Beta 1947H Kullanma talimatları

Marka
Beta
Kategori
Elektrikli aletler
Model
1947H
Tip
Kullanma talimatları
TR
AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞİRKET TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ SİLİKON VE DERZ DOLGU
TABANCASI:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18,
20845, Sovico (MB)
İTALYA
D
okümantasyonun aslı İTALYANCA dilinde düzenlenmiştir.
Güvenlik talimatlarını özenle muhafaza edin ve matkapları kullanan personele teslim edin.
KULLANIM ALANI
Silikon ve derz dolgu için havalı tabanca aşağıdaki kullanıma yöneliktir:
Silikon ve derz sızdırmazlık ürünlerini uygulama işleri
Tabancanın, su ve havaya maruz açık mekânlarda da kullanılması mümkündür
Aşağıdaki işlemler yasaktır:
Potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran ortamlarda kullanım yasaktır
Potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran ortamlarda kullanım yasaktır
Gevşek gereçlerle kullanılması yasaktır
Belirtilenlerden farklı tüm uygulamalar için kullanım yasaktır
ÇALIŞMA MAHALLİNİN GÜVENLİĞİ
Makinenin kullanımı nedeni kaygan olabilen yüzeylere ve esnek hava borusuna takılma tehlikesine dikkat edin.
Yüksekte gerçekleştirilen işler için pnömatik aletin kullanımı esnasında, ekipmanın olası kazara düşmesi sonucunda çalışan diğer
kişilerin maruz kalabilecekleri riskleri ortadan kaldırmaya veya minimuma indirmeye yönelik tüm tedbirleri alın (örneğin çalışma
alanının ayrılması).
Pnömatik aleti, toz veya buharı tutuşturacak kapasitede kıvılcımlar oluşabileceğinden, potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran
ortamlarda kullanmayın.
Pnömatik alet yalıtılmamış olduğundan gerilim altındaki donanımlar ile temastan kaçının ve gerilim altındaki elemanlar ile temas,
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Pnömatik alet ile çalışılırken çocukların veya ziyaretçilerin çalışma mahalline yaklaşmasını önleyin. Diğer kişilerin mevcudiyeti,
pnömatik alet üzerindeki kontrolün kaybı ile sonuçlanabilen dikkat dağılmasına neden olur.
PNÖMATİK ALETLERİN GÜVENLİĞİ
Hava akışını asla kendinize veya diğer kişilere doğru yöneltmeyin. Basınçlı hava ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Bağlantı rakorlarını ve besleme boru hatlarını kontrol edin. Tüm gruplar, mafsallar ve esnek borular, basınç ve hava akışına ilişkin
teknik verilere uygun olarak monte edilmelidir. Çok düşük bir basınç, pnömatik aletin işlemesini riske atar; yüksek bir basınç, hasar
ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
Esnek boruları kıvırmaktan veya sıkıştırmaktan kaçının. Solvent ve keskin köşelerin kullanımından kaçının. Boruları ısıdan, yağdan
ve döner parçalardan koruyun. Hasarlı bir esnek boruyu anında değiştirin. Kusurlu bir besleme boru hattı, basınçlı hava borusunun
kontrol dışı hareketlerine neden olabilir. Havalanan toz veya talaşlar, gözlerde yaralanmalara neden olabilir. Esnek borular için
kelepçelerin, daima iyice sabitlenmiş olduğundan emin olun.
PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN TALİMATLAR
Daima kendi hareketlerinize konsantre olmaya özen göstererek azami dikkat önemle tavsiye edilir. Yorgun olunması veya
uyuşturucu, alkollü içecek veya ilaç etkisi altında bulunulması halinde pnömatik aleti kullanmayın.
Daima aşağıdaki kişisel koruyucu donanımları kullanın:
Koruyucu gözlük;
Kulaklık;
Emniyet ayakkabısı;
Fiziksel etkenler için koruyucu eldiven.
Her an dengenizi koruyarak güvenli pozisyonda bulunmaya özen gösterin. Güvenli bir çalışma pozisyonu ve uygun bir beden
duruşu, beklenmedik durumlar halinde pnömatik aleti daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.
Egzoz havasını doğrudan solumayın ve söz konusu havanın gözlere ulaşmasını önleyin. Pnömatik aletin egzoz havası, tehlikelere
neden olabilen su, yağ, metal partiküller ve kir içerebilir.
DİKKAT
PNÖMATİK ALETİ KULLANMADAN ÖNCE İŞBU KILAVUZUN TAMAMEN OKUNMASI ÖNEMLİDİR.
GÜVENLİK KURALLARINA VE İŞLETME TALİMATLARINA UYULMAMASI HALİNDE CİDDİ
KAZALAR MEYDANA GELEBİLİR.
Libretto 1947H Ver7.qxd:Libretto 1947H.qxd 17-01-2019 17:01 Pagina 51
H
AVALI SİLİKON VE DERZ DOLGU TABANCASININ ÖZENLİ KULLANIMI
İşlemedeki parçayı bloke etmek ve desteklemek için kilitleme cihazları veya mengeneler kullanın. İşlemedeki parçayı bir eliniz ile
veya vücudunuz ile bloke edilmiş şekilde tutmayın; böyle yapıldığında güvenli işlem görmek artık mümkün değildir.
Havalı alet aşırı yüke maruz bırakılmamalıdır. İşlerinizi, havalı aleti sadece öngörülen durum için kullanarak gerçekleştirin.
Daima makinenin bütünlüğünü kontrol edin. Çalıştırma/durdurma şalteri arızalı olan hiçbir pnömatik aleti kullanmayın. Tekrar
durdurulamayan veya çalıştırılamayan bir pnömatik alet tehlikeli olduğundan onarılmalıdır.
Havalı tabanca üzerinde ayar işlemleri gerçekleştirmeden önce, aksesuarları değiştirmeden önce veya söz konusu alet
kullanılmadığında, daima hava beslemesini kesin. Bu tedbir, pnömatik aletin kazara çalıştırılmasını önler.
Pnömatik aletleri kullanmadığınızda, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. İşbu talimatları okumamış kişilerin pnömatik
aleti kullanmasına izin vermeyin.
Aletin hareketli kısımlarının kusursuz şekilde işlediğinden, tutukluk yapmadığından ve söz konusu aletin işlemesini riske atacak
k
ırık veya hasarlı parçaların bulunmadığından emin olarak pnömatik aleti özenle kontrol edin. Pnömatik aleti kullanmadan önce
h
asarlı parçaların onarımını yaptırın.
Havalı tabancanın iyi durumda olduğunu kontrol edin: Hasarlı parçaların bulunmadığını kontrol ederek emin olun.
Yakınlarda başkalarının bulunmadığını kontrol ederek emin olun.
Sadece öngörülen işlem için uygun aksesuarlar kullanın, örneğin:
Silikon ve/veya derz sızdırmazlık malzemelerini uygulama için standart, alüminyum veya plastik kartuşlar
Havalı tabanca üzerinde değişiklik yapılmamalıdır. Tadilatlar, güvenlik tedbirlerinin etkinliğini azaltabilir ve operatör için riskleri
artırabilir.
Pnömatik aletin onarımını sadece uzman personele yaptırın. Orijinal yedek parçalar kullanın.
HAVALI SİLİKON VE DERZ DOLGU TABANCASI İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI
Tanıtım plakasının okunaklı olduğunu kontrol edin, gerekmesi halinde değiştirme için üreticiden bir tanıtım plakası temin edin.
Operatör ve bakım ile görevli personel, pnömatik aletin ağırlığını ve gücünü fiziksel açıdan yönetecek kapasitede olmalıdır.
Havalı aletin uzun süreli kullanımı esnasında operatörün ellerde, kollarda, omuzlarda ve boyun bölgesinde rahatsızlık hissetmesi
mümkündür. Beden duruşunun değiştirilerek rahat bir pozisyon alınması, rahatsızlıkları ve yorulmayı önlemeye yardım edebilir.
T
oz ve dumandan kaynaklanan tehlikeler: İşlenen malzeme tipine göre, pnömatik aletin kullanımı esnasında oluşan duman, kişilerin
sağlığında hastalıklara neden olabilir. Solunum yolları için kullanılacak özel kişisel koruyucu donanım tipinin ve koruma seviyesinin
d
oğru tahsis edilmesini belirlemek için uygun bir ortam hijyeni incelemesi gerekir.
Gerçekleştirilen özel incelemenin, pnömatik aletin kullanımı esnasında üretilen titreşimlere günlük maruziyetin ilgili ülkede geçerli
yönetmelik tarafından öngörülen limit etki değerini aşması ile sonuçlanması halinde, özel titreşim önleyici eldivenler kullanılmalıdır.
Parmaklardaki derinin uyuştuğunun veya beyaz olduğunun, karıncalandığının veya ağrıdığının farkına vardığınızda pnömatik alet
ile çalışmayı kesin, işverene haber verin ve bir doktora başvurun.
Elin gerekli reaksiyon kuvvetlerini dikkate alarak, havalı aleti aşırı sıkı olmayan güvenli şekilde kavrayarak tutun.
Pnömatik aleti asla esnek borudan tutarak taşımayın.
Libretto 1947H Ver7.qxd:Libretto 1947H.qxd 17-01-2019 17:01 Pagina 52
P
NÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA ÖNGÖRÜLEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Aşağıdaki uyarılara uyulmaması fiziksel yaralanmalara ve/veya hastalıklara neden olabilir.
TEKNİK VERİLER
HAVA BAĞLANTISI 1/4” GAS
MAKSİMUM BASINÇ 10 bar
HAVA BORUSU MİNİMUM İÇ ÇAPI 2.5 mm
ORTALAMA HAVA TÜKETİMİ 120 l/min
AĞIRLIK 0,75 kg
BORU UZUNLUĞU 210 mm
TOPLAM UZUNLUK 260 mm
SES BASINÇ SEVİYESİ 85 dB(A) (EN ISO 15744)
TİTREŞİM SEVİYESİ <2.5 m/s
2
(ISO 28927-2)
AÇIKLAMALAR
a: Hava bağlantısı 1/4” GAS
b: Kartuş takma bileziği
c: Tutamak
d: Tabanca çalıştırma kolu
e: Basınç ayar düğmesi
f: Y ile yağlama
Değerlerin, geçerli yönetmelikler tarafından öngörülen limitleri aşması halinde ortam hijyeni incelemesinde/risk analizinde
karşılaşılmış değerlere göre diğer kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA VEYA BAKIM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDE DAİMA
K
ORUYUCU GÖZLÜK TAKIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA DAİMA KULAKLIK TAKIN
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA FİZİKSEL ETKENLER İÇİN DAİMA KORUYUCU
ELDİVEN KULLANIN
DAİMA EMNİYET AYAKKABISI KULLANIN
FİZİKSEL ETKENLER İÇİN KORUYUCU MASKE KULLANIN
KORUYUCU KASK KULLANIN
Libretto 1947H Ver7.qxd:Libretto 1947H.qxd 17-01-2019 17:01 Pagina 53
T
ALİMATLAR
Hava besleme bağlantısı
P
nömatik aletin optimal kullanımı için, aletin girişinde ölçülen 10 bar’lık maksimum basınca daima uyun. Pnömatik aleti, yoğuşma
içermeyen temiz hava ile besleyin (resim 1-a). Çok yüksek bir basınç veya besleme havasında nem mevcudiyeti, mekanik parçaların
kullanım ömrünü azaltır ve aletin hasar görmesine neden olabilir.
KULLANIM
Çalıştırma / Durdurma
Havalı tabancayı çalıştırmak için çalıştırma koluna (resim 3-d) basın ve çalışma sırasında söz konusu kolu basılı tutun. Kol serbest
b
ırakıldığında havalı alet, silikon veya derz dolgu malzemesinin çıkışını bloke ederek hızlı şekilde durur.
T
abanca, silikon veya derz dolgu malzemesinin dışarı çıkışını anında durdurmayı sağlayan hızlı tahliye valfi ile donatılmıştır.
Stop ettirildiğinde, tabancayı dengeli ve güvenli bir yere yerleştirin.
K
artuşun takılması/değiştirilmesi
Havalı tabancanın kullanımı için aşağıdaki şekilde işlem görün:
Ön bileziği, çıkana kadar gevşetin (resim 2-b). Silikon veya derz dolgu kartuşunu takın ve bileziği el yordamıyla bloke ederek
yeniden monte edin;
Tabancayı sıkıca kavrayın, el yordamıyla kola basın ve silikon veya derz dolgu malzemesinin dağıtımına başlayın;
Kol serbest bırakıldığında, kullanılan ürün neredeyse derhal o anda dışarı çıkar;
Tutamağın alt kısmında bulunan ayar düğmesi (resim 4-e) aracılığı ile aralıksız bir ürün çıkışı elde edecek şekilde basıncı
a
yarlamak mümkündür;
Kartuş bittiğinde bunu bir yenisiyle değiştirin: Ön bileziği gevşetin, tükenmiş kartuşu çıkarın ve yeni bir kartuş takın;
Yeni kartuşu takmadan önce olası silikon veya derz dolgu malzemesinin kalıntılarını giderin ve temizleyin.
Ayarlama veya kartuş takma işlemlerini gerçekleştirmeden önce daima hava beslemesini kesin. Bu tedbir, pnömatik aletin
kazara çalıştırılmasını önler.
Yağlama/Gresle yağlama
P
nömatik aletin, dakikada iki damlaya ayarlanmış, filtre-hat mikro sis yağlayıcı grubuna bağlanması zorunludur (1919F1/4) ürünü
tavsiye edilir”. Bu durumda mekanik parçaların daha az aşınması ile yüksek performans elde edilir.
Hattın yağlama ile donatılmamış olması halinde, hava besleme deliği aracılığı ile pnömatik alete düzenli aralıklarla doğrudan ISO 32
yağ doldurmak gerekir (resim 4-f).
BAKIM
Bakım ve onarım müdahaleleri sadece uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bakım ve onarım müdahaleleri için, güvendiğiniz
Beta bayii aracılığı ile Beta Utensili S.P.A. onarım merkezine başvurabilirsiniz.
BERTARAF ETME
Pnömatik alet, aksesuarlar ve ambalajlar, bulunduğunuz ülkede geçerli kanunlar uyarınca bir atık toplama bertaraf etme merkezine
gönderilmelidir.
GARANTİ
Bu alet, Avrupa Birliği’nde hâlihazırda geçerli standartlar uyarınca üretilmiş ve test edilmiştir ve profesyonel kullanım için 12 ay veya
amatör kullanım için 24 ay garantilidir.
Takdirimize göre arızalı parçaların onarılması veya değiştirilmesi aracılığı ile malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan arızalar
onarılır.
Garanti süresi içinde bir veya birden fazla müdahalenin gerçekleştirilmesi, garantinin sona erme tarihini değiştirmez.
Aşınma, hatalı veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan arızalar ve darbe ve/veya düşmelerden kaynaklanan kırılmalar garanti
kapsamı dışındadır. Tadilatlar yapıldığında, pnömatik alet kurcalandığında veya sökülmüş olarak teknik servise gönderildiğinde garanti
sona erer.
Doğrudan ve/veya dolaylı, her türlü ve/veya doğalı eşyalara ve/veya kişilere gelen hasarlar kesinlikle hariçtir.
UYGUNLUK BEYANI
Tanımlanan ürünün, 2006/42/EC Makine Direktifi’nin tüm hükümlerine, ilişkin tadilatlara uygun olduğunu tam sorumluluğumuz altında
beyan ederiz.
Teknik Doküman aşağıdaki adreste mevcuttur:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18 - 20845 Sovico (MB) - İTALYA
Libretto 1947H Ver7.qxd:Libretto 1947H.qxd 17-01-2019 17:01 Pagina 54
/