GoodHome Adriska blanc L. 80 x H. 48 x P. 45 cm Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
[A] x20 [B] x20
[L] x1[K] x3 [M] x1
[C] x6
[D] x20
[G] x36
(Ø4 x 15mm)
[H] x2
[E] x1 [F] x1
[N] x1
(short)
(short)
(long)
(long)
[P] x1
[Q] x1
[R] x1
[S] x2 [T] x2
(Ø8 x 30mm)
(Ø6 x 30mm)
(Ø6 x 25mm)
x ?
1
2
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécuri.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa oraz
upewnić się, że zostały
w pełni zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они вам
понятны.
RO AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
ORGKF127693 IM+SM.indb 3 11/01/2019 11:25
13
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
TR
Başlarken...
Paketi kontrol edin ve yukarıdaki listede bulunan tüm parçaların paket
içinde bulunduğundan emin olun. Eksik parça olması durumunda,
yardım almak için yerel satış mağazanıza müracaat edin.
Başlamaya hazır olduğunuzda, doğru aletlerin hazır olduğundan, yeteri
kadar geniş, temiz ve kuru bir montaj alanına sahip olduğunuzdan
emin olun.
Matkapla delik açmak istediğiniz noktalarda gizli boru ve kablo
bulunmadığından emin olun.
Bu ürünün montajı için elektrikli tornavida kullanmanızı önermeyiz.
Vidaların önceden delinmiş pilot deliklere tam olarak
yerleştirildiğinden emin olun.
Vidaları aşırı sıkmamaya dikkat edin.
Dikkat: Dübeller ve vidalar mobilyanın sabitleneceği duvar tipine
göre değişebileceği için ürüne dahil değildir. Bu konuda mağazadaki
satıcıdan yardım isteyin.
Ürününüzü yerleştirmek için uygun bir konum seçin.
Kalıp veya küf oluşumunu önlemek için banyonuzu düzenli
olarak havalandırın.
Emniyet
Sadece ev kullanımı içindir.
Duvar montajlı mobilyanın duvara uygun bir şekilde monte
edildiğinden emin olun.
UYARI: Ürün, düşmemesi için uygun duvar bağlantı elemanları ile
birlikte kullanılmalıdır.
Uyari:
Montaj işlemi, üreticinin talimatlarına harfiyen
uyularak gerçekleştirilmelidir.
Yere koyulacak mobilya: Devrilme riskini ortadan kaldırmak için
bu ürün, birlikte verilen sabitleme cihazları ile kullanılmalıdır.
Asılan mobilya: Düşme riskini ortadan kaldırmak için bu ürün,
birlikte verilen duvara sabitleme cihazları ile kullanılmalıdır.
Duvara ve/veya tavana asılan mobilya: Sabitleme cihazlarının
ortaya çıkacak kuvveti kaldırıp kaldıramayacağını ölçmek için
duvarın/tavanın sağlamlığını kontrol edin.
Daha detaylı olarak…
Tezgahı masif ahşapta korumak ve korumak:
İnce bir film tabakasına uygun bir yağ veya fırça ile sürün. Ayrılmak
yüzeye yaklaşık nüfuz etmek için 15 dakika. Herhangi birini silin
Yumuşak bir bezle emilmemiş yağ. Yüzeyi kuru ve tekrarlayın Y
muamelesi emiciliğe göre 1-3 kez odun.
Ürünün yüzeyini temizlemek için kuru ve temiz bir bez kullanın.
Kabin üzerinde herhangi bir ayakta su bırakmayın. derhal
suyu çıkarma.
Ürün üzerinde asla çözücü, aşındırıcı, beyazlatıcı maddeler, asitler,
güçlü deterjanlar, eritici kimyasal temizleyiciler veya çözücü tip
temizleme solüsyonları kullanmayın.
Düzenli Kontrol
Bu ürünün tüm parçaları ve donanımlarının güvenli olduğundan emin olun,
amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanmayın.
Banyonuzun düzgün bir şekilde havalandırılmasına dikkat edin ve
mobilyaları küvet ya da duş kabini yakınına yerleştirmekten kaçının.
Garanti
Bu ürün, profesyonel amaçlı olmayıp normal ev kullanımı kapsamında, satın
alma tarihinden itibaren 10 yıl garantilidir. Garanti, sadece kasa fişi veya
faturanın ibraz edilmesi halinde geçerlidir. Satın aldığınızı gösteren belgeyi
güvenli bir yerde saklayın.
Bu garanti sadece evde kullanım kapsamında geçerlidir. Bu garanti, ürünün
kullanım amacına uygun kullanılması, kurallara ve kullanma kılavuzundaki
bilgilere uygun bir montaj ve bakıma tabi tutulması kaydıyla üründeki
hataları ve kusurları kapsar.
Bu ürün, daha sonra zarar görmeden sökülebilecek şekilde
monte edilmelidir.
Sözleşmeye dayalı bu garanti, parçaların doğal aşınmasından, kötü
hava şartlarından, sel baskınlarından, ısınmadan kaynaklanan hata ve
tahribatlardan, gün ışığında renk solması, su kalitesinden (kir, agresivite/
çözücülük, korozyon, …), suyla taşınan yabancı maddelerin varlığı (kum,
talaş, …) veya odanın havalandırılmamasından kaynaklı hasarları ve hatalı
kullanım, hor kullanım, ihmal, kaza ya da yanlış yapılmış bir bakımın veya
yürürlükteki yönetmeliklere veya kullanma kılavuzuna uyulmaması sonucu
oluşabilecek hasarları kapsamaz.
Garanti aynı şekilde, orijinal olmayan veya adaptasyonu yapılmamış
aksesuarların ve/veya yedek parçaların kullanılmasına, ürünün sökülmesine
veya ürün üzerinde değişiklik yapılmasına bağlı yan etkileri kapsamaz.
Garanti, hatalı olduğu belirlenen parçalarla sınırlıdır. Bu garanti, hiçbir
durumda sigorta poliçe masraflarını (nakliyat, işçilik), doğrudan ve dolaylı
hasarları kapsamaz.
6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca, Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu
talebi yerine getirmekle 6502 sayılı Kanunun 66. ve devamı maddeleri
uyarınca Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici
Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50
yyWxx; yy-yılı; yılın xx-haftası.
ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ
DAHA SONRA KULLANMAK
ÜZERE SAKLAYIN:
DİKKATLE OKUYUN
ORGKF127693 IM+SM.indb 13 11/01/2019 11:25
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

GoodHome Adriska blanc L. 80 x H. 48 x P. 45 cm Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi