Acer V277 Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu

Tip
Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu
Türkçe
Acer LCD Monitör Hızlı Başlangıç Kılavuzu (QSG)
Önemli güvenlik talimatları
Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.
1. LCD monitörün ekranını temizlemek için: Monitörünüzün elektriksel olarak konumunuzdaki mevcut AC gücüyle çalışabilecek sınıfta
olduğundan emin olun.
• LCD monitörü kapatın ve güç kablosunun fişini çekin.
• Bir bez parçasının üstüne çözücü olmayan bir temizleme solüsyonu sıkın ve ekranı nazikçe temizleyin.
• ASLA DOĞRUDAN EKRANA YA DA KASAYA HİÇBİR SIVI SIKMAYIN YA DA DÖKMEYİN.
• LÜTFEN LCD EKRAN YA DA KASA ÜZERİNDE AMONYAK YA DA ALKOL BAZLI HİÇBİR TEMİZLEYİCİ KULLANMAYIN.
• Acer, amonyak ya da alkol bazlı temizleyiciler kullanmaktan kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
2. LCD monitörü bir pencerenin yakınına koymayın. Monitör yağmura, neme ya da güneş ışığına maruz kaldığında ciddi hasar görebilir.
3. LCD ekrana basınç uygulamayın. Aşırı basınç ekrana kalıcı hasar verebilir.
4. Kendi başınıza bu ünitenin kapağını çıkarmayın ve bakımını yapmaya kalkışmayın. Her tür bakımın yetkili bir teknisyen tarafından
yapılması gerekir.
5. LCD monitörü, -20° ile 60°C arasında (-4° - 140°F) bir sıcaklıkta saklayın. LCD monitörü bu aralığın dışında saklamak kalıcı hasara
yol açabilir.
6. Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse hemen monitörünüzün fişini çekin ve yetkili bir teknisyeni arayın:
• Monitör-PC sinyal kablosu aşınmış ya da zarar görmüşse.
• LCD monitöre sıvı dökülürse ya da monitör yağmura maruz kalırsa.
• LCD monitör ya da kasa zarar gördüyse.
Monitörü tabana yerleştirme
1. Monitörü paketinden çıkarın.
2. Ayakları tabana yerleştirin. (seçili modellerde)
3. Kilitlemek için saat yönünde döndürün. Tabanın ayaklara oturduğundan emin olun. (seçili modellerde)
4. Düz uçlu tornavida ya da bozuk para kullanıp vidaları çevirerek tabanı ayağa sabitleyin. (seçili modellerde)
Monitörünüzü Bilgisayara Bağlama
1. Monitörünüzü kapatın ve bilgisayarınızın güç kablosunun fişini çekin.
2. 2-1 Video Kablosunu Bağlayın
a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
b. VGA video kablosunu bilgisayara bağlayın.
2-2 HDMI Kablosunu Bağlayın (Sadece HDMI girişli model)
a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
b. HDMI kablosunun bir ucunu monitörün arkasına diğer ucunu bilgisayarın
portuna bağlayın.
2-3 DP Kablosunu Bağlayın (Sadece DP girişli model) (İsteğe bağlı)
a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
b. DP kablosunu bilgisayara bağlayın.
3. Ses Kablosunu bağlayın. (Sadece Ses Girişli Model) (İsteğe bağlı)
4. Monitör güç kablosunu monitörün arkasındaki güç portuna takın.
5. Bilgisayarınızın ve monitörünüzün güç kablolarını yakındaki bir elektrik prizine
takın.
Harici kontroller
Numara Öğe ıklama
1
Güç düğmesi/
göstergesi
Monitörü açar/kapatır. Mavi, açık
olduğunu gösterir. Kehribar rengi,
bekleme/güç tasarrufu modunda
olduğunu gösterir.
2
Kısayol 1, 2
ğmeleri
Kullanıcı tanımlı kısayol işlevini
etkinleştirmek için basın.
3Girişğmesi
Giriş kaynakları arasında geçiş yapmak
için basın.
4
Gezinme/Tamam
ğmesi
OSD menüsünü etkinleştirmek için basın
ve ardından istenen işlevi vurgulamak
üzere yönlendirme tuşu olarak kullanın.
Seçim girmek için tekrar basın.
DP
HDMI
VGA
AUDIO INVGA IN
HDMI DP
isteğe bağlı
1
1
2
3
4
Türkçe
Düzenlemeler ve güvenlik bildirimleri
FCC bildirimi
Bu aygıt test edilmiş ve FCC kurallarının 15. maddesi uyarınca B Sınıfı dijital aygıt olarak kabul edilmiştir. Bu sınırlar evde kurulumda meydana
gelebilecek zararlı bir müdahaleye karşı koruma sağlamak için geliştirilmiştir. Bu aygıt radyo frekansı enerjisi yaratır, kullanır ve hatta
saçabilir; ayrıca, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı bir müdahalede bulunabilir.
Bununla birlikte, bu müdahalenin talimatlara uygun kurulumda meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Aygıt, radyo ya da televizyonun
sinyal alımına aygıtı kapatıp açarak tespit edilebilen zararlı bir müdahalede bulunursa kullanıcı aşağıdaki önlemlerin birini ya da birden
fazlasını alarak bu müdahaleyi düzeltmeyi deneyebilir:
Alıcı antenin yerini ya da yönünü değiştirin.
Aygıt ile alıcıyı birbirinden biraz daha uzaklaştırın.
Aygıtı, alıcının bağlı olduğundan faklı bir devrede bulunan çıkışa bağlayın.
Yardım için satıcınıza ya da tecrübeli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.
CE Uygunluk beyanı
Bu belge ile Acer Inc. bu LCD monitörün EMC Yönetmeliği 2014/30/AB, Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB ve RoHS Yönetmeliği
2011/65/AB ile Yönetmeliği 2009/125/AT yasalarının enerji ürünleri için çevreci bir tasarım yapacak bir sistem kurmayı gerektiren temel
gerekliliklerine ve diğer maddelerine uyduğunu beyan eder.
Uyarı:
Monitörün zarar görmesini önlemek için monitörü tabanından tutarak kaldırmayın.
Uyarı: Blendajlı kablolar
Diğer bilişim aygıtlarıyla yapılacak tüm bağlantılar EMC düzenlemelerine uyum sağlamak için blendajlı kablolar kullanılarak yapılmalıdır.
Uyarı: Çevresel aygıtlar
Bu ekipmana sadece B Sınıfı sınırlarına uygun olduğu sertifikayla belirtilmiş çevresel aygıtlar (girişıkış aygıtları, terminaller, yazıcılar
vb.) eklenebilir. Sertifikasız çevresel aygıtlarla çalıştırılırsa radyo ve TV alıcılarına müdahale meydana gelebilir.
Dikkat
Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ve düzenlemeler, kullanıcının Federal İletişim Komisyonu tarafından verilen bu ürünü
çalıştırma hakkının feshedilmesine neden olabilir.
Çalışma koşulları
Bu aygıt FCC Hükümlerinin 15. maddesine uygundur. Çalışma şu iki şarta uygunluk gerektirir: (1) bu aygıt zararlı bir müdahaleye neden
olmamalıdır ve (2) istem dışı çalıştırma da dahil olmak üzere bu aygıt alınan her müdahaleyi üstlenmek durumundadır.
Uyarı: Kanadalı kullanıcılar
Bu B Sınıfı tertibat, Kanada ICES-003 yasasına uygundur.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Atılacak Ekipmanın Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Özel Mekanda Kullanıcılarca Atılması
Üründe ve ürünün paketinde bulunan bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarınızla atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun
yerine, atılacak ekipmanınızı atık elektrikli cihaz toplama noktasına teslim etmek sizin sorumluluğunuzdur. Ürününüzün
bu şekilde ayrı atılması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları koruyacak ve ürünün insan sağlığını ve çevreyi
koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık ürününüzü nereye teslim edebileceğiniz hakkında daha fazla
bilgi alabilmek için lütfen yerel belediyeyle, çöp hizmetlerinizi sunan birimle ya da ürünü aldığınız mağazayla iletişime
geçin.
1 / 1

Acer V277 Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu

Tip
Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu