Rowenta CITY SPACE El kitabı

Marka
Rowenta
Kategori
elektrikli süpürgeler
Model
CITY SPACE
Tip
El kitabı
55
* Modeline göre: Opsiyon olarak mevcut olan bazı modeller veya aksesuarlara
ilişkin belli donanımlar söz konusudur.
1. GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Bu cihaz,venliğiniz dikkate alınarak, ilgili norm ve düzenlemelere (Düşük Gerilim Direktifleri, Elektromanyetik Uyumluluk,
Çevre Koruması …) uygun olarak üretilmiştir.
• Bu cihaz, gözetim altında olmadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımı ile ilgili talimat almakla rece zihinsel yetenekleri zaf, fiziksel duyu
kaybı veya tecrübe ve bilgi yetersizliği olan kişiler tarandan (çocuklar dâhil) kullalmak
üzere tasarlanmamıştır.
Cihazla oynamaklandan emin olmak in çocukların zetim altında tutulmaları gerekir.
Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve cihaz hakkında hbir tecrübe veya bilgisi olmayan
şahıslar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin zetimi altında bulunmala veya
bu kişi tarafından cihazın kullamı konusunda eğitilmeleri koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar
cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım müdahalesinin, yetişkin gözetimi alnda bulun-
mayan çocuklar tarandan gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Cihazı ve kablosunu çocu-
klardan uzak tutun.
Kablonun hasar rmesi durumunda ciha kullanman. Herhangi bir tehlikeye meydan
vermemek için, elektrik süpürgenizin kablosu ve kablo sarma ünitesinin, mutlaka Yet-
kili Rowenta Servisi tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.
KULLANIM KOŞULLARI
• Elektrik süpürgeniz elektrikli bir cihazdır: Normal kullanım koşullarında kullanılması gerekir.
Cihazı çocukların erişemeyeci yerlerde muhafaza edin. Çalışmakta olan cihazın başından asla ayrılmayın.
• Emiş başlığını veya tüpün ucunu gözlerinize veya kulaklarınıza yakın tutmayın.
• Nemli, ıslak yüzeyleri veya özelliği ne olursa olsun hiçbir sıvıyı, sıcak maddeleri, aşırı ince tanecikli maddeleri
(alçı, çimento, kül…), keskin maddeleri (cam), zehirli maddeleri (tiner, aşındırıcı maddeler….), agresif özellikli
maddeleri (asitler, temizlik maddeleri), yanıcı ve patlayıcı maddeleri (benzin veya alkol bazlı maddeler) ci-
hazınızla çekmeyin.
• Cihazı asla su içine daldırmayın, üzerine su sıçratmayın, dış ortamda muhafaza etmeyin.
Düşmüş, görünür hasarlar içeren veyaleyiş bozukluğu arz eden cihazı kullanmayın.
Bu durumda cihazı açmayın, en yakın Yetkili Servisetürün veya Rowenta tüketici danışma servisini arayın.
ELEKTK BESLEME
• Cihazınızın besleme gerilim (voltaj) değerinin elektrik şebekesininkiyle uyumlu olduğunu kontrol edin: Bu bilgiyi ci-
hazın altında bulabilirsiniz.
• Aşağıdaki hallerde cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın:
- Kullanımdan hemen sonra,
- Her aksesuar değişiminden önce,
- Her bakım veya filtre değişiminden önce.
ONARIM İŞLEMLERİ
Onarım müdahalelerinin yalnızca, orijinal yedek parçalar kullanılarak ve uzmanlar tarafından geekleştirilmesi gerekmektedir.
Cihazın kullanıcı tarafından onarılmaya çalışılması tehlike arz eder.
2. ÜRÜNÜN TANITIMI
1 a - Dikey park
b – Dikey duruş
2. Çalıştır / Durdur pedalı
3. Kordon sarma pedalı
4. Torba doluluk göstergesi
5. Hava çıkış ızgarası
TR
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page55
56
6. Taşıma sapı
7. Torba bölümü
8. Kapak
9. Emiş ağzı
10. a- Kapak açılış aralığı
11. Fırçaya dönüştürülebilir emiş ağzı yuvası
12. Motor muhafaza* ızgarası
13. Mikro filtre* (ref. ZR0039 01)
14.a- Kâğıt torbalar için uygun HEPA* filtre kaseti (ref. ZR0045 01)
b- Bez torbalar* için uygun HEPA* filtre kaseti (ref. ZR0042 01)
Elektrik süpürgeniz, bir mikro-filtre* veya bir HEPA filtre kartuşuyla* donatılmıştır.
15. Torba desteği
16. Torba yuvası rayı
17. Torba detektörü
Standart aksesuarlar:
18. Torbalar
a- Kağıt torba* (ref. ZR0039 01)
b- Bez torba*
19. a- Mekanik güç ayar düğmeli ve tutacaklı hortum*
b-Memeli, mekanik güç kontrollü ve entegre fırçalı esnek hortum*
20. Teleskopik tüp*
21. Tüpler*
22. Uzatma tüp*
23. Tüm zeminler emiş başlığı
24. Parke emiş başlığı*
25. Döşeme emiş başlığı*
26. Fırçaya dönüşebilir, yassı şekilli başlığı
27. Türbo fırça*
28. Mini türbo fırça*
3. İLK KULLANIM ÖNCESİ
ÜRÜN AMBALAJINDAN ÇIKARILMASI
• Cihazı ambalajından çıkarın, garanti belgesini muhafaza edin, cihazı ilk defa kullanmaya başlamadan önce, kullanım
kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun.
TAVSİYELER VE ALINACAK ÖNLEMLER
• Her kullanım öncesinde, sarılı elektrik kordonunun tamamen açılmış olması gerekmektedir.
• Kabloyu sıkıştırmayın, sivri ve keskin yüzeylerle temas etmesine izin vermeyin.
• Uzatma kablosu kullanıyorsanız, kullandığınız uzatma kablosunun sağlam olduğunu ve elektrik süpürgenizin gücüne
uygun olduğunu kontrol edin.
• Elektrik süpürgeniz, motorun aşırı ısınmasını önleyen bir emniyet ünitesiyle donatılmıştır. Bazı durumlarda (ağzın direk olarak
koltuk veya kanepeler üzerinde kullanılması), emniyet ünitesi devreye girer ve cihaz alışıldık olmayan, ancak herhangi bir teh-
like arz etmeyen bir gürültü çıkarır.
• Elektrik süpürgenizi kablosundan çekerek taşımayın, cihazınızın taşıma kolundan tutularak taşınması gerekmektedir.
• Cihazı kablosundan tutarak kaldırmayın.
• Cihazın fişini asla elektrik kablosundan çekerek çıkarmayın.
• Elektrik süpürgesini asla torbası ve filtre sistemi olmadan çalıştırmayın: Mikro filtre* veya HEPA* filtre kaseti.
• Filtrenin (12 + 13 veya 14) doğru yerleştirilmiş olduğundan emin olun.
Yalnızca Rowenta orijinal filtrelerini kullanın.
Yalnızca Rowenta orijinal aksesuarlarını kullanın.
• Bu elektrik süpürgesi için aksesuar ve filtre bulmakta güçlük çekmeniz halinde, Rowenta tüketici servisiyle bağlantı
kurun (iletişim bilgilerini son sayfada bulabilirsiniz).
• Her kullanım sonrasında cihazınızı kapatın ve fişini prizden çıkarın.
• Her bakım veya temizlik öncesinde cihazınızı kapatın ve fişini prizden çıkarın.
* Modeline göre: Opsiyon olarak mevcut olan bazı modeller veya aksesuarlara
ilişkin belli donanımlar söz konusudur.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page56
57
4. KULLANIM
HAZIN UNSURLARININRLEŞTİRİLMESİ
• Hortumu (19) emiş ağzına (9) sıkıca takın ve kilitlenene dek çevirin - şekil 1.
• Hortumu çıkarmak için, ters yöne doğru çevirin ve çekin - Şek.2.
• Elektrik süpürgeniz teleskopik boruyla donatılmışsa* (20): Ayar butonunu ileri doğru itin, tüpü arzuladığınız uzunluğa
getirin ve ardından bloke etmek için butonu serbest bırakın – Şekil 3.
Aksi halde, iki tüpü* (21), hafifçe çevirerek birleştirin – Şekil 4.
• Gerekirse uzatma boruyu* (22) takın.
Tüp ucuna uygun aksesuarı takın:
- Halılar ve duvardan duvara halılar için: Fırça içeri girmiş pozisyonda - Şekil 5 standart emiş başlığını (23) veya
Turbo fırçayı* (27* veya 28*) kullanın.
- Kaygan yüzeyler ve parkeler için: Standart emiş başlığını (23) fırça dışarı çıkarılmış pozisyonda kullanın veya daha iyi bir
sonuç elde etmek için parke emiş başlığını* (24) doğrudan kullanmayı tercih edin.
- Köşeler ve erişilmesi zor alanlar için: Fırçaya dönüştürülebilir emiş başlığını (26) düz pozisyonda kullanın.
- Döşemeler ve hassas yüzeyler için: fırçaya dönüştürülebilen oluk memesini (26) ya da döşeme memesini* (25) ya da
memeye entegre fırçayı 19b* (modele bağlı olarak) kullanın.
Dikkat! Aksesuarlarını değiştirmeden önce, elektrik süpürgenizi daima durdurun ve fişini prizden çıkarın.
KABLONUN TAKILMASI VE HAZIN ÇALTIRILMASI
Sarıolan kabloyu sonuna dek açın,pürgenizin fişini prize takın - Şekil 7 ve Açma/Kapama (2) pedalı üzerine basın - Şekil 8.
Emiş gücü tutacak üzerinde bulunan mekanik güç anahtarı yardımıyla ayarlayın: Emiş gücümanuel olarak azaltmakin
ayar kapağıın, örn.: Hassaszeylerde - Şekil 9.
HAZIN MUHAFAZASI VE TAŞINMASI
• Kullanım sonrasında, Açma/Kapama (2) pedalına basarak süpürgenizi durdurun - Şekil 8 ve fişini prizden çıkarın - Şekil
10. Kablo sarma ünitesinin (3) pedalına basarak, kabloyu yerleştirin – Şekil 11.
• Dikey durumda, emiş başlığını (23) cihazın altında bulunan yuvasına yerleştirin (1b) – Şekil 12.
Yatay durumda, emiş başlığını (23) cihazın arkasında bulunan yuvasına yerleştirin (1a) – Şekil 13.
Taşıma kolu sayesinde elektrik süpürgenizi kolayca taşıyın (6).
5. TEMİZLİK VE BAKIM
Önemli: Her bakım veya temizlik öncesinde cihazınızı kapatın ve fişini prizden çıkarın.
TORBA DEĞİŞİ
Torba doluluk göstergesi (4), size torbanın dolu veya toza doymuş olduğunu bildirir. Cihazın performansının azaldığını
hissediyorsanız, gücü maksimuma getirin ve emiş başlığını zeminin üzerinde tutun. Torba doluluk göstergesi halen
daha kırmızı ise, torbayı değiştirin.
• Hortumu (19), emiş ağzından (9) çekin - Şekil 2.
• Elektrik süpürgesinin kapağını (8) açın – Şekil 14.
a) Cihazınız, kâğıt torba* ile donatılmış ise:
Torba bölümündeki (7) torba desteğini (15) çıkarın - Şekil. 15a, ardından kağıt torbayı (18a) raylar üzerinde kaydırarak
yuvasından (15) çıkarın - Şekil. 15b.
Torbayı çöpe atın - Şekil.15c.
Torba yuvası (15) içine yeni bir kâğıt torba yerleştirin - Şekil 15 d, sonra torba yuvasının rayları (16) yardımıyla, torbayı
bölmenin içine yerleştirin - Şekil 15e.
• Kapağı (8) kapamadan önce, torbanın ve kaidenin düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olun.
b) Cihazınız, bez torba* ile donatılmış ise:
Torba bölümündeki (7) torba desteğini (15) çıkarın - Şekil. 17a, ardından bez torbayı* (18b) raylar üzerinde kaydırarak
yuvasından (15) çıkarın - Şekil. 16b.
• Fermuar yardımıyla torbayı açın - Şekil 16c, içini bir çöp kutusuna boşaltın- Şekil 16d.
Torbayı duru su ile temizleyin – Şekil 16e.
• En az 24 saat boyunca kurumasını bekleyin (torbayı ancak tamamen kurumuş ise yerine yerleştirin) - Şekil 16f.
Bez torbanın ağzını kapatın: Torbayı cihaz içine yerleştirmeden önce, fermuarın
tamamen kapanmasına
dikkat edin - Şekil 16g.
Torba yuvası içine yeni bir bez torba yerleştirin - sonra torba yuvasının rayları (16) yardımıyla, torbabölmenin içine yerleştirin - Şekil 16h.
• Kapağı (8) kapamadan önce, torbanın ve torba desteğinin düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olun.
* Modeline göre: Opsiyon olarak mevcut olan bazı modeller veya aksesuarlara
ilişkin belli donanımlar söz konusudur.
TR
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page57
58
KROFİLTRENİN* REF: ZR0039 01 DEĞİŞTİLME
Önemli: Mikro filtreyi* 6 ayda bir değiştirin.
Mikro filtre* Yetkili Servislerden veya yetkili satıcıdan temin edilebilir.
• Elektrik süpürgesinin kapağını (8) açın - Şekil 14 ve torbayı çıkarın.
• Motor koruma ızgarasını* (12) çıkarın – Şekil 17a.
• Mikrofiltreyi* (13) çıkarın - Şekil 17b ve motor koruma ızgarasını* bırakın (12).
• Mikrofiltreyi* çöpe atın - Şekil 17c.
• Mikro filtreyi (13) motor koruma ızgarasının* (12) üzerine yerleştirin (13) - Şekil 17d.
• Çıkıntıları yuvalarına yerleştirin - Şekil. 17d.
• Motor koruma ızgarasını* (12) yerine kilitleyin – Şekil 17e.
• Kapağı (8) kapatmadan önce, motor koruma ızgarasının* (12) yerine düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olun.
Soluduğumuz hava, alerjiye neden olabilecek partiküllererir: larvalar ve hayvansal atıklar (tüy, deri, salya, idrar) akarlar, polen,
duman, küf. En ince partiküller solunum sistemimize girer ve orada iltihaplanmalara neden olabilir, solunum fonksiyonunun genel
leyişini olumsuz yönde etkileyebilirler.
(H)EPA (High) Efficiency Particulate Air Filter filtreleri, yani bir başka deyişle Havadaki Partiküller üzerinde (Yüksek) Etkili filtreler, en
ince partiküllerin dahi tutulmalarını sağlarlar. (H)EPA filtre sayesinde cihazın dışarı verdiği hava, çektiği havadan daha sağlıklıdır.
KAĞIT TORBALAR İÇİN UYGUN HEPA FİLTRE KARTUNUN* REF: ZR0045 01 DEĞİŞLME
Önemli: HEPA filtre kartuşunu* ZR0045 01 her 6 ayda bir değiştirin (kullanım sıklığına göre).
(H)EPA* ref. ZR 0045 01* filtre kartuşunu Yetkili Satış Merkezlerinden temin edebilirsiniz.
• Elektrik süpürgesinin kapağını (8) açın - Şekil 14 ve torbayı çıkarın - Şekil 15a.
• HEPA* filtre kasetini çıkarın (14a) - Şekil 18a-18b.
• Kartuşu çöpe atın - şekil.18c.
Yeni HEPA filtre kartuşunun çıkıntılarını yuvalar içine yerleştirin - Şekil18d.
Yeni HEPA* filtre kartuşunu (14a) (ref. ZR0045 01) bölmesi içine kilitleyin - Şekil 18e.
• Kapağı (8) kapamadan önce, HEPA filtre kartuşunun* (14a) düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olun.
BEZ TORBAYA UYGUN HEPA FİLTRE KARTUŞUNUN* REF: ZR0042 01 TEMİZLENMESİ
Dikkat! Bu temizleme işlemi, yalnızca HEPA filtre kartuşu ref: ZR0042 01 için geçerlidir.
Önemli: HEPA filtre kartuşunu her 6 ayda bir değiştirin (kullanım sıklığına göre).
(H)EPA* ref. ZR 0042 01* filtre kartuşunu Yetkili Servislerden veya satıcınızdan temin edebilirsiniz.
• Elektrik süpürgesinin kapağını (8) açın - Şekil 14 ve torbayı çıkarın - Şekil 16a.
• HEPA filtre kartuşunu* yerinden çıkarın (14b) -- Şekil 19a-19b.
• HEPA filtre kartuşunun* (14b) tozunu, kartuşa çöp üzerinde hafifçe vurarak temizleyin – Şekil 19 c.
• Ardından duru suya tutun – Şekil 19d ve en az 24 saat boyunca kurumasını bekleyin – Şekil 19e.
Yerine yerleştirmeden önce HEPA filtre kartuşunun* (14b) tamamen kurumuş olduğundan emin olun.
• Çıkıntıları yuvalarına yerleştirin - Şekil. 19f.
• HEPA filtre kartuşunu yerine kilitleyin* (14b) (ref. ZR0042 01) - Şekil 19g.
• Kapağı (8) kapamadan önce, HEPA filtre kartuşunun* (14b) düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olun.
ELEKTK SÜRGEN TEMİZLİĞİ
• Cihazın gövdesini ve aksesuarlarını, nemli ve yumuşak bir bezle silin, ardından kurutun.
• Cihazın kapağını kuru bir bez ile silin - Şekil 20.
Aşındırıcı özellikteki temizlik ürünleri kullanmayın.
* Modeline göre: Opsiyon olarak mevcut olan bazı modeller veya aksesuarlara
ilişkin belli donanımlar söz konusudur.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page58
59
6. ARIZA GİDERME
Önemli: Elektrik süpürgenizin işleyişinde sorunla karşılaşmanız halinde, herhangi bir kontrol gerçekleştirmeden önce,
Çalıştır/Durdur pedalına basarak, cihazınızı durdurun.
ELEKTK SÜRGEZ ÇALMIYORSA
• Cihaza güç gelmiyor: Cihazın fişinin prize doğru olarak takılı olduğundan emin olun.
ELEKTK SÜRGEZ ÇEKMİYORSA
• Bir aksesuar veya hortum tıkanmış: Hortumun veya aksesuarın tıkanıklığını giderin.
• Kapak düzgün kapatılmamış: Kapağı kontrol edin ve yeniden kapayın.
ELEKTK SÜRGEN EMİŞCÜ DÜŞÜKSE, GÜRÜLTÜ ÇIKARIYOR VEYA ISLIK SESİ ÇIKARIYORSA
Bir aksesuar veya hortum kısmen tıkanmış: Hortumun veya aksesuarın kısmi tıkanıklığını giderin.
Torba dolu veya ince toz tanecikleri nedeniyle doymuş: Kağıt torbayı değiştirin (18a) veya bez torbayı* boşaltın (18b).
• Filtre sistemi doymuş.
HEPA* filtre kartuşu: HEPA* filtre (14a*) (ref.ZR0045 01) kartuşunu değiştirin ve yuvasına takın veya prosedürü takip ede-
rek HEPA* (14b*) (ref.ZR0042 01) kartuşu yıkayın.
- Mikro filtre*: Mikro-filtreyi* yerinden çıkarın ve yenisini takın (ref. ZR0039 01).
• Mekanik güç ayar anahtarı açık: Dirsek üzerindeki mekanik güç ayar anahtarını kapatın.
TORBA DOLULUK GÖSTERGESİ KIRMIZI İSE
Torba doymuş: Kâğıt torbayı değiştirin (18a) veya bez torbayı* boşaltın (18b).
KAPAK KAPANMIYORSA (Detektörün hareketi (17))
Torba veya torba desteğinin (15) mevcut olduğunu veya yerine düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olduğunu kontrol
edin.
EMİŞ BLIĞI KOLAYLIKLA HAREKET ETTİRİLEYORSA
• Ayar penceresini açın veya emiş gücünü azaltın.
KABLO YERİNE TAMAMEN SARILAMIYORSA
•Kablo içeri sarılırken yavaşlıyorsa: Kabloyu çıkarın ve sarma pedalına basarak kabloyu yeniden sarın.
ELEKTK SÜRGESİ, VAKUM SIRASINDA ANİDEN DURUYORSA
• Isı emniyeti devreye girmiştir. Tüpün ve borunun tıkanmamış, torba ve filtrelerin dolmamış olduklarını kontrol edin. Cihazı ye-
niden çalıştırmadan önce, soğuması için 30 dakika bekleyin.
Sorun devam ederse, cihazınızı en yakın Yetkili Rowenta Servisine getirin.
GARAN
• Bu cihaz, yalnızca ev içinde kullanım için tasarlanmıştır. Kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara uygun olmayan
şekilde kullanılması halinde, Rowenta hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir, bu durumda ürünün garantisi geçerliliğini
kaybedecektir.
Bu durumda cihaz garanti dışı kalır.
• Cihazınızı ilk defa kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun:
Cihazın kullanım kitapçığında belirtilenlere aykırı bir şekilde kullanılmasından doğacak durumlardan Rowenta sorumlu
değildir
* Modeline göre: Opsiyon olarak mevcut olan bazı modeller veya aksesuarlara
ilişkin belli donanımlar söz konusudur.
TR
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page59
60
7. ÇEVRE KORUMASI
Yürürlükte bulunan düzenlemelere göre, kullanım ömrü sonuna gelen tüm cihazların tamamen kullanılamaz duruma
getirilmeleri gerekmektedir: Cihazı atmadan önce, fişini prizden çıkarın ve kablosunu kesin.
Çevre korumasına katkıda bulunun!
Cihazınız yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürebilir malzemeler içermektedir.
Uygun işlemlere tabi tutulabilmesi için, bir toplama noktasına bırakın.
* Modeline göre: Opsiyon olarak mevcut olan bazı modeller veya aksesuarlara
ilişkin belli donanımlar söz konusudur.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page60
/