Stanley STHT77504-1 Kullanım kılavuzu

Marka
Stanley
Model
STHT77504-1
Tip
Kullanım kılavuzu
181
TR
İçindekiler
• Lazer Bilgileri
Kullanıcı Güvenliği
Pil Güvenliği
AA Pillerin Takılması
Lazerin Açılması
• Lazer Hassasiyetini Kontrol Etme
Lazerin Kullanılması
Bakım
• Sorun Giderme
Servis ve Onarımlar
• Teknik Özellikler
Lazer Bilgileri
STHT77504-1 ve STHT77594-1 lazerler Sınıf 2 lazer
ürünleridir. Lazerler, yatay (tesviye) ve dikey (şakül)
hizalama projeleri için kullanılabilen, otomatik seviye
ayarlama özelliğine sahip lazer aletleridir.
Kullanıcı Güvenliği
Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm
veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
çok yakın bir tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya
ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz
veya orta dereceli yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Bu ürün veya herhangi bir STANLEY
®
ürünü
hakkında soru veya yorumlarınız varsa
http://www.StanleyTools.eu adresini ziyaret edin.
UYARI:
Tüm talimatları okuyun ve anlamaya çalışın.
Bu kılavuzda yer alan uyarı ve talimatlara
uyulmaması ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
UYARI:
Lazer Radyasyona Maruziyet. Lazer
tesviyesini sökmeyin veya değiştirmeyin.
İçinde kullanıcı tarafından onarılabilecek
herhangi bir parça yoktur. Ciddi göz
yaralanmasıyla sonuçlanabilir.
UYARI:
Tehlikeli Radyasyon. Burada belirtilenlerin
haricindeki kontrollerin veya ayarlamaların
kullanılması veya prosedürlerin
uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz
kalmayla sonuçlanabilir.
Lazerinizin üzerinde bulunan etiket aşağıdaki
sembolleri içerebilir.
Sembol Anlamı
V Volt
mW Miliwatt
Lazer Uyarısı
nm Nanometre olarak dalga boyu
2 Sınıf 2 Lazer
Uyarı Etiketleri
Sizin konforunuz ve emniyetiniz için, aşağıdaki
etiketler lazerin üzerine yerleştirilmiştir.
UYARI: Yaralanma riskini en aza
indirmek için kullanıcı kullanma
talimatlarını mutlaka okumalıdır.
UYARI: LAZER RADYASYONU.
IŞINA DOĞRU BAKMAYIN. Sınıf 2
Lazer Ürünü.
182
TR
Lazeri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi tehlikeli ortamlarda
çalıştırmayın. Bu alet, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
Kullanılmayan bir lazeri çocukların ve eğitim
almamış kişilerin erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Lazerler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Alet servis bakımının eğitimli bakım personeli
tarafından yapılması ZORUNLUDUR. Eğitimli
olmayan personel tarafından yapılan servis veya
bakım yaralanmalara neden olabilir. Size en yakın
Stanley servis merkezini öğrenmek için
http://www.2helpU.com adresini ziyaret edin.
Lazer ışını görüntülemek için teleskop veya
takeometre gibi optik aletleri kullanmayın. Ciddi
göz yaralanmasıyla sonuçlanabilir.
Lazeri, kimsenin kasıtlı ya da kasıtsız bir
şekilde doğrudan lazer ışınına bakabileceği bir
konuma yerleştirmeyin. Ciddi göz yaralanmasıyla
sonuçlanabilir.
Lazeri, lazer ışınının herhangi birinin gözlerine
yansıtma yapabileceği bir yüzeyin yakınına
yerleştirmeyin. Ciddi göz yaralanmasıyla
sonuçlanabilir.
Kullanılmadığı zaman lazeri kapatın. Lazeri
kontrolsüz bırakmak lazer ışınına bakma riskini artırır.
Lazer üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik
yapmayın. Alet üzerinde değişiklik yapılması tehlikeli
lazer radyasyonuna maruz kalmayla sonuçlanabilir.
Lazeri çocukların yakınında çalıştırmayın veya
çocukların lazeri çalıştırmasına izin vermeyin.
Ciddi göz yaralanması ile sonuçlanabilir.
Uyarı etiketlerini çıkarmayın veya okunmaz hale
getirmeyin. Etiketler çıkarılırsa, kullanıcı ya da
başkaları yanlışlıkla radyasyona maruz kalabilir.
Lazeri düz bir yüzeye sağlam şekilde
konumlandırın. Lazer düşerse, hasar görebilir veya
ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
Kişisel Güvenlik
Lazeri kullanırken her zaman dikkatli olun, yaptığınız
işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranın. Lazeri
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken
kullanmayın. Lazeri kullanırken bir anlık dikkatsizlik
ciddi ziksel yaralanmayla sonuçlanabilir.
Koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu gözlük
takın. Çalışma koşullarına bağlı olarak, toz maskesi,
kaymayan emniyet ayakkabıları, şapka ve kulaklık
gibi koruyucu ekipman giyerek kişisel yaralanmaları
azaltabilirsiniz.
Alet Kullanımı ve Bakımı
Güç/Taşıma Kilidi düğmesi lazeri açıp kapatmıyorsa
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm
aletler tehlikelidir ve tamir edilmeleri gerekir.
Bu kılavuzun Bakım bölümündeki talimatları uygulayın.
İzin verilmeyen parçaların kullanılması veya Bakım
talimatlarına uyulmaması elektrik çarpması veya
yaralanma tehlikesi yaratabilir.
Pil Güvenliği
UYARI:
Piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir ve
yaralanma veya yangına neden olabilir.
Bu riski azaltmak için:
Pil etiketi ve ambalajı üzerindeki talimat ve
uyarıların tümüne dikkatli bir şekilde uyun.
Pil ve cihaz üzerinde işaretlenmiş kutuplara
(+ ve -) dikkat ederek pilleri daima doğru yerleştirin.
Pil terminallerine kısa devre yaptırmayın.
Tek kullanımlık pilleri şarj etmeyin.
Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Tüm pilleri
aynı tip ve markaya sahip pillerle aynı anda değiştirin.
Boşalmış pilleri hemen çıkarın ve yerel yasalara
göre imha edin.
Pilleri ateşe maruz bırakmayın.
Pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Alet kullanılmadığında pilleri çıkarın.
AA Pillerin Takılması
Yeni AA pilleri STHT77504-1 veya STHT77594-1 lazere takın.
1.
Lazeri ters çevirin.
2.
Lazerin alt kısmında, pil bölmesi kapağını açmak için
mandalı kaldırın (Şekil
B
1
).
183
TR
3.
Dört adet yeni, yüksek kaliteli ve bilinen bir marka
ürünü AA pili, her bir pilin - ve + uçları pil bölmesinin
içerisinde belirtildiği şekilde olduğundan emin olacak
şekilde yerleştirin (Şekil
B
2
).
4.
Pil bölmesi kapağını yerine oturup kapanana kadar
itin (Şekil
B
3
).
Pil tasarrufu sağlamak için lazer kullanılmadığında, Güç/
Taşıma Kilidi düğmesini orta (KAPALI) konumunda tutun
(Şekil
A
2
).
Lazerin Açılması
1.
Lazeri , karşı duvara (0º konum) doğru düz bir
şekilde ileriye bakacak şekilde pürüzsüz, düz ve
dengeli bir yüzeye yerleştirin.
2.
Yatay bir lazer ışını görüntülemek için lazeri açın.
Şunlardan birini yapın:
Sarkacı kilitli tutmak ve çapraz ışınları manuel
modda görüntülemek için Güç/Taşıma Kilidi
düğmesini sola getirin (Şekil
A
1
).
Sarkaç kilidini açmak ve çapraz ışınları otomatik
seviye ayarlama modunda görüntülemek için
Güç/Taşıma Kilidi düğmesini sola getirin
(Şekil
A
3
).
3.
(Şekil
A
4
) tuşuna bir kez basarak bir yatay
lazer ışını görüntüleyin, bir dikey ışın görüntülemek
için ikinci kez ve hem bir yatay ışın hem de bir dikey
ışın görüntülemek için üçüncü bir kez basın.
4.
Lazer ışınlarını kontrol edin.
Lazer otomatik hizalama yapamayacak şekilde
çok fazla eğilirse (> 4°) veya lazer manuel
modda düz değilse lazer ışınları yanıp söner.
Lazer ışınları yanıp sönerse lazer düz
yatay (ya da düşey) değildir ve düzey veya
düşeylik belirlemesi ya da işaretlemesi için
KULLANILMAMALIDIR. Lazeri düz bir yüzeyde
yeniden konumlandırmayı deneyin.
5.
Aşağıdaki bildirimlerden HERHANGİ BİRİ DOĞRU
ise, lazeri bir proje için KULLANMADAN ÖNCE
Lazer Hassasiyetini Kontrol Etme bölümündeki
talimatları uygulayarak devam edin.
Bu durumda lazeri ilk kez kullanıyorsunuzdur
(lazerin aşırı sıcaklığa maruz kalması
durumunda).
Bir süredir lazerin hassasiyet kontrolü
yapılmamıştır.
Lazer yere düşmüştür.
Lazer Hassasiyetini Kontrol
Etme
Lazer aletleri fabrikada mühürlenir ve kalibre edilir. İşinizin
doğruluğundan emin olmak için lazeri ilk kez kullanmadan
önce (lazerin aşırı sıcaklıklara maruz kalması durumunda)
ve daha sonra düzenli olarak bir hassasiyet kontrolü
yapmanız önerilir. Bu kılavuzda listelenen hassasiyet
kontrollerinden herhangi birini gerçekleştirirken
aşağıdaki talimatları izleyin:
Çalışma mesafesine en yakın olan, en geniş alanı/
mesafeyi kullanın. Alan/mesafe ne kadar büyük
olursa, lazerin hassasiyeti ölçmek o kadar kolaydır.
Lazeri, her iki yönde aynı seviyede olan engebesiz,
düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
Lazer ışınının tam merkezini işaretleyin.
Yatay Işın - Tarama Yönü
Lazerin yatay tarama kalibrasyonunu kontrol etmek
için iki duvarın birbirinden 30′ (9m) mesafede
olması gerekir. Aletin kullanılacağı uygulamaların
mesafesinden daha kısa olmayan bir mesafe
kullanarak bir kalibrasyon kontrolü yapılması önemlidir.
1.
Lazeri duvarın sonuna doğru yerleştirin (Şekil
D
1
).
2.
Güç/Taşıma Kilidi düğmesini sağa kaydırarak (Şekil
A
3
) lazeri otomatik seviye ayarlama modunda
açın ve bir dikey lazer ışını görüntüleyin.
3.
Lazer ışını üzerinde en az 30′ (9m) uzaklıkta
a
ve
b
seçeneklerini işaretleyin.
4.
Lazeri 180º çevirin.
5.
Lazerin yüksekliğini kirişin merkezi
a
(Şekil
D
2
)
ile hizalanacak şekilde ayarlayın.
6.
Doğrudan
b
üzerinde veya altında, lazer ışını
boyunca
c
işaretleyin (Şekil
D
3
).
7.
b
ve
c
arasındaki dikey mesafeyi ölçün.
184
TR
8.
Ölçümünüz aşağıda görülen tablodaki ilgili
b
ve
c
Arasındaki Mesafe için
a
ve
b
Arasında İzin
Verilebilir Mesafe değerinden daha büyükse, lazer bir
yetkili servis merkezinde bakıma alınmalıdır.
a
ve Arasındaki
Mesafe
b
İzin Verilebilir Mesafe
b
ve arasında
c
30 (9m) 5/32” (4mm)
40 (12m) 7/32” (6mm)
50 (15m) 5/16” (8mm)
Yatay Işın - Eğim Yönü
Lazerin yatay eğim kalibrasyonunu kontrol etmek
için en az 30 (9m) uzunluğunda tek bir duvar
olması gerekir. Aletin kullanılacağı uygulamaların
mesafesinden daha kısa olmayan bir mesafe
kullanarak bir kalibrasyon kontrolü yapılması önemlidir.
1.
Lazeri duvarın sonuna doğru yerleştirin (Şekil
E
1
).
2.
Güç/Taşıma Kilidi düğmesini sağa kaydırarak (Şekil
A
3
) lazeri otomatik seviye ayarlama modunda
açın ve bir dikey lazer ışını görüntüleyin.
3.
Lazer ışını üzerinde en az 30′ (9m) uzaklıkta
a
ve
b
seçeneklerini işaretleyin.
4.
Lazeri duvarın karşı ucuna getirin (Şekil
E
2
).
5.
Lazeri aynı duvardaki ilk uca doğru ve bitişik duvara
paralel konuma getirin.
6.
Lazerin yüksekliğini kirişin merkezi
b
hizalanacak
şekilde ayarlayın.
7.
Doğrudan
a
üzerinde veya altında, lazer ışını
boyunca
c
işaretleyin (Şekil
E
3
).
8.
a
ve
c
arasındaki mesafeyi ölçün.
9.
Ölçümünüz aşağıda görülen tablodaki ilgili
a
ve
c
Arasındaki Mesafe için
a
ve
b
Arasında İzin
Verilebilir Mesafe değerinden daha büyükse, lazer bir
yetkili servis merkezinde servis bakımına alınmalıdır.
a
ve Arasındaki
Mesafe
b
İzin Verilebilir Mesafe
a
ve arasında
c
30 (9m) 5/32” (4mm)
40 (12m) 7/32” (6mm)
50 (15m) 5/16” (8mm)
Dikey Işın - Şakül
Lazerin dikey (şakül) kalibrasyonunu kontrol etmek
ideal bir şekilde 30 (9m) büyüklüğünde bir dikey
yükseklik olduğunda gerçekleştirilebilir. Bu durumda bir
kişi lazerin zemindeki yerini ayarlar ve başka bir kişi de
ışının konumunu işaretlemek için bir tavana yaklaştırır.
Aletin kullanılacağı uygulamaların mesafesinden daha
kısa olmayan bir mesafe kullanarak bir kalibrasyon
kontrolü yapılması önemlidir.
1.
Lazeri bir kapı pervazından en az 1,0m (3,28 ft)
mesafeye yerleştirin (Şekil
F
1
).
2.
Güç/Taşıma Kilidi düğmesini sağa kaydırarak (Şekil
A
3
) lazeri otomatik seviye ayarlama modunda
açın ve bir dikey lazer ışını görüntüleyin.
3.
Dikey ışını görüntülemek için düğmesine bir kez
basın.
4.
Dikey lazer ışınını kapı pervazına yöneltin.
5.
Lazer ışınının alt kısmında
a
,
b
ve
c
olmak
üzere üç konumu işaretleyin. Burada
b
,
a
ve
c
arasındaki ortaa noktadır.
6.
Lazer ışınının en üst kısmının kapı pervazının en üst
kısmında göründüğü yeri
e
olarak işaretleyin.
7.
Lazeri kapı pervazının karşı tarafına getirin (Şekil
F
2
).
8.
Lazer ışınının alt kısmını
a
,
b
ve
c
ile hizalayın.
9.
Lazer ışınının en üst kısmının kapı pervazının en üst
kısmında göründüğü yeri
f
olarak işaretleyin.
10.
e
ve
f
arasındaki mesafeyi ölçün.
11.
Ölçümünüz
e
ve
f
Arasında İzin Verilebilir Mesafe
değerinden, aşağıda görülen tablodaki ilgili Yükseklik
D
için, daha büyükse, lazer bir yetkili servis
merkezinde bakıma alınmalıdır.
Yükseklik
D
İzin Verilebilir Mesafe
e
ve Arasında
f
6,56 (2,0m) 1/16" (1.5 mm)
8,20 (2,5m) 3/32” (2,0mm)
9,84 (3,0m) 1/8” (2,5mm)
185
TR
Lazerin Kullanılması
Çalıştırma İle İlgili İpuçları
Lazer tarafından yaratılan ışının daima merkezini
işaretleyin.
Aşırı sıcaklık değişiklikleri, dahili parçaların hareketine
neden olabilir ve bu da hassasiyeti etkileyebilir.
Çalışırken hassasiyeti sık sık kontrol edin.
Lazer yere düşürüldüyse, kalibre edildiğinden emin
olmak için kontrol edin.
Lazer doğru kalibre edildiği sürece, lazer
kendiliğinden seviye ayarlayabilir. Her lazer, ortalama
± 4° seviyedeki düz bir yüzeye yerleştirildiğinde
seviye bulacak şekilde fabrikada kalibre edilir.
Herhangi bir manüel ayarlama gerekmez.
Lazeri sabit, düz ve dengeli bir zeminde kullanın.
Lazerin Kapatılması
Lazer kullanılmadığında Güç/Taşıma Kilidi düğmesini
KAPALI konumuna kaydırın (Şekil
A
2
). Düğme
KAPALI konumuna getirilmezse lazer kapanmaz.
Lazeri Braketle Kullanma
Lazeri kolayca direk, tavan ızgarasına veya dikmeye
bağlayabilmek için, lazerle birlikte bir braket (Şekil
G
)
verilmektedir.
1.
Lazeri sağlam bir şekilde brakete takın.
Lazerin alt, yan veya arka tarafındaki 1/4-20 dişi
kullanarak (Şekil
C
), lazeri braket kolundaki
1/4-20 dişine yerleştirin (Şekil
G
1
).
Lazeri braket kolundaki 1/4-20 dişinde kilitlemek
için lazer düğmesini (Şekil
G
2
) saat yönünde
çevirin.
2.
Gerekirse, lazerin braket üzerindeki yüksekliğini veya
konumunu değiştirin.
Braket kolunu gevşetmek için ayarlama
düğmesini (Şekil
G
3
) saatin tersi yönde
çevirin.
Braket kolunu istediğiniz yüksekliğe ayarlamak
için yukarı veya aşağı kaydırın (Şekil
G
4
).
Braketi 90° konumundan 180° konumuna
değiştirmek için braket kolunu braketin üstüne
kaydırın ve ardından braketi sağa doğru çevirin
(Şekil
G
5
).
Braket kolunu kilitlemek için ayarlama düğmesini
(Şekil
G
3
) saat yönünde çevirin.
3.
Lazeri direk, tavan ızgarası veya dikme üzerindeki
yerinde tutmak için braketin kelepçesini (Şekil
G
6
)
kullanın.
Gerekirse, kelepçeyi nesneye tutturmak
için doğru açıya gelecek şekilde döndürün.
Bir elinizle braket kolunu tutarken kelepçeyi
çevirmek için diğer elinizi kullanın(Şekil
G
7
).
Braketin kelepçesini direk, tavan ızgarası veya
dikme etrafında konumlandırın.
Kelepçe nesne çevresinde sıkışana ve braket
yerine oturana kadar kelepçe topuzunu (Şekil
G
8
) saat yönünde çevirin.
Lazerin Diğer Aksesuarlarla
Kullanılması
UYARI:
STANLEY tarafından sunulanlar dışındaki
aksesuarlar bu lazer üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu
lazerle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
Sadece bu model ile kullanılmak üzere önerilen
STANLEY
®
aksesuarlarını kullanın. Bir lazer için
uygun olabilecek aksesuarlar, başka bir lazerle
kullanıldığında yaralanma tehlikesine neden olabilir.
Lazerin alt, yan ve arka kısmında, mevcut veya
gelecekteki 1/4-20 dişi dişler mevcuttur (Şekil
C
)
ve bu diş mevcut veya gelecekteki STANLEY
®
aksesuarlarının monte etmek içindir.
Bu lazerle birlikte kullanılmak için önerilen diğer
aksesuarlar, yerel bayinizden veya yetkili servis
merkezinizden ek bir ücret ödeyerek edinilebilir. Herhangi
bir aksesuarı bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen
en yakın STANLEY servis merkezine başvurun veya web
sitemizi ziyaret edin: http://www.STANLEY.com.
Bakım
Lazer kullanılmadığında, dış kısımlarını nemli bir
bezle temizleyin, kuru olduğundan emin olmak
için lazeri yumuşak kuru bir bezle silin ve ardından
lazeri ürünle birlikte gelen takım kutusuna koyun.
186
TR
Lazerin dış kısmı solvente dirençli olmasına
rağmen, ASLA lazeri temizlemek için solvent
kullanmayın.
Lazer ünitesini -20˚C (-5˚F) altı veya 60˚C (140˚F)
üzeri sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.
Çalışmalarınızın doğruluğunu korumak için lazerin
doğru kalibre edildiğinden emin olmak amacıyla sık
sık kontrol edin.
Kalibrasyon kontrollerinin yanı sıra diğer bakım ve
onarım işleri STANLEY servis merkezleri tarafından
yapılabilir.
Sorun Giderme
Lazer Açılmıyor
Aşağıdakilerden emin olmak için AA pilleri kontrol
edin:
Tüm pillerin pil kapağında yer alan (+) ve (–)
işaretlerine göre takıldığından.
Pil temas noktalarının temiz ve passız
olduğundan.
Pil sızıntısı ihtimalini azaltmak için yalnızca
yeni, yüksek kaliteli ve bilindik marka piller
kullanıldığından.
AA pillerin çalışır durumda olduğundan emin olun.
Şüpheye düşmeniz halinde yeni piller takmayı
deneyin.
Yeniden şarj edilebilir piller kullanırken pillerin tam
olarak şarj edilmiş olduğundan emin olun.
Lazeri kuru yerde sakladığınızdan emin olun.
Lazer ünitesi 50 ˚C’nin (120 ˚F) üzerinde ısınırsa
ünite açılmaz. Lazer aşırı sıcak bir ortamda
saklandıysa, soğumasını bekleyin. Lazerli nivo aygıtı
doğru çalışma sıcaklığına soğutmadan Güç/Taşıma
Kilidi düğmesine basılmasından dolayı hasar görmez.
Lazer Işınları Yanıp Sönüyor
Lazerler otomatik seviye ayarlama modunda olduğunda,
kendi kendini her yöne ortalama 4° dengeleyecek şekilde
tasarlanmıştır. Lazer, dahili mekanizmanın kendi kendini
düzeltemeyecek şekilde çok fazla eğilmesi halinde (veya
lazer manuel modda düz değilse) eğim aralığının
aşıldığını belirtmek için yanıp söner.
LAZERDEN ÇIKAN YANIP SÖNEN IŞIKLAR DÜZ
YATAY YA DA DÜŞEY DEĞİLDİR VE DÜZEY VEYA
DÜŞEYLİK BELİRLEMESİ YA DA İŞARETLEMESİ
İÇİN KULLANILMAMALIDIR. Lazeri daha düz bir
yüzeyde yeniden konumlandırmayı deneyin.
Lazer Işınlarının Hareketi Durmuyor
Lazer hassas bir alettir. Bu nedenle, sabit (ve
hareketsiz) bir yüzeye yerleştirilmediği takdirde, alet
düz konumunu bulmaya çalışacaktır. Işın hareket
etmeye devam ederse, lazeri daha sabit bir yüzeye
yerleştirmeye çalışın. Ayrıca, lazerin sabit olabilmesi
için zeminin nispeten düz ve dengeli olduğundan emin
olmaya çalışın.
Servis ve Onarımlar
Not: Lazerli nivonun sökülmesi halinde, ürünün bütün
garantileri geçersiz olur.
Ürün GÜVENLİĞİ ve GÜVENİLİRLİĞİNİ sağlamak
için onarım, bakım ve ayarlar yetkili servis merkezleri
tarafından yapılmalıdır. Eğitimli olmayan personel
tarafından yapılan servis veya bakım yaralanma riski
doğurabilir. Size en yakın STANLEY
servis merkezini
öğrenmek için http://www.STANLEY.com adresini
ziyaret edin.
İki Yıl Garanti
Stanley, elektronik ölçüm araçları için malzeme ve/
veya işçilik kusurlarına karşı satın alma tarihinden
itibaren iki yıl garanti verir.
Hatalı ürünler, satın aldığınızı kanıtlayan bir belge
ile birlikte aşağıdaki adrese gönderilirse Stanley'in
tercihine göre onarılır veya değiştirilir:
Stanley UK Sales Limited
Gowerton Road
Brackmills, Northampton NN4 7BW
Bu Garanti, kaza sonucu meydana gelen hasar,
yıpranma ve kırılma nedeniyle oluşan sorunları,
üreticinin talimatlarında belirtilenler dışında bir amaçla
kullanım veya bu ürünün Stanley tarafından izin
verilmeyen bir şekilde onarımı veya değiştirilmesinden
doğan arızaları kapsamaz.
Bu Garanti uyarınca yapılan onarım veya değiştirme,
Garantinin sona erme tarihini etkilemez.
187
TR
Stanley, yasalarca izin verildiği ölçüde, bu Garanti
kapsamında bu ürünün eksikliklerinden kaynaklanan
dolaylı veya nihai olarak ortaya çıkan kayıplardan
sorumlu değildir.
Bu Garanti Stanley'in izni olmaksızın değiştirilemez.
Bu Garanti, bu ürünün nihai tüketicilerinin sahip olduğu
yasal hakları etkilemez.
Bu Garanti, satıldığı ülkenin yasalarına tabi olacak ve
bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır ve Stanley
ve satın alanların her biri bu Garanti kapsamında veya
onunla bağlantılı olarak doğan herhangi bir iddia veya
davayı söz konusu ülkenin mahkemelerinin münhasır
yargı alanına getireceklerini geri alınamaz bir biçimde
kabul ederler.
Kalibrasyon ve bakım garanti kapsamında değildir.
NOT:
Mevcut kullanım ve aletin bakımından müşteri sorumludur. Ayrıca lazer biriminin doğruluğunun periyodik kontrolü
ve cihazın kalibrasyonundan tamamen müşteri sorumludur.
Teknik Özellikler
STHT77504-1 STHT77594-1
Işık Kaynağı Lazer diyotları
Lazer Dalga Boyu 630 680 nm görünür 510 530 nm görünür
Lazer Gücü ≤3,2 mW SINIF 2 LAZER ÜRÜNÜ
Çalışma Aralığı 20m (65′) 25m (80′)
Doğruluk ±4 mm @ 10m (5/32” @ 33′)
Güç Kaynağı 4 AA (1.5V) boyut piller (3V DC)
Çalışma Sıcaklığı -10°C ila 40°C (14°F ila 104°F)
Saklama Sıcaklığı -20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
/

Bu kılavuz için de uygundur