GoodHome Adriska 100 cm Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
[C] x1 [D] x4
[A] x4
[B] x8
(Ø6 x 50 mm) (Ø6 x 35 mm)
x ?
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécurité.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa
oraz upewnić się,
że zostały w pełni
zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они
вам понятны.
RO AVERTISMENT!
Citiţi cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
1
2
ORGKF127699 A5 IM+SM.indb 3 11/01/2019 14:52
14
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR Sécurité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
Garantia
Este produto tem uma garantia de 10 anos a partir da data de compra,
no âmbito de uma utilização doméstica normal, não profissional.
A garantia só pode ser aplicada mediante apresentação do talão
de caixa ou fatura de compra. Guarde a sua prova de compra num
local seguro.
A garantia aplica-se apenas no âmbito de um uso doméstico. A
garantia cobre a reparação ou a substituição do produto se surgir um
defeito de fabrico dos materiais durante todo o período da garantia
oferecia a contar da data de aquisição.
A garantia abrange as avarias e mau funcionamento do produto, sob
reserva de uma utilização em conformidade com os intuitos para que
o produto foi criado e sob reserva de uma instalação e manutenção
em conformidade com as regras da arte e as informações do manual
de utilização.
Este produto tem de ser instalado de modo a que possa ser retirado
posteriormente sem ficar deteriorado.
Esta garantia contratual não abrange defeitos e deteriorações
provocados por um desgaste natural das peças, descoloração à luz,
intempéries, inundações, libertações de calor, gelo, danos causados
pela qualidade da água (calcário, agressividade, corrosão...), pela
presença de corpos estranhos veiculados ou não pela água (areia,
limalhas...) ou a falta de arejamento da peça e os danos que poderão
ser consequência de uma utilização inadequada, uma utilização
abusiva, negligência, acidente ou manutenção defeituosa, ou a não
conformidade com as regras da arte ou informações do manual
de utilização.
Estão também excluídas da garantia as consequências nefastas
devido à utilização de acessórios e/ou peças sobresselentes que não
sejam originais ou não adaptadas, à desmontagem ou modificação
do produto.
A garantia limita-se às peças reconhecidas como defeituosas. Ela
não abrange, em caso algum, as despesas resultantes (deslocamento,
mão-deobra) e os danos diretos ou indiretos.
Brico Depot é responsável por defeitos de conformidade do produto
conforme nos termos da Lei das Garantias (Decreto-Lei n.º 67/2003,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008.
yyWxx; yy-ano; xx-semana do ano.
IMPORTANTE -
GUARDE ESTA
INFORMAÇÃO
PARA REFERÊNCIA
FUTURA: LER
CUIDADOSAMENTE
TR
Başlarken...
Paketi kontrol edin ve yukarıdaki listede bulunan tüm parçaların
paket içinde bulunduğundan emin olun. Eksik parça olması
durumunda, yardım almak için yerel satış mağazanıza
müracaat edin.
Başlamaya hazır olduğunuzda, doğru aletlerin hazır olduğundan,
yeteri kadar geniş, temiz ve kuru bir montaj alanına sahip
olduğunuzdan emin olun.
Matkapla delik açmak istediğiniz noktalarda gizli boru ve kablo
bulunmadığından emin olun.
Bu ürünün montajı için elektrikli tornavida kullanmanızı önermeyiz.
Vidaların önceden delinmiş pilot deliklere tam olarak
yerleştirildiğinden emin olun.
Vidaları aşırı sıkmamaya dikkat edin.
Dikkat: Dübeller ve vidalar mobilyanın sabitleneceği duvar
tipine göre değişebileceği için ürüne dahil değildir. Bu konuda
mağazadaki satıcıdan yardım isteyin.
Ürününüzü yerleştirmek için uygun bir konum seçin.
Kalıp veya küf oluşumunu önlemek için banyonuzu düzenli
olarak havalandırın.
Emniyet
Sadece ev kullanımı içindir.
Duvar montajlı mobilyanın duvara uygun bir şekilde monte
edildiğinden emin olun.
UYARI: Ürün, düşmemesi için uygun duvar bağlantı elemanları ile
birlikte kullanılmalıdır.
Uyari:
Montaj işlemi, üreticinin talimatlarına harfiyen
uyularak gerçekleştirilmelidir.
Yere koyulacak mobilya: Devrilme riskini ortadan
kaldırmak için bu ürün, birlikte verilen sabitleme cihazları
ile kullanılmalıdır.
Asılan mobilya: Düşme riskini ortadan kaldırmak için
bu ürün, birlikte verilen duvara sabitleme cihazları
ile kullanılmalıdır.
Duvara ve/veya tavana asılan mobilya: Sabitleme
cihazlarının ortaya çıkacak kuvveti kaldırıp
kaldıramayacağını ölçmek için duvarın/tavanın sağlamlığını
kontrol edin.
Daha detaylı olarak…
Tezgahı masif ahşapta korumak ve korumak:
İnce bir film tabakasına uygun bir yağ veya fırça ile sürün. Ayrılmak
yüzeye yaklaşık nüfuz etmek için 15 dakika. Herhangi birini silin
Yumuşak bir bezle emilmemiş yağ. Yüzeyi kuru ve tekrarlayın Y
muamelesi emiciliğe göre 1-3 kez odun.
Ürünün yüzeyini temizlemek için kuru ve temiz bir bez kullanın.
Kabin üzerinde herhangi bir ayakta su bırakmayın. derhal
suyu çıkarma.
Ürün üzerinde asla çözücü, aşındırıcı, beyazlatıcı maddeler, asitler,
güçlü deterjanlar, eritici kimyasal temizleyiciler veya çözücü tip
temizleme solüsyonları kullanmayın.
Düzenli Kontrol
Bu ürünün tüm parçaları ve donanımlarının güvenli olduğundan
emin olun, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması
durumunda kullanmayın.
Banyonuzun düzgün bir şekilde havalandırılmasına dikkat edin ve
mobilyaları küvet ya da duş kabini yakınına yerleştirmekten kaçının.
ORGKF127699 A5 IM+SM.indb 14 11/01/2019 14:52
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR Sécurité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
15
Garanti
Bu ürün, profesyonel amaçlı olmayıp normal ev kullanımı kapsamında,
satın alma tarihinden itibaren 10 yıl garantilidir. Garanti, sadece kasa fişi
veya faturanın ibraz edilmesi halinde geçerlidir. Satın aldığınızı gösteren
belgeyi güvenli bir yerde saklayın.
Bu garanti sadece evde kullanım kapsamında geçerlidir. Bu garanti,
ürünün kullanım amacına uygun kullanılması, kurallara ve kullanma
kılavuzundaki bilgilere uygun bir montaj ve bakıma tabi tutulması
kaydıyla üründeki hataları ve kusurları kapsar.
Bu ürün, daha sonra zarar görmeden sökülebilecek şekilde
monte edilmelidir.
Sözleşmeye dayalı bu garanti, parçaların doğal aşınmasından, kötü
hava şartlarından, sel baskınlarından, ısınmadan kaynaklanan hata
ve tahribatlardan, gün ışığında renk solması, su kalitesinden (kireç,
agresivite/ çözücülük, korozyon, …), suyla taşınan yabancı maddelerin
varlığı (kum, talaş, …) veya odanın havalandırılmamasından kaynaklı
hasarları ve hatalı kullanım, hor kullanım, ihmal, kaza ya da yanlış yapılmış
bir bakımın veya yürürlükteki yönetmeliklere veya kullanma kılavuzuna
uyulmaması sonucu oluşabilecek hasarları kapsamaz.
Garanti aynı şekilde, orijinal olmayan veya adaptasyonu yapılmamış
aksesuarların ve/veya yedek parçaların kullanılmasına, ürünün
sökülmesine veya ürün üzerinde değişiklik yapılmasına bağlı yan
etkileri kapsamaz.
Garanti, hatalı olduğu belirlenen parçalarla sınırlıdır. Bu garanti, hiçbir
durumda sigorta poliçe masraflarını (nakliyat, işçilik), doğrudan ve
dolaylı hasarları kapsamaz.
6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca, Malın ayıplı olduğunun
anlaşılması durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu
talebi yerine getirmekle 6502 sayılı Kanunun 66. ve devamı maddeleri
uyarınca Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını
Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50
yyWxx; yy-yılı; yılın xx-haftası.
ÖNEMLİ – BU
BİLGİLERİ
DAHA SONRA
KULLANMAK
ÜZERE SAKLAYIN:
DİKKATLE OKUYUN
ORGKF127699 A5 IM+SM.indb 15 11/01/2019 14:52
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

GoodHome Adriska 100 cm Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi