Blaupunkt gta 4 special mk ii El kitabı

Marka
Blaupunkt
Kategori
soundbar hoparlörler
Model
gta 4 special mk ii
Tip
El kitabı
2
GTA 4 Special Mk II
DEUTSCH ..................................................... 3
Einbauzeichnungen ....................................... 39
ENGLISH .................................................5
Installation drawings .................................... 39
FRANÇAIS ..............................................7
Plans de montage ......................................... 39
ITALIANO ..............................................10
Disegni di installazione ................................. 39
NEDERLANDS ......................................12
Inbouwtekeningen ........................................ 39
SVENSKA .............................................. 14
Monteringsbilder .......................................... 39
ESPAÑOL ..............................................16
Esquemas de instalación .............................. 39
PORTUGUÊS ........................................19
Desenhos de instalação ................................ 39
DANSK ..................................................21
Monteringstegninger ..................................... 39
POLSKI .................................................23
Rysunki montażu ........................................... 39
ČESKY ..................................................25
Montážní výkresy .......................................... 39
SLOVENSKY ..........................................28
Nákresy inštalácie ......................................... 39
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ............................................ 30
Διαγράμματα τοποθέτησης ............................ 39
TÜRKÇE ........................................................ 32
Takma şekilleri .............................................. 39
SUOMI .................................................. 34
Asennuskuvat ................................................ 39
РУССКИЙ .............................................36
Монтажные чертежи .................................... 39
GTA_4_Special_Mk_II.indd 2GTA_4_Special_Mk_II.indd 2 06.09.2006 8:48:56 Uhr06.09.2006 8:48:56 Uhr
32
GTA 4 Special Mk II
Προσοχή:
Σε κύκλωμα γέφυρας πρέπει το φορτίο του ενισχυτή να
είναι 4 ωμ ή μεγαλύτερο. Χαμηλότερο φορτίο οδηγεί
σε υπερθέρμανση ή διακοπή λειτουργίας του ενισχυτή
και μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες.
Ρύθμιση συχνοτήτων
Με το GTA 4 Special Mk II μπορεί να ρυθμιστεί η μετά-
βαση συχνότητας (δηλαδή "Low-Pass" ή "Hi-Pass") και η
επιθυμητή συχνότητα εισόδου. Εάν για παράδειγμα θέλετε
να συνδέσετε ένα ζευγάρι υπογούφερ, είναι απαραίτητες
οι απεικονιζόμενες ρυθμίσεις "Low-Pass" (εικόνα 3). Η
συχνότητα εισόδου εξαρτάται από την ζώνη συχνοτήτων
των μεγαφώνων (βλέπε προτεινόμενη ζώνη συχνοτήτων
των μεγαφώνων).
"High-Pass"
Κατά τη ρύθμιση των 80 Hz έχει ο ενισχυτής μία ζώνη
συχνοτήτων από 80 Hz έως 30.000 Hz.
Ρύθμιση συχνότητας "Low- Pass"
Αυτός ο ρυθμιστής είναι ενεργοποιημένος, όταν ο διακό-
πτης βρίσκεται στη θέση "Low-Pass", και καθιστά δυνατή
τη ρύθμιση της επιθυμητής συχνότητας εισόδου.
Παράδειγμα:
Κατά τη ρύθμιση των 150 Hz έχει ο ενισχυτής μία ζώνη
συχνοτήτων από 10 Hz έως 150 Hz.
Bass Boost
Με τη βοήθεια του ρυθμιστή Bass Boost μπορεί να ρυθ-
μιστεί η απόδοση των μπάσων του ενισχυτή.
Οι δυνατότητες ρύθμισης είναι: 0 dB / +6 dB / +12 dB.
Ένδειξη λειτουργίας
(POWER / PROTECTION)
Πράσινο φως:
Τελεστικός ενισχυτής ενεργοποιημένος, κανονική κατά-
σταση λειτουργίας.
Κόκκινο φως:
Ο τελεστικός ενισχυτής απενεργοποιήθηκε ηλεκτρονικά
επειδή υπάρχει βλάβη.
Ανακύκλωση και αποκομιδή
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε για την αποκο-
μιδή του προϊόντος τους συνήθεις τρόπους
ανακύκλωσης.
Επιφυλασσώμεθα του δικαιώματος αλλαγών χωρίς προ-
ειδοποίηση
TÜRKÇE
Garanti
Avrupa Birliği dahilinde satın alınmış ürünlerimiz
için üretici garantisi sunmaktayız. Garanti şartlarını
www.blaupunkt.de adresinden çağırabilir veya doğrudan
aşağıdaki adresten talep edebilirsiniz:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Öneri:
Bir amplifi katörün performansı ancak kurulumu kadar
iyi olabilir. Doğru bir kurulum, Audio sisteminizin genel
performansını yükseltir. GTA amplifi katör uzman bir kişi
tarafından monte edilmelidir. Eğer kurulumu kendiniz
yapmak isterseniz, bu montaj kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz ve montaj için kendinize yeteri kadar zaman
ayırınız.
Sağlık koruma konusu hakkında müsaadenizle son bir
şey daha:
Lütfen aracınızda müzik dinlerken, 100 dB üzerindeki ses
seviyelerinin geçici duyma bozukluklarına veya kalıcı
işitme kayıplarına yol açabileceğini unutmayınız. Mo-
dern yüksek performanslı sistemler ve yüksek kaliteli
hoparlör konfi gürasyonları ile 130 dB üzerinde bir ses
seviyesine erişilebilir.
Güvenlik uyarıları
Montaj ve bağlantılar süresince lütfen aşağı-
daki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.
- Akümülatör eksi kutbu ayrılmalıdır! Araç üreticisi-
nin güvenlik uyarılarına dikkat edilmelidir.
- Deliklerin açılması sırasında araç parçalarına hasar
vermemeye dikkat edilmelidir.
- Artı ve eksi kablonun enine kesiti 6 mm
2
ölçüsü altın-
da olmamalıdır.
- Keskin kenarlı deliklerde kablo geçişleri kullanınız.
- Hatalı kurulumda elektronik araç sisteminde veya
araç radyosunda arızalar ortaya çıkabilir.
Takma ve bağlantı talimatları
Kaza güvenliği bakımından GTA 4 Special Mk II profes-
sionell sabitlenmelidir.
Montaj yerinin seçiminde amplifikatörün soğutması
için yeterince hava sirkülasyonu sağlayan kuru bir yer
seçilmelidir.
GTA 4 Special Mk II arkadaki gözlere, arka oturma
banklarına veya diğer öne doğru açılan yerlere monte
edilmemelidir.
Montaj yüzeyi birlikte verilen vidaların takılması için
uygun olmalı ve sağlam bir tutuş sağlamalıdır.
Araç akümülatörü ve amplifi katör besleme kablosu-
nu kısa devreden korumak için, amplifi katör besleme
GTA_4_Special_Mk_II.indd 32GTA_4_Special_Mk_II.indd 32 06.09.2006 8:49:06 Uhr06.09.2006 8:49:06 Uhr
33
GTA 4 Special Mk II
kablosu sigortaya bağlı olarak araç akümülatöründen
maksimum 30 cm uzaklıkta olmalıdır. Amplifi katörün
sigortası sadece amplifi katörün kendisini korur, araç
akümülatörünü korumaz.
2-4 Ω empedanslı hoparlör kullanınız (bkz. tablo veya
takma şekilleri). Maks. yüklenilebilirliğe (müzik gücü)
dikkat ediniz. Hoparlörü şasiye bağlamayınız, sadece
belirtilen terminali kullanınız.
Amplifi katör GTA 4 Special Mk II
Amplifi katör, cinch bağlantılı araç radyolarına bağlanmak
için uygundur.
Araç radyosuna bağlantı için ISO bağlantılı Blaupunkt
ISO-Cinch adaptör kullanınız (7 607 893 093 veya
7 607 855 094).
Kullanım imkanları ve hoparlör bağlantısı:
Quadro-Mode
Maks. güç 4 x 120 Watt / 4 Ω Fig. 4, 5
Stereo-Mode
Maks. güç 2 x 400 Watt / 4 Ω Fig. 6
Quadro-Mode
Maks. güç 4 x 180 Watt / 2 Ω Fig. 4, 5
Quadro-Mode
RMS Power 4 x 60 Watt / 4 Ω Fig. 4, 5
Stereo-Mode
RMS Power 2 x 180 Watt / 4 Ω Fig. 6
Quadro-Mode
RMS Power 4 x 90 Watt / 2 Ω Fig. 4, 5
Frekans
karakteristiği
10 Hz - 30.000 Hz
Sinyal parazitlenme
sınırı
> 90 dB
Distorsiyon (RMS)
< %0,05
Stabilite
2 Ω (4 Ω köprü
işletiminde)
Giriş hassasiyeti
0,1 - 8 V
Düşük frekans
ltresi
(Low Pass) 50-250 Hz
Yüksek frekans
ltresi
(High Pass) 80 Hz
Bass Boost
0 / 6 / 12 dB
Boyutlar
G x Y x D (mm) 190 x 56,5 x 390
Artı / Eksi bağlantı
- En az 6 mm
2
'lik bir kesit öneririz.
- Piyasada satılan akümülatör artı kablosunu döşeyi-
niz ve sigorta braketi üzerinde bağlayınız.
- Keskin kenarlı deliklerde kablo geçişleri kullanınız.
- Piyasada satılan eksi kablosunu arızasız bir şase
noktasına (gövde cıvatası, gövde sacı) vidalayınız
(akümülatör eksi kutbuna değil).
- Şasi noktasının madeni parlak kontak yüzeyi kazıl-
malı ve grafi t yağı ile yağlanmalıdır.
Entegre edilmiş sigortalar (Fuse)
Amplifi katöre entegre edilmiş sigortalar (Fuse), hata
durumunda çıkış kademelerini ve bütün elektrik siste-
mini korur. Yedek sigorta kullanımında asla sigortalar
köprülenmemeli veya daha yüksek akımlı tipler ile de-
ğiştirilmemelidir.
Bağlantı örnekleri
Gerilim beslemesi bağlantısı Fig. 2
Araç radyosu bağlantısı, cinch çıkışlı Fig. 3
Hoparlör bağlantıları Fig. 4/5/6
+12V
Amplifi katörün remote bağlantısını devreye alınabilir +12 V
gerilim kaynağına bağlayınız.
Bu şekilde amplifi katör, radyo cihazının açma / kapama
şalteri üzerinden açılabilir ve kapatılabilir.
Level ayarlayıcı
Level ayarlayıcısı yardımı ile çıkış kademesinin giriş
hassasiyeti araç radyonuzun ön amplifi katör çıkışının
çıkış kademesine uyarlanabilir.
Ayar bölgesi 0,1 V ile 8 V arası için yeterlidir.
Başka bir üreticinin araç radyosu bağlanırken giriş has-
sasiyeti üretici verilerine göre uyarlanmalıdır.
Bu konuda birkaç önemli açıklama daha:
Ayarlayıcının saat yönünde döndürülmesi ile amplifi ka-
törün giriş hassasiyeti ve bununla birlikte ses seviyesi
de artar. Ancak ses seviyesi ayarı söz konusu değildir;
öyleymiş gibi duyulsa da son konumda daha yüksek bir
amplifi katör performansı elde edilmez. Sistem sadece,
radyo cihazının ses seviyesi ayarlayıcısı tam olarak çev-
rilirse ses seviyesini arttırır.
Hoparlör bağlantıları
(Eğer amplifi katörün köprüde devreye alınması gere-
kiyorsa, bu durumda doğrudan "Köprülenmiş hoparlör
bağlantıları" kısmı ile devam edilmelidir).
Her audio komponentinde olduğu gibi amplifi katör ve
hoparlörün doğru kutuplanması iyi bir bas çıkışı için
esansiyel anlamdadır. Bu yüzden bağlantılarda, amp-
lifi katörün pozitif (+) bağlantısı ile hoparlörün pozitif
(+) bağlantısı ile bağlı olmasına dikkat edilmelidir; aynı
durum negatif (-) bağlantılar için de geçerlidir. Ayrıca sol
GTA_4_Special_Mk_II.indd 33GTA_4_Special_Mk_II.indd 33 06.09.2006 8:49:06 Uhr06.09.2006 8:49:06 Uhr
34
GTA 4 Special Mk II
amplifi katör kanalı sol hoparlör ile ve sağ amplifi katör
kanalı sağ hoparlör ile bağlanmalıdır.
Köprülenmiş hoparlör bağlantıları
GTA amplifi katörü mono bir konfi gürasyon için köprüde
de devreye alınabilir. Bu şekilde amplifi katör bir veya
birkaç subwoofer veya bir tweeter için kullanılabilir. Bu
kon gürasyonda amplifi katör, sağ ve sol kanalı tek kanal
çıkışına (mono çıkış) ekler.
Not:
Amplifi katör, sağ ve sol sinyal bilgisini sadece, hem sağ
hem de sol RCA bağlantısı yapılmışsa ekleyebilir.
Dikkat:
Köprü devresinde amplifi katör yükü 4 Ohm veya daha
yüksek olmalıdır. Düşük yük, aşırı ısınmaya veya amp-
lifi katörün devreden çıkmasına neden olur ve kalıcı
hasarlara yol açabilir.
Frekans geçişler türünün ve sahasının
ayarlanması
GTA 4 Special Mk II'de frekans geçişinin türü (yani
"Low-Pass" veya "Hi-Pass") ve istenilen giriş frekansı
ayarlanabilir. Örneğin bir subwoofer çiftinin bağlanması
gerekiyorsa, belirtilmiş "Low-Pass" ayarları gereklidir
(Fig. 3). Giriş frekansı hoparlörün frekans sahasına
bağlıdır (bkz. önerilen hoparlör frekans sahası).
"High-Pass"
80 Hz ayarda amplifi katörün frekans sahası 80 Hz ile
30.000 Hz arasındadır.
"Low- Pass"- Frekans ayarı
Bu ayarlayıcı, eğer şalter "Low-Pass" konumunda ise
aktiftir ve istenilen giriş frekansının ayarlanmasını müm-
kün kılar.
Örnek:
150 Hz ayarda amplifi katörün frekans sahası 10 Hz ile
150 Hz arasındadır.
Bass Boost
Bass Boost ayarlayıcısı yardımı ile amplifi katörün bas
çıkışı ayarlanabilir.
Ayar imkanları: 0 dB / +6 dB / +12 dB.
Çalışma göstergesi
(POWER / PROTECTION)
Yeşil ışık:
Çıkış kademesi devrede, ayarlanabilir işletim durumu.
Kırmızı ışık:
Hata durumu olduğundan çıkış kademesi elektronik
olarak devre dışı bırakıldı.
Geri dönüşüm ve imha
Lütfen ürününüzün imhası için mevcut geri
verme veya toplama sistemlerini kullanınız.
Değişiklikler saklıdır
SUOMI
Takuu
Euroopan Unionin alueella ostetuille tuotteillemme
myönnämme valmistajan takuun. Takuuehdot saat Inter-
net-osoitteestamme www.blaupunkt.de tai voit tilata ne
suoraan valmistajalta:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Suositus:
Vahvistimen optimaalinen tehokkuus saavutetaan vain
silloin, kun sen asennus tehdään oikein. Oikein tehty
asennus parantaa audiojärjestelmän kokonaistehoa.
GTA-vahvistimen asennus kannattaa antaa ammattimie-
hen tehtäväksi. Jos haluat asentaa sen itse, lue siinä
tapauksessa asennusohjeet huolellisesti läpi ja varaa
riittävästi aikaa asennusta varten.
Korostamme lisäksi terveyden suojelemiseksi:
Muista kuunnellessasi autossa musiikkia, että yli 100 dB
jatkuva äänenpainetaso voi aiheuttaa pysyviä kuulovau-
rioita ihmisen korvassa tai jopa täydellisen kuuroutumi-
sen. Nykyaikaisten ja erittäin tehokkaiden järjestelmien
ja korkealuokkaisten kaiutinkokoonpanojen kanssa on
mahdollista saavuttaa jopa 130 dB äänenpainetasoja.
Turvallisuusohjeita
Noudata asennus- ja kytkentätöiden yhtey-
dessä seuraavia turvallisuusohjeita.
- Irrota akun miinusnapakytkennät! Noudata ajo-
neuvon valmistajan antamia turvaohjeita.
- Reikiä poratessasi huolehdi siitä, etteivät ajoneuvon
osat vahingoitu.
- Plus- ja miinuskaapelin poikkipinta ei saa alittaa 6 mm
2
vahvuutta.
- Käytä teräväreunaisissa rei´issä läpivientikumeja.
- Virheellinen asennus voi aiheuttaa auton elektronis-
ten järjestelmien tai autoradion häiriöitä.
Asennus- ja liitäntämääräykset
Kolariturvallisuuden varmistamiseksi GTA 4 Special Mk
II täytyy kiinnittää asiantuntevasti.
GTA_4_Special_Mk_II.indd 34GTA_4_Special_Mk_II.indd 34 06.09.2006 8:49:06 Uhr06.09.2006 8:49:06 Uhr
/

Bu kılavuz da uygundur