Trust 14801 Kullanım kılavuzu

Marka
Trust
Kategori
oyun kontrolleri
Model
14801
Tip
Kullanım kılavuzu
1
Türkçe
Informace o výrobku
Bilgisayar PlayStation2
A
ğmeler 1 - 4 ğmeler Δ, O, X,
B
ğme 5 L2
C
ğme 6 R2
D
ğme 7 L1
E
ğme 8 R1
F
ğme 9 Seç
G
ğme 10 Başlat
H
X/Y-ekseni + düğme 11 (bas)
salt analog modda çalışır
Sol yön + L3 (bas)
hem analog hem de dijital modda çalışır
I
Z-ekseni + düğme 12 (bas)
salt analog modda çalışır
Sağ yön + R3 (bas)
hem analog hem de dijital modda çalışır
J
Dijital mod: X/Y-ekseni
Analog mod: Durum Düğmesi (Bakışısı)
Yön yüzeyi
K
Analog / Dijital mod düğmesi Analog / Dijital mod düğmesi
L
Turbo: Sabit (düğme) işlevi Turbo: Sabit (düğme) işlevi
M
Makro: Birkaç düğme işlevini tek bir
ğmeye programlar
Makro: Birkaç düğme işlevini tek bir düğmeye
programlar
N
Makro gösterge Makro gösterge
O
- Yavaş: Görüntüyü yavaşlatır (sadece uygun
oyunlarla)
P
- Oyun yüzeyi bağlantısı
Q
USB bağlantısı -
i
Bilgisayar kurulumu
(1) Bilgisayarıın. (2) USB’yi bilgisayara bağlayın.
Windows Denetim Masasında (Windows Control Panel) oyun denetimini (gaming control) açın.
Bu ürünü seçin (Durum ‘Tamam’ (OK) olmalıdır) ve ‘Özellikler’ (Properties) seçeneğini tıklayın.
(1) ‘Test‘ seçeneğini tıklayın:
Dijital mod
8-D yüzeyine her yönde basın ve ekranda bir artı işaretinin belirip belirmediğini denetleyin.
Tümü gerektiği gibi çalışıyorsa, ‘Tamam’ (OK) seçeneğini tıklayın. Aygıt, kullanıma hazırdır.
Aksi takdirde, 5-6ıncı adımları tekrarlayın.
Analog mod
Analog modunu etkinleştirmek için, Analog düğmesine basın.
12 düğmeye basın ve ekranda 1-12 düğmeye yanıt verilip verilmediğini denetleyin.
3
2
1
4
2
8-D yüzeyine her yönde basın ve Bakışısı Durum Düğmesinin (Point of View Hat Switch) gerektiği gibi
yanıt verip vermediğini denetleyin.
Ekranda bir artı işaretinin belirip belirmediğini görmek için, mini çubuğu sol tarafa hareket ettirin.
Z-ekseninin yanıt verip vermediğini görmek için, mini çubuğu sağ tarafa hareket ettirin.
(2) Tamam (OK) seçeneğini tıklayın. Kontrol birimi, kullanıma hazırdır.
Not
Güç Titreşim (Force Vibration) özelliği, sadece titreşimi destekleyen PlayStation2 oyunları ile çalışır.
Turbo mod
(1) Turbo düğmesine basın ve basılı tutun, bir ateşğmesine basın (1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2) =
turbo işlev etkinleşir.
(2) Turbo düğmesine basın ve basılı tutun, aynığmeye tekrar basın = otomatik turbo işlevi.
(3) Turbo düğmesine basın ve basılı tutun, aynığmeye tekrar basın = turbo işlevi devre dışı.
Makro modu: Düğme(ler)in ateşğmesine atanması
Program: (1) Makro düğmesine basın ve basılı tutun <
gösterge yanar
>, (2) makro düğmesi olacakğmeyi
seçin (5, 6, 11, 12 / L2, L3, R2, R3) <
gösterge yanıp söner
>, (3) D-yüzeyi ya da 1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2,
R1, R2, düğmelerinden birine ya da birkaçı na basarak düğme sırasını seçin, (4) Makro düğmesine basın
<
gösterge söner
>.
Kullanım: programlanan düğme sırasını etkinleştirmek için, tanımlanan düğmeye basın <
gösterge, her bir
ğme için yanıp söner
>.
En çok 15 işlev programlanabilir.
Devre dışı bırakma: (1) Makro düğmesine basın <
gösterge yanar
>, (2) tanımlanan düğmeye basın <
gösterge
yanıp söner
>, (3) Makro düğmesine basın <
gösterge söner
>.
Makro için hız ayarı (0.03 ya da 0.1 saniye):
- Hızlı: (1) Makro düğmesine basın ve basılı tutun, (2) D-yüzeyindeki ğmesine basın <
2 saniye süreyle
gösterge hızlı biçimde yanı p söner
>.
- Yavaş: (1) Makro düğmesine basın ve basılı tutun, (2) D-yüzeyindeki ğmesine basın <
2 saniye süreyle
gösterge yavaşça yanıp söner
>.
“PlayStation2”de kullanım
Lütfen “PlayStation2” kullanma kılavuzunu okuyun.
Bilgisayarda kullanım
Oyununuzun bu tür oyun denetleyicisini desteklediğinden emin olun. En iyi ayarları uygulayabilmek için, ilgili
oyuna ait kullanım kılavuzunu okuyun.
USB kablosunu 5 metreden fazla uzatmayın.
/