ESAB Aristo Tig 4000i Tig 4000iw Kullanım kılavuzu

Marka
ESAB
Kategori
Kaynak Sistemi
Model
Aristo Tig 4000i Tig 4000iw
Tip
Kullanım kılavuzu
Aristo®
Kullanma talimatı
0458 640 501 TR 20171110
Valid for: serial no. 950-406-xxxx
Tig 4000i / Tig 4000iw
İÇINDEKILER
0458 640 501 © ESAB AB 2017
1
GÜVENLİK..................................................................................................... 4
1.1 Sembollerin anlamı .................................................................................. 4
1.2 Güvenlik önlemleri ................................................................................... 4
2
GİRİŞ.............................................................................................................. 7
2.1 Donanım .................................................................................................... 7
2.2 Kontrol paneli ........................................................................................... 7
3
TEKNİK VERİLER ......................................................................................... 8
4
MONTAJ......................................................................................................... 10
4.1 Kaldırma talimatları .................................................................................. 10
4.2 Güç kaynağını konumlandırma ............................................................... 10
4.3 Şebeke güç beslemesi ............................................................................. 11
5
ÇALIŞTIRMA ................................................................................................. 12
5.1 Bağlantılar ve kontrol cihazları ............................................................... 12
5.2 Güç kaynağını açma................................................................................. 12
5.3 Fan kontrolü.............................................................................................. 13
5.4 Aşırı ısınma koruması .............................................................................. 13
5.5 Soğutma ünitesi........................................................................................ 13
5.6 Uzaktan kontrol ünitesi............................................................................ 13
6
BAKIM............................................................................................................ 15
6.1 Günlük ....................................................................................................... 15
6.2 Gerekli olduğunda.................................................................................... 15
6.3 Yılda bir defa............................................................................................. 16
7
SORUN GİDERME......................................................................................... 17
8
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ ............................................................................. 18
DEVRE ŞEMASI ................................................................................................... 19
SİPARİŞ NUMARALARI....................................................................................... 22
YEDEK PARÇA LİSTESİ...................................................................................... 23
AKSESUARLAR................................................................................................... 24
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
1 GÜVENLİK
0458 640 501
- 4 -
© ESAB AB 2017
1 GÜVENLİK
1.1 Sembollerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara
veya can kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden
olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına
gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve anlayın;
tüm etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına ve Güvenlik
Veri Formlarına (SDS'ler) uyun.
1.2 Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1. Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
çalışmasına
acil durdurma yerlerine
fonksiyonuna
ilgili güvenlik önlemlerine
cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
2. Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
3. İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
amaca uygun
hava akımından etkilenmeyen
1 GÜVENLİK
0458 640 501
- 5 -
© ESAB AB 2017
4. Kişisel güvenlik ekipmanı:
Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi,
önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp,
bilezik, yüzük, vb., takmayın.
5. Genel önlemler:
Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme
sırasında önlemler alın.
ELEKTRİK ÇARPMASI - Öldürebilir
Üniteyi kullanım kılavuzuna uygun şekilde takın ve topraklayın.
Çıplak tenle, ıslak eldivenle veya ıslak giysilerle üzerinde elektrik bulunan
parçalara veya elektrotlara dokunmayın.
Kendinizi işten ve topraktan izole edin.
Çalışma konumunuzun güvenli olduğundan emin olun
ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
Kalp pili olan kaynakçılar, kaynak işinden önce doktorlarına danışmalıdır.
EMF, bazı kalp pillerinde parazit yapabilir.
EMF'ye maruz kalmanın, sağlık üzerinde bilinmeyen diğer etkileri olabilir.
Kaynakçılar, EMF maruziyeti etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanmalıdır:
Elektrodu ve çalışma kablolarını vücudunuzla aynı tarafta olacak
şekilde birlikte yönlendirin. Mümkünse bunları bantla sabitleyin.
Şaluma ve kabloları arasında durmayın. Şalumayı veya
kablosunu asla vücudunuza dolamayın. Kaynaklama güç kaynağını
ve kabloları vücudunuzdan olabildiğince uzakta tutun.
İş kablosunu, parçasına kaynak yapılan alana mümkün olduğunca
yakın şekilde bağlayın.
DUMAN VE GAZLAR - sağlık için tehlikeli olabilir
Başınızı dumandan uzak tutun.
Gazları ve dumanları nefes aldığınız yerden veya genel olarak bölgeden
çıkarmak için havalandırmayı, arkta dışa atımı veya ikisini birden kullanın.
ARK IŞINLARI - gözlerinize zarar verebilir ve cildi yakabilir
Gözlerinizi ve bedeninizi koruyun. Doğru kaynak paravanını ve filtre
merceğini kullanın ve koruyucu giysiler giyin.
Yakındakileri uygun paravanlar veya perdelerle koruyun.
GÜRÜL - Aşırı gürültü işitmeye zarar verebilir
Kulaklarınızı koruyun. Kulak tıkaçları veya diğer işitme korumalarını kullanın.
1 GÜVENLİK
0458 640 501
- 6 -
© ESAB AB 2017
HAREKETLİ PARÇALAR - Yaralanmaya neden olabilir
Tüm kapıların, panellerin ve kapakların kapalı ve emniyetli bir şekilde
yerinde olduğundan emin olun. Gerektiğinde, yalnızca yetkili kişilerin
kapakları bakım ve sorun giderme işlemleri için çıkarmasını sağlayın.
Servis işlemi bittiğinde, motoru çalıştırmadan önce panelleri veya kapakları
yeniden takın ve kapıları kapatın.
Üniteyi takmadan veya bağlamadan önce motoru durdurun.
Ellerinizi, saçınızı, bol giysileri ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
YANGIN TEHLİKESİ
Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına neden olabilir. Yakında tutuşabilen
malzemeler olmadığından emin olun.
Kapalı konteynerlerde kullanmayın.
ARIZA - arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUN!
DİKKAT!
Bu ürün sadece ark kaynağı için tasarlanmıştır.
UYARI!
Donmuş boruların erimesi için güç kaynağı kullanmayın.
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen ve aynı zamanda
yayılan bozukluklar nedeniyle, bu yerlerde A sınıfı
ekipmanın elektromanyetik uyumluluk sağlanmasında olası
güçlükler söz konusu olabilir.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak uygulanmasına
riayet edilerek, kullanım ömrünün sonuna gelen elektrikli
ve/veya elektronik cihazların geri dönüşüm tesisinde
bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB, çeşitli kaynak aksesuarları ve kişisel koruyucu ekipmanları satışa sunmaktadır.
Sipariş bilgileri için yerel ESAB bayinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret
edin.
2 GİRİŞ
0458 640 501
- 7 -
© ESAB AB 2017
2 GİRİŞ
Tig 4000i/Tig 4000iw, MMA kaynaklama için de kullanılabilen bir TIG kaynaklama güç
kaynağıdır.
Ürün için ESAB aksesuarlarını bu kılavuzun "AKSESUARLAR" bölümünde
bulabilirsiniz.
2.1 Donanım
Tig 4000i/Tig 4000iw; 5 metre dönüş kablosu, güç kaynağı kullanım kılavuzu ve kontrol
paneli için bir kullanım kılavuzuyla birlikte teslim edilir.
Diğer dillerdeki kullanım kılavuzları İnternetten indirilebilir: www.esab.com
2.2 Kontrol paneli
Güç kaynağı, aşağıdaki kontrol panellerinden biriyle temin edilir:
TA4 paneli
Akımı ayarlamak için bir düğme bulunur. Diğer parametreler gösterge ekranındaki
simgelerle birlikte düğmelerle kontrol edilir.
TA6 paneli
Akımı ayarlamak için bir düğme bulunur. Diğer parametreler gösterge ekranındaki
metinlerle birlikte düğmelerle kontrol edilir.
Kontrol panellerinin ayrıntılı açıklamaları için ayrı kullanım kılavuzlarına başvurun.
3 TEKNİK VERİLER
0458 640 501
- 8 -
© ESAB AB 2017
3 TEKNİK VERİLER
Tig 4000i/Tig 4000iw
Şebeke voltajı 400 V %±10, 3 ~ 50 Hz
Şebeke besleme
S
sc min
6,1 MVA
Ana akım
I
max
TIG
22 A
I
max
MMA
28 A
Kaynak işleminden 6,5 dakika sonra enerji
tasarruf modundaki yüksüz güç
39 W
Voltaj/akım aralığı
TIG 10 26 V / 4 400 A
MMA 20,6 36,0 V / 16 400 A
TIG durumunda izin verilen yük
%35 görev döngüsü 400 A/26 V
%60 görev döngüsü 320 A/23 V
%100 görev döngüsü 250 A/20 V
MMA durumunda izin verilen yük
%35 görev döngüsü 400 A/36 V
%60 görev döngüsü 320 A/33 V
%100 görev döngüsü 250 A/30 V
Azami akımda güç faktörü 0,90
Azami akımda yeterlilik 81,2 %
Açık devre voltajı U
0
max
VRD işlevi olmadan
1)
78 90 V
U
0L
"Canlı TIG", VRD işlevi devre dışı bırakıldı
2)
60 V
MMA, VRD işlevi devre dışı bırakıldı
2)
60 V
VRD işlevi etkinleştirildi
2)
< 26 V
Çalışma sıcaklığı aralığı -10 - +40 °C (+14 - +104 °F)
Nakliye sıcaklığı -20 - +55 °C (-4 - +131 °F)
Ölçüler boy × en × yüks. 625 × 394 × 776 (24,6 × 15,5 × 30,5 inç)
Yüksüz durumda sürekli ses basıncı <70 db (A)
Ağırlık 84 kg (185 lbs)
İzolasyon sınıfı H
Koruma sınıfı IP23
Uygulama sınıfı
1)
Değer plakasında VRD özelliği bulunmayan güç kaynakları için geçerlidir.
2)
Değer plakasında VRD özelliği bulunan güç kaynakları için geçerlidir. Kontrol panelinde
VRD işlevi varsa bu işlev, kontrol paneline yönelik talimatlarda açıklanır.
3 TEKNİK VERİLER
0458 640 501
- 9 -
© ESAB AB 2017
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede
kesebileceğiniz bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü,
40°C/104°F veya daha düşük sıcaklıklar için geçerlidir.
Koruma sınıfı
IP kodu koruma sınıfını, yani katı nesneler veya suyun nüfuzuna karşı koruma derecesini
belirtir.
IP23 ile işaretlenmiş cihaz ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
Uygulama sınıfı
sembolü güç kaynağının yüksek elektrik tehlikesi olan yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmış olduğunu gösterir.
Şebeke besleme, S
sc min
IEC 61000-3-12'ye uygun olarak üzerinde asgari kısa devre gücü.
Soğutma ünitesi (Tig 4000iw)
Soğutma gücü 25°C (77°F) ortam sıcaklığında ve 1,0l/dak
(0,26 gal/dak) akışta 50 Hz - 1,65 kW
25°C (77°F) ortam sıcaklığında ve 1,0l/dak
(0,26 gal/dak) akışta 60 Hz - 1,55 kW
Soğutucu ESAB hazır karışım soğutucu
Sıvı miktarı 5,5 l (1,45 gal)
Maksimum su akışı 2,0 l/dak (0,53 gal/dak)
Bağlanabilen maksimum su soğutmalı
kaynak şalumalarının sayısı
Bir TIG şaluması ve bir MIG kaynak şaluması
Maksimum basınç 50 Hz - 0,376 MPa (3,76 Bar)
60 Hz - 0,474 MPa (4,74 Bar)
4 MONTAJ
0458 640 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAJ
Kurulum mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
NOT!
Şebeke besleme gereksinimleri
Bu donanım, kullanıcı beslemesi ile şebeke sistemi arasında olan girişim
noktasındaki kısa devre gücünün S
scmin
değerinden büyük veya eşit olması
koşuluyla IEC 61000-3-12 ile uyumludur. Gerekirse dağıtım şebeke operatörüne
danışarak ekipmanın S
cmin
'e eşit ya da daha büyük bir kısa devre gücü ile
sadece bir kaynağa bağlı olduğundan emin olmak ekipmanı monte edenin veya
kullanıcısının sorumluluğundadır. TEKNİK VERİLER bölümündeki teknik bilgilere
bakın.
4.1 Kaldırma talimatları
Güç kaynağıyla Servis arabası ve güç
kaynağı ile
Servis arabası 2 ve güç
kaynağı ile
4.2 Güç kaynağını konumlandırma
Kaynaklama güç kaynağını, hava giriş ve çıkışları engellenmeyecek şekilde konumlandırın.
4 MONTAJ
0458 640 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
4.3 Şebeke güç beslemesi
Ünitenin, doğru şebeke güç beslemesi voltajına bağlı olduğundan ve
doğru sigorta boyutu ile korunduğundan emin olun.
Düzenlemelere uygun bir koruyucu topraklama bağlantısı yapılmalıdır.
Besleme bağlantısı verilerini içeren değer plakası.
Önerilen sigorta boyutları ve minimum kablo alanı
Tig 4000i/Tig 4000iw 50 Hz
Şebeke voltajı 400V
Şebeke kablosu kesiti, mm
2
4G4
Faz akımı, I
1eff
16A
Sigorta
Dalgalanmaya dayanıklı
Tip C MCB
20A
20A
NOT!
Yukarıda gösterilen şebeke elektrik kablosu alanları ve sigorta boyutları İsveç
mevzuatına uygundur. Diğer bölgeler için güç kaynağı kabloları uygulamaya
uygun, yerel ve ulusal düzenlemeler ile uyumlu olmalıdır.
5 ÇALIŞTIRMA
0458 640 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 ÇALIŞTIRMA
Cihazın kullanımı için genel güvenlik düzenlemelerini bu kılavuzun "GÜVENLİK"
bölümünde bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu dikkatlice
okuyun!
5.1 Bağlantılar ve kontrol cihazları
1 TIG şalumasından gelen soğutma suyu
bağlantısı - KIRMIZI
9 Şebeke gücü beslemesi anahtarı, 0 / 1 /
BAŞLAT
2 TIG şalumasına giden soğutma suyu için
su kilidi bağlantısı - MA
10 Beyaz gösterge lambası - Güç kaynağı
AÇIK
3 Soğutma suyu doldurucusu 11 Turuncu gösterge lambası - Aşırı ısınma
4 Dönüş kablosu (+) bağlantısı 12 Kontrol paneli (ayrı talimatlara göz atın)
5 Uzaktan kumanda bağlantısı 13 Gaz hortumu bağlantısı
6 Kaynaklama kablosu (-) bağlantısı 14 Soğutma suyu bağlantısı. Bu modelde
kullanılmaz.
7 Kaynak şalumasından gelen başlangıç
sinyali bağlantısı
15 Soğutma suyu bağlantısı. Bu modelde
kullanılmaz.
8 TIG şalumasına giden gaz bağlantısı
5.2 Güç kaynağını açma
Anahtarı (9) "BAŞLAT" konumuna çevirerek şebeke gücünü açın. Anahtarı serbest
bıraktığınızda Anahtar "1" konumuna döner.
Kaynaklama işlemi devam ediyorken şebeke gücü beslemesi kesilir ve sonra tekrar etkin
hale getirilirse güç kaynağı, anahtar manuel olarak "BAŞLAT" konumuna tekrar çevrilene
kadar elektriksiz kalır.
Anahtarı "0" konumuna çevirerek üniteyi kapatın
5 ÇALIŞTIRMA
0458 640 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
Güç beslemesi kesintisi durumunda veya güç kaynağı normal bir şekilde kapatıldığında
kaynaklama verileri, ünitenin bir sonraki çalıştırılmasında hazır olması için kaydedilir.
5.3 Fan kontrolü
Kaynaklama durduktan sonraki 6,5 dakika boyunca güç kaynağı fanları çalışmaya devam
eder ve ünite, enerji tasarrufu moduna geçer. Kaynaklama işlemi yeniden başladığında tekrar
çalışmaya başlarlar.
Fanlar, 144 A'ya kadar kaynak akımları için düşük hızda; daha yüksek akımlar için ise tam
hızda çalışır.
5.4 Aşırı ısınma koruması
Güç kaynağında, sıcaklığın çok yükselmesi durumunda çalışarak kaynak akımını kesen ve
ünitenin ön kısmında yer alan turuncu lambayı yakan iki adet termik aşırı yük koruma sistemi
bulunur. Bunlar, sıcaklık düştüğünde otomatik olarak sıfırlanır.
5.5 Soğutma ünitesi
Su kilidi
Soğutma ünitesinde, soğutma suyu hortumlarının bağlı olup olmadığını algılayan bir su kilidi
bulunur.
Su soğutmalı bir TIG şalumayı bağlarken güç kaynağı Açık/Kapalı anahtarı "0" konumunda
(kapalı) olmalıdır.
Su soğutmalı bir TIG şaluma bağlıysa ana Açık/Kapalı anahtarı "BAŞLAT" konumuna
çevrildiğinde ve/veya kaynaklama başladığında su pompası otomatik olarak devreye girer.
Kaynaklama işleminden sonra pompa, 6,5 dakika boyunca çalışmaya devam eder ve daha
sonra enerji tasarrufu moduna geçer.
Kaynaklama sırasında işlev
Kaynaklamaya başlamak için kaynakçı, şaluma tetik düğmesine basar. Güç kaynağı,
şalumaya enerji verir ve tel beslemesi ile soğutma suyu pompasını başlatır.
Kaynaklamayı durdurmak için kaynakçı, şaluma tetik düğmesini serbest bırakır. Kaynak
akımı kesilir ancak soğutma suyu pompası 6,5 dakika boyunca çalışmaya devam eder ve
daha sonra ünite enerji tasarrufu moduna geçer.
Su akışı denetleyicisi (isteğe bağlı)
Su akışı denetleyicisi, soğutma suyu kaybı durumunda kaynak akımını keser ve kontrol
panelinde bir hata mesajı görüntüler. Su akışı denetleyicisi bir aksesuardır.
5.6 Uzaktan kontrol ünitesi
Entegre kontrol panelli Aristo güç kaynakları, uzaktan kumanda işlevinin düzgün çalışması
için 1.21 veya üstü program sürümüne sahip olmalıdır.
Uzaktan kumanda ünitesi bağlı olduğunda güç kaynağı ve tel besleme ünitesi uzaktan
kumanda modundadır; tüm düğmeler engellenir. İşlevler yalnızca uzaktan kumanda
ünitesiyle ayarlanabilir.
Uzaktan kumanda ünitesi kullanılmayacaksa ünitenin güç kaynağı/tel besleme ünitesi ile
bağlantısı kesilmelidir, aksi takdirde ünite uzaktan kumanda modunda kalır.
TIG kaynaklama yaparken darbe akımının değeri uzaktan kumanda ile değiştirilebilir.
Uzaktan kumanda ünitesinin çalışması ile ilgili daha fazla bilgi için ilgili kontrol panelinin
kullanım talimatlarına göz atın.
5 ÇALIŞTIRMA
0458 640 501
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 BAKIM
0458 640 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 BAKIM
NOT!
Düzenli bakım, emniyetli ve güvenilir bir çalışma için önemlidir.
Sadece yeterli elektrik bilgisine sahip kişiler (yetkili personel) kaynak makinesinde bağlama
veya servis, bakım veya onarım çalışmalarını yürütmek için emniyet plakalarını çıkarabilirler.
DİKKAT!
Müşteri, garanti süresi içinde hata düzeltmek amacıyla ürün üzerinde herhangi bir
çalışma yaparsa, tedarikçinin tüm garanti taahhütleri uygulamasına son verilir.
6.1 Günlük
Aşağıdaki bakım işlemlerini her gün gerçekleştirin.
Tüm kabloların ve fişlerin arızasız olduğundan emin olun. Gerekirse sıkın ve tüm
kusurlu parçaları değiştirin.
Su seviyesini ve su akışını kontrol edin, gerekirse soğutma suyuyla doldurun.
6.2 Gerekli olduğunda
Güç kaynağının pislikle tıkanmış olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Tıkalı ve bloke olmuş hava girişleri aşırı ısınmaya neden olabilir
Toz filtresini temizleyin
Toz filtreli (1) fan ızgarasını sökün.
Izgarayı (2) dışarı doğru açın.
Toz filtresini çıkarın (3).
Filtreyi basınçlı hava ile üflemeli şekilde
temizleyin
(düşük basınç).
Izgaranın (2) karşı tarafındaki
(güç kaynağından dışa doğru) daha ince tel
örgülü filtreyi değiştirin.
Toz filtreli fan ızgarasını değiştirin.
Soğutma suyuyla doldurun
ESAB'ın hazır karıştırılmış soğutma suyu tavsiye
edilir.
"AKSESUARLAR" bölümüne başvurun.
Giriş borusunun yarısına gelene kadar soğutma
suyuyla doldurun.
DİKKAT!
Soğutucunun kimyasal atık olarak işlem görmesi gerekir.
6 BAKIM
0458 640 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
6.3 Yılda bir defa
Aşağıdaki bakım işlemlerini yılda en az bir defa gerçekleştirin.
Tüm pislikleri ve tozu temizleyin. Güç kaynağını basınçlı hava (düşük basınç) ile
temizleyin.
Soğutma suyunu değiştirin, ardından hortumları ve su deposunu temiz suyla
temizleyin.
Sızdırmazlık elemanlarını, kabloları ve bağlantıları kontrol edin. Gerekirse sıkın ve tüm
kusurlu parçaları değiştirin.
7 SORUN GİDERME
0458 640 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 SORUN GİDERME
Yetkili bir servise göndermeden önce aşağıdaki önerilen kontrolleri ve muayeneleri deneyin.
Arıza tipi Aksiyon
Ark yok Şebeke güç besleme anahtarının açık olup olmadığını
kontrol edin.
Kaynak akımı beslemesinin ve dönüş kablolarının doğru
bağlandığından emin olun.
Doğru akım değerinin ayarlanmış olup olmadığını kontrol
edin.
Kaynaklama işlemi sırasında
kaynak akımı kesiliyor
Termal aşırı yük koruma sistemlerinin çalışıp
çalışmadığını kontrol edin (ön paneldeki turuncu lamba
ile gösterilir).
Şebeke gücü besleme sigortalarını kontrol edin.
Termal aşırı yük koruma
sistemleri sık sık devreye
giriyor.
Hava filtrelerinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
Güç kaynağı ile ilgili nominal verilerin geçilmemesini
sağlayın (örn. ünitenin aşırı yüklü olup olmadığı).
Zayıf kaynak performansı. Kaynak akımı beslemesinin ve dönüş kablolarının doğru
bağlandığından emin olun.
Doğru akım değerinin ayarlanmış olup olmadığını kontrol
edin.
Doğru elektrotların kullanıldığından emin olun.
Şebeke gücü besleme sigortalarını kontrol edin.
8 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
0458 640 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
8 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
DİKKAT!
Onarım ve elektrik işleri yetkili bir ESAB servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
Sadece ESAB orijinal yedek ve aşınma parçalarını kullanın.
Tig 4000i/Tig 4000iw, uluslararası standart ve Avrupa standardı olan IEC-/EN 60974-1, /-2,
/-3 ile IEC-/EN 60974-10'a uygun olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Ürünün hala
bahsedilen standartlara uygun olduğundan emin olmak servisi gerçekleştiren servis ya da
onarım biriminin görevidir.
Yedek parçalar ve aşınma parçaları en yakın ESAB bayisinden sipariş edilebilir; bu belgenin
arka kapağına bakın. Sipariş verirken, lütfen ürün tipini, seri numarasını, tanımı ve yedek
parça listesine uygun olarak yedek parça numarasını belirtin. Bu gönderiyi kolaylaştırır ve
doğru teslimatı güvenceye alır.
DEVRE ŞEMASI
0458 640 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
DEVRE ŞEMASI
DEVRE ŞEMASI
0458 640 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
/

Bu kılavuz için de uygundur