Fidelio B1/12 Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu
Register your product and get support at
www.philips.com/support
Always there to help you
NO Brukerhåndbok
PL Instrukcja obsługi
PT Manual do utilizador
RO Manual de utilizare
SK Príručka užívateľa
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
RU Руководство пользователя
UK Посібник користувача
KK Қолданушының нұсқасы
KO 사용 설명서
EN User manual
CS Příručka pro uživatele
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
HU Felhasználói kézikönyv
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
1TR
İçindekiler
1 Önemli 2
Güvenlik 2
Ürününüze özen gösterin 3
Çevremizi koruyun 3
Uyumluluk 3
Yardım ve destek 3
2 Ürününüz 4
Ana ünite 4
Uzaktan kumanda 5
Konektörler 6
Kablosuz subwoofer 6
3 Bağlantı 7
Yerleşim 7
Subwoofer ile eşleme 7
TV ses çıkışı bağlantısı 8
Diğer cihazlardan ses bağlantısı yapma 9
Dijital cihazları HDMI üzerinden bağlama 9
4 Ürününüzün kullanılması 10
Saati ayarlama 10
Otomatik bekleme modu 11
Ses seviyesini ayarlama 11
Ses çıkışını seçin 11
Bluetooth yoluyla müzik çalma 12
MP3 çalar 12
USB depolama cihazları 13
Ekran parlaklığını ayarlama 13
Fabrika ayarlarına sıfırlama 13
5 Yazılım güncelleme 14
Yazılım sürümünün kontrol edilmesi 14
Yazılımı USB üzerinden güncelleme 14
6 Ürün spesikasyonları 15
7 Sorun giderme 16
2 TR
1 Önemli
Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun
ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı
hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz
olacaktır.
Güvenlik
Elektrik çarpması veya yangın riski!
Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya
değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik
priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan
emin olun.
Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur
veya suya maruz bırakmayın. Ürünün
yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler
yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç
kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal
şini prizinden çekin. Kullanılmadan önce
ürünün kontrol edilmesi için Müşteri
Destek Birimi ile iletişim kurun.
Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak
alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı
kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
Ürünün havalandırma deliklerinden veya
diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
Ana şebeke şinin veya cihaz bağlantısının
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı
yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma
hazır bir durumda kalmalıdır.
Piller (takılı pil paketi veya piller), gün
ışığı, ateş vb. gibi aşırı sıcağa maruz
bırakılmamalıdır.
Şimşekli fırtınalarda ürünün şini prizinden
çıkarın.
Güç kablosunu çıkartırken, her zaman
şten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
Ürünü tropikal ve/veya ılıman iklimlerde
kullanın.
Kısa devre veya yangın riski!
Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin
arkasında veya altında bulunan tip plakasına
bakın.
Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce,
şebeke geriliminin ürünün arka veya
alt kısmında belirtilen değerle uyumlu
olduğundan emin olun. Şebeke voltajı
belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla
şebekeye bağlamayın.
Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski
bulunmaktadır!
Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının
ya da diğer elektrikli cihazların üzerine
yerleştirmeyin.
Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda
taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın
ve ev sinema sistemini prize takmadan
önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını
bekleyin.
Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş
olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için
dikkatli taşıyın.
Aşırı ısınma riski!
Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere
monte etmeyin. Havalandırma için ürünün
çevresinde her zaman en az on santimetre
boş alan bırakın. Perdelerin veya başka
eşyaların ürünün havalandırma deliklerini
kapatmasına engel olun.
Kirlenme riski!
Farklı pilleri bir arada kullanmayın (eski ve
yeni veya karbon ve alkalin vb.).
Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama
riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer
pille değiştirin.
Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun
bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle
doğru şekilde atılmalıdır.
3TR
Pilleri yutma tehlikesi!
Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma
tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir.
Her zaman pili çocukların erişemeyeceği
bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi
yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç
yanıklar oluşabilir.
Bir pilin yutulduğundan veya vücudun
içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil
tıbbi yardım isteyin.
Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri
her zaman çocukların erişemeyeceği bir
yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil
bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa
ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve
üreticiyle irtibata geçin.
Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift
yalıtımlı SINIF II cihazdır.
~
AC gerilimi
Ürününüze özen gösterin
Ürünü temizlemek için sadece mikrober bez
kullanın.
Çevremizi koruyun
Eski ürün ve pilin atılması
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün
2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
olduğu anlamına gelir.
Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla
birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.
Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı
olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki
sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip
edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla
birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru
şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
Tek kullanımlık pillerin çıkarılması
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum
bölümüne bakın.
Uyumluluk
Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti
gereksinimlerine uygundur.
İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün
2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve
ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com
adresinde bulabilirsiniz.
Yardım ve destek
Kapsamlı çevrimiçi destek için
www.philips.com/support adresini ziyaret
ederek şunları yapabilirsiniz:
kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç
kılavuzunu indirebilirsiniz
öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca
belirli modeller için sunulmaktadır)
4 TR
sık sorulan sorulara (SSS) yanıtlar
bulabilirsiniz
sorularınızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.
Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri
izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin.
Alternatif olarak, ülkenizdeki Müşteri Destek
birimiyle iletişime geçebilirsiniz. İletişime
geçmeden önce ürününüzün model numarasını
ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri
ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.
2 Ürününüz
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e
hoş geldiniz! Philips'in ürün yazılım yükseltmesi
bildirimleri gibi sunduğu desteklerden
tam olarak yararlanmak için, ürününüzü
www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.
Ana ünite
Bu bölüm ana ünite hakkında genel bilgiler içerir.
a
b
c
d
a
Bu ürün için bir giriş kaynağı seçin.
b
Bu ürünü açar veya bekleme moduna
geçirir.
Bekleme modundayken ürünün
bekleme göstergesi kırmızı renge döner.
c Gösterge paneli
d +/- (Ses seviyesi)
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
5TR
Uzaktan kumanda
Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel
bakış içerir.
b
a
c
d
f
h
i
e k
j
l
g
a
Bu ürünü açar veya bekleme moduna
geçirir.
b Kaynak düğmeleri
HDMI IN: Kaynağınızı HDMI IN
bağlantısı olarak belirler.
HDMI ARC: Kaynağınızı HDMI ARC
bağlantısı olarak belirler.
OPTICAL: Ses kaynağınızı optik
bağlantıya getirin.
USB: USB moduna geçirir.
: Bluetooth moduna geçirir.
AUDIO IN: Ses kaynağınızı AUDIO
IN veya AUX bağlantısı olarak belirler
(3,5 mm jak).
c
/
Önceki veya sonraki parçaya atlar.
d
Oynatmayı başlatır, duraklatır ve devam
ettirir.
e BASS +/-
Ana ünite üzerindeki bas seviyesini artırır
veya azaltır.
f Ses seviyesi kontrolü
+/-: Ses seviyesini artırır veya azaltır.
: Sesi tamamen kapatın veya tekrar
açın.
g Ses modu kontrolü
MUSIC: Stereo ses modunu seçer.
VOICE: Ses netliği ses modunu seçer.
MOVIE: Surround ses modunu seçer.
h AUDIO SYNC +/-
Ses gecikmesini artırır veya azaltır.
i DIM
Ürünün gösterge panelinin parlaklığını
ayarlar.
j NIGHT
Gece modunu açar veya kapatır.
k TREBLE +/-
Ana ünite üzerindeki tiz seviyesini artırır
veya azaltır.
l
Saati ayarlar veya gösterir.
6 TR
Konektörler
Bu bölüm, bu üründe bulunan konektörler
hakkında genel bilgiler içerir.
b
a
c
d
f
e
a HDMI OUT (ARC) - TO TV
TV'deki HDMI girişine bağlanır.
b HDMI IN
Dijital bir cihazdaki HDMI çıkışına bağlayın.
c USB
Sesli ortam oynatma için bir USB
depolama cihazına bağlanır.
Bu ürünün yazılımını yükseltir.
d AUDIO IN
AUDIO IN veya AUX kaynağı ile cihaz
üzerinde bir ses çıkışına bağlanır (uzaktan
kumandadaki AUDIO IN düğmesine arka
arkaya basarak).
e DC IN
Güç kaynağına bağlantı.
f OPTICAL IN
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses
çıkışına bağlanır.
Kablosuz subwoofer
Bu ürün, kablosuz subwoofer ile birlikte gelir.
d
b
c
a
b
c
a
a PAIRING (eşleştirme)
Subwoofer'ın eşleme moduna girmek için
basın.
b Subwoofer göstergesi
Güç açıkken gösterge yanar.
Subwoofer ile ana ünite arasındaki
kablosuz eşleme sırasında gösterge
hızla beyaz renkte yanıp söner.
Eşleme başarılı olduğunda, gösterge
beyaz renkte yanmaya başlar.
Eşleme başarısız olduğunda, gösterge
yavaşça yanıp söner.
Kablosuz bağlantı 1 dakika boyunca
devre dışı kalırsa gösterge söner.
c SERVICE
Yalnızca servis merkezi kullanımı için.
d AC MAINS~
Güç kaynağına bağlayın.
7TR
3 Bağlantı
Bu bölümde ürünün TV'ye ve diğer cihazlara
nasıl bağlanacağı açıklanmıştır.
Bu ürünün ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları
hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna göz
atın.
Not
Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında
veya altında bulunan tip plakasına bakın.
Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden
önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının
kesilmiş olduğundan emin olun.
Yerleşim
Subwoofer’ı dikey veya yatay yerleştirme
hakkında bilgi edinmek için hızlı başlangıç
kılavuzuna bakın.
Not
Subwoofer'ı dikey olarak yerleştirdiyseniz dengede
kalmasını sağlamak için birlikte verilen ayak standını
kurun.
Subwoofer'ı yatay olarak yerleştirdiyseniz subwoofer
titreşimini önlemek için birlikte verilen dört kauçuk ayağı
subwoofer'ın tabanına takın.
Yeteri kadar havalandırma sağlamak için subwoofer'ın
havalandırma delikleri etrafında en az 10 cm (4 inç)
açıklık bıraktığınızdan emin olun.
Subwoofer’ı ana üniteden en az 1 metre,
duvardan da 10 santimetre uzakta olacak şekilde
yerleştirin.
En iyi sonuç için subwoofer’ı aşağıda gösterildiği
şekilde yerleştirin.
Subwoofer ile eşleme
Ana ünite ve subwoofer’ı açtığınızda kablosuz
subwoofer kablosuz bağlantı için ana ünite ile
otomatik olarak eşleşir.
Kablosuz subwoofer’dan ses alınamazsa
subwoofer’ı manuel olarak eşleyin.
1 Ana üniteyi ve subwoofer’ı açın.
» Ana ünite bağlantısı kesilirse
subwoofer’ın üstündeki gösterge
yavaşça beyaz renkte yanıp söner.
2 Eşleme moduna geçmek için subwoofer
üzerindeki PAIRING (eşleştirme)
düğmesine basın.
» Subwoofer’daki gösterge hızla beyaz
renkte yanıp söner.
3 HDMI ARC modunda (HDMI ARC
düğmesine basın) uzaktan kumanda üzerinde
altı saniye içinde iki kez
düğmesine,
ardından bir kez Ses düzeyi + düğmesine
basın ve BASS + düğmesini basılı tutun.
» Eşleme başarılı olursa subwoofer’ın
göstergesi beyaz renkte yanar.
» Eşleme başarısız olursa subwoofer’ın
göstergesi yavaşça beyaz renkte yanıp
söner.
8 TR
4 Eşleme başarısız olursa yukarıdaki adımları
tekrarlayın.
Not
Kablosuz bağlantısının kesilmesi veya eşleşmesi 1 dakika
sürerse subwoofer otomatik olarak bekleme moduna
geçer ve subwoofer'daki LED söner.
TV ses çıkışı bağlantısı
Bu ürünü TV’ye bağlayın. TV programlarının
sesini bu ürünün hoparlörlerinden
dinleyebilirsiniz.
Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden
TV’ye bağlanma
En iyi ses kalitesi
Bu ürün, Ses Dönüş Kanalı (ARC) bulunan
HDMI özelliğini destekler. ARC özelliği sayesinde
tek bir HDMI kablosu kullanarak bu ürün
aracılığıyla TV sesini duyabilirsiniz.
Size gerekenler
Yüksek Hızlı HDMI Kablosu.
TV’niz hem HDMI ARC hem de HDMI-
CEC destekliyor (ayrıntılı bilgi için TV
kullanım kılavuzuna bakın).
Bazı TV modellerinde harici hoparlör
çıkışını TV ayar menüsünden etkinleştirin
(ayrıntılı bilgi için TV kullanım kılavuzuna
bakın).
TV
1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak
ürününüzdeki HDMI OUT (ARC)
konektörünü TV’deki HDMI ARC
konektörüne bağlayın.
TV üzerindeki HDMI ARC konektörü
farklı bir şekilde etiketlenmiş olabilir.
Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
2 TV’nizde HDMI-CEC işlemlerini açın.
TV’nizde yaşadığınız HDMI-CEC
sorunlarında HDMI-CEC ayarının
doğru olduğundan emin olmak için
TV kullanım kılavuzuna bakın veya
gerekirse TV üreticisiyle iletişime geçin.
3 HDMI ARC bağlantısını etkinleştirmek için
bu ürünün uzaktan kumandasındaki HDMI
ARC düğmesine basın.
Not
Tüm HDMI-CEC cihazlarıyla %100 uyumu garanti
edilmemektedir.
TV'niz HDMI ARC ile uyumlu değilse TV sesini
ürününüzden dinlemek için bir ses kablosu takın.
Seçenek 2: Optik kablo ile TV’ye
bağlanma
En iyi ses kalitesi
TV
1 Optik kablo kullanarak bu üründeki
OPTICAL konektörünü TV’deki optik çıkışa
bağlayın.
TV’deki dijital optik çıkış OPTICAL
OUT, SPDIF veya SPDIF OUT
şeklinde etiketlenmiş olabilir.
2 Optik bağlantıyı etkinleştirmek için bu
ürünün uzaktan kumandasındaki OPTICAL
düğmesine basın.
9TR
Seçenek 3: Analog ses kabloları ile
TV’ye bağlanma
Temel ses kalitesi
AUDIO OUT
RL
TV
1 Analog kablo kullanarak ürünün üzerindeki
AUDIO IN konektörünü (3,5 mm jak) TV
üzerindeki analog ses çıkışına (kırmızı ve
beyaz) bağlayın.
Harici cihazdaki analog ses çıkışı
AUDIO OUT şeklinde etiketlenmiş
olabilir.
2 AUDIO IN gösterge panelinde
görüntülenene kadar uzaktan kumandadaki
AUX düğmesine arka arkaya basın.
Diğer cihazlardan ses
bağlantısı yapma
Bu ürünün hoparlörleri ile diğer cihazlardan
müzik çalabilirsiniz.
Seçenek 1: Optik kablo ile başka bir
cihaza bağlanma
En iyi ses kalitesi
1 Optik kablo kullanarak bu üründeki
OPTICAL konektörünü harici cihazdaki
optik çıkışa bağlayın.
Harici cihazdaki dijital optik çıkış
OPTICAL OUT, SPDIF veya SPDIF
OUT şeklinde etiketlenmiş olabilir.
2 Optik bağlantıyı etkinleştirmek için bu
ürünün uzaktan kumandasındaki OPTICAL
düğmesine basın.
Seçenek 2: Analog ses kabloları ile
başka bir cihaza bağlanma
Temel ses kalitesi
AUDIO OUT
RL
1 Analog kablo kullanarak ürünün üzerindeki
AUDIO IN konektörünü (3,5 mm jak)
harici cihaz üzerindeki analog ses çıkışına
(kırmızı ve beyaz) bağlayın.
Harici cihazdaki analog ses çıkışı
AUDIO OUT şeklinde etiketlenmiş
olabilir.
2 AUDIO IN gösterge panelinde
görüntülenene kadar uzaktan kumandadaki
AUX düğmesine arka arkaya basın.
Dijital cihazları HDMI
üzerinden bağlama
Set üstü kutu, DVD/Blu-ray oynatıcı veya oyun
konsolu gibi dijital bir cihazı tek bir HDMI
bağlantısı üzerinden bu ürüne bağlayın. Cihazları
bu şekilde bağladığınızda ve bir dosya veya oyun
yürüttüğünüzde,
video otomatik olarak TV’nizde
görüntülenir ve
10 TR
ses bu üründe otomatik olarak çalınır.
1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak dijital
cihazınızdaki HDMI OUT konektörünü bu
ürün üzerindeki HDMI IN konektörüne
bağlayın.
Yüksek Hızlı HDMI kablosu önerilir.
2 Bu ürünü TV ‘ye HDMI OUT (ARC)
üzerinden bağlayın.
3 Bağlı cihazda HDMI-CEC işlemlerini açın.
4 HDMI IN bağlantısını etkinleştirmek için bu
ürünün uzaktan kumandasındaki HDMI IN
düğmesine basın.
TV, HDMI CEC ile uyumlu değilse
TV’nizdeki doğru video girişini seçin.
TV’nizde yaşadığınız HDMI-CEC
sorunlarında HDMI-CEC ayarının
doğru olduğundan emin olmak için
TV kullanım kılavuzuna bakın veya
gerekirse TV üreticisiyle iletişime geçin.
4 Ürününüzün
kullanılması
Bu bölümde, ürünün birçok kaynaktan ortam
oynatmasına ilişkin faydalı bilgiler bulunmaktadır.
Başlamadan önce
Hızlı başlangıç kılavuzu ve Kullanım
kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları
yapın.
Bu ürünü, diğer cihazlar için doğru kaynağa
getirin.
Saati ayarlama
Saat ayarlama seçeneği ile bekleme türünü
seçebilirsiniz (saat ekranı olmadan ECO
bekleme veya saat ekranı ile normal bekleme).
1 Bu ürünü bekleme moduna alın (
düğmesine basın).
» --:-- (veya saat) görüntülenir.
2 Saat ayarı modunu etkinleştirmek için
tuşunu basılı tutun.
» --:-- yanıp söner.
3 12 veya 24 saatlik formatı seçmek için
Ses düzeyi +/- düğmesine ve ardından
onaylamak için
düğmesine basın.
» Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
4 Saati ayarlamak için Ses düzeyi +/-
düğmesine ve ardından onaylamak için
düğmesine basın.
» Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
5 Dakikayı ayarlamak için Ses düzeyi +/-
düğmesine ve ardından onaylamak için
düğmesine basın.
» ECO yanıp sönmeye başlar.
11TR
6 “ECO” veya “CLOCK” öğesini seçmek
için Ses düzeyi +/- düğmesine basın ve
ardından onaylamak için
düğmesine
basın.
» Bekleme modunda “ECO” seçilirse
saat 1 dakika boyunca görüntülenir ve
ardından ekran kapanır.
» Bekleme modunda “CLOCK” seçilirse
saat sürekli olarak görüntülenir.
Saati görüntüleme
1 ECO bekleme veya çalışma modundayken
düğmesine basın.
» Saat, ECO bekleme modunda 1 dakika
boyunca görüntülenir ve ardından
ekran kapanır.
» Saat, çalışma modunda 10 saniye
boyunca görüntülenir, ardından ekran
mevcut kaynak bilgilerini gösterir.
Not
AC güç bağlantısı kesilirse saat yalnızca 12 saat boyunca
muhafaza edilebilir.
Aşırı oda sıcaklığı saatin doğruluğunu etkiler.
Otomatik bekleme modu
Bağlı bir cihazdan ortam oynatılırken 15 dakika
boyunca herhangi bir düğmeye basılmaz ve
bağlı cihazdan ses/video oynatılmazsa bu ürün
otomatik olarak bekleme moduna geçer.
Ses seviyesini ayarlama
1
Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için
Ses düzeyi +/- düğmesine basın.
Sesi kapatmak için
düğmesine basın.
Sesi tekrar açmak için tekrar
düğmesine veya Ses düzeyi +/-
düğmesine basın.
Ses çıkışını seçin
Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin
nasıl seçileceği açıklanmıştır.
Ses modu
Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses
modlarını seçin.
Bir surround ses deneyimi yaratmak için
MOVIE düğmesine basın. Film izlemek için
idealdir.
İki kanallı veya çok kanallı stereo
oluşturmak için MUSIC düğmesine basın.
Müzik dinlemek için idealdir.
İnsan sesini daha net ve dinlemesi daha
keyii bir hale getiren ses efekti yaratmak
için VOICE düğmesine basın.
Ekolayzır
Bu ürünün yüksek frekans (tiz) ve alçak frekans
(bas) ayarlarını değiştirin.
1 Frekansı değiştirmek için TREBLE +/- veya
BASS +/- tuşuna basın.
Senkronize görüntü ve ses
Ses ve video senkronize değilse, videoyla
eşleştirmek için sesi geciktirin.
1 Ses ile videoyu senkronize etmek için
AUDIO SYNC +/- tuşuna basın.
Gece modu
Düşük ses seviyesinde dinlemek üzere, gece
modu ses dosyası oynatılırken yüksek seslerin
seviyesini azaltır. Gece modu sadece Dolby
Digital ses parçalarında bulunur.
1 Gece modunu açmak veya kapatmak için
NIGHT düğmesine basın.
Gece modu açık olduğunda ON
NIGHT (gece modu açık) gösterge
panelinde bir kez kayar.
12 TR
Gece modu kapalı olduğunda OFF
NIGHT (gece modu kapalı) gösterge
panelinde bir kez kayar.
Bluetooth yoluyla müzik
çalma
Bluetooth yoluyla, ürünü Bluetooth cihazınıza
(ör. iPad, iPhone, iPod touch, Android
telefon veya dizüstü bilgisayar) bağlayın ve
cihazda saklanan ses dosyalarını ürünün
hoparlörlerinden dinleyin.
İhtiyacınız olan bileşenler
Bluetooth A2DP, AVRCP prolini
destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.1 olan
bir Bluetooth cihazı.
Bu ürün ve bir Bluetooth cihazı arasındaki
maksimum çalışma uzaklığı yaklaşık olarak
10 metredir (30 ft).
1 Bu ürünü Bluetooth moduna getirmek için
kumanda üzerindeki
düğmesine basın.
» Gösterge panelinde BT görüntülenir ve
yanıp söner.
2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u
etkinleştirin, bağlantıyı başlatmak için Fidelio
B1 öğesini arayın ve seçin (Bluetooth'un
nasıl etkinleştirildiğine dair bilgi için
Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna
başvurun).
» Bağlantı sırasında, gösterge panelindeki
BT öğesi yanıp söner.
3 Bu ürün sesli uyarı verene kadar bekleyin.
» Bluetooth bağlantısı başarılı olduğunda,
BT gösterge panelinde görüntülenir.
» Bağlantı başarısız olursa gösterge
panelindeki BT öğesi sürekli olarak
yanıp söner.
4 Bluetooth cihazınızda ses veya müzik
dosyaları seçin ve çalın.
Oynatma sırasında bir çağrı gelirse
müzik duraklatılır.
Bluetooth cihazınız AVRCP prolini
destekliyorsa uzaktan kumandada
/
düğmesine basarak bir parçayı
atlayabilir veya oynatmayı duraklatmak/
devam ettirmek için
düğmesine
basabilirsiniz.
5 Bluetooth'dan çıkmak için başka bir kaynak
seçin.
Bluetooth moduna döndüğünüzde,
Bluetooth bağlantısı hala aktif
durumdadır.
Not
Müzik akışı, cihaz ile bu ürün arasında bulunan duvar,
cihazı kaplayan metal muhafaza veya aynı frekansta
çalışan yakındaki cihazlar gibi engeller tarafından
kesilebilir.
Bu ürünü başka bir Bluetooth cihazına bağlamak
isterseniz mevcut Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesmek
için uzaktan kumandada
düğmesini basılı tutun.
MP3 çalar
Ses dosyası veya müzik dinlemek için
MP3 çalarınızı bağlayın.
İhtiyacınız olan bileşenler
MP3 çalar.
3,5 mm'lik stereo ses kablosu.
1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu kullanarak
MP3 çaları bu üründeki AUDIO IN
konektörüne bağlayın.
2 AUDIO IN gösterge panelinde
görüntülenene kadar uzaktan kumandadaki
AUDIO IN düğmesine arka arkaya basın.
3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve
dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere
basın.
13TR
USB depolama cihazları
MP3 çalar ve USB ash bellek gibi bir USB
depolama cihazındaki ses dosyalarını çalın.
Size gerekenler
FAT veya NTFS dosya sistemleri için
biçimlendirilmiş ve Yığın Depolama Sınıfı ile
uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
1 Bu ürüne bir USB depolama cihazı bağlayın.
2 Uzaktan kumandada USB düğmesine basın.
3 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan
kumandayı kullanın.
Oynatmak, duraklatmak veya devam
ettirmek için
düğmesine basın.
Önceki veya sonraki parçaya atlamak
için
/ düğmesine basın.
USB’den oynatma sırasında aşağıdaki
oynatma modlarından birini seçmek
için USB düğmesine basın.
Tekrar modu açık olduğunda ALL
REPEAT gösterge panelinde bir
kez kayar.
Tekrar modu kapalı olduğunda
OFF REPEAT gösterge panelinde
bir kez kayar.
Not
Bu ürün, bazı USB depolama cihazı türleriyle uyumlu
olmayabilir.
Bir USB uzatma kablosu, USB HUB veya USB çoklu
okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı
tanınmayabilir.
Dijital kamera PTP ve MTP protokolleri desteklenmez.
Okunurken USB depolama cihazını yerinden çıkarmayın.
DRM korumalı müzik dosyaları (MP3) desteklenmez.
USB bağlantı noktasını: 5 V , 1 A destekler.
Ekran parlaklığını ayarlama
Bu ürünün gösterge panelinin farklı bir parlaklık
seviyesini seçmek için DIM düğmesine arka
arkaya basabilirsiniz.
AUTO OFF öğesini seçtiğinizde 10 saniye
boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa LED
mesajı kapanır.
Fabrika ayarlarına sıfırlama
Bu ürün yanıt vermiyorsa ürünü fabrikada
yapılan varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.
1 HDMI ARC modunda (HDMI ARC
düğmesine basın) uzaktan kumanda
üzerinde altı saniye içinde iki kez
düğmesine, ardından bir kez Ses düzeyi -
düğmesine basın ve BASS - düğmesini basılı
tutun.
» Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi
tamamlandığında, ürün otomatik olarak
kapanır ve yeniden başlar.
14 TR
5 Yazılım
güncelleme
En iyi özellikleri ve desteği elde etmek için
ürününüzü en son yazılımla güncelleyin.
Yazılım sürümünün kontrol
edilmesi
HDMI ARC modunda (HDMI ARC düğmesine
basın) uzaktan kumanda üzerinde altı saniye
içinde iki kez
düğmesine, ardından bir
kez TREBLE - düğmesine basın ve BASS -
düğmesini basılı tutun.
» Yazılım sürüm numarası gösterge panelinde
görüntülenir.
Yazılımı USB üzerinden
güncelleme
Dikkat
Ürün zarar görebileceğinden yazılım güncellemesi
devam ederken gücü kapatmayın veya USB ash
sürücüyü çıkarmayın.
1 En yeni sürümü www.philips.com/support
adresinden kontrol edin.
Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve
sürücüler" seçeneğini tıklatın.
2 Yazılımı USB ash sürücüye yükleyin.
a İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı açın
ve açılan dosya adının “B1. bin”
olduğundan emin olun.
b “B1.bin” dosyasını kök dizine koyun.
3 USB ash sürücüyü bu ürün üzerindeki
USB konektörüne bağlayın.
4 Bu ürünü HDMI ARC kaynağına geçirin
(HDMI ARC düğmesine basın).
5 Uzaktan kumandada, 6 saniye
içinde
düğmesine iki kez ve Ses
düzeyi + düğmesine bir kez basın ve
ardından MOVIE düğmesine basılı tutun.
» Ardından "UPG" (yükseltme) mesajı
gösterge panelinde görüntülenir.
» USB ash sürücüsü bağlı değilse veya
geçersiz yükseltme dosyası bulunuyorsa
gösterge panelinde "HATA" (hata)
görüntülenir.
6 “UPG” yanıp sönmeye başladığında
yükseltme işlemini başlatmak için uzaktan
kumandadaki
düğmesine basın.
7 Yükseltme işlemi tamamlanana kadar
bekleyin.
» Yükseltme tamamlandığında, bu ürün
otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.
Not
Yükseltme işlemi yaklaşık 3 dakika sürebilir.
15TR
6 Ürün
spesifikasyonları
Not
Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber
vermeden değişiklik yapılabilir.
Amplikatör
Toplam çıkış gücü:
320 W RMS (+/- 0,5 dB, %10 THD)
Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
Sinyal/gürültü oranı: > 65 dB (CCIR) / (A
ağırlıklı)
Giriş hassasiyeti:
AUX: 1900 mV
AUDIO IN: 900 mV
Ses
S/PDIF Dijital ses girişi:
Optik: TOSLINK
USB
Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC)
Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
Çalınabilir ses dosyaları: .aac, .mp3, .m4a
Bluetooth
Bluetooth prolleri: A2DP, AVRCP
Bluetooth sürümü: 4.1
Frekans bandı/Çıkış gücü:
2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
NFC frekansı: 13,56 MHz
Kablosuz hoparlör bağlantısı
Frekans bandı: 5740 – 5840 MHz
Çıkış gücü: ≤ 14 dBm
Ana ünite
Güç kaynağı:
Model (Philips markalı AC güç
adaptörü): DYS602-210309W;
AS650-210-AA309
Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 1,5 A
Çıkış: 21 V
, 3,09 A
Saat göstergesi olmadan bekleme modu:
≤ 0,5 W
Saat göstergesi ile bekleme modu: ≤ 1 W
Boyutlar (G x Y x D): 408 x 56,7 x 115 mm
Ağırlık: 1,3 kg
Dahili hoparlörler
2 x mylar tweeter (25 mm/1 inç,
8 ohm)
Ön/surround kanal için
4 x racetrack tam kapsamlı hoparlör
(94,2 mm/3,7 inç x 35,2 mm/1,4 inç,
8 ohm)
Subwoofer
Güç kaynağı: 220-240 V~, 50-60 Hz
Güç Tüketimi: 60 W
Bekleme modunda güç tüketimi: ≤ 0,5 W
Empedans: 3 ohm
Hoparlör sürücüleri: 69,4 mm/2,9 inç x
201,5 mm/7,9 inç woofer
Boyutlar (G x Y x D):
430 x 85,5 x 538,5 mm
Ağırlık: 6,26 kg
Uzaktan kumanda pilleri
1 x AAA-R03-1,5 V
Beklemede güç yönetimi
Ürün, 15 dakika boyunca işlem
yapılmadığında otomatik olarak bekleme
moduna veya ağa bağlı bekleme moduna
geçer.
Bekleme modunda veya ağa bağlı bekleme
modunda güç tüketimi 0,5 W değerinin
altındadır.
16 TR
Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakmak
için uzaktan kumanda üzerindeki Bluetooth
düğmesini basılı tutun.
Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için
Bluetooth cihazınızın Bluetooth bağlantısı
özelliğini açın veya Bluetooth bağlantısını
NFC etiketi (mevcutsa) aracılığıyla
etkinleştirin.
7 Sorun giderme
Uyarı
Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle
çıkarmayın.
Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi
olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.
Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız,
servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları
kontrol edin. Sorun çözülemiyorsa, destek almak
için şu adrese gidin: www.philips.com/support.
Ana ünite
Bu üründeki düğmeler çalışmıyor.
Birkaç dakika için ürünün güç kaynağıyla
olan bağlantısını kesin ve ardından tekrar
bağlayın.
Ses
Bu ürünün hoparlörlerinden ses gelmiyor.
Bu ürünün ses kablosunu TV'nize veya
diğer cihazlara bağlayın. Bununla birlikte, şu
durumlarda ayrı bir ses bağlantısına gerek
yoktur:
ürün ve TV HDMI ARC bağlantısı
üzerinden bağlanmışsa veya
bu ürünün HDMI IN konektörüne bir
cihaz bağlıysa.
Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Kumanda üzerinden, doğru ses girişini seçin.
Bu ürünün sesinin tamamen
kapatılmadığından emin olun.
Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyor.
Subwoofer'ı kablosuz olarak ana üniteye
bağlayın.
Bozuk ses veya yankı.
TV sesini bu üründen dinliyorsanız TV'nin
sesinin kapalı olduğundan emin olun.
17
Ses ve video senkronize değil.
Ses ile videoyu senkronize etmek için
AUDIO SYNC +/- tuşuna basın.
Gösterge panelinde hata mesajı görüntülenir.
"HATA" mesajının görüntülenmesi, bir ses
girişi formatının desteklenmediğini gösterir.
"ARC" yanıp sönerse bu, bağlı TV'nizin
HDMI ARC ile uyumlu olmadığını veya
desteklenmeyen bir ses formatının
algılandığını gösterir.
Bluetooth
Bir cihaz bu ürün ile bağlantı kuramıyor.
Cihaz, bu ürün için gerekli uyumlu prolleri
desteklememektedir.
Cihazın Bluetooth özelliğini
etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonun nasıl
etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın
kullanım kılavuzuna bakın.
Cihaz doğru olarak bağlanmamış. Cihazı
doğru şekilde bağlayın.
Bu ürün, başka bir Bluetooth cihazıyla zaten
bağlantı kurmuştur. Bağlı cihazın bağlantısı
kesin ve tekrar deneyin.
Bağlı Bluetooth cihazından çalınan sesin kalitesi
düşük.
Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne
yaklaştırın veya cihaz ve bu ürün arasındaki
tüm engelleri kaldırın.
Bağlı Bluetooth cihazının sürekli bağlantısı
kopuyor ve tekrar bağlanıyor.
Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne
yaklaştırın veya cihaz ve bu ürün arasındaki
tüm engelleri kaldırın.
Bluetooth cihazının Wi-Fi özelliğini kapatıp
tekrar deneyin.
Bazı Bluetooth cihazlarda, güç tasarrufu için
Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre
dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı
olduğunu göstermez.
TR
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310
 • Page 311 311
 • Page 312 312
 • Page 313 313
 • Page 314 314
 • Page 315 315
 • Page 316 316
 • Page 317 317
 • Page 318 318
 • Page 319 319
 • Page 320 320
 • Page 321 321
 • Page 322 322
 • Page 323 323
 • Page 324 324
 • Page 325 325
 • Page 326 326
 • Page 327 327
 • Page 328 328
 • Page 329 329
 • Page 330 330
 • Page 331 331
 • Page 332 332
 • Page 333 333
 • Page 334 334
 • Page 335 335
 • Page 336 336
 • Page 337 337
 • Page 338 338
 • Page 339 339
 • Page 340 340
 • Page 341 341
 • Page 342 342
 • Page 343 343
 • Page 344 344
 • Page 345 345
 • Page 346 346
 • Page 347 347
 • Page 348 348
 • Page 349 349
 • Page 350 350
 • Page 351 351
 • Page 352 352
 • Page 353 353
 • Page 354 354
 • Page 355 355
 • Page 356 356
 • Page 357 357
 • Page 358 358
 • Page 359 359
 • Page 360 360
 • Page 361 361
 • Page 362 362
 • Page 363 363
 • Page 364 364
 • Page 365 365
 • Page 366 366
 • Page 367 367
 • Page 368 368
 • Page 369 369
 • Page 370 370
 • Page 371 371
 • Page 372 372
 • Page 373 373
 • Page 374 374
 • Page 375 375
 • Page 376 376
 • Page 377 377
 • Page 378 378
 • Page 379 379

Fidelio B1/12 Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu