Samsung RF49A5002SR Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu
Buzdolabı
Kullanım Kılavuzu
RF49A5002**
Solo Cihaz
Untitled-16 1 2021-03-02  2:47:14
Türkçe2
İçindekiler
İçindekiler
Güvenlik bilgileri 4
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler 4
Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri 6
Önemli güvenlik uyarıları 7
Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri 10
Kritik kurulum uyarıları 11
Kurulumla ilgili dikkat ibareleri 15
Kritik kullanım uyarıları 15
Kullanım dikkat ibareleri 20
Temizlemeyle ilgili dikkat ibareleri 23
Kritik elden çıkarma uyarıları 25
Uygun kullanım için ek ipuçları 26
WEEE Talimatları 27
Kurulum 28
Bir bakışta buzdolabı 28
Adım adım kurulum 31
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar 46
İşlemler 47
Ana panel 47
İstenen sıcaklığı veya işlevi ayarlama 49
Sıcaklık ölçeğini değiştirme 50
Buz yapıcıyı açma veya kapatma 50
Özel özellikler 51
Bakım 54
Kullanma ve bakım 54
Temizleme 58
Değiştirme 59
PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 59
Sorun Giderme 61
Genel 61
Buzdolabından anormal ses duyuyor musunuz? 65
Untitled-16 2 2021-03-02  2:47:14
Türkçe 3
İçindekiler
Ek 67
TEKNİK ÖZELLİKLER 67
Tüketicinin seçimlilik hakları 69
Güvenlik Talimatı 70
Kurulum Talimatı 70
Sıcaklık Talimatı 71
Model ve yedek parça siparişi için bilgiler 74
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ 75
Untitled-16 3 2021-03-02  2:47:14
Türkçe4
Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung Buzdolabınızı kullanmadan önce, yeni cihazınızın sunduğu özellikleri ve işlevleri
güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı bildiğinizden emin olmak için lütfen bu kılavuzu
iyice okuyun.
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler
Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları
gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve
durumları kapsamaz.
Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken,
sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği
için, buzdolabınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan
küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli
olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya şüpheniz olması
durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişime geçin
veya www.samsung.com/tr adresinden çevrimiçi yardım ve
bilgi alın.
Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır.
Cihazınız için hangi soğutma gazının kullanıldığını
görmek için cihazın arkasındaki kompresör etiketini
veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini
kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı
R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel
yetkilinizle temasa geçin.
Soğutma devresinde bir kaçak meydana gelmesi halinde
yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için,
cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan
soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilmelidir.
Güvenlik bilgileri
Untitled-16 4 2021-03-02  2:47:14
Türkçe 5
Güvenlik bilgileri
Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı kesinlikle
çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, bayinize danışın. Oda
cihazın içindeki her 8 gram R-600a soğutma gazı için 1 m
3
boyutunda olmalıdır.
Özel cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın
içindeki tanıma plakasında gösterilir.
Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya
göz hasarına neden olabilir. Borudan soğutma gazı
sızarsa, çıplak alevden kaçının ve ürünü olası tutuşma
kaynaklarından uzağa taşıyın ve odayı hemen
havalandırın.
- Aksi takdirde yangın veya patlamaya yol açabilir.
Bu cihazın servis işlemlerinin Yetkili Servis Elemanı dışında
birisi tarafından yapılması tehlikelidir.
Untitled-16 5 2021-03-02  2:47:14
Güvenlik bilgileri
Türkçe6
Güvenlik bilgileri
Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri
Lütfen bu kılavuzdaki tüm güvenlik talimatlarına uyun. Bu
kılavuz aşağıdaki güvenlik sembollerini kullanır.
UYARI
Ciddi kişisel yaralanmaya, maddi hasara ve/veya ölüme neden
olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Ciddi kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden
olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
NOT
Kullanıcıların buzdolabını anlamasına veya buzdolabından
faydalanmasına yardımcı olan kullanışlı bilgiler.
Buradaki uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını
önlemek içindir.
Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.
Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak
başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.
Untitled-16 6 2021-03-02  2:47:15
Türkçe 7
Güvenlik bilgileri
Önemli güvenlik uyarıları
Uyarı; Yangın tehlikesi / tutuşabilir malzemeler
UYARI
Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun
sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
Birden fazla taşınabilir soket prizini veya taşınabilir güç
kaynağını cihazın arkasına yerleştirmeyin.
Yalnızca içilebilir suyuyla doldurun.
Yalnızca içilebilir su kaynağına bağlayın.
Cihaz dolabındaki veya dahili yapıdaki havalandırma
deliklerinin tıkanık olmamasını sağlayın.
Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini
hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi başka
bir araç kullanmayın.
Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.
Cihazın yiyecek depolama bölmelerinde üreticinin önerdiği
tür dışında elektrikli cihazlar kullanmayın.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya
zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve
bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından
kullanılmamalıdır.
Untitled-16 7 2021-03-02  2:47:15
Güvenlik bilgileri
Türkçe8
Güvenlik bilgileri
Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama
veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli
ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında
veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği
ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda
kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve
kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek
için üretici, servis acentesi veya benzer kalifiye kişiler
tarafından değiştirilmelidir.
Prize kolay erişilebilmelidir, böylece cihazın bağlantısı acil
bir durumda hızlı bir şekilde kesilebilir.
- Cihazın arkasındaki alanın dışında olmalıdır.
Yanabilir madde içeren aerosol kutular gibi patlayıcı
maddeleri bu cihazda depolamayın.
Ürün LED lambalarına sahipse, Lamba Kapaklarını ve LED
lambaları kendi başınıza çıkarmayın.
- Bir Samsung hizmet merkezi ile temasa geçin.
- Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından tedarik
edilen LED Lambalarını kullanın.
Aygıtla birlikte verilen yeni hortum takımları
kullanılmalıdır ve eski hortum takımları tekrar
kullanılmamalıdır.
Buzdolabının su kaynağını yalnızca içilebilir su kaynağına
bağlayın. Buz yapıcının düzgün şekilde çalışması için 206-
861 kPa (30-125 psi) değerinde su basıncı gereklidir.
Untitled-16 8 2021-03-02  2:47:15
Türkçe 9
Güvenlik bilgileri
En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf
gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş
konumlarda tutun.
Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek için, lütfen tüm
raarı, çekmeceleri ve sepetleri kendi orijinal konumlarında
tutun.
Enerji tüketimini minimuma indirme
Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir
odaya kurun.
Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun
ve kesinlikle doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör)
yakın bir yere koymayın.
- Enerji verimliliği için havalandırma deliklerinin veya
ızgaraların önünün engellenmemesi önerilir.
- Cihaza koymadan önce sıcak gıdaların soğumasını
bekleyin.
- Donmuş gıdaları eritmek için buzdolabına koyun.
Buzdolabında gıdayı soğutmak için donmuş gıdaların
düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken cihazın
kapısını çok uzun süre açık bırakmayın.
- Kapı ne kadar kısa süre açık kalırsa dondurucuda o
kadar az buz meydana gelir.
- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz,
enerji tüketimini artırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
Untitled-16 9 2021-03-02  2:47:15
Güvenlik bilgileri
Türkçe10
Güvenlik bilgileri
- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında
yeterli hava alanı bıraktığınızdan emin olun.
Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın.
Bu güç tüketimini azaltmaya ve elektrik faturalarınızın
daha az gelmesine yardımcı olur.
Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde
kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- mağaza, ofis ve diğer çalışma alanlarındaki personel
mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve müşterilerin kullanımı için otel, motel ve
diğer konaklama alanları,
- oda-kahvaltı tipi konaklama ortamları,
- yiyecek içecek hizmeti ve benzer ticari olmayan
uygulamalar.
Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri
UYARI
Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir
parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli
olmak gerekir.
- Borudan sızan soğutma gazı tutuşabilir veya göze
zarar verebilir. Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden
veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın
bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
Untitled-16 10 2021-03-02  2:47:15
Türkçe 11
Güvenlik bilgileri
- Bu cihaz, çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen
doğal bir gaz olan izobutan soğutma gazından (R-600a)
az miktarda içermektedir, ancak bu yanıcı bir maddedir.
Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir
parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli
olmak gerekir.
Buzdolabını taşırken ve kurarken, buzdolabının arka
kısmında bulunan su hortumuna dokunmayın.
- Aksi takdirde buzdolabı hasar görebilir ve su sebili
kullanılmaz hale gelebilir (yalnızca uygulanabilir
modeller).
Kritik kurulum uyarıları
UYARI
Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği
bir yere kurmayın.
- Elektrikli parçalarda yalıtımının bozulması, elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığı alan bir yere
koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya diğer
cihazlardan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
Aynı çoklu güç şeridine birkaç cihazın fişini takmayın.
Buzdolabının fişi her zaman, buzdolabının anma değeri
plakasında listelenen gerilimle eşleşen bir gerilim değerine
sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
- Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar
nedeniyle ev kablo şebekesi devrelerinde yangın
tehlikesi doğurabilecek aşırı yüklemeleri engeller.
Untitled-16 11 2021-03-02  2:47:15
Güvenlik bilgileri
Türkçe12
Güvenlik bilgileri
Duvardaki priz gevşekse, elektrik fişini takmayın.
- Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma
hasarı olan bir güç kablosu kullanmayın.
Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin veya üzerine ağır
nesneler koymayın.
Elektrik kablosunu çekmeyin veya aşırı miktarda eğmeyin.
Elektrik kablosunu döndürmeyin veya bağlamayın.
Elektrik kablosunu metal bir nesnenin üzerine asmayın,
üzerine ağır bir nesne koymayın, nesnelerin arasına
yerleştirmeyin ve cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.
Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya
elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Buzdolabınızın fişini kesinlikle elektrik kablosundan
çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkı bir şekilde tutun ve
prizden düz olarak çekin.
- Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangın ve/veya
elektrik çarpmasına yol açabilir.
Buzdolabının yakınında aerosoller kullanmayın.
- Buzdolabının yakınında aerosolleri kullanma patlama
veya yangına neden olabilir.
Bu cihazı bir ısıtıcının veya yanıcı malzemenin yanına
kurmayın.
Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Bu buzdolabı düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir
ve kullanılmadan önce bu kılavuza uygun bir şekilde
kurulmalıdır.
Untitled-16 12 2021-03-02  2:47:15
Türkçe 13
Güvenlik bilgileri
Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun
konumda takın.
- Elektrik prizini üst kısmı aşağıda olacak şekilde
takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik
çarpmasına yol açabilir.
Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden
veya hasar görmediğinden emin olun.
Ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklayın.
- Bir çocuk ambalaj malzemelerini kafasına geçirirse
boğulma kaynaklı ölüm riski vardır.
Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan
güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan
bir konuma kurmayın.
- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Buzdolabına toz veya su girerse, elektrik fişini çıkarın ve
Samsung Electronics servis merkezinizle iletişime geçin.
- Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
Cihazın üzerine çıkmayın veya üzerine nesneler (çamaşır,
yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal
nesneler vb. gibi) koymayın.
- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili
sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir.
Ürünün fişini ilk kez takmadan önce tüm koruyucu plastik
filmleri çıkarmanız gerekir.
Untitled-16 13 2021-03-02  2:47:15
Güvenlik bilgileri
Türkçe14
Güvenlik bilgileri
Çocuklar, kapı ayarlaması veya su borusu klipsleri
için kullanılan tespit segmanları ile oynamamaları için
gözetilmelidir.
- Çocuklar bir tespit segmanını veya su borusu
klipsini yutarlarsa boğularak ölme riski vardır. Tespit
segmanlarını ve su borusu klipslerini çocukların
erişemeyecekleri bir yerde tutun.
Buzdolabı güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.
- Cihazın herhangi bir parçasını incelemeye veya
onarmaya kalkışmadan önce her zaman, buzdolabını
toprakladığınızdan emin olun. Akım kaçakları ciddi
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Elektrik topraklaması olarak gaz boruları, telefon hatları
veya diğer olası yıldırım çekiciler kullanmayın.
- Cihazda elektrik kaçaklarını veya akım kaçağının
neden olabileceği elektrik çarpmalarını önlemek için
buzdolabını topraklamalısınız.
- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya
ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın. Hasar görmüş bir
fiş, elektrik kablosu veya gevşek bir priz kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya
servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
- Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
Untitled-16 14 2021-03-02  2:47:15
Türkçe 15
Güvenlik bilgileri
Kurulumla ilgili dikkat ibareleri
DİKKAT
Buzdolabının çevresinde yeterince alan bırakın ve
buzdolabını düz bir yüzeye kurun.
- Buzdolabınız dengeli değilse, soğutma verimi ve
dayanıklılığı azalabilir.
Cihazın kurulumundan ve açılmasından sonra, gıdaları
koymadan önce 2-3 saat boyunca bekleyin.
Buzdolabını kalifiye bir teknisyen veya servis şirketinin
kurmasını önemle öneririz.
- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle
ilgili sorunlar veya yaralanma riski doğar.
Kritik kullanım uyarıları
UYARI
Fişi prize ıslak elle takmayın.
- Bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın.
- Kapıyı açarken veya kapatırken, nesneler düşebilir ve
yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
Buzdolabının altına veya arkasına ellerinizi, ayaklarınızı
veya metal nesneleri (çubuk vb.) sokmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Herhangi bir keskin kenar yaralanmaya yol açabilir.
Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucuda saklanan
ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu, soğuk yanığına yol açabilir.
Untitled-16 15 2021-03-02  2:47:15
Güvenlik bilgileri
Türkçe16
Güvenlik bilgileri
Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
- Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana
getirir.
Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler
(benzen, tiner, propan gazı, alkol, eter, LP gazı ve bu gibi
ürünler) saklamayın.
- Bu buzdolabı yalnızca gıda saklamak içindir.
- Bu yangına veya patlamaya yol açabilir.
Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar
gözetilmelidir.
- Parmaklarınızı "kıstırma noktalarından" uzak tutun.
Kapı ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır.
Etrafta çocuklar varsa kapıları açarken dikkatli olun.
Parmaklarınızı veya çocuklarınızın parmaklarını kapıların
arasına koymayın.
- Parmakları sol ve sağ kapı boşluklarından uzak tutun.
Parmaklarınız kapıların arasındaysa kapıları açarken
dikkatli olun.
Çocukların kapıya veya kapı haznelerine asılmasına izin
vermeyin. Ciddi yaralanma meydana gelebilir.
Çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
Mahsur kalabilirler.
Cihazın altında kalan alana ellerinizi sokmayın.
- Herhangi bir keskin kenar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
Buzdolabında tıbbi ürünler, bilimsel materyaller veya
sıcaklığa karşı hassas ürünler saklamayın.
- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında
saklanmamalıdır.
Untitled-16 16 2021-03-02  2:47:15
Türkçe 17
Güvenlik bilgileri
Tıbbi ürün veya duman kokusu alırsanız, hemen elektrik
fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkezinizle
temasa geçin.
Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişini çıkarın
ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
- Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
Çocukların çekmeceye tırmanmasına izin vermeyin.
- Çekmece kırılabilir ve kaymalarına neden olabilir.
Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapılarını açık
bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine
izin vermeyin.
Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin
vermeyin.
- Bu, kapalı yerde kalma nedeniyle boğulma sonucu
ölüme veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
Buzdolabını çok fazla miktarda gıdayla doldurmayın.
- Kapıyı açtığınızda, bir öğe düşebilir ve kişisel
yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
Cihazın yüzeyine böcek öldürücü gibi uçucu bir materyal
püskürtmeyin.
- İnsanlara zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına,
yangına veya ürünle ilgili başka sorunlara yol açabilir.
Su sebili deliğine, buz kanalına ve buz yapıcı kabına
kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
Buzdolabının yakınında yanıcı spreyler, yanıcı nesneler,
kuru buz, ilaç veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa
karşı hassas maddeler kullanmayın veya koymayın.
Untitled-16 17 2021-03-02  2:47:15
Güvenlik bilgileri
Türkçe18
Güvenlik bilgileri
Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi
kullanmayın. Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine
yanan bir mum koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Su haznesini, buz tepsisini, su kalıplarını yalnızca içilebilir
suyla (maden suyu veya arıtılmış su) doldurun.
- Su haznesini çay, meyve suyu veya sporcu içecekleriyle
doldurmayın; bu buzdolabına zarar verebilir.
Cihazın üzerine çıkmayın veya üzerine nesneler (çamaşır,
yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar,
metal nesneler vb. gibi) koymayın. Aksi takdirde elektrik
çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar
meydana gelebilir. Cihazın üzerine suyla dolu bir kap
koymayın.
- Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana
getirir.
UV LED lambasına uzun bir süre boyunca doğrudan
bakmayın.
- Ultraviyole ışınlardan dolayı göz yorgunluğuna sebep
olabilir.
Rafı baş aşağı koymayın. Bu durumda raf sabitleyicisi
çalışamaz.
- Bu, cam rafın düşmesi sonucunda kişisel yaralanmaya
yol açabilir.
Parmaklarınızı "kıstırma noktalarından" uzak tutun. Kapı
ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta
çocuklar varsa kapıları açarken dikkatli olun.
Untitled-16 18 2021-03-02  2:47:15
Türkçe 19
Güvenlik bilgileri
Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya olası
tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu
odayı birkaç dakika havalandırın.
- Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
- Bir vantilatör kullanmayın.
- Bir kıvılcım; patlama veya yangına yol açabilir.
Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca
saklanmalıdır.
Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için
tasarlanmıştır.
Su sebili deliğine, buz kanalına ve buz yapıcı kabına
kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
Buzdolabını kendi başınıza onarmaya, sökmeye veya
modifiye etmeye çalışmayın.
Standart sigortadan başka bir sigorta (bakır, çelik tel vb.
gibi) kullanmayın.
Buzdolabınızın onarılması veya yeniden kurulması
gerekiyorsa, en yakın servis merkezinize başvurun.
- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili
sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir.
Buzdolabı bir yanık kokusu veya duman yayarsa,
buzdolabının fişini hemen çıkarın ve Samsung Electronics
servis merkezinize başvurun.
- Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi
meydana getirebilir.
Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce elektrik
fişini prizden çekin.
- Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.
Untitled-16 19 2021-03-02  2:47:15
Güvenlik bilgileri
Türkçe20
Güvenlik bilgileri
LED olmayan bir lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız,
Samsung servis merkeziyle temasa geçin.
Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın.
Hasar görmüş bir kablo, fiş veya gevşek bir priz
kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Kullanım dikkat ibareleri
DİKKAT
Çözünmüş gıdayı yeniden dondurmayın.
- Donmuş ve çözünmüş gıda tazesinden daha hızlı zararlı
bakteri oluşturabilir.
- İkinci çözme daha fazla hücreyi parçalar, daha fazla su
kaybı olur ve ürünün bütünlüğünü değiştirebilir.
Eti oda sıcaklığında çözmeyin.
- Güvenlik, çiğ ürünün düzgün işlenip işlenmemesine
bağlıdır.
Dondurucuya cam şişe ya da gazlı içecekler koymayın.
- Kap donabilir ve kırılabilir, bu da yaralanmaya sebep
olabilir.
Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buz yapıcıyı
kullanın.
Uzun süre evden uzakta (örneğin tatilde) olacak ve buz
veya su sebillerini kullanmayacaksanız, su valfini kapatın.
- Aksi halde, su sızıntısı meydana gelebilir.
Untitled-16 20 2021-03-02  2:47:15
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80

Samsung RF49A5002SR Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu