Beurer MP41 El kitabı

Marka
Beurer
Model
MP41
Tip
El kitabı
34
TÜRKÇE
Değerli Müșterimiz,
Ürün yelpazemiz dahilindeki bir ürünü satın almayı tercih ettiğiniz için
teşekkür ederiz. Adımız; ısı, ağırlık, tansiyon, vücut sıcaklık derecesi, nabız,
hassas terapi, masaj ve hava konuları ile ilgili alanlarda, kapsamlı
kontrollerden geçirilmiş yüksek kaliteli ürünlerin simgesidir.Lütfen bu kul-
lanma kılavuzunu itinayla okuduktan sonra, ileride yine kullanmak üzere
saklayınız. Cihazı kullanan diğer kişilerin de kılavuzu okumasını sağlayınız
ve içinde verilen bilgi ve uyarılara dikkat ediniz. Bu baskül sağlığınıza önemli
katkı sağlar.
Saygılarımızla
Beurer Ekibiniz
1. Önemli Açıklamalar
Aleti kullanmadan önce, bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz,
daha sonra tekrar kullanmak üzere saklayınız ve bașka
kullanıcıların da okuyabilmesini sağlayınız.
DİKKAT:
Kullanma sırasında cilt üzerinde veya tırnak üzerinde aşırı bir ısı artışı olabilir.
İşlem sırasında sonuçları düzenli olarak kontrol ediniz.
Bu özellikle, daha az ağrı hissetmelerinden ve kolayca yaralanabilmeleri
nedeniyle, şeker hastaları için geçerlidir. Beraberinde verilen 1, 2, 3, 4 ve
5 başlıkları, yalnız bir yüzeysel ama noktasal olmayan işlemlere hizmet
ettiklerinden prensip olarak şeker hastalarına uygundur. 6 ve 7 başlıkları,
onların tersine daha az şeker hastalarına uygundur. Her zaman çok dikka-
tli çalışınız. Tered düt etmeniz halinde doktorunuza başvurunuz.
Sözkonusu bu alet, yalnız, neye yönelik olarak geliştirilmiş ise o amaç için
ve kullanım kılavuzunda belirtilen biçimde kullanılmalıdır.
Talimatlara uygun olmayan her bir kullanım, tehlikeli olabilir.
Aletin uzun süre yoğun bir biçimde kullanılması durumunda, örn. ayaklar-
daki nasırların törpülenmesi sırasında, alet aşırı ısınabilir. Bu durumlarda
cildin yanmasını önlemek için teker teker yapılan her uygulama arasında
daha uzun süreli molalar verilmelidir. Kendi güvenliğiniz için, aletin hararet
35
gelişimini daima kontrol ediniz. Bu özellikle hararete karşı duyarlı kişiler
için geçerlidir.
Tartı, sadece kişisel kullanım amacıyla imal edilmiştir; tıbbi ve ticari amaç-
la kullanıma uygun değildir.
Bu cihaz, hijyenik sebeplerden dolayı sadece bir kişide kullanılmalıdır.
Talimatlar uygun olmayan veya yanlış kullanımdan dolayı ortaya çıkan ha-
sarlardan üretici sorumlu değildir.
Kullanım öncesinde, alet ve ek donanımların, görülebilir arızalarının
olup olmadığından emin olunuz. Tereddütünüzün olması halinde bunu
kullanmayınız ve satıcınıza veya belirtilen müşteri servisi adresine
başvurunuz.
Çocukları, ambalaj malzemelerinden uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi söz
konusudur.
Alet, yıpranma belirtisi veya hasar olup olmadığı konusunda sıklıkla kon-
trol edilmelidir. Böylesi belirtilerin olması halinde veya aletin teknik bilgiler
dahilinde kullanılmamış olması halinde, tekrar kullanılmadan önce üretici-
ye veya satıcısına getirilmek zorundadır.
Aleti, arıza ve işletim hataları halinde derhal kapatınız.
Tamiratlar, yalnız müşteri servisi veya yetkili satıcılar tarafından
yapılmalıdır.
Aleti, hiçbir şekilde kendiniz onarmaya kalkışmayınız.
Aleti, yalnız birlikte verilen ek donanım parçalarıyla kullanınız.
Aleti, hiçbir zaman nezaretsiz çalıştırmayınız, özellikle çocuklar yakınında
olduğunda.
Küçük hayvanlar/hayvanlar üzerinde kullanmayınız.
Su ile her türlü temastan kaçınınız (hafif nemli bir bez ile temizleme hari-
cinde!). Su, aletin içine kesinlikle sızmamalıdır.
Aleti, hiçbir zaman suya sokmayınız. Aleti, küvet içinde, duş altında,
yüzme havuzunda veya su ile dolu bir lavabo üzerinde kesinlikle
kullanmayınız. Yine de kutu içine su sızacak olursa, aleti, derhal elektrik
prizinden çıkarınız ve elektro yetkili satıcınıza veya Müşteri Servisine
başvurunuz.
Aleti, ısı kaynaklarında uzak tutunuz.
Aleti, yorgan, örtü v.b. altında kullanmayınız.
Alet, aralıksız 20 dakikadan fazla çalıştırılmamalıdır. Motorun aşırı
ısınmasını önlemek amacıyla, bu süreden sonra en az 15 dakikalık bir ara
veriniz.
Eller, aletin ve elektrik bağlantısının her türlü kullanımı için kuru olmalıdır.
Elektrik bağlantısını prizden çıkarmak üzere elektrik kablosundan veya
aletten çekmeyiniz.
36
Elektrik bağlantısı, yalnız yazılı olan elektrik akımı ile çalıştırılmalıdır.
Alet, yalnız, aletle birlikte verilmiş olan elektrik fişiyle çalıştırılmalıdır.
Her kullanımdan, her temizlik öncesinde ve her ek donanım
değiştirilmesinden önce, elektrik fişi çıkarılmalıdır.
Bu cihaz, fiziksel, sensörik, zihinsel veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan
veya cihaz hakkında yeterince tecrübesi ve/veya bilgisi olmayan kişiler
(çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır; ancak bu kişiler kendi
güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetlenirse veya kendilerine
cihazın nasıl kullanılacağı hakkında yeterli bilgi ve eğitim verilirse, cihazı
kullanmalarına izin verilebilir.
Çocuklar, cihazla oynamamaları için denetlenmelidir.
Çocukları, ambalaj malzemelerinden uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi söz
konusudur.
2. Çalıștırılması
Sözkonusu bu Manikür ve Pedikür Seti, yüksek değerli başlıklar ile
donatılmıştır. Ana pakette, uzun ömürlü safir katmanlı ve de parlatıcı keçe
birlikte verilmiştir.
Bu Manikür ve Pedikür aleti, yüksek kaliteli başlıklarla donatılmıştır. Uzun
ömürlü safir kaplama ve de parlatma keçesinden 7 başlık ve bir tırnak derisi
iticisi beraber verilmiştir.
2-aşamalı hız düzenlemesi ve Sağ-Sol çevrimi ile birlikte, sadece ayak
bakımcisinda düşünülebilen profesyonel bir ayak ve tırnak bakımı mümkün-
dür.
Bütünleşik LED lamba uygulama sırasında ek olarak iyileştirilmiş aydınlatma
olmasını sağlar.
3. Uygulama
3.1 Genel
Bu alet, yalnız ellerin (Manikür) ve ayakların (Pedikür) bakımı için üretilmiştir.
İstenilen başlığı seçiniz ve bunu aletin aksına hafif bir baskıyla yerleştiriniz.
Başlığı çıkarmak için, aletten doğru hizada birbirinden çekerek çıkarınız.
Cihazı, sürgülü şalteri aşağı (sola doğru hareket modu, LED kırmızı yanar)
veya yukarıya (sağa doğru hareket modu, LED yeşil yanar) hareket etti-
rerek açınız.
– İki hız kademesinden (Hi ve Lo) birini şeçme olanağına sahipsiniz. Bunun
için cihazın üzerindeki ilgili tuşa basınız.
Tüm törpü ve bileyi başlıklar, safir bir tozlama ile kaplanmıştır.
37
Bu size, çok uzun ömürlülüğü garantiler ve neredeyse eskimeden uzak
olmayı güvenceler.
Güçlü bir baskı uygulamayınız ve başlıkları, uygulayacağınız yüzeye doğru
her zaman dikkatli bir şekilde sürünüz.
Aleti, hafif bir baskı uygulayarak dairesel hareketlerle yavaşça
uygulayacağınız taraflar üzerinde gezdiriniz.
Bileyi başlıkların, yumuşatılmış veya ıslak ciltte, daha düşük bir etki
göstereceğine dikkat ediniz. Bu nedenden dolayı, su banyosunda ön
hazırlık yapmamanızı rica ederiz.
Cildin doğal koruma tabakasını yok etmemek için nasırın tamamını yok
etmeyiniz.
Aksın serbestçe dönebilmesine dikkat ediniz. Aks, sürekli bloke edilmiş
olmamalıdır, aksi halde alet çok ısınır ve hasar görür.
Her kullanımdan sonra, uygulanmış olan bölümlere nemlendirici krem
sürünüz.
Öneli:
İșlem sırasında sonuçları kontrol ediniz. Bu özellikle, ellerinin ve
ayaklarının duyarsız olmasından dolayı șeker hastaları için, geçerli-
dir.
3.2 Bașlıklar
Profi-başlıklar sözkonusu olduğundan, sizden ricamız, uygun olmayan
kullanımdan dolayı yaralanmalara neden olabileceğinden başlıkları özenle
kullanınız. Özellikle yüksek hızlarda ihtiyatli hareket etmeniz önerilir.
Aşağıdaki başlıklar aletinizle birlikte verilmiştir:
1 – Safir çark, ince
Tırnağın törpülenmesi ve işlenmesi için, ince
tozlamalı safir çark.
Bu safir çarkta özel olan, iç bileyi çarkın dönmesi,
buna karşın dış çerçevenin dönmemesidir. Bu, cil-
din hızlı dönen çarkla yakılması tehlikesi olmaksızın
tırnağın tam bir şekilde törpülenmesini mümkün kılar.
sağlar.
38
6 – Alevli freze bıçağı
Ete batmış tırnağı çözmek içindir. Alevli freze
bıçağını, uygulayacağınız yüzeye doğru her zaman
dikkatli bir şekilde sürünüz ve gerekli tırnak parçasını
kaldırınız.
7 – Safir freze bıçağı yuvarlak
Bu ilave başlık, siğilleri dikkatlice törpülemeye hizmet
eder. Bu başlığı kullanıyorken, siğilin deri katmanını
kaldırma sırasında çok hızlı bir biçimde cildin de-
rinliklerine girebileceğini ve böylece kemik zarını
yaralayabileceğini lütfen göz ardı etmeyiniz.
2 – Safir çark, kaba
Tırnağı törpülemek ve işlemek için, kaba tozlamalı
safir çark. Bu başlıkla, kendiniz kalın tırnakları tör-
püleyerek kısaltabilirsiniz. Tırnaktan büyük bölüm-
ler törpülediği için burada da tedbirli bir biçimde
uygulamalısınız.
3 – Safir koni
Ayak tabanlarında ve topuklarındaki kuru cildin,
nasırın veya sertleşmenin giderilmesi ve tırnakların
törpülenmesi içindir.
4 – Keçe Koni
Törpülemeden sonra tırnak kenarlarını düzleştirmek
ve parlatmak için ve de tırnak yüzeyini parlatmak
içindir. Dairesel hareketlerle parlatınız ve keçe koniyi,
sürtünmeden dolayı aşırı ısı geliştirebileceğinden be-
lirli bir yerde tutmayınız.
5 – Silindir freze bıçağı
Odunlaşmış ayak tırnak yüzeylerini bileyileme ve de
bunların kabaca düzleştirilmesi içindir.
Burada, silindir freze bıçağını tırnak yüzeyine yatay
bir şekilde yatırınız ve yavaş dairesel hareketlerle
istenilen tırnak katmanını kaldırınız.
39
Törpülerken tırnağın dıș kısımlarından uçlarına doğru çalıșmalısınız!
İşlem sırasında sonuçları düzenli olarak kontrol ediniz. Uygulamanın rahatsız
edici olması halinde işlemi noktalayınız.
4. Temizlik/Bakım
Temizlik öncesinde, her zaman, elektrik fişini elektrik prizinden çıkarınız.
Aleti, nemli bir bez ile temizleyiniz. Aşırı kirlenmelerde bezi, hafif sabunlu
su ile nemlendirebilirsiniz.
Başlıkları hijyenik açıdan alkolle nemlendirilmiş bir bez ve de fırça ile
temizlenebilir. Sonrasında lütfen iyice kurutunuz.
Aleti düşürmeyiniz.
Alete su sızmamasına dikkat ediniz. Yine de böyle bir durumla
karşılaşılırsa, aletin tamamen kurumasını bekleyiniz ve daha sonra tekrar
kullanınız.
Temizlik için kimyasal madde veya aşındırıcı madde kullanmayınız.
Aleti ve elektrik fişini kesinlikle su veya başka sıvılara daldırmayınız.
5. Atığın yok edilmesi
Lütfen aleti, 2002/96 sayılı AT – WEEE’nin (Waste Electrical and
Elektronik Equipment – Atık elektrikli ve elektronik donanım) elektro
ve elektronik eski aletler yönetmeliği uyarınca ilgili toplama, ayırma
veya geri dönüşüm tesislerine veriniz. Konuyla ilgili sorularınız olması
halinde, yerel idarelerin ilgili birimlerine müracaat ediniz.
/