Bosch TDA6620/03 El kitabı

Kategori
Ütüler
Tip
El kitabı
Ποτέ μη συνδέετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα
εάν το καλώδιο ή συσκευή παρουσιάζουν εμφανή
σημάδια φθοράς.
Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. Εάν είναι
απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε επέκταση
καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για 16Α ή
περισσότερο και ότι έχει πρίζα με γείωση.
Για να αποφύγετε καταστάσεις
, σε περίπτωση
ανεπιθύμητων μεταβολών της τάσης τροφοδότησης,
όπως παροδικές πτώσεις τάσης ή διακυμάνσεις
της τάσης ρεύματος, συνιστάται το σίδερο να είναι
συνδεδεμένο στο σύστημα παροχής ρεύματος με
μέγιστη αντίσταση 0,27 Ω.
Εάν είναι αναγκαίο, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από
τη δημόσια εταιρία παροχής ηλεκτρικού για το σύστημα
σύνθετης αντίστασης στο
σημείο διασύνδεσης.
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με
μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες,
ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός και εάν γίνεται
υπό εποπτεία ή καθοδήγηση.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να
μην
παίζουν με τη συσκευή.
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να
τοποθετείται πάνω σε σταθερή επιφάνεια.
Όταν χρησιμοποιείτε όρθιο στήριγμα ή υποστήριγμα,
βεβαιωθείτε ότι το υποστήριγμα της επιφάνειας είναι
σταθερό.
Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει
κάτω, εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή έχει
διαρροή.
Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί από
ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικού Σέρβις προτού
ξαναχρησιμοποιηθεί.
Βγάλτε το φις από τη πρίζα πριν γεμίσετε τη συσκευή
με νερό ή πριν αδειάσετε το εναπομένον νερό μετά
τη χρήση.
Μην βυθίζετε ποτέ το σίδερο σε νερό ή σε οποιοδήποτε
άλλο υγρό.
Μην αφήνετε εκτεθειμένη
τη συσκευή στις καιρικές
συνθήκες (βροχή, ήλιος, παγετός, κτλ.)
Το φις δεν πρέπει να αφαιρείται από τη πρίζα τραβώντας
από το καλώδιο.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα
μετά από κάθε χρήση, ή εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει
βλάβη.
Με στόχο την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων,
οποιαδήποτε εργασία ή επισκευή που
μπορεί να
χρειάζεται η συσκευή, π.χ. αντικατάσταση ενός
ελαττωματικού ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να
γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό ενός
Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Τεχνικού Σέρβις.
Αποσυνδέστε το σίδερο από το ηλεκτρικό ρεύμα όταν
πρέπει να το αφήσετε χωρίς επίβλεψη.
Σημαντικές οδηγίες
Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με την
πλάκα όταν η θερμοκρασία της είναι υψηλή.
Αποθηκεύστε το σίδερο σε κατακόρυφη θέση.
Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα για άλατα (εκτός και εάν
τα προτείνει η Bosch), μπορεί να προκληθεί βλάβη
στη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα για να
καθαρίσετε τη πλάκα του
σίδερου ή οποιοδήποτε
άλλο τμήμα της συσκευής. Για να διατηρήσετε την
πλάκα του σίδερου ως έχει, δεν πρέπει να υπάρχουν
κοντά μεταλλικά αντικείμενα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
σφουγγαράκια ή χημικά προϊόντα για να καθαρίσετε τη
πλάκα του σίδερου.
Πριν την πρώτη χρήση του σίδερου
Αφαιρέστε οποιαδήποτε ετικέτα ή καπάκι προστασίας
από το πέλμα του σίδερου.
Με το σίδερο αποσυνδεδεμένο, γεμίστε τη δεξαμενή
του σίδερου με νερό βρύσης και ρυθμίστε το διακόπτη
ρύθμισης θερμοκρασία στο “max”
Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν το
σίδερο ατμού έχει φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία (η
λυχνία ένδειξης σβήνει), ξεκινήστε τον
ατμό ρυθμίζοντας
τον διακόπτη ατμού στη θέση μέγιστου ατμού και πιέστε
επαναλαμβανόμενα το κουμπί
.
Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του ατμού για πρώτη
φορά, μην την εφαρμόσετε στα ρούχα γιατί μπορεί να
υπάρχει ακόμη βρωμιά στη συσκευή ατμού.
¨Όταν το ανάψετε για πρώτη φορά, το καινούργιο σας
σίδερο μπορεί να μυρίζει και να βγάλει λίγο καπνό,
καθώς επίσης μπορεί να βγουν υπολείμματα από τη
πλάκα του σίδερου, αυτό είναι φυσιολογικό και θα
σταματήσει μετά από λίγο.
Πώς να χρησιμοποιείτε το σίδερο
Ελέγξτε την ετικέτα του ρούχου για την απαιτούμενη
θερμοκρασία σιδερώματος. Εάν δεν γνωρίζετε από τι
ύφασμα είναι κατασκευασμένο ένα ρούχο, καθορίστε
τη σωστή θερμοκρασία σιδερώματος, σιδερώνοντας
ένα σημείο που δεν θα είναι ορατό όταν το φοράτε ή
το χρησιμοποιείτε.
Ξεκινήστε σιδερώνοντας τα ρούχα που απαιτούν τη
χαμηλότερη θερμοκρασία σιδερώματος, όπως αυτά
που είναι από συνθετικές ίνες.
Μεταξωτά, μάλλινα ή συνθετικά υφάσματα: σιδερώστε
την ανάποδη πλευρά του υφάσματος για να αποφύγετε
τη δημιουργία σημείων με γυαλάδα.
Synuetikå
••
Metajvtå - mållina
•••
Bambakerå - linå
Πλήρωση της δεξαμενής νερού
Ρυθμίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση και
αποσυνδέστε το σίδερο από τη πρίζα!
Χρησιμοποιείστε μόνο καθαρό νερό από τη βρύση
χωρίς να αναμίξετε οτιδήποτε άλλο μέσα στη δεξαμενή.
Η πρόσθεση άλλων υγρών, όπως άρωμα, θα βλάψει
τη συσκευή.
Οιαδήποτε βλάβη προκαλείται από τη χρήση των
ανωτέρω προϊόντων καθιστά άκυρη την εγγύηση.
Μην χρησιμοποιείτε συμπύκνωση νερού
από το
στεγνωτήριο ρούχων, το κλιματιστικό ή παρόμοια
συσκευή. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να
χρησιμοποιεί κανονικό νερό βρύσης.
Για να παρατείνετε τη βέλτιστη λειτουργία του ατμού,
αναμίξτε νερό βρύσης με απεσταγμένο νερό 1:1. Εάν
το νερό βρύσης της περιοχής σας είναι πολύ σκληρό,
αναμίξτε νερό βρύσης με απεσταγμένο νερό 1:2.
Ποτέ μην
γεμίζετε πέρα από το σημείο “max” του
δοσομετρητή.
Ετοιμαστείτε για σιδέρωμα (1)
Αφαιρέστε οποιαδήποτε ετικέτα ή προστατευτικό
κάλυμμα από την πλάκα.
Σιδέρωμα χωρίς ατμό (2)
Σιδέρωμα με ατμό (3)
Μόνο όταν ο διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
βρίσκεται στις περιοχές με το σύμβολο του ατμού.
Ψεκασμός (4)
Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψεκασμού με
μετάξι.
Βολή Ατμού (5)
Uermokrasºaq: "max".
Patåte to pl¸ktro poll™q for™q me diakop™q toylåxiston
5 deyterol™ptvn.
Κάθετη βολή Ατμού (6)
Ryumºzete th uermokrasºa sto "max".
Kremåte to ro¥xo se mºa kremåstra.
Kratåte to sºdero kåueta se apøstash 10 cm kai patåte
poll™q for™q to pl¸ktro
me diakop™q toylåxiston 5
deyterol™ptvn.
Πότε μην κατευθύνετε το πιστόλι ατμού σε υφάσματα
που έχουν φθαρεί.
Πότε μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους
ή ζώα.
Πολλαπλό σύστημα απασβέστωσης (7)
Ανάλογα με το μοντέλο, αυτή η σειρά είναι εξοπλισμένη
με το σύστημα απασβέστωσης “AntiCalc” (=στοιχείο
1 + 2 + 3).
1. self-clean
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον διακόπτη ατμού,
το σύστημα “self-clean” καθαρίζει το μηχανισμό
συσσωρευμένων αλάτων.
2. calc’n clean
Η λειτουργία “calc‘n clean” βοηθάει στην απομάκρυνση
των συσσωρευμένων αλάτων από το θάλαμο ατμού.
Χρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία περίπου κάθε 2
Ütü desteği üstüne konulduğu zaman, desteğ
in üstünde
bulunduğu yüzey mutlaka dengeli olmalıdır.
Ütü düşürüldüğünde, belirgin hasarlar ortaya çıktığında
veya su sızıntısına maruz kaldığında kullanılamaz. Bu
gibi durumlarda ütü, tekrar kullanılmadan önce yetkili bir
Teknik Servis Merkezi tarafından kontrol edilmelidir.
Cihaza su doldurmadan veya kullanımdan sonra
cihazda kalan suyu dökmeden önce şini prizden
çekiniz.
Ütüyü asla suyun içine veya başka bir sı vı ya
sokmayınız.
Cihazı hava şartlarına (yağmur, güneş, buzlanma, vb.)
maruz bırakmayınız.
Ütünün şini prizden çekmek için kablosundan çekerek
çıkartmayınız.
Her kullanımdan sonra veya herhangi bir arızadan
şüphelenilmesi durumunda, cihazın şini elektrik
prizinden çıkartınız.
Tehlikeli durumların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla,
örneğin arızalı bir elektrik kablosunun değiştirilmesi
gibi cihaza yapılacak herhangi bir işlem veya onarım
sadece, bir Yetkili Teknik Servis personeli tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Ütüyü yalnız bırakmanız gerektiğinde şini elektrik
prizinden çıkartınız.
Önemli uyarılar
Elektrik kablosunun, sıcakken ütü tabanı ile temas
etmemesine dikkat ediniz.
Ütüyü dik konumda tutunuz.
Kireç giderici deterjanlar (Bosch tarafından tavsiye
edilmedikçe) kullanmayınız; cihaz hasar görebilir.
Cihazın tabanını veya herhangi bir kısmını asla
aşındırıcı ürünlerle temizlemeyiniz.
Cihazın tabanını parlak muhafaza edebilmek için
metal objelerle temasından kaçınınız. Cihaz tabanını
temizlemek için yer bezi veya kimyasal ürünler
kullanmayınız.
Ütünün ilk kullanımından önce
Taban levhasından etiketleri veya koruyucu kaplamaları
çıkarın.
Ütünün şi takılı değilken su tankını musluk suyuyla
doldurunuz ve ısı kontrol göstergesini “max” olarak
ayarlayınız.
tr EEE yönetmeliğine uygundur
Bosch TDA66 buharlı ütüyü satın aldığınız için
teşekkür ederiz.
Bu ütü çevresel, teknik ve ekonomik bakışısıyla –
malzeme seçiminden daha sonra tekrar kullanımına
veya geri kazanımına kadar – tüm varlık ömrü
incelenerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili,
ekolojik kriterlere uygun olarak tasarlanmıştır.
Bu cihaz endüstriyel amaçlı kullanım değil, sadece
ev kullanımı için tasarlanmıştır.
Kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz
ve ileride tekrar yararlanabilmek için saklayınız.
Kullanım kılavuzları bir çok model için yapılmaktadır.
Sizin cihazınız ile kullanım kılavuzu detaylarında
farklılıklar olabilir. Lütfen cihaz
ınızı n teknik
özelliklerine dikkat ederek okuyunuz. Üretici rma
kullanım kılavuzu basım tarihinden sonra, ürünlerin
teknik özelliklerini geliştirmek amacı ile değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
Genel güvenlik uyarıları
Elektrik şoku veya yangın tehlikesi!
Bu cihaz, özellikler plakasında verilen bilgilere uygun
olarak elektriğe bağlanmalı ve kullanılmalıdır.
Kabloda veya cihazda belirgin hasarlar olması
durumunda, cihazı asla elektrik prizine takmayınız.
Bu cihaz, topraklı prize takılmalıdır. Mutlaka bir uzatma
kablosu kullanılması gerekiyorsa, kablonun 16A veya
daha fazlasına uygun olduğundan ve bir topraklı prize
sahip olduğundan emin olunuz.
Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları
gibi elverişsiz şebeke şartlarından kaçınmak için
ütünün 0,27 Ω.
Gerekirse kullanıcı, güç kaynağı şirketinden bağlantı
noktasında sistem empedansı isteyebilir.
Cihazı çocuklardan uzak tutunuz.
Bu cihaz, ba
şkasının gözetimi veya talimatı olmadıkça
ziksel, duyumsal ve ruhsal bozukluğu olan veya
deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerce (çocuklar
dahil) kullanılması için tasarlanmamıştır.
Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için
kontrol edilmeleri gerekir.
Cihaz, sabit bir yüzeyde kullanılmalı ve yerleştirilmelidir.
Guida alla ricerca guasti
Anomalia Probabile causa
Rimedio
Il ferro da stiro non si
scalda.
1. Il regolatore di temperatura su una
posizione molto bassa.
2. Mancanza di alimentazione.
1. Ruotare su una posizione più alta.
2. Controllare con un altro apparecchio o
collegare il ferro da stiro a un'altra presa
di corrente.
La spia luminosa non
si accende.
1. Il ferro da stiro si raffredda.
2. Il ferro da stiro non si scalda.
1. Attendere che il ciclo di riscaldamento
sia completato.
2. Vedi paragrafo precedente.
Gli indumenti tendono
ad attaccarsi.
1. La temperatura è molto alta. 1. Ruotare l'indicatore del regolatore
di temperatura su una temperatura
più bassa e attendere che il ferro si
raffreddi.
Esce dell'acqua
insieme al vapore.
1. Il regolatore di temperatura è su una
posizione molto bassa.
2. Il regolatore di vapore è su una
posizione molto alta ma con bassa
temperatura.
1. Regolare l'indicatore del regolatore
di temperatura su una posizione più
alta e attendere che la spia luminosa
si spenga.
2. Posizionare il regolatore di vapore su
una posizione più bassa.
Non esce vapore. 1. Il regolatore di vapore sulla posizione
di chiuso
.
2. Serbatoio vuoto.
3. La temperatura è troppo bassa. Il
sistema antigocciolamento è attivato.
1. Ruotare il regolatore di vapore su una
posizione di apertura.
2. Riempire il serbatoio.
3. Regolare la temperatura più alta se il
tessuto lo consente.
Lo spray non
funziona.
1. Serbatoio vuoto.
2. Meccanismo ostruito.
1. Riempire il serbatoio.
2. Contattare l'assistenza tecnica.
Fuoriesce acqua dalla
piastra stirante.
1. Il regolatore di vapore non è chiuso
correttamente.
1. Vericare che il regolatore di vapore sia
sulla posizione
.
Terminata la stiratura, ricordarsi di
svuotare il serbatoio.
Escono dei fumi
quando si collega il
ferro da stiro per la
prima volta.
1. Lubricazione di alcune parti interne. 1. Non è rilevante. Scompariranno in
breve tempo.
Può scaricare il formato digitale di questo manuale nel sito Internet di Bosch
Küçük sorunlar için giderme kılavuzu
Sorun Olası neden Çözüm
Ütü ısınmıyor. 1. Isı kontrol göstergesi en
şük seviyede.
2. Elektrik yok.
1. En yüksek seviyeye getiriniz.
2. Başka bir cihazla kontrol ediniz veya ütüyü başka
bir prize takınız.
Gösterge ışığı
yanmıyor.
1. Ütü soğuyor.
2. Ütü ısınmıyor.
1. Isınma çevrimi tamamlanana kadar bekleyiniz.
2. Önceki paragrafa bakınız.
3. Ütü yapabilirsiniz, ancak Teknik Servis'inize
başvurunuz.
Giysiler yapışıyor. 1. Isı çok yüksek. 1. Isı kontrol göstergesini daha düşük bir ısıya
çeviriniz ve ütünün soğumasını bekleyiniz.
Su, buharla birlikte
dışarı çıkıyor.
1. Isı ayarı çok düşük
konumda.
2. Buhar ayar
ı çok yüksek
konumda düşük ısıda.
1. Kumaş uygun ise ısı kontrol göstergesini daha
yüksek bir konuma çeviriniz ve gösterge ışığı
sönene kadar bekleyiniz.
2. Buhar ayarlayıcıyı daha düşük bir konuma
çeviriniz.
Buhar dışarı
çıkmıyor.
1. Buhar ayarı kapalı konumda
.
2. Tankta su yok.
3. Isı ayarı çok düşük.
Mekanizma çalışmıyor.
1. Buhar ayarlayıcıyıık bir buhar konumuna
çeviriniz.
2. Tankı doldurunuz.
3. Ütülenecek kumaş uygun ise ısıyı en üst seviyeye
çıkarınız.
Sprey çalışmıyor. 1. Tankta su yok.
2. Mekanizma tıkanmış.
1. Tankı doldurunuz.
2. Teknik Servis'e başvurunuz.
Ütü çalıştırılmadan
önce su tabandan
akıyor.
1. Buhar ayarlayıcı tam olarak
kapanmamış.
1. Buhar ayarlayıcıyı konuma getirdiğinizden emin
olunuz
.
Ütülemeyi bitirdikten sonra tankı boşaltmayı
unutmayınız.
Ütünün ilk
çalıştırılma sında
buhar çıkıyor.
1. İç kısımdaki bazı parçaların
yağlanması.
1. Endişelenmeyin. İlk kullanımdan kısa bir süre
sonra duman kaybolacaktır.
Bu kılavuzu ülkenizin Bosch ana sayfalarından indirebilirsiniz.
Soluções para pequenos problemas
Problema Causa provável Solução
O ferro não aquece. 1. O regulador de temperatura está
posicionado num nível muito
baixo.
2. Inexistência de corrente
eléctrica.
1. Coloque numa temperatura mais alta.
2. Verique com outro aparelho ou ligue o
ferro numa outra tomada.
A luz-piloto não liga. 1. O ferro está a arrefecer.
2. O ferro não aquece.
1. Espere até que o ciclo de aquecimento
esteja completo.
2. Ver o ponto acima.
As roupas tendem
a colar.
1. Temperatura muito alta. 1. Posicione o regulador numa
temperatura mais baixa e espere que o
ferro arrefeça.
A água sai juntamente
com o vapor.
1. O regulador de temperatura está
posicionado num nível muito
baixo.
2. O regulador do vapor está numa
posição muito alta com uma
temperatura baixa.
1. Gire o regulador de temperatura para
uma posição mais alta, se o tipo de tecido
o permitir, e espere até que a luz-piloto
se desligue.
2. Coloque o regulador de vapor numa
posição mais baixa.
Não sai vapor. 1. O regulador de vapor está
colocado na posição de fechado
.
2. Não há água no reservatório.
3. A temperatura está demasiado
baixa. O sistema antigotas não
está activado.
1. Coloque o regulador de vapor numa
posição de saída de vapor.
2. Encha o reservatório com água.
3. Regule para a temperatura mais alta, se
o tipo de tecido o permitir.
O spray não funciona. 1. Não há água no reservatório.
2. Mecanismo obstruído.
1. Encha o reservatório.
2. Contacte o Serviço técnico.
Saem gotas de água
pela base do ferro
antes de o conectar.
1. O regulador de vapor não está
fechado correctamente.
1. Certique-se que coloca o regulador de
vapor na posição
.
Não se esqueça de esvaziar o
reservatório quando terminar de passar
a ferro.
Quando se liga o ferro
pela primeira vez
libertam-se fumos e
odores.
1. Lubricação das partes internas. 1. Tal é normal e deixará de acontecer em
poucos minutos.
Você pode descarregar este manual na pagina principal da Bosch
el
Ευχαριστούμε για την αγορά του TDA66 ατμοσίδερου
της Bosch.
Αυτό το σίδερο έχει σχεδιαστεί βάσει οικολογικών
κριτηρίων, σε σχέση με την αειφόρος ανάπτυξη,
αναλύοντας όλο τον κύκλο ζωής του, από
την επιλογή υλικών έως την μετέπειτα ξανά
χρησιμοποίηση του ή ανακύκλωση, αξιολογώντας
τις πιθανότητες βελτίωσης, από τεχνικής,
οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς.
Αυτή η
συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση
μόνο και όχι για βιομηχανική.
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης της συσκευής
προσεχτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική
αναφορά.
Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!
Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε ένα
ηλεκτρικό δίκτυο σύμφωνα με τις πληροφορίες που
αναγράφονται στο πινακίδιο στοιχείων.
Avvertenze importanti
Evitare che il cavo di alimentazione venga a contatto
con la piastra stirante se è calda.
Conservare il ferro da stiro in posizione eretta,
appoggiato sul tallone.
Non utilizzare sostanze disincrostanti (se non sono
consigliate da Bosch), Questi possono danneggiare
l'apparecchio.
Non utilizzare mai prodotti abrasivi per pulire la piastra
o qualsiasi altra parte dell'apparecchio.
Per mantenere la piastra liscia, evitare il contatto con
oggetti metallici. Non utilizzare mai panni, né prodotti
chimici per pulire la piastra.
Al primo impiego
Ritirare qualsiasi etichetta o copertura di protezione
dalla piastra.
Riempire il serbatoio del ferro da stiro con acqua del
rubinetto e impostare l'indicatore del regolatore di
temperatura su "max".
Collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.
Quando il ferro da stiro a vapore ha raggiunto la
temperatura richiesta (la spia luminosa si spegne),
iniziare a stirare con vapore impostando il regolatore di
vapore nella posizione di vapore massimo e azionando
ripetutamente il pulsante
.
Alla prima stiratura a vapore, non dirigere il vapore
verso la biancheria, poiché nella camera di generazione
del vapore potrebbero essere ancora presenti delle
impurità.
Il ferro da stiro nuovo, quando viene acceso per la
prima volta, potrebbe emettere odore e fumo, nonché
particelle dalla piastra: è normale e in seguito non si
ripeterà più.
Uso del ferro da stiro
Controllare la temperatura consigliata per la stiratura,
riportata sull'etichetta dell'articolo. Se non si conosce
il materiale (o i materiali) di fabbricazione dell'articolo,
denire la temperatura corretta stirando una parte
dell'articolo, che non è visibile quando indossato o
utilizzato.
Stirare prima gli articoli che richiedono la temperatura
più bassa, come quelli prodotti in bre sintetiche.
Materiali in seta, lana o sintetici: stirare sul rovescio del
tessuto per evitare di lasciare segni lucidi. Non usare la
funzione spray per non causare macchie.
Sintetici
••
Seta - lana
•••
Cotone - lino
Riempire il serbatoio di acqua
Impostare il regolatore di vapore sulla posizione
e scollegare il ferro da stiro dall'alimentazione
di rete!
Usare solo acqua pulita di rubinetto senza aggiungere
altri prodotti. L'aggiunta di altri liquidi, come un profumo,
danneggia l'apparecchio.
Qualunque danno provocato dall’uso dei suddetti
prodotti annulla la garanzia.
Non utilizzare l'acqua di condensazione di asciugatori
a centrifuga, condizionatori d'aria o simili. Questo
apparecchio è stato progettato per utilizzare la normale
acqua del rubinetto.
Per prolungare il funzionamento a vapore ottimale,
mescolare l'acqua del rubinetto con acqua distillata
in rapporto 1:1. Se l'acqua del rubinetto, fornita
dall'acquedotto locale, ha una durezza elevata,
mescolare l'acqua del rubinetto con acqua distillata
in rapporto 1:2.
Non riempire mai oltre il livello contrassegnato con
"max".
Preparazione alla stiratura (1)
Eliminare tutte le etichette o i rivestimenti di protezione
dalla piastra stirante.
Stirare senza vapore (2)
Stirare con vapore (3)
È consentito solo se l'indicatore del regolatore di
temperatura è posizionato nella zona contrassegnata
con il simbolo del vapore.
Spray (4)
La funzione Spray non deve essere usata con la seta.
Colpo di vapore (5)
Temperatura: “max”.
Premere più volte il pulsante
ad intervalli di almeno
5 secondi.
Vapore verticale (6)
Regolare su “max” la temperatura.
Appendere il capo ad una gruccia.
Ferro da stiro verticale: passarlo ad una distanza di
10 cm e premere più volte il pulsante
ad intervalli di
almeno 5 secondi.
Non stirare i tessuti con gli indumenti indossati!
Non dirigere mai il vapore verso persone o
animali.
Sistema di disincrostamento multiplo (7)
Questa serie dispone del sistema di disincrostamento
"AntiCalc" (= funzione 1 + 2 + 3) a seconda del
modello.
1. "self-clean"
Ogni volta che si utilizza il regolatore di vapore, il
sistema "self-clean" pulisce il meccanismo dai depositi
di incrostazioni.
2. "calc’n clean"
La funzione "calc‘n clean" serve per eliminare le
particelle calcaree dalla camera del vapore. Se l'acqua
dell'acquedotto locale è molto dura, questa funzione
deve essere utilizzata ogni 2 settimane circa.
Riempire il serbatoio con acqua, impostare l'indicatore
del regolatore di temperatura sulla posizione "max" e
collegare il ferro da stiro.
Al termine del periodo di riscaldamento necessario,
scollegare il ferro da stiro e sostenerlo sopra il lavandino.
Posizionare il regolatore di vapore nella posizione
"calc’n clean" e lasciarlo in tale posizione.
Scuotere leggermente il ferro da stiro. L'acqua calda
e il vapore usciranno, trasportando le incrostazioni o i
depositi eventualmente presenti.
Quando il ferro da stiro smette di gocciolare, reimpostare
il regolatore di vapore nella posizione
.
Per ottenere una decalcicazione migliore, scaldare di
nuovo il ferro da stiro al massimo e premere il pulsante
del vapore diverse volte a piccoli intervalli. Attendere
quindi che evaporino tutti i resti d'acqua.
3. "anti-calc"
La cartuccia "anti-calc" è stata progettata per ridurre i
depositi calcarei prodotti durante la stiratura a vapore e
per allungare la vita operativa del ferro da stiro. Tuttavia,
la cartuccia disincrostante non elimina tutti i depositi che
si formano naturalmente nel tempo.
Funzione di spegnimento automatico
"Secure" (8)
(in base al modello)
La funzione di spegnimento automatico "Secure"
disattiva il ferro da stiro se viene lasciato incustodito e,
di conseguenza, incrementa la sicurezza e il risparmio
di energia.
Dopo aver collegato l'apparecchio, questa funzione è
inattiva per i primi 2 minuti per consentire al ferro di
raggiungere la temperatura impostata.
Trascorso questo tempo, se non si utilizza il ferro
da stiro entro 8 minuti quando in posizione verticale
o entro 30 secondi quando appoggiato sulla piastra
stirante o su un lato, il circuito di sicurezza disattiva
automaticamente l'apparecchiatura e la spia luminosa
inizia a lampeggiare.
Per riattivare il ferro da stiro è sufciente muoverlo
leggermente.
Sistema antigoccia (9)
(In base al modello)
Se la temperatura impostata è troppo bassa, il vapore
si disattiva automaticamente per evitare perdite di
gocce d'acqua.
Piastra di protezione dei tessuti (10)
(In base al modello)
La piastra di protezione dei tessuti si utilizza per evitare
luccichii sui tessuti scuri.
Si consiglia di stirare prima una piccola parte alla
rovescia per vericare che il risultato sia quello
desiderato.
Cihazı prize takınız. Buharlı ütü istenilen ısıya
ulaştığında (gösterge ışığı kapanır), buhar ayarlayıcıyı
maksimum buhar seviyesi “2” ye ayarlayarak ve
butonuna art arda basarak buhar fonksiyonunu
başlatınız.
Buhar fonksiyonunu ilk defa kullanırken, çamaşırlarınızın
üzerinde uygulamayınız; buhar haznesinde kir olabilir.
Ütüyü ilk çalıştırdığınızda, ütünüz kokabilir ve haf bir
duman ve kimi zaman tabanından partiküller çıkarabilir;
bu normaldir ve birkaç dakika sonra sona erecektir ve
daha sonra tekrar oluşmayacaktır.
Ütünün kullanımı
Ürün etiketindeki önerilen ütüleme ısısını kontrol ediniz.
Giysilerin hangi kumaş türü veya türlerinden üretildiğini
bilmiyorsanız, giysiyi giydiğinizde veya kullandığınızda
görünmeyecek bir kısmını ütüleyerek doğru ütüleme
ısısını belirleyiniz.
Sentetik lierden yapılanlar gibi düşük ütüleme ısısını
gerektiren maddeleri önce ütüleyiniz.
İpek, yün veya sentetik maddeler: Parlamasını önlemek
için kumaşı arka kısmından ütüleyiniz. Leke olmasını
önlemek için sprey fonksiyonunu kullanmaktan
kaçınınız.
Sentetikler
••
İpek – Yün
•••
Pamuk – Keten
Su haznesinin doldurulması
Buhar ayarlayıcıyı konumuna getiriniz ve
ütünün şini prizden çıkartınız!
İçine herhangi bir şey katmadan sadece temiz musluk
suyu kullanınız. Parfüm gibi başka sıvıların katılması
cihaza zarar verir.
Bahsi geçen ürünlerin kullanımından kaynaklanan
her türlü hasar garantiyi geçersiz kılacaktır.
Çamaşır kurutucu, klima veya benzeri cihazlardan
alınan yoğuşma sularını kullanmayınız. Bu cihaz, normal
musluk suyu kullanımı için tasarlanmıştır.
Optimum buhar fonksiyonunu sağlamak için musluk
suyunu 1:1 oranında saf su ile karıştırınız. Bölgenizdeki
musluk suyu çok sertse, musluk suyunu 1:2 oranında
saf su ile karıştırınız.
Asla “Max” su seviyesi i
şaretinin üstünde su
doldurmayınız.
Hazır duruma getirme (1)
Ütü tabanındaki etiketi veya koruma tabakasını
çıkartınız.
Buharsız ütüleme (2)
Buharlı ütüleme (3)
Sadece ısı kontrol göstergesi buhar sembollü alana
getirildiğinde.
Buhar ayarlayıcıya maksimum 2 saniye basarak ekstra
buhar elde ediniz.
Sprey (4)
İpek kumaşlarda Sprey fonksiyonunu kullanmayınız.
Şok buhar (5)
Sıcaklık ayarı: “max” (azm.)
En az 5’er saniyelik aralğklarla,
ğmesine birkaç
kez basınız.
Dikey buhar (6)
Sıcaklığı “max” (azm.) konumuna ayarlayınız.
Ütülenecek giysiyi bir askıya asınız.
Ütüyü, ütülenecek yüzeye paralel (dikey) konumda 10
cm mesafede hareket ettiriniz ve
tuşuna en az 5’er
saniyelik aralıklarla birkaç kez basınız.
Asla insanları n üstündeki giysilere buhar
püskürtmeyin.
Buharı asla insanlara veya hayvanlara doğru
yöneltmeyin.
Çoklu kireç giderici sistem (7)
Modele bağlı olarak bu seri “AntiCalc” (= 1 + 2 + 3
bileşen) ile donatılmıştır.
1. self-clean
Buhar ayarlayıcıyı her kullandığınızda, “self-clean”
sistemi mekanizmayı artık kireçlerden temizler.
2. calc’n clean
“Calc‘n clean” fonksiyonu, buhar odasındaki kireç
parçalarının temizlenmesine yardım eder. Bölgenizdeki
su çok sertse, bu fonksiyonu yaklaşık her 2 haftada
bir kullanınız.
Su tankını doldurunuz, ısı kontrol göstergesini “max”
seviyesine getiriniz. Ütüyü yerleştiriniz ve şini
takınız.
Gerekli ısınma zamanından sonra ütünün şini çıkartınız
ve lavabonun üzerine tutunuz. Buhar ayarlayıcıyı
bastırı
lmışken “calc’n clean” konumuna çeviriniz.
Ütüyü yavaşça sallayarak, su tankındaki boşalıncaya
kadar şok buhar düğmesine basın. Kaynayan su ve
buhar, olası kireç artıklarıyla birlikte dışarı çıkacaktır.
Ütü damlamayı sonlandırdığında, buhar ayarlayıcıyı
eski haline getiriniz
. Kalan su buharlaşana kadar
ütüyü tekrar ısıtınız.
Buhar ayarlayıcı iğnesi kirlenmişse, iğne ucundaki
artıkları sirke ile temizleyiniz ve temiz suyla yıkayınız.
3. anti-calc
“anti-calc” kartuşu, buharlı ütüleme sırasında oluşan
birikmiş kirecin azaltılması ve böylece ütünün kullanım
ömrünün uzatılması için tasarlanmıştır. Bununla birlikte
“anti-calc” kartuşu, zamanla doğal olarak oluşan tüm
kirecin temizlenmesini sağlamaz.
Otomatik güvenlik kesintisi (8)
(Modele bağlı olarak)
"Secure" otomatik kapanma fonksiyonu, herhangi bir
işlem yapılmadığında ütüyü kapatır; böylece güvenlik
arttırılır ve enerji tasarrufu sağlanır.
Güvenlik devresi, ütü açıldığında self kontrole geçer.
Gösterge ışığı yanıp söner ve devre 2 dakika boyunca
ön ısıtma gerçekleştirir.
Bu süreden sonra ütü, dik konumdayken 8 dakika
boyunca veya tabanı üzerinde veya kenarı üzerindeyken
30 saniye boyunca hareket ettirilmezse, güvenlik devresi
cihazı otomatik olarak kapatır ve gösterge ışığı yanıp
sönmeye başlar.
Ütüyü tekrar çalıştırmak için yavaşça hareket ettiriniz.
Damlama emniyeti (9)
(Modele bağlı olarak)
Isı çok düşük seviyeye ayarlanmışsa, damlamayı
önlemek için buhar fonksiyonu otomatik olarak
kapanır.
Tekstil koruyucu ek taban (10)
(Modele bağlı olarak)
Tekstil koruma özelliği sayesinde kumaşın parlamasını
ve zarar görmesini engeller. Ütünün istenilen ısıda olup
olmadığını test etmek için kumaşı küçük bir bölümü
tersten ütülemeniz tavsiye edilir.
Ütünün tekstil koruyucu tabanını ütüye takmak için,
ütünün başını koruyucu ek tabanın iç kısmına yerleştirin
ve ek tabanın dış tarafından “klik” sesi duyana kadar
bastırınız. Tekstil koruyucu tabanı çıkarmak için dış
kenarından çekiniz ve ütüyü ayırınız.
Tekstil koruma tabanı satış sonrası hizmet noktalarından
ve şubelerden temin edilebilir.
Aksesuar kodu (satış
sonrası)
Ürün Adı (şubeler)
466206 TDZ6610
Muhafaza etmek (11)
Ütüyü kullandıktan sonra, kaldırmadan önce buhar
ayarlayıcıyı konumuna çeviriniz
.
Temizleme (12)
Kullanılmış bir cihazın atılması için öneriler
Kullanılmış bir cihazın atılmadan önce, öncelikle cihazın
tam olarak çalışamaz hale getirilmesi ve yürürlükteki
yerel yasalara bağlı olarak atığa çıkartıldığından emin
olunması gereklidir. Satıcınız, Belediyeniz veya Yerel
Yetkilileriniz bu konuyla ilgili size detaylı bilgi verebilir.
Bu cihaz, ömrünü doldurmuş atık elektrik ve
elektronik cihazlar ile ilgili Avrupa
Yönetmeliği 2002/96/EG’ye (waste electrical
and electronic equipment – WEEE) uygun
şekilde işaretlenmiştir.
Kılavuz, EU yönetmeliğince uygulanabilecek
kullanılmış cihazların iadesi ve geri dönüşümü için
olan çerçeveyi belirler.
pt
Obrigado pela compra do ferro a vapor TDA66
da Bosch.
O ferro de engomar foi concebido de acordo
com critérios ecológicos relacionados com o
desenvolvimento sustentável, depois da análise
de todo o seu ciclo de vida, desde a selecção do
material à sua posterior reutilização e reciclagem e
a avaliação das possibilidades de melhoria de um
ponto de vista técnico, económico e ambiental.
Este aparelho foi concebido exclusivamente para
o uso doméstico e não deve ser utilizado para ns
industriais.
Leia atentamente as instruções de utilização do
aparelho e conserve-as para futura consulta.
Informações de segurança
Perigo de choques eléctricos ou de incêndio!
Este aparelho deve ser utilizado numa rede eléctrica
que esteja de acordo com as especicações da placa
de características.
Nunca ligue o aparelho à rede eléctrica se o cabo
eléctrico ou o próprio aparelho apresentarem sinais
visíveis de danos.
Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com
ligação à terra. Se for absolutamente necessário utilizar
uma extensão eléctrica, certique-se que a mesma é de
tipo bipolar (16A ou superior) com ligação à terra.
Para evitar que baixo circunstâncias desfavoráveis
da rede eléctrica possam produzir-se fenómenos
como variação da tensão e o piscado da iluminação, é
recomendável que o ferro a vapor seja desconectado
da rede com uma impedância máxima de 0.27 Ω. Para
mais informação, consulte com a empresa distribuidora
de energia eléctrica.
Não deixe o aparelho ao alcance das crianças.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) com capacidades limitadas a
nível físico, sensorial e mental, ou por pessoas com
falta de experiência ou conhecimento, a não ser que
as mesmas sejam vigiadas ou tenham sido instruídas
para a utilização do aparelho.
As crianças devem ser vigiadas de modo a garantir que
não brincam com o aparelho.
O aparelho deve ser utilizado e apoiado numa superfície
estável.
it
Grazie per aver acquistato il ferro da stiro a vapore
TDA66 Bosch.
Questo ferro da stiro è stato progettato secondo
i criteri di qualità ecologica per uno sviluppo
sostenibile: analizzando l'intero ciclo di vita, dalla
selezione dei materiali no al reimpiego o riciclaggio
nale e valutando le possibilità di miglioramento, dal
punto di vista tecnico, economico e ambientale.
Questo apparecchio è stato sviluppato
esclusivamente per uso domestico e non può
essere impiegato per scopi industriali.
Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso
dell'apparecchio e conservarle con cura per
successive consultazioni.
Avvertenze di sicurezza generale
Pericolo di scosse elettriche o di incendio
Questo apparecchio deve essere collegato e usato solo
in una rete elettrica in conformità ai dati riportati sulla
targhetta delle caratteristiche.
Non collegare mai l'apparecchio all'alimentazione di
rete, se il cavo o lo stesso apparecchio presentano
segni visibili di danneggiamento.
Questo apparecchio deve essere collegato
obbligatoriamente a una presa di corrente elettrica con
messa a terra. Se viene utilizzato un cavo di prolunga,
vericare che sia adatto per 16A almeno e che abbia
una presa con conduttore di terra.
Per evitare che in circostanze sfavorevoli della rete
elettrica si producano fenomeni come la variazione
di tensione e lo sfarfallio della luce, si raccomanda di
collegare il ferro da stiro a una rete con una impedenza
massima di 0.27Ω. Per ulteriori informazioni, consulti la
società locale di distribuzione dell‘energia elettrica.
Conservare l'apparecchio lontano dalla portata dei
bambini.
Questo apparecchio non è stato concepito per
essere usato da persone (inclusi i bambini) con
ridotte capacità siche, sensoriali o mentali o con
mancanza di esperienza e conoscenze, se non sotto
attenta sorveglianza o dopo aver ricevuto le relative
istruzioni.
I bambini devono essere sorvegliati afnché non
giochino con l'apparecchio.
L'apparecchio deve essere utilizzato e posizionato su
una supercie stabile.
Se collocato su un sostegno o un supporto, vericare
che la supercie di appoggio del sostegno sia stabile.
Il ferro da stiro non deve essere utilizzato se ha subito
una caduta, se sono visibili segni di danneggiamento
o se ci sono fuoriuscite di acqua. In questi casi, deve
essere controllato da un centro di assistenza tecnica
prima di essere riutilizzato.
Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di riempire
l'apparecchio con acqua o prima di eliminare l'acqua
residua dopo l'uso.
Non immergere mai il ferro da stiro in acqua o in
altri uidi.
Non lasciare l'apparecchio esposto alle intemperie
(pioggia, sole, gelo, ecc.)
La spina elettrica non deve essere estratta dalla presa
di corrente tirando dal cavo.
Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione di rete dopo
ogni utilizzo o se si sospetta un guasto.
Per evitare situazioni pericolose, ogni eventuale
riparazione o intervento richiesto dall'apparecchio, ad
es. sostituzione del cavo di collegamento difettoso, può
essere eseguito solo dal personale specializzato di un
centro di assistenza tecnica autorizzato.
Scollegare il ferro da stiro dall'alimentazione di rete se
ci si deve allontanare e lasciarlo incustodito.
Oplossingen voor kleine problemen
Probleem Vermoedelijke oorzaak Oplossing
Het strijkijzer wordt
niet warm.
1. De temperatuurregelaar staat in
een zeer lage stand.
2. Geen stroomtoevoer.
1. Zet op een hogere stand.
2. Controleer met een ander apparaat
of steek het strijkijzer in een ander
stopcontact.
Het controlelampje
gaat niet aan.
1. Het strijkijzer koelt af.
2. Het strijkijzer wordt niet warm.
1. Wacht totdat het afkoelen voltooid is.
2. Zie de vorige alinea.
De kledingstukken
blijven plakken.
1. Te hoge temperatuur. 1. Zet de temperatuurregelaar op een lagere
temperatuur en wacht tot het strijkijzer
afkoelt.
Naast stoom komt er
ook water uit.
1. Temperatuurregelaar staat in een
zeer lage stand.
2. Stoomregelaar staat in een
zeer hoge stand met een lage
temperatuur.
1. Zet de temperatuurregelaar op een
hogere stand en wacht totdat het
controlelampje uit gaat.
2. Zet de stoomregelaar op een lagere
stand.
Er komt geen stoom
uit.
1. Stoomregelaar gesloten
.
2. Geen water in het reser voir.
3. De temperatuur is te laag. anti-
druppelsysteem niet geactiveerd.
1. Zet de stoomregelaar open om te stomen.
2. Vul het reservoir.
3. Zet de temperatuur hoger, indien het
weefsel dit toelaat.
Sproeifunctie werkt
niet.
1. Geen water in het reservoir.
2. Verstopt mechanisme.
1. Vul het reservoir.
2. Neem contact op met de Technische
Dienst.
De zoolplaat druppelt
voordat het strijkijzer
is aangesloten.
1. De stoomregelaar is niet goed
afgesloten.
1. Zet de stoomregelaar in positie
.
Vergeet niet het reservoir te legen als u
klaar bent met strijken.
Er komt rook en
geur uit het strijkijzer
bij de eerste keer
aansluiten.
1. Door smering van een aantal
inwendige onderdelen.
1. Dit is normaal en verdwijnt na enkele
minuten.
U kunt deze gebruiksaanwijzing ook downloaden van het internet via de lokale homepage van Bosch
artikel is gemaakt, bepaal dan de juiste strijktemperatuur
door over een deel te strijken dat niet zichtbaar is als u
het artikel draagt of gebruikt.
Begin met het strijken van de artikelen die met de
laagste temperatuur dienen te worden gestreken, zoals
artikelen die gemaakt zijn van synthetische vezels.
Zijde, wol of synthetische materialen: strijk het materiaal
binnenstebuiten om vlekken te voorkomen.
Synthetische stof
••
Zijde – Wo
•••
Katoen – Linnen
Het waterreservoir vullen
Zet de stoomregelaar op de stand en haal de
stekker van het strijkijzer uit het stopcontact!
Gebruik alleen schoon water uit de kraan zonder
dit ergens mee te mengen. Toevoeging van andere
vloeistoffen, zoals geurstoffen, kan het apparaat
beschadigen.
Elke schade die door de hiervoor vermelde
producten wordt veroorzaakt, maakt de garantie
ongeldig.
Gebruik geen condenswater uit een droger,
airconditioning en dergelijke. Dit apparaat is ontwikkeld
voor het gebruik van normaal kraanwater.
Om de optimale stoomfunctie te verlengen kunt u
leidingwater mengen met een gelijke hoeveelheid
gedestilleerd water. Als het kraanwater in uw woongebied
erg hard is, meng het leidingwater dan met gedestilleerd
water in een verhouding van 1:2.
Nooit verder vullen dan het maximale waterniveau
(aanduiding “max”).
Gebruiksklaar maken (1)
Verwijder eventuele labels of beschermingen van de
zoolplaat.
Strijken zonder stoom (2)
Strijken met stoom (3)
Alleen wanneer de temperatuurregelaar is ingesteld in
een gebied met het stoomsymbool .
Sproeien (4)
Gebruik de sproeifunctie niet op zijde.
Stoomstoot (5)
Temperatuur: “max”.
Toets
herhaald indrukken met tussenpozen van 5
seconden.
Verticaal stomen (6)
Temperatuur op “max” zetten.
Het kledingstuk op een hanger hangen.
Het strijkijzer er loodrecht op een afstand van 10 cm
langs bewegen en toets meermaals indrukken met
tussenpozen van minstens 5 seconden.
Niet toepassen op kleding die op dat moment
gedragen wordt
Richt de stoom nooit op mensen of dieren.
Meervoudig ontkalksysteem (7)
Afhankelijk van het model is deze serie uitgerust met het
“AntiCalc” (=component 1 + 2 + 3) ontkalksysteem.
1. "self-clean"
Telkens wanneer u de stoomregelaar gebruikt, maakt
het “self-clean” systeem het mechanisme vrij van
kalkaanslag.
2. calc’n clean
De “calc‘n clean”-functie helpt om kalkdeeltjes uit het
stoomreservoir te verwijderen. Gebruik deze functie
ongeveer elke 2 weken als het water in uw woongebied
erg hard is.
Vul het waterreservoir en zet de temperatuurregelaar
op “max”. Steek de stekker van het strijkijzer nu in het
stopcontact.
Na de benodigde opwarmtijd haalt u de stekker uit
het stopcontact en houdt u het strijkijzer boven een
gootsteen. Plaats de stoomregelaar in de stand
"calc’n clean" en houd in deze stand. Beweeg het
strijkijzer voorzichtig heen en weer. Kokend water en
stoom komen eruit, inclusief kalk of deeltjes die hierin
zitten. Als het strijkijzer niet meer druppelt plaatst
u de stoomregelaar op de stand
. Laat voor een
betere ontkalking het strijkijzer weer warm worden
tot de maximum temperatuur en druk de stoomknop
verschillende keren met kleine tussenpozen is.
Wacht daarna tot de waterresten van de zoolplaat
verdampen.
3. anti-calc
Het “anti-calc” patroon is ontwikkeld om kalkontwikkeling
tijdens het strijken met stoom tegen te gaan. Zo gaat uw
strijkijzer langer mee. Toch kan het “anti-calc” patroon
niet alle kalk verwijderen die in de loop der tijd natuurlijk
gevormd wordt.
“Secure” Functie zelfuitschakeling (8)
(Afhankelijk van het model)
De "Secure" zelfuitschakeling schakelt het strijkijzer uit
als het onbeheerd wordt achtergelaten. Dit vergroot de
veiligheid en bespaart energie. De functie is gedurende
de eerste 2 minuten direkt na het aansluiten van
het strijkijzer niet aktief, om zodoende de gewenste
strijktemperatuur te kunnen bereiken. Daarna schakelt
het strijkijzer automatisch uit wanneer het niet gebruikt
word na 8 minuten in vertikale stand of na 30 seconden
wanneer het op de zoolplaat staat of op een zijde ligt.
Het controlelampje gaat dan knipperen.
Om het strijkijzer weer te activeren hoeft u slechts
voorzichtig ermee te bewegen.
Anti-druppelsysteem (9)
(Afhankelijk van het model)
Als de temperatuur te laag is, schakelt de stoomfunctie
automatisch uit om druppelen te voorkomen.
Textielbeschermzool (10)
(Afhankelijk van het model)
De textielbeschermzool wordt gebruikt om glanzen van
donkere stoffen te vermijden.
Het wordt aanbevolen eerst een klein deel binnenstebuiten
te strijken om te controleren dat het strijken naar wens
verloopt.
Om de textielbeschermzool vast te maken aan het
strijkijzer: plaats de punt van het strijkijzer in de punt
van de textielbeschermzool en druk op de achterzijde
tot U een “klik” hoort . Om de textielbeschermzool los
te maken, trek aan het apje achteraan en haal het
strijkijzer eruit.
U kunt de textielbeschermzool kopen bij servicecentra
of bij gespecialiseerde winkels.
Code van het
accessoire
(Servicecentra)
Naam van het accessoire
(Gespecialiseerde
winkels)
466206 TDZ6610
Opbergen (11)
Zet de stoomregelaar op de stand
Reiniging (12)
Tips voor het verwijderen van een gebruikt
apparaat
Voordat u een gebruikt apparaat weggooit, moet u
het eerst zichtbaar onbruikbaar maken en moet u het
verwijderen overeenkomstig de geldende nationale
wetten. Precieze informatie hierover kunt u bijvoorbeeld
opvragen bij uw verkoper of uw gemeente.
Dit apparaat is gekwali ceerd in
overeenstemming met Europese richtlijn
2002/96/EC met betrekking tot gebruikte
elektrische en elektronische apparaten
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE).
De richtlijn bepaalt de structuur van retourneren
en recyclen van gebruikte apparaten zoals die in
de hele EU van toepassing is.
Se for colocado sobre a respectiva base ou um suporte,
a superfície em que a base ou o suporte se encontra
deve ser estável.
O ferro de engomar não deve ser utilizado depois duma
caída, se apresentar sinais visíveis de danos ou se tiver
uma fuga de água. Neste caso, o aparelho deverá ser
vericado por um Centro de serviço técnico autorizado
antes de ser novamente utilizado.
Retire a cha eléctrica da tomada antes de colocar
água no depósito do aparelho ou antes de retirar a água
restante do mesmo após a utilização.
Nunca mergulhe o ferro de engomar em água ou
qualquer outro líquido.
Não deixe o aparelho exposto às condições climáticas
(chuva, sol, geada, etc.)
Não puxar pelo cabo para retirar a cha eléctrica da
tomada.
Desligue o aparelho da rede eléctrica depois de ser
utilizado, ou se suspeitar de algum dano no mesmo.
Com vista a evitar situações perigosas, qualquer trabalho
ou reparação que o aparelho possa necessitar, por
exemplo a substituição de um cabo eléctrico danicado,
só deverá ser realizado por pessoal qualicado de um
Centro de serviço técnico autorizado.
Desligue o ferro de engomar da rede eléctrica sempre
que o mesmo não estiver a ser vigiado.
Avisos importantes
Não deixe que o cabo eléctrico entre em contacto com a
base do ferro de engomar em quando estiver quente.
Guarde o ferro na posição vertical.
Não utilize produtos de desincrustamento (a menos que
tenham sido recomendados pela Bosch) já que estes
podem danicar o aparelho.
Nunca utilize produtos abrasivos para limpar a base ou
qualquer outra parte do aparelho.
Para manter a base suave, evite que a mesma entre
em contacto com objectos metálicos. Nunca utilize
esfregões, nem produtos químicos na base.
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez
Retire qualquer etiqueta ou tampa de protecção da
base.
Com o ferro desligado, encha o depósito com água
da torneira e posicione o regulador de temperatura
na posição “max”
Ligue o ferro de engomar à rede eléctrica. Quando o
ferro tiver atingido a temperatura desejada (a luz-piloto
desliga-se) ligue o vapor colocando o regulador do
vapor na posição de vapor máximo e pressionando
o botão
.
Quando utilizar a função do vapor pela primeira vez,
não o faça na roupa, já que o dispensador de vapor
poderá ter alguma sujidade.
Ao ser ligado pela primeira vez, o seu novo ferro de
engomar poderá libertar um determinado cheiro e algum
fumo; bem como algumas partículas através da base, tal
é normal e não deverá ocorrer posteriormente.
Como utilizar o ferro de engomar
Verique na etiqueta da peça de roupa qual é a
temperatura recomendada para passar a ferro.
Se não souber de que tipo, ou tipos, de tecido é feita
uma peça de roupa, determine a temperatura correcta
passando a ferro uma parte que não seja visível quando
vestir ou usar a peça de roupa.
Comece por engomar os artigos que necessitam de
uma temperatura mais baixa, tais como aqueles feitos
de bras sintéticas.
Seda, lã ou materiais sintéticos: engome do avesso
para evitar brilhos no tecido. Evite utilizar a função de
spray para prevenir as manchas.
Sintéticos
••
Seda - lã
•••
Algodão - linho
Encher o depósito de água
Coloque o regulador de vapor na posição e
desligue o ferro da rede eléctrica!
Utilize apenas água limpa da torneira, sem misturar
nada à mesma. A mistura de outros líquidos, tais como
perfume, irão danicar o aparelho.
Todos os danos provocados pela utilização de
um dos produtos acima mencionados irão anular
a garantia.
Não utilize a água condensada de máquinas de
secar com tambor, aparelhos de ar condicionado ou
equivalente. Este aparelho foi concebido para ser
utilizado com água da torneira.
Para prolongar o óptimo funcionamento da função de
vapor, misture a água da rede de abastecimento com
água destilada 1:1. Se a água da rede de abastecimento
no seu distrito for demasiada calcária, misture-a com
água destilada 1:2.
Nunca encha o depósito para além da marca de nível
"max" da água.
Preparação para passar a ferro (1)
Remova todas as coberturas de protecção ou etiquetas
da base do ferro.
Passar a ferro sem vapor (2)
Passar a ferro com vapor (3)
Somente quando o regulador da temperatura estiver
posicionado nas áreas com o símbolo de vapor.
Spray (4)
Não utilize a função spray em peças de seda.
Jacto de vapor (5)
Temperatura: “max”.
Premir a tecla
varias vezes, com pausas de, pelo
menos, 5 segundos.
Vapor vertical (6)
Regular a temperatura para “max”.
Pendurar a peça de vestuário num cabide.
Nunca dirigir o jacto de vapor em tecidos que estão
sendo usados.
Nunca aponte a vapor a pessoas ou animais.
Sistema de desincrustamento múltiplo (7)
Dependendo do modelo, esta gama está equipada
com o sistema de desincrustamento “AntiCalc”
(=componente 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Sempre que utilizar o regulador de vapor, o sistema “self-
clean” limpa as incrustações de cal do mecanismo.
2. calc’n clean
A função “calc‘n clean” ajuda a remover as incrustações
de cal da câmara de vapor. Utilize esta função a cada 2
semanas aproximadamente, se a água for demasiado
calcária na sua área.
Encha o depósito de água, regule a temperatura no
“max”. e ligue o ferro.
Depois do período necessário de aquecimento, desligue
o ferro e segure-o sobre o lava-louça.
Coloque o regulador de vapor na posição "calc‘n clean"
e mantenha-o nessa posição.
Agite o ferro suavemente. A água a ferver e o vapor
irão sair, transportando incrustações ou sedimentos
que possam aí existir. Quando o ferro parar de pingar,
coloque o regulador de vapor na posição
.
Para que a descalcicação se faça mais facilmente,
aqueça o ferro novamente na potência máxima e
pressione o botão do jacto de vapor repetidamente,
em pequenos intervalos. Depois espere que os restos
de água se evaporem da base do ferro.
3. anti-calc
O cartucho “anti-cal” foi concebido para reduzir a
formação de incrustações durante a passagem a ferro
com vapor, ajudando assim a prolongar a vida útil do
seu ferro de engomar. No entanto, o cartucho “anti-
cal” não pode remover todas as incrustações que são
produzidas naturalmente ao longo do tempo.
Função de autodesconexão “secure“ (8)
(Dependendo do modelo)
A função de autodesconexão automática "secure"
desliga o ferro sempre que o mesmo for deixado
sem vigilância, aumentando assim a segurança e
poupando energia.
Quando conectar o ferro, a função de desconexão
automática permanecera desconectada durante os 2
primeiros minutos, para permitir que o ferro alcance a
temperatura seleccionada.
Após esse período de tempo, se o ferro não for movido
durante 8 minutos na posição vertical ou durante 30
segundos quando apoiado na respectiva base ou na
1
6
min
max
2 3
4
shot
min
max
5
shot
min
max
min
max
12
11
8
9
7
10
protect
click
α
ύ
Per posizionare la piastra di protezione dei tessuti al
ferro, inserire la punta del ferro all'interno della punta
della piastra di protezione dei tessuti e premere la
parte posteriore della stessa no a sentire un “clic”.
Per togliere la piastra di protezione dei tessuti, tirare il
bordo posteriore e rimuoverla dal ferro.
È possibile acquistare la piastra di protezione dei tessuti
nei servizi di postvendita o specialistici del settore.
Codice dell'accessorio
(Servizio postvendita)
Nome dell'accessorio
(Servizi specialistici)
466206 TDZ6610
Al termine della stiratura (11)
Ruotare il regolatore di vapore sulla posizione
Pulizia (12)
Indicazioni per lo smaltimento dell'apparecchio
usato.
Prima di rottamare un apparecchio usato, metterlo
denitivamente fuori servizio e assicurarsi che sia
smaltito in conformità alle leggi locali vigenti. Il
rivenditore, il comune o l'amministrazione locale
possono fornire le relative informazioni.
Il contrassegno presente su questo
apparecchio indica la sua conformità alla
direttiva europea 2002/96/EG in materia di
apparecchi elettrici ed elettronici dismessi
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE).
La direttiva denisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio di apparecchiature usate, valide su tutto
il territorio dell’Unione Europea.
lateral, o circuito de segurança irá desligar o aparelho
automaticamente e a luz-piloto irá começar a piscar.
Para conectar novamente o ferro basta movê-lo
suavemente.
Sistema antigotas (9)
(Dependendo do modelo)
Se a temperatura estiver regulada num nível muito
baixo, a função de vapor é automaticamente desligada
para evitar a formação de gotas de água.
Base para protecção têxtil (10)
(Dependendo do modelo)
A base para protecção têxtil utiliza-se para evitar o brilho
em tecidos escuros.
Recomenda-se que primeiro se passe a ferro uma parte
pequena do tecido, do avesso, para vericar se a forma
de passar a ferro é a desejada.
Para colocar a base para protecção têxtil no ferro,
posicione a ponta do ferro no interior da ponta da base
para protecção têxtil e pressione a parte posterior da
base para protecção têxtil até que se oiça um “clic”.
Para soltar a base para protecção têxtil, puxar a aba
traseira e tirar o ferro.
A base para protecção têxtil pode ser adquirida junto do
serviço pós-venda ou em lojas especializadas.
Código do acessório
(Serviço pós-venda)
Nome do acessório
(Lojas especializadas)
466206 TDZ6610
Armazenamento (11)
Coloque o regulador de vapor na posição
Limpeza (12)
Indicações sobre a eliminação de um
aparelho usado
Antes de deitar fora o aparelho deverá, primeiro, torná-
lo visivelmente inoperável e certicar-se que procede
à sua eliminação de acordo com as regulamentações
nacionais em vigor. O seu distribuidor, a câmara
municipal ou a assembleia municipal podem fornecer-
lhe informações pormenorizadas sobre este assunto.
Este aparelho está etiquetado de acordo
com a Directiva 2002/96/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, relativa aos
resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos (REEE).
A directriz determina o quadro para a devolução e
a reciclagem de aparelhos usados, como aplicável
em toda a UE.
εβδομάδες εάν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ
σκληρό.
Γεμίστε τη δεξαμενή νερού, ρυθμίστε τον διακόπτη
θερμοκρασίας στη θέση “max” και βάλτε το σίδερο
στη πρίζα.
Μετά από την απαραίτητη περίοδο θερμότητας,
αποσυνδέστε το σίδερο και κρατήστε το πάνω από
τον νιπτήρα.
Βάλτε τον διακόπτη ατμού στη θέση "calc'n clean" και
κρατήστε τον στην εν λόγω θέση.
Κουνήστε απαλά το σίδερο. Θα βγει βραστό νερό
και ατμός μαζί με συσσωρευμένα άλατα που τυχόν
υπάρχουν.
Όταν το σίδερο σταματήσει να στάζει, βάλτε τον
διακόπτη ατμού στη θέση
.
Πρέπει να θερμαίνεται ξανά το σίδερο στο μέγιστο και
να πιέσετε το κουμπί βολής ατμού επαναλαμβανόμενα
για μικρά χρονικά διαστήματα ώστε να γίνει καλύτερη
απασβέστωση.
Εάν η βελόνα της ρύθμισης ατμού έχει φθαρθεί,
αφαιρέστε τυχόν άλατα από την άκρη της βελόνας με
ξύδι και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
3. anti-calc
Η κεφαλή
“anti-calc” έχει σχεδιαστεί να μειώνει τα
συσσωρευμένα άλατα που παράγονται κατά τη διάρκεια
του σιδερώματος με ατμό, σας βοηθάει να ευρύνεται
τη χρήσιμη ζωή του σίδερου σας. Ωστόσο η κεφαλή
“anti-calc” δεν μπορεί να αφαιρέσει όλα τα άλατα που
παράγονται κανονικά με το χρόνο.
Aυτόματη απενεργοποίηση (8)
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης "Secure"
σβήνει το σίδερο όταν το αφήνετε χωρίς επίβλεψη,
κατά αυτό τον τρόπο αυξάνεται η ασφάλεια και η
εξοικονόμηση ενέργειας.
Μόλις συνδέσετε τη συσκευή η λειτουργία αυτή θα
παραμείνει ανενεργή τα πρώτα 2 λεπτά ώστε να
δώσει χρόνο στη συσκευή να φτάσει την ρυθμιζόμενη
θερμοκρασία.
Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, εάν το σίδερο
δεν μετακινηθεί για 8 λεπτά ενώ είναι σε κατακόρυφη
θέση ή για 30 δευτερόλεπτα με τη πλάκα προς τα
κάτω ή πλάγια, τότε το κύκλωμα ασφαλείας θα σβήσει
αυτόματα τη συσκευή και η λυχνία ένδειξης θα αρχίσει
να αναβοσβήνει.
Για να ανασυνδέσετε το
σίδερο, απλά μετακινήστε
το απαλά.
Σύστημα κατά το στάξιμο (9)
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Εάν η επιλεγμένη θερμοκρασία σιδερώματος είναι πολύ
χαμηλή, ο ατμός σβήνει αυτόματα για να αποφύγει
το στάξιμο.
Προστατευτική πλάκα υφασμάτων (10)
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Η προστατευτική πλάκα υφασμάτων χρησιμοποιείτε
για να αποφύγετε τη δημιουργία σημείων με γυαλάδα
σε σκούρα υφάσματα. Συνιστάται να σιδερώσετε
πρώτα ένα μικρό κομμάτι στην ανάποδη μεριά για να
βεβαιωθείτε ότι είναι το επιθυμητό σιδέρωμα.
Για να συνδέσετε τη προστατευτική πλάκα υφασμάτων,
τοποθετήστε τη μύτη του σίδερου
στην εσωτερική μύτη
της προστατευτικής πλάκας υφασμάτων και πιέστε το
πίσω τμήμα της προστατευτικής πλάκας υφασμάτων
μέχρι να ακουστεί ένα 'κλικ'. Για να απομακρύνετε τη
προστατευτική πλάκα υφασμάτων, τραβήξτε τη βάση
από πίσω και βγάλτε το σίδερο.
Η προστατευτική πλάκας υφασμάτων διατίθεται στην
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση ή
σε
εξειδικευμένα καταστήματα.
Κωδικός εξαρτήματος
(Υπηρεσία μετά την
πώληση)
Όνομα εξαρτήματος
(Εξειδικευμένα
καταστήματα)
466206 TDZ6610
Αποθήκευση (11)
Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση
Καθάρισμα (12)
Συμβουλές για να διαθέσετε μια
χρησιμοποιημένη συσκευή
Πριν πετάξετε μια χρησιμοποιημένη συσκευή, πρέπει
πρώτα να βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργεί και να
φροντίσετε ότι τη πετάτε σύμφωνα με τους τρέχων
εθνικούς νόμους. Ο Έμπορος, το Δημαρχείο ή η
Τοπική Αυτοδιοίκηση σας μπορεί να σας παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Αυτή η συσκευή είναι ετικεταρισμένη
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/96/EG –σχετικά με τις
χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές (απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
ΑΗΗΕ).
Η κατευθυντήρια οδηγία που εφαρμόζεται σε όλη
τη ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και
ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευών.
Enerji tüketimi açısından verimli kullanımına
ilişkin bilgiler:
Genel olarak, ütüler en çok buhar üretirken enerji
harcamaktadır.
Ütünüzü daha verimli kullanmak için aşağıdaki bilgileri
dikkate almanızı tavsiye ederiz:
1. En düşük ısı gerektiren kumaşlarla ütüye başlayın
(“•” “•••”).
2. Kıyafetlerinizi haf nemliyken ütüleyin.
3. Kıyafetleriniz yeterince nemli ise, buhar ayarını
kapatabilirsiniz.
4. Ütülediğiniz kıyafetlerin türüne göre ütünüzün
buhar ve ısı ayarını seçin.
5. Kıyafetlerinizi sprey fonksiyonu ile nemlendirdiğiniz
takdirde, şok buhar seçeneğini daha az
kullanabilirsiniz.
6. Ütüye ara verdiğinizde, ütüyü dik konumda
bırakmaya özen gösterin. Böylece ütünüz, yatay
konumunda olduğu gibi buhar üretmeyecektir.
Οδηγός για διόρθωση λαθών
Πρόβλημα Αιτία Λύση
Το σίδερο δεν
θερμαίνεται.
1. Ο διακόπτης Ρύθμισης θερμοκρασίας
είναι σε πολύ χαμηλή θέση.
2. Δεν υπάρχει δίκτυο ρεύματος.
1. Ρυθμίστε στη μέγιστη θερμοκρασία.
2. Ελέγξτε με άλλη συσκευή ή συνδέστε το
σίδερο σε διαφορετική πρίζα.
Η λυχνία ένδειξης δεν
ανάβει.
1. Το σίδερο έχει κρυώσει.
2. Το σίδερο δεν θερμαίνεται.
1. Περιμένετε
να ολοκληρωθεί ο
κύκλος θέρμανσης.
2. Δείτε τη προηγούμενη παράγραφο.
Τα ρούχα κολλάνε. 1. Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή 1. Ρυθμίστε στην ελάχιστη θερμοκρασία
και περιμένετε μέχρι να κρυώσει το
σίδερο.
Βγαίνει νερό μαζί με
τον ατμό.
1. Ο διακόπτης θερμοκρασίας είναι σε
πολύ χαμηλή θέση.
2. Ο διακόπτης ατμού είναι σε πολύ
υψηλή
θέση με χαμηλή θερμοκρασία.
1. Ρυθμίστε στη μέγιστη θερμοκρασία,
εφόσον το επιτρέπει το ύφασμα και
περιμένετε μέχρι να σβήσει η λυχνία
ένδειξης.
2. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού σε
χαμηλότερη θέση.
Δε βγαίνει ατμός από
το σίδερο
1. Ο ρυθμιστής ατμού είναι κλειστός
2. Δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή
3. Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Το
Anti-drip δεν έχει ενεργοποιηθεί
1. Περιστρέψτε το ρυθμιστή στο on.
2. Γεμίστε τη δεξαμενή
3. Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία
Δεν λειτουργεί το
ψέκασμα.
1. Δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή.
2. Ο μηχανισμός εμποδίζεται.
1. Γεμίστε τη δεξαμενή.
2. Επικοινωνήστε με το ΤεχνικόΣέρβις.
Στάζει νερό από
την πλάκα
πριν
συνδέσετε το σίδερο.
1. Δεν είναι σωστά κλειστός ο διακόπτης
ατμού.
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει τον
διακόπτη ατμού στη θέση .
Μην ξεχνάτε να αδειάσετε την δεξαμενή
όταν έχετε τελειώσει με το σιδέρωμα.
Καπνός βγαίνει κατά
την πρώτη χρήση
1. υπάρχουν ακόμη έλαια από το
εργοστάσιο.
1. Είναι λογικό και σταματά μετά μερικά
λεπτά
Μπορείτε να μεταφορτώσετε αυτό το εγχειρίδιο από τη τοπική ιστοσελίδα της Bosch.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Bosch TDA6620/03 El kitabı

Kategori
Ütüler
Tip
El kitabı