Beta 1947M Kullanma talimatları

Marka
Beta
Kategori
Elektrikli aletler
Model
1947M
Tip
Kullanma talimatları
TR
AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞİRKET TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ TEK BİLEŞENLİ DERZ DOLGU
TABANCASI İÇİN KULLANIM VE TALİMAT KILAVUZU
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18,
20845, Sovico (MB) İTALYA
Dokümantasyonun aslı İTALYANCA dilinde düzenlenmiştir.
Güvenlik talimatlarını özenle muhafaza edin ve matkapları kullanan personele teslim edin.
K
ULLANIM ALANI
Tek bileşenli derz dolgu ekstrüzyonu için havalı tabanca aşağıda belirtilen kullanıma yöneliktir:
Derz dolgu ürünlerinin, polimer ve poliüretan bazlı kartuşların, standart kartuşlar halindeki koruyucu ve ses yalıtımı ürünlerinin
püskürtülmesi ve ekstrüzyonu
310 ml'lik plastik standart kartuşların kullanımı
Tabancanın, su ve havaya maruz açık mekânlarda da kullanılması mümkündür
Aşağıdaki işlemler yasaktır:
Potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran ortamlarda kullanım yasaktır
Çalıştırma kolunu yapışkan bant, kelepçeler ve/veya başka benzeri sistem ile bloke etmek yasaktır
Tabancanın alüminyum ve/veya galvanizli komponentleri üzerinde halojenli hidrokarbon bazlı (Metil klorür, Diklorometan,
1.2-Dikloretan, Karbon tetraklorür, Trikloretilen, 1.1.1-Trikloretan) çözücü ve/veya temizleyici maddelerin kullanımı, oksidasyon
gibi kimyasal reaksiyonlar ve daha aşırı durumlarda patlayıcı tip reaksiyonlar ve olası maddelerin kullanımında açıkça
belirtilmeyen başka durumlar da meydana gelebileceğinden yasaktır.
Belirtilenlerden farklı tüm uygulamalar için kullanım yasaktır
ÇALIŞMA MAHALLİNİN GÜVENLİĞİ
Makinenin kullanımı nedeni kaygan olabilen yüzeylere ve esnek hava borusuna takılma tehlikesine dikkat edin.
Yüksekte gerçekleştirilen işler için pnömatik aletin kullanımı esnasında, ekipmanın olası kazara düşmesi sonucunda çalışan diğer
kişilerin maruz kalabilecekleri riskleri ortadan kaldırmaya veya minimuma indirmeye yönelik tüm tedbirleri alın (örneğin çalışma
alanının ayrılması).
Pnömatik aleti, toz veya buharı tutuşturacak kapasitede kıvılcımlar oluşabileceğinden, potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran
ortamlarda kullanmayın.
Pnömatik alet yalıtılmamış olduğundan gerilim altındaki donanımlar ile temastan kaçının ve gerilim altındaki elemanlar ile temas,
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Pnömatik alet ile çalışılırken çocukların veya ziyaretçilerin çalışma mahalline yaklaşmasını önleyin. Diğer kişilerin mevcudiyeti,
pnömatik alet üzerindeki kontrolün kaybı ile sonuçlanabilen dikkat dağılmasına neden olur.
PNÖMATİK ALETLERİN GÜVENLİĞİ
Hava akışını asla kendinize veya diğer kişilere doğru yöneltmeyin. Basınçlı hava ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Derz dolgu maddeleri püskürtme akışını asla kendinize veya başkalarına doğru yöneltmeyiniz.
Derz dolgu maddeleri püskürtme akışını asla çıplak alevlere veya diğer ısı kaynaklarına doğru yöneltmeyiniz.
Bağlantı rakorlarını ve besleme boru hatlarını kontrol edin. Tüm gruplar, mafsallar ve esnek borular, basınç ve hava akışına ilişkin
teknik verilere uygun olarak monte edilmelidir. Çok düşük bir basınç, pnömatik aletin işlemesini riske atar; yüksek bir basınç, hasar
ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
Esnek boruları kıvırmaktan veya sıkıştırmaktan kaçının. Solvent ve keskin köşelerin kullanımından kaçının. Boruları ısıdan, yağdan ve
döner parçalardan koruyun. Hasarlı bir esnek boruyu anında değiştirin. Kusurlu bir besleme boru hattı, basınçlı hava borusunun
kontrol dışı hareketlerine neden olabilir. Havalanan toz veya talaşlar, gözlerde yaralanmalara neden olabilir. Esnek borular için
kelepçelerin, daima iyice sabitlenmiş olduğundan emin olun.
PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN TALİMATLAR
Daima kendi hareketlerinize konsantre olmaya özen göstererek azami dikkat önemle tavsiye edilir. Yorgun olunması veya uyuşturucu,
alkollü içecek veya ilaç etkisi altında bulunulması halinde pnömatik aleti kullanmayın.
Daima aşağıdaki kişisel koruyucu donanımları kullanın:
Koruyucu gözlük
Kulaklık
Emniyet ayakkabısı
Fiziksel etkenler için koruyucu eldiven
Her an dengenizi koruyarak güvenli pozisyonda bulunmaya özen gösterin. Güvenli bir çalışma pozisyonu ve uygun bir beden duruşu,
beklenmedik durumlar halinde pnömatik aleti daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.
Egzoz havasını doğrudan solumayın ve söz konusu havanın gözlere ulaşmasını önleyin. Pnömatik aletin egzoz havası, tehlikelere
neden olabilen su, yağ, metal partiküller ve kir içerebilir.
DİKKAT
P
NÖMATİK ALETİ KULLANMADAN ÖNCE İŞBU KILAVUZUN TAMAMEN OKUNMASI ÖNEMLİDİR.
G
ÜVENLİK KURALLARINA VE İŞLETME TALİMATLARINA UYULMAMASI HALİNDE CİDDİ
K
AZALAR MEYDANA GELEBİLİR.
Libretto 1947M no CE.qxd:Libretto 1947H.qxd 25-05-2018 17:37 Pagina 51
H
AVALI ALETİN ÖZENLİ KULLANIMI
İşlemedeki parçayı bloke etmek ve desteklemek için kilitleme cihazları veya mengeneler kullanın. İşlemedeki parçayı bir eliniz ile
veya vücudunuz ile bloke edilmiş şekilde tutmayın; böyle yapıldığında güvenli işlem görmek artık mümkün değildir.
Havalı alet aşırı yüke maruz bırakılmamalıdır. İşlerinizi, havalı aleti sadece öngörülen durum için kullanarak gerçekleştirin.
Daima makinenin bütünlüğünü kontrol edin. Çalıştırma/durdurma şalteri arızalı olan hiçbir pnömatik aleti kullanmayın. Tekrar
durdurulamayan veya çalıştırılamayan bir pnömatik alet tehlikeli olduğundan onarılmalıdır.
Havalı tabanca üzerinde ayar işlemleri gerçekleştirmeden önce, aksesuarları değiştirmeden önce veya söz konusu alet
kullanılmadığında, daima hava beslemesini kesin. Bu tedbir, pnömatik aletin kazara çalıştırılmasını önler.
Pnömatik aletleri kullanmadığınızda, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. İşbu talimatları okumamış kişilerin pnömatik
aleti kullanmasına izin vermeyin.
Aletin hareketli kısımlarının kusursuz şekilde işlediğinden, tutukluk yapmadığından ve söz konusu aletin işlemesini riske atacak
k
ırık veya hasarlı parçaların bulunmadığından emin olarak pnömatik aleti özenle kontrol edin. Pnömatik aleti kullanmadan önce
h
asarlı parçaların onarımını yaptırın.
Havalı tabancanın iyi durumda olduğunu kontrol edin: Hasarlı parçaların bulunmadığını kontrol ederek emin olun.
Yakınlarda başkalarının bulunmadığını kontrol ederek emin olun.
Sadece öngörülen işlem için uygun aksesuarlar kullanın, örneğin:
Tek bileşenli derz dolgu malzemeleri uygulama için plastik standart kartuşlar
Havalı tabanca üzerinde değişiklik yalmamadır. Tadilatlar, güvenlik tedbirlerinin etkinliğini azaltabilir ve operatör in riskleri artırabilir.
Poliüretan bazlı derz dolgu malzemesi kullanılması halinde, kartuşun tabancanın içinde 2-3 günden daha fazla bırakılmaması
tavsiye edilir (hızlı sertleşen malzeme, özellikle nem mevcudiyetinde).
Polimer baz derz dolgu malzemesi kullanılması halinde, haftada bir kez durum kontrol edilmek şaryla, kartuş tabancan içinde bırakılabilir.
Tabanca kullanılmadığında, kullanılan ürünün sertleşmesini önlemek amacıyla borunun içinde daima bir kartuş bırakınız.
HAVALI ALET İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI
Tanıtım plakasının okunaklı olduğunu kontrol edin, gerekmesi halinde değiştirme için üreticiden bir tanıtım plakası temin edin.
Operatör ve bakım ile görevli personel, pnömatik aletin ağırlığını ve gücünü fiziksel açıdan yönetecek kapasitede olmalıdır.
Havalı aletin uzun süreli kullanımı esnasında operatörün ellerde, kollarda, omuzlarda ve boyun bölgesinde rahatsızlık hissetmesi
m
ümkündür. Beden duruşunun değiştirilerek rahat bir pozisyon alınması, rahatsızlıkları ve yorulmayı önlemeye yardım edebilir.
T
oz ve dumandan kaynaklanan tehlikeler: İşlenen malzeme tipine göre, pnömatik aletin kullanımı esnasında oluşan duman, kişilerin
sağlığında hastalıklara neden olabilir. Solunum yolları için kullanılacak özel kişisel koruyucu donanım tipinin ve koruma seviyesinin
doğru tahsis edilmesini belirlemek için uygun bir ortam hijyeni incelemesi gerekir.
Gerçekleştirilen özel incelemenin, pnömatik aletin kullanımı esnasında üretilen titreşimlere günlük maruziyetin ilgili ülkede geçerli
yönetmelik tarafından öngörülen limit etki değerini aşması ile sonuçlanması halinde, özel titreşim önleyici eldivenler kullanılmalıdır.
Parmaklardaki derinin uyuştuğunun veya beyaz olduğunun, karıncalandığının veya ağrıdığının farkına vardığınızda pnömatik alet
ile çalışmayı kesin, işverene haber verin ve bir doktora başvurun.
Elin gerekli reaksiyon kuvvetlerini dikkate alarak, havalı aleti aşırı sıkı olmayan güvenli şekilde kavrayarak tutun.
Pnömatik aleti asla esnek borudan tutarak taşımayın.
Libretto 1947M no CE.qxd:Libretto 1947H.qxd 25-05-2018 17:37 Pagina 52
P
NÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA ÖNGÖRÜLEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Aşağıdaki uyarılara uyulmaması fiziksel yaralanmalara ve/veya hastalıklara neden olabilir.
TEKNİK VERİLER
HAVA BAĞLANTISI 1/4” GAS
MAKSİMUM BASINÇ 8 bar
HAVA BORUSU MİNİMUM İÇ ÇAPI 6.0 mm
ORTALAMA HAVA TÜKETİMİ 200 - 300 l/min
AĞIRLIK 1.2 kg
KARTUŞUN KAPASITESI 310 ml
GÜRÜL (ISO 15744)
SES GÜCÜ SEVİYESİ LwA = 95.2 dB
SES BASINÇ SEVİYESİ LpA = 84.2 dB
AÇIKLAMALAR
a: Hava bağlantısı 1/4” GAS
b: Kartuş takma borusu
c: Tutamak
d: Tabanca çalıştırma kolu
e: Derz dolgu miktarı ayar düğmesi
f: Hava akışı ayar düğmesi
g: Nozül bileziği
h: Y ile yağlama
TALİMATLAR
Hava besleme bağlantısı
Pnömatik aletin optimal kullanımı için, aletin girişinde ölçülen 8 bar maksimum basınca daima uyun. Pnömatik aleti, yoğuşma
içermeyen temiz hava ile besleyin (resim 1-a). Çok yüksek bir basınç veya besleme havasında nem mevcudiyeti, mekanik parçaların
kullanım ömrünü azaltır ve aletin hasar görmesine neden olabilir.
KULLANIM
Çalıştırma / Durdurma
Havalı tabancayı çalıştırmak için çalıştırma koluna (resim 1-d) basın ve çalışma sırasında söz konusu kolu basılı tutun. Kol serbest
bırakıldığında havalı alet, silikon veya derz dolgu malzemesinin çıkışını bloke ederek hızlı şekilde durur.
Stop ettirildiğinde, tabancayı dengeli ve güvenli bir yere yerleştirin.
Kartuşun takılması/değiştirilmesi
Havalı tabancanın kullanımı için aşağıdaki şekilde işlem görün:
• Kartuş tutma borusunu çıkana kadar gevşetiniz (resim 3-b);
• Ucu, yatay şekilde ve mkün olduğu kadar az kesmeye dikkat ederek, kartuşun tabanca üzerine vidalanması sırasında daha fazla kılık elde
etmek için olabildiğince fazla diş bırakarak derz dolgu kartunu tanız. Boruyu el yordayla bloke ederek tekrar monte ediniz;
Değerlerin, geçerli yönetmelikler tarafından öngörülen limitleri aşması halinde ortam hijyeni incelemesinde/risk analizinde
karşılaşılmış değerlere göre diğer kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA VEYA BAKIM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDE DAİMA
K
ORUYUCU GÖZLÜK TAKIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA DAİMA KULAKLIK TAKIN
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA FİZİKSEL ETKENLER İÇİN DAİMA KORUYUCU
ELDİVEN KULLANIN
DAİMA EMNİYET AYAKKABISI KULLANIN
FİZİKSEL ETKENLER İÇİN KORUYUCU MASKE KULLANIN
KORUYUCU KASK KULLANIN
Libretto 1947M no CE.qxd:Libretto 1947H.qxd 25-05-2018 17:37 Pagina 53
Tabancanın arka kısmında bulunan ayar düğmesi aracılığıyla derz dolgu malzemesinin çıkış miktarını ayarlamak mümkündür:
• Hava geçişinin kademeli olarak kapanması ve dolayısıyla daha az püskürtme elde etmek için saat yönüne doğru sıkıştırınız.
• Hava geçişinin kademeli olarak açılması ve dolayısıyla daha fazla püskürtme elde etmek için saat yönünün tersine doğru sökünüz.
Tabancanın yan kısmında bulunan ayar düğmesi aracılığıyla doğru miktarda ürün çıkışı elde edecek şekilde hava akışını ayarlamak
mümkündür:
• Ürün akışının kademeli olarak azaltılmasını sağlamak için saat yönüne doğru sıkıştırınız.
• Akışın artırılmasını sağlamak için saat yönünün tersine doğru sökünüz.
Ayarlama aşamasında ayar düğmelerini tamamen gevşetmeyiniz; hava basıncı nedeni ayar düğmelerinin şiddetle çıkma tehlikesi
m
evcuttur (resim 2-e-f).
İlgili kısım üzerinde çalışmaya başlamadan önce, istenen etkiyi elde etmek için bir numune yüzey üzerinde püskürtme denemelerinin
gerçekleştirilmesi tavsiye edilir; bundan sonra çalışmaya geçiniz:
Tabancayı sıkıca kavrayınız, kola manuel olarak basınız ve derz dolgu ürününün dağıtımına geçiniz;
Kol bırakıldığında, kullanılan ürün çıkışının durması neredeyse anında gerçekleşir;
• Kartuş tükendiğinde bunu değiştiriniz: Boruyu gevşetiniz, tükenmiş olan kartuşu çıkarınız ve yeni kartuşu takınız;
• Yeni kartuşu takmadan önce temizlik yapınız ve olası derz dolgu artıklarını gideriniz;
Nozüllerin temizliği ve/veya değiştirilmesi için ön bileziği gevşetiniz ve çıkarınız.
Ekstrüzyon gerçekleştirmek için donanım dahilinde tedarik edilen plastik özel nozülleri monte ediniz.
E
kstrüzyon aşaması sırasında, tabancanın arka kısmında bulunan ayar düğmesi ve nozül muhafaza bileziği tamamen kapalı ve iyice
sıkılmış olarak kalmalıdır.
Ayarlama veya kartuş takma işlemlerini gerçekleştirmeden önce daima hava beslemesini kesin. Bu tedbir, pnömatik aletin
k
azara çalıştırılmasını önler.
Y
ağlama/Gresle yağlama
Pnömatik aletin, dakikada iki damlaya ayarlanmış, filtre-hat mikro sis yağlayıcı grubuna bağlanması zorunludur (1919F1/4) ürünü
t
avsiye edilir”. Bu durumda mekanik parçaların daha az aşınması ile yüksek performans elde edilir.
Hattın yağlama ile donatılmamış olması halinde, hava besleme deliği aracılığı ile pnömatik alete düzenli aralıklarla doğrudan ISO 32
yağ doldurmak gerekir (resim 1-h).
TEMİZLİK
T
emizlik işlemleri gerçekleştirmeden önce hava beslemesini daima kesiniz.
Operatör tarafından gerçekleştirilmesi gereken temizlik müdahaleleri için sadece halojenli hidrokarbon içermeyen inceltici maddeler
kullanınız ve aşırı asitli veya alkali maddeler kullanmayınız. Aşağıda belirtilen şekilde işlem görünüz:
• Kartuşu borudan çıkarınız;
• İç kanalların temizlenmesine uygun çözücü üründen gereken miktarı boruya koyunuz (ürünün uygunluğunu ve kullanılan çözücünün
güvenlik bilgi formlarını daima kontrol ediniz);
• Etki göstermesi için birkaç dakika bırakınız;
• Dip kısmını tekrar kapatınız ve beslemeyi tekrar bağlayınız;
• Çözücüyü bir toplama kabının içine püskürtünüz, tabanca tamamen temizlenene kadar işlemi tekrar ediniz.
Çö maddenin etrafta buharlaşmasını önlemek amacıyla havan ayar ğmelerinin tamamen kapa olduğunu kontrol ederek
emin olunuz.
• Tabancayı asla tamamen çözücü içine batırmayınız, temizleme işlemini bir fırça veya bir bez ile gerçekleştiriniz;
• Ürün artıklarının tamamını giderene kadar ekstrüzyon bileziğini ve de nozülü (çözücüye batırılmış) bir fırça ile temizleyiniz ve
ardından bir bez ile kurulayınız.
Contaların sızdırmazlığını düzenli aralıklarla kontrol ediniz; bunlar zaman içinde hasar görebilir veya aşınabilir.
NOT: Çözücü maddeler, bunların kullanıldığı ülkedeki kanunlar uyarınca çevreye saygı çerçevesinde bertaraf edilmelidir.
BAKIM
Bakım ve onarım müdahaleleri sadece uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bakım ve onarım müdahaleleri için, güvendiğiniz
Beta bayii aracılığı ile Beta Utensili S.P.A. onarım merkezine başvurabilirsiniz.
BERTARAF ETME
Pnömatik alet, aksesuarlar ve ambalajlar, bulunduğunuz ülkede geçerli kanunlar uyarınca bir atık toplama bertaraf etme merkezine
gönderilmelidir.
GARANTİ
Bu alet, Avrupa Birliği’nde hâlihazırda geçerli standartlar uyarınca üretilmiş ve test edilmiştir ve profesyonel kullanım için 12 ay veya
amatör kullanım için 24 ay garantilidir.
Takdirimize göre arızalı parçaların onarılması veya değiştirilmesi aracılığı ile malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan arızalar
onarılır.
Garanti süresi içinde bir veya birden fazla müdahalenin gerçekleştirilmesi, garantinin sona erme tarihini değiştirmez.
Aşınma, hatalı veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan arızalar ve darbe ve/veya düşmelerden kaynaklanan kırılmalar garanti
kapsamı dışındadır. Tadilatlar yapıldığında, pnömatik alet kurcalandığında veya sökülmüş olarak teknik servise gönderildiğinde garanti
sona erer.
Doğrudan ve/veya dolaylı, her türlü ve/veya doğalı eşyalara ve/veya kişilere gelen hasarlar kesinlikle hariçtir.
Libretto 1947M no CE.qxd:Libretto 1947H.qxd 25-05-2018 17:37 Pagina 54
/