Beta 1921N3 Kullanma talimatları

Marka
Beta
Model
1921N3
Tip
Kullanma talimatları
63


Via A. Volta 18,
20845 Sovico (MB)
İTALYA
Dokümantasyonun aslı İTALYANCA dilinde düzenlenmiştir.

KULLANIM ALANI

• Dişli bağlantı elemanlarının birleştirilmesi
• İyi durumdaki kovanlar kullanılarak makineyle veya elle vidalama ve çözme
• Tersinir cırcırın, su ve havaya maruz açık mekânlarda da kullanılması mümkündür

• Mafsal ve uzatmalar, cırcırın gücünü sınırlandırıp kırılma riskini artırdığından bunların kullanılması yasaktır
• Potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran ortamlarda kullanım yasaktır
• Yapışkanlı bant veya kelepçeler ile çalıştırma kolunu bloke etmek yasaktır

- Makinenin kullanımı nedeni kaygan olabilen yüzeylere ve esnek hava borusuna takılma tehlikesine dikkat edin.
- Yüksekte gerçekleştirilen işler için pnömatik aletin kullanımı esnasında, ekipmanın olası kazara düşmesi sonucunda çalışan
diğer kişilerin maruz kalabilecekleri riskleri ortadan kaldırmaya veya minimuma indirmeye yönelik tüm tedbirleri alın (örneğin
çalışma alanının ayrılması, uygun sinyal işaretleri, vb.).
Havalı aleti; toz, buhar veya gazları tutuşturacak kapasitede kıvılcımlar oluşabileceğinden, potansiyel patlayıcı atmosfer
bulunduran ortamlarda kullanmayın.
Gerilim altındaki donanımlar ile temastan kaçının: Havalı alet yalıtılmamıştır ve gerilim altındaki elemanlar ile temas
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Pnömatik alet ile çalışılırken çocukların veya ziyaretçilerin çalışma mahalline yaklaşmasını önleyin. Diğer kişilerin
mevcudiyeti, pnömatik alet üzerindeki kontrolün kaybı ile sonuçlanabilen dikkat dağılmasına neden olur.

- Hava akışını asla kendinize veya diğer kişilere doğru yöneltmeyin. Basınçlı hava ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Bağlantı rakorlarını ve besleme boru hatlarını kontrol edin. Tüm gruplar, mafsallar ve esnek borular, basınç ve hava akışına
ilişkin teknik verilere uygun olarak monte edilmelidir. Çok düşük bir basınç, pnömatik aletin işlemesini riske atar; yüksek bir
basınç, hasar ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
- Esnek boruları kıvırmaktan veya sıkıştırmaktan kaçının, solvent ve keskin köşelerin kullanımından kaçının. Boruları ısıdan,
yağdan ve döner parçalardan koruyun. Hasarlı bir esnek boruyu anında değiştirin. Kusurlu bir besleme boru hattı, basınçlı hava
borusunun kontrol dışı hareketlerine neden olabilir. Havalanan toz veya talaşlar, gözlerde yaralanmalara neden olabilir. Esnek
borular için kelepçelerin, daima iyice sabitlenmiş olduğundan emin olun.

- Daima kendi hareketlerinize konsantre olmaya özen göstererek azami dikkat önemle tavsiye edilir. Yorgun olunması veya
uyuşturucu, alkollü içecek veya ilaç etkisi altında bulunulması halinde pnömatik aleti kullanmayın.
- 
• Koruyucu gözlük
• Emniyet ayakkabısı
• Kulaklık
• Fiziksel etkenler için koruyucu eldiven
• El-kol sistemi için günlük titreşimlere maruziyet seviyesinin özel analizi sonrasında kullanılacak titreşim önleyici eldiven
Çalışma ortamı/sanayi hijyeni araştırmalarından elde edilmiş olan değerlere bağlı olarak ziksel etkenler için koruyucu maske.
PNÖMATİK ALETİ KULLANMADAN ÖNCE İŞBU KILAVUZUN TAMA-
MEN OKUNMASI ÖNEMLİDİR. GÜVENLİK KURALLARINA VE İŞLETME
TALİMATLARINA UYULMAMASI HALİNDE CİDDİ KAZALAR MEYDANA
GELEBİLİR.
DİKKAT
kULLANIM VE TALIMAT kILAVUZU

64
- Her an dengenizi koruyarak güvenli pozisyonda bulunmaya özen gösterin. Güvenli bir çalışma pozisyonu ve uygun bir beden
duruşu, beklenmedik durumlar halinde pnömatik aleti daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.
- Bol giysiler giymeyin. Bilezik ve kolye takmayın. Saçları, giysileri ve eldivenleri hareketli kısımlardan uzak tutun. Bol giysiler,
takılar veya uzun saçlar hareketli kısımlara takılabilir.
- Egzoz havasını doğrudan solumayın ve söz konusu havanın gözlere ulaşmasını önleyin. Pnömatik aletin egzoz havası,
tehlikelere neden olabilen su, yağ, metal partiküller ve kir içerebilir.

- İşlemedeki parçayı bloke etmek ve desteklemek için kilitleme cihazları veya mengeneler kullanın. İşlemedeki parçayı bir
eliniz ile veya vücudunuz ile bloke edilmiş şekilde tutmayın; böyle yapıldığında güvenli işlem görmek artık mümkün değildir.
- Havalı alet aşırı yüke maruz bırakılmamalıdır. İşlerinizi, havalı aleti sadece öngörülen durum için kullanarak gerçekleştirin.
- Daima makinenin bütünlüğünü kontrol edin. Çalıştırma/durdurma şalteri arızalı olan hiçbir pnömatik aleti kullanmayın. Tekrar
durdurulamayan veya çalıştırılamayan bir pnömatik alet tehlikeli olduğundan onarılmalıdır.
- Havalı el aletinin tüm ayarlarının makine stop konumundayken yapılması gerekir. Hava kullanılmadığında daima hava
beslemesini kesin. Bu tedbir, pnömatik aletin kazara çalışmaya başlamasını önler.
- Pnömatik aletleri kullanmadığınızda, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. İşbu talimatları okumamış kişilerin
pnömatik aleti kullanmasına izin vermeyin.
- Aletin hareketli kısımlarının kusursuz şekilde işlediğinden, tutukluk yapmadığından ve söz konusu aletin işlemesini riske
atacak kırık veya hasarlı parçaların bulunmadığından emin olarak pnömatik aleti özenle kontrol edin. Pnömatik aleti
kullanmadan önce hasarlı parçaların onarımını yaptırın.
- Pnömatik alet tadil edilmemelidir. Tadilatlar, güvenlik tedbirlerinin verimliliğini azaltabilir ve operatör için riskleri artırabilir.
- Pnömatik aletin onarımında, sadece orijinal yedek parçalar kullanın ve onarımı sadece uzman personele yaptırın.

- Tanıtım plakasının okunaklı olduğunu kontrol edin, gerekmesi halinde değiştirme için üreticiden bir tanıtım plakası temin edin.
- Havalı el aletinin kullanımı sırasında tek aksesuarların olası kazara kırılmaları, parçaların yüksek hızda fırlamasına neden
olabilir.
- Operatör ve bakım ile görevli personel, pnömatik aletin ağırlığını ve gücünü ziksel açıdan yönetecek kapasitede olmalıdır.
- Havalı el aletinin, işleme aletinin bloke olmasından veya kırılmasından kaynaklanan beklenmedik hareketlerine hazırlıklı
olmak önemlidir. Pnömatik aleti daima sıkıca tutun ve vücudunuzu ve kollarınızı bu hareketleri dengelemeyi sağlayacak bir
pozisyona getirin. Bu tedbirler yaralanmaları önleyebilir.
- Aletin hareket halindeki elemanları yaralanmaya neden olabileceğinden, bunlarla temastan kaçının.
- Havalı el aletinin rotasyon yönünün, kullanım amacına uygun olduğundan emin olun.
- Hava beslemesinin kesilmesi veya azaltılmış çalışma basıncı halinde aleti kapatın. Çalışma basıncını kontrol edin ve optimal
çalışma basıncında yeniden çalıştırın.
- Pnömatik alet kullanımında operatörün, çalışmaya ilişkin faaliyetleri gerçekleştirirken ellerde, kollarda, omuzlarda ve boyun
bölgesinde rahatsızlık hissetmesi mümkündür. Olumsuz pozisyonlardan kaçınarak rahat bir pozisyon alınması veya beden
duruşunun değiştirilmesi rahatsızlıkları ve yorulmayı önlemeye yardım edebilir.
Pnömatik aletin uzun süre boyunca işlemesi halinde dikkat gösterilmelidir: aletin bir kısmı ile kovan ısınabilir. Koruyucu
eldiven kullanın.
İşlenecek parça üzerinde pnömatik aletin kullanımı esnasında bazen maruz kalan personel için zararlı da olabilen
gürültüler oluşur. İşitme sistemi için kullanılacak özel kişisel koruyucu donanımın (kulaklık) doğru tahsis edilmesini
belirlemek için uygun bir ses ölçüm incelemesi gerekir.
Gerçekleştirilen özel incelemenin, pnömatik aletin kullanımı esnasında üretilen titreşimlere günlük maruziyetin ilgili
ülkede geçerli yönetmelik tarafından öngörülen limit etki değerini aşması ile sonuçlanması halinde, özel titreşim önleyici
eldivenler kullanılmalıdır.
- Parmaklardaki derinin uyuştuğunun veya beyaz olduğunun, karıncalandığının veya ağrıdığının farkına vardığınızda pnömatik
alet ile çalışmayı kesin, işverene haber verin ve bir doktora başvurun.
- Elin gerekli reaksiyon kuvvetlerini dikkate alarak, pnömatik aleti aşırı sıkı olmayan güvenli bir kavrama ile tutun.
- Pnömatik aleti asla esnek borudan tutarak taşımayın.
kULLANIM VE TALIMAT kILAVUZU

65


PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA FİZİKSEL ETKENLER İÇİN DAİMA
KORUYUCU ELDİVEN KULLANIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA DAİMA KULAKLIK TAKIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA VEYA BAKIM İŞLEMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDE DAİMA KORUYUCU GÖZLÜK TAKIN
DAİMA EMNİYET AYAKKABISI KULLANIN
EL-KOL SİSTEMİ TİTREŞİMLERE GÜNLÜK MARUZİYET SEVİYESİNE GÖRE ÖZEL
İNCELEME SONRASINDA, PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA TİTREŞİM
ÖNLEYİCİ ELDİVEN KULLANIN
KORUYUCU KASK KULLANIN
ÇALIŞMA ORTAMI/SANAYİ HİJYENİ ARAŞTIRMASINDAN ELDE EDİLMİŞ OLAN
DEĞERLERE GÖRE FİZİKSEL ETKENLER İÇİN KORUYUCU MASKE KULLANINIZ


kULLANIM VE TALIMAT kILAVUZU

66

Pnömatik aletin optimal kullanımı için, aletin girişinde ölçülen 6,2 bar maksimum basınca daima uyun. Pnömatik aleti, yoğuşma
içermeyen temiz hava ile besleyin (resim 3-a). Çok yüksek bir basınç veya besleme havasında nem mevcudiyeti, mekanik
parçaların kullanım ömrünü azaltır ve aletin hasar görmesine neden olabilir.
KULLANIM

Havalı aleti çalıştırmak için çalıştırma koluna basın (resim 4-c) ve çalışma sırasında söz konusu kolu basılı tutun. Kol
bırakıldığında havalı alet anında durur.
Rotasyon yönünü öğrenecek şekilde havalı aleti çalıştırmadan önce cırcırın ters çevirme kolunun pozisyonunu kontrol edin.

Tersinir cırcır, saat yönüne ve saat yönü tersine rotasyon öngörür (resim 5-e). Cırcırın üzerinde bulunan ters çevirme koluna
basıp çevirerek rotasyon yönünü seçin:
F ” FORWARD İLERİ saat yönü tersine (sıkıştırmak için) - operatör tarafından bakıldığında
” REVERSE GERİ saat yönüne (gevşetmek için) - operatör tarafından bakıldığında
Kovanı erkek kare bağlantı elemanına takın ve doğru yerleştiğinden emin olun.
Ayar topuzuna müdahale ederek havalı aletin hız ayarını yapın (resim 3-b).



Pnömatik aletin, dakikada iki damlaya ayarlanmış, ltre-hat mikro sis yağlayıcı grubuna bağlanması zorunludur (1919F1/4)
ürünü tavsiye edilir”. Bu durumda mekanik parçaların daha az aşınması ile yüksek performans elde edilir.
Hattın yağlama ile donatılmamış olması halinde, hava besleme deliği veya ilgili vida aracılığı ile havalı alete düzenli aralıklarla
ISO 32 yağ doldurmak gerekir (resim 6-g).
kULLANIM VE TALIMAT kILAVUZU


a: Hava bağlantısı 1/4” GAZ konik
b: Hız regülâtörü
c: Çalıştırma kolu
d: Hava deşarjı
e: Yön değiştirme mandalı
f: Kafa koruma başlığı
g: Yağ yağlama
KOVAN BAĞLANTISI
VİDA/SOMUN KALİTE SINIFI (8.8)
VİDA/SOMUN KALİTE SINIFI (12.9)
BOŞTA İŞLEME HIZI
MAKSİMUM TORK
HAVA BAĞLANTISI
MAKSİMUM BASINÇ
HAVA BORUSU MİNİMUM İÇ ÇAPI
MAKSİMUM HAVA TÜKETİMİ
AĞIRLIK
UZUNLUK
GÜRÜLTÜ (ISO 15744)
SES GÜCÜ SEVİYESİ
SES BASINÇ SEVİYESİ
TİTREŞİM (ISO 28927)
TİTREŞİM SEVİYESİ
BELIRSIZLIK
1/2“
M10 – 16 mm
M8 – 13 mm
150 rpm
68 Nm
1/4” GAZ Konik
6.2 bar
10 mm
140 l/min
1,2 kg
258 mm
L
Wa
= 80 dB
L
Pa
= 87 dB
2.6 m/s
2
K=0.75 m/s
2

67

Bu alet, Avrupa Birliği’nde hâlihazırda geçerli standartlar uyarınca üretilmiş ve test edilmiştir ve profesyonel kullanım
için 12 ay veya amatör kullanım için 24 ay garantilidir.
Takdirimize göre arızalı parçaların onarılması veya değiştirilmesi aracılığı ile malzeme veya üretim hatalarından
kaynaklanan arızalar onarılır.
Garanti süresi içinde bir veya birden fazla müdahalenin gerçekleştirilmesi, garantinin sona erme tarihini değiştirmez.
Aşınma, hatalı veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan arızalar ve darbe ve/veya düşmelerden kaynaklanan
kırılmalar garanti kapsamı dışındadır. Tadilatlar yapıldığında, pnömatik alet kurcalandığında veya sökülmüş olarak
teknik servise gönderildiğinde garanti sona erer.
Doğrudan ve/veya dolaylı, her türlü ve/veya doğalı eşyalara ve/veya kişilere gelen hasarlar kesinlikle hariçtir.

Tanımlanan ürünün, 2006/42/EC Makine Direkti’nin tüm hükümlerine, ilişkin tadilatlara ve aşağıdaki standarda
uygun olduğunu tam sorumluluğumuz altında beyan ederiz:
• EN ISO 11148-6
Teknik Doküman aşağıdaki adreste mevcuttur:




kULLANIM VE TALIMAT kILAVUZU

BAKIM
Bakım ve onarım müdahaleleri uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Söz konusu müdahaleler için Beta Utensili S.P.A.
onarım merkezine başvurabilirsiniz.

Pnömatik alet, aksesuarlar ve ambalajlar, bulunduğunuz ülkede geçerli kanunlar uyarınca bir atık toplama bertaraf etme merkezine
gönderilmelidir.
/