BaByliss Easy curl C20E Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu
SVENSKA MAGYARSUOMI ČESKYNORSK POLSKIΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ TÜRE
Konformat lockjärn Easy Curl
Easy Curl eller det enkla ttet att locka håret! Med det
här konformade lockjärnet kan du när som helst och i en
enkel handvändning göra naturliga, lösa, fasta eller stora
lockar!
BESKRIVNING
• Rör med ytskikt av titankeramik
Temperaturreglage med fasta lägen (11 lägen)
Stmbrytare på/av med ljusindikator som visar r
strömmen är på
Snabb uppvärmning (200°C max.)
• Inbyggt stöd
• Isolerat munstycke
• Skyddshandske
• Automatisk avstängning
• Roterande sladdfäste
ANVÄNDNING
Rådfråga först säkerhetsinformationen.
Se till att håret är torrt och ordentligt genomkammat.
Stick i lockrnets kontakt och tryck på « I » knappen. Den
röda ljusindikatorn börjar lysa och blinka.
Välj önskad temperatur med hjälp av det fasta
temperaturreglaget. I allmänhet rekommenderar vi en
lägre temperatur för nt, färgat eller känsligt hår och en
högre temperatur för krulligt, tjockt och/eller svårfriserat
hår. Men eftersom allt hår är olika rekommenderar vi dig
att använda gena Min till 4 vid rsta användningen.
Vid sta användningstillfälle kan sedan reglaget ökas
progressivt, om dvändigt. Se tabell r nedan för
vägledning:
Temperatur Hårtyp
ge Min-4 Fint, blekt och/eller sprött hår
ge 5-7 Normalt, färgat
och/eller permanentat
ge 8-Max Tjockt och/eller lockigt
Den röda kontrollampan slutar blinka när önskad
temperatur uppnåtts. Locktången är klar att använda.
Den röda kontrollampan fortsätter att lysa.
VIKTIGT: En skyddshandske medföljer apparaten och
måste alltid användas för att skydda ngrarna på handen
som rullar upp håret på konen. Den här handsken skyddar
inte ngrarna mot långvarig kontakt med den heta ytan
på det konformade röret.
Ta en hårslinga och placera den största delen av rnet
2-3 cm från hårbottnen.
Rulla sedan hårslingan på lockjärnet och avsluta med att
dra åt hårslingans topp det isolerade munstycket med
hjälp av den handskbeklädda handen. ll hårslingan i
den här positionen under 5 till 8 sekunder beroende
hårtyp.
Låt sedan lockjärnet försiktigt glida av hårslingan.
Ta ganska tunna hårslingor för att göra mindre och mer
elastiska lockar, och tjockare hårslingor för att göra
lösare lockar och vågor i håret.
Låt lockarna svalna innan du stylar håret.
Efter användning, tryck «O» knappen och dra ut
apparatens sladd.
Automatisk avstängning
Om lockjärnet är påsatt under mer än 72 minuter, stänger
det av sig automatiskt.
UNDERHÅLL AV LOCKRNET
Dra ut apparatens sladd och låt den svalna helt och
hållet.
Renr det konformade ret med hlp av en fuktig
mjuk duk, utan rengöringsmedel, för att behålla optimal
kvalitet på ytskiktet. Skrapa inte på konen.
Kartiomainen kiharrinrauta Easy Curl
Easy Curl tekee hiusten kiharruksesta yksinkertaisempaa!
Helppokäyttöisen kartiomaisen raudan ansiosta voit
luoda hiuksiisi luonnolliset, vapaat, tiukat tai aaltoilevat
kiharat milloin tahansa!
OMINAISUUDET
Titaanikeramiikka-pinnotteinen putki
mpötilan säätöpyörä (11 asentoa)
Virtakatkaisin käytön merkkivalolla
Nopea lämmönnousu (kork. 200 °C)
• Sisäinen tuki
• Eristävä suulake
• Suojakäsine
• Automaattinen sammutus
• Pyörivä johto
KÄYTTÖ
Tutustu turvaohjeisiin ennen laitteen käyttöä.
Varmista, että hiuksesi ovat kuivat ja hyvin selvitetyt.
Kytke kiharrinrautaälle ja paina « I » -painiketta.
Punainen merkkivalo syttyy ja vilkkuu.
Valitse haluamasi lämpötila sääpyöllä. Yleisesti
ottaen on suositeltavaa valita alhaisempi lämpötila
ohuille, vaalennetuille ja/tai hauraille hiuksille ja
korkeampi lämpötila kiharille, paksuille ja/tai vaikeasti
kammattaville hiuksille. Koska jokainen hiustyyppi on
erilainen, suosittelemme että käyt lämpötila-asetuksia
Min 4 ensimmäisellä käyttökerralla. Seuraavilla
käyttökerroilla voit nostaa tarvittaessa lämpötilaa
asteittain. Katso alla oleva viitteellinen ohjetaulukko:
Lämpötila Hiustyyppi
Asennot Min - 4 Ohuet, vaalennetut
ja/tai herkät hiukset
Asennot 5 - 7 Normaalit, värjätyt
ja/tai aaltoilevat hiukset
Asennot 8 - Max Paksut ja/tai kiharat hiukset
Punainen merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun valittu
lämpötila on saavutettu. Kiharrin on käyttövalmis.
Punainen merkkivalo jää palamaan.
TÄRKÄ: Laitteen mukana toimitettavaa suojakäsinettä
on käytettä aina. Se suojaa sen käden sormia, jolla
kierrät hiukset kiharrinraudan ympärille. Suojakäsine
ei kuitenkaan suojaa sormia, kun ne ovat pitkään
kosketuksissa kartiomaisen putken kuuman pinnan
kanssa.
Erottele hiuksista hiustupsu ja aseta kartiomaisen
raudan levein kohta 2 – 3 cm päänahasta.
Kierrä hiustupsu kartiomaisen putken ympärille ja
paina hiustupsunätä eristävää suulaketta vasten
suojakäsineellä varustetulla kädellä. Pidä hiustupsu
ssä asennossa 5 8 sekunnin ajan riippuen hiusten
laadusta.
Liu’uta rauta varovasti pois hiustupsulta.
Valitse ohut hiustupsu tiukempia ja joustavampia
kiharoita varten ja leveämpi hiustupsu isoja ja vapaampia
kiharoita varten…
Anna kiharoiden jäähtyä ennen käsittelyä.
Käytön jälkeen paina « O » -painiketta ja kytke laite irti
verkkovirrasta
Automaattinen sammutus
Jos kiharrinrauta on päällä yli 1 tunnin ja 12 minuuttia, se
sammuu automaattisesti.
KIHARRINRAUDAN HUOLTO
Kytke laite irti verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä
kunnolla.
Puhdista kartiomainen putki kostealla ja pehmeällä
liinalla ilman pesuaineita, jotta pinnoite säilyy
optimaalisessa kunnossa mahdollisimman pitkään. Älä
raaputa putkea.
Kúpos hajsütővas Easy Curl
Easy Curl vagy a leegyszerűsített hajsütés! Ennek a kúp
alakú hajsütővasnak köszönhetően rmikor természetes,
szabad, szorosabb vagy slesebb hajfürtöket alathat
ki!
TULAJDONSÁGOK
Kerámia titán bevonattal ellátott cső
Hőmérsékletállító korong (11 helyzet)A gási magasság
beállítására szolgáló gomb
Ki /be kapcsoló, működést jelző lámpával
• Gyors felfűtés (maximum 200 °C)
• Beépített tartó
• Hőszigetelt végződés
• Védőkeszt
• Automatikus leállás
• Forgó tápvezeték
HASZNÁLAT
Kérjük olvassa el először a biztonsági útmutatót.
Győződjön meg róla, hogy haja száraz és teljesen ki
van-e fésülve.
Dugja be a hajsüvasat és az I gombot. A piros
jelzőlámpa kigyullad és villog.
A beáltó korong segítségével válassza ki a kívánt
hőmérsékletet. Általában alacsonyabb hőmérséklet
kiválaszsát ajánljuk a nom, színtelen illetve érkeny
hajhoz, és magasabb hőmérsékletet a göndör, erős
szálú, illetve nehezen kifésülhető hajhoz. Mivel minden
hajtípus künböző, azt javasoljuk, hogy használja az
Min – 4 helyzetet az első használat alkalmával. A sőbbi
haszlat során fokozatosan velheti a bllítást, ha
szükséges. Az alábbi táblázat tájékoztató jellegű:
Hőmérséklet A haj típusa
Min – 4 pozíc Vékony, szőkített és / vagy
gyenge slú haj
5 – 7 pozíció Normál, festett és/ vagy
hullámosított haj
8 – Max pozíció Vastag és/vagy göndör haj
A piros jelzőmpa villogása leáll, amikor a kiválasztott
hőmérsékletet elérte; a piros lámpa égve marad.
FONTOS: A készülékhez mellékelt kesztyűt minden
alkalommal használni kell, hogy a hajat a vas köré tekerő
kezének ujjait védje. Ez a kesztyű azonban nem védi meg
az ujjakat a kúpos vas meleg felületével való hosszabb
érintkezés esetén.
lasszon el egy hajtincset, majd a kúpos vas
legszélesebb részét tegye a fejbőrtől 2-3 cm-re.
Csavarja a hajtincset a kúpra, befejezésül szorítsa rá a
hajtincs gét a szigetelt gződésre a másik, keszts
kezével. Tartsa a hajtincset ebben a helyzetben 5-8
percig, a haj természetétől függően.
Ezt követően csúsztassa lassan ki a vasat a hajtincsből.
Ha vékonyabb hajtincset választ ki, szoros és
rugalmasabb fürket alakíthat ki, szélesebb hajtinccsel
szabadabb, lágyabb fürtök keletkeznek..
Kifésülés előtt hagyja kihűlni a hajat.
Használat után nyomja meg az „O” gombot és húzza ki a
készüléket a hálózatból.
Automatikus leállás
Ha a tővas 1h12 percl tovább marad bekapcsolva,
automatikusan kikapcsol.
A HAJSÜTŐVAS KEZELÉSE
Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja teljesen
lehűlni.
A kúpos csövet nedves, puha ronggyal tisztítsa,
tisztítószer nélkül, hogy a burkolat megőrizze optimális
minőgüket. Ne karcolja meg a csövet.
Kónická kulma Easy Curl
Easy Curl neboli jednoduché kadeření! Díky
jednoduchému ovládání kónické kulmy si můžete
kdykoliv vytvit přiroze, vol,sné nebo vel
kadeře!
CHARAKTERISTIKA
Trubice s keramicko-titanovým povrchem
Vroubkované kolečko pro nastavení teploty (11 úrovní)
Spínač vypnuto/zapnuto s kontrolkou signalizující, že je
kulma pod napětím
• Rychlé zahřátí (max. 200 ºC)
• Integrovaný stojánek
• Studený konec
• Ochranná rukavice
• Automatické vypnutí
• Otočná šňůra
POUŽÍVÁNÍ
Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.
Zkontrolujte, zda máte vlasy suché a dobře rozčesané.
Zapojte kulmu a stiskte tlačítko „I“. Rozsvítí se červe
kontrolka a bli.
Vroubkovaným kolečkem nastavíte požadovanou
teplotu. Obecně se doporučuje zvolit nižší teplotu pro
jemné, odbarvené a/nebo choulosti vlasy a vyšší
teplotu pro zvlněně, husté a/nebo nepoddaj vlasy.
Každý typ vlasů je jiný, proto doporučujeme při prvním
použití nastavit úroveň Min až 4. i dalším použití
žete úroveň nastavení podle potřeby postupně
zvyšovat (viz příklady v níže uvedené tabulce):
Teplota Typ vlasů
Stupeň Min až 4 Jemné, odbarvené
a/nebo citlivé vlasy
Stupeň 5 až 7 Normální, barvené
a/nebo vlnité vlasy
Stupeň 8 až Max Husté a/nebo kudrnaté vlasy
Po dosažení zvolené teploty přestane červekontrolka
blikat. Kulma je připravena k použití; červená kontrolka
zůstane rozsvícená.
LEŽIUPOZOR: S kulmou se dodává ochran
rukavice chránící prsty ruky, ktenatáčí vlasy na těleso,
a kterou je nutdůsledpoužívat. Tato rukavice ak
nechrá prsty při deím kontaktu s horkou plochou
kónické trubice.
Utvořte pramen vlasů a umístěte nejširší část kulmy 2–3
cm od pokožky hlavy.
Natočte pramen na trubici a druhou rukou, na které
je navleče rukavice, itiskněte konec pramene ke
studemu konci. Držte pramen v této poloze 5 až 8
sekund podle druhu vlasů.
Poté nechte pramen z kulmy lehce vyklouznout.
snější a pružnější kadeřeskáte z velmi tenkých
pramevlasů; volnější a splývavěí kadeře skáte z
širších pramenů.
Před další úpravou nechte kadeře vychladnout.
Po použití stiskněte tlačítko „O“ a odpojte kulmu ze sítě.
Automatické vypnutí
Je-li kulma zapnutá déle n1 hod. 12 min, automaticky
se vypne.
ÚDBA KULMY
Odpojte kulmu ze sítě a nechte ji zcela vychladnout.
Otřete kónickou trubici vlhkým a jemným hadříkem bez
čisticího prostředku, aby se zachovala optimální kvalita
povrchu. Trubici neškrábejte.
Konisk klltang Easy Curl
Easy Curl eller lett og enkel krølling! Takket re den
enkle bruken av denne koniske krølltangen kan du få
naturlige, frie og mer eller mindre store kller når som
helst!
EGENSKAPER
• Rør med titankeramisk belegg
Temperaturinnstilling (11 stillinger)
PÅ/AV-bryter som lyser under bruk
Hurtigoppvarming (200°C maks.)
• Innebygget holder
• Isolert spiss
• Beskyttelseshanske
• Automatisk stopp
• Roterende ledning
BRUKSOMRÅDE
Les først sikkerhetsanvisningene.
Kontroller at håret ditt er tørt og helt gredd ut.
Sett krølltangen i stikkontakten og trykk på knappen ”I”.
Den røde lampen tennes og blinker.
Velg ønsket temperatur temperaturregulatoren. Det
anbefales generelt at du velger en lavere temperatur
til nt hår, bleket r og/eller skadet hår og yere
temperatur til krøllete og tyktr eller tilr som
er vanskelig å forme. Da hver hårtype er forskjellig,
anbefales det å bruke posisjonene Min til 4 den rste
gangen. Du kan deretter øke temperaturen gradvis ved
behov. Bruk tabellen nedenfor som veiledning:
Temperatur Hårtype
Innstilling Min til 4 Fint hår, bleket
og/eller sensibelt hår
Innstilling 5 til 7 Normalt hår, farget
og/eller krøllet hår
Innstilling 8 til Max Tykt hår og/eller kruset hår
Det de kontrollyset slutter å blinke når valgt
temperatur er oppnådd. Klltangen er da klar til bruk.
Det røde kontrollyset fortsetter å være tent.
VIKTIG: Det følger med en beskyttelseshanske med
apparatet. Den må brukes regelmessig hver gang for
å beskytte ngrene på nden du ruller opp håret
krølltangen med. Hansken beskytter imidlertid ikke
ngrene ved langvarig kontakt med det koniske rørets
varme overate.
Ta en rdott og plasser den bredeste delen av den
koniske krølltangen 2 – 3 cm fra hodebunnen.
Rull hårdotten på det koniske ret og avslutt ved å
stramme rspissen på den isolerte spissen med den
andre nden med hansken. Hold rdotten i denne
stillingen i 5 til 8 sekunder, avhengig av hårtype.
Trekk krølltangen langsomt ut av hårdotten.
Velg mindre hårdotter for å oppnå spenstigere og mer
elastiske krøller og større hårdotter for å oppnå friere og
større kller.
La kllene avkjøles før du berører dem.
Når du er ferdig, trykker du på knappen ”O” og trekker ut
støpselet fra stikkontakten.
Automatisk stopp
Hvis klltangen er slått på i mer enn 1 time og 12
minutter, slås den av automatisk.
VEDLIKEHOLD AV KRØLLTANGEN
Ta støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles
helt.
Rengjør det koniske røret med en fuktig klut uten
rengjøringsmiddel for å bevare beleggets optimale
kvalitet. Unngå å ripe opp røret.
Κωνικό σίδερο για πούκλε Easy Curl
Easy Curl ή αλλιώς, η απλούστευση της κίνησης για
μπούκλες! Χάρη στον τόσο απλό τρόπο χρήσης αυτού
του κωνικού σίδερου, μπορείτε να δημιουργήσετε
φυσικές, ελεύθερες, πιο σφιχτές ή πιο μεγάλες μπούκλες
σε κάθε στιγμή!
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κύλινδρος με επίστρωση από κεραμικό τιτανίου.
Ροδέλα ρύθμισης θερμοκρασίας (11 θέσεις).
Κουμπί έναρξης-διακοπής λειτουργίας με ένδειξη
λειτουργίας.
Γρήγορη άνοδος θερμοκρασίας (μέχρι 20C).
• Ενσωματωμένη βάση στήριξης.
• Μονωτικό άκρο.
• Γάντι προστασίας.
• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας.
• Περιστρεφόμενο καλώδιο.
ΟΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι στεγνά και πολύ
καλά χτενισμένα.
Βάζετε το σίδερο για μπούκλες στην πρίζα και πατάτε
το κουμπί « I ». Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη ανάβει και
κατόπιν αναβοσβήνει.
Επιλέγετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε με τη ροδέλα
ρύθμισης. Γενικά, συνιστάται να επιλέγετε μια πιο
χαμηλή θερμοκρασία για τα λεπτά, ξεβαμμένα και
ευαίσθητα μαλλιά, και μια υψηλή θερμοκρασία για τα
κατσαρά, χοντρά καιδύσκολα στο χτένισμα μαλλιά.
Καθώς κάθε τύπος μαλλιών διαφέρει σας συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε τις θέσεις Min έως 4 όταν χρησιμοποιείτε
το σίδερο για πρώτη φορά. Στις επόμενες χρήσεις
μπορείτε να αυξάνετε προοδευτικά τη ρύθμιση εάν είναι
απαραίτητο. Δείτε τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα:
Θερμοκρασία Τύπος μαλλιών
Θέση Min έως 4 Μαλλιά λεπτά, ρωματισμένα,
πάρα πολύ ευαίσθητα
Θέση 5 έως 7 Μαλλιά κανονικά, βαμμένα
και/ή με κυματισμούς
Θέση 8 έως Max Μαλλιά χοντρά και/ή κατσαρά
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σταματάει να αναβοσβήνει
όταν το ψαλίδι φτάσει στη θερμοκρασία που έχετε
επιλέξει. Το ψαλίδι για μπούκλες είναι έτοιμο και η
κόκκινη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μαζί με τη συσκευή παρέχεται
ένα γάντι προστασίας και πρέπει να χρησιμοποιείται για
να προστατεύει τα δάχτυλα καθώς τυλίγουν τα μαλλιά
γύρω από το σίδερο. Αυτό το γάντι δεν προστατεύει
πάντα τα δάχτυλα ιδίως όταν υπάρχει παρατεταμένη
επαφή με τη ζεστή επιφάνεια του κωνικού κυλίνδρου.
Πιάνετε μια τούφα και φέρνετε το πλατύτερο τμήμα του
κωνικού σίδερου σε απόσταση δύο έως τρία εκατοστά
από το κεφάλι.
Τυλίγετε την τούφα στον κώνο και τελειώνετε
στερεώνοντας την άκρη της τούφας στο μονωτικό
άκρο με το άλλο χέρι στο οποίο έχετε φορέσει το γάντι.
Κρατάτε την τούφα για πέντε έως οκτώ δευτερόλεπτα
ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών.
Κατόπιν γλιστράτε απαλά το σίδερο απελευθερώνοντας
την τούφα.
Πιάνετε πολύ λεπτές τούφες για να πετύχετε πιο σφιχτές
και πιο ελαστικές μπούκλες, και μεγαλύτερες τούφες για
πιο ελεύθερες, πιο χαλαρές μπούκλες.
Αφήνετε τις μπούκλες να κρυώσουν πριν τις
φορμάρετε.
Αφού τελειώσετε, πατάτε το κουμπί « O » και βγάζετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
Εάν το σίδερο για τις μπούκλες παραμείνει αναμμένο
περισσότερο από 1:12΄ ώρα, σβήνει αυτομάτως.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕΣ
Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήνετε να
κρυώσει εντελώς.
Καθαρίζετε τον κωνικό κύλινδρο με ένα υγρό και μαλακό
πανί, χωρίς απορρυπαντικό, ώστε να διατηρήσετε την
αρίστη ποιότητα της επίστρωσης. Μην χαράζετε τον
κύλινδρο.
Lokówka stkowa Easy Curl
Z Easy Curl lokowanie staje s proste! Dzięki łatwej
obsłudze lokówki stożkowej, szybko uzyskasz naturalne,
swobodne, małe lub duże loki!
CHARAKTERYSTYKA
Lokówka z powłoką tytanowo-ceramiczną
Pokrętło regulacji temperatury (11 pozycji)
Wyłącznik włącz/wącz z kontrolką pracy
Szybkie nagrzewanie (maksymalnie 20C)
• Wbudowana podstawka
• Końcówka z izolacją
• Rękawica ochronna
• Automatyczne wyłączanie
• Przewód obrotowy
YTKOWANIE
Przed użyciem przeczytać zasady bezpieczeństwa.
Upewnij się czy włosy są suche i dokładnie rozczesane.
Podłącz loków i naciśnij przycisk I”. Czerwona
kontrolka zapali się i zacznie migać.
Wybierz odpowiednią temperaturę za pomopokrętła.
Z regy, niska temperatura zalecana jest do włosów
cienkich, rozjaśnianych i/lub wrażliwych, natomiast
wysoka temperatura do osów kręconych, gęstych i/
lub trudnych w układaniu. Jeżeli ywasz prostownicy
pierwszy raz, ustaw temperatuw położeniu od Min
do 4, ponieważ każdy rodzaj włosów jest inny. W trakcie
kolejnych zabiegów, można stopniowo zwiększać
temperaturę, w razie potrzeby. Patrz orientacyjna tabela
poniżej:
Temperatura Rodzaj włosów
Położenie od Min do 4 Włosy cienkie, rozjaśniane
i/lub wrażliwe
Położenie od 5 do 7 Włosy normalne, farbowane
i/lub po trwałej ondulacji
Położenie od 8 do Max Włosy grube i/lub kręcone
Czerwona kontrolka przestanie migać gdy wybrana
temperatura zostanie osiągnta. Twoja lokówka jest
gotowa do pracy; czerwona kontrolka pozostanie
zapalona.
WAŻNE: Do urdzenia dołączona jest rękawica ochronna.
Należy jej używać, aby chronić palce ręki podczas
nawijania ow woł lokówki. Rękawica nie chroni
w przypadku ugiego kontaktu z gorącą powierzchn
lokówki.
Oddziel kosmyk włosów i umieść najszerszą część
lokówki w odległości 2-3 cm od skóry głowy.
Nawiń kosmyk na lokówkę ręką w rękawicy, a końcówkę
kosmyka zaciśnij na kcówce z izolac. Przytrzymaj
kosmyk w tym położeniu przez 5 do 8 sekund w
zależności od rodzaju włosów.
Delikatnie wysuń lokówkę z kosmyka.
Lokuj cienkie kosmyki, aby uzyskać loki zwięzłe i bardziej
elastyczne, natomiast grubsze kosmyki, aby uzyskać loki
większe i luźniejsze.
Pozostaw loki do wystygnięcia przed ich ułożeniem.
Po zakończeniu, naciśnij przycisk „0”, a następnie wyłącz
urdzenie z prądu.
Automatyczne wyłączanie
Jeżeli lokówka pozostaje włączona przez ponad 1
godzinę i 12 minut, wączy się automatycznie.
KONSERWACJA LOKÓWKI
Wyłączyć urządzenie z prądu i pozostawić do
całkowitego ostygnięcia.
W celu utrzymania wysokiej jakości powłoki, czyścić
lokówza pomocą delikatnej wilgotnej szmatki, bez
środka czyszczącego. Nie skrobać lokówki.
Плойка коническая Easy Curl
Easy Curl («Волшебный локон»), или упрощенный жест укладки
волос! Благодаря беспредельной простоте обращения с
конической плойкой, вы сможете создавать свободные
естественные локоны, более или менее крутые, в любой
момент!
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нагревательный элемент с покрытием Titanium Ceramic
Колесико регулировки температуры (11 положений)
Переключатель вкл./выкл. с датчиком подачи напряжения
• Быстрый нагрев (максимум 20C)
• Встроенная опора
• Изолирующий наконечник
• Защитная перчатка
• Автоматическое выключение
• Вращающийся шнур
ПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОМ
Ознакомьтесь предварительно с инструкциями по
безопасности.
Волосы должны быть сухими и тщательно расчесанными.
Включите плойку в сеть и нажмите на кнопку « I ». Красный
световой датчик загорится и начнет мигать.
С помощью колесика выберите необходимую температуру.
В принципе для тонких, обесцвеченных и/или ломких волос
рекомендуется выбрать более низкую температуру, для
вьющихся, густых и/или трудно поддающихся укладке волос
– более высокую. Каждый тип волос имеет свои особенности,
и при первом пользовании аппаратом мы рекомендуем
выбрать положение нагрева от Min до 4. При последующем
пользовании вы можете, если считаете необходимым,
постепенно увеличить нагрев. Следующая ниже таблица
приведена в качестве ориентира:
Температура Тип волос
Позиция от Min до 4 Тонкие, бесцвеченные
и/или вствительные волосы
Позиция от 5 до 7 Нормальные, крашеные
и/или волнистые волосы
Позиция от 8 до Max Гус т ые
и/или вьющиеся волосы
Когда будет достигнут выбранный уровень нагрева,
световой датчик перестает мигать. Ваша плойка готова к
использованию: красный датчик горит непрерывно.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В комплект поставки аппарата включена
защитная перчатка: ее следует использовать постоянно для
того, чтобы защитить пальцы той руки, которая накручивает
волосы на плойку. Тем не менее, эта перчатка не защищает
от продолжительного контакта с нагретой поверхностью
плойки.
Отделите прядь волос и расположите самую широкую часть
конической плойки в 2-3 см от кожного покрова головы.
Накрутите прядь на конус, и в конце прижмите кончики волос
к изолирующему наконечнику рукой, на которую надета
защитная перчатка. Удерживайте прядь в таком положении в
течение 5 - 8 секунд, в зависимости от типа волос.
Затем осторожно, скользящим движением извлеките плойку
из пряди.
Чтобы получить более крутые, упругие локоны, отделяйте
достаточно тонкие пряди волос; чтобы получить свободные,
мягкие локоны, пряди волос должны быть более широкими.
Прежде, чем манипулировать локонами, дайте им полностью
остыть.
Закончив пользоваться плойкой, нажмите на кнопку « и
отключите аппарат от сети.
Автоматическое выключение
Если плойка остается включенной дольше 1 часа 12 минут, она
автоматически выключается.
КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ВАШЕЙ ПЛОЙКОЙ
Отключите аппарат от сети и дайте ему полностью остыть.
Протрите конический нагревательный элемент мягкой
влажной тряпочкой без применения моющих средств, чтобы
предохранить оптимальное качество покрытия. Не следует
скрести нагревательный элемент.
Щипцы для укладки волос
Производитель: BaByliss SA
99 Авеню Аристид Бриан BP72
92120, Монруж, Франция
Сделано в Китае
Дата производства: см. на товаре
Konik maşa Easy Curl
Easy Curl veya basitltirilmiş s vırma hareketi! Bu
konik maşanın basit bir şekilde tutulabilmesi sayesinde,
istediniz anda doğal, özgür, sıkı veya gen bukleler
yaratabileceksiniz!
ÖZELLİKLER
• Titanyum Seramik kaplamalı tüp
Sıcaklık ayarlama düğmesi (11 pozisyon)
Elektriğe bağlı olduğunu gösteren gösterge ışıklı açma/
kapama düğmesi
• Hızlı ısınma (20C maksimum)
• Entegre taban
• Yalıtımlı uç
• Koruyucu eldiven
• Otomatik kapanma
• Döner kablo
KULLANIM
Kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyunuz.
Saçlarınızın kuru ve tamamen taranmış olmasını
sağlayın.
Maşanın şini elektrik prizine takın ve « I » ğmesine
basın. Kırmızı gösterge ışığı yanar ve yanıp söner.
Ayarlama düğmesi yardımıyla arzu edilen sıcaklığı
sin. Genel olarak, ince telli, rengi açılmış ve/veya
hassas saçlar için daha düşük bir sıcaklık ve kıvırcık, kalın
telli ve7veya taranması zor saçlar için daha ksek bir
caklık seçilmesi önerilmektedir. Her s tipi değik
olduğundan, ilk kullanım esnasında Min – 4 arası
pozisyonları kullanmazı öneriyoruz. Daha sonraki
kullanımlarda gerekirse sıcaklığı kademeli olarak
artırabilirsiniz. Bilgi için aşağıdaki tabloya bakınız:
Sıcaklık Saç tipi
Pozisyon Min - 4 İnce telli, rengi açılmış
ve/veya yıpranmış saçlar
Pozisyon 5 - 7 Normal, boyalı
ve/veya dalgalı saçlar
Pozisyon 8 - Max Kalın ve/veya kıvırcık saçlar
Seçilen sıcaklığa ulaşıldığında kırmızı ışığın yanıp
sönmesi durur. Bu durumda saç kıvırma maşası kullanıma
hazırdır; kırmızı ışık yanık kalır.
ÖNEMLİ: Cihazla birlikte koruyucu bir eldiven verilmektedir
ve sların manın etrafına dolanma için kullalan
elin parmaklarının korunması in rekli kullanılmalıdır.
Bununla birlikte bu eldiven parmakları konik tüpün sıcak
yüzeyi ile uzun süreli temastan korumaz.
Bir saç tutamını ayırın ve konik maşanın en geniş kısmını
saç derisinin 2-3 cm uzaklığına yerleştirin.
S tutamı maşaya sarın ve eldiven takılı diğer el
yardımıyla saçın ucunu yalıtımuç üzerinde kın. Saç
tutamını saçın türüne göre 5-8 saniye bu pozisyonda
tutun.
Ardından maşayı yavaşça saçın dışından kaydırın.
Daha bukleler elde etmek için stutamlarını ince
ayın ve daha az belirgin daha özgür bukleler için saç
tutamlarını daha kalın ayırın.
Şekil vermeden önce buklelerin sumasını bekleyin.
Kullanım sonrasında, « O » düğmesi üzerine ban ve
cihazın şini elektrik prizinden çekin.
Otomatik kapanma
Eğer sması 1.12 saatten fazla açık kalırsa, otomatik
olarak kapanır.
SAÇ MAŞANIZIN BAKIMI
Cihazın fişini elektrik prizinden çekin ve tamamen
soğumasını bekleyin.
Kaplamanın kalitesini en iyi şekilde korumak in, konik
tüpü deterjansız nemli ve yumuşak bir bezle temizleyin.
Tüpü kazımayın.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss Easy curl C20E Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu