BaByliss 2624CE El kitabı

Kategori
Saç şekillendiriciler
Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

49
TÜRKÇE
SERMAİK TİTANYUM SAÇ
KIVIRMA MAŞASI
BaByliss Seramik Titanyum s
vırma maşası, çok kolay bir
şekilde bukleler elde edilmesini
sağlar!
Nanoteknolojisi ile geliştirilen
saç vırma maşa tüpü, yeni
seramik titan mikro parçacıklı
kaplamaya sahiptir. Bu teknoloji
sayesinde, tüp ve maşa daha
kaygandır ve saçlarınızla daha iyi
uyum sağlayarak mükemmel bir
kaydırma elde etmenizi sağlar.
Saç kıvırma ması, ısının anında
yükselmesini ve eşsiz bir şekilde
sabit kalmasını sağlayan yeni nesil
bir ısıtma bileşenine sahiptir: tek
bir hareketle kemmel bukleler
elde edeceksiniz!
10 sıcaklık seviyesi, sınızın
yapısına en uygun caklığın
seçilmesini sağlar.
Ayrıca, kullanım esnasında cihazın
koyulduğu bir dayanağa, yalıtımlı
bir uca ve cihan kullanımını
kolaylaştırmak için döner bir
kabloya da sahiptir.
KULLANIM
BaByliss Seramik Titanyum s
vırma maşasının şini elektrik
prizine takın ve « I » düğmesi
üzerine itin.
Ayarlama düğmesi yardımıyla
arzu edilen sıcaklığı ayarlayın.
İnce telli, rengi açılmış ve/veya
hassaslaşmış saçlar için düşük
bir sıcaklığı ve kıvırcık, kalın telli
ve/veya şekillendirilmesi zor saç-
lar için daha yüksek bir cakğı
seçmenizi öneriyoruz. ağıdaki
tabloya banız:
Sıcaklık Saç tipi
Pozisyon
1 - 4
İnce telli, rengi
açılmış ve/veya
yıpranmış
saçlar
Pozisyon
5 - 7
Normal, boyalı
ve/veya dalgalı
saçlar
Pozisyon
8 - 10
Kalın ve/veya
kıvırcık saçlar
Seçilen caklığa ulaşıldığında
rmı ışığın yanıp sönmesi
durur. Bu durumda saç kıvırma
maşası kullanıma hazırdır; kırmızı
ışık yanık kalır.
Kuru veya nemli saçları eşit
tutamlar halinde ayırın ve
şekillendirmeden önce tarayın.
Pens üzerine bastırın, s
maşasını s tutamının yarısına
yerleştirin ve saçları pens ve tüp
arasında eşit bir şekilde dağıtın.
Saç maşasını yavaşça saçların
ucuna kadar çekin.
Saçların kabarmaması in,
saçların pens altında iste-
nilen dalga yönünde sarılmış
olmasına dikkat edin. Saçları
içeri doğru dalgalandırmak için
pensi s tutamının üzerine
50
yerleştirin. Saçla dışa dru
dalgalandırmak için, , pensi saç
tutamının altına yerleştirin
Saçları dalgaların başlamasını
istediğiniz yere kadar sarın ve
maşanın saç derisine temas et-
memesine dikkat edin. Saçın
yapısına ve uzunluğuna göre saç
maşası birkaç saniye öylece
tutun. Saçlar elle tutulduğunda
sıcak olduğunda (yakıcı değil)
sarğınız saçı açın. Daha
ve daha esnek dalgalar için, bir
kerede az miktarda saç sarın.
Daha gevşek ve daha az belirgin
dalgalar için daha fazla saç sarın.
Saç maşasını çekmek için, pens
koluna basın ve ayırın. Saçın
dalgasını “sabitlemek için,
saçları fırçalamadan veya taram-
adan önce soğumasını bekleyin.
GÜVENLİK TALİMATLARI
DİKKAT: Ürünü veya ambalajını
içeren polietilen poşetler tehli-
keli olabilir. Soluk kesilme riskini
önlemek için, bu poşetleri çocuk
ve bebeklerin erişebileceği yerler-
den uzak tutunuz. Poşet bir oyun-
cak değildir.
DİKKAT: bu cihazı banyo küveti
veya su ile dolu başka bir kabın
yanında kullanmayın.
Cihazın banyoda kullanılması
durumunda, kullandıktan sonra
şini çekmeyi unutmayın. Aslın-
da, cihazın şi çekik bile olsa bir
su kaynağının yakınları tehlikeli
olabilir.
Cihazı su veya herhangi başka bir
sıvı içerisine daldırmayın.
Eğer elektrik kablosu hasar gördü
ise cihazı kullanmayı derhal bıra-
kın. Kullanıcının her türlü riskten
korunması için elektrik kablosu-
nun üretici, satış sonrası servis
veya benzer bir yetkisi olan bir
kişi tarafından değiştirilmesi ge-
rekmektedir.
Cihaz elektriğe bağlı iken veya ça-
lışırken gözetimsiz bırakmayın.
Cihazın sıcak yüzeyleriyle
cildin ve özellikle kulakların, göz-
lerin, yüzün ve ensenin temas et-
memesine özen gösterin.
Bu cihaz, ziksel, duyumsal veya
zihinsel yetenekleri yetersiz olan
(çocuklar dahil) veya, güvenlikle-
rinden sorumlu bir kişinin göze-
timi altında olmayan, ya da önce-
den cihazın kullanılmasına ilişkin
talimat almamış deneyimsiz ve
bilgisiz kişiler tarafından kullanıl-
mak üzere öngörülmemiştir. Ço-
cukların cihazla oynamamalarına
dikkat edilmesi gerekir.
Cihazı kaldırmadan önce soğu-
masını bekleyin.
Kullanım sonrasında, hasar gör-
memesi için elektrik kablosunu
cihazın etrafına sarmayın. Elektrik
kablosunu sıkmadan sarın ve ci-
hazın yanına koyun.
Bu cihaz 93/68/CEE (CE markalaması)
yönetmeliği tarafından düzeltilmiş
04/108/CEE yönetmeliği (elektro-
manyetik uyumluluk) ve 06/95/CEE
yönetmeliklerine (elektrikli ev alet-
lerinin güvenliği) uygundur.
1 / 1

BaByliss 2624CE El kitabı

Kategori
Saç şekillendiriciler
Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur