Siemens PH3760A Kullanma talimatları

Kategori
Saç kurutucular
Tip
Kullanma talimatları
30
Kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice
okuyunuz, bu kılavuzda yer alan bilgilere
uyunuz ve kılavuzu saklayınız!
Bu kullanım kılavuzu, aksesuarlı iki
modeli açıklar.
Güvenlik uyarıları
Elektrik çarpma ve yangın tehlikesi
Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki
bilgilere göre bağlayın ve işletiniz.
Cihazın güvenlikli bir şekilde kullanılması
için fi ziksel, sensorik ve ruhsal yetenekleri
uygun olmayan çocukların veya şahısların
cihaza erişememesini sağlayınız.
Cihaz yalnızca elektrik kablosunda
ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar
görünmedikçe kullanılmalıdır.
Fişi her kullanımdan sonra veya hata
durumunda prizden çekiniz.
Örneğin hasarlı bir elektrik kablosunun
değiştirilmesi gibi cihazda üzerindeki
onarım işleri yalnızca müşteri servisimiz
tarafından yapılabilir.
Elektrik kablosu:
sıcak parçalara temas ettirilmemelidir
keskin kenarların üzerinde çekilmemelidir
cihazı taşımak için kullanılmamalıdır.
Fırçalar ısınır.
Cihazı yalnızca fırça adaptöründen tutunuz.
Cihazı ıslak saçlarda veya plastikten
yapılmış saç üzerinde uygulamayınız.
Banyo küvetlerinin,
lavaboların veya içinde
su bulunan veya içine su
dökülen başka haznelerin
yakınında kullanmayınız.
Ölüm tehlikesi
Cihaz asla suya temas ettirilmemelidir.
Cihaz kapalıyken de tehlike vardır. Bu
nedenle kullanımdan sonra ve kullanım
esnasında saça uygulamaya ara
verildiğinde mutlaka fi ş çekilmelidir.
Evinizdeki elektrik tesisatına 30 mA’e
kadar olan bir hata akımı koruma şalterinin
montajı ek bir koruma sağlar. Lütfen bir
elektrik tesisatçısına başvurarak bilgi alınız.
tr
Kumanda elemanları ve
aksesuar
PH 3200A (
Şekil
A
)
1
Şalter Sıcaklık/Fan 2 kademe
2
Cool düğmesi
3
3
Açma düğmesi
4
Karışık kıllı yuvarlak fırça Ø 20
5
Yuvarlak fırça
PH 3760A (
Şekil
B
)
1
Şalter Sıcaklık/Fan 2 kademe
2
Cool düğmesi
3
3
Açma düğmesi
4
İyonizasyon için kontrol lambası
5
İyonizasyon şalteri kapalı / açık
6
Karışık kıllı yuvarlak fırça Ø 30
7
Fırça Ø 22 (içeri çekilebilir uçlar)
8
Saç düzleştirici
Kullanım
Fan veya emiş delikleri asla kapatı lmamalı-
dır. Emme deliğinin saç ve başka yünsü
maddelerden temiz olmasına dikkat edil-
melidir. Aşırı ısınma durumunda, örneğin
bir hava deliğinin kapatılması sayesinde,
sıcak havalı şekillendirme fırçası otomatik
olarak kapanır ve birkaç dakika sonra tekrar
çalışır. Tüm aksesuar parçaları
işaretli
yere oturtulur ve  pozisyonuna döndürü-
lerek kilitlenir.
Aksesuarı değiştirmek için
3
numaralı açma düğmesine
basılır ve aksesuar parçası geri
döndürülerek çıkarılır.
Fırçalar
Saç uzunluğuna ve arzu edilen saç mode-
line göre bir fırça seçip takınız. Havlu ile
ku rutulmuş ince bir saç lülesini uçlarından
başlayarak döndürmek şartıyla bukle
yapınız.
31
1
şalterini
-
-
kademeye
yumu şak/sıcak veya
-
-
kademeye kuvvetli/sıcak getirin
ve saç lülesini sıcak hava ile
kurutun.
numaralı cool düğmesi
devreye sokularak bukle daha
soğuk olan hava ile fi kslenir ve
şekillendirilir.
Yalnız PH 3760A
7
numaralı fırçanın uçları
içeri çekilebilir. Bu, buklenin
güçlü olmasını sağlar ve
fırçanın bukleden çıkarılmasını
kolaylaştırır.
Saç düzleştirici
8
Bu birim ile havluyla kurutulmuş
olunan saçın düz hale
getirilmesi mümkün olur. Bunun
için taranmış olunan saçı eşit
genişlikteki tutamlar halinde
dağıtın.
Hazırlamış olduğunuz bir tutam
saçı saç düzleştiricisi içine
koyunuz, saç düzleştiricisinin
her iki yarı tarafından bastırınız
ve saç köküne kadar çekiniz.
Tüm saç tutamlarını bu şekilde
düzleştiriniz.
Tavsiyemiz:
Saçın taranmadan önce
tamamen kuruması beklenmelidir. Böylece
saç modeli daha uzun bir süre muhafaza edilir.
İyonizasyon
Bu sıcak havalı şekillendirme fırçası bir iyon
üreticisi ile donatılmıştır. İyonlar, doğada
bulunan elektrik yüklü parçacıklardır. İyonlar
sayesinde saçlar daha yumuşar ve daha
kolay taranabilir. Ayrıca saçların çok ha f olup
„uçması“ ve birbirine kıvrılması azalmış olur.
tr
İyon üreticisi, şalter
5
ile her
kademeye ek olarak devreye
sokulabilir. Bu halde
4
numaralı
kontrol lambası yanar.
Saklanması
Elektrik kablosu çok sıkı
dolanmamalıdır!
Temizlik
Elektrik çarpma tehlikesi
!
Cihaz temizlenmeden önce elektrik fi şi
çekilmelidir.
Cihaz asla suyun içine daldırılmamalıdır.
Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
Cihaz dıştan yalnızca nemli bir bezle
silinmelidir. Keskin veya aşındırıcı
temizleme maddesi kullanılmamalıdır.
Hava emme ızgarası arada sırada
yumuşak bir fırça ile temizlenmelidir.
Aksesuar parçaları çıkarılmalı ve
temizlenmeli ve sadece tamamen kuru bir
vaziyette ise tekrar kullanılmalıdır.
Eski aletlerin imhası
A
Bu masaj aleti elektrikli ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and electronic
equipment – WEEE) kapsamında Avrupa
normları gereği 2002/96/AB onaylıdır. Bu
normlar AB tarafından geniş ölçüde geçerli
olan eski cihazların geri alımı ve yeniden
değerlendirilmesi konusunda çerçeve
kriterleri belirler.
Güncel imha yolları hakkında lütfen yetkili
satıcınızdan bilgi alın.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47

Siemens PH3760A Kullanma talimatları

Kategori
Saç kurutucular
Tip
Kullanma talimatları