞ
Aristo
®
500ix güç kaynağı; U6, U8
2
veya MA25 Pulse panellerle birlikte, kullanıldığı besleyiciye bağlı
olarak MIG, pulse MIG, TIG ve oluk açmayı destekleyen eksiksiz bir çoklu işlem paketi sunar.
Güç kaynağı; Feed3004/4804, YardFeed2000, RobustFeedU6 ya da Robust Feed Pulse tel
besleme ünitesi ve COOL2 soğutma ünitesiyle birlikte kullanım için tasarlanmıştır. Besleme üniteleri
ve soğutma ünitesi hakkında daha fazla bilgi almak için Kullanım kılavuzuna başvurun.
Ürün için ESAB aksesuarlarını bu kılavuzun "AKSESUARLAR" bölümünde bulabilirsiniz.
2.1 Donanım
Güç sistemi şunlarla birlikte verilir:
3m (9ft 10.11inç) topraklama kelepçeli dönüş kablosu
kaynaklama güç kaynağı kullanım kılavuzu
5m (16ft 4,85inç) şebeke kablosu
3 TEKNİK VERİLER
0463 696 101
- 8 -
© ESAB AB 2021
3 TEKNİK VERİLER
Aristo
®
500ix
Şebeke voltajı 380-460V, ±%10, 3~ 50/60Hz
Şebeke beslemesi S
scmin
7.2 MVA
Ana akım I
max
380V 400V 460V
MIG/MAG 38A 35A 30A
ELEKTROT 40A 35A 31A
TIG 30A 27A 24A
Boşta güç 24W 25W 27W
Ayar aralığı (DC)
MIG/MAG 16A/14,8V - 500A/39V
ELEKTROT 16A/20,6V - 500A/40V
TIG 5A/10,2V - 500A/30V
MIG/MAG durumunda izin verilen yük
%60 görev döngüsü 500A/39,0V
%100 görev döngüsü 400A/34,0V
MMA durumunda izin verilen yük
%60 görev döngüsü 500A/40,0V
%100 görev döngüsü 400A/36,0V
TIG durumunda izin verilen yük
%60 görev döngüsü 500A/30,0V
%100 görev döngüsü 400A/26,0V
Azami akımda güç faktörü 0.91
Maksimum akımda yeterlilik 88 %
Açık devre voltajı 58V
Çalışma sıcaklığı -20 - 40°C (-4 - 104°F)
Taşıma sıcaklığı -20 - +55 C (-4 - 131°F)
Rölanti konumundaki sabit ses
basıncı
<70dB (A)
Boyutlar u×g×y 712 × 325 × 470mm (28,0 × 12,8 × 18,5inç)
Ağırlık 58,5kg (128,9lb)
İzolasyon sınıfı H
Koruma sınıfı IP23
Uygulama sınıflandırması
Şebeke beslemesi, S
sc min
IEC 61000-3-12'ye uygun olarak üzerinde asgari kısa devre gücü.
3 TEKNİK VERİLER
0463 696 101
- 9 -
© ESAB AB 2021
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede kesebileceğiniz
bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü, 40°C/104°F veya daha
düşük sıcaklıklar için geçerlidir.
Koruma sınıfı
IP kodu koruma sınıfını, yani katı nesneler veya suyun nüfuzuna karşı koruma derecesini belirtir.
IP23 ile işaretlenmiş cihaz ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
Uygulama sınıfı
simgesi, güç kaynağının yüksek elektrik tehlikesi olan yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış
olduğunu gösterir.
4 MONTAJ
0463 696 101
- 10 -
© ESAB AB 2021
4 MONTAJ
4.1 Genel
Montaj işlemi mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
DİKKAT!
Bu ürün endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. Ev ortamında bu ürün radyo parazitine
neden olabilir. Gerekli önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
Güç kaynağının düzgün çalışması için Aristo
®
500ix ile birlikte kullanılan ekipmanın en azından
aşağıdaki program sürümlerine sahip olması gerekir:
U8
2
için: 3.02G veya üzeri
U6 için: 2.16P veya üzeri
MA25 Pulse için: 1.88H veya üzeri
4 MONTAJ
0463 696 101
- 11 -
© ESAB AB 2021
4.2 Konum
Kaynaklama güç kaynağını, hava giriş ve çıkışları engellenmeyecek şekilde yerleştirin.
4.3 Kaldırma talimatları
4 MONTAJ
0463 696 101
- 12 -
© ESAB AB 2021
UYARI!
Ekipmanı sabitleyin (özellikle zemin
düz değilse veya eğimliyse).
4.4 Şebeke besleme
NOT!
Şebeke besleme gereksinimleri
Bu donanım, kullanıcı beslemesi ile şebeke sistemi arasında olan girişim noktasındaki kısa
devre gücünün S
scmin
değerinden büyük veya eşit olması koşuluyla IEC 61000-3-12 ile
uyumludur. Gerekirse dağıtım şebeke operatörüne danışarak ekipmanın S
cmin
'e eşit ya da
daha büyük bir kısa devre gücü ile sadece bir kaynağa bağlı olduğundan emin olmak
ekipmanı monte edenin veya kullanıcısının sorumluluğundadır. TEKNİK VERİLER
bölümündeki teknik bilgilere bakın.
Kaynaklama güç sisteminin doğru besleme voltajına bağlı olmasına ve doğru sigorta değeri ile
korunmuş olmasına dikkat edin. Kurallara göre bir koruyucu topraklama bağlantısı mutlaka
yapılmalıdır.
1 Besleme bağlantısı bilgilerini içeren anma
değeri plakası
Önerilen sigorta boyutları ve minimum kablo alanı Aristo® 500ix
Aristo
®
500ix
Şebeke voltajı 380 V 3~ 50/60 Hz 400 V 3~ 50/60 Hz 460 V 3~ 50/60 Hz
Şebeke kablo kesiti 4 × 6 mm² 4 × 6 mm² 4 × 6 mm²
Azami akım değeri
l
maks.
40 A 35 A 31 A
I
1eff
MIG/MAG 30 A 27 A 24 A
ELEKTROT 31 A 25 A 24 A
TIG 24 A 21 A 19 A
4 MONTAJ
0463 696 101
- 13 -
© ESAB AB 2021
Sigorta
dalgalanmaya dayanıklı 35 A 35 A 35 A
tip C MCB 32 A 32 A 32 A
NOT!
Yukarıda gösterilen şebeke elektrik kablosu alanları ve sigorta boyutları İsveç mevzuatına
uygundur. Güç kaynağını ilgili ulusal mevzuata uygun olarak kullanın.
Güç jeneratörlerinden besleme
Güç kaynağına farklı tip jeneratörlerden besleme yapılabilir. Bununla birlikte, bazı jeneratörler
kaynaklama güç kaynağının doğru şekilde çalışması için yeterli güç sağlayamaz. Otomatik Voltaj
Düzenlemesi (AVR) olan veya eşdeğer ya da daha iyi tipte düzenlemeye sahip, 40kW'tan yüksek
nominal gücü bulunan jeneratörlerin kullanılması önerilir.
Bağlantı talimatı
UYARI!
Montaj öncesinde şebeke beslemesi kesilmelidir.
UYARI!
DC veriyolu kapasitörleri deşarj olana kadar bekleyin. DC veriyolu kapasitörü deşarj süresi
en az 2 dakikadır!
Güç kaynağı fabrikada 400 V AC olarak ayarlanmıştır. Başka bir şebeke voltajı ayarı gerekliyse baskılı
devre kartındaki kablo çıkarılmalı ve doğru konumuna takılmalıdır. Ayrıca şebeke voltajı ayarının
işaretlendiği güç kaynağının arkasındaki etiket de mutlaka güncellenmelidir. Bu işlem mutlaka elektrik
bilgisi olan biri tarafından yapılmalıdır.
NOT!
Bu güç kaynağı versiyonu 380 ile 460 V AC nominal giriş voltajı için tasarlanmıştır. Bu, 575
V girişi destekleyen donanımın mevcut olmadığı, 575 V tırnağının bağlı olmadığı anlamına
gelir.
Şebeke kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, taban plakasına giden toprak bağlantısı ve ferritler
mutlaka doğru şekilde takılmalıdır. Ferritlerin, rondelaların, somunların ve vidaların montaj sırası için
aşağıdaki çizime bakın.
4 MONTAJ
0463 696 101
- 14 -
© ESAB AB 2021
5 ÇALIŞTIRMA
0463 696 101
- 15 -
© ESAB AB 2021
5 ÇALIŞTIRMA
Cihazın kullanımı için genel güvenlik düzenlemelerini bu kılavuzun "GÜVENLİK" bölümünde
bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu dikkatlice okuyun!
NOT!
Ekipmanı taşırken, bu amaçla tasarlanmış kolu kullanın. Kabloları asla çekmeyin.
UYARI!
Elektrik çarpması! Çalışma sırasında parçasına veya kaynak kafasına dokunmayın!
NOT!
Mig kısa darbe işleminde olası en iyi sonucu almak için kaynaklama ve dönüş kabloları 10
m'yi (33 ft) aşmamalıdır.
5.1 Bağlantılar ve kontrol cihazları
1 Şebeke güç kaynağı anahtarı, 0/1 5 Negatif kaynaklama terminali: Dönüş kablosu
2 Tel besleme ünitesi bağlantısı 6 LED göstergesi, aşırı ısınma
3 Besleme ünitesine giden besleme voltajı
(42VAC) için sigorta (10A)
7 LED göstergesi, güç kaynağı AÇIK
4 Pozitif kaynaklama terminali: Kaynak kablosu 8 Şebeke kablo girişi
5 ÇALIŞTIRMA
0463 696 101
- 16 -
© ESAB AB 2021
5.2 Simgeler
Güç kaynağı AÇIK (4) Aşırı ısınma (3)
Koruyucu topraklama Kaldırma kancasını konumlandırma
5.3 Kaynaklama ve dönüş kablosu bağlantısı
Güç kaynak sisteminde, kaynaklama ve dönüş kabloları için bir pozitif terminal (+) ve bir negatif
terminal (-) olmak üzere iki çıkış vardır.
Dönüş kablosunu güç kaynağının negatif terminaline bağlayın. Dönüş kablosu kontak klipsini
parçasına sabitleyin ve parçası ile güç kaynağındaki dönüş kablosu çıkışı arasında iyi bir temas
olmasını sağlayın.
Bağlantı seti kabloları için önerilen maksimum akım değerleri
I
maks.
Kablo kesiti Kablo uzunluğu
350 A (%100 görev döngüsü) 95 mm
2
2 - 35m
430 A (%100 görev döngüsü)
120 mm
2
2 - 35m
460 A (%60 görev döngüsü) 2 - 35m
510A (%60 görev döngüsü) 2 - 35m
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede kesebileceğiniz
bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü, 40°C (104°F) için
geçerlidir.
5 ÇALIŞTIRMA
0463 696 101
- 17 -
© ESAB AB 2021
5.4 Güç kaynağının açılıp/kapatılması
Anahtarı (1), "1" konumuna çevirerek güç kaynağını açın. Anahtarı (1), "0" konumuna çevirerek güç
kaynağını kapatın. Kaynaklama verileri, şebeke beslemesinin anormal bir şekilde kesilmesine veya
güç kaynağının normal bir şekilde kapatılmasına bakılmaksızın saklanır. Böylece ünite tekrar
açıldığında kaynaklama verileri kullanılabilir.
5.5 Fan kontrolü
Güç kaynağının bir zaman kontrol sistemi vardır, yani kaynaklama işlemi sona erdikten ve güç kaynağı
anahtarları enerji tasarruf moduna geçtikten sonra fanlar 6.5 dakika süreyle çalışır. Kaynaklama işlemi
yeniden başladığında fanlar tekrar çalışmaya başlar.
5.6 Termal koruma
Kaynaklama güç kaynağı, içerideki sıcaklık çok yükselirse devreye giren termal koruma sistemine
sahiptir. Bu durumda kaynak akımı engellenir ve LED göstergesi (6) yanar. Sıcaklık, normal çalışma
sıcaklığına düştüğünde termal koruma otomatik olarak sıfırlanır.
5.7 VRD (Voltaj Azaltma Cihazı)
VRD fonksiyonu, kaynak yapılmadığında, açık devre geriliminin 35V değerini aşmaması sağlar. VRD
işlevi, ESAT (ESAB Yazılım Yönetimi Aracı. Ayarların yönetilmesi ve yazılımın güncelleştirilmesi gibi
işlevler için yazılıma sahip bir teknik servis kiti) aracılığıyla yetkili bir servis teknisyeni tarafından
etkinleştirilmelidir.
Sistem kaynağın başladığı duyumunu aldığı zaman VRD fonksiyonu engellenir.
5.8 Uzaktan kontrol ünitesi
Uzaktan kontrol ünitesinin çalışması ile ilgili bilgi almak için kontrol paneli kullanım kılavuzuna göz atın.
5.9 Ark voltaj geri beslemesi
İyi bir kaynak sonucu almak için ark voltaj geri bildirimi çok önemli bir faktördür. MIG/MAG
kaynaklamada güç kaynağı, tel besleyicideki ark voltajını algılamak için hazırdır. Bu işlevin önkoşulu,
bir ESAB tel besleyici ve ESAB ara bağlantı kablosunun kullanılmasıdır! Bu ark voltajı ölçme yöntemi,
kaynak kablosu ile tel beslemesi arasındaki voltaj düşüşünü telafi eder. "TrueArcVoltage" desteğine
sahip bir ESAB şalomayla temas ucuna kadar düşen voltaj telafi edilir.
NOT!
Geri dönüş kablosundaki voltaj düşüşünü telafi etmek için güç kaynağı (yetkili ESAB servis
personeli tarafından), parçasından gelen bir harici ark voltajı algılama teli kullanılacak
şekilde yapılandırılabilir.
6 BAKIM
0463 696 101
- 18 -
© ESAB AB 2021
6 BAKIM
UYARI!
Temizlemeden ve bakımdan önce şebeke beslemesi kesilmelidir.
DİKKAT!
Güvenlik plakalarını sadece uygun elektrik bilgisi olan (yetkili personel) kişiler çıkarabilir.
DİKKAT!
Ürün, üretici garantisi kapsamındadır. Yetkili olmayan servis merkezlerinin veya personelin
gerçekleştirmeye çalıştığı onarım işleri, garantiyi geçersiz kılar.
NOT!
Düzenli bakım, emniyetli ve güvenilir bir çalışma için önemlidir.
NOT!
Ciddi miktarda tozlu ortamlarda çalışıldığında bakım işlemini daha sık gerçekleştirin.
Her kullanımdan önce aşağıdakileri kontrol edin:
Ürün ve kabloların hasarsız olup olmadığını,
Üflecin temiz ve hasarsız olup olmadığını.
6.1 Rutin bakım
Normal koşullarda bakım programı. Ekipmanı her kullanımdan önce kontrol edin.
Aralık Bakım yapılacak alan
3 ayda bir
Okunamayan etiketleri
temizleyin veya
değiştirin.
Kaynak terminallerini
temizleyin.
Kaynak kablolarını
kontrol edin veya
değiştirin.
6 ayda bir
Ekipmanın içini
temizleyin. Basıncı
düşük kuru basınçlı
hava kullanın.
6.2 Güç sistemi
Performansı korumak ve güç kaynağının ömrünü uzatmak için ürünün düzenli olarak temizlenmesi
gerekir. Temizlik işleminin ne sıklıkta yapılması gerektiği şu etmenlere bağlıdır:
kaynaklama işlemi
ark süresi
6 BAKIM
0463 696 101
- 19 -
© ESAB AB 2021
çalışma ortamı
Etraftaki ortam, zımpara vb.
Temizlik işlemi için gerekli olan araçlar:
torx tornavida, T25 ve T30
4 bar basınçlı kuru basınçlı hava
kulak tıkaçları, koruyucu gözlük, maske, eldiven ve koruyucu ayakkabı gibi koruyucu
ekipman
DİKKAT!
Temizlik işleminin uygun şekilde hazırlanmış bir çalışma alanında gerçekleştirildiğinden
emin olun.
Temizlik işlemi
1. Şebeke beslemesi bağlantısını kesin.
2. Kapasitörlerin şarjlarının boşalması için 4 dakika bekleyin.
3. Güç kaynağındaki yan panelleri çıkarın.
4. Güç kaynağındaki üst paneli çıkarın.
5. Isı emici ve fan (b) arasındaki plastik kapağı çıkarın.
6. Güç kaynağını kuru basınçlı hava (4 bar) ile aşağıdaki gibi temizleyin:
1. Üst arka kısım.
2. Arka panelden başlayıp ikincil ısı emici boyunca.
3. İndüktör, transformatör ve akım sensörü.
4. Bu güç bileşenleri yanı, PCB 15AP1'in ardından arka taraftan.
5. Her iki taraftaki PCB'ler.
7. Hiçbir parça üzerinde toz kalmadığından emin olun.
8. Isı emici ile fan (b) arasına plastik kapak takın ve kapağın ısı emici tarafına doğru
şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
9. Üst paneli güç kaynağına takın.
10.Yan panelleri güç kaynağına takın.
7 SORUN GİDERME
0463 696 101
- 20 -
© ESAB AB 2021
7 SORUN GİDERME
Yetkili bir servise göndermeden önce aşağıdaki önerilen kontrolleri ve muayeneleri deneyin.
Arıza tipi Düzeltici işlem
Ark yok. Şebeke güç besleme anahtarının açık olup
olmadığını kontrol edin.
Şebeke, kaynaklama ve dönüş kablolarının
doğru birleştirilmiş olup olmadığını kontrol
edin.
Doğru akım değerinin ayarlanmış olup
olmadığını kontrol edin.
Şebeke güç besleme sigortalarını kontrol
edin.
Kaynaklama işlemi sırasında kaynak akımı
kesilmiştir.
Termal koruma sisteminin çalışıp
çalışmadığını kontrol edin (ön kısımdaki (6)
turuncu LED ile gösterilir)
LED göstergesi güç kaynağı(7)
yanmıyorsa şebeke güç kaynağı
sigortalarını kontrol edin.
Termal koruma sistemi sık sık devreye giriyor. Güç kaynağı ile ilgili nominal verilerin
geçilmemesini sağlayın (örn. ünitenin aşırı
yüklü olup olmadığı).
Ortam sıcaklığının nominal görev döngüsü
40°C/104°F sıcaklığının üzerinde
olmadığından emin olun.
Zayıf kaynak performansı. Kaynak akımı beslemesi ve dönüş
kablolarının doğru bağlandığından emin
olun.
Doğru akım değerinin ayarlanmış olup
olmadığını kontrol edin.
Doğru kaynak tellerinin kullanıldığından
emin olun.
Şebeke güç besleme sigortalarını kontrol
edin.
/