ESAB Warrior™ 400i cc/cv Kullanım kılavuzu

Marka
ESAB
Kategori
Kaynak Sistemi
Model
Warrior™ 400i cc/cv
Tip
Kullanım kılavuzu
Kullanma talimatı
0463 362 101 TR 20181011
Valid for: serial no. 339-xxx-xxx
Warrior™400iCC/CV
Warrior™500iCC/CV
İÇINDEKILER
0463 362 101 © ESAB AB 2018
1
GÜVENLİK................................................................................................... 4
1.1 Sembollerin anlamı ................................................................................ 4
1.2 Güvenlik önlemleri ................................................................................. 4
2
GİRİŞ............................................................................................................ 7
2.1 Genel bakış ............................................................................................. 7
2.2 Donanım .................................................................................................. 7
3
TEKNİK VERİLER ....................................................................................... 8
4
MONTAJ....................................................................................................... 10
4.1 Genel ....................................................................................................... 10
4.2 Kaldırma talimatları ................................................................................ 10
4.3 Konum ..................................................................................................... 11
4.4 Şebeke besleme ..................................................................................... 11
5
ÇALIŞTIRMA ............................................................................................... 14
5.1 Genel bakış ............................................................................................. 14
5.2 Bağlantılar ve kontrol cihazları ............................................................. 14
5.3 Kaynaklama ve dönüş kabloları bağlantısı .......................................... 15
5.4 Şebeke gücünün açılması/kapatılması (on/off) ................................... 15
5.5 Fan kontrolü............................................................................................ 15
5.6 Semboller ve fonksiyonlar..................................................................... 16
6
BAKIM.......................................................................................................... 19
6.1 Genel bakış ............................................................................................. 19
6.2 Güç sistemi ............................................................................................. 19
6.3 Kaynak şaluması .................................................................................... 20
7
SORUN GİDERME....................................................................................... 21
8
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ ........................................................................... 22
DEVRE ŞEMASI .................................................................................................. 23
SİPARİŞ NUMARALARI...................................................................................... 24
AKSESUARLAR.................................................................................................. 25
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
1 GÜVENLİK
0463 362 101
- 4 -
© ESAB AB 2018
1 GÜVENLİK
1.1 Sembollerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara
veya can kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden
olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına
gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve anlayın;
tüm etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına ve Güvenlik
Veri Formlarına (SDS'ler) uyun.
1.2 Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1. Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
çalışmasına
acil durdurma yerlerine
fonksiyonuna
ilgili güvenlik önlemlerine
cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
2. Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
3. İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
amaca uygun
hava akımından etkilenmeyen
1 GÜVENLİK
0463 362 101
- 5 -
© ESAB AB 2018
4. Kişisel güvenlik ekipmanı:
Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi,
önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp,
bilezik, yüzük, vb., takmayın.
5. Genel önlemler:
Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme
sırasında önlemler alın.
ELEKTRİK ÇARPMASI - Öldürebilir
Üniteyi kullanım kılavuzuna uygun şekilde takın ve topraklayın.
Çıplak tenle, ıslak eldivenle veya ıslak giysilerle üzerinde elektrik bulunan
parçalara veya elektrotlara dokunmayın.
Kendinizi işten ve topraktan izole edin.
Çalışma konumunuzun güvenli olduğundan emin olun
ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
Kalp pili olan kaynakçılar, kaynak işinden önce doktorlarına danışmalıdır.
EMF, bazı kalp pillerinde parazit yapabilir.
EMF'ye maruz kalmanın, sağlık üzerinde bilinmeyen diğer etkileri olabilir.
Kaynakçılar, EMF maruziyeti etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanmalıdır:
Elektrodu ve çalışma kablolarını vücudunuzla aynı tarafta olacak
şekilde birlikte yönlendirin. Mümkünse bunları bantla sabitleyin.
Şaluma ve kabloları arasında durmayın. Şalumayı veya
kablosunu asla vücudunuza dolamayın. Kaynaklama güç kaynağını
ve kabloları vücudunuzdan olabildiğince uzakta tutun.
İş kablosunu, parçasına kaynak yapılan alana mümkün olduğunca
yakın şekilde bağlayın.
DUMAN VE GAZLAR - sağlık için tehlikeli olabilir
Başınızı dumandan uzak tutun.
Gazları ve dumanları nefes aldığınız yerden veya genel olarak bölgeden
çıkarmak için havalandırmayı, arkta dışa atımı veya ikisini birden kullanın.
ARK IŞINLARI - gözlerinize zarar verebilir ve cildi yakabilir
Gözlerinizi ve bedeninizi koruyun. Doğru kaynak paravanını ve filtre
merceğini kullanın ve koruyucu giysiler giyin.
Yakındakileri uygun paravanlar veya perdelerle koruyun.
GÜRÜL - Aşırı gürültü işitmeye zarar verebilir
Kulaklarınızı koruyun. Kulak tıkaçları veya diğer işitme korumalarını kullanın.
1 GÜVENLİK
0463 362 101
- 6 -
© ESAB AB 2018
HAREKETLİ PARÇALAR - Yaralanmaya neden olabilir
Tüm kapıların, panellerin ve kapakların kapalı ve emniyetli bir şekilde
yerinde olduğundan emin olun. Gerektiğinde, yalnızca yetkili kişilerin
kapakları bakım ve sorun giderme işlemleri için çıkarmasını sağlayın.
Servis işlemi bittiğinde, motoru çalıştırmadan önce panelleri veya kapakları
yeniden takın ve kapıları kapatın.
Üniteyi takmadan veya bağlamadan önce motoru durdurun.
Ellerinizi, saçınızı, bol giysileri ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
YANGIN TEHLİKESİ
Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına neden olabilir. Yakında tutuşabilen
malzemeler olmadığından emin olun.
Kapalı konteynerlerde kullanmayın.
ARIZA - arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUN!
DİKKAT!
Bu ürün sadece ark kaynağı için tasarlanmıştır.
UYARI!
Donmuş boruların erimesi için güç kaynağı kullanmayın.
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen ve aynı zamanda
yayılan bozukluklar nedeniyle, bu yerlerde A sınıfı
ekipmanın elektromanyetik uyumluluk sağlanmasında olası
güçlükler söz konusu olabilir.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak uygulanmasına
riayet edilerek, kullanım ömrünün sonuna gelen elektrikli
ve/veya elektronik cihazların geri dönüşüm tesisinde
bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB, çeşitli kaynak aksesuarları ve kişisel koruyucu ekipmanları satışa sunmaktadır.
Sipariş bilgileri için yerel ESAB bayinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret
edin.
2 GİRİŞ
0463 362 101
- 7 -
© ESAB AB 2018
2 GİRİŞ
2.1 Genel bakış
Warrior 400i CC/CV ve Warrior 500i CC/CV sistemleri, MIG/MAG kaynağı ve ayrıca toz
dolumlu çekirdek teli (FCAW-S) ile kaynaklama, TIG kaynağı, kaplanmış elektrotlar ile
kaynaklama (MMA) ve ark hava oluk açma için düşünülmüş kaynaklama güç sistemleridir.
Güm sistemleri aşağıdaki tel besleme üniteleri ile kullanılmak için düşünülmüştür:
Warrior Feed 304
Warrior Feed 304w
Ürün için ESAB aksesuarlarını bu kılavuzun "AKSESUARLAR" bölümünde
bulabilirsiniz.
2.2 Donanım
Güç sistemi şunlarla birlikte verilir:
Topraklama pensi olan 5 m dönüş kablosu
3 m şebeke kablosu
Kullanma talimatı
3 TEKNİK VERİLER
0463 362 101
- 8 -
© ESAB AB 2018
3 TEKNİK VERİLER
Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV
Şebeke voltajı 380-415 V ±%10,
3~ 50/60 Hz
380-415 V ±%10,
3~ 50/60 Hz
Şebeke beslemesi S
scmin
6,4 MVA 7,2 MVA
Şebeke beslemesi Z
maks.
0,025 0,022
Ana akım I
maks.
MIG/MAG 28 A 37 A
TIG 23 A 30 A
MMA 28 A 38 A
Kaynak işleminden 6,5 dakika
sonra enerji tasarruf modundaki
yüksüz güç 30 W 30 W
Ayar aralığı
MIG/MAG 16 A/15 V - 400 A/34 V 16 A/15 V - 500 A/39 V
TIG 5 A/10 V - 400 A/26 V 5 A/10 V - 500 A/30 V
MMA 16 A/20 V - 400 A/36 V 16 A/20 V - 500 A/40 V
MIG/MAG durumunda izin verilen yük
%60 görev döngüsü 400 A/34 V 500 A/39 V
%100 görev döngüsü 300 A/29 V 400 A/34 V
TIG durumunda izin verilen yük
%60 görev döngüsü 400 A/26 V 500 A/30 V
%100 görev döngüsü 300 A/22 V 400 A/26 V
MMA durumunda izin verilen yük
%60 görev döngüsü 400 A/36 V 500 A/40 V
%100 görev döngüsü 300 A/32 V 400 A/36 V
Azami akımda güç faktörü 0,91 0,91
Azami akımda yeterlilik % 88 % 89
Elektrot tipleri Temel
Rutil
Selülozik
Temel
Rutil
Selülozik
Açık devre voltajı
VRD 35 V devre dışı 56 V DC pik 56 V DC pik
VRD 35 V etkin 28 V DC pik 28 V DC pik
Azami akımda görülebilir güç 18,0 kVA 24,6 kVA
Azami akımda aktif güç 16,4 kW 22,5 kW
Çalışma sıcaklığı -10 ile +40°C arası -10 ile +40°C arası
Nakliye sıcaklığı -20 ile +55°C arası -20 ile +55°C arası
Rölanti konumundaki sabit ses
basıncı
<70 db (A) <70 db (A)
Ölçüler boy × en × yüks. 712 × 325 × 470 mm 712 × 325 × 470 mm
3 TEKNİK VERİLER
0463 362 101
- 9 -
© ESAB AB 2018
Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV
Ağırlık 58,5 kg 58,5 kg
İzolasyon sınıfı H H
Koruma sınıfı IP 23 IP 23
Uygulama sınıfı
Şebeke besleme, S
sc min
IEC 61000-3-12'ye uygun olarak üzerinde asgari kısa devre gücü.
Şebeke besleme, Z
maks
IEC 61000-3-11'e uygun olarak, bölgesinin izin verilen azami hat empedansı.
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede
kesebileceğiniz bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü,
40°C/104°F veya daha düşük sıcaklıklar için geçerlidir.
Koruma sınıfı
IP kodu koruma sınıfını, yani katı nesneler veya suyun nüfuzuna karşı koruma derecesini
belirtir.
IP23 ile işaretlenmiş cihaz ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
Uygulama sınıfı
sembolü güç kaynağının yüksek elektrik tehlikesi olan yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmış olduğunu gösterir.
4 MONTAJ
0463 362 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAJ
4.1 Genel
Montaj işlemi mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
4.2 Kaldırma talimatları
4 MONTAJ
0463 362 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
UYARI!
Cihazı güvene alın - özellikle zemin
düz değil ise veya eğimli ise.
4.3 Konum
Kaynaklama güç sistemini, hava giriş ve çıkışları engellenmeyecek şekilde yerleştirin.
4.4 Şebeke besleme
NOT!
Şebeke besleme gereksinimleri
Bu donanım, kullanıcı beslemesi ile şebeke sistemi arasında olan girişim
noktasındaki kısa devre gücünün S
scmin
değerinden büyük veya eşit olması
koşuluyla IEC 61000-3-12 ile uyumludur. Gerekirse dağıtım şebeke operatörüne
danışarak ekipmanın S
cmin
'e eşit ya da daha büyük bir kısa devre gücü ile
sadece bir kaynağa bağlı olduğundan emin olmak ekipmanı monte edenin veya
kullanıcısının sorumluluğundadır. TEKNİK VERİLER bölümündeki teknik bilgilere
bakın.
Kaynaklama güç sisteminin doğru besleme voltajına bağlı olmasına ve doğru sigorta değeri
ile korunmuş olmasına dikkat edin. Kurallara göre bir koruyucu topraklama bağlantısı
mutlaka yapılmalıdır.
Warrior 400i CC/CV
Şebeke voltajı 380 V 3~ 50/60 Hz 400 V 3~ 50/60 Hz 415 V 3~ 50/60 Hz
Şebeke kablo kesiti 4 × 6 mm² 4 × 6 mm² 4 × 6 mm²
Azami akım değeri
l
max
28 A 27 A 25 A
Tablo 1. Warrior 400i CC/CV için önerilen sigorta boyutları ve asgari kablo kesiti
4 MONTAJ
0463 362 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
Warrior 400i CC/CV
I
1eff
MIG/MAG
TIG
MMA
20 A
16 A
21 A
19 A
16 A
20 A
18 A
14 A
19 A
Sigorta
dalgalanmaya
dayanıklı
tip C MCB
25 A
25 A
25 A
25 A
20 A
20 A
Warrior 500i CC/CV
Şebeke voltajı 380 V 3~ 50/60 Hz 400 V 3~ 50/60 Hz 415 V 3~ 50/60 Hz
Şebeke kablo kesiti 4 × 6 mm² 4 × 6 mm² 4 × 6 mm²
Azami akım değeri
l
max
38 A 36 A 35 A
I
1eff
MIG/MAG
TIG
MMA
28 A
23 A
29 A
27 A
22 A
28 A
26 A
26 A
26 A
Sigorta
dalgalanmaya
dayanıklı
tip C MCB
35 A
32 A
35 A
32 A
35 A
32 A
Tablo 2. Warrior 500i CC/CV için önerilen sigorta boyutları ve asgari kablo kesiti
NOT!
Yukarıda gösterilen şebeke elektrik kablosu alanları ve sigorta boyutları İsveç
mevzuatına uygundur. Güç kaynağını ilgili ulusal mevzuata uygun olarak kullanın.
Güç jeneratörlerinden besleme
Güç kaynağına farklı tip jeneratörlerden besleme yapılabilir. Bununla birlikte, bazı jeneratörler
kaynaklama güç kaynağının doğru şekilde çalışması için yeterli güç sağlayamaz. Otomatik
Voltaj Düzenlemesi (AVR) olan veya eşdeğer ya da daha iyi tipte düzenlemeye sahip,
40kW'tan yüksek nominal gücü bulunan jeneratörlerin kullanılması önerilir.
Bağlantı talimatı
Güç kaynağı fabrikada 400 V AC olarak ayarlanmıştır. Başka bir şebeke voltajı ayarı
gerekliyse baskılı devre kartındaki kablo çıkarılmalı ve doğru konumuna takılmalıdır. Ayrıca
şebeke voltajı ayarının işaretlendiği güç kaynağının arkasındaki etiket de mutlaka
güncellenmelidir. Bu işlem mutlaka elektrik bilgisi olan biri tarafından yapılmalıdır.
4 MONTAJ
0463 362 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
NOT!
Bu güç kaynağı versiyonu 380 ile 415 V AC nominal giriş voltajı için
tasarlanmıştır. ESAB firması, 440, 460 veya 575 V AC konumundaki devre
kartında bulunan kablo ile bağlantıyı tavsiye etmemektedir.
Şebeke kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, taban plakasına giden toprak bağlantısı ve
ferritler mutlaka doğru şekilde takılmalıdır. Ferritlerin, rondelaların, somunların ve vidaların
montaj sırası için aşağıdaki çizime bakın.
5 ÇALIŞTIRMA
0463 362 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
5.1 Genel bakış
Cihazın kullanımı için genel güvenlik düzenlemelerini "Güvenlik" bölümünde
bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu dikkatlice okuyun.
5.2 Bağlantılar ve kontrol cihazları
1. Şebeke güç kaynağı anahtarı, O/I 9. Bağlantı (-): MIG/MAG: TIG dönüş
kablosu: Kaynaklama şaluması MMA:
Dönüş kablosu veya kaynaklama kablosu
2. Gösterge lambası, sarı, aşırı ısınma 10. Bağlantı (+): MIG/MAG: TIG kaynaklama
kablosu: MMA dönüş kablosu:
Kaynaklama kablosu veya dönüş kablosu
3. Gösterge lambası, yeşil, VRD işlevi
(azaltılmış açık devre voltajı)
11. Devre kesici, 10 A, 42 V
4. Gösterge, akım (A) ve voltaj (V) 12. Tel besleme ünitesi bağlantısı
5. Ayar düğmesi: MMA/TIG Ark hava oluk
açma: Akım (A) Mobil Besleme modu:
Voltaj (V)
13. Uzaktan kumanda ünitesi bağlantısı
(isteğe bağlı)
6. Elektrot tipi seçme düğmesi 14. Şebeke güç besleme bağlantısı
7. İndüktans (MIG/MAG) ve ark gücü (MMA)
düğmesi:
15. Kaldırma kulp cıvatası
8. Kaynak metodu düğmesi
5 ÇALIŞTIRMA
0463 362 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
5.3 Kaynaklama ve dönüş kabloları bağlantısı
Güç kaynak sisteminde, kaynaklama ve dönüş kabloları için bir pozitif terminal (+) ve bir
negatif terminal (-) olmak üzere iki çıkış vardır. Kaynaklama kablosunun bağlantılı olduğu
çıkış, kaynaklama metoduna veya kullanılan elektrodun tipine bağlıdır.
Dönüş kablosunu güç kaynağının diğer çıkışına birleştirin. Dönüş kablosu kontak klipsini
parçasına sabitleyin ve parçası ile güç kaynağındaki dönüş kablosu çıkışı arasında iyi bir
temas olmasını sağlayın.
MMA kaynaklama tipi için, kaynaklama kablosu kullanılan elektrodun tipine bağlı olarak
positif terminale (+) veya negatif terminale (-) bağlanabilir. Bağlantı kutupları elektrot
paketinde belirtilmiştir.
Bağlantı seti kabloları için önerilen maksimum akım değerleri
I
maks.
Kablo kesiti Kablo uzunluğu Not
450 A (%60 görev döngüsü)
70 mm
2
2 - 35 m 19 kutuplu
350 A (%100 görev döngüsü)
550 A (%60 görev döngüsü)
95 mm
2
2 - 35 m 19 kutuplu
430 A (%100 görev döngüsü)
450 A (%60 görev döngüsü)
70 mm
2
2 - 35 m 19 kutuplu, su
350 A (%100 görev döngüsü)
550 A (%60 görev döngüsü)
95 mm
2
2 - 35 m 19 kutuplu, su
430 A (%100 görev döngüsü)
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede
kesebileceğiniz bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü,
40°C/104°F veya daha düşük sıcaklıklar için geçerlidir.
5.4 Şebeke gücünün açılması/kapatılması (on/off)
Anahtarı "I" konumuna çevirerek şebeke gücünü açın, bkz. aşağıdaki çizim 1.
Anahtarı "O" konumuna çevirerek üniteyi kapatın.
Şebeke gücü beslemesi kesilirse veya güç besleme normal şekilde kapatılırsa, daha sonra
ünite tekrar başlatıldığı zaman kaynaklama verileri mevcut olur.
DİKKAT!
Kaynaklama (yük altında) sırasında güç kaynağını kapatmayın.
5.5 Fan kontrolü
Güç kaynağının bir zaman kontrol sistemi vardır, yani kaynaklama işlemi sona erdikten ve
güç kaynağı anahtarları enerji tasarruf moduna geçtikten sonra fanlar 6.5 dakika süreyle
çalışır. Kaynaklama işlemi yeniden başladığında fanlar tekrar çalışmaya başlar.
5 ÇALIŞTIRMA
0463 362 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5.6 Semboller ve fonksiyonlar
Kaldırma kancasını
yerleştirme
Voltaj Azaltma Cihazı
Aşırı ısınma koruması Temel elektrot
Rutil elektrot Selülozik elektrot
Ark kuvveti İndüktans
TIG kaynağı (Canlı
TIG)
Ark hava oluk açma
MMA kaynağı MIG/MAG kaynağı
Tel besleme ünitesi
Mobil besleme CV
(Sabit voltaj)
Koruyucu topraklama
Gerilim azaltma cihazı (VRD)
VRD fonksiyonu, kaynak yapılmadığında, açık devre geriliminin 35 V değerini aşmaması
sağlar. Bu durum bir VRD led ışığı ile gösterilir.
Sistem kaynağın başladığı duyumunu aldığı zaman VRD fonksiyonu engellenir.
Fonksiyonu devreye sokmak için, yetkili bir ESAB servis teknisyenine başvurun.
Aşırı ısınma koruması
Kaynaklama güç sistemi, sıcaklık çok yükselirse devreye giren aşırı ısınma koruma sistemine
sahiptir. Bu sistem devreye girdiğinde, akım kesilir ve aşırı ısınma gösterge lambası yanar.
Sıcaklık normal çalışma sıcaklığına düştüğünde, aşırı ısınma koruma sistemi otomatik olarak
sıfırlanır.
Ark kuvveti
Ark kuvveti, akımın, ark uzunluğundaki bir değişikliğe yanıt olarak ne kadar değiştiğini
belirlemek açısından önemlidir. Düşük bir değer daha damlacıksız ve daha sakin bir ark
oluşturur.
Bu sadece MMA kaynağına uygulanır.
5 ÇALIŞTIRMA
0463 362 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
İndüktans
Daha yüksek indüktans daha geniş bir kaynak banyosu ve daha az damlacık ile sonuçlanır.
Daha düşük indüktans daha sert bir ses ancak sabit, yoğun bir ark oluşturur.
Bu sadece MIG/MAG kaynağına uygulanır.
TIG kaynağı
TIG kaynağı bir tungsten elektrottan bir ark çarpması kullanarak, parçasının metalini eritir,
ancak kendisi erimez. Kaynak banyosu ve elektrot koruyucu gaz tarafından korunur.
"Canlı TIG-başlatma"
Bir "Canlı TIG-başlatma" durumunda, tungsten elektrot parçasına doğru yerleştirilir.
Elektrot parçasından yukarı kaldırıldığında, ark sınırlı bir akım seviyesine çarpar.
TIG kaynağı için, kaynaklama güç sistemi şunlarla birlikte verilir:
Gaz valfi olan bir TIG şaluması
Bir argon gaz tüpü
Bir argon gaz regülatörü
Tungsten elektrot
Ark hava oluk açma
Ark hava oluk açma ile, bakır gövdeli karbon bir çubuk içeren özel bir elektrot kullanılır.
Karbon çubuk ve parçası arasında, malzemeyi eriten, bir ark oluşturulur. Eritilmiş
malzemeyi uzaklaştırmak için basınçlı hava verilir.
Ark hava oluk açma için, kaynaklama güç sistemi şunlarla birlikte verilir:
Ark havası şalumaları
Kıskaçlı dönüş kablosu
Hava basıncı
Elektrot Min. voltaj Max. voltaj Elektrot uzantısı
6 mm (1/4") 36 V 49 V 50 - 76 mm
(2 - 3")
8 mm (5/16") 39 V 52 V
10 mm (3/8") 43 V 52 V
Tablo 3. Oluk açma için önerilenler
MMA kaynağı
MMA kaynağı kaplanmış elektrotlar ile kaynak olarak da ifade edilebilir. Ark çarpması
elektrodu eritir ve onun kaplaması koruyucu cüruf oluşturur.
MMA kaynağı için, güç sistemi şunlarla birlikte verilir:
Elektrot tutucusu olan kaynak kablosu
Kıskaçlı dönüş kablosu
MIG/MAG ve kendinden kılıflı çekirdekli tel kaynağı
Bir ark sürekli beslenen bir teli eritir. Kaynak havuzu gaz örtüsü tarafından korunur.
5 ÇALIŞTIRMA
0463 362 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
MIG/MAG ve kendinden kılıflı çekirdekli tel kaynağı için, güç sistemi şunlarla birlikte verilir:
Tel besleme ünitesi
Kaynak şaluması
Güç sistemi ile tel besleme ünitesi arasındaki bağlantı kablosu
Gaz tüpü
Kıskaçlı dönüş kablosu
6 BAKIM
0463 362 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
6 BAKIM
6.1 Genel bakış
Düzenli bakım emniyetli, güvenilir çalışma için önemlidir.
Güvenlik plakalarını sadece uygun elektrik bilgisi olan (yetkili personel) kimseler çıkarabilir.
DİKKAT!
Müşteri, garanti süresi içinde hata düzeltmek amacıyla ürün üzerinde herhangi bir
çalışma yaparsa, tedarikçinin tüm garanti taahhütleri uygulamasına son verilir.
6.2 Güç sistemi
Performansı korumak ve güç kaynağının ömrünü uzatmak için ürünün düzenli olarak
temizlenmesi gerekir. Temizlik işleminin ne sıklıkta yapılması gerektiği şu etmenlere bağlıdır:
Kaynaklama işlemi
Ark süresi
Çalışma ortamı
Etraftaki ortam, zımpara vb.
Temizlik işlemi için gerekli olan araçlar:
torx tornavida, T25 ve T30
4 bar basınçlı kuru basınçlı hava
kulak tıkaçları, koruyucu gözlük, maske, eldiven ve koruyucu ayakkabı gibi koruyucu
ekipman
DİKKAT!
Temizlik işleminin uygun şekilde hazırlanmış bir çalışma alanında
gerçekleştirildiğinden emin olun.
Temizlik işlemi
1. Şebeke beslemesi bağlantısını kesin.
2. Kapasitörlerin şarjlarının boşalması için 4 dakika bekleyin.
3. Güç kaynağındaki yan panelleri çıkarın.
4. Güç kaynağındaki üst paneli çıkarın.
5. Isı emici ve fan (b) arasındaki plastik kapağı çıkarın.
6 BAKIM
0463 362 101
- 20 -
© ESAB AB 2018
6. Güç kaynağını kuru basınçlı hava (4 bar) ile aşağıdaki gibi temizleyin:
a) Üst arka kısım.
b) Arka panelden başlayıp ikincil ısı emici boyunca.
c) İndüktör, transformatör ve akım sensörü.
d) Bu güç bileşenleri yanı, PCB 15AP1'in ardından arka taraftan.
e) Her iki taraftaki PCB'ler.
7. Hiçbir parça üzerinde toz kalmadığından emin olun.
8. Isı emici ve fan (2) arasına plastik kapak takın ve kapağın ısı emici tarafına doğru
şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
9. Güç kaynağını IEC 60974-4'e uygun olarak test edin. Servis kılavuzundaki "Onarım,
muayene ve test sonrası" bölümündeki prosedürü izleyin.
10. Üst paneli güç kaynağına takın.
11. Yan panelleri güç kaynağına takın.
12. Şebeke beslemesini bağlayın.
6.3 Kaynak şaluması
Düzenli bir koruma ve bakım programı gereksiz ve pahalı duruş sürelerini azaltır.
Bir tel bobini değiştirildiğinde, kaynak şaluması güç sisteminden uzaklaştırılmalı ve basınçlı
hava ile temizlenmelidir.
Telin ucu, bir tel kılavuzuna sokulduğunda keskin kenarlara sahip olmamalıdır.
Ayrıntılı bilgi için, kaynak şalumalarının kullanma talimatlarına bakın.
/

Bu kılavuz da uygundur