GROHE 31302001 Veri Sayfası

Marka
GROHE
Kategori
su filtreleri
Model
31302001
Tip
Veri Sayfası
49
TR
Kullanım sahası
Entegre soğutucu karbonatör ile GROHE Blue
®
, ticari olmayan
özel alanlarda kullanım için tasarlanmıştı r.
Soğutucu karbonatörü çevre dostu soğutucu sıvılarla çalışır.
Güvenlik bilgileri
Bu cihaz, fiziksel, algısal veya ruhsal sorunları olan
ve yetersiz bilgi veya deneyime sahip olan kişiler
(özellikle çocuklar) tarafından kullanılmamalıdır.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların
gözetim altında tutulması gerekmektedir.
Hasarlı voltaj besleme kablosu sebebiyle
oluşabilecek tehlikelerden kaçının. Herhangi bir
hasar oluşumu durumunda ağ kablosu, üretici veya
şteri hizmetleri veya denginde kalifiye bir kişi
tarafından değiştirilmelidir.
CO
2
(Karbondioksit) solunmaması gereken bir
gazdır, boğulma tehlikesi meydana gelebilir. Sadece
maks. 2 kg’a kadar CO
2
şişeleri kullanılmalıdır!
Kullanımları sırasında serbest alan en az 13 m
2
olmalıdır.
CO
2
şişesi basınç altındadır. Sadece dik konumda ve
şmeye karşı korunan bir şekilde kullanılmalıdır.
Kullanılmasına sadece birlikte verilen bası
göstergeli adaptör ile izin verilir.
Beraberinde verilen şebeke fişi (EF tipi fiş) sadece Shuko
prizleri (CEE 7/4) ile kullanılması için üretilmiştir.
Tertibat CO
2
şişesi takılı durumdayken taşınmamalıdır.
•CO
2
şişesi bakımı ve onarımı yetkisi olmayan kişilerce yapıl-
mamalıdır.
•Soğutucu karbonatörün ve fişin üzerine temizlemek ama-
cıyla doğrudan veya dolaylı olarak su püskürtmeyin.
• Soğutucu karbonatör, kalıcı bir voltaj beslemesine
bağlanmalıdır.
• Soğutucu karbonatör, CO
2
şişesi ve filtre sistemi, montaj
alanında mekanik hasarlardan, aşırı sıcaklık ve güneş
ışığından korunmalıdır.
Asla ısı kaynaklarının veya açık ateşin yakınına monte
etmeyin.
•Soğutucu karbonatör dik olarak yerleştirilmelidir.
•Soğutucu karbonatör ılmamalıdır.
• Filtre kartuşlu batarya ve soğutucu karbonatörün montajı
sadece donmaya karşı emniyetli alanlarda
gerçekleştirilmelidir.
• Soğutucu karbonatör sadece kapalı mekanlardaki kullanım
için tasarlanmıştır.
• Havalandırmanın yeterli olduğundan emin olunmalıdır,
gerekirse alt dolabın açıklığına havalandırma ızgarasını
yerleştirin.
Sadece orijinal Grohe yedek parçalarını ve
aksesuarlarını kullanın. Diğer parçaların kullanımı garanti
hakkının ortadan kalkmasına, CE işaretinin geçerliliğini
kaybetmesine ve yaralanmalara neden olur.
Teknik veriler
Soğutucu karbonatör elektrik verileri:
•Bağlantı: Koruyucu iletkenli duvar prizi, 10 A’lık bir
emniyet tapası ile korunmaktadır
Voltaj beslemesi: 230 V AC / 50 Hz
Maks. güç çekişi: 270 W
• Koruma türü: IP21
• Bağıl hava nemi: maks. %75
• Soğutucu madde: 0,065 kg–R134a
• Güvenlik kapaması pompası: yakl. 4:30 dak
Hijyen teknik verileri:
• Soğutucu karbonatör içerisindeki soğuk su içeriği: 1,4 l
• Sistemin çalışma basıncı: maks. 0,6 MPa
• 0,3 MPa akış basıncında debi yakl. 2 l/dak.
• Ortam sıcaklığı:432°C
• Sıcaklık
– Soğutucu karbonatör su beslemesi: maks. 20 °C
– Soğutulmuş suyun sıcaklığı: yakl. 5–10 °C
• Gürültü seviyesi L
p
A (serbest duran): 50 ± 4 dB
Ayarlanabilir baypas, fabrika ayarı: 2
2. baypas konumunda filtre kapasitesi
(Karbonat yoğunluğu 10–24 °KH): maks. 600 litre
maks. 12 aya tekabül eder
Su bağlantısı
– Soğutucu karbonatör: soğuk – mavi
Elektrik kontrol verileri
• Yazılım sınıfı:A
• Kontaminasyon sınıfı:2
Şok voltajı ölçümleri: 2.500 V
Elektromanyetik uygunluğun (interferans emisyon testi)
sınanması nominal voltaj ve nominal akım ile yapılır.
Onay ve uygunluk
Uygunluk beyanları aşağıdaki adresten temin edilebilir:
GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Elektrik tesisatı
Elektrik tesisatı, sadece yetkili bir elektrik
teknisyeni tarafından yapılmalıdır! Bu esnada
IEC 60364-7-701 (VDE 0100 Kısım 701’e tekabül
eder) normlarına ve tüm ulusal ve yerel
talimatlara uyulmalıdır!
Montaj
Katlanır sayfa I ’deki montaj ölçülerini dikkate alın.
Soğutucu karbonatörü yerleştirin, bkz. şek. [1].
Soğutucu karbonatörün taşıma/yerleştirilmesi
sırasında soğutma sıvısı borulara akmış olabilir.
Soğutma sıvısının geri aktığından emin olabilmek
için, soğutucu karbonatör 24 saatlik bir durma
süresinin ardından çalıştırılmalıdır.
Soğutucu karbonatörün bağlanması ve filtre kartuşunun,
bkz. katlanır sayfa I, şek. [2] ila [4].
Soğuk ve sıcak su vanasınıın ve bağlantıların
sızdırmazlığını kontrol edin, bkz. katlanır sayfa II, şek. [5].
Bu ürün ilgili AB direktiflerinin şartlarına uygundur.
50
Batarya ve soğutucu karbonatör arasında priz bağlantısını
oluşturun, şek. [6].
Voltaj beslemesini şebeke fişi üzerinden oluşturun, bkz.
şek. [7].
Ekrandaki gösterge yanar ve kalan filtre kapasitesi yüzde
olarak görüntülenir.
CO
2
şişesini bağlayın, bkz. şek. [8]–[13].
Soğutucu karbonatörün arkasındaki valfi çekmeyin, aksi
taktirde CO
2
sızar, bkz. şek. [9].
Valf, sadece soğutucu karbonatörün temizlenmesi sırasında
kullanılır.
Karbondioksitli suyun her sapmasından sonra batarya,
sistem tarafından belirlenen, yakl. 1 saniye müteakip
olarak çalışır, volandaki gösterge mavi yanar.
Blue
®
volan kırmı zı yanıp söndüğünde ve ekranda E4 veya
E6 göründüğünde batarya ve soğutucu karbonatör şu
şekilde birbiri ile senkronize edilmelidir, bkz. şek. [14]:
ve ğmelerini aynı anda basılı tutun; ekranda SE
yanıp sönmelidir.
ğmesine SE yanıp sönmeyi kesene kadar basın.
ğmesini bırakın, ekranda C yanıp söner.
U veya düğmelerine ekranda H- yanıp sönene kadar basın
ğmesine H yanıp sönmeyi kesene kadar basın.
• Blue
®
volan senkronizasyonu başlatılır, HC ekranda
görüntülenir ve Blue
®
volan kırmızı yanar:
• Blue
®
volan yeşil yandığı anda bataryayı Blue
®
volanı
çevirerek tamamen açın.
• Blue
®
volan kısa süreliğine yeşil yanıp söndüğü anda
bataryayı Blue
®
volanı çevirerek kapatın, ekranda HC yanıp
söner.
• Ayarı ğmesine uzun süre basarak onaylayın, HC
görünür.
ğmesini bırakın.
Kalan filtre kapasitesi gösterilir.
İşletime alma
Kontrol, bkz. katlanır sayfa II, şek. [14].
ğmelerin işlevleri şunlardır:
Filtre değişimi sıfırlama
U Filtre büyüklüğünün seçilmesi
Karbonat yoğunluğunun ayarlanması
Göstergedeki işaretler, bkz. şek. [14].
Boş konumda kalan filtre kapasitesi yüzde olarak görüntülenir.
Soğutulmuş, karbonlaşmış suyun sıcaklığını soğutucu
karbonatörden ayarlayın, bkz. şek. [15].
Filtre büyüklüğünü ayarlayın, bkz. şek. [14] ve [16].
Uğmesi, filtre büyüklüğünün seçilmesi:
Uğmesine basın ve basılı tutun; önceden ayarlanan
değer (örn. F1) ekranda yanıp sönecektir
İstenilen filtre büyüklüğü görünene kadar Uğmesine
basın:
- F1: 40 404 000
- F2: 40 430 000
- F3: 40 412 000
- F4: 40 404 001
- F5: 40 430 001
- F6: 40 412 001
- F7: 40 691 001 (magnezyum)
- F8: 40 547 001 (aktif karbon)
Uğmesine basın ve seçilen değer yanıp sönmeyene
kadar basılı tutun.
Uğmesini bırakın:
Kalan filtre kapasitesi tekrar gösterilir.
Uyarı: Farklı filtre kartuşları www.grohe.com adresinden
sipariş edilebilir.
Filtre başlığındaki karbonat yoğunluğunu ayarlayın, bkz.
şek. [16].
Karbonat yoğunluğunu su dağıtım şirketinizden öğrenebilirsiniz.
Filtre başlığının baypas ayarında karbonat yoğunluğunu yerel
şartlara göre ayarlayın, bkz. katlanır sayfa III, tablo sütunu A.
Soğutucu karbonatörde karbonat yoğunluğunu ayarlayın,
bkz. katlanır sayfa III, tablo sütunu B ve şek. [14]
ğmesi karbonat yoğunluğu ayarı:
ğmesine basın ve basılı tutun; önceden ayarlanan
değer (örn. C3) ekranda yanıp sönecektir
ğmesine basın ve gereken değeri seçin:
- C4: Karbonat yoğunluğu
9 (baypas 3)
- Fabrika ayarı:
C3: Karbonat yoğunluğu 10–24 (baypas 2)
- C2: Karbonat yoğunluğu 25–29 (baypas 1)
- C1: Karbonat yoğunluğu
30 (baypas 0)
ğmesine basın ve seçilen değer yanıp sönmeyene
kadar basılı tutun.
ğmesini bırakın:
Kalan filtre kapasitesi tekrar gösterilir.
Filtre kartuşunun litre performansı ayarlanmış olan su
sertliğine ve filtre kartuşunun büyüklüğüne göre değişiklik
gösterir, bkz. katlanır sayfa III'teki tablo.
Soğutucu karbonatörü yapı tarafınca 600 litre filtre kartuşu
(Sip. No.: 40 404 001) ile çalışmak için ayarlanmıştır.
Başka bir filtre kartuşuyla çalıştırırken soğutucu karbonatör
buna göre ayarlanmalıdır.
Soğutucu karbonatörlü batarya artı k kurulmuş ve kullanıma
hazırdır.
Bakım
Filtre kapasitesini filtre kartuşunun değişiminden sonra
sıfırlayın, bkz. katlanır sayfa II, şek. [14].
ğmesi, filtre değişimi sıfırlama:
ğmesini basılı tutun; ekranda rF yanıp sönmelidir.
ğmesini bırakın ve tekrar basın, rF artık yanıp
sönmeyecektir.
ğmesini bırakın.
Kalan filtre kapasitesi sıfırlanır ve görüntülenir.
Fabrika ayarlarına döndürme, bkz. şek. [14].
Uğmeleri, fabrika ayarlarına dönme:
U ğmelerini aynı anda basılı tutun; ekranda PA
yanıp sönmelidir.
U ğmelerini bırakın.
Kalan filtre kapasitesi gösterilir.
Dikkat!
Hasar tehlikesi!
Tertibattaki bakım çalışmalarında prensip olarak
öncelikle voltaj beslemesi ve CO
2
girişi kesilmelidir!
Daha sonra geçmeli konektör ayrılabilir, bkz. katlanır
sayfa II, şek. [6] ve [7].
Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin.
Montaj ters sıralamayla yapılır.
51
Soğutucu karbonatörü temizleyin
Hijyen açısından soğutucu karbonatör yılda bir kez
temizlenmelidir. Yedek filtre kartuşunu kirletmemek için,
temizlik kartuş değişiminden önce gerçekleştirilmelidir.
Uyarı: Temizlik seti (sip. no.: 40 434 001) ve ilgili adaptör
(sip. no.: 40 694 000 veya 40 699 000) www.grohe.com
altında sipariş edilebilir.
Servis
Sorunların giderilmesi için Arıza / Nedeni / Çözümü tablosunu
dikkate alın.
Eğer EE yanıp sönüyorsa veya sorun düzeltilemezse,
soğutucu karbonatörün voltaj beslemesini kesin. Cihazın
arkasından soğutucu karbonatörün seri numarasını kaydedin
ve bir montaj uzmanına başvurun veya e-posta ile GROHE’nin
Servis Hattına Techni[email protected]
adresinden erişin.
GROHE Blue
®
Chilled & Sparkling soğutucu karbonatör
sadece GROHE müşteri hizmetleri tarafından tamir edilebilir.
Çevre ve geri dönüşüm
Kullanılmış filtre kartuşları tehlike oluşturmadan ev çöpüne
atılarak da imha edilebilir.
Birlikte verilen CO
2
şişesi lokal olarak tekrar doldurulabilir.
CO
2
şişesi geri gönderilemez. Kullanım sonlandığında yerel
kurallara uygun olarak imha edilmelidir.
Uyarı: 2kg’lık CO
2
-şişesi (Sip.- No.: 40 423 000)
www.grohe.com adresinden sipariş edilebilir.
Soğutucu karbonatör, bir çok ülkede geri teslim ve geri alım
zorunluluğuna dahil olan elektrikli bir cihazdır. GROHE tüm
söz konusu ülkelerde, ilgili geri alma sistemlerinde yer
almaktadır.
Bu işaretle sınıflandırılmış cihazlar ev çöpüne
atılmamalıdır, yerel kural ve kanunlara uygun
olarak ayrı bir şekilde imha edilmelidir.
Arıza Nedeni Çözümü
Su akmıyor •Su girişi kapalı - Açma kapama vanalarınıın
Filtreli su yok, Blue
®
volan kırmızı yanıp
sönüyor, ekranda E1
Güvenlik kapaması pompası - Açma kapama vanalarınıın
- Voltaj beslemesini kesin, 30 saniye bekleyin
ve tekrar başlatın
Filtreli su yok,
ekranda E2
•Su alım süresinin aşılması
-Blue
®
volanı kapatın.
Filtreli su yok,
ekranda E3
Batarya ve soğutucu karbonatörün
bağlantısı yok
•Priz bağlantısı arızalı
-Priz bağlantısını kurun
- GROHE müşteri hizmetlerine başvurun
Filtreli su yok, Blue
®
volan kırmızı yanıp
sönüyor, ekranda E4
Batarya ve soğutucu karbonatör
senkronize değil
- Her ikisini de birbiri ile senkronize edin,
bkz. bölüm Montaj
Filtreli su yok, Blue
®
volan kırmızı yanıp
sönüyor, ekranda E5
•Soğutucu karbonatörün çalışma arızası - Voltaj beslemesini kesin, 30 saniye bekleyin
ve tekrar başlatın
Filtreli su yok, Blue
®
volan kırmızı yanıp
sönüyor, ekranda E6
•Değer aralığı aynı değil - Her ikisini de birbiri ile senkronize edin,
bkz. bölüm Montaj
Blue
®
volan kırmızı
yanıp sönüyor,
ekranda E7
•Soğutucu karbonatörün çalışma arızası - Voltaj beslemesini kesin, 30 saniye bekleyin
ve tekrar başlatın
Blue
®
volan turuncu
yanıp sönüyor,
ekranda E8
Filtre kapasitesi aşıldı - Filtre kartuşunu derhal değiştirin
Ekranda E9 ile HI
dönüşümlü yanıp
sönüyor
•Soğutucu karbonatör aşırı ısınmış
-Blue
®
volanı kapatın, havalandırmayı sağlayın
ve ortam sıcaklığını maks. 32 °C'ye düşürün
- Voltaj beslemesini kesin, 30 saniye bekleyin ve
tekrar başlatın
Medium ve Sparkling
konumlarında
karbondioksit yok
•CO
2
şişesi açılmamış veya boşaltılmış -CO
2
şişesinin valfini tamamen açın veya şişeyi
değiştirin
/