Russell Hobbs 19840-56 Kullanım kılavuzu

Marka
Russell Hobbs
Kategori
ütüler
Model
19840-56
Tip
Kullanım kılavuzu
78
Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte
aktarın.
A ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI
Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:
1 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya
zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler tarafından, sadece denetim/talimat alnda olmaları ve
içerilen tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla
oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın
üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı, çocukların erişemeyeceği
konumlarda kullanın ve saklayın.
2 Ütüyü sağlam, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzey, tercihen bir ütü
masası üzerinde kullanın veya arka desteği üzerinde dikey konuma
getirin.
3 Ütüyü prize takılı durumda veya ütü masası üzerinde gözetimsiz
bırakmayın.
4 Ütüye su doldurmadan veya ütüyü temizlemeden önce ve ütüyü
kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
5 Yere düştüyse, hasarlıysa, hatalı çaşıyor veya sızıntı yapıyorsa, cihazı
çalıştırmayın.
6 Hasarlı elektrik kablola, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin
yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından
değiştirilmelidir.
7 Cihazın yüzeyleri ısınacaktır – dokunmayın.
8 Cihazı sıvıya daldırmayın; banyoda, su yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
9 Giysileri, insanların üzerindeyken ütülemeyin, giyen kişiyi yaralayabilirsiniz.
10 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
11 Ütü tabanını çizmeyin; giysilerdeki düğme, fermuar, vb. metal kısımlara dikkat edin.
12 Cihaz, aşırı ısındığında patlayabilen koruyucu bir termal sigortaya sahiptir. Bu durumda, cihaz
çalışmayı durduracaktır ve onarılması için servise götürülmelidir.
sadece ev içi kullanım
U İLK KULLANIMDAN ÖNCE
•Ütüde ve tabanında bulunan tüm etiket, çıkartma veya ambalajı çıkarın.
•Ütünün başlangıçta bir miktar duman çıkarması normaldir, endişelenmeyin. Isınma devreleri
kullanılmaya devam edildiğinde, bu durum sona erecektir.
•Ütünün tabanını temizlemek için eski bir pamuklu kumaş parçasını ütüleyin.
•İşlevlerini kontrol etmek için, ~ ve * düğmelerine 3 veya 4 kez basın.
79
talimatlar
C OTOMATİK KAPANMA
•Ütü hareketsiz kaldığında, tabanı yatay konumdaysa yaklaşık 30 saniye veya tabanı dikey
konumdaysa yaklaşık 8 dakika sonra kendiliğinden kapanacaktır.
•Cihaz 6 kez sinyal sesi çıkaracaktır.
•Lamba sürekli olarak yanıp sönecektir.
•Ütüyü yeniden açmak için kaldırın ve ileri doğru eğin, ardından çalışma sıcaklığına geri
dönmesi için dikey konuma getirin.
•Otomatik kapanma sırasında ütünün hiçbir ayarı kaybolmaz.
C HAZIRLANMA
1 Tekstil bakım sembollerini kontrol edin (i j k l).
2 Ütülemeye ilk olarak düşük ısı j gerektiren kumaşlarla başlayın, sonra orta ısı k gerektiren
kumaşlarla devam edin ve son olarak yüksek ısı l gerektiren kumaşlarla tamamlayın.
X DOLDURMA
3 Ütü musluk suyuyla kullanılabilir, ancak suların kireçli olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, kireci
kimyasal yöntemlerle arındırılmamış saf su kullanmalısınız.
4 Damıtık su satın alıyorsanız, ütüler için uygun olup olmadığını kontrol edin.
5 Suya herhangi bir madde eklemeyin, ütüye zarar verebilirsiniz.
6 Cihazın fişini prizden çekin.
7 Isı kumandasını simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını S simgesine ayarlayın.
8 Ütüyü, tabanı üzerine yatay konumda yerleştirin.
9 Su girişi kapağını açın
10 Su kabındaki suyu, ütünün su girişine dökün.
11 Haznenin içindeki havanın dışarı çıkabilmesi ve hava kabarcığı oluşmasını önlemek için yavaş
hareket edin.
12 Dolum sırasında, haznenin üzerinde yer alan "max" işaretini geçmeyin, aksi taktirde kullanım
sırasında su taşacaktır.
13 Su girişi kapağını kapatın.
14 Dökülen suları bir bezle silin.
C CİHAZI ÇALIŞTIRMA
15 Isı kumandasını simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını S simgesine ayarlayın.
16 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
17 Fişi prize takın.
18 Isı kumandasını, istediğiniz ayar (bkz. aşağıda verilen kılavuz) 5 işaretinin yanına gelecek
şekilde çevirin.
ısı ayar kılavuzu
etiket işaretleri ısı ayarı
j soğuk – naylon, akrilikler, polyester
k ılık – yün, polyester karışımları ••
l sıcak – pamuk, keten •••/max
i ütülemeyin
, Kumaş etiketinin üzerinde yer alan talimatlar, bu kılavuzda yer alanlardan farklıysa, etiket
üzerindeki talimatları dikkate alın.
çizimler
1 ısı kumandası
2 buhar kumandası
3 su girişi
4 su girişi kapağı
5 su püskürtme ağ
6 taban
7 buhar delikleri
8 lamba
9 arka destek
10 hazne
80
19 Lambanın rengi, ayarla birlikte değişecektir.
mavi on (açık)
yeşil
sarı ••
mor •••
kırmızı max (maksimum)
20 Lamba, ayarlanan ısıya ulaşılana dek yanıp sönecek, sonra sürekli yanacaktır.
21 Renk, (çok miktarda buhar kullandığınız taktirde) kullanım nedeniyle değişebilir, ancak bunu
gözardı edebilirsiniz.
h BUHARLI ÜTÜLEME
22 Buhar kullanmayı istiyorsanız, ısı ayarı S veya üzeri olmalıdır.
23 Buhar kumandasını istediğiniz ayara getirin (S = buhar yok, # = yoğun buhar).
24 Lamba sürekli yanana dek bekleyin, daha sonra ütülemeye başlayın.
k SU PÜSKÜRTME
, Su damlacıkları bazı kumaşlarda iz bırakabilir. Su püskürtme işleminden önce, kumaşın
görünmeyen bir yerinde bunu test edin.
25 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
26 Su püskürtme ağzını kumaşa doğru yöneltin.
27 * düğmesine basın.
28 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.
i BUHAR ŞOKU
29 Buhar kullanmayı istiyorsanız, ısı ayarı S veya üzeri olmalıdır.
30 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
31 ~ düğmesine basın.
32 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.
33 Buharın oluşabilmesi için iki şok uygulaması arasında en az 4 saniye bekleyin.
n KURU ÜTÜLEME
, 20 dakika veya daha uzun süre kuru ütüleme yapacaksanız, ani buhar boşalmalarını önlemek
için önce hazneyi boşaltın.
34 Buhar kumandasını S simgesine ayarlayın.
35 Lamba sürekli yanana dek bekleyin, daha sonra ütülemeye başlayın.
l DİKEY BUHAR VERME
36 Askıdaki giysilerde, asılı perdelerde ve döşemelik kumaşlarda olan kırışıklıkları giderir.
37 Kumaşın arkasında yeterli havalandırma olup olmadığını kontrol edin, aksi taktirde nem
birikerek küflenmeye yol açabilir.
38 Kumaşın arkasında buhardan zarar görebilecek herhangi bir şey olmamasına dikkat edin.
39 Ceplerin, duble paçaların ve manşetlerin içinde herhangi bir cisim olup olmamasına dikkat
edin.
40 Isı kumandasını max simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını S simgesine ayarlayın.
41 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
42 ~ düğmesine basın.
43 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.
44 Buharın oluşabilmesi için iki şok uygulaması arasında en az 4 saniye bekleyin.
C KULLANDIKTAN SONRA
45 Isı kumandasını simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını S simgesine ayarlayın.
46 Cihazın fişini prizden çekin.
47 Su girişi kapağını açın
48 Bir lavabonun üzerinde ters çevirin ve haznedeki suyu, su girişi yoluyla boşaltın.
81
49 Su girişi kapağını kapatın.
50 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
51 Ütünün tamamen soğumasını bekleyin.
52 Soğuduğunda, bir bezle nemini silin ve kablosunu arka desteğinin üzerine sarın.
53 Cihazın dış yüzeylerini nemli bir bezle silerek temizleyin.
54 Ütünün tabanındaki lekeleri, az miktarda sirke ile giderin.
55 Ütüyü, tabanının aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için arka desteği üzerinde saklayın.
CKENDİ KENDİNİ TEMİZLEME
56 Kireç birikimini önlemek için, normal kireç oranına sahip suların olduğu bölgelerde ayda en
az bir kez, sert, kireçli suların olduğu bölgelerde daha sık aralıklarla ütünün kendini
temizleme işlevini çalıştırın.
, Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücrete tabi
olacaktır.
57 Tabandan gelen suyu toplamak için bir lavaboya veya geniş bir kaba gerek duyacaksınız.
58 Hazneyi "max" işaretine kadar suyla doldurun.
59 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
60 Fişi prize takın.
61 Isı kumandasını max simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını S simgesine ayarlayın.
62 Lamba, ayarlanan ısıya ulaşılana dek yanıp sönecek, sonra sürekli yanacaktır.
63 Ütüyü, lavabo veya geniş kabın üzerinde, tabanı aşağı bakacak şekilde tutun.
64 C düğmesine basın ve basılı tutun.
65 Su ve buhar, kireci ve tozu tabandan dışarı akıtacaktır.
66 Hazne boşalana dek işleme devam edin.
67 Cğmesine basmayı bırakın.
, Madde 45'e geçin.
e KİREÇ ÖNLEME
68 Ütünüze entegre edilmiş kireç önleme özelliği, kireç birikimini engellemeye yardımcı olur.
69 Kimyasal kireç giderici bir solüsyon kullanmayın, kireç önleme özelliğine zarar verirsiniz.
H ÇEVRE KORUMA
Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını
önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri
dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen k ullanım ömrü 7 yıldır.
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
Ürünü düşürmeyiniz
Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.
/

Bu kılavuz için de uygundur