Logitech Folio Yükleme Rehberi

Kategori
Tablet kılıfları
Tip
Yükleme Rehberi
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Türkçe  237
Ürününüzü tanıyın
1. Pad mn yer
2. Koruyucu folyo
3. İşlev tuşları
4. Klavye
5. Bluetooth® ışığı
6. Pl durumu ışığı
7. Bluetooth bağlantı düğmes
8. Açma/kapatma düğmes
9. Mkro USB şarj bağlantı noktası
10. Mkro USB şarj kablosu
11. Ürün belgeler
6
7
8
9
10
11
5
1
2
4
3
Ultrathin Keyboard Folio m1
1 2
43
PDF
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-m1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
238  Türkçe
Yaprak klavyey kurma
Başlarken
1. Yaprak klavyey açın, Pad mn’nzn
kenarının Pad mn tutucusu le aynı
hzada olduğundan emn olarak aşağıya
doğru tn:
2. Yaprak klavyey yazma konumuna getrn:
Pad mn’nzle bağlantı kurma
Yaprak klavye Pad mn’nze Bluetooth
bağlantısı üzernden bağlanır.
Yaprak klavyey lk kullandığınızda
Pad mn’nzle eşleştrmenz gerekr.
1. Klavyey açın:
Klavyenn bulunablr ve Pad mn’nzle
eşleştrlmeye hazır olduğunu göstermek
çn Bluetooth ışığı yanıp söner.
Klavyey açtığınızda 15 dakka boyunca
bulunablr halde kalır.
Pl durum ışığı kırmızıya yanarsa pl şarj
edn. Daha fazla blg çn bkz. “Klavye
pln şarj etme”.
2. Pad mn’nzde:
•Pad mn’nzn Bluetooth özellğnn
açık olduğundan emn olun.
Ayarlar > Bluetooth > Açık’ı seçn.
•Aygıtlar menüsünden “Ultrathn
Keyboard Folo m1” seçn.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Türkçe  239
3. Pad mn’nnz PIN sterse yaprak
klavyey kullanarak grn (Pad mn’nz
değl).
Bağlantı başarıyla sağlandıktan sonra
Bluetooth ışığı kısa br süre mav renkte
yanar ve sonra söner.
Başka br Pad mn’ye bağlanma
1. Klavyenn açık olduğundan emn olun.
2. Pad mn’nzn Bluetooth özellğnn
açık olduğundan emn olun.
Ayarlar > Bluetooth > Açık’ı seçn.
3. Bluetooth Bağlan düğmesne basın:
Klavye, 3 dakka süreyle bulunablr
durumdadır.
4. Pad mn’nzn Aygıtlar menüsünde
“Ultrathn Keyboard Folo m1” seçn.
5. Pad mn’nnz PIN sterse
yaprak klavyey kullanarak grn
(Pad mn’nz değl).
Bağlantı başarıyla sağlandıktan sonra
Bluetooth ışığı kısa br süre mav renkte
yanar ve sonra söner.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
240  Türkçe
Yaprak klavyey kullanma
İk görüntüleme pozsyonu
Yaprak klavye k görüntüleme pozsyonu
sağlar; br yazmak dğer tarama yapmak
çn.
Yazmak çn, sabtleme amacıyla yerleşk
mıknatıs le hzalayarak Pad mn
tutucusunu yazma pozsyonuna getrn.
Klavyey açın:
Tarama yapmak çn, pl gücünden tasarruf
etmek üzere klavyenn anahtarını kapalı
konumuna almayı unutmadan Pad mn
tutucuyu tarama pozsyonuna getrn:
Yazma pozsyonunda klavyey br süre
kullanmazsanız otomatk olarak uyku
moduna grer. Herhang br tuşa basılması
klavyey uyandırır.
Pad mn’nz çıkarma
Pad mn’nz dosyadan çıkarmak
çn Pad mn tutucu köşelernden brn
ger doğru bükün:
Pad mn’nz serbest kalır:
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Türkçe  241
Pad mn’nz seyahat amaçlı saklama
1. Pad mn’nz Pad mn tutucuya takın.
2. Yaprak klavyey kapatın:
Durum ışığı göstergeler
Yaprak klavyenzde pl gücü ve Bluetooth bağlantısı hakkında blgler sağlayan
ışıklar bulunur.
Pl durumu ışığı
Işık Açıklama
Yanıp sönen yeşl Pl şarj oluyordur.
Sabt yeşl Pl şarj oldu (%100).
Kırmızı Pl gücü azdır (%10’den az). Pl şarj edn.
Bluetooth ışığı
Işık Açıklama
Yanıp Sönen Hızlı: Klavye bulma modundadır, eşleştrmeye hazırdır.
Yavaş: Klavye Pad mn’nze yenden bağlanmaya çalışıyordur.
Tek renk Bluetooth eşleştrme veya yenden bağlanma başarılıdır.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
242  Türkçe
İşlev tuşları
Ana Ekran = Pad mn Ana ekranı
Fn + 1 = Ekran kld
Pad mn ekranını açar veya kltler
Fn + 2 = Sr
Mesaj göndermek, arama yapmak,
toplantı planlamak ve daha fazlası
çn sesnz kullanın
Fn + 3 = Ara*
Pad mn arama şlevn başlatır
Fn + 4 = Dl geçş
Klavye dller arasında geçş yapar
Fn + 5 = Sanal klavye
Sanal klavyey gösterr/gzler
Fn + 6 = Slayt Gösters*
Fn + 7 = Öncek Şarkı
Fn + 8 = Oynat/Duraklat
Fn + 9 = Sonrak Şarkı
Fn + 0 = Sessz
Fn + eks = Ses kısma
Fn + artı = Ses açma
Fn + X = Kes
Fn + C = Kopyala
Fn + V = Yapıştır
Fn + Sol mleç = Soldakn seç
Soldak metn kelme kelme seçer
Fn + Sağ mleç = Sağdakn seç
Sağdak metn kelme kelme seçer
Fn + Ara çubuğu = Uygulama
değştrme
Not: Br şlev tuşu seçmek çn Fn tuşunu basılı tutun ve yukarıda gösterlen tuşa basın.
* Sadece OS 6 veya daha öncek sürümlern kullanan Pad’ler çn kullanılablr.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Türkçe  243
Klavye pln şarj etme
Pl durum ışığı kırmızıysa yaprak klavyenn
şarj edlmes gerekr.
1. Mkro USB kablonun br ucunu şarj
bağlantı noktasına, dğer ucunu
blgsayarınızdak USB bağlantı
noktasına takın.
Alternatf olarak, güç çıkışı hızı
en az 500 mA. olarak sağlayan
Pad mn le sağlanan 5 V USB şarj
chazı kullanablrsnz.
Pl şarj olurken durum ışığı yeşl renkte
yanıp söner.
2. Pl durum ışığı yeşl olana kadar pl
şarj edn.
Pl blgler
•Klavye günde yaklaşık k saat
kullanıldığında, tamamen şarj olmuş br pl
yaklaşık üç ay kullanım sağlar.
•Klavye açıldıktan sonra durum ışığı kısa
br süreyle kırmızıya dönerse pl şarj edn.
•Kullanılmadığında pl gücünden tasarruf
etmek çn klavyey kapatın.
•Yazma pozsyonunda br süre
kullanılmazsa klavye otomatk olarak uyku
moduna geçer. Uyandırmak çn herhang
br tuşa basın.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
244  Türkçe
Ürün ömrü sona erdğnde pllern
atılması
1. Klavyenn üst kapağını tornavdayla açın.
2. Pl devre kartından söküp çıkarın.
3. Ürünü ve pln yerel yasalara uygun
şeklde atın
Ürün Merkezn zyaret edn
Ürününüz çn çevrmç ortamda daha fazla
blg ve destek bulablrsnz. Yen yaprak
klavye hakkında daha fazla blg ednmek
çn Ürün Merkezn zyaret edeblrsnz.
www.logtech.com/support/ultrathn-
keyboard-folo-m1
Kurulum yardımı, kullanım puçları ve ek
özellkler hakkında blg almak çn çevrmç
makalelere göz atın.
Danışmak, sorular sormak ve çözümler
paylaşmak çn Topluluk Forumlarımızdak
dğer kullanıcılarla bağlantı kurun.
Şunlar gb çok kapsamlı br çerk bulun:
•Öğretcler
•Sorun gderme
•Destek topluluğu
•Çevrmç belgeler
•Garant blgler
•Yedek parçalar (kullanılablr olduğunda)
3
2
1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Türkçe  245
Sorun gderme
Klavye çalışmıyor
•Klavyey uyku modundan çıkarmak çn
herhang br tuşa basın.
•Klavyey kapalı ve arkasından açık
duruma getrn.
•Dahl pl şarj edn. Daha fazla blg çn
“Klavye pln şarj etme” bölümüne bakın.
•Klavye ve Pad mn’nz arasındak
Bluetooth bağlantısını yenden kurun.
•Pad mn’nzn ayarlarında Bluetooth’un
açıldığından emn olun (Ayarlar >
Bluetooth > Açık).
•Pad mn’nzde Aygıtlar menüsünde
“Ultrathn Keyboard Folo m1” seçn.
Bluetooth bağlantısı kurulduğunda
Bluetooh ışığı mav olur.
Ne düşünüyorsunuz?
Ürünümüzü satın aldığınız
çn teşekkür ederz.
Lütfen brkaç dakkanızı ayırarak
düşüncelernz bzmle paylaşın.
www.logtech.com/thnk
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256

Logitech Folio Yükleme Rehberi

Kategori
Tablet kılıfları
Tip
Yükleme Rehberi