DeWalt DW077 Veri Sayfası

Marka
DeWalt
Kategori
ölçme, test etme
Model
DW077
Tip
Veri Sayfası
2
Copyright DEWALT
Dansk 13
Deutsch 24
English 37
Español 48
Français 60
Italiano 72
Nederlands 84
Norsk 96
Português 107
Suomi 119
Svenska 130
Türkçe
141
EÏÏËÓÈη 153
141
TÜRKÇE
DÖNER LAZER DW077
Tebrikler!
Bir D
E
WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D
E
WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
DW077
Voltaj V 9,6/12/14,4/18
Dönme hz min
-1
0/10/80/280/800
Lazer snf 3R
Koruma snf IP54
Doğruluk mm/m +/- 0,1
kendini seviyeleme
aralğ
°
+/- 5
Çalşma scaklğ
°
C -5 - +45
Dayanak yivi 5/8" x 11
Ağrlk (aküsüz) kg 2,5
Akü DE9095 DE9503
Akü tipi NiCd NiMH
Voltaj V 18 18
Ağrlk kg 1,1 1,1
Şarj adaptör DE9116
Şebeke voltaj V
AC
230
Şarj süresi (aşağ) min 60
Ağrlk kg 0,4
Sigortalar:
230 V aletler 10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller
kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Yangn tehlikesi.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan
DW077
D
E
WALT, bu aletlerin 73/23/EEC, 98/37/EEC,
89/336/EEC, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 & EN 61010-1‘e uygun olarak
tasarlandğn beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki
adresden D
E
WALT ile temas kurun veya
klavuzun arkasna bakn.
DW077
L
pA
(ses şiddeti) dB(A)*< 70
İvme karesinin ortalama ağrlkl kökü m/s
2
< 2.5
* kullancnn kulağnda
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D
E
WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
142
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar
Elektrikli aletleri kullanrken daima,
yangn, elektrik çarpmas ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallarna uyun.
Cihaz kullanmadan önce bu kullanm
klavuzunu dikkatlice okuyun. Her aleti
bu alet beraber ile kullanmadan önce
bkz. kullanm klavuzu.
Bu kullanm klavuzunu gelecekteki
kullanmlar için saklaynz.
Genel
1 Çalşma alann temiz tutun
Düzensiz alanlar ve tümsekler kazaya
sebebiyet verebilir.
2 Çalşma alannzn çevre koşullarna
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
brakmayn. Çalşma alannz iyi
aydnlatn. Elektrikli aletleri, yanc sv
ve gazlarn bulunduğu ortamlarda
kullanmayn.
3 Elektrik çarpmasna karş önlem aln
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn
(Örn: borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolaplar).
Aleti olağanüstü şartlarda kullanrken
(Örneğin yüksek miktarda nem varsa,
maden talaş üretiliyorsa) yaltml
transformatör veya bir (FI) toprak
kaçağ devre kesicisi yerleştirilerek
elektrik emniyeti arttrlabilir.
4 Çocuklar uzak tutun
Çocuklarn aletle veya uzatma kablosu
ile temasna izin vermeyin. 16 yaşndan
küçükler için gözetim gerekir.
5 Uygun alet kullann
Bu ürünün kullanm tasarm bu
kullanm klavuzunda anlatlmştr.
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye
edilenlerin dşnda aksesuar ve parçalarn
kullanm yaralanma riski doğurabilir.
6 Aletlerinize iyi bakn
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Düzenli aralklarla
aletin kablolarn denetleyin, şayet
hasar görmüş ise yetkili bir D
E
WALT
tamir servisinde tamir ettirin.
Tüm komuta mekanizmasn kuru, temiz
ve yağlardan uzak tutun.
7 Kullanlmayan aletleri saklayn
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklarn ulaşamayacağ bir
yerde saklayn.
8 Hasarl parça kontrolü yapn
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çalşacağndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yapn. Hareketli parçalarn
ayarsz olup olmadğ veya tutukluk yapp
yapmadğn, krk parça olup olmadğn
ve çalşmasn etkileyebilecek diğer
durumlar kontrol edin. Hasarl siperleri
veya diğer arzal parçalar talimatlar
uyarnca onartn veya yeniletin.
Tetiği arzal ise, aleti kullanmayn.
Tetiği yetkili bir D
E
WALT onarm
merkezinde değiştirin.
9 Akü takmn çkartn
Kullanlmadğnda, bakmdan önce ve
aksesuarlar değiştiriyorken akü
takmn çkarn.
10 Aletinizi yetkili bir D
E
WALT onarm
merkezinde tamir ettirin.
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallarna uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler tarafndan onarlmaldr.
Lazerler için ek güvenlik talimatlar
Bu lazer, DIN EN 60825-1:2001-11
(max. 5 mW, 600-680 nm)’ye göre 3R
snfna uymaktadr. Lazer diyodunu
farkl bir tiptekiyle değiştirmeyin.
Lazer zarar görürse yetkili bir tamir
servisinde tamir ettirin.
Lazer donanmn kurmak, ayarlamak ve
çalştrmak için sadece kalifiye ve eğitimli
kişilere izin verilmelidir.
143
TÜRKÇE
3R snf lazerlerin kullanlacağ alanlara
uygun lazer uyar işaretleri konulmaldr.
Lazeri, lazer çizgileri çizmekten başka
herhangi bir amaç için kullanmayn.
İlk kullanmdan önce, etiket üzerindeki
güvenlik uyarlarnn kendi lisannza
çevrilmiş olduğunu kontrol edin.
> Uyarlar sizin lisannz taşmyor ise
aleti kullanmayn!
Uyar etiketlerinden hiçbir tanesini
aletten çkartmayn.
Çocuklarn lazer ile temas etmesine izin
vermeyin.
Snf 3R lazer şğ uzun mesafelerde yüksek
görünürlük sağladğndan, gözlere olan
potansiyel zarar riski uygulama yar çap
içinde değişmez olarak kalr.
Lazer şğna asla doğrudan ve isteyerek
bakmayn.
Lazer şğn asla diğer insanlarn
gözüne doğru tutmayn.
Bir lazer yetkilisi tarafndan özellikle
onaylanmadğ sürece lazer şnn
izlemek için optik aletler kullanmayn.
Aleti, daima lazer şnnn herhangi bir
insann göz seviyesine gelmeyecek
şekildeki bir konumda ayarlayn.
Merdivenlerin ve yansmal yüzeylerin
olduğu yerlerde daha fazla dikkatli olun.
Aküler için ilave emniyet talimatlar
Yangn tehlikesi! Yerinden
çkarlmş bataryann uçlarnn
ksa devre yapmasn önleyin!
Bataryalar uçlarnda size verilen
koruyucu kapaklar olmadan
saklamayn veya taşmayn.
% 25-30* luk bir potasyum hidroksit
eriyiği olan akü svs zararl olabilir.
Deriye temas etmesi durumunda derhal
bol su ile ykayn. Limon suyu veya sirke
gibi yumuşak bir asit ile nötrleştirin.
Göze temas etmesi halinde en az 10 dakika
temiz bol su ile ykayn. Bir doktora
danşn.
Ne sebeple olursa olsun bir aküyü açmay
asla denemeyin.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu klavuzda kullanlan resimyazlara ek
olarak şarj adaptörü ve akü üzerindeki
etiketler aşağdaki resimyazlar gösterirler:
100%
Akü şarj oluyor
100%
Akü şarj oldu
Akü kusurlu
Zararl cisimleri sokmayn
Hasara uğramş aküleri şarj
etmeyin
Kullanmadan önce klavuzu
okuyun
Sadece D
E
WALT aküleri ile
kullann, diğerleri patlayarak can
ve mal kaybna yol açabilir
Su ile temas ettirmeyin
Kusurlu kablolar derhal değiştirin
+40 ˚c
+4 ˚c
Sadece 4
°
C ile 40
°
C arasnda şarj
edin
Aküyü çevreye gereken özeni
göstererek atn
Aküyü yakmayn
144
TÜRKÇE
Alet üzerindeki plakalar
Aşağdaki işaretler alet üzerinde
gösterilmektedir:
Kullanmadan önce kullanm
klavuzunu okuyun
Lazer uyars
Snf 3R lazer
Lazer şğna bakmayn.
Koruma snf: IP54
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Döner lazer
1 Duvar kaidesi
1 Uzaktan kumanda
1 Hedef kart
1 Gözlükler
1 Kutu
1 Şarj adaptör (DW077K/DW077KH)
1 Akü (DW077K/DW077KH)
1 Kullanm klavuzu
Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tanm (şekil A)
DW077 döner lazeri, profesyonel
uygulamalara destek vermek üzere lazer
çizgileri çizmek üzere tasarlanmştr. Alet,
hem içte hem de dşta, düşey (terazi) ve
dikey (çekül) hizalamas için kullanlabilir.
Alet, ayrca bir işaret oluşturmak veya
transfer etmek üzere işaret oluşturmak veya
transfer etmek için elle yönlendirilebilen
sabit bir lazer noktas üretebilir.
Uygulamalar, tavandan sarkan kurulumlardan,
temel hizalama ve kat inşaat için duvar
düzenine kadar olabilir.
Alet 9,6, 12, 14,4 ve 18 V’luk D
E
WALT aküleri
kullanr.
1 Açma/kapama anahtar
2 Taşma kolu
3 Terazi düğmesi
4 Duvar kaidesi
5 Raf pinyonu kilitleme düğmesi
6 Duvar monte mengenesi
7 Duvar monte mengenesi kilidi
8 Yerleştirme düğmesi
9 Raf pinyon çark
10Döner lazer baş
11Akü
Şarj adaptör
DE9116 şarj adaptörünüz 7,2 ila 18 V
arasnda degişen D
E
WALT NiCd ve NiMH akü
paketlerini kabul eder.
11Akü
12Kurtarma düğmeler
13Şarj adaptör
14Şarj lamba (krmz)
Gösterge
15Güç göstergesi
16Seviyeleme göstergesi (X-ekseni)
17Seviyeleme göstergesi (Y-ekseni)
18Tarama modu etkinleştirme düğmesi
19Dönüş hz ayar düğmesi
20Sol/sağ ayar düğmeleri
Uzaktan kumanda
18Tarama modu etkinleştirme düğmesi
19Dönüş hz ayar düğmesi
20Sol/sağ ayar düğmeleri
21Yukar/aşağ ayar düğmeleri
22Manuel (elle) ayar düğmesi
Elektrik güvenliği
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
tasarlanmştr. Daima şebeke voltajnn,
adaptörünüzün üstünde yazl olan voltajla
ayn olmasna dikkat edin.
D
E
WALT adaptörünüz, EN 60335
uyarnca çift yaltmldr, bu
nedele topraklanmas gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
145
TÜRKÇE
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve çplak iletken, kötü bağlant, hasarl
yaltm kontrolü yapn. Gerekli onarmlar
yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Paketten çkarma
Uyar etiketinin taklmas (şekil B)
Alet üzerindeki etiketler üzerinde
gösterilen güvenlik uyarlar kullancnn
lisanna çevrilmelidir. Bu nedenle, kendi
kendine yapşabilen etiketlerin ayr bir
tabakas alet ile birlikte sunulmuştur.
Etiket üzerindeki güvenlik uyarlarnn
kendi lisannza çevrilmiş olduğunu
kontrol edin.
Uyarlar aşağdaki gibi okunmaldr:
LAZER RADYASYON
IŞIĞA GÖZLERİNİZİ DİKEREK BAKMAYIN
SINIF 3R LAZER ÜRÜNÜ
Uyarlar yabanc bir lisanda ise
aşağdakileri uygulayn:
İstenen etiketi tabakadan çekin.
Etiketi yabanc lisanl olann üzerine
dikkatlice yerleştirin.
Etiketi yerine bastrn.
Montaj ve ayarlar
Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
çkartn.
Aküyü takmadan ya da çkartmadan
önce aleti daima kapatn.
Sadece D
E
WALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullann.
Akü (şekil A & C1 - C4)
Akünün şarj edilmesi (şekil A)
Aküyü ilk kez ya da uzun bir süre
kullanmadktan sonra şarj ettiğinizde,
yalnzca %80 orannda şarj olacaktr.
Akü birkeç kez şarj edilip deşarj olduktan
sonra tam kapasite şarjr ulaşacaktr.
Aküyü şarj etmeden önce aletin elektrik
bağlantsn kontrol edin. elektrik
bağlantnzda bir sorun olmadğ halde
akünüz şarj olmuyorsa, şarj cihaznz
yetkili bir D
E
WALT servisine getirin.
Şarj srasnda akü ve şarj cihaz snabilir.
Bu normal bir durumdur ve herhangi bir
sorunun olduğunu göstermez.
Aküyü <4
°
C ya da >40
°
C aras
çevre scaklklarnda şarj etmeyin.
Önerilen şarj scaklğ:
ortalama 24
°
C.
Akü takmn (11) şarj etmek için, bunu
gösterildiği şekilde şarj cihazna (13)
yerleştirin ve şarj cihazn fişe takn.
Akü takmnn şarj cihazna tam
oturmasna özen gösterin. Krmz şarj
göstergesi (14) yanp sönecektir.
Yaklaşk 1 saat sonra, yanp sönmeyi
durduracak ve sürekli yanacaktr. Akü
takm böylece tam olarak şarj edilmiş
olup şarj cihaz otomatik olarak eşitleme
moduna geçer. Yaklaşk 4 saat sonra
bakm şarj moduna geçer. Akü takm
istenildiği zaman ayrlabilir veya bağl
olduğu şarj cihaz üzerinde braklabilir.
Krmz gösterge şğ hzl bir şekilde
yanp sönerse bu şarj işleminde bir sorun
olduğunu gösterir. Akü paketini yeniden
takn veya yenisini deneyin. Yeni paket
de şarj olmuyorsa şarj cihaznz yetkili
bir D
E
WALT onarm acentesine test
ettirin.
Jeneratöre veya DC’yi AC’ye çeviren
kaynaklara bağlandğnda krmz şarj
şğ iki kez yanp sönebilir, kapanabilir
ve işlemleri tekrar yaplabilir. Bu
elektrik kaynağnda geçici bir arza
olduğunu gösterir. Şarj cihaz, otomatik
olarak normal çalşma şekline
dönecektir.
Akünün taklmas ve çkartlmas (şekil C1)
Yerine oturuncaya kadar aküyü (11)
aletin içine takn.
146
TÜRKÇE
Aküyü çkartmak için, iki serbest brakma
düğmesine (12) ayn anda basn ve
aküyü aletten çkartn.
Batarya kapağ (şekil C2)
Sökülen bataryalarn uçlarn korumak için
koruyucu bir kapak bulunur. Koruyucu
kapak takl olmakszn, ortalkta bulunan
metal cisimler uçlar ksa devre yaptrabilir
ve yangn tehlikesi ortaya çkabilir. Bu
srada batarya da zarar görebilir.
Bataryay (24) şarja veya aletin içine
yerleştirmeden önce koruyucu kapağ
(11) çkartn.
Bataryay şarjdan veya aletten çkartr
çkarmaz uçlarn üzerine koruyucu
kapağ hemen takn.
Sökülen bataryay saklarken veya
taşrken koruyucu kapağn
yerinde olduğundan emin olun.
Eşitleme modu
Eşitleme modu, akünün en zayf
kapasitesinde korunmasna
yardmc olur. Bu işlemin her
hafta veya akünün her 10 kez
şarj/deşarj devrinde
kullanlmas önerilir.
Yukarda belirtildiği şekilde akünüz
doldurmaya başlayn.
Şarj düğmesi yanp sönmeyi durdurma
olur olmaz, akü paketi 4 saat bağl
olduğu şarj cihaz üzerinde braklabilir.
Scak akü kesintesi
Adaptör akünün aşr sndğn tesbit
ederse, şarj işlemini otomatik olarak, akü
soğuyana dek durdurur. Akü soğuduktan
sonra adaptör otomatik olarak şarj kipine
geçer. Bu özellik, maksimum akü ömrü
sağlar. Scak akü nedeniyle çalşmaya ara
verme kipinde iken adaptörün krmz
lambas (14) önce uzun, sonra ksa yanp
söner.
Düşük akü seviyesi göstergesi (şekil C1)
Alet, kontrol paneline yerleştirilmiş düşük
akü seviyesi göstergesine (15) sahiptir.
Alet çalşrken düşük akü seviyesi göstergesi
yanar. Akünün şarj edilmeye ihtiyac
olduğunu göstermek için yanp sönecek ve
alet otomatik olarak kapanacaktr.
Gösterge yanp sönmeye başlar başlamaz
aleti kapatn ve aküyü (11) dşar aln.
Düşük şarj seviyesine sahip akü
bağlyken alet çalşmayacak
duruma gelir.
Akü tipi (şekil C3 & C4)
Alet, farkl voltajlardaki aküler için uygundur.
18 voltluk aküleri takmak için, adaptör
plakasn (25) A pozisyonuna doğru
çevirin.
9,6, 12 veya 14,4 voltluk aküleri takmak
için, adaptör plakasn (25) B
pozisyonuna doğru çevirin.
Uygun akü takmlarnn seçimi için arkadaki
tabloya başvurun.
Aletin kurulmas (şekil D1 – D5)
Alet, bunu bir dizi uygulama için kullanşl
yapan çeşitli kurulumlar sunar.
Zemin kurulumu (şekil D1)
Aleti göreceli olarak pürüzsüz ve düz bir
zemine yerleştirin.
Terazi veya çekül uygulamas için aleti
ayarlayn.
Duvar kurulumu (şekil D2 – D4)
Alet, tavandan aşağ sarkan kuruluma ve
diğer özel düzeyleme projelerine yardmc
olmak üzere duvar trnaklarna monte
edilebilmesi için bir duvar kaidesine (4)
sahiptir (şekil D2).
Yivli pini (23) aletteki dayanaklardan
birinin içine yerleştirerek ve düğmeyi (8)
skştrarak aleti duvar kaidesine takn.
Duvar montaj mengenesi (6) duvar
trnağna bağlanma için konumlandrlmş
şekilde aleti yana yatrn (şekil D3).
147
TÜRKÇE
Duvar kaidesi (4) duvara bakarken,
mengene dişlerini açmak için duvar
kaidesi mengenesi kilidini (7) saat
yönüne doğru çevirin.
Mengene dişlerini duvar trnağ çevresine
yerleştirin ve mengene dişlerini trnak
üzerine kapatmak için duvar desteği
mengene kilidini (7) saat yönünün
aksine doğru çevirin.
Duvar desteği mengene kilidinin (7)
güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin
olun.
Aleti bir duvar trnağna
tutturmadan önce, trnağn
duvara düzgün bir şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Alternatif olarak alet, montaj delikleri (27)
kullanlarak duvara aslabilir (şekil D2).
Aleti duvarn karşsnda istediğiniz
pozisyonda tutun ve duvardaki iki
montaj deliğinin yerini işaretleyin
(şekil D4).
İşaretli yerlerin her birine bir delik açn
(gereksinim: ø 6 mm, yaklaşk 35 mm
derinliğinde).
Deliklerin her birine uygun bir düvel
yerleştirin.
Her iki düvelin içine birer vida
skştrn (gereksinim: 6 x 50 mm).
Aleti vidalarn üzerine asn.
Gerekirse aleti stabilize etmek için
terazi düğmesini (3) ayarlayn.
Terazi uygulamas için aleti ayarlayn.
Üç ayakl sehpa kurulumu (şekil D5)
Alet, DE0735/DE0736 üç ayakl sehpasna
(isteğe bağl) veya teknik verilerde
belirtilen şartlara uygun herhangi bir diğer
sehpaya monte edilmek üzere bir üç ayakl
sehpa dayanağna sahiptir.
Üç ayakl sehpay (28) göreceli olarak
pürüzsüz ve düz bir zemine yerleştirin.
Tabandaki dayanağn (30) içine yivli mili
(29) döndürerek aleti üç ayakl sehpaya
monte edin.
Terazi veya çekül uygulamas için aleti
ayarlayn.
Aletin ayarlanmas (şekil A, E1 & E2)
Alet hem terazi (şekil E1) hem de çekül
(şekil E2) uygulamalar için ayarlanabilir.
Kendini seviyeleme özelliği (şekil A)
Seviyeleme özelliğini başlatmak için
aleti açn. Seviyeleme işlemi seviye
göstergelerinin (16 & 17) ve lazer
şğnn yanp sönmesiyle gösterilir. Alet
seviye konumunu bulduğunda seviye
göstergeleri ve lazer şğ yanp sönmeyi
durduracak ve sürekli yanacaktr.
Seviye göstergeleri ve lazer şğ üç kez
hzl bir şekilde yanp sönerek aletin
5
°
’lik kendini seviyeleme aralğndan
büyük bir eğimde kurulduğunu gösterir.
Aleti kapatn, alet kurulumunu kendini
seviyeleme aralğ içindeki bir ayara
getirin ve aleti yeniden açn.
Terazi ayarlamas (şekil E1)
Aleti, gösterildiği gibi gerekli konuma
yerleştirin.
Seviyeleme işlemini başlatmak için aleti
açn.
Çekül ayarlamas (şekil E2)
Aleti, gösterildiği gibi gerekli konuma
yerleştirin.
Seviyeleme işlemini başlatmak için aleti
açn. Çekül uygulamalarndaki
seviyeleme işlemi sadece Y-ekseninin
ayarlanmasn gerektirdiğinden sadece
bununla ilgili seviyeleme göstergesi (17)
çalşacaktr.
Seviye konumunun manuel olarak
ayarlanmas (şekil A)
Uzaktan kumanda kullanlarak alet manuel
olarak (elle) ayarlanabilir. Manuel ayarlama
modu özellikle hem X hem de Y eksenlerini
içeren eğim açlarna sahip uygulamalarda
kullanşldr.
Manuel ayarlama modunu etkinleştirmek
için düğmeye (22) basn.
Seviyeleme göstergeleri (16 & 17) söner.
Düğmeleri kullanarak (20) aleti
X-ekseninde ayarlayn.
148
TÜRKÇE
Düğmeleri kullanarak (21) aleti
Y-ekseninde ayarlayn.
Manuel ayarlama modunu devreden
çkartmak için düğmeye yeniden (22)
basn.
Manuel seviyeleme modu
devreden çkarldğnda, kendini
seviyeleme özelliği otomatik
olarak devreye girer ve aleti
yeniden seviye konumuna ayarlar.
Manuel ayarlar annda
silinecektir!
Lazer çizgisini hizalama (şekil A & F1 - F5)
Terazi hizalama
Alet açkken ve lazer baş dönerken,
lazeri konumlandrma işaretiyle hizalayn.
Ayar yapmak için aşağdaki işlemi
uygulayn:
Aletle zemin kurulumunda (şekil F1):
Gerekli yüksekliği elde etmek için alet
herhangi bir sağlam cismin üzerine
yerleştirilebilir.
Aletle duvar kurulumunda (şekil F2):
Kilitleme düğmesini gevşetin (5) ve aleti
doğru konuma ayarlamak için raf pinyon
çarkn (9) ayarlayn. Kilit düğmesini
(16) skştrn.
Aletle üç ayakl sehpa kurulumunda
(şekil F3):
Aleti gerekli yüksekliğe getirmek için üç
ayakl sehpay ayarlayn.
Çekül hizalama (şekil A, F4 & F5)
Alet açkken ve lazer baş dönerken,
lazeri konumlandrma işaretiyle hizalayn.
Ayar yapmak için aşağdaki işlemi
uygulayn:
Düğmeleri (20) kullanarak, lazer çizgisi
konum işaretiyle hizalanana kadar lazer
başn hareket ettirin (şekil A).
Eğimli hizalama (şekil A)
Üzerinde çalşlan uygulama lazer
çizgisinin eğimli bir açda hizalanmasn
gerektiriyorsa şunlar yapn:
Alet açkken ve lazer baş dönüyorken
manuel seviyeleme modunu
etkinleştirin.
Lazer çizgisini eğimle hizalayn:
Düğmeleri kullanarak (20) aleti
X-ekseninde ayarlayn.
Düğmeleri kullanarak (21) aleti
Y-ekseninde ayarlayn.
Kullanm talimatlar
Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
Her zaman lazer çizgisinin veya noktasnn
merkezini işaretleyin.
Çalşma mesafesini ve kesinliğini
arttrmak için, aleti çalşma alannzn
ortasna kurun.
Aşr s değişimleri iç parçalarn
hareketine neden olur böylece de aletin
kesinliği etkilenebilir. Aleti bu koşullar
altnda kullanrken, düzenli olarak
kesinliği kontrol edin.
Alet küçük seviye dş hatalar otomatik
olarak düzeltmesine karşn, sarsntya
uğradğnda dengenin veya kurulumun
yeniden ayarlanmas gerekebilir.
Alet düşer veya devrilirse, lazer başn
kalifiye bir tamir servisinde kalibre
ettirin.
Kendi rahatnz için aleti her zaman
uzaktan kumandayla kullann. Uzaktan
kumanda sadece aleti uzaktan kumanda
etmenizi sağlamaz, ayn zamanda alete
dokunmanz ve yanlşlkla aletin dengesini
ve kurulumunu etkilemenizi önler.
Kullanmadan önce:
Doğruluğunu teyit etmek için alan
kalibrasyon kontrollerine devam edin.
Aletin güvenli bir şekilde kurulduğundan
emin olun.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
Aleti açmak için, aç/kapat düğmesine
(1) basn.
Aleti kapatmak için, aç/kapat düğmesine
(1) tekrar basn.
149
TÜRKÇE
Dönme hzn ayarlama (şekil G)
Lazer baş farkl hz ayarlarna ayarlanabilir.
Bu, çizginin kalitesini belirler.
Düğmeye (19) basn. Düğmeye her
baslşnda dönme hz „hzl“, „orta“,
„yavaş“, „ağr“ ve „sabit“ arasnda
değişecektir.
Parlak bir çizgi için lazer başn düşük
bir dönüş hzna ayarlayn.
Yekpare bir çizgi için lazer başn yüksek
bir dönüş hzna ayarlayn.
Lazer başnn döndürülmesi (şekil H1 & H2)
Sabit konumdayken lazer baş hem sağa,
hem de sola hareket ettirilebilir.
Terazi uygulamalar:
Lazer başn istenen yöne hareket
ettirmek için düğmeleri (20) kullann.
Çekül uygulamalar:
Lazer başn istenen yöne hareket
ettirmek için düğmeleri (21) kullann.
Lazer başn elle döndürme (şekil H2)
Lazer baş manuel olarak da döndürülebilir.
Lazer başn (10) istenen konuma
döndürün.
Önceden ayarlanmş bir dönme
hzna ayarlyken lazer başn
hareket ettirmeye çalşmayn.
Tarama modu (şekil I)
Lazer baş ileri geri hareket ederken farkl
hz ayarlarna ayarlanabilir.
Böylece taramal bir lazer çizgisi oluşur.
Tarama modunu etkinleştirmek için
düğmeye (18) basn. Tarama hz „hzl“
olarak başlar.
Tarama hzn ayarlamak için düğmeye
(19) basn. Düğmeye her baslşnda
tarama hz „hzl“, „orta“, „yavaş“,
„ağr“ ve „sabit“ arasnda değişecektir.
Terazi uygulamalar:
Tarama alann istenen yöne hareket
ettirmek için düğmeleri (20) kullann.
Tarama alann ayarlamak için
düğmeleri (21) kullann.
Çekül uygulamalar:
Tarama alann istenen yöne hareket
ettirmek için düğmeleri (21) kullann.
Tarama modunu devreden çkarmak için
düğmeye (18) basn.
Dikey transfer özelliği (şekil J1 & J2)
Hizalama çtalar (31) yerdeki konum
işaretinin üzerindeki üst lazer şnnn (32)
konumunu yerleştirmeye yardm eder.
Yerde bir çapraz hat işaretleyin.
Çtalar yer işaretleri ile hizalayarak
aleti çapraz hattn merkezi üzerine
yerleştirin.
Üst lazer şnn kullanarak çapraz hattn
merkezini transfer edin.
Unutmayn: Bu özellik sadece düz yüzeyler
üstünde çalşr ve yardm transferinde
kabaca konum olarak kullanlabilmektedir.
Konum işaretlerinin daha doğru transferi
için sunulan D
E
WALT lazer işaretleyicisi
kullanmanz tavsiye ederiz.
Seviye dş alarm
Seviye dş alarm, seviyeleme işlemi
tamamlandktan 8 saniye sonra otomatik
olarak devreye girer. Seviye dş alarm
devreye girdikten sonra alet seviye
konumunu sürekli izlemeye alr.
Girilen sapma seviyesine bağl olarak alet
seviye hatalarn şu şekilde ele alr:
10 metrenin üzerinde <2 mm sapmalar:
seviye hatas uyar verilmeksizin
otomatik olarak düzeltilir.
10 metrenin üzerinde 2 - 20 mm
sapmalar: seviye hatas otomatik olarak
düzeltilir. Lazer baş geçici olarak
dönmeyi durdurur. Lazer şn yanp
sönerek aletin seviye konumuna yeniden
ayarlandğn belirtir.
10 metrenin üzerinde >20 mm sapmalar:
seviye hatas aletin çalşmasnn
durmasna neden olur. Lazer baş
dönmeyi durdurur ve lazer şn söner.
Hzl öten sesli bir uyar verilir ve ayn
anda açma/kapama göstergesi yanp
söner. Çalşmaya devam etmek için:
150
TÜRKÇE
Aleti kapatn. Dengeyi ve kurulumu
kontrol edin. Gerekirse aleti yeniden
açmadan önce ayar yapn.
Alet yardmclar (şekil K1 - K4)
Aleti çalştrrken yardmc olabilecek bir
dizi yardmc verilmiştir.
Uzaktan kumanda (şekil K1)
Uzaktan kumanda, eğim ayarlamas
gerektiğinde kendini seviyeleme özelliğine
elle müdahale etmeye imkan verir.
Maksimum eğim açs, aletin kendini
seviyeleme aralğna karşlk gelir.
Uzaktan kumanda ayrca 30 m yarçapa
kadar olan mesafelerden lazer çizgisini
etkinleştirmenize ve lazer başn kontrol
etmenize imkan verir.
Lazer iyileştirme gözlüğü (şekil K2)
Krmz lensli gözlük, parlak şk koşullar
altnda veya uzak mesafelerde lazer şnnn
görünülebilirliğini arttrr. İç mekanlarda
da en iyi sonuçlar sağlayarak, lens filtreleri
çevredeki şğ filtreler ve yanstlan nokta
veya çizgiyi yoğunlaştrr. Gözlük, lazer
şnnn göze girmesini engellemez.
Lazer şnna hiçbir zaman bu
gözlükle bakmayn.
DE0730 Hedef kart (şekil K3)
Hedef kart, şn kart keserken lazer
şnnn yerini bulur ve işaretler, böylece
yanstlan çizginin görünülebilirliği arttrlr.
Lazer şn, krmz plastik yüzeyden geçer
ve kartn kenarndaki yanstc kenar
tarafndan yanstlr. Kart, inç ve metrik
cinsinden işaretlere sahiptir ve tavan
trnaklarna veya çelik çivilere tutturulmak
üzere üzerinde mknatslar bulunur,
böylece de çekül ve terazi ayarlamas
srasnda kolay kullanm destekler.
Duvar kaidesi (şekil K4)
Duvar kaidesi ayrca alete ek denge
sağlayan bir taban olarak da kullanlabilir.
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bunlar:
DE0772 Lazer alglayc
DE0734 Seviye çubuğu
DE0735 Üç ayakl sehpa
DE0736 Üç ayakl sehpa
Aküler
Voltaj NiCd NiMH
9,6 DE9061 DE9036
12 DE9071/DE9075 DE9037
14,4 DE9091/DE9092 DE9038
18 DE9095/DE9096 DE9039
Bakm
D
E
WALT elektrikli aletiniz, minimum
bakmla uzun süre çalşacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas,
alete gerekli bakmn yaplmasna ve
düzenli temizliğe bağldr.
Alan kalibrasyon kontrolü
(şekil F5, L1 & L2)
Doğru bir teşhis yapabilmek için alan
kalibrasyon kontrolleri güvenli ve kesin bir
biçimde gerçekleştirilmelidir. Bir hata
alglandğnda, aletin yetkili bir tamir
servisi tarafndan kalibre edilmesi gerekir.
Lazer başn her zaman yetkili bir
tamir servisine kalibre ettirin.
Terazi kontrolleri (şekil L1 & L2)
Lazer başnn terazi hizalamas
kalibrasyonunun kontrolü için aşağdaki
kontroller uygulanr.
Aleti dikey bir yüzeyden yaklaşk 15 m
uzaklktaki bir alana yerleştirin.
Alet üç ayakl sehpada kuruluyken,
aleti terazi uygulamas için ayarlayn.
X-ekseninin terazi kontrolünü
gerçekleştirmek için (şekil L1):
X-ekseni dikey yüzeye paralel olacak
şekilde aleti yerleştirin.
151
Aleti açn ve dikey yüzeyde lazer noktas
belirinceye kadar baş döndürün.
Lazer şnnn merkezini işaretleyin.
Aleti kapatn ve X-ekseni, diğer taraftan
dikey yüzeyle paralel olacak şekilde aleti
180
°
döndürün.
Aleti açn, baş çevirin ve bir kez daha
yüzey üzerinde lazer noktasnn merkezini
işaretleyin. Aleti kapatn.
İşaretler arasndaki fark ölçün.
İşaretler arasndaki farkllk 3,2 mm veya
daha azsa, lazer baş doğru bir şekilde
kalibre edilmiştir.
İşaretler arasndaki farkllk 3,2 mm’den
daha fazlaysa, lazer başnn kalibre
edilmesi gerekir.
X-ekseninin terazi kontrolünü
gerçekleştirmek için (şekil L2):
Y-ekseni yatay yüzeye paralel olacak
şekilde aleti yerleştirin.
Yukarda açklananla ayn prosedürü
takip ederek, lazer noktasnn merkezini
işaretlemek üzere aletin bir kez daha
180
°
döndürülmesinden sonra, alet bu
konumdayken yüzeydeki lazer noktasnn
merkezini işaretleyin.
İşaretler arasndaki fark ölçün.
İşaretler arasndaki farkllk 3,2 mm veya
daha azsa, lazer baş doğru bir şekilde
kalibre edilmiştir.
İşaretler arasndaki farkllk 3,2 mm’den
daha fazlaysa, lazer başnn kalibre
edilmesi gerekir.
Çekül kontrolü (şekil F5)
Lazer başnn çekül hizalamas
kalibrasyonunun kontrolü için aşağdaki
kontrol uygulanr.
Aleti dikey bir yüzeyden yaklaşk 1 m
uzaklktaki bir alana yerleştirin.
Alet yerde kuruluyken, aleti çekül
uygulamas için ayarlayn.
Bir çekül şakülü kullanarak dikey
yüzeyin üstünü ve altn işaretleyin.
Aleti çalştrn ve lazer şnn alt
işaretle hizalayn.
Uzaktan kumanday kullanarak üst
işarete gelene kadar baş hareket ettirin.
Lazer şn üst işaretle hizalandğnda
lazer baş doğru şekilde kalibre
edilmiştir.
Lazer şn üst işaretle hizalanmamşsa
lazer başnn kalibre edilmesi gerekir.
Temizlik
Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden çkartn.
Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
Havalandrma kanallarnn temiz ve açk
olmasna dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
Gerekirse lensi yumuşak bir bez veya
alkole batrlmş bir pamuk çubukla
temizleyin. Herhangi bir diğer temizleme
arac kullanmayn.
Çevreyi koruma
Ayr biriktirme. Bu ürün normal ev
atklar ile çöpe atlmamaldr.
D
E
WALT ürününüz şayet bir gün
değiştirilmesi gerekiyor ise, veya bundan
böyle sizin için kullanlmayacak ise bu aleti
normal ev atklar ile çöpe atmayn. Bu
ürünü ayr bir biriktirme için ayrn.
Kullanlmş ürünlerin ayrca
biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden
kullanmna izin vermektedir.
Yeniden dönüşümü olan
malzemelerin yeniden kullanm,
çevre kirliliğini önlenmesine
yardm etmekte ve ham maddeye
olan talebi indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satn
aldğnz zaman, belediye atk bölgelerinde
veya perakendeciler tarafndan evlerden
elektrikli aletlerin ayr olarak
biriktirilmesini sağlayabilir.
TÜRKÇE
152
D
E
WALT ürünleri çalşma ömürlerini
tamamladklarnda, D
E
WALT bunlarn geri
kazandrlmas ve biriktirilmesi için
kolaylklar sağlamaktadr. Bu hizmetten
yararlanmak için lütfen sahip olduğunuz
ürünü, bunlar toplayan yetkili bir tamir
servisine götürün.
Bu klavuzda belirtilen adresteki yerel
D
E
WALT ofisine başvurarak size en yakn
yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’te D
E
WALT
yetkili tamir servislerinin listesini ve satş
sonras hizmet veren yetkililerin tam
detaylarn öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com adresindedir.
Şarj edilebilir akü grubu
Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca
yaplan işlerde yeterli güç üretemediğinde
yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömrünün
sonunda çevremize gereken özeni
göstererek atn:
Aküyü tamamen boşaltn, sonra aletten
çkarn.
NiCd ve NiMH hücreler geri kazanlabilir.
Onlar bayinize veya yerel bir geri
kazanma istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri kazanlacak veya uygun
şekilde imha edilecektir.
GARANTİ
30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ
D
E
WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D
E
WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
BİR YILLIK TAM GARANTİ
D
E
WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D
E
WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
Aksesuarlar
Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D
E
WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D
E
WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
TÜRKÇE
/