VALERA 100.01/I El kitabı

Marka
VALERA
Kategori
saç düzleştiriciler
Model
100.01/I
Tip
El kitabı
55
KULLANIM TALİMATLARI
Tip 100.01/IS, 100.01/I, 100.01, 100.02/I, 100.02, 100.03/I, 100.03, 100.04/IS, 100.04/I, 100.05/I,
100.05, 100.06/I, 100.06,
100.07/I, 100.07
Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyunuz.
www.valera.com adresinden de temin edilebilir
GÜVENLIK UYARILARI
Önemli: İlave koruma sağlamak için cihazı beslemek üzere
monte edilen elektrik sistemine maksimum 30 mA ara akımı
bulunan bir diferansiyel kesicisi takılması önerilir. Daha fazla
bilgi için yetkili bir elektrik teknisyenine başvurun.
Kullanmadan önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin
olun.
DİKKAT: Bu cihazı küvetin, lavabonun veya su içeren
diğer kapların yakınında kullanmayın.
Bu cihaz, 8 yaş üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyusal veya
zihinsel kapasitesi kısıtlı olan, ya da deneyimi veya bilgisi
olmayan kişiler tarafından bir yetişkin gözetiminde
bulunduklarında veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili
yeterli derecede bilgilendirildiklerinde ve olası tehlikelerin
bilincinde oldukları takdirde kullanılabilir.
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
• Temizlik ve bakım işlemleri yetişkin gözetiminde olmayan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Cihazın sıcak olan yüzeyinin yüzünüze, boynunuza veya
vücudunuzun diğer uzuvlarına temas etmesinden sakınınız.
Cihazı daima kulpundan tutarak kullanınız ve aksesuarlarını
değiştirirken ilgili plastik koruma kısımlarından tutunuz.
Metal kısımlara dokunmadan önce soğuma-
larını bekleyiniz.
Eğer herhangi bir bozukluk varsa cihazı kullanmayınız.
Elektrikli cihazları asla kendi başınıza tamir etmeye
kalkmayınız, daima yetkili bir teknisyen çağırınız. Elektrik
kablosu, hasarlı olması halinde herhangi bir riski önlemek
için imalatçı firma veya teknik destek servisi tarafından ya da
benzer vasıflara sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
Cihaz banyoda kullanıldığında, kullandıktan sonra fişini
prizden çekiniz çünkü suyun varlığı, cihaz kapalı bile olsa
bir tehlike arz eder.
Cihazı sadece alternatif akımlı bir elektrik prizine takınız ve ana hat geriliminin cihazın üzerinde yazılı değere uygun
olduğundan emin olunuz.
Türkçe
00060580 int feb2014:Layout 1 27/02/2014 9.13 Pagina 55
56
Cihazı asla suya veya başka sıvılara batırmayınız.
Cihazı asla, suya veya başka bir sıvının içine
düşme ihtimali olan bir yere koymayınız.
Asla suya düşmüş olan elektrikli bir cihazı sudan
çıkartmayı denemeyin: öncelikle fişini elektrik
prizinden çekin.
Cihazı kullanırken, ısıya karşı hassas olan yüzey
kısmından tutmayınız.
Cihazı kullandıktan sonra daima cihazı kapatınız ve
fişini elektrik prizinden çekiniz. Cihazın fişini prizden
asla elektrik kablosundan tutarak çekmeyiniz.
• Elleriniz ıslak halde iken asla cihazın fişini elektrik
prizinden çekmeyiniz.
• Cihazı yerine kaldırmadan önce daima soğumasını
bekleyiniz ve elektrik kablosunu asla cihazın etrafına
sarmayınız. Kablosunda bir hasar olup olmadığını
periyodik olarak kontrol ediniz.
Metal kısımlar halen sıcak halde iken elektrik
kablosunun bu kısımlara temas etmesini önleyiniz.
Cihazınızı saçlarınız kuru iken kullanınız.
Cihazınızı asla sentetik malzemeden yapılma bir
perukta kullanmayınız.
Cihazın paketlenmesinde kullanılan malzemeler
(plastik poşetler, kutu kartonları, vs.) küçük çocukların
erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır, çünkü bu
materyaller potansiyel bir tehlike kaynağıdır.
Bu cihaz, sadece özel olarak tasarlanmış olduğu
amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır. Herhangi farklı
bir kullanım şekli olup tehlike arz edebilir. Üretici firma,
cihazın yanlış veya hatalı kullanımlarından doğabilecek
zararlardan sorumlu değildir.
Cihaz çalışırken saç spreylerini kullanmayınız.
• Plakaları daima temiz ve toz, saç spreyleri ve saç
jöleleri artıklarından temizlenmiş durumda muhafaza
ediniz.
Tehlikeli bir şekilde aşırı ısınmalardan kaçınmak için
sarılı olan elektrik kablosunu tüm uzunluğu boyunca
açmanızı/çözmenizi öneririz.
KULLANIM METODU
PARÇALAR
1. Alet
2. Ütüleme plakaları
3. ON-OFF düğmesi
4. Sıcaklık ayarlama kumandaları
(Tip 100.01/IS, 100.01/I,
100.01, 100.04/IS, 100.04/I, 100.07/I, 100.07)
5. Sıcaklık seçici (Tip 100.02/I, 100.02, 100.05/I, 100.05)
6. Işıklı gösterge (Tip 100.02/I, 100.02, 100.03/I, 100.03,
100.05/I, 100.05, 100.06/I, 100.06)
7. Gösterge ekranı (sadece Tip 100.01/IS, 100.01/I, 100.01,
100.04/IS, 100.04/I, 100.07/I, 100.07)
8. X’Brush Aksesuarı (sadece bu aksesuarla donatılmış
modeller için)
9. Thermocap Aksesuarı (sadece bu aksesuarla donatılmış
modeller için)
10. Bant (sadece bu aksesuarla donatılmış modeller için)
11. Isıya dayanıklı çanta (sadece bu aksesuarla donatılmış
modeller için)
Sek. 8.
CİHAZIN AÇILMASI VE
KAPATILMASI
Tip 100.01/IS, 100.01/I, 100.01, 100.02,
100.02/I, 100.04/IS, 100.04/I, 100.05/I, 100.05,
100.07/I, 100.07
Aleti çalıştırmak için fişini elektrik prizine takınız ve ON-
OFF tuşuna (şek. 1, ref. 3) bir saniye süreyle basınız.
Kapatmak için, ON-OFF tuşuna (şek. 1, ref. 3) bir saniye
süreyle tekrar basınız ve aletin fişini prizden çekiniz.
Tip 100.03/I, 100.03, 100.06/I, 100.06
Aleti çalıştırmak için fişini elektrik prizine takınız ve
düğmeyi (şek. 1, ref. 3) ”I” konumuna getiriniz. Kapatmak
°C °F
için, düğmeyi (şek. 1, ref. 3) “O” konumuna getiriniz ve
aletin fişini prizden çekiniz.
Kullanmadan önce, cihazı yaklaşık 1 dakika ön ısınmaya
bırakınız.
Isı seçimi
Tip 100.01/IS, 100.01/I, 100.01, 100.04/IS,
100.04/I, 100.07/I, 100.07
Kullanma sıcaklığını seçmek için, aleti çalıştırdıktan
sonra, “+” veya “-” kumandalarına (şek. 1, ref. 4) gösterge
ekranında (şek. 1, ref. 7) istenilen sıcaklık
görüntüleninceye kadar basınız.
Muamele edilecek saçın tipine göre, 10°C’lik aralıklarla
minimum 120°C’den 230°C’ye kadar farklı sıcaklıklar
arasından seçim yapmak mümkündür.
Seçilen değer birkaç saniyeliğine atım yaptıktan sonra,
gösterge ekranında (şek. 1, ref. 7) ütüleme plakalarının
(şek. 1, ref. 2) gerçek sıcaklık değeri görünür. Ütüleme
plakalarının sıcaklığı 110°’den düşük olduğunda,
gösterge ekranında yanıp sönen 3 kısa çizgi görünür.
Seçili sıcaklığa ulaşmasını bekleyiniz ve saç muamelesi
işlemine başlayınız.
Tip 100.02/I , 100.02, 100.05/I, 100.05
Tekerlek düğmeyi çevirmek suretiyle istenilen sıcaklığı
seçiniz (şek. 1, ref. 5): Led (şek. 1, ref. 6) yanıp sönmeyi
kestiğinde alet kullanıma hazırdır.
OTOMATİK EMNİYET KAPAMASI
VE “HOT” FONKSİYONU (100.03/I,
100.03, 100.06/I, 100.06 modellerinde
mevcut değildir)
Alet, çalıştırıldıktan 60 dakika sonra otomatik olarak
kapanır:
- 100.01/IS, 100.01/I, 100.01, 100.04/IS, 100.04/I,
100.07/I ve 100.07 modelleri için, otomatik kapamadan
5 dakika önce gösterge ekranında (şek. 1, ref. 7)
dönüşümlü olarak sıcaklık ve “off” yazısı görünür.
60 dakika geçtikten sonra, çalıştırma düğmesinin
(şek. 1, ref. 3), tekrar aktive edilmemesi halinde, ütüleme
plakaları (şek. 1, ref. 2) soğumaya başlar; gösterge
ekranında “Hot” yazısı görünür ve metal plakalara
dokunulması halinde yanmaya neden olmayacak bir
sıcaklığa ulaşılıncaya kadar görünür şekilde kalır.
- 100.02/I, 100.02, 100.05/I ve 100.05 modelleri için,
otomatik kapamadan 5 dakika önce, led (şek. 1, ref. 6)
oldukça yavaş bir şekilde atım yapar. 60 dakika geçtikten
sonra, çalıştırma düğmesinin (şek. 1, ref. 3), tekrar aktive
edilmemesi halinde, ütüleme plakaları (şek. 1, ref. 2)
soğumaya başlar ve led metal plakalar dokunulmaları
halinde yanmaya neden olmayacak bir sıcaklığa
ulaşıncaya kadar hızlı şekilde atım yapar.
HAFIZA FONKSİYONU
100.01/IS, 100.01/I, 100.01, 100.04/IS, 100.04/I, 100.07/I
ve 100.07, modellerinde, alet kapandıktan sonra,
ayarlanmış son sıcaklık hafızaya alınır ve müteakip
çalıştırma için ayarlı şekilde kalır.
İYON FONKSİYONU (sadece
100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I, ve
100.07/I modelleri için)
Bu ürün çalışma esnasında daima aktif olan “İYON”
fonksiyonuna sahiptir. Cihaz bir negatif iyon akışı
gerçekleştirmektedir.
İyon jeneratöründen gelebilecek hafif bir vızıltı normal
olarak kabul edilmelidir.
İyonlar nedir?
İyonlar havada var olan elektrik yüklü parçacıklardır.
Negatif yüklü iyonlar, onların tam aksine atmosferi kirleten
etkenlerin büyük bölümünü alıkoyarak havanın
kötüleşmesine katkıda bulunan pozitif yüklü iyonları
nötralize ederek havanın temizlenmesine yardımcı olurlar.
00060580 int feb2014:Layout 1 27/02/2014 9.13 Pagina 56
57
Bir fırtına sonrasında, denizde veya çağlayanların ve
akarsuların yakınında bir dağda
Çok bol miktarda negatif yüklü iyon ortaya çıkmaktadır.
Buralarda kişi kendini iyi hisseder ve güzel hislere kapılır
çünkü hava daha temiz, doğal ve canlandırıcıdır.
Saçlarda daha iyi nem oranı
Negatif yüklü iyonlar saçlarda doğru nem oranını
muhafaza etmeye yardımcı olurlar.
Saçlar üzerinde balzam etkisi
En iyi nem oranı saçlarınızın formunu koruyarak,
canlandırıcı bir etki sağlar, saçlara daha fazla hacim ve
parlaklık vererek saçları yumuşak kılar, kolayca
taranmasını sağlar.
Elektrostatik yüksüz veya “fly away”
Negatif yüklü iyonlar statik elektriği azaltmaya yardımcı
olarak saçlardaki “fly away” (kabarık saçlar) etkisini ve
dalgalanmaları azaltırlar.
Önemli:
cihaz çalışırken denetim altında tutulmalıdır.
KULLANIM TAVSİYELERİ
Önerilen sıcaklıklar:
ince telli, düz, boyalı saçlar için 150°C’ye kadar
ince telli, dalgalı saçlar için 180°C’ye kadar
kalın telli, kıvırcık saçlar için 230°C’ye kadar
Saçlar yıkandıktan hemen sonra kurulanırsa daha iyi
biçim alması sağlanır.
Cihazı ilk defa kullanıyorsanız küçük bir saç tutamı
üzerinde uygulama yapmanız tavsiye edilir.
Bu cihaz saçlarınıza maksimum parlaklık vererek
düzeltmek, düzleştirmek ve dalgalandırmak için
tasarlanmıştır. Cihazı kullanmak için aşağıdaki şekilde
çalıştırınız: cihazın istenilen ısıya ulaşmasını bekleyiniz.
Saçlarınızı 5 cm genişliğinde tutamlar halinde ayırınız.
Bir tutam saç alın ve ütüleme plakaları arasına yerleştirin
ve kollarından tutarak saçınızı sıkıştırın.
Düz bir etki elde etmek için: plakaları saçlarınızın üzerinde
diplerden başlayarak uçlara doğru yavaşça kaydırınız
(şek. 4). Gerekirse, istediğiniz şekli elde edinceye kadar
bu işlemi tekrarlayınız. Saçlarınızı taramadan veya
fırçalamadan önce soğumasını bekleyiniz.
Kıvırcık saç ve bukleler elde etmek için şekil 5, 6, 7’teki
örnekleri takip ediniz.
Önemli: Cihazın uzun süreli ve tekrarlı şekilde yüksek
sıcaklıkta kullanılması halinde plakanın düzleştirici etkisi
uzun süreli olabilir. Bu durumlarda saçlar doğal haline
dönmekte güçlük çekebilir.
X’BRUSH Aksesuarı (sadece bu
aksesuarla donatılmış modeller için)
X’Brush aksesuarı tek bir işlemle 3 sonuç elde etmek
üzere tasarlanmıştır (şek. 3):
1. AÇMA: Fırçanın kılları saçları açarak daha hassas ve
hızlı bir düzleştirme işlemi için plakaların girişine doğru
yönlendirir.
2. MÜKEMMEL DÜZLEŞTİRME plakaların 5 katlı turmalinli
seramik kaplaması sayesinde.
3. MAKSİMUM PARLAKLIK: Fırçanın kılları şekillendirme
işlemini sabitlemek için halihazırda sıcak olan saçları
okşayarak kütikülü kapatır ve fazla sıcaklığı alır.
Aksesuarı gösterildiği biçimde alete takınız, şek. 2. Şek.
3 ve 4’te gösterilen işlemleri uygulayınız.
Dikkat: Kullanım sonrasında aksesuarı fırçanın kılları
ezilmeyecek ve katlanmayacak şekilde yerine yerleştiriniz,
deforme olabilirler.
Thermocap Aksesuarı (sadece bu
aksesuarla donatılmış modeller için)
VALERA tescilli bir Ligo Electric S.A
Isviçre markasıdır.
Bant (sadece bu aksesuarla donatılmış modeller
için)
Thermocap aksesuarı (şek. 1, ref. 9) ve Bant (şek. 1, ref.
10) kullanımı sonrasında alet yerine kaldırılırken ütüleme
plakalarını (şek. 1, ref. 2) örtmek için kullanılan termik
koruyuculardır.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazı temizlemeden önce daima fişini elektrik prizinden
çekiniz!
Temizlemeye başlamadan önce cihazın soğumasını
bekleyiniz.
Aksesuarlarınızı nemli bir bez ile silerek temizleyebilirsiniz,
ancak asla suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız!
Bu cihaz 2004/108/CE, 2009/125/CE,
2006/95/CE Avrupa Direktiflerine ve şu
düzenlemeye uygundur: (CE) N. 1275/2008.
GARANTİ
VALERA tarafınızdan alınan cihaz için aşağıdaki
koşullarda garanti sağlar:
1. Satın alma işleminin yapıldığı ülkedeki distribütörümüz
tarafından belirlenen koşullar geçerlidir. İsviçre ve
44/99/CE No'lu yönetmeliğin yürürlükte olduğu
ülkelerde garanti süresi ev içi kullanımda 24 ay ve
profesyonel veya benzer bir kullanımda ise 12 aydır.
Garanti süresi cihazın satın alındığı tarihten itibaren
başlar. Cihazın alındığı satın alma tarihi, satıcı
tarafından doldurulan ve damgalanan bu garanti
sertifikası veya satın alma belgesinde yer alan tarihtir.
2. Garanti yalnızca bu garanti sertifikası veya satın alma
belgesi ibraz edildiğinde uygulanabilir.
3. Garanti, garanti süresi boyunca ortaya çıkan hatalı
malzeme veya üretimden kaynaklanan tüm sorunların
giderilmesini kapsar. Cihazdaki sorunların giderilmesi
cihazın tamir edilmesi veya cihazın kendinin
değiştirilmesi ile sağlanabilir. Garanti, normlara uygun
olmayan elektrik şebekesine yapılan bağlantıdan ve
Kullanım Normlarına uymayarak yanlış kullanımdan
kaynaklanan hasarları ve bozulmaları kapsamaz.
4. Yürürlükteki yasalarca belirlenmiş olan sorumluluklar
dışında, özellikle cihaz ile ilgili zamanla meydana
gelebilecek olası hasarlara dair zararların ödenmesi
gibi herhangi bir şekilde hak iddia edilemez.
5. Garanti servisi ücretsiz olarak sağlanacaktır; bu hizmet
garanti süresini uzatmayacak veya yeni bir garanti
süresi başlatmayacaktır.
6. Cihaz yetkili olmayan kişilerce kurcalandığında veya
tamir edildiğinde garanti geçersiz olacaktır.
Arıza durumunda, cihazı iyice ambalajlanmış bir şekilde,
satıcı tarafından tarihi atılmış ve damgalanmış garanti
sertifikası ile birlikte yetkili Destek Merkezlerimizden
birine veya garanti kapsamındaki tamir işlemini
gerçekleştirmek üzere yasal ithalatçısına iletecek olan,
cihazı satın almış olduğunuz mağazaya iade ediniz.
Ürünün yada ambalajının üzerindeki simgesi, bu
ürünün normal ev çöpü gibi atılmayıp, elektrik ve
elektronik cihazların geri dönüşüm için verildiği özel
toplama noktalarından birine verilmesi gerektiğini belirtir.
Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesine katkıda
bulunmakla hem çevreyi, hem de çevredekilerin sağlığını
korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem çevreye
hem de sağlığa zararlıdır. Bu ürünün geri dönüşümüne
ilişkin daha ayrıntılı bilgileri belediyenizden, çöp
dairenizden veya ürünü satın almış olduğunuz satıcıdan
edinebilirsiniz.
00060580 int feb2014:Layout 1 27/02/2014 9.13 Pagina 57
/