Beta 1471M/C22 Kullanma talimatları

Marka
Beta
Model
1471M/C22
Tip
Kullanma talimatları
55
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
DİSK FRENLERİN PENS PİSTONLARINI GERİLETMEK VE SAAT YÖNÜNDE VE SAAT YÖNÜNÜN
TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN HAVALI ALET ÜRÜN 1471M/C22
AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞİRKET TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ HAVALI ALET İÇİN KULLANIM VE
TALİMAT KILAVUZU:
Güvenlik talimatlarını özenle muhafaza edin ve matkapları kullanan personele teslim edin.
KULLANIM ALANI
- Havalı alet aşağıdaki kullanıma yöneliktir:
• Disk frenlerin pens pistonlarının geriletilmesi ve çevrilmesi
• Gerek saat yönünde gerekse saat yönünün tersine kullanım
• Su ve havaya maruz açık mekânlarda da kullanım mümkündür
- Aşağıdaki işlemler yasaktır:
• Potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran ortamlarda kullanım yasaktır.
• Yapışkanlı bant veya kelepçeler ile çalıştırma kolunu bloke etmek yasaktır.
• Belirtilenlerden farklı tüm uygulamalar için kullanım yasaktır.
ÇALIŞMA MAHALLİNİN GÜVENLİĞİ
- Makinenin kullanımı nedeni kaygan olabilen yüzeylere ve esnek hava borusuna takılma tehlikesine dikkat edin.
Havalı aleti; toz, buhar veya gazları tutuşturacak kapasitede kıvılcımlar oluşabileceğinden, potansiyel patlayıcı atmosfer
bulunduran ortamlarda kullanmayın.
Gerilim altındaki donanımlar ile temastan kaçının: Havalı alet yalıtılmamıştır ve gerilim altındaki elemanlar ile temas
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Pnömatik alet ile çalışılırken çocukların veya ziyaretçilerin çalışma mahalline yaklaşmasını önleyin. Diğer kişilerin
mevcudiyeti, pnömatik alet üzerindeki kontrolün kaybı ile sonuçlanabilen dikkat dağılmasına neden olur.
PNÖMATİK ALETLERİN GÜVENLİĞİ
- Hava akışını asla kendinize veya diğer kişilere doğru yöneltmeyin. Basınçlı hava ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Bağlantı rakorlarını ve besleme boru hatlarını kontrol edin. Tüm gruplar, mafsallar ve esnek borular, basınç ve hava akışına
ilişkin teknik verilere uygun olarak monte edilmelidir. Çok düşük bir basınç, pnömatik aletin işlemesini riske atar; yüksek bir
basınç, hasar ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
- Esnek boruları kıvırmaktan veya sıkıştırmaktan kaçının, solvent ve keskin köşelerin kullanımından kaçının. Boruları ısıdan,
yağdan ve döner parçalardan koruyun. Hasarlı bir esnek boruyu anında değiştirin. Kusurlu bir besleme boru hattı, basınçlı hava
borusunun kontrol dışı hareketlerine neden olabilir. Havalanan toz veya talaşlar, gözlerde yaralanmalara neden olabilir. Esnek
borular için kelepçelerin, daima iyice sabitlenmiş olduğundan emin olun.
PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN TALİMATLAR
- Daima kendi hareketlerinize konsantre olmaya özen göstererek azami dikkat önemle tavsiye edilir. Yorgun olunması veya
uyuşturucu, alkollü içecek veya ilaç etkisi altında bulunulması halinde pnömatik aleti kullanmayın.
- Daima aşağıdaki kişisel koruyucu donanımları kullanın:
• Koruyucu gözlük
• Emniyet ayakkabısı
• Fiziksel etkenler için koruyucu eldiven
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18,
20845, Sovico (MB)
İTALYA
Dokümantasyonun aslı İTALYANCA dilinde düzenlenmiştir.
PNÖMATİK ALETİ KULLANMADAN ÖNCE İŞBU KILAVUZUN TAMA-
MEN OKUNMASI ÖNEMLİDİR. GÜVENLİK KURALLARINA VE İŞLETME
TALİMATLARINA UYULMAMASI HALİNDE CİDDİ KAZALAR MEYDANA
GELEBİLİR.
DİKKAT
56
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
- Her an dengenizi koruyarak güvenli pozisyonda bulunmaya özen gösterin. Güvenli bir çalışma pozisyonu ve uygun bir beden
duruşu, beklenmedik durumlar halinde pnömatik aleti daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.
- Bol giysiler giymeyin. Bilezik ve kolye takmayın. Saçları, giysileri ve eldivenleri hareketli kısımlardan uzak tutun. Bol giysiler,
takılar veya uzun saçlar hareketli kısımlara takılabilir.
- Egzoz havasını doğrudan solumayın ve söz konusu havanın gözlere ulaşmasını önleyin. Pnömatik aletin egzoz havası,
tehlikelere neden olabilen su, yağ, metal partiküller ve kir içerebilir.
HAVALI ALETİN ÖZENLİ KULLANIMI
- Havalı alet aşırı yüke maruz bırakılmamalıdır. İşlerinizi, havalı aleti sadece öngörülen durum için kullanarak gerçekleştirin.
- Daima makinenin bütünlüğünü kontrol edin. Çalıştırma/durdurma şalteri arızalı olan hiçbir pnömatik aleti kullanmayın. Tekrar
durdurulamayan veya çalıştırılamayan bir pnömatik alet tehlikeli olduğundan onarılmalıdır.
- Pnömatik aletleri kullanmadığınızda, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. İşbu talimatları okumamış kişilerin
pnömatik aleti kullanmasına izin vermeyin.
- Aletin hareketli kısımlarının kusursuz şekilde işlediğinden, tutukluk yapmadığından ve söz konusu aletin işlemesini riske atacak
kırık veya hasarlı parçaların bulunmadığından emin olarak pnömatik aleti özenle kontrol edin. Pnömatik aleti kullanmadan önce
hasarlı parçaların onarımını yaptırın.
- Pnömatik alet tadil edilmemelidir. Tadilatlar, güvenlik tedbirlerinin verimliliğini azaltabilir ve operatör için riskleri artırabilir.
- Pnömatik aletin onarımında, sadece orijinal yedek parçalar kullanın ve onarımı sadece uzman personele yaptırın.
HAVALI ALET İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI
- Tanıtım plakasının okunaklı olduğunu kontrol edin, gerekmesi halinde değiştirme için üreticiden bir tanıtım plakası temin edin.
- Operatör ve bakım ile görevli personel, pnömatik aletin ağırlığını ve gücünü ziksel açıdan yönetecek kapasitede olmalıdır.
- Aletin hareket halindeki parçaları yaralanmalara neden olabileceğinden, bunlarla temastan kaçının.
- Hava beslemesinin kesilmesi veya azaltılmış çalışma basıncı halinde, aleti durdurun. Çalışma basıncını kontrol edin ve optimal
çalışma basıncında yeniden çalıştırın.
- Elin gerekli reaksiyon kuvvetlerini dikkate alarak, pnömatik aleti aşırı sıkı olmayan güvenli bir kavrama ile tutun.
- Pnömatik aleti asla esnek borudan tutarak taşımayın.
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA ÖNGÖRÜLEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Aşağıdaki uyarılara uyulmaması ziksel yaralanmalara ve/veya hastalıklara neden olabilir.
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA FİZİKSEL ETKENLER İÇİN DAİMA
KORUYUCU ELDİVEN KULLANIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA VEYA BAKIM İŞLEMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDE DAİMA KORUYUCU GÖZLÜK TAKIN
DAİMA EMNİYET AYAKKABISI KULLANIN
Değerlerin, geçerli yönetmelikler tarafından öngörülen limitleri aşması halinde ortam hijyeni incelemesinde/
risk analizinde karşılaşılmış değerlere göre diğer kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
ÇALIŞMA ORTAMI/SANAYİ HİJYENİ ARAŞTIRMASINDAN ELDE EDİLMİŞ OLAN
DEĞERLERE GÖRE FİZİKSEL ETKENLER İÇİN KORUYUCU MASKE KULLANINIZ
57
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
HAVA BAĞLANTISI
HAVA BORUSU MİNİMUM İÇ ÇAPI
MAKSİMUM BASINÇ
İTME KAPASİTESİ
PİSTON
PİSTON KOLU
PİSTON STROKU
AĞIRLIK
UZUNLUK
YÜKSEKLİK
GENİŞLİK
GÜRÜLTÜ (ISO 15744)
SES GÜCÜ SEVİYESİ
SES BASINÇ SEVİYESİ
TİTREŞİMLER (ISO 20643)
TİTREŞİM SEVİYESİ
BELİRSİZLİK
1/4” GAS
6,0 mm
8,0 bar
150 kg
Ø 50 mm
Ø 14 mm
45 mm
1,3 kg
260 mm
190 mm
95 mm
L
wA
= 57,0 dB
L
pA
= 68,0 dB
0,876 m/s
2
K=0,582 m/s
2
AÇIKLAMALAR
1: Manyetik uç
2: Serbest bırakma butonu
3: Rotasyon kolu
4: İşletme kolu
5: Yağ ile yağlama
TEKNİK VERİLER
Hava besleme bağlantısı
Pnömatik aletin optimal kullanımı için, aletin girişinde ölçülen 8 bar maksimum basınca daima uyun. Pnömatik aleti, yoğuşma
içermeyen temiz hava ile besleyin. Çok yüksek bir basınç veya besleme havasında nem mevcudiyeti, mekanik parçaların kullanım
ömrünü azaltır ve aletin hasar görmesine neden olabilir.
KULLANIM
Fren pensinin piston tipine göre uygun adaptörü seçin.
Bunu takımın manyetik ucuna (1) takın.
Havalı aleti, 8 bar'lık azami basıncın aşılmadığını kontrol ederek emin olduktan sonra basınçlı hava hattına bağlayın.
Serbest bırakma butonuna (2) basın ve aleti fren kaliperine geçirmek amacıyla itme çubuğunu ilerletmek veya geriletmek için kol
(3) üzerinde müdahalede bulunun.
Ezilme riski mevcut olduğundan, takım ile fren kaliperi arasına vücut kısımlarını koymayın.
İşletme koluna (4) basın ve fren kaliperinin pistonunu döndürmek için aynı anda kolu (3) döndürün.
Pistonu gerilettikten sonra serbest bırakma butonuna (2) basın ve itme çubuğunu geriletmek için kolu (3) çekin ve bu şekilde
kaliperden takımı çıkarın.
Kullanım sıklığına göre, olası kir birikimini giderecek ve doğru işlemeyi garanti edecek şekilde, takımları düzenli aralıklarla
temizleyin. Ayrıca, hidrolik kumandalar (5) için uygun tip birkaç yağ damlası ilave edilerek pistonun yağlanması gerekir.
4
1
2
3
5
58
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
YAĞLAMA/GRESLE YAĞLAMA
Pnömatik aletin, dakikada iki damlaya ayarlanmış, ltre-hat mikro sis yağlayıcı grubuna bağlanması zorunludur (1919F1/4) ürünü
tavsiye edilir”. Bu durumda mekanik parçaların daha az aşınması ile yüksek performans elde edilir.
Hattın yağlama ile donatılmamış olması halinde, hava besleme deliği veya ilgili vida aracılığı ile havalı alete düzenli aralıklarla ISO
32 yağ doldurmak gerekir.
BAKIM
Bakım ve onarım müdahaleleri sadece uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bakım ve onarım müdahaleleri için,
güvendiğiniz Beta bayii aracılığı ile Beta Utensili S.P.A. onarım merkezine başvurabilirsiniz.
BERTARAF ETME
Pnömatik alet, aksesuarlar ve ambalajlar, bulunduğunuz ülkede geçerli kanunlar uyarınca bir atık toplama bertaraf etme merkezine
gönderilmelidir.
GARANTİ
Bu alet, Avrupa Birliği’nde hâlihazırda geçerli standartlar uyarınca üretilmiş ve test edilmiştir ve profesyonel kullanım için 12 ay
veya amatör kullanım için 24 ay garantilidir.
Takdirimize göre arızalı parçaların onarılması veya değiştirilmesi aracılığı ile malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan
arızalar onarılır.
Garanti süresi içinde bir veya birden fazla müdahalenin gerçekleştirilmesi, garantinin sona erme tarihini değiştirmez.
Aşınma, hatalı veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan arızalar ve darbe ve/veya düşmelerden kaynaklanan kırılmalar garanti
kapsamı dışındadır. Tadilatlar yapıldığında, pnömatik alet kurcalandığında veya sökülmüş olarak teknik servise gönderildiğinde
garanti sona erer.
Doğrudan ve/veya dolaylı, her türlü ve/veya doğalı eşyalara ve/veya kişilere gelen hasarlar kesinlikle hariçtir.
UYGUNLUK BEYANI
Tanımlanan ürünün, 2006/42/EC Makine Direkti’nin tüm hükümlerine, ilişkin tadilatlara ve aşağıdaki standarda
uygun olduğunu tam sorumluluğumuz altında beyan ederiz:
• EN ISO 12100
Teknik Doküman aşağıdaki adreste mevcuttur:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18
20845 Sovico (MB)
İTALYA
Adaptörleri değiştirmeden önce daima hava beslemesini kesin.
ADAPTÖRLERE ILIŞKIN BILGILER
0 - GM A - Renault
2 - Citroen, Honda B1 - Ford
3 - VW, Land Rover B2 - Iveco Daily
4 - Alfa Romeo, FIAT, FORD, GM, HONDA,
MAZDA, SAAB, TOYOTA, B3 - BMW
5 - Adattatore da 3/8” B4 - BMW
6 - NISSAN, VW B5 - Mini / BMW
7 - Alfa Romeo, Audi, Citroen, FIAT, FORD, E - FORD, NISSAN
HONDA, Jaguar, Lancia, NISSAN,
PEUGEOT, Renault, Rover, SAAB, Seat,
SUBARU, TOYOTA, VW, Volvo
8 - GM F - Opel
9 - GM M - FORD, MINI
N - Alfa Romeo, Audi, Lancia, SAAB, Honda, VW
K - Citroen
W - Passat VW
/