GROHE 27296001 Kullanım kılavuzu

Marka
GROHE
Kategori
mikser / mutfak robotu aksesuarları
Model
27296001
Tip
Kullanım kılavuzu
17
TR
Kullanım sahası
Termostatlı bataryalar bir basınçlı kap üzerinden sıcak su
temini için dizayn edilmiştir ve bu şekilde kullanılmalarıyla en
doğru sıcaklık derecesini sağlarlar. Yeterli performansta
(18 kW veya 250 kcal/dak’dan itibaren) elektrikli termosifon
veya doğal gazlı kombiler de uygun olur.
Basınçsız su kaplarında (açık sistem sıcak su şofbenleri) bu
termostatlar kullanılamaz.
Bütün termostatlar fabrikada, her iki yönde uygulanan 3 bar
akış basıncına göre ayarlanır.
Eğer bazı özel montaj şartları nedeniyle sıcaklık sapmaları
olursa, bu durumda termostat yerel şartlara göre
ayarlanmalıdır (bkz. Ayarlama).
Teknik Veriler
Minimum akış basıncı: 0,5 bar
Maks. işletme basıncı: 10 bar
Tavsiye edilen akış basıncı: 1 - 5 bar
Kontrol basıncı: 16 bar
3 bar akış basıncında akış:
- 27 615 / 26 128 yakl. 8 l/dak
- Tepe duşu 26 075 / 27 296 / 27 420 / 27 964 yakl. 14 l/dak
- El duşu 26 075 / 27 296 / 27 420 / 27 964 yakl. 12 l/dak
•Sıcak su girişinde maks. su ısısı: 80 °C
Tavsiye edilen maksimum ilk sıcaklık
(Enerji tasarrufu): 60 °C
Emniyet kilidi: 38 °C
•Kullanım esnasında sıcak suyun ısısı, karışık su
sıcaklığından en az 2 °C daha fazladır
•Soğuk su bağlantısı: sağ
•Sıcak su bağlantısı: sol
Minimum debi: = 5 l/dak
Akış basıncının 5 barın üzerinde olması durumunda, bir bası
şürücü takılmalıdır.
Montaj
Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile
temizleyin (EN 806’ya dikkat edin)!
Gereken ölçüler, bkz. katlanır sayfa I’deki ölçü resmi ve
katlanır sayfa II’deki şek. [1].
S bağlantılarını monte edin ve bataryayı takın, katlanır sayfa
I’e bkz., şekil [2].
Soğuk ve sıcak su girişlerini açın ve tüm bağlantıların
sızdırmaz olup olmadığını kontrol edin!
Ters yapılan bağlantı (sıcak sağa - soğuk sola).
Termostat kompakt kartuşunu (A) değiştirin, bkz. Yedek parça
katlanır sayfa I, Sip.-No. 47 175 (1/2”).
Ayarlama
Sıcaklık-Ayarlama, bkz. katlanır sayfa II, şekil [3] ve [4].
1. Kapatma tutamağını (B) el duşu pozisyonuna getirin ve
akan suyun sıcaklığını termometre ile ölçün, bakınız
şekil [3].
2. Isı ayar tutamağını (C) sökün, bkz. şekil [4].
3. Düzenleme somununu (D), akan su 38 °C’ye ulaşıncaya
kadar çevirin.
4. Isı ayar tutamağını (C) 38 °C işareti, gövdede bulunan
işaret (C1), bkz şekil [3].
Isı sınırlaması
Sıcaklık sınırı emniyet kilidi sayesinde 38 °C’a
sınırlandırılmıştır. Tuşun (E) basılması ile 38 °C sınırı aşılabilir,
bkz. şekil [3].
Açma kapama kolunun (B) kullanımı, bkz. şekil [3].
El duşu = Açma kapama kolunun çevrilmesi
Tepe duşu = (B1) tuşunun basılması ve kilitleme
volanının çevrilmesi
Duş yükseklik ayar çubuğunun montajı, bkz. katlanır
sayfa II, şekil [5] ila [9].
Örn. alçı duvarlara (sabit duvar değil) yapılacak montajda,
duvarın uygun takviyeyle yeterli ölçüde sağlamlaştırıldığından
emin olunmalıdır.
1. Boruyu (F) kadar gövdeye sokun, bkz. þekil [5].
2. Borunun (F) konumunu ayarlayýn ve delikleri çizin.
3. Delikleri delin ve dübeli yerleþtirin, bkz. þekil [6].
4. O-ringi (G1) arka platform dirseği (G) üzerinde çekin ve
cıvatalar (H) ile birlikte conta (I) kullanarak sabitleyin, bkz.
şekil [7].
5. Rozeti (J) konsolun (K) üzerine itin ve boruyu (F) gövdeye
yerleþtirin, bkz. þekil [8].
6. Konsolu (K) duvar rondelasýna (G) itin, hizalayýn ve diþli
pim (K1) ile tespitleyin.
7. Rozeti (J) duvara doðru itin.
8. Duþ kolunu (L) üstten boru baðlantýsýna itin ve diþli
pim (L1) ile emniyete alýn, bkz. þekil [9].
9. El duþunu (M) hortum (N) ile birlikte, ekteki süzgeci (M1)
kullanarak baðlayýn ve bataryaya takýn.
Duş yükseklik ayar tepe duşu, bkz. katlanır sayfa III,
şekil [10].
Donma tehlikesine dikkat
Binanın su tesisatını boşaltma esnasında termostatlar da
ayrıca boşaltma işlemine tabi tutulmalıdır, çünkü soğuk ve
sıcak su bağlantılarında geri emmeyi engelleyen çek valfi
bulunmaktadır. Bu işlemde batarya duvardan sökülmelidir.
Bakım
Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve
özel armatür yağıyla yağlayın.
Soğuk ve sıcak su beslemesini kilitleme.
I. Çek valfi (Q) veya (R), bkz katlanır sayfa III, şekil. [11].
•Bağlantı nipelini (P) 12mm lik alyen anahtar ile sağa
çevirerek sökün (sol paso).
Montajı ters yönde uygulayınız.
II. Termostat kompakt kartuşu (A), bkz. katlanır sayfa III
şekil [12].
O-halkasını (S) alın.
Pasolu bileziği (T) 34mm’lik aletle çözün.
Termostat kompakt kartuşunu (A) gerekirse çıkıntı (A1)
üzerinden kaldırın.
Pasolu bileziği (T) sökün.
Montajı ters yönde uygulayınız.
Termostat kompakt kartuşunun (A) montaj pozisyonuna
dikkat edin, bkz. ayrıntılar, şekil [12].
Termostat kompakt kartuşunda yapılan her bakımdan sonra bir
ayarlama gereklidir (bkz. Ayarlama).
III. Akış ayarı (U), bkz. katlanır sayfa III, şekil [13] ve [14].
Montajı ters yönde uygulayınız.
Parçaların montaj pozisyonuna dikkat edin, bkz. ayrıntılar.
IV. Duş, bkz. katlanır sayfa III, şekil [15].
26 075 ve 27 964, bkz. katlanır sayfa III, şekil [15] ve [16].
Montajı ters yönde uygulayınız.
SpeedClean çıkışları 5 sene garanti kapsamındadır.
Düzenli olarak temizlenmesi gereken, SpeedClean-uçları
sayesinde kireç tabakalarını temizlemek için parmağınızı
duşun üzerinden geçirmeniz yeterlidir.
Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa I (* = özel aksesuar).
Bakım
Bakım ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen ekteki bakım
talimatına başvurunuz.
/

Bu kılavuz da uygundur