Moulinex DD2001 El kitabı

Marka
Moulinex
Kategori
mikser / mutfak robotu aksesuarları
Model
DD2001
Tip
El kitabı
38
Cihazınızı kullanmadan önce kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun: hatalı
kullanım durumunda sorumluluk kabul edilmez.
TANIM
GÜVENLİK TAVSİYELERİ
Cihazınızın üzerindeki bilgi plakasında belirtilmiş elektrik geriliminin
evinizdeki şebeke ile aynı olduğundan emin olun.
Bağlantıyla ilgili her türlü hata garanti kapsamı dışında kalır.
Cihazın başında durmadığınızda ve sökme veya bakım işlemleri yapılırken
mutlaka elektrik bağlantısını sökün. (resim 3)
Bu cihaz, ziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri azalmış (çocuklar dahil)
veya deneyimsiz ve bilgisiz kimseler tarafından kullanılmamalıdır. Bu kim-
seler ancak güvenliklerinden sorumlu birinin eşliğinde, izlenerek ve
aletin kullanımı ile ilgili ön bilgiler verilmek şartı ile aletleri kullanabilir.
Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocukların gözlem altında
tutulması gerekir.
Cihaz şe takılı iken çırpma ucunun bıçağına elle müdahale etmeyin.
(resim 2)
Her zaman karışımınızı çıkartmadan önce mini doğrayıcı bıçağını 150 ml
(E2)
tutma yerinden tutun.
Blender ayağını
(C)
ve mini doğrayıcıyı
(E)
boşken çalıştırmayın.
Blender ayağını kuru maddelerle (ceviz, fındık).
Mini doğrayıcıyı hiçbir zaman kap olarak kullanmayın ve asla içine kaynar
halde sıvı koymayın.
Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında
tutulması gerekir.
Cihazın hareket eden parçalarına dokunmayın.
Cihazı sökmeyin. Önerildiği şekilde olağan bakım ve temizlik adımlarını
uygulayın.
A
- Motor bloğu
B
- Açma/Kapama butonu
C
- Blender ayağı
D
- Ölçekli kap 0,8 L (modele göre)
E
- Mini doğrayıcı 150 ml (modele göre)
E1
- kapak
E2
- bıçak
E3
- mini doğrayıcı haznesi
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:27 Page38
39
TR
Güvenliğiniz için yalnızca cihazınız için tasarlanan aksesuarları ve yedek
parçaları kullanın.
Kesici bıçakları kullanırken, kaseyi boşaltırken ve temizlerken dikkat edin.
Besleme Kordonun değiştirilmesi.
Elektrik Kordonun veya şin hasar görmüş olması halinde cihazınızı kullan-
mayın. Her türlü tehlikeden korunmak için bunları mutlaka yetkili bir Moulinex
servisine değiştirtin (“Servis” kitapçığındaki servisler listesine bakın).
KULLANIM
İlk kullanımdan önce blender ayağını
(C)
ve bütün aksesuarları yıkayın.
Durulayıp kurutun.
Blender ayağı
Blender ayağını
(C)
motor bloğuna
(A)
yerleştirin. Oturana kadar
döndürün. (resim 4)
•T
aşmaları önlemek için kullandığınız cihazın 50 cl’den (15 oz) daha
fazla doldurulmaması gerekir. Mikserin doğru bir şekilde çalışabilmesi
için hazırladığınız karışımın en azından mikserin tabanını kaplaması gere-
kir.
Sıcak karışımlar hazırlamadan önce kabı ısı kaynağından uzaklaştırın. En iyi
sonuç için blender ayağını
(C)
kabın içinde hareket ettirin.
Cihazınızı 20 saniyeden uzun çalıştırmayın, bu süreyi aşarsanız soğumasını
bekleyin.
Mikserin ayağını karışımın içine yerleştirin, sadece başlığı koyun, cihazı
çalıştırın ve karışımın oluşmasını bekleyin.
İyi bir sonuç elde etmek için karışımı çırpmanız gerekmez.
Mini doğrayıcı 150 mL
150 ml mini doğrayıcıyı kullanmadan önce bıçağı
(E2)
dikkatlice kabın
ortasına
(E3)
yerleştirin. Kabın içine malzemeleri doldurun. Kabın
kapağını
(E1)
kapatın ve motor bloğuna (A) yerleştirin. (resim 5)
Kullanımdan sonra aksesuarları sökmek için kapağı
(E1)
motor bloğun-
dan
(A)
çıkartıp dikkatlice bıçağı
(E2)
alın (plastik bölümden tutun), daha
sonra gıdayı çıkartın.
Bu 150 ml mini doğrayıcıyla sebze ve etleri doğrayabilirsiniz. Bu aksesuar
ile 70 gr. çiğ tavuk letosunu 3 saniyede doğrayabilirsiniz.
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:27 Page39
40
TEMİZLEME
Temizlemeden önce cihazı mutlaka şten çekin.
Motor bloğunu ıslatmayın veya suya daldırmayın. (resim 6) Kuru veya haf
nemli bir bezle silin.
Motor bloğu
(A)
dışındaki tüm parçalar sıcak suyla veya bulaşık makine-
sinde yıkanabilir.
Bıçak (E2) çok keskindir, temizlerken dikkatli olun.
AKSESUARLAR
Satıcınızdan veya yetkili bir servisinden aşağıdaki aksesuarları temin edebi-
lirsiniz :
- 150 ml mini doğrayıcı
(E)
: ref. MS_5981762
- Ölçekli kap 0,8 L
(D)
: ref. MS_4946320
Aksesuar sipariş etmek için lütfen broşürü yanınızda getirin veya cihazınızın
seri numarasını (DDXXXXXX veya HBXXXXXX) belirtin.
Çevre korumaya katkı
i
Cihazınız birçok değerlendirilebilir veya geri dönüşümü
yapılabilir malzemeler içermektedir.
Değerlendirilebilmesi için bir toplama merkezine teslim
ediniz.
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:27 Page40
41
TR
GARANTİ BELGESİ
GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Groupe Seb İstanbul tarafından verilen bu garanti, ürünün kullanma kılavuzunda yer
alan hususlara aykırı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı
gibi, aşağıdaki durumlar garanti dışıdır.
1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
2. Hatalı elektrik tesisatı kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arıza ve hasarlar.
3. Tüketici ürünü teslim aldıktan sonra, dış etkenler nedeniyle (vurma, çarpma, vs.)
meydana gelebilecek hasarlar.
4. Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce Groupe Seb yetkili perso-
neli veya yetkili servis personeli dışında birinin, cihazı onarım veya tadiline
kalkışması durumunda.
5. Üründe kullanılan aksesuar parçalar. Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret
karşılığı yapılır.
GARANTİ ŞARTLARI
Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmıştır. Profesyonel kullanım için uygun değildir.
1. Garanti Süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı rmamızın garantisi kap-
samındadır.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir.
4. Ürünün tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, ser-
vis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
5. Sanayi ürününün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı
veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka
bir sanayi ürününü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
6. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hata-
larından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da
başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin, tamiri yapılacaktır.
7. Ürünün:
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde,
aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla veya belir-
lenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması un-
surlarının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası,
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:27 Page41
42
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın ta-
mirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak
değiştirme işlemi yapılacaktır.
8. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kayna-
klanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu,
imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet
karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
10.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yü-
rürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından
izin verilmiştir.
İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN:
Ünvanı : Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Tic. A.Ş.
Adresi : Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan sok. No:28 Kat:12 34398 Mas-
lak/İstanbul
DANIŞMA HATTI: 444 40 50
FİRMA YETKİLİSİNİN:
MALIN:
Markası : Moulinex
Cinsi : Blender
Modeli : DD100
Belge İzin Tarihi : 53803
Garanti Belge No : 23.06.2008
Azami Tamir Süresi : 30 iş günü
Garanti Süresi : 2 yıl
Kullanım Ömrü : 7 yıl
SATICI FİRMANIN
Ünvanı :
Adresi :
Tel-Telefax :
Fatura Tarih ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
TARİH-İMZA-KAŞE :
Size en yakın servisimizi 444 40 50 numaralı Tüketici Danışma Hattımızdan öğrene-
bilirsiniz.
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:27 Page42
/

Bu kılavuz için de uygundur