OK OCR 150-PR Kullanım kılavuzu

Marka
OK
Kategori
masa saatleri
Model
OCR 150-PR
Tip
Kullanım kılavuzu
86
TR
ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI. DİKKATLE
OKUYUN VE GELECEKTE BAŞVURU AMACIYLA
MUHAFAZA EDİN.
Yanlış kullanım sonucu oluşacak hasarları önlemek için tüm
güvenlik talimatlarına uyun! Cihaz üzerinde ve bu kullanma
kılavuzunda yer alan tüm güvenlik uyarılarına uyun.
Bu kullanma kılavuzunu gelecekte başvuru amacıyla muhafaza
edin. Bu cihazın üçüncü şahıslara verilmesi durumunda cihazla
birlikte bu kullanma kılavuzu da verilmelidir.
Yanlış kullanım veya bu talimatlara uyulmaması sonucu
meydana gelen hasarlarla ilgili sorumluluk kabul edilmez.
Bu cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın. Cihaz ticari
kullanım için uygun değildir. Bu cihaz sadece evde ve kapalı
mekanda kullanım için tasarlanmıştır.
Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, güç kaynağı voltaj ve
akım değerlerinin cihazın ürün etiketinde belirtilen değerlere
uygun olduğunu kontrol edin.
Asla hasarlı bir cihazı kullanmayın! Cihaz hasarlı ise fişini
prizden çekin ve bayinizle irtibata geçin.
Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazı kendiniz tamir etmeye
çalışmayın. Arıza durumunda, onarım işlemleri sadece yetkili
kişilerce gerçekleştirilmelidir.
Elektrik kablosuna zarar vermemek için kabloyu sıkmayın,
kıvırmayın veya keskin kenarlara sürtmeyin. Kabloyu sıcak
yüzeylerden ve açık alevden uzak tutun.
Elektrik kablosunu, yanlışlıkla çekilmeyecek veya kabloya
takılıp düşülmeyecek şekilde yerleştirin. Cihazı ve kablosunu
çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
Uyarı! Temizlik veya çalıştırma sırasında, cihazın elektrikli
parçalarını suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Cihazı asla
akmakta olan su altında tutmayın.
Cihazı ıslak elle veya ıslak zemin üzerine basarken
çalıştırmayın. Elektrik fişine ıslak elle dokunmayın.
Cihaz suya düşerse, su içindeki cihazı tutmadan önce fişini
prizden çekin.
Cihaz damlayan veya sıçrayan suya maruz kalmamalıdır.
Cihazın dış gövdesini hiçbir surette açmayın. Gövde içine
herhangi bir yabancı nesne sokmayın.
Asla üretici tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
Bu tip aksesuarlar kullanıcının güvenliği ile ilgili risk
oluşturabilir ve cihazın arızalanmasına yol açabilir. Sadece
orijinal parça ve aksesuarları kullanın.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 86CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 86 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
TR
87
Cihazın üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin. Cihazın yanına
mum vb. açık alevli nesneleri yerleştirmeyin. Cihazın yanına
vazo vb. içi su dolu nesneler yerleştirmeyin.
Elektrik fişini prizden çekerken kablosundan tutmayın ve
elektrik kablosunu cihazın çevresine sarmayın.
Cihaz kullanılmadığında ve temizlik yapmadan önce elektrik
fişini prizden çekin.
Cihazı sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutun.
Cihazı sıcağa, soğuğa, toza, doğrudan güneş ışığına, neme,
damlayan ve sıçrayan suya karşı koruyun.
Acil bir durumda cihazın elektrik bağlantısını hızlı bir şekilde
kesebilmek için fişini kolay erişilebilen bir prize takın. Cihazın
elektrik bağlantısını tam olarak kesmek için fişini prizden
çıkarın.
Cihazın fişi elektrik bağlantısını kesmek için kullanılır ve fiş
çalışır durumda olmalıdır.
Pilleri doğrudan güneş ışığı veya ateş gibi aşırı sıcaklıklara
maruz bırakmayın. Cihazı herhangi bir ısı kaynağı üzerine
yerleştirmeyin. Sızıntı yapan pil asidi hasara yol açabilir.
Pilleri daima pil ve pil yuvası üzerinde gösterilen kutup
işaretlerine (+ ve -) uygun şekilde yerleştirin.
Dikkat! Pilin yanlış yerleştirilmesi durumunda patlama tehlikesi
vardır.
Pil değiştirirken sadece aynı ya da eşdeğer tipte pil kullanın.
Pil sızıntı yaparsa, bir bez yardımıyla pil yuvasından çıkarın.
Pilleri yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Pil asidi sızıntı
yaparsa deri, göz ve mukoza zarı ile temas etmesinden
kaçının. Asitle temas eden bölgeyi derhal silin ve bol su ile
yıkayın. Bir doktora görünün.
Yutulan piller ölüme neden olabilir. Pilleri çocukların ve evcil
hayvanların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutulması
durumunda derhal tıbbi yardım alın.
Çocukların yetişkin gözetimi olmadan pilleri değiştirmelerine
izin vermeyin.
Piller iyi havalandırılmış, kuru ve serin yerlerde saklanmalıdır.
Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız pilini çıkarın.
Patlama tehlikesi! Pil şarj edilmemeli, herhangi bir şekilde
tekrar etkinleştirilmemeli, demonte edilmemeli, ateşe
atılmamalı veya kısa devre edilmemelidir.
Tükenen pil derhal cihazdan çıkarılmalı ve doğru şekilde
atılmalıdır.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 87CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 87 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
88
TR
TEBRİKLER
Bu ok. ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu
kılavuzu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvuru amacıyla
muhafaza edin.
PARÇALAR
75 64 108 9 111
12
13
14
3
16 151920 1718
2
21
1. AUTO • ON • OFF düğmesi
2. Projeksiyon kolu
3. Projeksiyon merceği
4. Keskinlik ayar halkası
5. PROJECTION MODE
düğmesi
6. SNOOZE düğmesi
7. ALARM düğmesi
8. TIME düğmesi
9. HOUR düğmesi
10. MIN düğmesi
11. SLEEP düğmesi
12. BUZZ • OFF • VOL
kontrolü
13. AM • FM düğmesi
14. TUNING düğmesi
15. Ekran
16. Frekans skalası (AM/FM)
17. ALARM göstergesi
18. LO • HI DIMMER düğmesi
19. Radyo anteni
20. Elektrik kablosu ve fişi
21. Pil yuvası
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 88CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 88 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
TR
89
ÇALIŞTIRMA
12
Pil yedeklemesi (saat ayarı
için): Pil yuvası kapağını açın.
Bir adet 9 V blok pil yerleştirin
(ürüne dahil değildir). Pil
yuvasını kapatın.
Elektrik fişini uygun bir prize
takın.
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
34
Zaman ayarı
1: TIME düğmesini basılı tutun.
2/3: Zamanı ayarlamak için
HOUR ve MIN düğmelerine
basın.
Radyo
1: AM • FM – Arzu edilen bandı
ayarlayın.
2:
FM: Radyo antenini açın.
3: TUNING – Arzu edilen
istasyonu ayarlayın (bu sırada
frekans skalasını kontrol edin).
4: VOL – Ses düzeyini
ayarlayın.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 89CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 89 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
90
TR
ÇALIŞTIRMA
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
56
Alarm ayarı:
1: ALARM düğmesini basılı
tutun.
2/3: Alarmı ayarlamak için
HOUR ve MIN düğmelerine
basın.
Sesli uyarı ile uyanma:
Ayarı BUZZ konumuna getirin.
Radyo ile uyanma:
Arzu edilen istasyonu ayarlayın.
Ses düzeyini VOL
düğmesi ile ayarlayın.
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM
TIME HOUR MIN
SLEEP
78
Alarmın etkinleştirilmesi:
1
: Ayarı AUTO konumuna
getirin.
2:
Alarm göstergesi yanar.
Alarmın geçici olarak
duraklatılması: Alarm
kapatılırken SNOOZE
düğmesine basarak
alarmı 8 dakika boyunca
durdurabilirsiniz.
Bu sırada,
alarm göstergesi yanıp söner.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 90CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 90 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
TR
91
ÇALIŞTIRMA
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
910
Alarmın durdurulması:
Alarm kapandığında ALARM
düğmesine basın. Alarm bir
sonraki gün tekrar çalacaktır.
Alarmı tamamen kapatmak için,
ayarı OFF konumuna getirin.
Uyku modu:
Radyoyu çalıştırın.
1: SLEEP düğmesini basılı tutun.
2: HOUR ve MIN düğmelerine
basarak radyonun kapanacağı
zamanı ayarlayın (0:01 ila 1:59).
11 12
Projeksiyon modunun
başlatılması:
Projeksiyonu açmak veya
kapatmak için PROJECTION
MODE üzerine basın.
Duvar veya tavanda arzu edilen
konuma
ulaşılıncaya kadar
projeksiyon kolunu çevirin.
Keskinlik ayarı:
Keskinlik ayarını çevirerek
yansıtılan zamanı
odaklayabilirsiniz.
Işık kısma düğmesi:
DIMMER düğmesini LO veya HI
konumuna ayarlayın.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 91CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 91 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
92
TR
TEMIZLIK VE BAKIM
UYARI
Temizlik veya bakım işlemlerinden önce, cihazın fişini prizden çekin
ve pilini çıkarın.
Cihazı asla suya veya başka sıvılara daldırmayın.
Dış gövdeyi nemli bir bezle temizleyin.
Gövdeyi temizlemek için benzin, alkol veya diğer aşındırıcı
maddeleri kullanmayın.
Projeksiyon merceğini yumuşak ve kuru bir bezle yavaşça silin.
Merceği çizmeyin.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Nominal gerilim: 230 - 240 V~, 50 Hz / Nominal güç: 3 W
Koruma sınıfı: Sınıf II
Yedek Pil: 9 V blok pil (ürüne dahil değildir)
Yansıtma mesafesi: yak. 3
m
Frekans aralığı: FM 88 - 108 MHz / AM 530 - 1600 kHz
İMHA
Ürün üzerinde yer alan çarpı işaretli "tekerlekli çöp
kutusu", atık elektrikli ve elektronik cihazların (WEEE)
ayrı olarak toplanmasını gerektirir. Elektrikli ve elektronik
cihazlarda tehlikeli ve zararlı maddeler bulunabilir. Bu cihazı
sınıflandırılmamış belediye atıkları ile birlikte atmayın. Elektrikli
ve elektronik cihazların geri dönüşümü için belirlenmiş toplama
noktalarına teslim edin. Böyle yaparak çevreyi ve özkaynakları
korumamıza yardımcı olun. Daha fazla bilgi almak için bayinizle
veya yerel makamlarla irtibata geçin.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 92CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 92 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
/

Bu kılavuz da uygundur