WMF PERFECT Kullanma talimatları

Marka
WMF
Kategori
düdüklü tencereler
Model
PERFECT
Tip
Kullanma talimatları
219
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Kullanma talimati
TR
İçindekiler
1. Güvenlik Açıklamaları
2. Düdüklü Tencerenin Kullanımı
3. Kullanıma İlişkin Açıklamalar
4. Düdüklü Tencereyle Pişirme
5. Basıncın Alınması İçin Dört Yöntem
6. Düdüklü Tencerenin Bakı
Temizlik, Saklama, Bakım
7. Çok Amaçlı Kullanım
8. Garanti Beya
9. Garantinin Söz Konusu Olmadığı
Durumlar
10. Arızaların Giderilmesi
11. Pişirme süreleri tablosu
Aksam ve Yedek Parça Listesi
Zarfa bakınız
1. Güvenlik Açıklamaları
1. Lütfen WMFdüklü tencereyle çalışmadan
önce kullanma talimatını ve tüm açıklama-
ları iyice okuyunuz. Amacına uygun olmayan
kullanım, zararlara sebebiyet verebilir.
2. Düdüklü tencereyi, kullanma talimatını
okumamış veya kullanma talimatındaki
bilgiler hakkında bilgi sahibi olmayan
kimseye vermeyiniz.
3. Düdüklü tencerenin kullanımı esnasında
çocukları uzak tutunuz.
4. Düdüklü tencereyi aslarında kullanmayınız.
Saplar, valflar ve güvenlik tertibatı, yüksek
sıcaklıklar sebebiyle zarar görür.
5. Basıaltındayken düdüklü tencereyi çok
dikkatli şekilde hareket ettirin. Sıcak
yüzeylere dokunmayınız. Sapları ve
tutacakları kullanın. Gerektiği taktirde
koruyucu eldiven kullanın.
6. Düdüklü tencereyi, sadece öngörüldüğü
amaçlarin kullanın.
7. Bu cihaz, basınç vasıtasıyla pişirir. Amacına
uygun olmayan kullanım, yanmaya sebebiyet
verebilir. Isınmadan önce cihazın doğru
şekilde kapatılmış olmasına dikkat edin.
Buna ilişkin bilgileri kullanma talimatında
bulacaksınız.
8. Düdüklü tencereyi asla zorla açmayınız.
İç basıncın tamamen ortadan kalktığından
emin olmadan düdüklü tencereyi açmayınız.
Buna ilişkin bilgileri kullanma talimatında
bulacaksınız.
9. Düdüklü tencereyi, içine önceden su
koymadan asla ısıtmayınız, zira bu, ciddi
zararlara sebebiyet verebilir.
Minimum: 1/4l su.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 219
220
Önemli not:
Sıvının tamamen buharlaşmamasına dikkat
ediniz. Bu, yemeğin yanmasına ve tencerenin,
eriyen plastik parçalar sebebiyle zarar görme-
sine veya tabandaki alüminyumun erimesi se-
bebiyle ocak üzerinde zararlara sebebiyet
verebilir. Bu durumun söz konusu olması ha-
linde, ısı kaynağını kapatınız ve tencereyi, ta-
mamen soğuyana kadar, hareket ettirmeyiniz.
10. Düdüklü tencereyi asla kapasitesinin
2/3’sinden fazla doldurmayınız. Eğer,
örneğin pirinç veya kurutulmuş sebze
gibi, pişirme esnasında genleşen gıdalar
pişirirseniz, düdüklü tencereyi, azami olarak
kapasitesinin yarısına kadar doldurunuz ve
bu esnada,düklü tencerenizin üreticisi
tarafından belirtilen tamamlayı
talimatlara uyun.
11. Düdüklü tencerenin kullanımı esnasında
asla yanından ayrılmayınız. Enerjiyi, pişirme
işareti ilgili turuncu pişirme halkası
geçmeyecek şekilde ayarlayınız. Enerji
azaltılmazsa, valftan buhar sızar. Pişirme
süreleri değişir ve sıkaybı, fonksiyonel
arızalara neden olabilir.
12. Sadece kullanma talimatında belirtilen
türdeki ısı kaynaklarıkullanın.
13. Eğer, basınç etkisi altında şişebilecek olan
derili bir et pişirdiyseniz (örneğin dil), deri
şişmiş durumdayken ete sivri bir cisim
batırmayınız, bu yanıklara neden olabilir
14. Buhar kabarcıklarıçramasını engellemek
için düdüktencereyimadan her
defasında biraz sallayınız. Aksi takdirde
içinde kalan buhar haşlanmalara neden
olabilir. Buharı veya basıncı hızboşaltma
sırasında düdüktencerenin akan su
altında tutulması özellikle çok önemlidir.
15. Akan su altında hızbuhar boşaltma
sırasında her zaman ellerinizi, başınıve
vücudunuzu, tehlike bölgesinin dışında
tutunuz. Düdüklü tencereden çıkacak buhar
sebebiyle yaralanabilirsiniz.
16. Her kullanım öncesinde emniyet aksamının,
valfların ve contalarınlevselliğini kontrol
ediniz. Ancak bu şekilde güvenli bir
fonksiyon garanti edilebilir. Buna ilişkin
bilgileri kullanma talimatında bulacaksınız.
17. Düdüklü tencereyi asla, gıda maddelerini
basınç altında yağdazartmak için
kullanmayınız.
18. Emniyet sistemlerine ilişkin olarak, bakım
işlemleri dışında, kullanma talimatında
belirtilmeyen hiçbirdahalede
bulunmayınız.
19. Aşınan parçaları (bakınız garanti beyanı)
düzenli olarak değiştiriniz.zle görünür
renk değişikliklerine, çatlaklara veya başka
hasarlara sahip olan veya yerine doğru
oturmayan parçalar, orijinal WMF yedek
parçalarıyla değiştirilmelidirler.
20. Sadece orijinal WMF yedek parçaları
kullanın. Özellikle sadece aynı modelden
tencere ve kapakları kullanın.
21. Düdüklü tencereyi,er parçalahasar
görmüşse veya deforme olmuşsa ya da bun-
ların fonksiyonu, kullanma talimatındaki
tarife uygun gerçekleşmiyorsa, kullanmayın.
Bu durumda en yakın WMF yetkili satıcısına
veya Geislingen/Steige’daki WMF AG
Müşteri Hizmetleri Departmanına başvurun.
Lütfen kullanma talimatını iyi muhafaza
ediniz.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 220
221
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
2. Düdüklü Tencerenin Kullanımı
İlk kullanımdan önce
2.1. Tencereyi açın
Pişirme sürgüsünü (7) iki taraflı olarak sap
ucuna itin. Pişirme sürgüsü (7) üzerindeki işaret-
ler AÇIK/OPEN konumunda olmalıdır (A).
Kapak sapını (5), kapak üzerindeki ve tencere
sapı (6) üzerindeki işaretler karşılıklı gelene
kadar sağa döndürün (B). Kapağı çıkarın.
2.2. Tencereyi temizleme
İlk kullanımdan önce yapışkan etiketleri
çıkarınız ve düdüklü tencerenizin tüm parçalarını
yıkayınız (bakınız bölüm »temizlik«).
Kapağı çevirin ve kapak sapını (5) kapaktan
çıkarın. Bunun için tencere sapının (5) alt
tarafındaki turuncu renkteki sürgüyü (4) ok yö-
nünde sap ucuna doğru çekin (C), sapı katlayın
ve çıkarın (D). İzolasyon contasını (10) kapaktan
çıkarın (P).
2.3. Kapağı kapatma
Sapı kapağa takın ve turuncu renkli sürgüyü (4)
kapak kenarından, ses duyulacak şekilde yerine
oturtun (E). İzolasyon lastiğini (10), kapağın içe
bükülmüş kenarı altında bulunacak şekilde,
kapak kenarına yerleştirin (G). Kapağı takın
(kapak ve tencere sapı üzerindeki işaretlere
bakın) ve kapak sapını, dayanağa gelene kadar
sola çevirin (B). Pişirme sürgüsünü (7) tam
KAPALI/LOCKED konumuna getirin.
3. Kullanıma İlişkin Açıklamalar
3.1. Güvenlik tertibatlarının her kullanımdan
önce kontrolü
İzolasyon lastiğinin (10) ve kapak kenarının
temiz olduğundan emin olun. Bilyenin görünür
şekilde kapak alt tarafında emniyet valfı (9)
içinde oturup oturmadığını kontrol edin (G).
Eğer bilye, emniyet valfının / az pişirme otomati-
ğinin (9) üst bölmesinde bulunuyorsa, sapı (5)
çıkarın ve bilyeyi parmağınızla alt bölmeye (F)
bastırın.
Sapı çıkarın ve ana valfı (3), parmağınızla
bastırmak suretiyle hareketliliğine ilişkin olarak
kontrol edin (H).
Pişirme sinyali contasının (2) yerine oturup
oturmadığını ve zarar görüp görmediğini
kontrol edin.
Lütfen dikkat: Pişirme sinyali contasını bastır-
mayınız, aksi taktirde artık basınç emniyeti
zarar görür ve düdüklü tencerenizin işlevselliği
garanti edilemez (Q).
Sapı kapğa takın (E). Kapağı tencere üzerine
yerleştirin ve kapatın (B).
3.2. Sıvı miktarları
Ek parçalar (12) varken veya yokken pişirmeniz-
den bağımsız olarak, buhar oluşumu için asgari
1/4 l sıvı gereklidir.
Fonksiyonuna yönelik olumsuz bir etkide bulun-
mamak için düdüklü tencere maksimum 2/3’sine
kadar doldurulmalıdır (M). Köpüren ve kaynar-
ken taşma eğilimi gösteren yiyeceklerde
(örneğin et haşlaması, kabuklu baklagiller, saka-
tat, komposto) tencere sadece yarıya kadar dol-
durulmalıdır. Diğer açıklamalar için bakınız bölüm
»Besin değeri yüksek yiyecekler hazırlama«.
Pişirmeden önce gıda maddelerini kavurmak
istiyorsanız (örneğin soğan, et parçaları, vb.),
WMF düdüklü tencereyi, diğer tencereleriniz
gibi kullanabilirsiniz.
Pişirmeyi tamamlamak için, düdüklü tencereyi
kapatmadan önce kızartma parçasını çıkarabilir-
siniz ve gerekli sıvı miktarını (asgari 1/4 l) ilave
edebilirsiniz.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 221
222
Dikkat! Asla yeterli sıvı olmadan pişirme işlemi
yapmayın ve pişirilen malzemenin suyunun
asla tamamen buharlaşmamasına dikkat edin.
Dikkate almamanız halinde pişirilen malzeme-
nin yanması, tencerenin ve plastik sapların
zarar görmesi söz konusu olabilir.
4. Düdüklü tencereyle pişirme
4.1. Genel
Düdüklü tencerede yemekler basınç altında,
yani 100 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda pişerler.
Böylece pişirme süreleri % 70’e kadar kısalır;
bu da açık bir enerji tasarrufudur. Buharda kısa
pişirmeyle aroma, tat ve vitaminler geniş ölçüde
muhafaza edilir.
4.2. Ek parçalarla pişirme
Düdüklü tencerenin büyüklüğüne göre,
ek parçalarla (12) ve şişle (13) pişirme işlemi
gerçekleştirebilirsiniz.
Ek parçaları ve şişleri, aksam olarak yetkili
satıcılardan (bakınız zarfta »aksam ve yedek
parçalar«) temin edebilirsiniz.
4.3. Isıtma
Kapalı, dolu tencereyi ocak üzerine yerleştirin
ve en yüksek enerjiye ayarlayın. Aynı zamanda
emniyet valfı olan az pişirme otomatiği (9) üze-
rinden az pişirme aşamasında, valf duyulabilecek
şekilde kapanana kadar ve basınç oluşmaya
başlayana kadar hava çıkar.
Pişirme sinyali (1) yükselir, sarı basınç halkası
ve her iki turuncu pişirme halkası görünür hale
gelir (J).
Enerjiyi zamanında ve tarifte tavsiye edilen
turuncu pişirme halkası görünür kalmaya devam
edecek şekilde yeterli ölçüde kısınız.
4.4. Pişirme süreleri
Pişirme süresi, tarifte tavsiye edilen pişirme
halkası tamamen göründükten sonra başlar.
Burada, halka konumunun sabit kalmasına dik-
kat edin. Enerjiyi uygun şekilde ayarlayın. Eğer
pişirme sinyali (1) arzu edilen turuncu pişirme
halkası altına inerse, ısıyı tekrar arttırmanız
gereklidir.
Pişirme süresi böylece biraz uzar.
Eğer pişirme sinyali (1) ikinci turuncu pişirme
halkasının üzerine çıkarsa, kapak sapındaki ana
valftan (3) duyulur şekilde boşalan yüksek bir
buhar basıncı oluşur.
Tencereyi ocağın veya ısı kaynağının üzerinden
alın, pişirme sinyalinin ikinci turuncu renkli pi-
şirme halkasına kadar inmesini bekleyin ve ısıyı
veya ocağı tekrar çalıştırın.
Tenceredeki buhar basıncı sebebiyle daha yüksek
sıcaklıklar ortaya çıktığından, kısa pişirme
süreleri, düdüklüyle pişirmede mümkün hale
gelmektedir.
Birinci halka, yaklaşık 110 °C, balık veya
komposto gibi hassas yiyecekler için.
(45 kPa işletme basıncı, 90 kPa ayar basıncı)
İkinci halka, yaklaşık 119 °C, geriye kalan
tüm yiyecekler için.
(95 kPa işletme basıncı, 130 kPa ayar basıncı,
maks. 150 kPa)
Enerji tasarrufu bilincine sahip olan kişiler, pi-
şirme süresinin bitiminden önce ocağı kapatırlar,
çünkü tencerede mevcut ısı, pişirme sürecini
tamamlamak için yeterlidir. Aynı malzeme için
farklı pişirme süreleri söz konusu olabilir, zira
gıda maddesinin miktarı, şekli ve özellikleri
farklılık gösterebilir.
4.5. Tencerenin açılması
Pişirme süresi tamamlandıktan sonra düdüklü
tencereyi ocaktan alın. Prensip olarak kapak,
sadece tencere basınçsızken, yani pişirme sinya-
linin (1) sapta tamamen kaybolmasıyla, açılabilir
ve tencerenin üzerinden çıkarılabilir (l).
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 222
223
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Artık basınç emniyeti, tencerenin sadece basınç
tamamen alındıktan sonra, yani sarı basınç hal-
kası da tamamen görünmediğinde, açılmasını
temin eder.
Eğer sarı halka görünür durumdaysa (K), artık
basınç emniyeti devreye girmiştir. Bunu devre
dışı bırakmak için, pişirme sürgüsünü (7) kısa
şekilde KAPALI/LOCKED konumuna getirin.
Buhar çıkmıyorsa, tencereyi az şekilde sallayın.
Böylece, özellikle sıvı ve püre şeklindeki yemek-
lerde oluşan ve kapak çıkarıldığında dışarıya
sıçrayabilen, olası olarak mevcut buhar kabarcık-
ları da çıkar. Şimdi kapak sapını, tarif edildiği
gibi, sağa çevirin ve tencereyi açın.
4.6. İndüksiyon fırınları için açıklamalar
TransTherm® tüm ocak tiplerine uygun
taban (11), indüksiyon da dahil olmak üzere,
tüm ocak tipleri için uygundur. İndüksiyon
ocaklarında, yüksek pişirme derecelerinde
bir vızıltı sesi oluşabilir.
Bu ses, teknik koşullardan kaynaklıdır ve
ocağınızdaki veya düdüklü tencerenizdeki
bir arızaya işaret etmez.
Tencere ebadı ve ocak ebadı birbirine uygun
olmalıdır, aksi taktirde düşük çaplarda, pişirme
alanının (manyetik alan) tencere tabanına
yetmemesi söz konusu olabilir.
5. Basıncın alınması için üç yöntem
Önemli notlar:
Eğer köpüren veya kabaran yiyecekler
(örneğin kabuklu baklagiller, et suyu, hubu-
bat) pişirdiyseniz, tencereyi yöntem 2 veya 3’e
göre basınçsız hale getirmeyiniz.
Kabuklu patatesler, yöntem 2’ye veya 3’e
göre haşlandıklarında, patlarlar.
Pişirme sürgüsü vasıtasıyla veya akan su
altında hızlı buhar boşaltma işlemi esnasında
her zaman, ellerinizi, başınızı ve vücudunuzu,
tehlike bölgesinin dışında tutunuz. Düdüklü
tencereden çıkacak buhar sebebiyle yaralana-
bilirsiniz.
Yöntem 1
Tencereyi ocağın üzerinden alın. Kısa süre sonra
pişirme sinyali inmeye başlar (1). Tamamen
sapta kaybolduktan sonra (l), pişirme sürgüsünü
yavaşça AÇIK/OPEN konumuna getirin (A). Bu
esnada kapak sapı altından, mevcut artık buhar
çıkar. Buhar çıkmıyorsa, tencereyi az sallayın;
böylece yemekte oluşan buhar kabarcıkları
kaybolur.
Yöntem 2
Kısa pişirme süresine sahip yiyeceklerde
(örneğin sebze) pişirme sürgüsünü (7) yavaşça
kademeli olarak, kapak sapı altından buhar
çıkana kadar, AÇIK/OPEN (A) konumuna itin.
Pişirme sürgüsü tamamen AÇIK/OPEN konu-
muna getirildikten, buhar çıkışı tamamlandıktan
ve pişirme sinyali tamamen indikten sonra (l),
tencereyi sallayın ve açın.
Yöntem 3
Çıkan buhar sizi rahatsız ediyorsa, pişirme sinyali
(1) kapak sapında tamamen kaybolana kadar (l)
tencereyi evyeye koyun ve kapak üzerine soğuk
su akıtın (L). Tencereyi kısa süre sallayın ve açın.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 223
224
6. Düdüklü tencerenin bakımı
6.1. Temizlik
Kapak sapının klipsini açın ve her iki taraftan,
akan su altında yıkayın (D)(N).
İzolasyon contasını (10) kapaktan çıkarın (P)
ve elle yıkayın.
Tencere, kapak ve ek parçalar, bulaşık yıkama ma-
kinesinde yıkanabilirler. Tencereye ve aksamına
yapışık artıkları kazımayın, suyla yumuşatın.
Kireç oluşumu durumunda tencere içinde sirkeli
su kaynatın.
Tencere tabanını da aynı şekilde düzenli olarak
temizleyin.
6.2. Saklama
İzolasyon lastiğini (10), korumak için temizlik
sonrasında ayrı olarak muhafaza ediniz.
6.3. Bakım
Düdüklü tencere, bireysel parçaları aşınabilir
olan teknik bir kullanım eşyasıdır. Bu nedenle
uzun süreli bir kullanımdan sonra tüm bireysel
parçaları, »yedek parça listesine« uygun olarak
kontrol edin.
Parçalarda gözle görülür bir değişiklik olması du-
rumunda, ilgili parçalar yenisiyle değiştirilmelidir.
Sadece üreticinin orijinal yedek parçalarını kul-
lanınız.
Not: Kapak sapının (5) hasar görmüş olması
halinde fabrika tarafından tamirat gereklidir.
7. Çok Amaçlı Kullanım
Düdüklü tencerenin avantajları, sadece gele-
neksel pişirme şekilleri için geçerli değildir:
7.1. Derin dondurulmuş yiyeceklerin
hazırlanması
Derin dondurulmuş yiyecek, doğrudan derin
dondurucudan alınarak tencereye konabilir.
Kızartmak için eti biraz çözün. Sebzeleri doğ-
rudan ambalajından çıkarıp iç parçaya koyun.
Isınma süreleri uzayacaktır, pişirme süreleri
aynı kalır.
7.2. Besin değeri yüksek yiyecekler hazırlama
Besin değeri yüksek olması için sıklıkla hubu-
bat ve kabuklu baklagiller kullanılır. Düdüklü
tencerede pişirme öncesinde hububat ve ka-
buklu baklagillerin artık suda bekletilmesi ge-
rekmez. Pişirme süreleri bu durumda yaklaşık
olarak yarı yarıya uzar.
Tencereye 1/4l asgari sıvı ve ilave olarak 1 kap
hububat/kabuklu baklagiller üzerine asgari 2
kap sıvı ilave edin. Ocağın kalan ısısı, kaynat-
maya devam etme için kullanılabilir. Köpüren
veya taşma eğilimi gösteren yiyeceklerde (hu-
bubat, kabuklu baklagiller) tencerenin sadece
yarıya kadar doldurulması gerektiği hususunu
dikkate alın.
7.3. Kaynatma
1 l muhteviyata sahip kavanozlar, 6,5 l ve 8,5 l
düdüklü tencerede, daha küçük kavanozlar ise
4,5 l düdüklü tencerede konserve edilir. Gıda
maddeleri her zaman olduğu şekilde hazırlanır.
1/4 l su, tencereye doldurulur. Kavanozlar de-
likli iç parçaya yerleştirilir.
Sebze/et 2. turuncu renkli pişirme halkasında
yaklaşık 20 dakika pişirilir. Çekirdekli meyveler
1. turuncu renkli pişirme halkasında yaklaşık
5 dakika pişirilir
Küçük çekirdekli meyveler 1. turuncu renkli pi-
şirme halkasında yaklaşık 10 dakika pişirilir
Buhar boşaltma için tencereyi yavaşça soğutu-
nuz (Yöntem 1) – pişirme sürgüsüyle veya akan
su altında basınçsız hale getirmeyin, çünkü aksi
taktirde kavanozlardan su dışarıya bastırılır.
7.4. Meyvelerin suyunu çıkarma
Düdüklü tencerede küçük miktarlarda meyve-
den meyve suyu çıkarabilirsiniz. 1/4l suyu ten-
cereye dökün, meyveleri delikli iç parçaya
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 224
225
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
koyup, deliksiz iç parçanın üzerine oturtun ve
arzunuza bağlı olarak üzerine şeker dökün. 2.
turuncu renkli pişirme halkasında pişirin.
Meyve türüne göre süre, 10-20 dakika arasında
bulunmaktadır.
Tencerenin, basıncını akan su altında boşaltın
(Yöntem 3). Açmadan önce biraz sallayın.
7.5. Sterilizasyon
Bebek biberonları, konserve kavanozları vs.
hızlı şekilde steril hale getirilir. Parçaları açık
kısmı aşağıya bakacak şekilde delikli iç parçaya
yerleştirin, 1/4l su ilave edin ve 20 dakika 2.
turuncu renkli pişirme halkasında steril hale
getirin. Yavaşça soğutunuz (Yöntem 1).
7.6. Iç parçalarla pişirme
Düdüklü tencerenin büyüklüğüne göre, par-
çalarla ve parçaların oturtulduğu taşıyıcıları
kullanabilirsiniz.parçaları ve oturtulduğu ta-
şıyıcıları, aksam olarak yetkili satıcılarda
bulabilirsiniz.
Düdüklü tencerede birden fazla yemeği ay
anda da hazırlayabilirsiniz. Farklı yiyecekler,
parçalar vasıtasıyla ayrılırlar. En uzun pişme
süresine sahip olan yemek, önce, iç parça
olmadan tencereye dökülür.
Örnekler
Kızartma et (20 dakika) – tencere tabanı
Patates (8 dakika) – delikli iç parça
Sebze (8 dakika) – deliksiz iç parça
Eti önce 12 dakika pişirin. Sonra tencereyi,
kullanma talimatına uygun olarak açın.
Patatesleri delikli parçaya koyun ve parça
taşıyıcısı üzerine yerleştirin, sebzeleri deliksiz iç
parçasına koyun, tencerenin kapağını kapatın
ve tekrar 8 dakika pişirin. Eğer pişirme süreleri
önemli farklara sahip değilse, tüm parçalar
aynı anda tencereye yerleştirilebilir. Arada
açma sebebiyle tencerede buhar kaybı olur, bu
yüzden tencereye gerekli olan sıvıdan biraz
daha fazlasını katın.
8. Garanti beyanı
Garanti süresiinde, ürünün ve tüm
parçalarının kusursuz fonksiyonunu garanti
ederiz. Garantiresi 3 yıldır ve ürünün, satıcı
tarafından eksiksiz doldurulan bir garanti
belgesinin tanzimiyle belgelenen, WMF yetkili
satıcısından satın alındığı tarihle başlar.
Eğer garantiresi içinde üründe kusurlar
ortaya çıkarsa, bu kusurlar, kusurlu parçaların
kusursuz olanlarla değiştirilmesi yoluyla
giderilirler. Kusurlu parçalar sadece WMF
yetkili satıcısı veya Geislingen/Steige’daki WMF
AG Müşteri Hizmetleri Departmanı tarafından
değiştirilirler.
Garanti hak ve talebi sadece bu uygulamayı
kapsar. Garantiden başka hak ve taleplerde
bulunulamaz.
Garanti hak ve talebinin geçerli hale getirilmesi
için garanti belgesi ibraz edilmelidir. Garanti
belgesi, WMF düdüklü tencereyle beraber
satıcıya verilmelidir. Garanti hak ve talebi,
ancak garanti belgesinin tamamen
doldurulmuş olması durumunda geçerlidir.
Elbette bu garanti beyanı sebebiyle yasal ga-
ranti haklarınız sınırlanmaz. Garanti süresi
içinde, yasal çerçeve dahilinde, sonradan ifa,
indirim, vazgeçme ve tazminat şeklindeki ga-
ranti haklarınız mevcuttur.
Garanti yükümlülüğününşında kalan parçalar:
– pişirme sinyali contası
– artık basınç emniyeti contası
– buhar boşaltma açıklığı contası
– emniyet valfı
– ızolasyon lastiği
– piller
Bu parçalar, doğal bir aşınmaya maruz kalırlar.
Yedek parçalara ilişkin 10 yıl teslimat garantisi
verilir.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 225
226
9. Garantinin söz konusu
olmadığı durumlar
Aşağıdaki nedenlerden ortaya çıkan zararlar
için garanti uygulaması söz konusu değildir:
uygunsuz ve amacına uygun olmayan
kullanım
hatalı veya ihmalli kullanım
uygun şekilde yapılmayan tamiratlar
orijinal modele uygun olmayan yedek
parçaların monta
tencere yüzeyine yönelik kimyasal veya
fiziksel etkiler
kullanma talimatına uyulmaması
Garanti verenin ave adresi
WMF AG
Eberhardstraße
73309 Geislingen/Steige
Garanti başvurusu, ya doğrudan garanti verene
ya da yetkili bir WMF satıcısına yapılmalıdır.
10. Arızaların Giderilmesi
Düdüklü tenceredeki arızalar
Fazla uzun az pişirme süresi veya pişirme
sinyali (1) yükselmiyor.
Kapaktan buhar çıkıyor.
Emniyet valfından/az pişirme otomatiğinden
(9) sürekli buhar çıkıyor (az pişirme aşaması
için geçerli değildir).
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 226
227
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Sebep
Ocağın çapı uygun değil.
Enerji kademesi uygun değil.
Kapak doğru yerleştirilmemiştir.
Emniyet valfındaki/az pişirme otomatiğindeki
bilye (9) doğru oturmamıştır.
Sıvı eksik (asgari 1/4l).
İzolasyon lastiği (10) ve/veya tencere kenarı
temiz değil.
Pişirme sürgüsü (7) KAPALI/LOCKED konumunda değil.
İzolasyon lastiği (10) hasarlı veya sert
(aşınma sebebiyle).
Bilye, valf içinde doğru yerleşmemiş.
Bilye, üst bölmeye bastırılmış.
Arıza durumunda düdüklü tencereyi
prensip olarak ocağın üzerinden alın.
Asla zorla açmaya çalışmayın.
Giderme
Tencere çapına uygun ocak seçin.
En yüksek enerji konumuna getirilir.
Tencere tamamen basınçsız hale getirilir, açılır.
İzolasyon lastiğinin (10) yerine düzgün oturup
oturmadığı kontrol edilir ve tencere kapağı
yeniden kapatılır.
Tencere tamamen basınçsız hale getirilir,
açılır, sap çıkarılır, emniyet valfı (9) kontrol
edilir, kapakta metal bilyenin oturması kontrol
edilir (F) ve (G) tencere tekrar kapatılır.
Tencere tamamen basınçsız hale getirilir,
kapak açılır. Sıvı doldurulur ve tencere kapağı
yeniden kapatılır.
Tencere tamamen basınçsız hale getirilir, kapak
açılır. İzolasyon lastiği (10) ve tencere kenarı
temizlenir ve tencere kapağı yeniden kapatılır.
Pişirme sürgüsü (7) KAPALI/LOCKED konumuna getirilir.
İzolasyon lastiği (10) orijinal bir WMF
izolasyon lastiği ile değiştirilerek yenilenir.
Tencere tamamen basınçsız hale getirilir, kapak
açılır ve sap çıkarılır. Bilye alt bölmeye bastırılır
(F) ana valf (3) hareketliliğe ilişkin olarak
kontrol edilir (G) ve tencere yeniden kapatılır.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 227
228
11. Pişirme Süreleri Tablosu
Domuz ve dana
2
. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari
d
olum miktarını dikkate
alın.
Hiçbir yemekte, özel bir ek
p
arça gerekli değildir.
Sığır
2. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari
dolum miktarını dikkate
alın.
Sığır dilinde, delikli bir ek
parça gereklidir.
Tavuk
2. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari
dolum miktarını dikkate
alın. Tavuk suyu için de-
likli bir ek parça gereklidir.
Yaban eti
2. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari
dolum miktarını dikkate
alın.
Özel bir ek parça gerekli
değildir.
Kuzu
2. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari
dolum miktarını dikkate
alın.
Balık
1. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari
dolum miktarını dikkate
alın. Baharat sosta ve
gulaşta ek parça gerekli
değildir, ancak kullanmak
istiyor-sanız deliksiz ek
parçayı kullanın.
Dakika
K
uşbaşı domuz
5
- 7
D
omuz gulaş
1
0 - 15
D
omuz kızartması
2
0 - 25
P
işirme süresi, büyüklüğe ve şekle bağlıdır
K
uşbaşı dana
5
- 7
D
ana gulaş
1
0 - 15
B
ütün dana paça
2
5 - 30
D
ana dil
1
5 - 20
Ü
zerine kadar su doldurun
D
ana kızartması
2
0 - 25
P
işirme süresi, büyüklüğe ve şekle bağlıdır
Köfte
10 - 15
Sirkeli sığır kızartması 30 - 35
Sığır dil 45 - 60
Kuşbası 6 - 8
Gulaş 15 - 20
Rulo et 15 - 20
Sığır kızartması 35 - 45 Pişirme süresi, büyüklüğe ve şekle bağlıdır
Tavuk suyu çorba 20 - 25 Maks. 1/2 dolum miktarı
Tavuk parçaları 6 - 8
Hindi but 25 - 30 But kalınlığına bağlı
Soslu Hindi 6 - 10 Hindi özdeştir
Hindi şnitzel 2 - 3
Tavşan kızartması 15 - 20
Tavşan sırtı 10 - 12
Geyik kızartması 25 - 30
Geyik gulaş 15 - 20
Baharat soslu kuzu 20 -25 Koyun daha uzun pişirme süresine sahiptir
Kuzu kızartma 25 -30 Pişirme süresi, büyüklüğe ve şekle bağlıdır
Balık fileto
2 - 3 Kendi suyunda buharla pişirilmiş
Bütün balık 3 - 4 Kendi suyunda buharla pişirilmiş
Baharat sosu veya gulaş 3 -4
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 228
229
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Çorbalar
2
. halkada pişirin ve
tencere muhteviyatının
1
/4l ile maks. 1/2 şeklin-
deki dolum miktarını dik-
kate an. Özel bir ek parça
g
erekli değildir.
Sebzeler
1. halkada pişirin ve asgari
1/4l şeklindeki dolum
miktarını dikkate alın.
Turşuluk lahanada ve
kırmızı pancarda ek parça
gerekli değildir. Diğerm
yemeklerde delikli ek
parça gereklidir. Fasulye-
lerden itibaren pirme
süreleri sıcaklığıkselir
(2. halka).
Kabuklu baklagiller
Hububat
2. halkada pişirin ve
tencere muhteviyatının
1/4l ile maks. 1/2 şeklin-
deki asgari dolum mikta-
rını dikkate alın. 1 ölçek
hububat üzerine 2 ölçek
su gelir. Islatılmamış hu-
bubat, 20–30 dak. daha
uzun pmelidir.tla
1. halkada hazırlayın.
Meyve
1. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari do-
lum miktarıdikkate an.
Pişirme önerileri ve
kolaylıkla
Dakika
B
ezelye çorbası, mercimek
ç
orbası
1
2 - 15
I
slatılmış kabuklu baklagiller
H
aşlama et
2
5 - 30
t
üm et türleri için geçerlidir
S
ebze çorbası
5
- 8
G
ulaş çorbası
1
0 - 15
T
avuk çorbası
2
0 - 25
P
işirme süresi büyüklüğe bağlıdır
S
ığır kuyruğu çorbası
3
5
P
atates çorbası
5
- 6
P
atlıcan, Kornişon, Domates
2
- 3
B
uharda pişen sebze, çok hızlı yumuşayıp erimez
Karnabahar, biber, pırasa
3 - 5
Bezelye, kereviz, lahana 4 - 6
Rezene, havuç, Milano lahanası 5 - 8
Fasulye, yeşil lahana, kırmızı lahana 7 - 10
Turşuluk lahana 10 - 15
Kırmızı pancar 15 - 25
Soyulmuş patates 6 - 8 Kabuklu patatesler, buharları hızlı alındığında,
Kabuklu patates 6 - 10 çabuk çatlamazlar
Bezelye, fasulye, mercimek 10 - 15 İri taneli fasulyeleri 10 dakika fazla pişirin
Kara buğday, darı 7 - 10 Islatılmış hububat için pişirme süresi
Mısır, pirinç, yeşil çekirdekliler 6 - 15 Islatılmış hububat için pişirme süresi
Sütlaç 20 - 25 1. halkada
Kabuksuz tahıl taneleri 6 - 8
Kabuklu tahıl taneleri 12 - 15 Islatılmış hububat için pişirme süresi
Buğday, çavdar 10 - 15
Kiraz, erik 2 - 5 Delikli ek parça tavsiye edilir
Elma, armut 2 - 5 Delikli ek parça tavsiye edilir
Pişirme süresi, öngörülen halka pişirme sinyalinde görünür görünmez başlar
Belirtilen pişirme süreleri kılavuz değerlerdir
Dahasa pişirmereleri seçilmesi daha iyidir, çünkü her zaman tekrar
pişirmeye devam etme imkanı vardır
Sebzeler için belirtilen pişirme sürelerinde, ısırıldığında erimeyen
yiyecekler elde edersiniz
Pişirme sıcaklığı, 1. halkada 109 °C ve 2. halkada 117 °C'dir
Tarifler için bakınız www.wmf.com
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 229
/