GoodHome Imandra bleu L.100 x H.90 x P.15 cm Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi

Bu kılavuz için de uygundur

[D] x3
[E] x6
[H] x14
[F] x16
[I] x3
[A] x6 [B] x6 [C] x12
Ø8
30
(Ø3.5 x 30mm)
[G] x7
[J] x1 [K] x1 [L] x2
[M] x6 [N] x6 [0] x3
[R] x3 [Q] x6
(Ø3.5 x 15mm)
[P] x12
(Ø3.5 x 15mm)
[S] x1 [T] x2 [U] x1
32 mm 32 mm
61 mm
[V] x1
32 mm 32 mm
61 mm
x ?
1
2
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécuri.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa oraz
upewnić się, że zostały
w pełni zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они вам
понятны.
RO AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de seguraa e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
MNL_ORGKF1276311 IM + SM.indb 3 26/04/2019 14:52
5
[09]
[09]
[01]
[02]
[06]
[10]
[03]
[04]
[05]
[07]
[08]
[07]
EN Wall cabinet
DE Wandschrank
ES Armario de pared An
FR Rangement mural
RUS Настенный шкаф
PT Armário de parede TR Duvar Boy dolabı
PL Szafka ścienna Szer
RO Dulap de perete
MNL_ORGKF1276311 IM + SM.indb 5 26/04/2019 14:52
12
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL
Bezpieczeństwo
RO
Siguranță
TR
Emniyet
IMPORTANTE - GUARDE
ESTA INFORMAÇÃO PARA
REFERÊNCIA FUTURA:
LER CUIDADOSAMENTE
TR
Başlarken...
Paketi kontrol edin ve tüm parçaların paket içinde bulunduğundan
emin olun. Eksik parça olması durumunda, yardım almak için yerel
satış mağazanıza müracaat edin.
Başlamaya hazır olduğunuzda, doğru aletlerin hazır olduğundan, yeteri
kadar geniş, temiz ve kuru bir montaj alanına sahip olduğunuzdan
emin olun.
Matkapla delik açmak istediğiniz noktalarda gizli boru ve kablo
bulunmadığından emin olun.
Bu ürünün montajı için elektrikli tornavida kullanmanızı önermeyiz.
Vidaların önceden delinmiş pilot deliklere tam olarak
yerleştirildiğinden emin olun.
Vidaları aşırı sıkmamaya dikkat edin.
Dikkat: Dübeller ve vidalar mobilyanın sabitleneceği duvar tipine göre
değişebileceği için ürüne dahil değildir. Bu konuda mağazadaki satıcıdan
yardım isteyin.
Emniyet
Sadece ev kullanımı içindir.
Her zaman sağlam bir zemin üzerinde kullanın, tüm bacakların zeminle
temas ettiğinden emin olun.
Bu ürünün periyodik yapısal kontrolleri gerçekleştirilmeli, amaca
uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanılmamalıdır.
Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin.
Cam sıkışırsa veya kırılırsa ürünü kullanmayı bırakın.
İstisnai durumlarda, çizilen veya hasar gören yüzey beklenmedik
cam kırılmasına neden olabilir. Raftaki cam, büyük / keskin parçalar
yerine küçük parçalara ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Şişenin en
hassas olduğu yer olduğu için camın kenarlarına veya kenarlarına
çarpmaktan kaçının.
UYARI: Ürün, düşmemesi için uygun duvar bağlantı elemanları ile
birlikte kullanılmalıdır.
Bakım ve Onarım
Ürünün yüzeyini temizlemek için kuru ve temiz bir bez kullanın.
Kabin üzerinde herhangi bir ayakta su bırakmayın. derhal
suyu çıkarma.
Ürün üzerinde asla çözücü, aşındırıcı, beyazlatıcı maddeler, asitler,
güçlü deterjanlar, eritici kimyasal temizleyiciler veya çözücü tip
temizleme solüsyonları kullanmayın.
Düzenli Kontrol
Bu ürünün tüm parçaları ve donanımlarının güvenli olduğundan emin olun,
amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanmayın.
Banyonuzun düzgün bir şekilde havalandırılmasına dikkat edin ve
mobilyaları küvet ya da duş kabini yakınına yerleştirmekten kaçının.
Garanti
Bu ürün, profesyonel amaçlı olmayıp normal ev kullanımı kapsamında, satın
alma tarihinden itibaren 10 yıl garantilidir. Garanti, sadece kasa fişi veya
faturanın ibraz edilmesi halinde geçerlidir. Satın aldığınızı gösteren belgeyi
güvenli bir yerde saklayın.
Bu garanti sadece evde kullanım kapsamında geçerlidir. Bu garanti,
aşağıdaki parçalar için satış tarihinden itibaren verilen garanti süresi
boyunca malzemelerin üretiminde bir kusur görüldüğü takdirde ürünün
onarımını veya değiştirilmesini kapsar:
• Dolaplar
• Dolap kapakları
• Menteşeler
• Çekmeceler
• Temperli cam veya melamin kaplı etajerler, raflar
Bu garanti, ürünün kullanım amacına uygun kullanılması, kurallara ve
kullanma kılavuzundaki bilgilere uygun bir montaj ve bakıma tabi tutulması
kaydıyla üründeki hataları ve kusurları kapsar.
Bu ürün, daha sonra zarar görmeden sökülebilecek şekilde
monte edilmelidir.
Sözleşmeye dayalı bu garanti, parçaların doğal aşınmasından, kötü
hava şartlarından, sel baskınlarından, ısınmadan kaynaklanan hata ve
tahribatlardan, gün ışığında renk solması, su kalitesinden (kir, agresivite/
çözücülük, korozyon, …), suyla taşınan yabancı maddelerin varlığı (kum,
talaş, …) veya odanın havalandırılmamasından kaynaklı hasarları ve hatalı
kullanım, hor kullanım, ihmal, kaza ya da yanlış yapılmış bir bakımın veya
yürürlükteki yönetmeliklere veya kullanma kılavuzuna uyulmaması sonucu
oluşabilecek hasarları kapsamaz.
Garanti aynı şekilde, orijinal olmayan veya adaptasyonu yapılmamış
aksesuarların ve/veya yedek parçaların kullanılmasına, ürünün sökülmesine
veya ürün üzerinde değişiklik yapılmasına bağlı yan etkileri kapsamaz.
Garanti, hatalı olduğu belirlenen parçalarla sınırlıdır. Bu garanti, hiçbir
durumda sigorta poliçe masraflarını (nakliyat, işçilik), doğrudan ve dolaylı
hasarları kapsamaz.
6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca, Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi
yerine getirmekle.
6502 sayılı Kanunun 66. ve devamı maddeleri uyarınca Tüketiciler şikayet
ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici
Hakem Heyetlerine
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50
ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ
DAHA SONRA KULLANMAK
ÜZERE SAKLAYIN:
DİKKATLE OKUYUN
MNL_ORGKF1276311 IM + SM.indb 12 26/04/2019 14:52
1 / 1

GoodHome Imandra bleu L.100 x H.90 x P.15 cm Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
Bu kılavuz için de uygundur