V-ZUG 953 Yükleme Rehberi

Marka
V-ZUG
Model
953
Tip
Yükleme Rehberi
Kurulum talimatı
Sistem çekmecesi 60-76
J953.954-0
10.1.14
1
Bu kurulum kılavuzu şu model için geçerlidir: 953
Tip levha
A Çekmeceyi çıkarın. Tip etiketi cihazın iç tarafında yer alır.
1. Birlikte yollanan 2 tutucu dirseği A 2'şer cıvatayla sabitleyin. Eğri olan kenarı geriye doğru hizalayın.
2. Cihazın ön tarafı mobilyayla örtüşecek şekilde boşluğa yerleştirin.
3. Çekmeceyi açın ve birlikte yollan 4 cıvatayla B önden sabitleyin.
Coffee-Center ile montaj
Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol
edilmelidir.
Geçerlilik kapsamı
Genel uyarılar
Yanıcı bir malzemeye takılırken düşük voltaj tesisatı ve yangından koruma ile ilgili yönergelere ve standartlara riayet edilmelidir.
Kurulum
Çekmeceyi sabitlemek için birlikte yollanan tüm 4 cıvata ve 2 dirsek kullanılmalıdır; aksi takdirde devrilme tehlikesi söz konusudur.
B
A
70
76
450
596
560
326
600
min. 550
560–568
37874
450
374
X
Ayrıntı X
594
Niş
598
Cihaz
/