Vega PLICSCOM Supplementary instructions

Marka
Vega
Model
PLICSCOM
Tip
Supplementary instructions
Ek kılavuz
Bluetooth-USB-Adapter
Bilgisayardan/notebook'tan bluetooth arayü-
züyle VEGA cihazlarına bağlantı
Document ID: 52454
2
İçindekiler
Bluetooth-USB-Adapter • Bilgisayardan/notebook'tan bluetooth arayüzüyle VEGA cihazlarına bağlantı
52454-TR-210125
İçindekiler
1 Kendiemniyetiniziçin ............................................................................................................. 3
1.1 Amaca uygun kullanım ..................................................................................................... 3
1.2 Genel güvenlik uyarıları .................................................................................................... 3
2 Ürüntanımı ............................................................................................................................... 4
2.1 Yapısı ................................................................................................................................ 4
2.2 Çalışma şekli .................................................................................................................... 4
3 Devreyealma ............................................................................................................................ 5
3.1 Hazırlıklar ......................................................................................................................... 5
3.2 Bağlantıyı kongüre edin .................................................................................................. 5
4 Tanıvehizmet ........................................................................................................................... 6
4.1 Hatanın giderilmesi ........................................................................................................... 6
5 Ek ............................................................................................................................................... 7
5.1 Teknik özellikler ................................................................................................................ 7
5.2 Ebatlar .............................................................................................................................. 7
Redaksiyon tarihi: 2021-01-12
3
1 Kendi emniyetiniz için
Bluetooth-USB-Adapter • Bilgisayardan/notebook'tan bluetooth arayüzüyle VEGA cihazlarına bağlantı
52454-TR-210125
1 Kendiemniyetiniziçin
1.1 Amacauygunkullanım
Bluetooth USB adaptörü, bir bilgisayarın/notebook'un entegre bir Blu-
etooth üzerinden bir VEGA cihazı ile kablosuz bağlantısı için kullanılan
bir aksesuardır.
1.2 Genelgüvenlikuyarıları
İlgili cihazın kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarının dikkate alın-
ması gerekmektedir.
4
2 Ürün tanımı
Bluetooth-USB-Adapter • Bilgisayardan/notebook'tan bluetooth arayüzüyle VEGA cihazlarına bağlantı
52454-TR-210125
2 Ürüntanımı
2.1 Yapısı
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
Bluetooth-USB-Adapter
DTM Collection'ı olan DVD
Dokümantasyon
Bu ek kılavuza ait
Bluetooth USB adaptörü, bir gövde ve bir USB çubuğundan oluşur.
1
2
3
Res. 1: Bluetooth-USB-Adapter cihazının yapısı
1 USB çubuğu
2 Gövde
3 LED
2.2 Çalışmaşekli
Bluetooth USB adaptörü, bir bilgisyarın/notebook'un gösterge ve ayar
modülü olan VEGA cihazlarına ve ayrıca entegre Bluetooth işlevi olan
VEGA cihazlarına kablosuz bağlantısını sağlar.
Kablosuz bağlantı Bluetooth LE üzerinden, cihazın kullanımı PACTwa-
re/DTM üzerinden yapılır.
Sistem ön koşulları:
PACTware yazılım ayarı ve güncel DTM Collection
Windows 10 işletim sistemi
USB arayüzü 2.0 ve üstü
Uyarı:
Bilgisayarın/notebook'un VEGA cihazına olan kablosuz bağlantısı
VEGA'nın teslim ettiği bu Bluetooth USB adaptörü ile mümkündür.
Piyasada bulunan diğer Bluetooth adaptörlerini ve bilgisayara/note-
book'a entegre edilmiş Bluetooth bileşenlerini, ancak Bluetooth LE
standartına uygun olmaları halinde kullanmak mümkündür.
Entegre edilmiş yeşil bir LED, çalışma durumunu gösterir:
Teslimatkapsamı
Model
Fonksiyon
Çalışmadurumu
5
3 Devreye alma
Bluetooth-USB-Adapter • Bilgisayardan/notebook'tan bluetooth arayüzüyle VEGA cihazlarına bağlantı
52454-TR-210125
3 Devreyealma
3.1 Hazırlıklar
Aşağıdaki yolu izleyin:
PACTware güncel DTM Collection'ın kurulumunu yapın
Bluetooth USB adaptörünü boş USB arayüzüne takın
PACTware'i başlatın
Adaptör, dahili bir Windows 10 sürücü tarafından tanınır ve otomatik-
man yüklenir. LED, sürekli olarak 2 Hz ile yeşil renkle yanıp sönerek
bunu gösterir.
3.2 Bağlantıyıkongüreedin
VEGA proje asitanını başlatın. " Bluetooth" ve " Başlat"ı seçin. Çev-
redeki Bluetooth cihazları aranır ve bulunanlar gösterilir. LED, hızlı ve
düzensiz yanıp sönerek bunu gösterir.
Res. 2: İki Bluetooth modülü bulmuş olan bir PACTware'in görünümü
İstediğiniz cihazı seçin ve " OK" ile onaylayın.
Diğer adımlar ilgili cihazın kullanım kılavuzunda açıklanmaktadır.
Uyarı:
Bluetooth USB adaptörü, aktif olarak yalnızca tek bir cihaza bağlana-
bilir.
6
4 Tanı ve hizmet
Bluetooth-USB-Adapter • Bilgisayardan/notebook'tan bluetooth arayüzüyle VEGA cihazlarına bağlantı
52454-TR-210125
4 Tanıvehizmet
4.1 Hatanıngiderilmesi
Hata Projeasistanında
gösterim
Neden Sorungiderme
LED kapalı, Bluetoot-
h bağlantası yok
Bluetooth - başka a-
daptör
Bilgisayarın/notebook'un entegre
Bluetooth fonksiyonu, Bluetoot-
h USB adaptörünün tanınmasını/
aktieştirilmesini engelliyor
Windows cihaz yönetiminde
entegre Bluetooth fonksiyonu
deaktive edin, PACTware'i kapa-
tın ve yeniden başlatın
Bluetooth - adaptör
bulunamadı
Windows ayarlarında veya bilgi
merkezinde Bluetooth fonksiyo-
nu kapalı
Bluetooth fonksiyonunu açın,
PACTware kapayıp tekrar açın
7
5 Ek
Bluetooth-USB-Adapter • Bilgisayardan/notebook'tan bluetooth arayüzüyle VEGA cihazlarına bağlantı
52454-TR-210125
5 Ek
5.1 Tekniközellikler
Malzemeler
Fiş/gövde Çelik/PVC
Çevrekoşulları
Ortam ve işletim sıcaklığı -10 … +50 °C (14 … +158 °F)
Depolama ve transport ısısı -20 … +70 °C (-4 … +122 °F)
Bağıl nem %20 … 90 (yoğuşma yapmaz)
Göstergeöğesi
LED yeşil yanıp sönüyor Çalışma durumu
Güçkaynağı
Çalışma gerilimi USB bağlantısı üzerin-
den
5 V DC ± 10 %
Güç kullanımı 0,5 W
USBbağlantısı
Konnektör USB A
Standart USB 2.0
Bluetoothfonksiyonu
Standart Bluetooth LE
Maks. katılımcı 1
Erişim kapsamı tipi 50 m (164.0 ft)
5.2 Ebatlar
15 mm
(0.59")
7,1 mm
(0.28")
ø 22,1 mm
(0.87")
Res. 3: Bluetooth USB adaptörünün ebatları
Baskı tarihi:
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
52454-TR-210125
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kulla-
nımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2021
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
www.vega.com
/

Bu kılavuz da uygundur