GROHE Blue Mono Pure Veri Sayfası

Marka
GROHE
Kategori
musluklar
Model
Blue Mono Pure
Tip
Veri Sayfası
33
TR
Güvenlik bilgileri
Hasarlı ağ kablosu sebebiyle oluşabilecek
tehlikelerden kaçının. Herhangi bir hasar oluşumu
durumunda kumanda birimi, üretici veya müşteri
hizmetleri veya denginde kalifiye bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
Kumanda birimi ve fişin üzerine temizlemek amacıyla doğru-
dan veya dolaylı olarak su püskürtmeyin.
Kumanda birimi, kalıcı bir voltaj beslemesine bağlanmış
olmalıdır.
• Filtre kartuşlu bataryanın montajı sadece donmaya karşı
emniyetli alanlarda gerçekleştirilmelidir.
Sadece orijinal Grohe yedek parçalarını ve
aksesuarlarını kullanın. Diğer parçaların kullanımı garanti
hakkının ortadan kalkmasına ve CE işaretinin geçerliliğini
kaybetmesine neden olur.
Teknik veriler
Elektrik Verileri:
Voltaj beslemesi: 100–240 V AC / 50/60 Hz
Güç çekişi: 9 W
Standby güç kaybı: < 1,0 W
• Koruma türü
– Kumanda birimi: IP 68
Şebeke fişi: IP 40
Hijyen teknik verileri:
İşletme basıncı: 0,2–0,8 MPa
Gürültü değerlerine sadık kalmak için, 0,5 MPa’nın üzerindeki
statik basınçlarda bir basınç düşürücü takılmalıdır.
0,3 MPa 0,3 MPa akış basıncında debi: yakl. 3,5 l/dak
• Ortam sıcaklığı: 4–32 °C
• Ayarlanabilir baypas, fabrika ayarı: 2
2. baypas konumunda filtre kapasitesi
(Karbonat yoğunluğu 10–24 °KH): maks. 750 litre
maks. 12 aya tekabül eder
Elektrik kontrol verileri
• Yazılım sınıfı:A
• Kontaminasyon sınıfı:2
Şok voltajı ölçümleri: 2.500 V
• Bilye baskı kontrolü sıcaklığı: 100 °C
Elektromanyetik uygunluğun (interferans emisyon testi)
sınanması nominal voltaj ve nominal akım ile yapılır.
Onay ve uygunluk
Uygunluk beyanları aşağıdaki adresten temin edilebilir:
GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Elektrik tesisatı
Elektrik tesisatı, sadece yetkili bir elektrik
teknisyeni tarafından yapılmalıdır! Bu esnada
IEC 60364-7-701 (VDE 0100 Kısım 701’e
tekabül eder) normlarına ve tüm ulusal
ve yerel talimatlara uyulmalıdır!
Montaj
Katlanır sayfa I ’deki teknik çizime dikkat edin.
Boru sistemini montajdan önce ve sonra su ile temizleyin
(DIN EN 806'yı dikkate alın)!
Basınç solenoid valf vanasına monte edin, bkz. katlanır
sayfa II, şek. [1a] veya [1b].
Bataryanın montajı, bkz. şek. [2] ve [3].
Kumanda birimini monte edin, bkz. şek. [4].
Dikkat: Voltaj beslemesini henüz oluşturmayın.
Bataryayı bağlayın, bkz. şek. [2], [5] e [6].
Soğuk ve sıcak su vanasınıın ve bağlantıların
sızdırmazlığını kontrol edin.
Voltaj beslemesini şebeke fişi üzerinden oluşturun, bkz.
şek. [7].
Ekrandaki gösterge yanar ve kalan filtre kapasitesi yüzde
olarak görüntülenir.
Kullanım / İşletime alma
Filtre edilmiş GROHE Blue
®
suyu almak için Blue
®
volanıın,
bkz. katlanır sayfa II, şek. [8].
Kumanda birimi, bkz. katlanır sayfa II, şek. [7].
ğmelerin işlevleri şunlardır:
Filtre değişimi sıfırlama
U Filtre büyüklüğünün seçilmesi
Karbonat yoğunluğunun ayarlanması
Gösterge, bkz. katlanır sayfa II, şek. [7].
Boş konumda kalan filtre kapasitesi yüzde olarak görüntülenir.
Filtre başlığındaki karbonat yoğunluğunu ayarlayın, bkz.
şek. [9].
Karbonat yoğunluğunu su dağıtım şirketinizden öğrenebilirsiniz.
Filtre başlığının baypas ayarında karbonat yoğunluğunu yerel
şartlara göre ayarlayın, bkz. katlanır sayfa III, tablo sütunu A.
Kumanda birimindeki karbonat yoğunluğunu ayarlayın,
bkz. katlanır sayfa III, tablo sütunu B ve şek. [7].
ğmesi karbonat yoğunluğu ayarı:
ğmesine basın ve basılı tutun; önceden ayarlanan
değer (örn. C3) ekranında yanıp sönecektir
ğmesine basın ve gereken değeri seçin:
- C4: Karbonat yoğunluğu
9 (baypas 3)
- Fabrika ayarı:
C3: Karbonat yoğunluğu 10–24 (baypas 2)
- C2: Karbonat yoğunluğu 25–29 (baypas 1)
- C1: Karbonat yoğunluğu
30 (baypas 0)
ğmesine basın ve seçilen değer yanıp sönmeyene
kadar basılı tutun.
ğmesini bırakın:
Kalan filtre kapasitesi tekrar gösterilir.
Kartuşun litre performansı ayarlanmış olan su sertliğine ve
kartuşun büyüklüğüne göre değişiklik gösterir, bkz. katlanır
sayfa III'teki tablo.
Bu ürün ilgili AB direktiflerinin şartlarına uygundur.
34
GROHE Blue
®
bataryanın kumanda birimi yapı tarafınca
600 litrelik filtre kartuşu ile çalışmak için ayarlanmıştır.
Başka bir filtre kartuşuyla çalıştırırken kumanda birimi buna
göre ayarlanmalıdır.
Filtre büyüklüğünü ayarlayın, bkz. katlanır sayfa II, şek. [7].
Uğmesi, filtre büyüklüğünün seçilmesi:
Uğmesine basın ve basılı tutun; önceden ayarlanan
değer (örn. F1) ekranda yanıp sönecektir
İstenilen filtre büyüklüğü görünene kadar Uğmesine basın:
- F4: 600 litre 40 404 001
- F5: 1.500 litre 40 430 001
- F6: 3.000 litre 40 412 001
- F7: 600 litre 40 691 001 (magnezyum)
- F8: 3.000 litre 40 547 001 (aktif karbon)
Uğmesine basın ve seçilen değer yanıp sönmeyene
kadar basılı tutun.
Uğmesini bırakın:
Kalan filtre kapasitesi tekrar gösterilir.
Batarya artı k kurulmuş ve kullanıma hazırdır.
Uyarı: Farklı filtre kartuşları www.grohe.com adresinden
sipariş edilebilir.
Bakım
Kalan filtre kapasitesini filtre kartuşunun değişiminden
sonra sıfırlayın, bkz. katlanır sayfa II,şek. [7].
ğmesi, filtre değişimi sıfırlama:
ğmesini basılı tutun; ekranda rF yanıp sönmelidir.
ğmesini bırakın ve tekrar basın, rF artık yanıp
sönmeyecektir.
ğmesini bırakın.
Kalan filtre kapasitesi sıfırlanır ve görüntülenir.
Dikkat!
Hasar tehlikesi!
Tertibattaki bakım çalışmalarında prensip olarak öncelikle
voltaj beslemesi girişini kesin! Daha sonra geçmeli
konektör ayrılabilir, bkz. katlanır sayfa II, şek. [7].
Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin.
I. Perlatör (13 199), bakınız katlanır sayfa I.
Montaj ters sıralamayla yapılır.
II. Solenoid valf (42 390), bakınız katlanır sayfa I.
Montaj ters sıralamayla yapılır.
Servis
Sorunların giderilmesi için Arıza / Nedeni / Çözümü tablosuna
dikkat edin.
EE yanıp sönerse veya sorun düzeltilemezse, voltaj
beslemesini kesin ve bir montaj uzmanına başvurun veya e-
posta ile GROHE’nin Servis Hattına
T[email protected] adresinden erişin.
Yedek parçalar
bkz. katlanır sayfa I (* = özel aksesuar).
Bakım
Bu bataryanın bakımı ile ilgili bilgiler için lütfen birlikte verilen
bakım talimatına başvurun.
Çevre ve geri dönüşüm
Kullanılmış filtre kartuşları tehlike oluşturmadan ev çöpüne
atılarak da imha edilebilir.
Arıza Nedeni Çözümü
Filtrelenmiş su
akmıyor
Su girişi kapalı
Solenoid valf bozuk
Solenoid valfin soket bağlantısı temas etmiyor
- Vanalarıın
- Solenoid valfin değiştirilmesi
-Priz bağlantısını birleştirin
Filtrelenmiş su
kesiliyor, göstergede
E2 yanıp söner
4 dakikalık çalışma süresinin ardından
solenoid valf güvenlik kapaması
- Volanı kapatın ve tekrar açın
Filtreli su yok,
ekranda E3
Batarya ve kumanda biriminin bağlantısı yok
Kablo veya geçmeli konektör hasarlı
-Priz bağlantısını kurun
- GROHE müşteri hizmetlerine başvurun
Göstergede E7, E8
yanıp söner
Filtre kapasitesi yok - Filtre kartuşunu derhal değiştirin
Kontrol lambaları
yanıp sönmüyor/sabit
Kontrol tanınmadı - Şebeke fişi takılıyken priz bağlantısınıkün,
30 san. bekleyin ve tekrar takın
/